o

Condicions d'ús


Darrera Actualització 12 de Juny 2014

Agoda Company Pte. Ltd. (“Agoda” o “nosaltres”) us dóna la benvinguda (“el Client” o “vosaltres”) al seu Lloc web (el “Lloc web”). Les referències al Lloc web engloben els seus derivats, incloent-hi però sense limitar-se necessàriament als llocs web i aplicacions per a mòbil. Les Condicions d'ús –tal com es defineixen més endavant– són aplicables als nostres serveis als quals tingueu accés, directament o indirecta, per qualsevol mitjà, incloent-hi la reserva en línia, l'atenció al client, o qualsevol altre mitjà. En accedir al Lloc web, explorar-lo i fer-ne ús o formaltizar una reserva amb Agoda, reconeixeu i accepteu que heu llegit, acceptat i entès les Condicions d'ús. En el nostre Lloc web hi trobareu diverses guies i polítiques d'actuació, entre les quals hi ha la Política sobre privacitat, la Política sobre compra segura, la Garantia de preus més baixos, la Garantia de reserva, la Política sobre cancel•lacions, la Política sobre devolucions, les Condicions del programa de punts Agoda, les Orientacions per fer commentaris sobre un hotel, i les Preguntes més freqüents (en conjunt, les “Polítiques d'actuació”), que formen d'aquestes condicions i, per tant, s'han de llegir conjuntament, i s'inclouen aquí per referència. A les condicions generals que s'exposen tot seguit i a les Polítiques d'actuació, col•lectivament, es fa referencia com a “Condicions d'ús”. Si no hi esteu d'acord, heu de deixar de fer servir el Lloc web de forma immediata. Les Condicions d'ús, en la versió vigent en cada moment, constitueixen la totalitat de l'entesa i, tret que s'indiqui expressament altra cosa, substitueixen qualssevol acords o enteses anteriors (orals o escrits), que vosaltres i nosaltres hàgim assolit en relació amb allò que n'és l'objecte

1. Àmbit del servei – Informació sobre el Lloc web

Des del Lloc web, Agoda ofereix una plataforma en línia per mitjà de la qual podeu visitar diversos tipus d'hospedatges i allotjaments temporals, incloent-hi però sense limitar-se necessàriament a hotels, albergs, cases rurals, ryokans, hostals, apartaments amb servei d'habitacions, habitacions per llogar (d'ara endavant anomenats conjuntament “Hotel(s)”), i fer-ne la reserva. En tramitar la reserva des del Lloc web, feu una oferta de reserva pel preu que consta a la llista i d'acord amb la resta de condicions que apareguin al Lloc web i que esdevindran un contracte vinculant quan Agoda l'accepti, la qual cosa voldrà dir que l'Hotel ha confirmat la reserva. Us comunicarem l'acceptació de la vostra reserva mitjançant un correu electrònic de confirmació (amb un justificant de confirmació per a Hotels prepagats). Ens reservem el dret de rebutjar reserves de la manera que s'indica més endavant.

En prestar els nostres serveis, la informació que facilitem en relació amb els Hotels es basa en la informació que ens ha facilitat el subministrador o proveïdor (incloent-hi però sense limitar-se als Hotels i els seus representants, distribuidors, empreses de gestió de destinacions (EGD), administradors de canals i socis, etc.). Així, els Hotels o els seus representants disposen d'accés a una extranet o a una altra solució de connexió per mitjà de la qual es fan del tot responsables d'actualitzar tarifes, disponibilitats, descripcions, imatges, condicions de la reserva, polítiques d'actuació de l'hotel i la resta d'informació que es mostri en el Lloc web. Tot i que nosaltres serem curosos en la prestació dels serveis, no verificarem ni podem garantir que tota la informació sigui exacta, completa, correcta o actualitzada. Tampoc no assumirem cap responsabilitat respecte a les errades (incloent-hi les evidents i les tipogràfiques), per interrupcions temporals o parcials (ja siguin causades per avaries, reparacions, actualitzacions o actuacions de manteniment del Lloc web), per informació poc precisa, errònia o falsa, o bé per la manca d'informació. Cada Hotel és responsable en tot moment de la precisió, integritat i correcció de la informació pròpia que es mostri al Lloc web. En aquest sentit, cal tenir en compte que poden canviar les condicions i les circumstàncies del mercat i que, en conseqüència, la informació que es mostri al Lloc web esdevingui inexacta o no estigui actualitzada. En cas de problemes, el nostre Servei d'Atenció al Client farà tots els esforços raonables per ajudar-vos i servir-vos de punt de contacte amb l'Hotel. Tingueu en compte que Agoda és un dels molts canals que els hotels fan servir per tal de posar a disposició el seu inventari per a reserves. Quan el resultat d’una búsqueda indica que un hotel en concret no té més habitacions disponibles, això vol dir que aquest tipus d’habitació no està disponible per a reservar-la a través d’Agoda.

El fet d'aparèixer al Lloc web no constitueix ni es pot considerar com una recomanació ni un aval de cap dels Hotels (ni de la seva qualitat, nivell de servei o valoració). Mitjançant aquest document, renunciem de forma expressa a qualsevol manifestació, garantia o compromís en relació amb la qualitat, estatus o adequació de qualssevol dels Hotels que s'esmenten en el Lloc web. Els Hotels poden aparèixer classificats d'acord amb diversos criteris (categorització per estrelles, revisions, etcètera). La clasifficació per defecte es basa en un algoritme automàtic que es pot actualitzar o esmenar en qualsevol momen.

Ens reservem el dret de no acceptar clients o reserves (i, en casos especials, de cancel•lar reserves confirmades), segons el nostre criteri i per qualsevol raó (legal), sense que calgui justificar la negativa. Alguns dels motius pels quals podem rebutjar un client o una reserva són: a petició de l'hotel, incompliment de les Condicions d'ús, esdeveniments de força major, sancions comercials o econòmiques, embargaments, restriccions legals, (sospites de) frau o robatori o d'activitat criminal, reserves sospitoses, lliurament per part del client d'informació enganyosa o errònia, problemes amb targetes de crèdit, comportament inadequat, amenaces, insults, violencia, negativa a oferir informació, impediments pràctics, problemes de comunicació, errades evidents (vegeu més avall), historial, inclusió en llistes negres de governs o organitzacions internacionals (Estats Units, UE, ONU, Singapur...), etcètera. En cas que Agoda rebutgi o cancel•li una reserva que ja hàgiu pagat, se us reemborsarà l'import total de la reserva. També ens reservem el dret de prohibir l'accés (incloure en “llistes negres”) al Lloc web a usuaris, de manera permanent o provisional, segons el nostre criteri. Els usuaris exclosos no podran fer servir el Lloc web sota cap altre nom ni mitjançant cap altre usuari. Vegeu més endavat els nostres mecanismes de prevenció de frau.

Excepcionalment, també podem haver de cancel•lar una reserva per causa d'“errades evidents”, independentment de quin en sigui l'origen. A títol orientatiu, una errada evident és una errada en el Lloc web (per exemple, en el preu) que una persona raonable no consideraria normal. En aquest cas el preu que s'hagi cobrat es retornarà sense càrrecs. Queda a criteri exclusiu d'Agoda la decisió respecte de si es cancel•la o es rebutja una reserva per errada evident.

Recordeu: també es poden rebutjar reserves per a grups que sigui sospitoses, ja que molts Hotels disposen de procediments específics per a reserves per a grups. Poseu-vos en contacte amb l'equip del Servei d'Atenció al Client si us cal més informació.

