Условия за ползване


Последно актуализиране на 7 април 2015 г.

Agoda Company Pte.Ltd. (“Agoda”, “Aгода” или “ние”) Ви приветства (“Клиентът” или “Вас”) на своя уеб сайт (“Сайтът”). Счита се, че позоваванията на сайта включват негови производни, включително, без задължително да се ограничават до уеб сайтове за мобилни устройства и приложения. Условията за ползване – както са описани - се отнасят до нашите услуги, пряко или непряко достъпни за Вас чрез всякакви средства, включително и онлайн резервации, заявки за обслужване на клиенти или по друг начин. Като влизате в, разглеждате и използвате сайта и/или правите резервация чрез Agoda, Вие приемате и се съгласявате да прочетете, разберете и приемете Условията за ползване. Нашите различни политики и насоки, които могат да бъдат намерени в сайта, включително, но не само Политика на конфиденциалност, Политика за защита и сигурност на информацията от кредитната Ви карта, Ценова гаранция на Agoda, Гаранция за резервацията, Политика на анулиране, Политика за възстановяване на платени суми, Условия на бонусната програма на Agoda, Указания за отзиви от гости, ЧЗВ и др. (наричани общо “политики”), трябва да се четат във връзка и като неразделна част от тези условия и се включват тук чрез препратка. Редът и условията посочени по-долу, както и политиките, се наричат общо “Условия за ползване”. Ако не сте съгласни с условията за ползване, моля да прекратите използването на сайта веднага. Условията за ползване - които могат да бъдат периодически променяни - представляват цялото споразумение и заменят всички други споразумения или договорености (устни или писмени) между Вас и нас по отношение на техния предмет, освен ако изрично е посочено друго.

1. Обхват на нашата услуга – Информация на сайта

Чрез сайта Agoda предоставя онлайн платформа, чрез която можете да разглеждате различни видове нощувки и временно настаняване, включително, но не непременно ограничено до хотели, хостели, апартаменти с обслужване, пансиони със закуска, стаи под наем, вили, риокани и т.н. (наричани общо “Настаняване”), и да правите резервации за споменатите типове настаняване. Извършвайки резервация чрез сайта, Вие давате оферта да направите резервация при цената посочена за дадената резервация и при правилата и условията показани на сайта. При приемане на офертата от Agoda, тя се превръща в обвързващ договор, което от своя страна означава, че резервацията е потвърдена от обекта за настаняване. Ние ще докажем приемането на Вашата резервация за настаняване чрез потвърждение по имейл (с ваучер за предплатено настаняване). Запазваме си правото да отхвърляме резервации, както е посочено по-долу.

Когато предоставяме нашите услуги, информацията, която разкриваме относно обектите за настаняване се основава на информацията, предоставена ни от нашите доставчици (включително, но без непременно да са ограничени до обектите за настаняване, техните представители, дистрибутори, компании за управление на дестинации (КУД), мениджъри на канали за дистрибуция, партньори и др.). Като такива обекти за настаняване или техните представители получават достъп до екстранет или друго решение за свързаност, чрез което те са изцяло отговорни за това да актуализират всички цени, налични свободни места, описание, снимки, условия за резервация, политики на хотела и друга информация, която се показва на сайта. Въпреки че ние ще използваме търговски оправдани умения и грижа при предоставянето на нашите услуги, ние няма да проверяваме дали, а и не можем да гарантираме, че цялата информация е вярна, пълна, точна и актуална, нито можем да носим отговорност за грешки (включително явни и печатни грешки), прекъсвания (независимо дали поради някаква (временна и/или частична) авария, ремонт, обновяване и поддръжка на сайта или по друг начин), неточна, подвеждаща или невярна информация или за непредоставена информация. Всеки обект за настаняване по всяко време носи отговорност за точността, пълнотата и достоверността на показаната на сайта информация за обекта за настаняване. В кратък срок могат да възникнат промени в пазарните условия или обстоятелства, което може да направи показаната на сайта информация неточна или остаряла. В случай на проблеми, нашият Отдел за обслужване на клиенти ще положи усилия, за да Ви помогне и да служи като посредник за контакт с обекта за настаняване. Имайте предвид, че Agoda е един от каналите, които обектите за настаняване използват, за да направят своя наличен инвентар възможен за резервиране. Когато резултатът от търсене показва, че даден обект не разполага с налични стаи, това означава, че типът на стаята не е достъпен за резервиране чрез Agoda.

Сайтът не представлява и не трябва да се разглежда като препоръка или одобрение на (качеството, нивото на обслужване или рейтинга на) всеки обект за настаняване описан на сайта. С настоящето изрично отказваме всякакво представителство, гаранция или задължение по отношение на качеството, състоянието или съответствието, на който и да е от обектите за настаняване изброени на сайта. Обектите могат да се класифицират на сайта по различни критерии (брой звезди, отзиви и др.). По подразбиране класификацията се основава на автоматичен алгоритъм, който в дадено време може да се актуализира или изменя.

Ние запазваме правото си да не приемаме клиенти или резервации (или в изключителни случаи да анулираме потвърдените) по наше усмотрение и на каквото и да е (правно) основание, без да е необходимо да се обосноваваме за този отказ. Типични причини за отхвърляне на даден клиент или резервация включват, но не се ограничават до: искане на обекта за настаняване, нарушаване на Условията за ползване, форсмажорни събития, търговски или икономически санкции, ембарго, правни ограничения, (подозрения за) измама или кражба, престъпна дейност, подозрителни резервации, представяне на подвеждаща или невярна информация от клиента, проблеми с кредитна карта, неадекватно поведение, заплахи, обиди, насилие, отказ за предоставяне на информация, практически пречки, комуникационни проблеми, очевидни грешки (вижте по-долу), досие, присъствие в черен списък на правителства или международни организации (САЩ, ЕС, ООН, Сингапур, ...) и т.н. В случай че резервацията е отхвърлена или отказана от Agoda, а вече е направено плащане, цялата платена сума по резервацията ще Ви бъде възстановена. Ние също така си запазваме правото да блокираме (“поставяме в черния списък”) потребители от сайта, постоянно или временно по наша преценка. Всеки потребител, който е поставен в черния списък, няма право да използва сайта под друго име или чрез друг потребител. Вижте и по-долу за нашите механизми за предотвратяване на измамите.

В редки случаи може да се наложи да анулираме или отхвърлим резервация поради “очевидни грешки”, независимо от произхода на тези грешки. За яснота, очевидна грешка е грешка на сайта (напр. по отношение на цената), която всеки разумен човек няма да смята за нормална. В такъв случай таксуваната сума ще бъде възстановена без такса. Дали да анулира или да отхвърли резервация по такава причина е изцяло по усмотрение на Agoda.

Обърнете внимание, че предполагаемите групови резервации също могат да бъдат отхвърлени, тъй като повечето обекти за настаняване имат специфични процедури за групови резервации. За повече информация се обърнете към нашия екип за Обслужване на клиенти.

Обстоятелства като текущи ремонти, грешки в резервациите за настаняване и специфични нужди на гостите може да се отразят на качеството на престоя Ви. Не забравяйте при настаняването да уведомите обекта, ако имате свои специални искания или изисквания.

Няколко думи за звездите на обектите за настаняване

Категорийните звезди на обектите за настаняване са предоставени само за Ваша информация. Броят звезди се основава на информацията, която сме получили от нашите доставчици, включително обектите за настаняване. Ние не правим независима проверка на броя звезди на обекта. Категорийните звезди показват само степента на комфорт, който можете да очаквате да намерите в конкретен обект за настаняване, като по-големият брой звезди обикновено указва по-високо ниво на комфорт и удобства. За по-подробна информация, вижте подробното описание на сайта. Имайте предвид, че оценката със звезди на категорията на обекта за настаняване може да варира значително въз основа на местоположение, наличните алтернативи, местни пазарни условия, практики или други обстоятелства. Поради такива обстоятелства е възможно даден брой звезди в конкретна държава или град да не са съпоставими със същия брой звезди в друга държава или град. Категорийните звезди не отразяват непременно всички удобства и услуги, които могат да бъдат на разположение в дадения обект, както и някои удобства и функции може да не са достъпни за всяка стая или във всяка от сградите на обекта за настаняване. Ако има някои удобства или характеристики, които са важни за Вас, свържете се с отдела за Обслужване на клиенти и се информирайте за наличието на такива удобства или характеристики.

