Zásady ochrany osobních údajů Agoda


Úvod

Poslední aktualizace 14. srpna 2015

Stránku Agoda.com vlastní a provozuje společnost Agoda Company Pte. Ltd. (dále "Agoda" nebo "my"), společnost zaregistrovaná v Singapuru. Následující zásady ochrany osobních údajů popisují, jak my, jako správce dat shromažďujeme, používáme, zveřejňujeme a jinak zpracováváme osobní údaje, které získáváme o osobách ("Osobní data") v souvislosti se službami Agoda dostupnými přes webovou stránku umístěnou na www.agoda.com ("Stránka"). Za odkazy na Stránku jsou považovány také deriváty včetně, ale ne nutně omezené na mobilní webové stránky a aplikace. Návštěvou Stránky dáváte souhlas ke shromažďování, používání, zveřejňování a zpracování svých osobních údajů, jak je popsáno v těchto zásadách ochrany.

V některých případech může Agoda upravit tyto zásady ochrany tak, aby odrážely změny v zákonech, získávání našich osobních údajů a postupy použití, funkce naší Stránky nebo pokroky v technologii. Pokud provedeme revizi, která změní způsob, kterým získáváme vaše osobní údaje, tyto změny budou zveřejněny v těchto zásadách ochrany a budou platné od data uvedeného na začátku těchto zásad ochrany. Proto byste měli číst tyto zásady ochrany pravidelně tak, abyste dostali aktuální informace o našich posledních zásadách a postupech. Agoda bude také prominentně psát o takovýchto zásadních změnách před jejich provedením. Pokud nesouhlasíte s jakoukoliv změnou nebo úpravou zásad ochrany, prosím, nepokračujte v používání Stránky. Bude považováno za váš souhlas s jakoukoliv změnou zásad ochrany, když použijete Stránku po datu účinnosti změny.

Informace, které získáváme

Shromažďujeme vaše osobní údaje, které nám poskytujete když používáte Stránky. Osobní údaje mohou obsahovat vaše jméno, adresu, telefonní číslo, podrobnosti o kreditní kartě, e-mailovou adresu, jméno hotelu, umístění hotelu a/nebo délku pobytu. Také shomažďujeme neosobní identifikovatelné informace, které mohou být propojeny s vašimi osobními údaji, včetně vašeho přihlašovacího jména, IP adresy, zeměpisných údajů, operačního systému, národnosti a hesla, předvolby hledání související s konkrétním hledáním a jiná obecná data související s používáním Internetu.

Ochrana vašich osobních údajů

Abychom předešli neoprávněnému spojení udržujeme přiměřené fyzické, elektronické a organizační postupy pro ochranu osobních údajů proti náhodnému nebo nedovolenému zničení nebo náhodné ztrátě, úpravě nebo neoprávněnému zveřejnění nebo přístupu. Pro ochranu transakcí kreditních karet používá Agoda.com aktuálně technologii Secure Socket Layer k šifrování informací kreditní karty během přenosu.