Circumstàncies com ara renovacions en curs, errades de l'hotel en la reserva i necessitats específiques de l'hoste poden afectar la qualitat de l'estada. Assegureu-vos que comuniqueu a l'hotel totes les necessitats o requeriments específics que tingueu en el moment de formalitzar l'entrada.

Sobre la valoració per estrelles

La valoració dels Hotels per estrelles és a títol informatiu. Es basa en la informació facilitada pels nostres proveïdors, entre els quals hi ha els mateixos Hotels. Nosaltres no ho comprovem. Una valoració per estrelles només és indicativa del nivell de comoditat que podeu esperar en un Hotel determinat, de manera que com més alta és la classificació, en principi, més alt ha de ser el nivell de confort i comoditat. Si us cal més informació, vegeu la descripció detallada que hi ha al Lloc web. Tingueu en compte que les classificacions per estrelles poden ésser diferents en funció del lloc, de les alternatives disponibles i de les condicions del mercat local, les pràctiques o altres circumstàncies. Així, doncs, és possible que el nombre d'estrelles en un país o una ciutat en particular no sigui comparable amb la mateixa classificació per a un altre país o ciutat. Les classificacions per estrelles no sempre han de ser un reflex de totes les comoditats o serveis que poden estar disponibles en un Hotel, i pot haver-hi comoditats i serveis que no estiguin disponibles en totes les habitacions o en totes les propietats amb una valoració per estrelles determinada. Si hi ha comoditats i serveis que considereu especialment rellevants, poseu-vos en contacte amb el Servei d'Atenció al Client i demaneu-ne la disponibilitat.

2. Ús del Lloc web

Agoda us concedeix una llicència limitada, restringida, personal, intransferible, no subllicenciable i revocable per a accedir al Lloc web i fer-ne ús exclusivament de la manera que s'estableix en les Condicions d'ús. Tret d'aquesta llicència limitada, no us concedim altres drets ni llicències en relació amb el Lloc web. Tots els drets i llicències que no es concedeixen expressament en aquest document són reservats. El contingut i la informació del Lloc web, i també el programari i la infraestructura utilitzats per oferir el contingut i la informació, són privatius d'Agoda o dels seus subministradors i proveïdors, inclosos els Hotels. Només podeu fer servir el Lloc web per fer consultes de bona fe i legítimes i us comprometeu a no fer reserves especulatives, falses ni fraudulentes. Accepteu que les dades de pagament que ens proporcioneu en fer la reserva són completament correctes i que ens comunicareu una adreça de correu electrònic o postal o un altre tipus de dades de contacte que correctes. A més, autoritzeu que Agoda utilitzi l'adreça per contactar amb vosaltres si és necessari. Consulteu també la nostra Política sobre privacitat.

Així, com a condició per a fer ús del Lloc web, us comprometeu a no fer servir el Lloc web ni els seus continguts ni la seva informació per a finalitats comercials o no personals (ni directes ni indirectes), ni per amb cap altra finalitat que sigui il•lícita, il•legítima o prohibida d'acord amb les Condicions d'ús. Tret que nosaltres hi hàgim consentit per escrit, no podeu modificar, copiar, distribuir, transmetre, mostrar, representar, reproduir, publicar, autoritzar, vendre ni revendre cap mena d'informació, programari, productes o del Lloc web i tampoc no en podeu fer obres derivades. A més, us comprometeu a no fer el següent:

 • utilitzar el Lloc web o els seus continguts per a finalitats comercials no autorit;
 • fer reserves especulatives, falses o fraudulentes;
 • controlar o copiar continguts o informació del Lloc web o accedir-hi per mitjà de robots, spiders, scrapers o altres mitjans automàtics o manuals, amb cap finalitat, tret que nosaltres hi hàgim consentit prèviament per escrit;
 • infringir les restriccions d'un encapçalament d'exclusió de robots del Lloc web, ni eludir o evitar altres mesures utilitzades per impedir o limitar l'accés al Lloc web;
 • dur a terme accions que, segons el nostre criteri, comportin o puguin comportar una càrrega irraonable o desmesurada en la infraestructura;
 • crear enllaços amb cap part del Lloc web (incloent-hi, entre d'altres, les rutes de compra) amb cap finalitat, tret que nosaltres hi hàgim consentit prèviament per escrit;
 • revendre, utilitzar, copiar, monitoritzar (per exemple amb spiders o scrape), mostrar, descarregar o reproduir continguts o informació, programari, productes o serveis disponibles en el Lloc web amb finalitats comercials o de competència;
 • crear “frames”, “mirrors” o incorporar alguna part del Lloc web en un altre web, tret que nosaltres hi hàgim consentit prèviament per escrit;
 • fer publicacions il•lícites (d'acord amb alguna o la totalitat de les lleis i regulacions aplicables) des del Lloc web o en el Lloc web, o fer publicacions, en el Lloc web o des del Lloc web, que defensin activitats ilegals;
 • publicar material que es pugui considerar perjudicial, obscè, pornogràfic, indecent, lasciu, violent, abusiu, profà, racista, discriminatori, insultant, amenaçador, pervers, assetjador, que inciti a l'odi o inacceptable per qualsevol motiu; ni publicar enllaços que portin a aquest tipus de material;
 • publicar material difamatori, calumniós, fals o injuriós, ni publicar enllaços que portin a aquest tipus de material;
 • publicar material que infringeixi els drets de propietat intel•lectual o els drets de qualsevol altra entitat o persona, incloent-hi, entre d'altres, els de copyright, patents, marques comercials, legislació que imposi secrets comercials, drets de privacitat, o publicitat;
 • publicar material que, segons la legislació o en virtut de relacions contractuals o fiduciàries, no tingueu dret a publicar;
 • fer-vos passar per una altra persona o entitat, fer manifestacions falses o falsejar d'una altra forma la vostra relació amb alguna persona o entitat, o adoptar una identitat falsa amb la intenció d'enganyar, confondre o estafar una altra persona;
 • manipular identificadors, la qual cosa inclou també falsificar encapçalaments amb la finalitat de disfressar l'origen d'allò que publiqueu;
 • utilitzar el Lloc web de manera que perjudiqui, inhabiliti, sobrecarregui o impedeixi afecti d'una altra manera l'ús del Lloc web o l'equipament informàtic d'altres usuaris, o causar danys, interrupcions o limitacions en el funcionament de programari, hardware o equips de telecomunicacions;
 • intentar obtenir accés no autoritzat al Lloc web, a llocs web relacionats, a d'altres comptes o a un altre sistema informàtic o a xarxes connectades amb el Lloc web mitjançant tècniques de pirateria informàtica, extracció de contrasenyes o altres mitjans;
 • obtenir o intentar obtenir material o informació per mitjans que no s'hagin posat a disposició expressament des del Lloc web, incloent-hi l'extracció o recopilació d'informació d'altres persones per qualsevol mitjà, com ara, adreces de correu electrònic;
 • prendre part en pràctiques enganyoses adreçades a manipular els resultats del motor de cerca orgànica (SERP, per les sigles en anglès de Search Engine Results Page) o fer servir tècniques d'optimització de motors de cerca (SEO, per les sigles en anglès de Search Engine Optimization) que es considerin contràries a les directrius normals de motors de cerca. Les pràctiques de SEO poc ètiques (també anomenades “black hat” “o “spamdexing”) inclouen, entre d'altres, l'encobriment (cloaking), les metadades i les etiquetes de títol, còpia de continguts, esquemes d'enllaços, bombes de Google, saturació de paraules clau, enllaços i text ocult, pàgines porta i encobertes, recopilació d'enllaços o esquemes, spam a blogs, etcètera; o, finalment
 • dur a terme accions que puguin perjudicar el Lloc web, el grup d'empreses d'Agoda i els seus empleats i la reputació d'Agoda o que puguin afectar-les negativament de qualsevol altra manera

Tret que en consti autorització expressa, els llocs web mai no podran contenir enllaços a cap altra pàgina que no sigui la pàgina inicial del Lloc web, ni podran emmarcar el Lloc web ni les seves pàgines web ni els seus materials. Cap entitat tampoc no podrà tenir incloure al seu correu electrònic enllaços sobre qualsevol aspecte del Lloc web amb finalitats comercials, tret que Agoda hi hagi consentit per escrit.