2. Използване на сайта

Agoda Ви дава лимитиран, ограничен, личен, непрехвърляем, без право на подлицензиране, отменяем лиценз за достъп и ползване на сайта само когато има изрично разрешение в Условията за ползване. С изключение на този ограничен лиценз, ние не Ви предоставяме никакви други права или лицензи по отношение на сайта; всякакви права или лицензи, които не са изрично преотстъпени тук, са запазени. Съдържанието и информацията на сайта, както и софтуерът и инфраструктурата използвани за предоставяне на такава информация и съдържание, са собственост на Agoda или на нейните доставчици, включително и обектите за настаняване. Можете да използвате този сайт само, за да правите добросъвестни и законни запитвания или резервации, като се задължавате да не извършвате никакви спекулативни, фалшиви или неверни резервации или всякакви резервации в очакване на търсене. Вие гарантирате, че данните за плащането, които сте ни предоставили при правенето на резервацията са напълно верни. Вие също така се задължавате да предоставите точен и верен адрес на електронна поща, пощенски адрес и/или други данни за контакт с Agoda, като се съгласявате, че Agoda може да използва тези данни, за да се свърже с Вас, в случай че това се окаже необходимо. Прегледайте нашата Политика на конфиденциалност.

Съответно, като условие за използването на сайта, Вие се съгласявате да не използвате сайта или неговото съдържание или информация за търговска или нелична цел (пряко или непряко), или за цел, която е нелегална, незаконна или забранена от Условията за ползване. Освен с предварително писмено разрешение от наша страна, Вие се съгласявате да не променяте, копирате, разпространявате, предавате, показвате, изпълнявате, възпроизвеждате, публикувате, лицензирате, създавате производни произведения, прехвърляте или продавате или препродавате всякаква информация, софтуер, продукти или услуги, получени от сайта. В допълнение, Вие се съгласявате да не:

 • използвате сайта и неговото съдържание за неоторизирана търговска цел;
 • правите спекулативни, неверни или измамни резервации;
 • осъществявате достъп, проследяващо наблюдение или копиране на съдържание или информация от сайта с помощта на роботи, обхождащи програми, програми за извличане на информация или други автоматизирани средства или някакъв ръчен процес, независимо за каква цел, без нашето изрично предварително писмено разрешение;
 • нарушавате ограниченията, в който и да е хедър изключващ роботи на сайта или да избягвате или заобикаляте други мерки, използвани за предотвратяване или ограничаване на достъпа до сайта;
 • предприемате никакво действие, което налага или може да наложи, по наша преценка неразумно или непропорционално голямо натоварване на нашата инфраструктура;
 • правите директна външна препратка към която и да е част от сайта (включително, но не само, пряк път към закупуване) за каквито и да е цели без нашето изрично писмено разрешение;
 • препродавате, ползвате, копирате, проследявате (например с програма за обхождане-spider, програма за извличане на данни-scrape), показвате, изтегляте или възпроизвеждате каквото и да е съдържание или информация, софтуер, продукти или услуги, достъпни на сайта, за някаква комерсиaлна или конкурентна дейност или цел;
 • поставяте във "фрейм", "огледален сайт" или да вградите по друг начин, която и да е част от сайта в друг уеб сайт, без нашето изрично писмено разрешение;
 • публикувате всякакви незаконни (според всеки и всички приложими закони или разпоредби) постинги до или през сайта или постинги, които прокламират незаконна дейност;
 • публикувате или осигурявате връзки до всякакви постинги, съдържащи материали, които могат да бъдат счетени за опасни, нецензурни, порнографски, неприлични, непристойни, насилствени, оскърбителни, скверни, расистки, дискриминиращи, обидни, заплашителни, аморални, тормозещи, омразни или нежелателни поради друго;
 • доставяте или осигурявате връзки до всякакви постинги, съдържащи дискредитиращ, клеветнически, неверен или очернящ материал;
 • публикувате постинг, който е във вреда или нарушава интелектуалната собственост или друго право на някое юридическо или физическо лице, включително, но не само, авторски права, патенти, търговски марки, закони относно търговските тайни, право на защита на личните данни или гласността;
 • публикувате постинг, за което нямате право по силата на закон или договорни или доверителни отношения;
 • да не се представяте за друго физическо или юридическо лице или да дадете невярна информация за вашата връзка с физическо или юридическо лице или да приемете фалшива самоличност, ако целта за това е да заблудите, излъжете или измамите някого;
 • манипулирате идентификатори, включително чрез подправяне на заглавките, с цел да прикриете произхода на който и да е постинг, публикуван от Вас;
 • използвате сайта по начин, който може да повреди, деактивира, претовари или навреди, или по друг начин попречи на използването на сайта или компютърно оборудване на други потребители или да причини повреда, прекъсване или ограничаване на функционирането на всякакъв софтуер, хардуер или телекомуникационно оборудване;
 • опитате да получите неоторизиран достъп до сайта, всеки свързан сайт, други акаунти, компютърна система или мрежи, свързани към сайта, чрез хакване, разбиване на пароли или всякакви други средства;
 • получите или да се опитате да получите материали или информация чрез всякакви средства, които са непреднамерено достъпни чрез сайта, включително извличане или събиране по друг начин на информация за други хора, като например имейл адреси
 • участвате в други измамни практики, имащи за цел манипулиране на страницата с резултати от търсенето (SERP) или да използвате техники за оптимизация на търсачки (“SEO”), считани, че са в противоречие с общите насоки за ползване на търсачката. SEO практики, които се считат за неетични, или “пиратски” (известни още като “спамдексинг”) включващи, но не само, прикриване (cloaking), тагове за заглавия и мета данни, извличане на съдържание (scraping), схеми за връзки, Google бомби, пренасищане с ключови думи, скрит текст и връзки, прехвърлящи (doorway) и невидими страници, генератор на връзки или схеми, спам коментари в блога и т.н.; или
 • правите нещо друго, което може да доведе до вреда на сайта, групата от компании Agoda и техните служители, репутацията на Agoda или да има някакъв друг негативен ефект.

Освен ако не е изрично разрешено, уеб сайтовете не могат да имат хипервръзка към някоя страница, освен към началната страница на сайта, нито да изобразяват във фреймове някоя от уеб страниците или материалите в нея, нито пък някой субект може да предоставя хипервръзка с който и да е аспект на сайта в имейл за търговски цели без изричното писмено разрешение на Agoda.

Като правите резервация в сайта, Вие декларирате и гарантирате, че не сте обхванати от някоя международна програма за санкции.

Ако и когато е приложимо, ще трябва да заплатите всичките задължения, данък, удържани от техния източник или по начин, по който се изисква от страната на вашето пребиваване.

3. Цени, допълнителни такси и ценова гаранция

A. Цени и "Ценова гаранция на Agoda"

Ние се стремим да предлагаме най-конкурентните цени и желаем Вие да платите възможно най-ниската цена за Вашия престой в обекта за настаняване. Ако след като направите резервация за стая чрез нас, я откриете в интернет на по-ниска цена при същите условия за резервиране, ние ще покрием съответната разликата между нашата тарифа и по-ниската цена при условията и по реда на Гаранцията за най-добра цена. За да бъде валиден Вашият иск по тази гаранция, той трябва да отговаря на изискванията и да бъде подаден в съответствие с всички релевантни условия на нашата Ценова гаранция.