Jak používáme informace, které shromažďujeme – uložené kreditní karty

Používáme osobní údaje a další informace shromážděné prostřednictvím této Stránky, (a) abychom vás zaregistrovali na Stránce a vytvořili váš uživatelský účet, (b) pro poskytnutí požadovaných služeb (hlavně pro zpracování a potvrzení vaší rezervace s ubytováním) po ověření vašich přihlašovacích údajů, (c) pro poskytnutí informací o našich službách na Stránce nebo na jiných webových stránkách a pro komunikaci s vámi do rozsahu potřebného pro poskytnutí takto požadovaných služeb, (d) pro vytvoření funkcí , které učiní dostupné služby na Stránce jednodušší pro použití,(e) pro zlepšení uživatelského zážitku a k obecným optimalizačním cílům nebo (f) pro kontaktování vás v případě problémů s vaší rezervací. To zahrnuje rychlejší žádosti nákupu, lepší zákaznickou podporu a včasné oznámení nových služeb a speciálních nabídek. Čas od času vás může Agoda kontaktovat s požadavkem zpětné vazby o vašich zkušenostech s používáním Stránky, pro pomoc se zlepšením stránky, pro zasílaní informačních bulletinů nebo s nabídkami speciálních úspor nebo akcí pro vás, jako uživatele Stránky, kde jste vyjádřili svůj souhlas s obdržením takových sdělení. Pokud si nepřejete dostávat oznámení o speciálních úsporách nebo akcích nebo podobná marketingová sdělení, můžete se jednoduše kdykoli odhlásit (odhlásit) od jejich přijímání odpovědí Agoda použitím hyperodkazu, který je k dispozici v těchto oznámeních. E-maily a textové zprávy zasílané po dokončení rezervace a e-maily spojené se zákaznickým hodnocením pobytu odeslané po vašem odjezdu z  ubytovacího zařízení, nelze považovat za marketingové zprávy, jelikož jsou součástí procesu rezervace a ubytování. Tyto zprávy vám umožní přihlášení v hotelu a ohodnocení ubytovacího zařízení po vašem pobytu, pokud si to přejete. Tyto zprávy budete dostávat nadále i když jste se odhlásili od  přijímání našich marketingových zpráv. Zákaznické hodnocení ubytování je zcela dobrovolné ale pomůže ostatním zákazníkům učinit dobré rozhodnutí. Po přihlášení, budete mít možnost uložit informace o kreditní kartě do vašeho osobního účtu pro rychlejší budoucí rezervace a platby. Vaše údaje o platební kartě jsou vždy zabezpečeny pomocí silného šifrování a vždy se můžete přihlásit do svého osobního účtu a odstranit, upravit nebo přidat určité údaje o kreditní kartě. Z bezpečnostních důvodů číslo karty nelze upravovat (ale údaje o platební kartě lze vymazat). V případě, že zobrazujete podrobnosti karty jsou viditelné pouze poslední 4 číslice čísla karty. Berte, prosím, na vědomí, že uložíme poslední 4 číslice čísla vaší kreditní karty dokud nebude provedena rezervace (toto je zapotřebí v případě jakýchkoli žádostí o vrácení peněz pro danou rezervaci).

Sdílení vašich osobních údajů

Agoda může sdílet vaše osobní data s dodavateli, jako jsou ubytovací zařízení a další třetí strany, které stanovíme pro poskytování služeb naším jménem, např. věrnostní programy ze třetí strany, web hosting, analýzy dat, marketing (stejně jako na webových stránkách takovýchto třetích stran), zákaznický servis, servis plateb a kreditních karet i jiných sdružených služeb. Všechny tyto třetí strany budou mít povinnost dodržovat bezpečnost a důvěrnost osobních údajů a zpracovávat osobní údaje jen v souladu s našimi pokyny.

V některých případech může Agoda požadovat, abyste provedli transakci přímo se třetí stranou pro poskytování služeb nebo pokud použijete Stránku k rezervaci ubytování nebo poskytnutí jiné služby (např. body nashromážděné přes věrnostní programy ze třetí strany), můžeme poskytnout vaše osobní údaje ubytovacímu zařízení nebo jiné zúčastněné třetí straně.

Agoda může nabídnout další služby (také známé jako „add-ons”), aby vám pomohla s plánováním vašeho zájezdu a nabídla určité výhody (např. získání bodů pro věrnostní program nebo programy nalétaných kilometrů ze třetí strany) nebo pro jiný účel, který je pro vás optimální. Tyto služby jsou nabízené poskytovateli ze třetí strany. Jak je uvedeno výše, příslušná data mohou být sdílena s poskytovateli ze třetí strany pro zajištění optimálního servisu.