En fer una reserva des del Lloc web, manifesteu i garantiu que no esteu subjectes a cap programa de sancions internacionals.

Si és el cas, vostè complirà amb totes les seves obligacions, impostos, retencions o altres, tal i com es requereixi al seu país de residència.

3. Preus, càrrecs addicionals i garantia de preus més baixos

A. Preus i garantia de preus més baixos

Ens esforcem per oferir els preus més competitius i volem que pagueu el preu més baix possible per la vostra estada en un Hotel. Si per internet trobeu que es pot reservar la mateixa habitació d'Hotel, amb les mateixes condicions de reserva però a un preu més baix i ja heu fet la reserva amb nosaltres, assumirem la diferència entre la nostra tarifa i la tarifa més baixa, d'acord amb les condicions de la garantia de preus més baixos. Per tal d'acceptar una reclamació feta a l'empara de la Garantia de preus més baixos, cal que la reclamació acompleixi i es presenti d'acord amb les condicions corresponents de la nostra Garantia de preus més baixos.

Tot i que de vegades podeu trobar al Lloc web tarifes més econòmiques per a una estada determinada en un Hotel i en el mateix tipus d'habitació, cal que tingueu en compte que aquestes altres tarifes proposades pels Hotels poden comportar restriccions i condicions especials, per exemple, en relació amb cancel•lacions i reemborsaments. Per això, cal que comproveu el tipus d'habitació i la tarifa amb atenció abans de fer la reserva. El mateix tipus d'habitació pot tenir tarifes diferents, en funció de les restriccions i condicions que s'imposin (vegeu també l'apartat 6).

B. Càrrecs addicionals imposats pels Hotels

Cal que tingueu present que els preus indicats en el Lloc web són només per a les vostres reserves d'habitació en un Hotel determinat, per a les dates d'estada seleccionades i per al nombre de persones escollit, tret que s'indiqui una altra cosa. Les tarifes de reserva de les habitacions es mostren per habitació i per nit. Tret que s'indiqui el contrari, Agoda mostrará en el Lloc web la tarifa sense impostos ni comissions de servei (vegeu-ne els detalls més avall) i us mostrarà els impostos i comissions de servei addicionals durant el procés de reserva. Sense perjudici del que exposem més endavant, veureu el preu total abans de confirmar la reserva a l'última pàgina del procés (abans de la pantalla de confirmació final). Comproveu amb atenció cada pas de la reserva. La podeu interrompre en qualsevol moment abans d'arribar a la pantalla de confirmació final (consulteu més endavant les condicions de cancel•lació un cop confirmada la reserva). Tot el que s'inclou en la tarifa s'indica en el Lloc web (a la secció d'informació de l'Hotel o abans de la confirmació final de la reserva) i en el correu electrònic o justificant de confirmació. Normalment, tret que s'indiqui el contrari, l'esmorzar no és inclòs. Les tarifes del complex hoteler i d'altres tarifes obligatòries (vegeu més avall) i certs impostos locals de municipis, turístics o sobre l'ocupació (quan escaigui) que s'han de cobrar directament als hostes no se solen incloure en els preus, tret que s'indiqui que s'hi inclouen. Comproveu la descripció o les polítiques d'actuació de l'Hotel a Ús del Lloc web. La tarifa no inclou cap mena d'assegurança. Les reserves estàndard d'habitacions d'hotel són per a una o dues persones. Si demaneu llits addicionals, normalment haureu de pagar càrrecs addicionals. L'Hotel pot denegar l'admissió de més persones si no n'ha estat informat amb anterioritat. Tingueu en compte que alguns Hotels us poden aplicar l'anomenada “taxa hotelera” (o similar) obligatòria, en concepte d'alguns dels serveis que ofereix. El càrrec addicional no sol anar inclòs en el preu, però se'n fa esment en la descripció de l'Hotel al Lloc web. L'Hotel també pot aplicar recàrrecs per consum energètic addicional, transport d'equipatge, subministrament de premsa, caixa forta dins l'habitació, taxes turístiques o neteja de les habitacions. La pràctica d'afegir càrrecs a les tarifes dels Hotels no depèn d'Agoda i és pròpia d'alguns mercats, per exemple el dels Estats Units. No cal dir que els càrrecs derivats opcionals i el consum personal mai no s'inclouen. Ens referim, per exemple, al preu de zona d'aparcament, minibar, trucades telefòniques, servei d'habitació, menjar i begudes, sopars de gala, lloguer de pel•lícules i ús d'internet, entre d'altres. Durant alguns mesos de temporada alta, hi ha Hotels que afegeixen un sopar de gala obligatori (per exemple, per Any Nou, el Nadal o l'Any Nou xinès). El càrrec no s'inclou en la tarifa de l'habitació, però sí que consta en el formulari de reserva. Cerqueu frases com “Informació de l'Hotel”, “Condicions de cancel•lació” o expressions i termes similars en el Lloc web. Si necessiteu algun aclariment en relació amb els serveis o càrrecs inclosos, poseu-vos en contacte amb l'equip del Servei d'Atenció al Client.

Per a determinats Hotels, a més del preu de l'habitació, s'aplica una tarifa obligatòria per transport o trasllat a sol•licitud de l'hotel o a elecció vostra quan estigui disponible. És així moltes vegades quan la destinació és una illa (per exemple, les Maldives), en què us cal un mitjà de transport específic per a arribar a l'Hotel. Agoda no organitza cap tipus de transport sinó que és l'Hotel qui l'ofereix, l'organitza i es responsabilitza d'aquest servei. Agoda no assumeixi cap responsabilitat pel que fa a la qualitat, seguretat, freqüència o nivell dels serveis de transport esmentats. En determinades jurisdiccions, a més, els Hotels estan obligats a cobrar una taxa municipal o local als hostes. Pot passar que les autoritats competents aprovin impostos addicionals i n'encarreguin als Hotels el cobrament directe. Aquests càrrecs, si s'escauen, els heu de pagar a l'Hotel quan acabeu l'estada. Comproveu amb l'Hotel o amb el Servei d'Atenció al Client quins càrrecs addicionals (no) s'inclouen.

C. Conversió de divises

Podeu convertir les tarifes a diferents divises segons us convingui. Les tarifes de l'Hotel que se us proporcionin en una divisa que no sigui la que es mostra en el Lloc web es converteixen en la divisa que es mostra en pantalla amb un tipus determinat per Agoda, el qual pot incloure un preu per conversió i un altre per processament en el cas de determinades divises. La divisa i la quantitat que us apareixen a la pàgina de reserva final és l'import que se us carregarà a la targeta de crèdit. Se us pot oferir la possibilitat de pagar en la divisa de la vostra tarjeta, si fos diferent de la divisa seleccionada. En cas de pagament inmediat, veureu la quantitat convertida que s’us carregarà a la targeta de crèdit. En cas de “Reservar ara, Pagar més tard” (Veieu Secció 5, veureu una estimació de la quantitat convertida, que només s’us carregarà al preu de canvi de la data futura de pagament, això vol dir que podría ser diferent de l’estimació. El vostre banc us pot imposar comissions addicionals per transacció, sense que Agoda hi tingui cap capacitat de control. Tingueu en compte que els tipus de canvi fluctuen cada dia. Pels clients que usin Alipay o Union Pay per fer el pagament, tinguin en compte que tots els càrregs es faran sempre en Yuan Renminbi Xinesos (CNY/RMB) (Quantitat segons es mostri) i que la quantitat mostrada entre corxets en Dòlars Americans és només per referencia .