Понякога на сайта са достъпни по-ниски цени за специфично настаняване в стаи от един и същ тип, но цените предлагани от обектите за настаняване може да са придружени със специални ограничения и условия, например по отношение на анулиране и възстановяване на платени суми. Преди да направите резервация, внимателно проверете типа на стаята и подробностите, свързани с цената за всякакви подобни условия. Един и същи тип стаи могат да имат различни цени в зависимост от тези условия и ограничения (вижте също точка 6 по-долу).

B. Допълнителни такси от обектите за настаняване

Имайте предвид, че всички цени на сайта са валидни само за Вашата резервация на стая и са за въведените дати на престой и указания брой лица, освен ако не е посочено друго. Цените на резервациите са показани за стая на нощувка. Освен ако не е посочено друго, Agoda обикновено показва цена, която не включва събираните данъци и такси за услуги (вижте по-долу за повече информация) на сайта, като показва допълнително събираните данъци и такси за услуги в процеса на резервация. Без да засяга това, което е посочено по-долу, ще видите общата, включваща всичко цена, преди да потвърдите резервацията си на последната страница за резервиране (преди окончателното потвърждение на екрана). Проверявайте всяка стъпка от своята резервация на формуляра за резервиране; можете да преустановите резервирането по всяко време преди крайния екран за потвърждение (вижте по-долу за анулиране след резервиране). Това, което е включено в цената се показва на сайта (в раздела Информация за обекта за настаняване или преди окончателното потвърждение на резервацията) и/или в имейла за потвърждение/ваучера. Закуската обикновено не се включва, освен ако изрично е посочено друго. Курортната такса и другите задължителни такси (вижте по-долу), както и някои местни градски и туристически данъци или данък заетост (когато е приложимо), за които се изисква плащане директно от гостите, обикновено не са включени в цената, освен ако не е указано друго. Проверете описанието на обекта за настаняване или политиките на сайта. Застраховка от всякакъв вид никога не се включва в цената. Стандартните стаи за настаняване са единични или двойни, като допълнителни легла обикновено се таксуват отделно. Обектът за настаняване може да откаже да приеме допълнителни лица, ако не е информиран предварително. Обърнете внимание, че някои обекти за настаняване могат да Ви таксуват с т.нар. допълнителна, но задължителна “курортна такса” (или подобна) за използването на някои от техните услуги. Тази курортна такса обикновено не е включена в цената, но това ще бъде споменато в описанието на обекта за настаняване на сайта. Освен това можете да бъдете директно таксувани от обекта с енергийни надбавки, такси за обработка на багажа, такси доставка на вестници, такси за сейф в стаите, туристически такси или такси камериерско обслужване. Практиката да се добавят допълнителни такси от обекта е извън контрола на Agoda и се среща на някои пазари, включително в САЩ. Излишно е да споменаваме, че допълнителни непредвидени такси и личната консумация почти никога не се включват в цената, например такси за паркиране, такси за минибар, телефонни разговори, румсървиз, храни и напитки, галавечери, филми под наем, интернет и др. В разгара на сезона някои обекти за настаняване добавят задължителна галавечеря (например за Нова година, Коледа, Китайската нова година,...). Това не е включено в цената на стаята, но ще бъде показано на формуляра за резервация. Направете справка в “Информация за обекта за настаняване”, “Общи условия”, “Правила за анулиране” или друга подобна формулировка на сайта. Когато се съмнявате дали нещо е включено или не, можете да се свържете с нашия екип за Обслужване на клиенти.

За някои обекти за настаняване върху цената на стаята се начислява, задължителна такса за транспортиране или трансфер по искане на обекта или по Ваш избор, ако има такава опция. Това е често срещано при островни дестинации (например Малдивите), където за да достигнете до обекта, Ви е необходим транспорт. Обърнете внимание, че Agoda не организира транспортирането, то винаги се организира и предлага от или от името на обекта, който е отговорен за такива транспортни услуги, а не от Agoda. Agoda не поема никаква отговорност за качеството, безопасността, честотата или нивото на обслужване на такива транспортни услуги. При някои законодателства от обектите за настаняване се изисква директно да събира от гостите местен данък легло или градски данък. По този повод някои правителствата са наложили допълнителни данъци, които могат директно да се таксуват от обектите за настаняване. Тези данъци и такси, ако са приложими, ще бъдат заплащани от Вас директно в обекта при напускане. Проверете в обекта или чрез Отдела за обслужване на клиенти кои допълнителни такси (не) са включени в цената.

C. Конвертиране на валути

Цените могат да бъдат конвертирани в различни валути за Ваше удобство. Цените на обектите за настаняване предоставени във валута, различна от показаната на сайта валута, се конвертират в показаната валута по курс, определен от Agoda, който за някои валути може да включва такса за конвертиране и/или за обработка. Валутата и сумата, която виждате на страницата за окончателна резервация, е сумата с която Agoda ще таксува кредитната Ви карта. Може да Ви се предостави възможност да платите във валутата на вашата кредитна карта, ако тя се различава от избраната. В случай на незабавно плащане, ще видите преобразуваната сума, с която ще бъде таксувана картата ви. В случай на "Резервирай сега, плати по-късно" (вж. раздел 5), ще видите приблизителна преобразувана сума, която ще бъде удържана по обменния курс на бъдещата дата на плащане (може да се различава от прогнозираната). Банката ви може да наложи допълнителни такси за транзакцията, върху което Agoda няма контрол. Обърнете внимание, че валутният курс варира ежедневно. Клиенти, които използват за плащане Alipay или UnionPay, трябва да имат предвид, че всички такси ще бъдат показани в Китайски ренминби юан (CNY/RMB) и сумата в щ.д. в скобите ще бъде само ориентировка.

Няколко думи за облагането с данъци и такси

С цел улесняване на транзакциите Ви с обекта за настаняване, от кредитната Ви карта може да бъдат удържани и таксуваните данъци и такси (“Данъци и такси”), освен ако не е указано друго. Това таксуване включва изчислената сума за възстановяване на сумата, която сме платили на обекта във връзка с Вашата резервация за такси, дължими от обекта включително, но не само, данък оборот, туристическа такса, данък заета стая, данък за нощувка, акциз, ДДС и/или други подобни данъци. За определени местоположения сумата на данъка може също да включва такси за обслужване, наложени от правителството или други такси, които не се плащат директно на данъчните власти, но се изискват по закон и трябва да се събират от обекта за настаняване. Сумата, платена на обекта за данъци във връзка с Вашата резервация, може да се различава от сумата, която сме предвидили и сме включили в общата сума, с която Ви таксуваме. Остатъкът по таксуваните данъци и такси представлява сума, която ние запазваме като част от възнаграждението за нашите услуги, както и за да покрием разходите по Вашата резервация, включително например разходите за обслужване на клиентите. Ако остатъкът е отрицателно число, ние поемаме тази разлика. Таксуването на данъците и таксите варира на базата на няколко фактора, включително и не само, платената на обекта за настаняване сума, както и местоположението на обекта, където ще отседнете и може да включва печалба, която ние запазваме.

С изключение на описаните по-долу условия ние не сме търговецът, който събира и превежда данъците към съответните данъчни власти. Нашите доставчици на обекти като продавачи, включват всички приложими данъци във фактурираната сума за нас и ние плащаме тези суми директно на продавачите. Ние не сме съ-продавачи свързани с продавача, чрез когото ангажираме или резервираме пътуванията на нашите клиенти. Облагаемостта и съответният размер на данъците и вида на приложимите данъци са много различни в зависимост от местоположението.

При транзакции с обектите за настаняване, намиращи се в рамките на определени юрисдикции, удържаната сума за такси и данъци от Вашата кредитна карта може да включва данък, който ние трябва да съберем и преведем към съответните власти като данък дължим върху сумите, които ние задържаме като възнаграждение за нашите услуги.