Uložení ke zveřejnění uvedených v těchto zásadách ochrany nebo jak požadováno nebo dovoleno zákonem, v jakékoliv relevantní jurisdikci, jak zmíněno níže a zveřejnění vašich osobních údajů a informací požadovaných pro dokončení vaší rezervace příslušného hotelu dle vašeho výběru a případně sdílení některých osobních údajů s vybranými partnery (vaše údaje budou použity pouze pro účely hlášení a analýz), nebudeme zveřejňovat vaše osobní údaje třetím stranám bez vašeho souhlasu. Vyhrazujeme si však právo zveřejnit vaše osobní údaje našim sesterským (skupinovým) společnostem (v i mimo vaši domovskou zemi), včetně zaměstnanců našich sesterských (skupinových) společností a našim důvěryhodným agentům a zástupcům, kteří mají přístup k těmto informacím s vaším svolením, a kteří potřebují vědět nebo mít přístup k těmto informacím pro poskytnutí vámi požadované služby (včetně klientských služeb) a vnitřní (audit/compliance) vyšetřování.

Agoda může v souladu s platnými právními předpisy, zpřístupnit osobní údaje k ochraně sebe proti záruce, reagovat na obsílky, soudní procesy, oprávněné požadavky, záruky nebo jejich ekvivalentvyžádané úředníky ze zákona nebo orgány pro vyšetřování podvodů nebo jiných provinění nebo jako jinak požadované nebo nezbytné pro dosažení souladu s platnými právními předpisy ochranu našich oprávněných zájmů nebo k prodejcům ve spojení s jakýmkoliv obchodem, postoupením nebo jiným převodem všech nebo části našeho podnikání nebo společnosti. Můžeme také v souvislosti s platnými právními předpisy zpřístupnit osobní údaje k prosazení nebo užívání podmínek použití použitelných na naše služby nebo k ochraně práv, majetku nebo bezpečnosti Agoda, našich uživatelů nebo ostatních.

V situacích popsaných výše, příjemce osobních údajů se může nacházet na území, které mají jiné standardy ochrany dat ve srovnání s vašimi domácími právními předpisy.

Naše politika v oblasti Cookies a Page tagů

Návštěvou našich stránek, souhlasíte s používáním cookies a tagů, jak je popsáno níže Naše stránka používá relace a trvalé soubory cookies stejně jako page tagy pro získávání a uchovávání určitých informací o vás. Cookie je malá část dat, která je odeslána do vašeho počítače ze Stránky a uložena na pevném disku vašeho počítače. Page tagy jsou částí kódu, který čte a zapisuje data souborů cookie. Oba druhy souborů cookies a page tagy mohou pocházet od společnosti Agoda a/nebo nezávislých dodavatelů se kterými jsme se rozhodli pracovat. Session cookies zmizí z vašeho počítače, když zavřete prohlížeč. Trvalé cookies zůstávají ve vašem počítači i poté, co byl prohlížeč uzavřen, ale mohou být smazány kdykoliv pomocí nastavení prohlížeče. Použití těchto cookies a page tagů se může lišit, a jsou popsány v příslušných sekcích níže.

Odhlášení

Pokud chcete zabránit vašemu prohlížeči v přijetí cookies, pokud chcete být informováni vždy, když je uložen soubor cookies ve vašem počítači nebo pokud chcete smazat soubory cookies z vašeho počítače, prosím, proveďte potřebné změny v nastavení vašeho internetového prohlížeče, typicky v sekci “Pomoc” nebo “Možnosti internetu”. Pokud zakážete nebo vymažete cookies v nastavení vašeho internetového prohlížeče, nemusíte mít přístup nebo být schopni používat důležité funkce nebo možnosti této Stránky, budete požádáni o vložení přihlašovacích údajů znovu. Také prosím vězte, že vyjmutí cookies třetí strany (viz níže) neznamená, že nebudete dále přijímat nebo nebudete předmětem online reklamy nebo marketingové analýzy. To znamená, že síť, kterou jste se rozhodli vyjmout nebude déle doručovat příspěvky na míru dle vašich webových preferencí a způsobech používání. Vemte také prosím na vědomí, že v případě vymazání všech cookies z vašeho prohlížeče, použití jiného prohlížeče nebo počítače budete muset provést opt-out proceduru ještě jednou