Informació sobre càrrecs per taxes i impostos

Per tal de facilitar la transacció de reserva de l'Hotel, el càrrec total a la targeta de crèdit pot incloure un càrrec per taxes i impostos (“Taxes i impostos”), tret que s'indiqui el contrari. El càrrec inclou un import aproximat per recuperar la quantitat que nosaltres paguem a l'Hotel en fer la vostra reserva per impostos que ha de suportar l'Hotel; per exemple, sobre la venda i el consum, l'ocupació hotelera, les habitacions, impostos especials o sobre el valor afegit i/o altres impostos similars. En alguns llocs pot ser que l'import dels impostos també inclogui taxes de serveis del govern o altres taxes que no es paguen directament a les autoritats recaptadores d'impostos, sinó que, per llei, són recaptades per l'Hotel. L'import que pagueu a l'Hotel per taxes en relació amb la reserva pot variar en relació amb l'import que calculem i incloem en el càrrec que us fem. El saldo del càrrec de Taxes i Impostos, si s'escau, és una comissió que retenim com a part de la compensació pels nostres serveis i per cobrir els costos de la reserva, que inclouen, per exemple, costos de servei al client. Si el saldo és negatiu, n'assumim la diferència. El càrrec per Taxes i Impostos varia en funció de diversos factors, entre els quals hi ha l'import que paguem a l'Hotel i a la localitat de l'Hotel on us estareu, i pot incloure un guany que retenim.

Excepte el que es descriu més avall no recaptem ni remetem impostos a les autoritats tributàries competents. Els nostres proveïdors d'Hotels, com a venedors, inclouen tots els impostos aplicables en l'import que ens facturen i nosaltres els paguem directament l'import total. Tampoc no estem associats amb el venedor a qui reservem els viatges dels nostres clients. La imponibilitat, el tipus d'impostos aplicables i la seva taxa poden variar força segons la ubicació.

En transaccions que afectin Hotels de determinades jurisdiccions, el càrrec per Taxes i Impostos que abonem a la vostra targeta inclou el pagament d'un impost que se'ns demana que recaptem i remetem a les autoritats tributàries competents en concepte d'impostos deguts per les quantitats que retenim com a retribució pels serveis prestats.

En els casos en què heu de pagar a l'Hotel mateix, és possible que el preu no inclogui impostos ni serveis. Comproveu les condicions de reserva i el correu o el justificant de confirmació, o poseu-vos en contacte amb l'equip del Servei d'Atenció al Client.

Com ja hem dit més amunt, hi ha ciutats o municipis que apliquen impostos locals en raó de ciutat, habitació, turisme, ocupació o altres d'equivalents que l'Hotel ha de recaptar localment.

4. Privacitat

Respectem el vostre dret a la privacitat. Llegiu la nostra Política sobre privacitat si us cal informació.

5. Targeta de crèdit - Pagament –“Reservi Ara, Pagui més Endavant - Edat - Frau

En el cas de reserves prepagades, Agoda us carregarà a la targeta de crèdit el total del preu (a vegades sense possibilitat de devolució, en funció de les condicions de reserva de l'Hotel, que trobareu més endavant) en fer la reserva i confirmar-la; o, en el cas de fer ús del sistema "Reserva ara, Paga més endavant", el càrrec es farà en el moment futur que s'indiqui en el correu electrònic de confirmació. Quan faci servir “Reservi Ara, Pagui més Endavant”, asseguri’s que la targeta de crèdit és vàlida i tindrà prou crèdit a la data futura de pagament. Si la targeta de crèdit no es pot carregar a la data per qualsevol motiu, la reserva es cancel.larà a no ser que pugueu assegurar que el pagament de la tageta pot ser autoritzat a temps. Comproveu amb atenció les dades de la reserva per conèixer-ne les condicions abans de confirmar-la. Agoda només processa devolucions, si s'escauen, quan s'han sol•licitat dins d'un termini raonable. En determinats casos, no se us farà cap càrrec a la targeta, ja que haureu de pagar l'estada a l'Hotel mateix (pagament posterior). Tanmateix, si s'escau, hi ha Hotels que volen comprovar prèviament la validesa de la targeta, aplicar un dipòsit o el pagament avançat de tota la reserva. Els Hotels us poden sol•licitar les dades de la targeta de crèdit per fer la reserva. Si s'escau enviarem directament a l'Hotel les dades de la targeta de crèdit i és possible que en verifiquem (és a dir, autoritzem prèviament) la validesa. Per tal de protegir i encriptar les dades de la targeta de crèdit mentre està en trànsit amb nosaltres, fem servir la tecnologia “Secure Socket Layer (SSL)” en tots els nostres serveis.

En el cas que terceres parts hagin comès un frau amb la vostra targeta de crèdit o n'hagin fet un ús no autoritzat, us heu de posar en contacte amb el banc o amb l'emissor de la targeta així que en tingueu coneixement. Si sospiteu que l'ús no autoritzat o fraudulent s'ha fet per mitjà d'Agoda, contacteu immediatament amb l'equip del Servei d'Atenció al Client.

Per a reservar, cal que tingueu 18 anys (o, per a països on la majoria d'edat és superior als 18 anys, la majoria d'edat) i que disposeu de capacitat jurídica plena per fer la transacció (o de l'autorització del tutor legal). Manifesteu que sou titular de la targeta de crèdit o de dèbit, o que esteu autoritzats per fer la reserva amb la targeta i que a la targeta hi teniu fons suficients per a cobrir l'import de la transacció. Accepteu la responsabilitat financera per a totes les transaccions que es facin en nom vostre o per compte vostre.

Manifesteu que les dades que ens proporcioneu a l'hora de realitzar la reserva són totalment correctes. Agoda es reserva el dret de rebutjar determinades targetes de crèdit i d'afegir o eliminar altres mitjans de pagament. Per conveniència, Agoda us ofereix ara l’opció de desar de manera segura les dades de la vostra targeta de crèdit. Per a més informació, feu un cop d’ull a la nostra Política de Privacitat.

Disposem de mecanismes de prevenció i detecció de frau molt estrictes. En certs casos és possible que us demanem informació addicional o que fem altres comprovacions per tal de validar la reserva i confirmar-la, tal com s'explica amb més detall en el Lloc web. També se us pot aplicar un petit càrrec a la targeta o pre autorització quan feu servir el sistema "Reserva ara, Paga més endavant". El saldo es carregarà després de la confirmació o, en el cas que utilitzeu el sistema "Reserva ara, Paga més endavant", en la futura data de pagament (veieu el comentari sobre possibilitat de cancel.lació en cas que la targeta no és pugui carregar a la data per qualsevol motiu). Les reserves no es consideren confirmades fins que no hàgiu rebut un correu electrònic de confirmació amb un justificant de confirmació. A més, pot passar que durant el procés de control de frau l'Hotel quedi totalment reservat. Si és el cas, la reserva deixarà d'estar disponible, sense que se'n pugui fer responsable a Agoda. La informació addicional que envieu es tractarà seguint criteris estrictes aplicables en el sector, amb la finalitat de garantir-ne la privacitat. Així, es transmetrà encriptada i agents especialitzats la comprovaran. Si decidiu no comunicar-nos la informació addicional o si no estem d'acord amb la informació rebuda, la reserva no es completarà, quedarà totalment anul•lada i es retornaran els imports que se us hagin carregat (inclòs el càrrec per comprovació, si escau).