Обекти, на които се плаща непосредствено - цената може да включва/да не включва такси и услуги. Направете справка с условията за резервация и с имейла за потвърждение и ваучера или се свържете с нашия екип за Обслужване на клиенти.

Както е посочено по-горе, някои градове и общини налагат градски данък, данък легло, данък заетост, туристически или еквивалентни данъци и такси, които трябва да се събират от обекта за настаняване на място.

4. Защита на личните данни

Ние уважаваме вашето право на неприкосновеност на личния Ви живот. Прегледайте нашата Политика на конфиденциалност за допълнителна информация.

5. Кредитна карта – Плащане – "Резервирай сега, плати по-късно" – Възраст - Измама

При предплатени резервации за настаняване направени през Agoda, Вашата кредитна карта ще бъде таксувана от Agoda за цялата сума на цената (понякога без възможност за връщане в зависимост от условията за резервация на обекта за настаняване, вижте по-долу) след направена резервация и потвърждението й; в случай на резервация от типа "Резервирай сега, плати по-късно" таксуването става в конкретно бъдеще време, упоменато в имейла за потвърждение. Когато използвате "Резервирай сега, плати по-късно", убедете се, че кредитната ви карта е валидна и наличната сума по нея ще бъде достатъчна за плащането в бъдеще. Ако поради някаква причина кредитната ви карта не може да бъде таксувана на упоменатата дата, резервацията ще бъде анулирана, освен ако не гарантирате, че плащането ще бъде извършено навреме. Преди да резервирате, внимателно проверете детайлите на резервацията за всякакви подобни условия. Agoda ще извършва възстановяване на платените суми, ако и когато е приложимо в рамките на разумен срок. За някои обекти за настаняване ние няма да таксуваме кредитната Ви карта, тъй като ще платите директно на обекта за Вашия престой (последващо плащане). Въпреки това, в такива случаи някои обекти могат да блокират предварително средства от Вашата карта, да дебитират депозит или да Ви таксуват авансово с пълната цена на резервацията. Обектите за настаняване могат да изискат данните по кредитна ви карта, за да гарантират Вашата резервацията. Във връзка с това ние ще изпратим информацията по кредитната Ви карта директно на обекта, в който е направена Вашата резервация и е възможно да проверим валидността (т.е. блокираме предварително одобрени средства) на кредитната Ви карта. За да се запази и криптира информацията от кредитната карта, когато преминава през нас, ние използваме криптографски протокол за сигурност на комуникацията “SecureSocketLayer (SSL)”, технология за всички наши услуги.

В случай на измама с кредитни карти или неразрешено използване на вашата кредитна карта от трети лица, трябва да се свържете с банката или издателя на картата, незабавно след като узнаете за такова неразрешено използване. Ако подозирате, че чрез Agoda е направена неразрешена или неправомерна резервация, веднага се свържете с нашия екип за Обслужване на клиенти.

За да направите резервация, трябва да сте на възраст над 18 години (или на съответната възраст за пълнолетие в държавите и териториите, където тя е по-висока от 18 г.) и да имате пълна дееспособност да извършите транзакцията (или сте получили разрешение от своя попечител). Вие поемате отговорност за това, че кредитната или дебитната карта, която използвате е Ваша или че сте упълномощени да завършите резервацията с тази карта и че са налице достатъчно средства за покриване на разходите по транзакцията. Вие поемате финансова отговорност за всички транзакции, извършени от Ваше име или от Вашия профил.

Вие потвърждавате, че данните, които ни предоставяте при извършването на резервацията, са напълно верни. Agoda си запазва правото да не приема някои кредитни карти. Agoda също може да добавя или премахва други методи за плащане по свое усмотрение. За по-голямо удобство, Agoda сега предлага възможност за сигурно съхраняване на детайлите по кредитната ви карта на файл. За повече подробности, прегледайте Политиката за конфиденциалност.

Ние имаме много строги механизми за разкриване и превенция на измами. В някои случаи може да изискваме допълнителна информация, за да проверим и потвърдим резервацията, което е обяснено по-подробно на сайта. Може да таксуваме вашата карта с малка такса за тази проверка, както и при използване на опцията "Резервирай сега, плати по-късно". Малка такса за проверка или преавторизация ще бъде таксувана след потвърждаване или в случай на "Резервирай сега, плати по-късно", за бъдещи плащания (вижте коментара по-горе относно анулиране в случай, че картата не може да бъде таксувана на определената дата, независимо от причината за това). Резервацията не се счита за потвърдена, докато не получите потвърждение с ваучер; освен това е възможно, докато се извършва проверката срещу измами, обектът за настаняване да остане без свободни стаи, което води до невъзможност да се направи резервация. Agoda не носи отговорност в такива случаи. Подадената допълнителна информация ще бъде третирана в съответствие с характерните за тази индустрия строги стандарти за защита на личните данни, като се използва криптиране при предаване и специализирани средства за проверка. Ако решите да не предоставите поисканата допълнителна информация или ако ние не сме удовлетворени от получената информация, резервацията няма да бъде завършена и ще бъде изцяло отменена, а всички начислени суми (включително таксата за проверка, когато е приложима) ще бъдат възстановени.

6.Условия за резервация - Анулирания, неявявания, ранно напускане и късно освобождаване – Специални политики за настаняване - Специални нужди

Като правите резервация на нашия сайт, Вие приемате и се съгласявате със съответните условия за резервации за настаняване, включително политиките за анулиране и неявяване, приложими за тази резервация, както и всякакви допълнителни правила и условия (за доставка) на обекта, които могат да се прилагат за Вашата резервация или за времето на Вашия престой, включително за предоставените услуги и/или продукти, предлагани от обекта за настаняване (правилата и условията за доставка на обекта могат да се получат от съответния обект за настаняване). Общата политика на всеки обект при анулиране и неявяване е достъпна на сайта на страниците с информация за обекта или в раздел “Условия за резервация”, “Политики за анулиране” и други подобни, както и в имейла за потвърждение и ваучера. Имайте предвид, че може да бъдете таксувани за анулирането в съответствие с политиката на обекта при анулиране и неявяване, в някои случаи за целия престой или за първата нощувка. Препоръчваме Ви преди да направите своята резервация внимателно да прочетете политиката на обекта при анулиране и неявяване. Ако не успеете да се настаните в обекта навреме в деня на резервацията и не сте го предупредили, останалата част от Вашата резервация може да бъде анулирана и да нямате право на възстановяване на цената в зависимост от правилата и условията в дадения обект за настаняване. Независимо от правилата на обекта за анулиране на резервация, Agoda си запазва правото да удържа такса за анулиране, като това се посочва на сайта. Преди да направите резервация проверете внимателно информацията за обекта във връзка с всякакви подобни условия. Някои обекти таксуват допълнително за ранни или късни напускания.

Ако желаете да прегледате, коригирате или отмените резервацията си, върнете се на имейла за потвърждение и следвайте инструкциите в него, използвайте нашия инструмент за самообслужване или се свържете с Отдела за обслужване на клиенти.

Много обекти за настаняване имат конкретни политики за деца, придружаващи пътници и/или пътуване с домашни любимци. Както бе посочено по-горе, препоръчваме ви да се консултирате с Отдела за обслужване на клиенти, самия обект или да проверите политиките за настаняване.

Специални нужди: Ако имате специални нужди (напр. стая достъпна за инвалидна количка), трябва да се свържете с Отдела за обслужване на клиенти или с обекта и да проверите дали тези специални потребности могат да бъдат задоволени. Имайте предвид, че всички специални изисквания зависят от наличността и не могат да бъдат гарантирани от Agoda. В зависимост от политиката на дадения обект, ако специалните нужди не могат да бъдат удовлетворени, сумата за резервацията ще бъде възстановена, а самата резервация анулирана или променена. Ако е възможна за изпълнение, вашата заявка ще бъде потвърдена при пристигане.

Какво представляват Тайните оферти на Agoda?

