nebo

Zásady ochrany osobních údajů Agoda


Úvod

Poslední aktualizace 20. června 2013

Stránku Agoda.com vlastní a provozuje společnost Agoda Company Pte. Ltd. (dále "Agoda" nebo "my"). Následující zásady ochrany osobních údajů popisují, jak my, jako správce dat shromažďujeme, používáme, zveřejňujeme a jinak zpracováváme osobní údaje, které získáváme o osobách ("Osobní data") v souvislosti se službami Agoda dostupnými přes webovou stránku umístěnou na www.agoda.com ("Stránka"). Za odkazy na Stránku jsou považovány také deriváty včetně, ale ne nutně omezené na mobilní webové stránky a aplikace. Návštěvou Stránky dáváte souhlas ke shromažďování, používání, zveřejňování a zpracování svých osobních údajů, jak je popsáno v těchto zásadách ochrany. Všechny údaje, které získáme a zpracujeme, jsou uloženy na serverech umístěných ve Zvláštní správní oblasti Čínské lidové republiky Hongkong, jurisdikci, která nemusí poskytovat stejnou úroveň ochrany údajů, jak je uzákoněno ve vaši zemi.

V některých případech může Agoda upravit tyto zásady ochrany tak, aby odrážely změny v zákonech, získávání našich osobních údajů a postupy použití, funkce naší Stránky nebo pokroky v technologii. Pokud provedeme revizi, která změní způsob, kterým získáváme vaše osobní údaje, tyto změny budou zveřejněny v těchto zásadách ochrany a budou platné od data uvedeného na začátku těchto zásad ochrany. Proto byste měli číst tyto zásady ochrany pravidelně tak, abyste dostali aktuální informace o našich posledních zásadách a postupech. Agoda bude také prominentně psát o takovýchto zásadních změnách před jejich provedením. Pokud nesouhlasíte s jakoukoliv změnou nebo úpravou zásad ochrany, prosím, nepokračujte v používání Stránky. Bude považováno za váš souhlas s jakoukoliv změnou zásad ochrany, když použijete Stránku po datu účinnosti změny.

Informace, které získáváme

Shromažďujeme vaše osobní údaje, které nám poskytujete používáním Stránky. Osobní údaje mohou obsahovat vaše jméno, adresu, telefonní číslo, číslo kreditní karty, emailovou adresu, jméno hotelu, umístění hotelu a/nebo délku pobytu. Také shomažďujeme neosobní identifikovatelné informace, které mohou být propojeny s vašimi osobními údaji, včetně vašeho přihlašovacího jména, IP adresy, zeměpisných údajů, operačního systému, národnosti a hesla, předvolby hledání související s konkrétním hledáním a jiná obecná data související s používáním Internetu.

Ochrana vašich osobních údajů

Abychom předešli neoprávněnému spojení udržujeme přiměřené fyzické, elektronické a organizační postupy pro ochranu osobních údajů proti náhodnému nebo nedovolenému zničení nebo náhodné ztrátě, úpravě nebo neoprávněnému zveřejnění nebo přístupu. Pro ochranu transakcí kreditních karet používá Agoda.com aktuálně technologii Secure Socket Layer k šifrování informací kreditní karty během přenosu.

Jak používáme informace, které shromažďujeme

Používáme osobní údaje a další informace shromážděné prostřednictvím této Stránky, (a) abychom vás zaregistrovali na Stránce a do našeho programu Agoda Odměn jak jste žádali, (b) pro poskytnutí požadovaných produktů a služeb (hlavně pro zpracování vaší rezervace), (c) pro poskytnutí informací o našich produktech a službách na Stránce nebo na jiných webových stránkách a pro komunikaci s vámi do rozsahu potřebného pro poskytnutí takto požadovaných produktů a služeb, (d) pro vytvoření funkcí , které učiní dostupné služby na Stránce jednodušší pro použití,(e) pro zlepšení uživatelského zážitku a k obecným optimalizačním cílům. To zahrnuje rychlejší žádosti nákupu, lepší zákaznickou podporu a včasné oznámení nových služeb a speciálních nabídek. Čas od času vás může Agoda kontaktovat s požadavkem zpětné vazby o vašich zkušenostech s používáním Stránky, pro pomoc se zlepšením stránky nebo s nabídkami speciálních úspor nebo akcí pro vás, jako uživatele Stránky, kde jste vyjádřili svůj souhlas s obdržením takových sdělení. Pokud si nepřejete dostávat oznámení o speciálních úsporách nebo akcích, můžete se jednoduše odhlásit od jejich přijímání odpovědí Agodě použitím hyperodkazu, který je k dispozici v těchto oznámeních.

Sdílení vašich osobních údajů

Agoda může sdílet vaše osobní data se třetími osobami, které stanovíme pro posktování služeb naším jménem, jako jsou web hosting služby, analýzy dat, trh našich produktů a služeb, také na webových stránkách takovýchto třetích stran, ke zpracování transakcí kreditních karet i jinak k poskytování vám klientského servisu. Všechny tyto třetí strany budou mít povinnost dodržovat bezpečnost a důvěrnost osobních údajů a zpracovávat osobní údaje jen v souladu s našimi pokyny.