Informační nástroje a Nástroje odhlášení

Máte-li zájem o více informací o způsobech shromažďování dat reklamními společnostmi třetích stran a dozvědět se více o nezveřejňování informací těmto společnostem nebo si přejete odhlásit z on-line preferencí marketingu, máte následující možnosti odhlášení:

//www.networkadvertising.org/consumer/opt_out.asp;

//www.vizury.com/website/optout.html

a v souvislosti s našimi mobilními aplikacemi můžete použít následující možnosti odhlášení:

//www.google.com/ads/preferences/html/intl/en/mobile-about.html;

//www.appsflyer.com/opt-out.

Pro odhlášení z analytických programů můžete použít následující nástroje:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en;

//www.microsoft.com/en-us/privacystatement/default.aspx;

https://help.yahoo.com/kb/SLN4525.html;

//help.yahoo.co.jp/common/sys/sys-26.html;

//www.baidu.com/duty/safe_control.html

Agoda může jednou za čas přídávat jiné relevantní odkazy s cílem podpořit vaše právo na ochranu osobních údajů.

Cookies, page tagy a využití dat

Agoda Cookies

Agoda používá dočasné cookies, aby vás udržela přihlášené během vaší návštěvy Stránky.

Agoda používá trvalá cookies k "personalizaci" Stránky pro každého uživatele zapamatováním si informací o uživatelově návštěvě a aktivitách na Stránce, např., jazyk, který jste si vybrali nebo- vaše přihlašovací detaily tak, že je nemusíte znovu zadávat při své další návštěvě Stránky.

Agoda také používá trvalé cookies nebo page tagy k analýze vašeho surfovacího chování a vaší návštěvy Stránky, což nám umožní zlepšit Stránku a naše služby a přizpůsobit naše reklamy (e-mailem, na naši Stránku, a na ostatní webové stránky) v souladu se zájmy našich uživatelů. Takové cookies a page tagy shromažďují informace o stránkách, které jste navštívili na Stránce a hledání, které jste provedli.

Analýza webové stránky

Společnosti třetích stran mohou použít trvalé cookies k analýze Vašeho surfovacího chování a vaši návštěvu této stránky, stejně jako ostatních webových stránek, jež nám umožní zlepšení Stránky a našich služeb. Pro sběr neidentifikovatelných informací pro hlášení jako impression reporting, demografická hlášení a interest reporting můžou být použity platformy pro analýzu webových stránek. Chcete-li se odhlásit ze sběru informací třetími stranami pro analytické potřeby, prosím, klikněte na jeden nebo víceodkazů třetích stran v sekci „Nástroje odhlášení“.

Cookies a page tagy třetích stran

Reklamní společnosti našich třetích stran mohou umístit cookies nebo page tagy na některé stránky, které na naší Stránce navštívíte. Tyto cookies nebo page tagy jsou navrženy pro sběr neosobních identifikačních údajů s cílem analyzovat vaše zájmy a hledání, když navštěvujete naši Stránku a posloužit vám reklamou speciálně vytvořenou na míru vašim zájmům a hledáním, při návštěvě naší Stránky nebo jiných webových stránek nebo používání mobilních aplikací. Neosobní identifikační údaje shromážděné přes cookies a page tagy mohou být sdíleny s dalšími třetími stranami za účelem řízení a cílení reklamy a pro analýzu průzkumu trhu. Navíc můžeme sdílet jednosměrně hašovaná (nerozluštitelná) data s dodavateli třetích stran využívajících produkty pro reklamní cílení. Takové třetí strany obvykle používají haš identifikátory zařízení k nabízení cílené reklamy na základě předchozích návštěv uživatele na stránce. V důsledku toho, dodavatelé třetích stran můžou ukazovat naše reklamy na jiných webových stránkách nebo mobilních aplikacích.