Чрез програмата си "Тайни оферти", Agoda често има възможност да предлага качествени стаи за настаняване на изключително атрактивни цени. Това означава, че можете да се възползвате от предложените отстъпки за качествено настаняване за избрани обекти в световен мащаб - от луксозни пет-звездни до очарователни бутикови хотели. Поради различни причини, обектите за настаняване участващи в тази програма, предпочитат да останат анонимни, докато резервацията не е потвърдена и платена.

Тайните оферти са обозначени със специалното лого. Те могат да бъдат разгледани като ще получите ключова информация за обектите включени в тях (обща площ, описание, съоръжения) преди да направите резервация, но няма да знаете конкретно, кой хотел характеризират. След завършване на резервацията името на обекта, местоположението и данните за контакт ще бъдат разкрити. За да гарантира Agoda и в бъдеще осигуряването на тези специални цени, резервациите направени чрез Тайни оферти са неотменими и невъзстановими.

7. Правата върху интелектуалната собственост - Уведомление за запазена марка

Търговската марка "Agoda" или "Агода", както и превода й на някои местни езици е регистрирана търговска марка на или лицензирана към компанията Agoda и/или свързаните с Agoda дружества в много страни по света, включително, но не само САЩ, ЕС, Канада, Сингапур, Тайланд, Япония, Китай, Индия, Малайзия, Австралия, Русия, Корея, Индонезия, ОАЕ, Швейцария и др. Други имена на продукти и компании, указани на сайта, може да бъдат името, търговската марка, търговското наименование, марката за услуги, логото, символът или друго фирмено обозначение на Agoda, на неин лицензодател, асоциирани компании или на трета страна. Използването в сайта на някакво име, търговско наименование, търговска марка, марка за услуги, лого, символ или друго фирмено обозначение или маркировка на или принадлежащи на трета страна, както и предлагането на специфични стоки или услуги от такава трета страна чрез сайта, не бива да се тълкува като одобрение или спонсорство на сайта, от която и да е такава трета страна или като участието на тази трета страна в предлагането на стоки, услуги или информация чрез сайта. Agoda е собственик на авторските права върху сайта. Нямате право да използвате интелектуалната собственост на Agoda без наше съгласие.

Сайтът съдържа материали с авторско право, търговски наименования и друга собствена фирмена информация, включително, но не само, текст, софтуер, снимки, графики, а в бъдеще може да включва видео, графики, музика и звук. Цялото съдържание на сайта е защитено от Закона за авторското право. Ние и нашите лицензодатели притежаваме авторско право и/или право върху базата данни при селекцията, координацията, подредбата и разширяването на такова съдържание, както и право върху оригиналното съдържание към нея. Вие не можете да променяте, публикувате, предавате, участвате в прехвърлянето или продажбата на, нито да създавате производни произведения, или да експлоатирате по какъвто и да било начин съдържанието, изцяло или частично, с изключение на предвиденото в Общите условия за ползване.

Освен ако не е посочено друго, софтуерът, необходим за нашите услуги или достъпен на/или използван от сайта, както и правата на интелектуална собственост (включително търговски марки, марки за услуги, лога, дизайни, авторски права и т.н.) в съдържанието, информацията и материалите в сайта, са собственост на Agoda, нейните дъщерни компании или филиали, лицензодатели, доставчици (включително обектите за настаняване) или провайдери. Agoda не поема никаква отговорност за материали с авторски права, предоставяни от трети страни или за нарушения на права на интелектуална собственост от тези трети страни.

Може да използвате информация от сайта само за Ваша лична употреба. Освен ако не е изрично разрешено от Закона за авторското право, не се допуска копиране, повторно разпространение, препредаване, публикуване или търговска експлоатация на изтеглен материал без нашето изрично разрешение и това на собственика на авторските права. В случай на разрешено копирането, разпространението или публикуването на материали с авторско право, не се допуска смяна или изтриване на обозначения автор, условното обозначение за запазена търговска марка или предупреждението за авторско право. Вие приемате, че с изтеглянето на защитения с авторско право материал, Вие не придобивате никакви права на собственост.

Ние може да предоставяме хипервръзки към други сайтове, които се поддържат от други хора. Като използвате такава връзка, Вие приемате, че напускате сайта и продължавате напред на своя отговорност.

Претенции за нарушено авторско право

Ако съвсем добросъвестно смятате, че материалите поддържани от нас нарушават авторските ви права, вие или ваш представител (“жалбоподател”) можете да ни изпратите писмено уведомление, което включва следната информация:

1. име и адрес на жалбоподателя;

2. когато жалбоподателят не е собственикът на авторските права или лицензополучател на изключителна лицензия на авторски права, името и адреса на собственика на авторското право или на лицензoполучателя на изключителната лицензия;

3. когато жалбоподателят не е жител на Сингапур, адрес за връчване на съдебни документи на жалбоподателя в Сингапур;

4. телефонен номер, номер на факс (ако има такъв) и адрес на електронна поща, на които да може да се осъществи контакт с жалбоподателя;

5. достатъчно подробности, които да ни дадат възможност да идентифицираме произведението, за което се твърди, че има нарушени авторски права;

6. достатъчно подробности, които да ни дадат възможност да идентифицираме и локализираме електронното копие, за което се твърди, че има нарушени авторски права, включително онлайн местоположението на електронното копие;

7. изявление, че жалбоподателят изисква от нас да премахнем или забраним достъпа до електронното копие;

8. изявление, че жалбоподателят добросъвестно счита, че електронното копие нарушава авторското право върху произведението, посочено в параграф 5 по-горе;

9. декларация, че информацията в уведомлението е вярна и точна;

10. изявление, че жалбоподателят е (а) собственик или лицензополучател на изключителна лицензия на авторски права върху произведението, посочено в параграф 5 по-горе, или (б) е упълномощен да действа от името на притежателя им или лицензополучателя на изключителна лицензия, и

11. изявление, че жалбоподателят приема компетентността на съдилищата в Сингапур за целите на съдебното производството по съответните разпоредби на сингапурския Закон за авторското право.

Уведомлението трябва да бъде подписано от жалбоподателя и изпратено до нас от регистриран имейл на адреса посочен в раздел 12, за връчване чрез Правния отдел - Претенции върху авторските права.

Ние ще разгледаме и ще се отнесем към всички уведомления, които отговарят на горните изисквания в съответствие с приложимото право.

Предлагаме Ви, преди да подадете уведомлението, да потърсите правен съвет. Също така, имайте предвид, че ако отправите невярно твърдение за нарушение на авторските права, може да бъдете намерен за виновен за извършване на престъпление или да понесете отговорност за щети.

8. Отзиви – Последваща кореспонденция - Право на потребителско съдържание

С извършване на резервация Вие се съгласявате да получите потвърдително съобщение (имейл и/или SMS), а също и покана чрез имейл за попълване на формуляра ни за отзиви, която ще Ви бъде изпратена веднага след напускане на обекта, следвана от едно или няколко напомняния. Попълването му е по избор. За по-голяма яснота, имейлите за потвърждение и отзиви на гости са транзакционни и не са част от бюлетините или маркетингови съобщения, от които можете да се отпишете (вижте Политиката на конфиденциалност за повече подробности). Попълненият формуляр с отзиви на госта може да се качи на страницата с информация за съответния хотел в сайта с единствената цел да информира (бъдещи) клиенти за мнението Ви за обслужването (ниво) и качеството на обекта за настаняване. Като публикувате мнение, Вие предоставяте на Agoda пълни, безсрочни, безплатни, прехвърляеми и неотменими права върху цялото представено потребителско съдържание, включващо Вашето име. Agoda си запазва правото да превежда, редактира, коригира, отхвърля или премахва по свое усмотрение коментари с информация за обекта. Вие потвърждавате, че ще следвате насоките за отзиви на гости. В допълнение, Вие декларирате и гарантирате, че (i) притежавате и контролирате всички права върху потребителското съдържание, което публикувате или разпространявате по друг начин или от друга страна имате законно право да публикувате и разпространявате това потребителско съдържание на или чрез Сайта; (ii) това съдържанието е вярно и неподвеждащо; и (iii), използването, публикуването или предаването по друг начин на такова съдържание не е в нарушение на Условията за ползване или на някой от приложимите закони и разпоредби и няма да наруши правата или да навреди на някое физическо или юридическо лице. Освен това предоставяте на Agoda право на съдебно преследване на всяко физическо или юридическо лице, което нарушава Вашите или правата на Agoda върху съдържанието посредством нарушаване на Условията за ползване. Вие се съгласявате да носите изключителна отговорност за потребителското съдържание, което предоставяте или изпращате.

