или

Политика на конфиденциалност на Agoda


Въведение

Последно актуализирана на 20 юни 2013 г.

Agoda.com е собственост и се управлява от Agoda Company Pte. Ltd. (споменавана като „Agoda“ или „ние“). Следната Политика на конфиденциалност описва как ние, като администратор на лични данни събираме, използваме, разкриваме и обработваме събраната личната информация за установяване на самоличността на отделните лица („Лични данни“) във връзка с услугите на Agoda достъпни чрез уеб сайта www.agoda.com ("Сайт"). Позоваванията на Сайта се считат за негови производни, включително, но не задължително лимитирани до мобилни версии и приложения. Чрез посещението си в Сайта Вие се съгласявате личните Ви данни да бъдат събирани, използвани, разкривани и обработвани, както е описано в тази Политика на конфиденциалност. Всички данни, които събираме и обработваме, се съхраняват на сървъри в Хонконг (САР), юрисдискация, която е възможно да не предоставя еквивалентно ниво на защита на данните в сравнение със законите във вашата страна.

В случай на нужда, Agoda може да преразгледа тази Политика на конфиденциалност, за да отрази промени в закона, практиките относно събирането и използването на Лични данни, съдържанието на Сайта или напредъка на технологиите. Ако правим промени в начина, по който събираме или използваме Личните Ви данни, то те ще бъдат отразени в Политиката на конфиденциалност и датата, от която влизат в сила, ще бъде упомената в началото на документа. Затова трябва периодично да преглеждате Политиката на конфиденциалност, за сте информирани относно настоящите политики и практики. Agoda ще оповестява публично подобни съществени промени преди да ги въведе. Ако не сте съгласни с някоя от промените или модификациите в Политиката на конфиденциалност, моля прекратете използването на Сайта. При ползването на Сайта, ще се приема, че сте съгласни с всички промени в Политиката на конфиденциалност, след датата на влизане в сила на измененията.

Информацията, която изискваме

Вашите лични данни са тези, които вие ни предоставяте чрез използване на Сайта. Те могат да включват вашето име, адрес, телефонен номер, номер на кредитна карта, имейл адрес, име на хотел, местоположение на хотел и/или продължителност на престой. Ние също така изискваме и неподлежаща на идентифициране информация, която може да бъде свързвана с вашите лични данни, включително потребителското ви име, IP адрес, географски данни, тип на операционната система, националност и парола, предпочитания за търсене свързани с конкретни търсения, както и други общи данни свързани с използването на интернет.

Защита на личните ви данни

За да се предотвратим неоторизиран достъп, ние поддържаме разумни физически, електронни и организационни процедури за защита на Личните данни срещу случайно или противозаконно унищожаване, случайно изгубване, промяна, неоторизирано разкриване или достъп. За защита на транзакциите с кредитни карти Agoda.com в момента използва технологията Secure Socket Layer за криптиране на информацията за кредитната карта по време на транзакцията.

Как използваме информацията, която събираме

Ние използваме Лични данни и друга информация събирана чрез Сайта, за: а) да ви регистрираме в него и в Програмата за отстъпки в Agoda, според вашите изисквания, б) да ви предоставим исканите продукти и услуги (преди всичко, за да обработим вашата резервация), в) да ви предоставим информация за нашите продукти и услуги, предлагани на Сайта или на други уеб сайтове и да се свържем с вас при необходимост, да ви осигурим изисканите продукти и услуги, д) да изградим функции, които ще направят услугите достъпни на Сайта по-лесни за използване и е) за подобряване на потребителския опит и общи цели за оптимизация. Това включва по-бързи заявки за покупка, по-добра поддръжка на клиенти и навременно известяване за нови услуги и специални оферти. Понякога Agoda може да се свърже с вас, за да добие представа относно вашите впечатления във връзка със Сайта, за да ни помогнете да го направим по-добър или за да предложим специални отстъпки или промоции на потребители дали съгласието си да получават такива информация. Ако не желаете да получавате такива имейли, имате възможност да ги прекратите като отговорите на Agoda чрез препратката посочена в промоционалните имейли.

Споделяне на личната информация

Agoda може да споделя Личната Ви информация с трети страни, които ангажираме за извършването на услуги от наше име, като например уеб хостинг, анализ на данни, предлагане на наши продукти и услуги на пазара, в това число на уеб сайтовете на такива трети страни, управление на транзакции с кредитни карти и осигуряване на всякакво друго обслужване на клиентите. Всички тези трети страни се задължават да спазват условията за сигурност и конфиденциалност на Личните данни и да ги обработват само съгласно нашите инструкции.