Reklama

Agoda může používat kombinaci zmíněných cookies a page tagů pro přízpůsobení našich stránek, našich mobilních aplikací a naší reklamy vašim preferencím. Používáme zobrazovací a vyhledávací remarketing pro přizpůsobení obsahu reklamy a lepší zážitek.

Tam, kde jiná inzerce nevyžaduje použití cookies nebo page tagů, se údaje třetích stran používají k určení, kdy se zobrazí reklama Agoda

Společnost Agoda vynakládá přiměřené úsilí, aby neshromažďovala, a aby zabránila používání osobně identifikovatelných informací v reklamních řešeních třetí strany, pokud jste to nepovolili. Pro odhlášení ze shromažďování informací třetími stranami pro reklamní účely, klikněte prosím na jeden nebo více odkazů třetích stran ve výše uvedené sekci " Nástroje odhlášení".

Reklama a obsah na jiných webových stránkách

Agoda používá nástroje třetí strany pro distribuci reklamy na různých internetových stránkách. Agoda nepodporuje ani neschvaluje cíle, způsoby nebo prohlášení internetových stránek, které zobrazují naše reklamy

Jak můžete zpřístupnit nebo změnit své osobní identifikační údaje

Pokud si přejete aktualizovat jakékoliv osobní údaje, které jste poskytli dříve, nebo uplatňovat jakékoliv právo na přístup,korekci, opravu, vymazání nebo odmítnutí zpracování svých osobních údajů, které byste mohli mít podle platného práva, prosím, kontaktujte nás prostřednictvím naší Stránky zákaznické podpory. Pro ochranu svého soukromí a zabezpečení ověříme vaši identitu před povolením přístupu nebo vytvořením změn vašich osobních údajů. Jakýkoliv požadavek na přístup ke svým osobním údajům bude zodpovězen v přiměřené lhůtě. Také můžete vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů pro účely reklamy, trhu a průzkumu mínění. Vyhrazujeme si právo účtovat přiměřený poplatek za takový přístup v souladu s platnými zákony.

Pokud si přejete kontaktovat pracovníka pro ochranu dat Agoda nebo naše zástupce zákaznického servisu o problémech soukromí e-mailem, můžete ho zaslat na:

privacy@agoda.com

Případně můžete poslat korespondenční lístek pracovníkovi pro ochranu dat Agoda na následující adresu:

Agoda Company Pte. Ltd.
c/o Data Protection Officer
30 Cecil Street
Prudential Tower #19-08
Singapore 049712

Také můžete kontaktovat našeho pracovníka pro ochranu dat telefonem na následující vyhrazené číslo:
+65 641 552 90 (Singapur, hovor zpoplatněn)

Zvláštní poznámka o nezletilých

Osoby mladší 18 let nejsou oprávněny využívat služby rezervace ubytování na naši Stránce. Nezletilé mohou obvykle doprovázet jejich rodiče nebo opatrovníci, kteří si rezervovali ubytování, pokud není uvedeno jinak v podmínkách ubytovacího zařízení.

Jazyk

Tyto zásady ochrany byly původně vytvořeny v anglickém jazyce. Překlady do jiných jazyků jsou k dispozici pro vaše pohodlí. V případě rozdílu mezi anglickou verzí a přeloženou verzí platí anglická verze.

Podmínky použití

Prosím, konzultujte s Agodou Podmínky použití pro více informací o použití naší Stránky. Tyto zásady ochrany tvoří začleněnou část našich Podmínek použití.


Agoda je součástí Priceline Group, světového lídra v oblasti online cestování a navazujících služeb.

AS-AGWEB-3C01