Предоставеното от потребителите съдържание ще се счита за неповерително и Agoda няма задължението да разглежда такова съдържание като защитена информация. Без да ограничава общия смисъл на гореизложеното, Agoda си запазва правото, но не само, да го изтрие, редактира, промени, отхвърли или да откаже да го публикува. Agoda няма задължението да Ви предложи някакво заплащане за съдържанието, което сте предоставили или възможността да редактирате, изтривате или изменяте по друг начин съдържанието, след като вече е представено на Agoda. Agoda няма задължението да Ви посочва като автор на съдържанието, нито да прилага някаква форма за посочване на източника от трети страни. За повече подробности, направете справка в публикуваните на сайта политики на Agoda.

Ако се установи, че сте си запазили моралното право (включително правото да бъдете признат за автор и за защита на целостта на текста) върху съдържанието, Вие декларирате, че (а) не изисквате лично идентифицираща Ви информация да се използва във връзка със съдържанието или негови производни продукти, актуализации или обновления към него; (б) не възразявате съдържанието да бъде публикувано, използвано, променяно, заличавано и използвано от Agoda или нейните лицензополучатели, наследници и правоприемници; (в) завинаги се отказвате от правата си и приемате да не предявявате претенции или да не отстоявате, което и да е и всички морални права на автор на някое съдържание, и (г) завинаги да се откажете от всякакви претенции към Agoda и нейните лицензианти, наследници и правоприемници, които иначе бихте могли да предявите срещу Agoda по силата на такива морални права.

9. Информация за пътуващите – Визови изисквания

Макар че повечето пътувания завършват без инциденти, пътуването до определени дестинации може да включва по-голям риск, отколкото до други. Ние призоваваме пътниците, преди да направят резервации за пътуването, да прегледат туристическите забрани, предупреждения, съобщения и бюлетини, издавани от техните правителства, особено при пътуване до международни дестинации.

Показвайки обекти за настаняване в конкретни дестинации, Agoda не заявява и не гарантира, че пътуването до такива точки е препоръчително или безрисково, така че Agoda не поема никаква отговорност за щети или загуби, които могат да произтекат от пътуване до тези дестинации. Agoda не може при никакви обстоятелства да носи отговорност за инциденти, възникнали по време на престоя Ви в обекта. Настоятелно Ви препоръчваме да се запознаете със съответните Съвети за пътуване, издадени от Вашето правителство за всяка страна, която смятате да посетите и да вземете необходимите предпазни мерки. Също така се препоръчва да си направите лична туристическа застраховка.

Agoda не може да бъде подведена под отговорност за загуба, понесена в случай, че не сте си осигурили необходимите паспорти, визи и документи за пътуването. Съветваме Ви да направите справки в съответните посолства, консулства и/или визови служби на държавите, които желаете да посетите. Ваша е отговорността да получите всички изисквани документи за пътуването.

Обърнете внимание, че някои държави имат строги правила и разпоредби за вноса на стоки, предмети или вещества, подлежащи на забранителни или ограничителни мерки. Те могат да включват, но не само, алкохол, цигари, парфюми, лекарства, книги, филми, DVD-та, материали за забавления за възрастни, хранителни продукти, растения, части от животни и т.н. Ваша отговорност е да проверите и да спазвате приложимите разпоредби. Неспазването им може да доведе до тежки санкции.

p class="fontsmallb">10. Оплаквания

Ако имате оплаквания относно услугите предлагани от Agoda, можете да се свържете с отдела за Обслужване на клиенти чрез един от предложените начини тук. Ще направим всичко възможно да Ви помогнем. Имайте предвид, че всички оплаквания свързани с настаняването (политики, стандарти, услуги, съоръжения, украса, храна и т.н.), са всъщност въпрос на самото настаняване. Agoda ще се свърже директно с обекта за настаняване и ще се опита да намери съвместно приемливо решение, но не може да гарантира задоволителен резултат.

11. Правна информация

Отказ от гаранции

ЦЯЛОТО СЪДЪРЖАНИЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО СОФТУЕР, ПРОДУКТИ, УСЛУГИ, ИНФОРМАЦИЯ, ТЕКСТ И СВЪРЗАНИТЕ ГРАФИКИ, СЪДЪРЖАЩИ СЕ В ИЛИ ДОСТЪПНИ ЧРЕЗ САЙТА, ВИ СЕ ПРЕДОСТАВЯТ НА БАЗА “ТАКИВА, КАКВИТО СА” ИЛИ “КАКТО Е НАЛИЧНО”. AGODA НЕ ПОЕМА АНГАЖИМЕНТИ ИЛИ ГАРАНЦИИ ОТ ВСЯКАКЪВ ВИД, НИТО ИЗРИЧНИ, НИТО ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ, ПО ОТНОШЕНИЕ НА ФУНКЦИОНИРАНЕТО НА ТОЗИ УЕБ САЙТ ИЛИ НА ИНФОРМАЦИЯТА, СЪДЪРЖАНИЕТО ИЛИ МАТЕРИАЛИТЕ, ВКЛЮЧЕНИ В ТОЗИ УЕБ САЙТ И В НАЙ-ГОЛЯМАТА СТЕПЕН, ДОПУСТИМА ПО СИЛАТА НА ПРИЛОЖИМИЯ ЗАКОН, AGODA ОТХВЪРЛЯ ВСИЧКИ ДЕКЛАРАЦИИ, УСЛОВИЯ И ГАРАНЦИИ ОТ КАКЪВТО И ДА БИЛО ВИД, ИЗРИЧНИ ИЛИ ИМПЛИЦИТНИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО, ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ УСЛОВИЯ ИЛИ ГАРАНЦИИ ЗА ПРОДАВАЕМОСТ ИЛИ КВАЛИФИЦИРАНО ИЗПЪЛНЕНИЕ СЪС ЗАДОВОЛИТЕЛНО КАЧЕСТВО, ИНФОРМАЦИОННОТО СЪДЪРЖАНИЕ, ПРАВО ИЛИ ЛИПСА НА НАРУШЕНИЕ НА ПРАВАТА НА ТРЕТИ ЛИЦА. AGODA НЕ ДАВА ГАРАНЦИИ И НЕ ПРАВИ НИКАКВИ ИЗЯВЛЕНИЯ, ЧЕ САЙТЪТ ЩЕ РАБОТИ БЕЗ ГРЕШКИ ИЛИ БЕЗ ПРЕКЪСВАНЕ, ЧЕ ДЕФЕКТИТЕ ЩЕ БЪДАТ КОРИГИРАНИ ИЛИ ЧЕ САЙТЪТ И/ИЛИ НЕГОВИТЕ СЪРВЪРИ НЯМА ДА ИМАТ ВИРУСИ И/ИЛИ ДРУГИ ВРЕДНИ КОМПОНЕНТИ. AGODA НЕ ДАВА ГАРАНЦИИ И НЕ ПРАВИ НИКАКВИ ИЗЯВЛЕНИЯ ОТНОСНО ГОДНОСТТА, НАЛИЧНОСТТА, ТОЧНОСТТА, НАДЕЖДНОСТТА, ПЪЛНОТАТА ИЛИ НАВРЕМЕННОСТТА НА ВСЯКАКВИ МАТЕРИАЛИ ОТ ВСЯКАКЪВ ВИД, СЪДЪРЖАЩИ СЕ В САЙТА, ЗА ВСЯКАКВИ ЦЕЛИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО СОФТУЕР, ПРОДУКТИ, УСЛУГИ, ИНФОРМАЦИЯ, ТЕКСТ И СЪОТВЕТНОТО ГРАФИЧНО СЪДЪРЖАНИЕ.