В някои случаи Agoda може да изиска вие да контактувате директно с трета страна, за да получите дадени услуги или при използване на Сайта, за да резервирате стая или да получите друг продукт или услуга – тогава можем да предоставим Личната ви информация на този хотел или друга участваща трета страна.

С изключение на случаите на разкриване на информация, споменати в тази Политика на конфиденциалност или в съответствие с действащото законодателство, както е упоменато по-долу и разкриването на вашите Лични данни и информацията необходими за попълване на Вашата резервация в съответния избран от вас хотел и споделянето на определени Лични данни с избрани партньори, когато е необходимо (данните ви ще бъдат използвани само с цел отчитане и анализ), ние няма да разкриваме вашите Лични данни на трети страни без съгласието ви. Ние обаче си запазваме правото да разкриваме Лични данни на нашите афилиейт (група) компании (в и извън вашата страна), включително служителите на нашите афилиейт (група) компании и нашите доверени агенти и представители, които имат достъп до тази информация с наше разрешение и които е необходимо да знаят или да имат достъп до тази информация, за да предоставят исканата от вас услуга (включително поддръжка на клиенти) и вътрешни проучвания (одит/спазване на изискванията).

Agoda може, в съответствие с действащото законодателство, да разкрива Лични данни, за да се предпази от отговорност, да отговори на призовки, съдебни процеси, законови искания от представителите на правоприлагащите органи или по друг начин, както бъде изискано или необходимо, за да се съобрази с действащото законодателство или в отговор на купувачите във връзка с продажба, прехвърляне на права или друг вид прехвърляне на целия или на част от бизнеса или компанията ни. В съответствие с действащото законодателство, ние можем да разкриваме Лични данни и за да наложим или приложим правилата и условията, отнасящи се до нашите продукти, или за да защитим правата, собствеността или безопасността на Agoda, нашите потребители или други.

В случаите описани по-горе, получателят на Личните данни може да се намира под юрисдикция, за която е възможно да не може да предостави същото ниво на защита на данните, като това, осигурявано от местното законодателство във вашата страна.

Нашата политика относно бисквитките и пиксел таговете

Нашият Сайт използва временни и постоянни бисквитки, както и пиксел тагове (наричани също така clear gifs), за да събира и съхранява определена информация за вас. Бисквитките са малки файлове с данни, изпращани от Сайта към вашия компютър, съхранявани върху твърдия диск му диск. Временните бисквитки са необходими, за да поддържат сесията ви, когато сте влезли в Сайта с потребителското си име и парола и изчезват от компютъра ви когато затворите браузъра. Постоянните бисквитки остават на вашия компютър след като браузърът е бил затворен, но могат да бъдат изтривани по всяко време чрез настройките на браузъра.

Посещавайки нашия Сайт, вие се съгласявате да бъдат използвани бисквитки и пиксел тагове, както е описано по-долу. Ако искате да предпазите браузъра си от приемане на бисквитки и желаете да бъдете информирани когато на вашия компютър бъде запазена бисквитка или ако искате да изтриете бисквитките от своя компютър, направете необходимите промени в настройките на своя интернет браузър, които обикновено се намират в секциите „Помощ“ или „Интернет опции“. Ако деактивирате или изтриете бисквитките от настройките на своя интернет браузър, има вероятност да нямате достъп до важни функции или характеристики на този Сайт и ще се изиска отново да въведете потребителското си име и парола като използването му може да бъде ограничено. Също така, обърнете внимание, че изборът ви да не приемате бисквитки на трети страни (вижте по-долу) не означава, че повече няма да получавате или няма да бъдете обект на онлайн реклама или маркетингови анализи. Мрежата, от която сте се отписали, няма да ви изпраща реклами съобразени с вашите уеб предпочитания и начини на използване. Но не забравяйте, че ако изчистите всички бисквитки в браузъра си, използвате друг браузър или компютър, ще е необходимо да изпълните опт-аут (за неучастие) процедурата отново.

Бисквитки на Agoda

Agoda използва временни бисквитки, за да поддържа сесията ви, когато сте влезли в Сайта с потребителското си име и парола.
Agoda използва постоянни бисквитки, за да „персонализира“ Сайта за всеки потребител като запаметява информация за посещението на потребителя в Сайта, напр. избрания от вас език, потребителското ви име и парола, за да не бъде необходимо да ги въвеждате отново при следващото си посещение на Сайта и критериите за търсене и резултатите от него.
Agoda също така използва постоянни бисквитки или пиксел тагове, за да анализира вашето поведение на сърфиране и посещение на Сайта, което ни позволява да подобряваме Сайта и услугите предлагани от нас, както и да индивидуализираме нашите рекламните съобщения (чрез имейл, на нашия Сайт или на други уеб сайтове) в зависимост от интересите на нашите потребители. Тези бисквитки и пиксел тагове събират информация за страниците, които сте посетили в Сайта и за нещата, които сте търсили.