6. Condicions de reserva - Cancel•lacions, no presentació injustificada, sortida avançada i sortida amb retard - Necessitats especials

En fer una reserva des del nostre Lloc web, accepteu les condicions de reserva de l'Hotel i us comprometeu a acomplir-les, incloses les polítiques sobre cancel•lacions i sobre no presentació aplicables a la reserva en concret. També accepteu i us comprometeu a complir altres condicions generals (de prestació del servei) de l'Hotel que siguin aplicables a la vostra reserva o durant l'estada, inclosos els serveis prestats i els productes oferts per l'Hotel (les condicions generals de prestació del servei per part de l'Hotel es poden obtenir a l'Hotel mateix). La Política general sobre cancel•lacions i de no presentació de cada Hotel es pot veure en el Lloc web, a les pàgines que informen de l'Hotel o en els apartats “Condicions de reserva”, “Política sobre cancel•lacions” o altres documents similars, i en el correu electrònic i el justificant de confirmació. Se us pot aplicar un càrrec per la cancel•lació que dependrà de la política sobre cancel•lacions i de no presentació de l'Hotel, que en certs casos afectarà tota l'estada i en d'altres la primera nit. Us recomanem que llegiu la política sobre cancel•lacions i sobre no presentació amb atenció abans de reservar. Si no us presenteu a l'Hotel el dia i hora acordats, i no aviseu l'Hotel, l'import que quedi de la reserva pot cancel•lar-se i, a més, podreu perdre el dret a devolució dels diners, en funció de les condicions de l'Hotel. Independentment de la política sobre cancel•lacions de l'Hotel, Agoda es reserva el dret d'aplicar un càrrec per cancel•lació, cosa que constarà en el Lloc web. Comproveu amb atenció les condicions de l'Hotel abans de fer la reserva. Alguns Hotels apliquen càrrecs addicionals per les arribades anteriors o les sortides posteriors a la data prevista.

Si voleu revisar, modificar o cancel•lar la reserva, ateniu-vos al correu electrònic de confirmació i seguiu-ne les instruccions, feu servir l'eina d'autoservei o poseu-vos en contacte amb el Servei d'Atenció al Client.

Necessitats específiques. Si teniu necessitats específiques (per exemple, una habitació accessible per a cadires de rodes), poseu-vos en contacte amb el Servei d'Atenció al Client o amb l'Hotel i comproveu si es poden acomplir. Tingueu en compte que totes les peticions especials depenen de la disponibilitat i que Agoda no les pot garantir. En funció de la política d'actuació de l'Hotel, se us retornarà, cancel•larà o modificarà la reserva si no es poden satisfer les vostres necessitats específiques. Si hi ha disponibilitat, la petició es confirmarà quan arribeu.

Unes paraules sobre les Ofertes Secretes d'Agoda

A través del seu programa d'"Ofertes Secretes", Agoda és capaç d'oferir habitacions d'hotel de qualitat a uns preus molt atractius, la qual cosa significa que vostè pot gaudir de grans descomptes en allotjaments de qualitat a propietats selectes a tot el món, des de luxosos hotels de cinc estrelles fins a encantadors hotels boutique. Per diverses raons, els Hotels participants en aquest programa prefereixen romandre en l'anonimat fins que la reserva estigui confirmada i pagada.

Les Ofertes Secretes estan indicades amb un logotip específic, i pot navegar i consultar infomració clau sobre aquestes propietats (àrea general, descripció, instal·lacions) abans de fer la reserva, però no sabrà quina propietat és. En completar la seva reserva, el nom de la propietat, la localització i les dades de contacte seran revelades. Per tal d'assegurar que Agoda pot continuar oferint aquestes tarifes especials de manera regular, les reserves de les Ofertes Secretes no es poden cancel·lar ni es reemborsen.

7. Drets de propietat intel•lectual - Avís sobre marca comercial

La marca “Agoda”, així com certes transliteracions en idiomes locals, és una marca comercial registrada o una marca amb llicència per a Agoda i/o les seves companyies filials en molts països, entre els quals hi ha els Estats Units, Canadà, Singapur, Tailàndia, Japó, Xina, Malàisia, Rússia, Corea i Suïssa. Altres denominacions de productes i empreses que s'identifiquen en el Lloc web poden ésser el nom, la marca de servei, el logotip, el símbol o una altra denominació privativa d'Agoda, del seu llicenciant, d'empreses associades o de terceres parts. L'ús en el Lloc web de noms, noms comercials, marques comercials, marques de servei, logotips, símbols o altres denominacions o marques que siguin privatives de terceres parts o que pertanyin a terceres parts, i també la disponibilitat de productes o serveis específics de les terceres esmentades per mitjà del Lloc web, no es pot interpretar en el sentit d'aval o patrocini mitjançant el Lloc web per part d'aquella tercera part, ni de participació de la tercera part en l'oferta de béns, serveis o informació des del Lloc web. Agoda és titular dels drets de copyright sobre el Lloc web. No podeu fer ús de la propietat intel•lectual d'Agoda sense que nosaltres hi consentim.

El Lloc web conté material subjecte a drets de copyright, noms comercials i altra informació privativa; per exemple, textos, programari, fotografies i gràfics. A més, és possible que en el futur contingui vídeos, gràfics, música i so. La totalitat dels continguts del Lloc web és protegida per la legislació sobre copyright. Nosaltres i els nostres llicenciants som titulars dels copyright i/o de les bases de dades per a la selecció, coordinació, preparació i millora dels continguts, i també som titulars del contingut original. En relació amb els continguts, no els podeu modificar, publicar, transmetre, ni participar en la seva transferència o venda, crear-ne obres derivades, ni explotar-lo de cap manera, tret que es faci d'acord amb les condicions fixades en les Condicions d'ús.

Llevat que s'indiqui altrament, el programari necessari per als nostres serveis, disponible en el Lloc web o utilitzat pel Lloc web i els drets de propietat intel•lectual (incloses les marques comercials, les marques de servei, els logotips, els dissenys i els drets de copyright, entre d'altres) del contingut i la informació i material presents en el Lloc web són propietat d'Agoda, de les seves empreses filials o associades, llicenciants, subministradors (inclosos els Hotels) o proveïdors. Agoda declina tota responsabilitat sobre materials subjectes a drets de copyright subministrats per terceres parts o per la infracció per part d'elles de drets de propietat intelel•lectual.

Només podeu fer servir informació del Lloc per a ús personal. Tret que la legislació de propietat intel•lectual ho autoritzi expressament, no s'autoritza la còpia, redistribució, publicació o explotació comercial de materials descarregats tret que hi hàgim consentit expressament nosaltres i el titular dels drets de copyright. En el cas que s'autoritzi la còpia, redistribució o publicació del material subjecte a drets de copyright, no s'hi podran fer canvis ni esborrar l'atribució de l'autor. Accepteu que en descarregar el material subjecte a drets de copyright no adquiriu cap mena de dret de propietat.

Podem subministrar enllaços d'hipertext a d'altres llocs que facin funcionar altres persones. Quan els utilitzeu, esteu reconeixent que sortiu del Lloc web i que actueu només sota la vostra responsabilitat.