AGODA НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА КАКВИТО И ДА БИЛО ПОВРЕДИ, ПРИЧИНЕНИ ОТ ГРЕШКИ НА СЪРВЪРА, НЕПРАВИЛНО АДРЕСИРАНИ ИЛИ ПРЕНАСОЧЕНИ ПРЕДАВАНИЯ НА ДАННИ, НЕУСПЕШНИ ИНТЕРНЕТ ВРЪЗКИ, ПРЕКЪСВАНЕ НА ПРЕДАВАНЕТО НА ДАННИ ИЛИ НА ПОЛУЧАВАНЕТО НА РЕЗЕРВАЦИИ ИЛИ ВСЯКАКВИ КОМПЮТЪРНИ ВИРУСИ ИЛИ ДРУГИ ТЕХНИЧЕСКИ ДЕФЕКТИ, НЕЗАВИСИМО ДАЛИ ОТ ЧОВЕШКО ИЛИ ТЕХНИЧЕСКО ЕСТЕСТВО.

Общо ограничение на отговорността

ДО СТЕПЕНТА, РАЗРЕШЕНА ОТ ЗАКОНА, AGODA, ВКЛЮЧИТЕЛНО СЪОТВЕТНИТЕ Й ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА, ДИРЕКТОРИ, СЛУЖИТЕЛИ, ПРЕДСТАВИТЕЛИ, ДЪЩЕРНИ ДРУЖЕСТВА, ФИЛИАЛИ, ДИСТРИБУТОРИ, ДОСТАВЧИЦИ, ЛИЦЕНЗОДАТЕЛИ, АГЕНТИ ИЛИ ДРУГИ ЛИЦА, УЧАСТВАЩИ В СЪЗДАВАНЕТО, ФИНАНСИРАНЕТО, ПРОМОТИРАНЕТО ИЛИ ОСИГУРЯВАЩИ ПО ДРУГ НАЧИН ДОСТЪПНОСТТА НА САЙТА И НЕГОВОТО СЪДЪРЖАНИЕ (НАРИЧАНИ ОБЩО “СТРАНИ ПО ГАРАНЦИИТЕ”), В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ НЯМА ДА НОСИ МАТЕРИАЛНА ОТГОВОРНОСТ ПРЕД КОЕТО И ДА Е ФИЗИЧЕСКО ИЛИ ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ ЗА ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ЗА ПРЕКИ, КОСВЕНИ, ИНЦИДЕНТНИ, СПЕЦИАЛНИ, НАЗИДАТЕЛНИ, КОМПЕНСАТОРНИ, ПРЕДВИДИМИ ПОСЛЕДВАЩИ ИЛИ НАКАЗАТЕЛНИ ЩЕТИ ИЛИ ЗА ЩЕТИ ИЛИ ЗАГУБИ ОТ КАКВОТО И ДА БИЛО ЕСТЕСТВО, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО (КОГАТО Е РЕЛЕВАНТНО, ПРИЧИНЕНИ ОТ): (I) ЗАГУБА НА ПРОДУКЦИЯ, ЗАГУБА НА ПЕЧАЛБА, ЗАГУБА НА ПРИХОДИ, ЗАГУБА НА ПОРЪЧКАТА, ЗАГУБА ИЛИ УВРЕЖДАНЕ НА ДОБРОТО ИМЕ ИЛИ РЕПУТАЦИЯТА, ЗАГУБА НА ПРАВОТО НА ОБЕЗЩЕТЕНИЕ, ПРЕКЪСВАНЕ НА БИЗНЕС, ДАННИ ИЛИ ДРУГИ НЕМАТЕРИАЛНИ ЗАГУБИ; (II) ВАШАТА НЕВЪЗМОЖНОСТ ДА ПОЛЗВАТЕ, НЕРАЗРЕШЕНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА, ЗАБАВЯНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕТО ИЛИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ФУНКЦИИТЕ НА САЙТА; (III) НЕОТОРИЗИРАН ДОСТЪП ДО ИЛИ МАНИПУЛИРАНЕТО НА ВАШАТА ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ ИЛИ ПРЕДАВАНИТЕ ДАННИ; (IV) ПРЕДОСТАВЯНЕТО ИЛИ НЕПРЕДОСТАВЯНЕТО НА УСЛУГА, ВКЛЮЧИТЕЛНО ИЗВЪРШВАНИ УСЛУГИ ИЛИ СТОКИ, ПРЕДЛАГАНИ ОТ ХОТЕЛА, (ЧАСТИЧНО) АНУЛИРАНЕ ИЛИ СВРЪХ РЕЗЕРВИРАНЕ; (V) ГРЕШКИ ИЛИ НЕТОЧНОСТИ НА САЙТА ИЛИ ВСЯКАКВА ИНФОРМАЦИЯ (ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО, (ОПИСАТЕЛНА) ИНФОРМАЦИЯ (ВКЛЮЧИТЕЛНО ЦЕНИ, НАЛИЧНОСТ И ОЦЕНКИ) ЗА ХОТЕЛА ВЪВ ВИДА, В КОЙТО Е ДОСТЪПНА НА САЙТА), СОФТУЕР, ПРОДУКТИ, УСЛУГИ И СВЪРЗАНИТЕ ГРАФИКИ, ПРИДОБИТИ ЧРЕЗ САЙТА; (VI) ВСИЧКИ СДЕЛКИ, СКЛЮЧЕНИ ЧРЕЗ ТОЗИ САЙТ (VII) ВСЯКАКВИ ИМУЩЕСТВЕНИ ЩЕТИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ПОВРЕДА НА ВАШИЯ КОМПЮТЪР ИЛИ КОМПЮТЪРНА СИСТЕМА, ПРИЧИНЕНИ ОТ ВИРУСИ ИЛИ ДРУГИ ВРЕДНИ КОМПОНЕНТИ, ПО ВРЕМЕ НА ИЛИ ВСЛЕДСТВИЕ НА ДОСТЪП ДО ИЛИ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА САЙТА ИЛИ НЯКОИ ОТ САЙТОВЕТЕ, КЪМ КОИТО ТОЙ ПРЕДОСТАВЯ ХИПЕРВРЪЗКИ, ИЛИ (VIII) ЩЕТИ, КОИТО ПО НЯКАКЪВ ДРУГ НАЧИН ПРОИЗТИЧАТ ОТ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ТОЗИ САЙТ, НЯКАКВА УПОТРЕБА, ЗАБАВЯНЕ ИЛИ НЕВЪЗМОЖНОСТ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА САЙТА, ИЛИ НЯКАКВА ИНФОРМАЦИЯ, ПРОДУКТИ ИЛИ УСЛУГИ, ПОЛУЧЕНИ ЧРЕЗ САЙТА; ИЛИ (IX) ВСЯКАКВО (ЛИЧНО) НАРАНЯВАНЕ, СМЪРТ, ПОВРЕДА НА ИМУЩЕСТВО ИЛИ ДРУГИ ЩЕТИ, ДЪЛЖАЩИ СЕ НА ХОТЕЛА (НЕГОВИТЕ СЛУЖИТЕЛИ, ДИРЕКТОРИ, ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА, АГЕНТИ, ПРЕДСТАВИТЕЛИ И ПАРТНЬОРСКИ КОМПАНИИ) (X) ВСЯКАКВИ ЩЕТИ, ПРИЧИНЕНИ ОТ ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА. ОГРАНИЧАВАНЕТО НА ОТГОВОРНОСТТА СЕ ПРИЛАГА НЕЗАВИСИМО ОТ ФОРМАТА НА ДЕЙСТВИЕ, БИЛО ТО НА БАЗА ДОГОВОР, ЗАКОНОНАРУШЕНИЕ, НЕБРЕЖНОСТ, БЕЗУСЛОВНА ОТГОВОРНОСТ ИЛИ ПО ДРУГ НАЧИН ДОРИ, АКО СТРАНАТА, ЗА КОЯТО СЕ ОТНАСЯ Е БИЛА ИНФОРМИРАНА ЗА ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ПОНАСЯНЕ НА ЩЕТИ. Форсмажорното събитие е събитие извън контрола на обхванатите страни и може да включва, но не само, природни бедствия, метеорологични условия, пожар, ядрена авария, електромагнитен импулс, терористичен акт, безредици, война, умишлени палежи, метеж, размирици, въоръжени сблъсъци от всякакъв вид, локаути, стачки, дефицити на суровини и ресурси, правителствени действия или ограничения, дребни кражби, несъстоятелност, авария на машини, мрежови или системни прекъсвания или аварии, прекъсване на комуникациите и интернета, карантина, епидемия, пандемия и т.н. Не се поема отговорност за какъвто и да е допълнителен разход, пропуски, закъснения, премаршрутиране или актове на някой държавен орган. Никоя от страните по гаранцията не отговаря за нарушение от страна на обекта, на което и да е от условията или гаранцията, включително, но не само, подразбиращи се условия или гаранции за годност за определена цел или за продаваемост, и нито една от страните по гаранцията няма да отговаря за всякакви други нарушения от страна на обекта (включително всякаква закононарушителна отговорност) по отношение на всички продукти и/или услуги, предлагани чрез сайта. Agoda не гарантира постоянен достъп без прекъсване до сайта.