Уеб сайт анализ

Третите страни могат да използват постоянни бисквитки, за да анализират вашето потребителско поведение и посещението на Сайт, както и други уеб сайтове, позволяващи ни да подобряваме Сайта и услугите, които предлагаме. За да прекратите събирането на информация от трети страни за аналитични цели, кликнете на една/няколко от следващите препратки на трети страни:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/cookies/managing/

http://www.microsoft.com/privacystatement/en-us/bing/default.aspx#

http://help.yahoo.com/kb/index?page=content&y=PROD_MAIL_CLASSIC&locale=en_US&id=SLN3253

http://advertising.yahoo.com/smallbusiness/ysm

http://help.yahoo.co.jp/common/sys/sys-26.html

http://www.baidu.com/duty/safe_control.html; http://www.appsflyer.com/opt-out и други подобни препратки, които Agoda може да добавя от време на време. Вижте по-горе за обяснение на информацията, която ние събираме за аналитични цели.

Реклама на трети страни

Нашите рекламодатели могат да поставят бисквитки или пиксел тагове върху някои страници, които посещавате на Сайта. Тези бисквитки или пиксел тагове имат за цел да събират неразкриваща самоличността ви информация, за да анализират вашите интереси и търсения, когато посещавате Сайта и да ви предлагат реклами, отговарящи точно на интересите и търсенията ви, когато посещавате нашия Сайт или други уеб сайтове. Така събраната чрез бисквитките и пиксел таговете неразкриваща самоличността ви информация, може да бъде споделяна с други трети страни за целите на управлението и насочването на реклами както и за анализи за проучване на пазара. Ако ви е необходима допълнителна информация относно практиките за събиране на данни от рекламодателите и възможността да не им позволявате да използват тази информация или ако решите да не участвате в онлайн маркетингови проучвания относно предпочитанията ви, кликнете на следния линк: http://www.networkadvertising.org/consumer/opt_out.asp и/или на: http://www.vizury.com/website/optout.html , а за мобилните ни приложения, използвайте: https://ad-x.co.uk/dont_track.php.

Как можете да получите достъп или да промените лично идентифициращата ви информация

Ако искате да актуализирате някой от Личните си данни предоставени по-рано, или да упражните някое право на достъп, поправяне, изтриване или противопоставяне на обработването на Личните данни, което може да е във ваше правото съгласно действащото законодателство, свържете се с нас чрез страница за поддръжка на клиенти. За да запазим конфиденциалността и сигурността ви, ще проверим вашата самоличност преди да позволим достъп или да направим промени на Личните ви данни. На всяка молба за достъп до Личните ви данни ще бъде отговорено в разумни срокове. Можете също така да се противопоставите на обработването на вашите Лични данни за целите на рекламата и проучвания на пазара и общественото мнение.

Ако желаете да се свържете с представителите от нашия отдел за обслужване на клиенти във връзка с опазването на личните данни, можете да го направите като изпратите имейл на адрес:

privacy@agoda.com

Има възможност да изпратите препоръчано писмо до офиса на Agoda на следния адрес:

Privacy c/o Agoda Company Pte. Ltd.
20 Cecil Street #14-01
Singapore 049705

Можете също така да се свържете с наш представител от отдела за обслужване на клиенти 24 часа на ден, 7 дни в седмицата, на следния номер:
+44 20 3027 7900 (таксуват се като международен разговор).

Специална забележка за непълнолетни

Лица под 18-годишна възраст нямат право да използват услугите за резервиране на хотелски стаи предлагани на нашия Сайт. Непълнолетните лица обикновено могат да придружават своите родители или юридически попечител, които са резервирали хотелско настаняване с изключение на случаите, когато в политиката на хотела е посочено друго.

Език

Настоящата Политика на конфиденциалност е изготвена оригинално на английски език. Преводът й на други езици е направен за ваше удобство. В случай на различия между превода и английската версия, то последната трябва да се счита за валидна.

Условия за ползване

За повече подробности относно използването на нашия Сайт, разгледайте Условия за ползване на Agoda.


AS-AGWEB-3C08