Demanda per infracció dels drets de copyright

Si creieu de bona fe que els materials que allotgem infringeixen drets de copyright vostres, vosaltres mateixos o el vostre agent (el “demandant”) ens podeu enviar una notificació escrita amb la informació següent:

1. el nom i l'adreça del demandant;

2. si el demandant no és titular dels drets copyright o llicenciatari en exclusiva, cal que hi constin el nom i l'adreça del titular dels drets de copyright o llicenciatari en exclusiva;

3. si el demandant no és resident de Singapur, l'adreça del demandant als efectes de notificació a Singapur;

4. un número de telèfon, un número de fax (si s'escau) i una adreça de correu electrònic per mitjà dels quals es pugui contactar amb el demandant;

5. prou dades com perquè puguem identificar l'obra subjecta a copyright que suposadament s'ha infringit;

6. prou dades com perquè puguem identificar i localitzar la còpia electrònica suposadament infractora, inclosa l'adreça URL de la còpia;

7. una declaració per la qual el demandant ens demani que eliminem o desactivem l'accés a la còpia electrònica;

8. una declaración segons la qual el demandant manifesta que creu de bona fe que la còpia electrónica infringeix els drets de copyright corresponents a l'obra identificada en l'apartat 5 anterior;

9. una declaració per la qual es manifesti que la informació continguda en la notificació és correcta;

10. una declaració per la qual es manifesti que el demandant és (a) el propietari o llicenciatari en exclusiva dels drets de copyright de l'obra identificada a l'apartat 5 anterior, o que està (b) autoritzat per a actuar en representació del propietari o llicenciatari en exclusiva, i

11. una declaració per la qual el demandant sotmet el procediment a la competència dels tribunals de Singapur i a les disposicions de la Llei de drets d'autor de Singapur (Singapore Copyright Act).

La notificació haurà d'anar signada pel demandant i ens l'haureu de remetre per correu certificat a l'adreça esmentada a la Secció 11, a l'atenció del Departament Jurídic - Reclamació sobre Drets de Copyright.

Revisarem i tractarem totes les notificacions que acompleixin els requisits anteriors d'acord amb la legilació que els sigui aplicable.

Us recomanem que consulteu amb el vostre assessor jurídic abans de trametre una notificació. A més, cal que tingueu en compte que és posible que vosaltres mateixos cometeu una infracció o hàgiu de respondre per danys i perjudicis si feu una reclamació falsa per infracció dels drets de copyright.

8. Comentaris – Correspondència posterior - Drets dels usuaris sobre el contingut

En completar els tràmits de reserva, accepteu rebre un missatge de confirmació (email i/o SMS) així com un correu electrònic que us convidarà a emplenar el formulari d'opinió que us trametrem després de l'estada a l'Hotel seguit d’un o més recordatoris. Omplir-lo és opcional. Per més claredat, els emails de confirmació I de resenyes de clients són transaccionals i no són part dels emails informtius o de màrqueting, dels quals us podeu donar de baixa (veieu la Política de Privadesa per més detalls). L'opinió del client es publicarà a la pàgina d'informació de l'Hotel que hi ha en el Lloc web, amb la finalitat d'informar els (futurs) clients de la vostra opinió sobre el (nivell de) servei i la qualitat de l'Hotel. En publicar l'opinió, concediu a Agoda tots els drets, a perpetuïtat i de manera gratuïta, transferible i irrevocable, sobre el contingut enviat per l'usuari, inclòs el nom. Agoda es reserva el dret de traduir, editar, adaptar, rebutjar o eliminar les opinions de l'usuari, segons la seva exclusiva discreció. Confirmeu que acomplireu les condicions generals que regeixen en matèria d'opinions dels clients. A més, manifesteu i garantiu que (i) sou titular i controleu tots els drets que afecten als continguts publicats o distribuïts per l'usuari en el Lloc web o per mitjà del Lloc web; (ii) els continguts són certs i no són enganyosos, i (iii) l'ús, la publicació o qualsevol altra forma de transmissió dels continguts no infringeix les Condicions d'ús ni qualsevol legislació o regulació aplicable, ni ha de causar cap mena de dany a d'altres persones o entitats. A més, conferiu a Agoda el dret de perseguir judicialment tota persona que infringeixi els vostres drets o els drets d'Agoda sobre els continguts per la infracció de les Condicions d'ús. Accepteu que sóu l'únic responsable de tots els continguts que subministri o trameti l'usuari.

Els continguts enviats pels usuaris es consideren no confidencials i Agoda no té cap obligació de tractar-los com informació privativa. Sense que es limiti el que s'acaba de dir, Agoda es reserva el dret de fer dels continguts l'ús que consideri adient, la qual cosa inclou, entre d'altres, eliminar-los, editar-los, modificar-los, rebutjar-los o denegar-ne la publicació. Agoda no té cap obligació d'oferir-vos un pagament pels continguts que envieu ni de donar-vos l'oportunitat d'editar-los, eliminar-los o modificar-los quan els hàgiu enviat a Agoda. Tampoc no té l'obligació d'atribuir-vos l'autoria dels continguts ni està obligada a exigir cap mena d'atribució per part de terceres parts. Consulteu les Polítiques d'actuació d'Agoda que hi ha en el Lloc web per ampliar informació.

En el cas que es determini que teniu drets morals (inclosos els drets d'atribució o d'integritat) sobre el contingut, manifesteu que (a) no exigiu l'ús d'informació d'identificació personal en relació amb els continguts ni amb una obra que se'n derivi ni amb les actualitzacions o millores que se'n facin; (b) no us oposeu a què es publiqui, s'utilitzi, es modifiqui o s'exploti per part d'Agoda o pels seus llicenciataris, successors i cessionaris; (c) renuncieu perpètuament i us comprometeu a no reclamar o afirmar cap mena de dret sobre els drets morals de l'autor en relació amb els continguts; i (d) eximiu de forma perpètua Agoda i es seus llicenciataris, successors i cessionaris en relació amb qualssevol demandes que pugueu emprendre contra Agoda basant-vos en els drets morals referits.

9. Advertències per al viatge - Requisits de visat

Tot i que la major part dels viatges es completen sense incidències, hi ha destinacions que comporten més riscos que d'altres. Per això, recomanem als passatgers que revisin les prohibicions de viatge, i les advertències, anuncis i consells emesos pels seus governs abans de reservar el viatge, en especial quan visiten destinacions internacionals.

En mostrar Hotels de destinacions específiques, Agoda no manifesta ni garanteix que viatjar-hi sigui recomanable o que no hi hagi cap risc. Tampoc no serà responsable de danys o pèrdues que es puguin originar per causa del viatge a aquelles destinacions. En cap cas no es podran exigir responsabilitats a Agoda per incidents que tinguin lloc mentre us esteu a l'Hotel. Us recomanem enèrgicament que comproveu els consells de viatge emesos pel vostre govern per a qualsevol país que visiteu i que prengueu les precaucions necessàries. També us recomanem que contracteu una assegurança de viatges personal.

Agoda no serà responsable de les possibles pèrdues causades pel fet que no disposeu dels passaports, visats i documentació necessaris per al viatge. Us recomanem que consulteu amb les ambaixades, consolats i departaments competents en materia de visats dels països que volgueu visitar. Sou responsables d'obtenir tots els documents que es requereixin.

Recordeu: hi ha països amb regles i regulacions estrictes en matèria d'importació de béns, articles o substàncies objecte de prohibició o restricció. La prohibició o restricció pot afectar, entre d'altres, l'alcohol, el tabac, drogues, perfums, medicaments, llibres, pel•lícules, DVD, materials d'entreteniment per a adults, productes alimentaris, plantes, parts d'animals, etcètera. És responsabilitat vostra verificar i respectar la normativa aplicable. No complir-ho pot repercutir en sancions severes.