Отговорността на Agoda се изключва или ограничава до максимална степен позволена от закона. Без да е в ущърб на ограниченията, посочени в Условията за ползване, отговорността на Agoda в никакъв случай няма да надвиши по-малката от (а) общата стойност на резервацията, както е посочена в имейла за потвърждение (независимо дали е за едно събитие или поредица от свързани събития) или (б) двеста и петдесет щатски долара (или тяхната равностойност в местна валута). Претенциите трябва да се представят възможно най-скоро след настъпване на събитието довело до предявяване на претенцията. Искове с неоправдано забавяне може да се считат за невалидни. Само коректни претенции ще бъдат разглеждани.

Разни

Agoda по никакъв начин (пряко или непряко, самостоятелно или съвместно с някоя от страните) не притежава, управлява, експлоатира или контролира обектите за настаняване или стаите в тях. Обектите носят материална и друга отговорност за това да осигурят настаняване и да посрещнат като свои гости тези, които са направили резервация чрез Agoda.

Вие се съгласявате да освободите Agoda от материална отговорност и да осигурите съдебна защита срещу искове за обезщетения за щети или загуби, включително от адвокатски хонорари и разходи, които Agoda прави и понася в резултат на всяко действие, бездействие или пропуск от Ваша страна. Ако използвате сайта за или от името на трета страна (“трета страна”), като например член на семейството или спътник, Вие носите отговорност за всяка грешка в точността на информацията, предоставена във връзка с такава употреба. Освен това сте длъжни да информирате третата страна за всички приложими правила и условия. Всеки клиент, който използва сайта от името или за сметка на трета страна, приема да обезщети Agoda и да я предпази от и срещу всякакви и всички отговорности, загуби, щети, правни спорове и искове (включително разходите за съдебна защита), отнасящи се до неизпълнение на задълженията на третата страна или на потребителя, както е описано по-горе.

Вие сте длъжни по всяко време да спазвате местните закони и разпоредби. Неща, които са законни в някои страни, може да са незаконни в други. Вие трябва да се заинтересувате от приложимите ограничения. Agoda не носи отговорност, в случай че обектът откаже да ви настани или поиска от вас да напуснете поради законови или регулаторни причини.

За ваше удобство сайтът и Условията за ползване са на няколко езика и местни версии (в някои от случаите идентифициращи се с различна последна част на адреса на домейна от високо ниво), но първоначално са били съставени на английски език. В случай на противоречие между версията на английски език и преводната версия, текстът на английски език на Условията за ползване ще има преимуществена сила.

Условията за ползване се считат за делими. В случай че бъде решено, че някоя от клаузите е неприложима или невалидна, дадената разпоредба все пак ще бъде в сила до максималната степен, позволена от приложимото право, като това решение не засяга валидността и приложимостта на всички други останали разпоредби. Отпадналите разпоредби се заместват с разпоредба, която се доближава до възможно най-голяма степен до първоначалната формулировка и смисъл.

Agoda си запазва правото, по свое усмотрение, да променя, спира временно или прекратява сайта и/или част от него, включително която и да е услуга или продукт достъпни чрез сайта, и/или някоя част от тях, по всяко време и по каквато и да било причина с или без предизвестие. В случай на прекратяване, Вие все още ще бъдете обвързани със задълженията си съгласно Условията за ползване, включително дадените от Вас гаранции, откази от отговорност и ограничения на отговорността. Освен това Agoda не носи отговорност към Вас или трета страна за всяко прекратяване на достъпа Ви до сайта. Agoda си запазва правото да изменя или отменя Условията за ползване (или части от тях), както счете за необходимо.

С цел избягване на съмнение, Условията за ползване не се прилагат за търговските договорни отношения, които Agoda може да има с другите, включително, но не само, с обектите и някои маркетингови партньори.

Обърнете внимание, че Agoda не може да издава местни данъчни фактури с изключение на такива в Сингапур. Agoda е регистрирана за данъчни цели в Сингапур и може да издава местни данъчни фактури само в тази юрисдикция.

Условията за ползване и предоставянето на нашите услуги се ръководят и тълкуват в съответствие със законите на Сингапур, без позоваване на нормите на колизионното право на Сингапур като всички спорове, произтичащи от Условията за ползване и нашите услуги ще се представят за разглеждане изключително в компетентните съдилища в Сингапур. Законът за договорите (Права на трети страни, Глава 53Б, акт 2001) изрично се изключва и няма да се прилага към Условията за ползване.

Това, че не се възползваме от свое право, не води до отмяна на съответното право. Нямате право да възлагате или прехвърляте правата си. Можем да променим Условията за ползване по всяко време като публикуваме изменението на сайта. Последната версия на Условията за ползване заменя всички предишни версии.

12. За Agoda - Често задавани въпроси

Всички наши услуги се предоставят от Agoda Company Pte. Ltd., което е частно дружество с ограничена отговорност, учредено съгласно законите на Сингапур с регистриран адрес на управление: 30 Cecil Street, Prudential Tower #19-08, Singapore 049712, като дружеството е регистрирано в Управлението за счетоводна отчетност и корпоративно регулиране на Сингапур с фирмен регистрационен номер 200506877R.

Agoda и свързаните с нея компании имат различни дъщерни дружества, клонове и офиси в целия свят. Дъщерните дружества, клонове и офиси имат само вътрешна поддържаща роля за и в интересите на Agoda. Тези дъщерни дружества, клонове и офиси (както и всички други свързани дружества) нямат никакви права и правомощия да предоставят услугата, да представляват Agoda или да сключват договор от името на/за или в полза на Agoda.

Повече информация или въпроси?

Благодарим Ви, че посетихте уеб сайта на Agoda, за да направите резервация за настаняване. Надяваме се, че Условията за ползване ви бяха полезни. Ако се нуждаете от друга информация или желаете да научите повече за Agoda, прегледайте също и нашите Често задавани въпроси.

Agoda - разумната хотелска резервация!


Agoda.com е част от Priceline Group - световен лидер в онлайн туризма и свързаните с него услуги.

AS-AGWEB-3C03