10. Aspectes jurídics

Exclusió de garanties

TOT EL CONTINGUT, INCLOSOS EL PROGRAMARI, PRODUCTES, SERVEIS, INFORMACIÓ, TEXTOS I GRÀFICS RELACIONATS QUE S'INCLOUEN EN EL LLOC WEB O ALS QUALS ES PUGUI ACCEDIR DES DEL LLOC WEB, SE SUBMINISTREN “TAL COM ESTAN” I “SEGONS SÓN DISPONIBLES”. AGODA NO ESTABLEIX MANIFESTACIONS NI GARANTIES DE CAP MENA, NI IMPLÍCITES NI EXPLÍCITES, EN RELACIÓ AMB EL FUNCIONAMENT DEL LLOC WEB O AMB LA INFORMACIÓ, EL CONTINGUT O ELS MATERIALS INCLOSOS EN EL LLOC WEB. I, EN LA MESURA EN QUÈ LA LEGISLACIÓ APLICABLE HO PERMETI, AGODA EXCLOU TOTES LES MANIFESTACIONS, CONDICIONS I GARANTIES DE TOT TIPUS, EXPLÍCITES O IMPLÍCITES, COM SÓN, PER EXEMPLE, LES CONDICIONS I GARANTIES IMPLÍCITES DE COMERCIALITZACIÓ O D'ESFORÇ PROFESSIONAL SATISFACTORI, CONTINGUT INFORMATIU, TÍTOL O PROTECCIÓ DELS DRETS DE TERCERES PARTS. AGODA NO GARANTEIX QUE EL LLOC WEB FUNCIONI SENSE ERRADES O INTERRUPCIONS, NI QUE LES ERRADES S'ESMENIN, NI QUE EN EL LLOC WEB O EN ELS SEUS SERVIDORS NO HI HAGI VIRUS O ALTRES COMPONENTS NOCIUS. AGODA NO GARANTEIX NI ESTABLEIX CAP MANIFESTACIÓ EN RELACIÓ AMB LA IDONEÏTAT, DISPONIBILITAT, EXACTITUD, FIABILITAT, INTEGRITAT O VIGÈNCIA DE CAP TIPUS DE MATERIAL QUE HI HAGI EN EL LLOC WEB PER A QUALSEVOL FINALITAT, INCLOSOS EL PROGRAMARI, PRODUCTES, SERVEIS, INFORMACIÓ, TEXT I CONTINGUT GRÀFIC RELACIONAT.

AGODA NO SERÀ RESPONSABLE DE LES FALLADES CAUSADES PER ERRADES DEL SERVIDOR, TRANSMISSIONS MAL DIRIGIDES O REDIRIGIDES, FALLADES EN LA CONNEXIÓ A INTERNET, INTERRUPCIONS DE LA TRANSMISSIÓ O DE LA RECEPCIÓ DE RESERVES; NI TAMPOC HO SERÀ DE VIRUS INFORMÀTICS O ALTRES DEFECTES TÈCNICS, TANT SI SÓN D'ORIGEN HUMÀ COM SI SÓN D'ORIGEN TÈCNIC.

Limitació general de responsabilitat

EN LA MESURA QUE HO PERMETI LA LEGISLACIÓ, EN CAP CAS AGODA, INCLOSOS ELS DIRECTIUS, ADMINISTRADORS, EMPLEATS, REPRESENTANTS, FILIALS, AFILIATS, DISTRIBUÏDORS, PROVEÏDORS, LLICENCIATARIS, AGENTS O ALTRES PERSONES QUE PARTICIPIN EN LA CREACIÓ, PATROCINI, PROMOCIÓ O DIFUSIÓ PÚBLICA DEL LLOC WEB I DEL SEU CONTINGUT (COL•LECTIVAMENT LES “PARTS COBERTES”) DE QUALSEVOL FORMA, NO SERAN RESPONSABLES DAVANT DE CAP PERSONA O ENTITAT PER DANYS DIRECTES, INDIRECTES, INCIDENTALS, ESPECIALS, EXEMPLARS, COMPENSATORIS, CONSEQÜENTS O PUNITIUS, NI PELS DANYS O PÈRDUES DE TOTA MENA, INCLOSOS, ENTRE D'ALTRES (QUAN SIGUI EL CAS, CAUSATS PER): (I) PERDUA DE PRODUCCIO, PERDUA DE BENEFICIS, PERDUA D'INGRESSOS, PERDUA DE CONTRACTES, PERDUA O DETERIORAMENT DE FONS DE COMERÇ O REPUTACIO, PERDUA DE DEMANDES, INTERRUPCIONS EMPRESARIALS, PÈRDUA DE DADES O ALTRES MATERIALS INTANGIBLES; (II) IMPOSSIBILITAT D'ÚS, ÚS NO AUTORITZAT, RETARDS, MANCA DE RENDIMENT O RENDIMENT INSUFICIENT DEL LLOC; (III) ACCÉS NO AUTORITZAT O MANIPULACIONS INDEGUDES QUE AFECTIN LES VOSTRES DADES PERSONALS I TRANSMISSIONS PERSONALS; (IV) LA PRESTACIÓ O NO PRESTACIÓ DE SERVEIS, INCLOSOS ELS SERVEIS PRESTATS O ELS PRODUCTES OFERTS PER L'HOTEL, CANCEL•LACIONS (PARCIALS) O SOBREVENDA; (V) ERRADES O IMPRECISIONS EXISTENTS EN EL LLOC WEB O ALTRA INFORMACIÓ (INCLOSES, ENTRE D'ALTRES, INFORMACIO (DESCRIPTIVA) (PER EXEMPLE, TARIFES, DISPONIBILITAT I VALORACIONS) DE L'HOTEL TAL COM ES PRESENTA EN EL LLOC WEB), PROGRAMARI, PRODUCTES, SERVEIS I GRÀFICS RELACIONATS OBTINGUTS DES DEL LLOC WEB; (VI) TRANSACCIONS FETES PER MITJÀ DEL LLOC WEB; (VII) TOT TIPUS DE DANYS MATERIALS, INCLOSOS ELS DANYS AL VOSTRE EQUIP O SISTEMA INFORMÀTIC CAUSATS PER VIRUS, COMPONENTS PERJUDICIALS DURANT L'ACCÉS AL LLOC, O DE RESULTES D'ACCEDIR AL LLOC O D'UTILITZAR EL LLOC O QUALSEVOL ALTRE LLOC QUE HI TINGUI ENLLAÇOS; O (VIII) QUALSSEVOL ALTRES DANYS DERIVATS D'UTILITZAR EL LLOC WEB, FER-NE ÚS, RETARDS O INCAPACITAT D'UTILITZAR EL LLOC WEB O INFORMACIÓ, PRODUCTES O SERVEIS OBTINGUTS MITJANÇANT EL LLOC WEB; O (IX) QUALSEVOL LESIO (PERSONAL), MORT O ALTRES DANYS IMPUTABLES A L'HOTEL (INCLOSOS ELS EMPLEATS, ADMINISTRADORS, DIRECTIUS, AGENTS, REPRESENTANTS O EMPRESES FILIALS) O, FINALMENT,, (X) QUALSEVOL TIPUS DE DANYS CAUSATS PER FETS DE FORÇA MAJOR. LES LIMITACIONS DE LA RESPONSABILITAT SERAN APLICABLES INDEPENDENTMENT DE LA FORMA D'ACCIÓ, SIGUI PER CONTRACTE, RESPONSABILITAT CIVIL EXTRACONTRACTUAL, NEGLIGÈNCIA, RESPONSABILITAT OBJECTIVA O D'ALTRE TIPUS, FINS I TOT QUAN UNA PART COBERTA JA HAGI ESTAT ADVERTIDA DE LA POSSIBILITAT QUE ES PRODUEIXIN ELS DANYS. Per fet de força major s'entendrà un esdeveniment que escapi a la capacitat de control de les Parts cobertes. Pot incloure, entre d'altres, desastres naturals, condicions meteorològiques, incendis, accidents nuclears, pulsos electromagnètics, accions terroristes, disturbis, guerres, incendis provocats, sedicions, rebel•lions, hostilitats armades de qualsevol classe, conflictes laborals, tancaments patronals, vagues, situacions d'escassedat, mesures o restriccions governamentals, furts, fallides, avaria de maquinària, interrupcions o rotura de xarxa o sistemes, internet o comunicacions, quarentenes, epidèmies, pandèmies, etcètera. No s'assumeix cap responsabilitat per despeses addicionals, omissions, retards, desviaments de rutes o mesures d'autoritat governamental. Cap Part coberta serà responsable de l'incompliment per part dels Hotels de qualsevol tipus de condició o garantia, incloses, entre d'altres, les condicions o garanties implícites d'idoneïtat per a una finalitat particular o de comerciabilitat; i cap Part coberta serà responsable d'altres accions il•lícites comeses per un Hotel (inclosa la responsabilitat civil extracontractual), en relació amb un producte i/o servei disponible des del Lloc web. Agoda no garanteix l'accés continuat al Lloc web sense interrupcions.

La responsabilitat legal d'Agoda s'exclou o limita en la mesura màxima que la legislació ho permeti. Sense perjudici de les limitacions establertes en les Condicions d'ús, la responsabilitat d'Agoda en cap cas no excedirà la quantitat menor de les següents: (a) el cost total de la reserva indicat en el correu electrònic de confirmació (sigui per a un esdeveniment o per a una sèrie d'esdeveniments connexos) o (b) dos-cents cinquanta dòlars dels Estats Units (o l'equivalent en la divisa local).

Disposicions diverses

Ni directament ni indirecta, ni independentment ni de forma conjunta amb altres, Agoda no posseeix, gestiona, fa funcionar ni controla els Hotels ni les habitacions dels Hotels. Són els Hotels mateixos els responsables de proporcionar allotjament i acollida a les persones que s'hi han inscrit com a hostes des d'Agoda.

Us comprometeu a indemnitzar Agoda i mantenir-la indemne enfront de responsabilitats, danys o pèrdues, en els quals s'inclouen les despeses legals que Agoda hagi de suportar de resultes de les accions, inaccions o omissions que cometeu. Si utilitzeu el Lloc web per a una tercera part o en nom d'una tercera part (en endavant, la “Tercera part”), com és el cas d'un membre de la família o d'un company de viatge, sou responsables de les errades que afectin la precisió de la informació proporcionada en relació amb l'ús. A més, heu d'informar el Tercer de les condicions generals aplicables. Cada client que faci servir el Lloc web per a una Tercera part o en nom d'una Tercer part es compromet a indemnitzar Agoda i mantenir-la indemne enfront de qualssevol responsabilitats, pèrdues, danys, procediments judicials i reclamacions (inclosos els costos de defensa legal) relatius a la Tercer part o a l'incompliment per part de l'usuari de les obligacions que es descriuen més amunt.

Resteu sotmesos en tot moment a les lleis i regulacions locals. Determinats fets considerats legals en certs països poden ser il•legals en d'altres. Us heu d'informar de les restriccions aplicables. Agoda no es responsabilitza de que l'Hotel es negui a inscriure-us o us demana que abandoneu l'establiment per raons legals de regulació.

Per a comoditat vostra, el Lloc web i les Condicions d'ús estan disponibles en un conjunt d'idiomes i en versions locals (identificades per diferents noms de domini de nivell superior en alguns casos), però originàriament s'han redactat en anglès, i la versió anglesa de les Condicions d'ús serà la versió que prevaldrà en cas de conflicte entre la versió original i una versió traduïda.

Les Condicions d'ús es consideren separables. Així, si es determina que una disposició no és executable o és invàlida, l'executabilitat no se'n veurà afectada en la mesura en què la llei ho permeti, sense que la determinació de no executabilitat o invalidesa puguin afectar la validesa i executabilitat de la resta de disposicions. Les disposicions excloses s'hauran de substituir per una disposició que s'aproximi tant com sigui possible al redactat i a la intenció originals.

Agoda es reserva el dret de modificar, suspendre o tancar, segons el seu exclusiu criteri, el Lloc web i parts del Lloc web en què s'inclouen els serveis o productes disponibles des del Lloc web, i l'ús que feu del Lloc web o de parts del Lloc web, en qualsevol moment i sense que us ho hagi de notificar. En cas de tancament del Lloc web, romandreu vinculats a les obligacions que us corresponen en virtut de les Condicions d'ús, incloses les garanties i manifestacions que heu fet, i també a les exclusions i limitacions de responsabilitat. A més, Agoda no respondrà davant de vosaltres o de terceres parts per haver resolt el vostre dret d'accés al Lloc web. Agoda es reserva el dret d'esmenar o revocar les Condicions d'ús o part de les Condicions d'ús quan ho consideri adient.

Per tal d'evitar dubtes, les Condicions d'ús no són aplicables a les relacions contractuals mercantils que Agoda pugui mantener amb terceres parts, inclosos els Hotels i determinats socis en la comercialització.

Recordeu: Agoda no pot emetre factures que incloguin els impostos locals, tret del cas de reserves a Singapur. A efectes de tributació, Agoda és resident a Singapur i només por emetre factures amb l'impost per a aquesta jurisdicció.

Les Condicions d'ús i la prestació de serveis es regiran i s'interpretaran d'acord amb les lleis de Singapur, sense referència a les regles sobre conflicte de lleis de Singapur. Així, les posibles discrepàncies derivades de les Condicions d'ús i dels nostres serveis només es podran sotmetre als jutjats i tribunals competents de Singapur. La Llei de contractes (Drets de tercers) (Contracts [Rights of Third Parties]), Act 2001 Capítol 53B, s'exclou de forma expressa i no serà aplicable a les Condicions d'ús.

El fet que nosaltres no exercim un dret que ens correspongui no es podrà interpretar en el sentit de renunciar-hi. No podreu cedir ni transferir els vostres drets i nosaltres podrem modificar les Condicions d'ús en qualsevol moment publicant-ne la modificació en el Lloc web. La versió més recent de les Condicions d'Ús substitueix totes les versions anteriors.

11. Qui som - Preguntes freqüents

La prestació de tots els nostres serveis és a càrrec d'Agoda Company Pte. Ltd., una societat privada de responsabilitat limitada constituïda a l'empara de les lleis de Singapur i amb seu social registrada a 30 Cecil Street, Prudential Tower #19-08, Singapore 049712 i registrada davant l'Accounting and Corporate Regulatory Authority (Autoritat Reguladora Comptable i Corporativa) de Singapur, amb el número de registre 200506877R.

Agoda i les seves empreses relacionades tenen diverses filials, sucursals i oficines distribuïdes pel món. Les filials, sucursals i oficines només proporcionen una funció de suport intern a Agoda. Les filials, sucursals i oficines (ni qualssevol altres companyies afiliades) no tenen poder ni autoritat per prestar el servei, per representar Agoda ni per assolir acords en nom o interés d'Agoda.

Us cal més informació? Teniu més preguntes?

Us volem agrair la vostra visita a la web d’Agoda per fer les vostres reserves i recollir informació. Per a més informació i per saber més d’Agoda, també podeu consultar les Preguntes freqüents del Lloc web

Book smarter, Book Agoda!


AS-AGWEB-3C02