V některých případech může Agoda požadovat, abyste provedli transakci přímo se třetí stranou pro poskytování služeb nebo pokud použijete Stránku k rezervaci hotelového pokoje nebo poskytnutí jiného produktu nebo služby,můžeme poskytnout vaše osobní údaje hotelu nebo jiné zúčastněné třetí straně.

Uložení ke zveřejnění uvedených v těchto zásadách ochrany nebo jak požadováno zákonem, v jakékoliv relevantní jurisdikci, jak zmíněno níže a zveřejnění vaších osobních údajů a informací požadovaných pro dokončení vaší rezervace příslušného hotelu dle vašeho výběru a případně sdílení některých osobních údajů s vybranými partnery (vaše údaje budou použity pouze pro účely hlášení a analýz), nebudeme zveřejňovat vaše osobní údaje třetím stranám bez vašeho souhlasu. Vyhrazujeme si však právo zveřejnit vaše osobní údaje našim sesterským (skupinovým) společnostem (v i mimo vaši domovskou zemi), včetně zaměstnanců našich sesterských(skupinových) společností a našim důvěryhodným agentům a zástupcům, kteří mají přístup k těmto informacím s vaším svolením, a kteří potřebují vědět nebo mít přístup k těmto informacím pro poskytnutí vámi požadované služby (včetně klientských služeb) a vnitřní (audit/compliance) vyšetřování.

Agoda může v souladu s platnými právními předpisy, zpřístupnit osobní údaje k ochraně sebe proti záruce, reagovat na obsílky, soudní procesy, oprávněné požadavky vyžádané úředníky ze zákona nebo jako jinak požadované nebo nezbytné pro dosažení souladu s platnými právními předpisy nebo k prodejcům ve spojení s jakýmkoliv obchodem, postoupením nebo jiným převodem všech nebo části našeho podnikání nebo společnosti. Můžeme také v souvislosti s platnými právními předpisy zpřístupnit osobní údaje k prosazení nebo užívání podmínek použití použitelných na naše produkty a služby nebo k ochraně práv, majetku nebo bezpečnosti Agoda, našich uživatelů nebo ostatních.

V situacích popsaných výše, příjemce osobních údajů se může nacházet na území se zákony, které nemusejí poskytovat stejnou úroveň ochrany dat jako vaše domácí právní předpisy.

Naše politika v oblasti Cookies a Pixelových značek

Naše stránka používá relace a trvalé soubory cookies stejně jako pixelové značky (zvané též clear gifs) pro získávání a uchovávání určitých informací o vás. Cookie je malá část dat, která je odeslána do vašeho počítače ze Stránky a uložena na pevném disku vašeho počítače. Session cookies jsou důležité pro udržení vás přihlášenými během vaší návštěvy Stránky a zmizí z vašeho počítače, když zavřete prohlížeč. Trvalé cookies zůstávají ve vašem počítači i poté, co byl prohlížeč uzavřen, ale mohou být smazány kdykoliv pomocí nastavení prohlížeče.

Návštěvou naší Stránky dáváte souhlas k použití cookies a pixelových značek jak je popsáno níže. Pokud chcete zabránit vašemu prohlížeči v přijetí cookies, pokud chcete být informováni vždy, když je uložen soubor cookies ve vašem počítači nebo pokud chcete smazat soubory cookies z vašeho počítače, prosím, proveďte potřebné změny v nastavení vašeho internetového prohlížeče, typicky v sekci “Pomoc” nebo “Možnosti internetu”. Pokud zakážete nebo vymažete cookies v nastavení vašeho internetového prohlížeče, nemusíte mít přístup k důležitým funkcím nebo možnostem této Stránky, budete požádáni o znovuvložení přihlašovacích detailů a vaše použití stránky může být omezeno. Také prosím vězte, že vyjmutí cookies třetí strany (viz níže) neznamená, že nebudete dále přijímat nebo nebudete předmětem online reklamy nebo marketingové analýzy. To znamená, že síť, kterou jste se rozhodli vyjmout nebude déle doručovat příspěvky na míru dle vašich webových preferencí a způsobech používání. Vemte také prosím na vědomí, že v případě vymazání všech cookies z vašeho prohlížeče, použití jiného prohlížeče nebo počítače budete muset provést opt-out proceduru ještě jednou

Agoda Cookies

Agoda používá dočasné cookie, aby vás udržela přihlášené během vaší návštěvy Stránky.

Agoda používá trvalá cookies k "personalizaci" Stránky pro každého uživatele zapamatováním si informací o uživatelově návštěvě Stránky, např., jazyk, který jste si vybrali, vaše přihlašovací detaily tak, že je nemusíte znovu zadávat při své další návštěvě Stránky a vaše vyhledávací kritéria a výsledky hledání.

Agoda také používá trvalé cookies nebo pixelové značky k analýze vašeho surfovacího chování a vaší návštěvy Stránky, což nám umožní zlepšit Stránku a naše služby a přizpůsobit naše reklamy (emailem, na naši Stránku, a na ostatní webové stránky) v souladu se zájmy našich uživatelů. Takové cookies a pixelové značky shromažďují informace o stránkách, které jste navštívili na Stránce a hledání, které jste provedli.

Analýza webové stránky

Společnosti třetích stran mohou použít trvalé cookies k analýze Vašeho surfovacího chování a vaši návštěvu této stránky, stejně jako ostatních webových stránek, jež nám umožní zlepšení Stránky a našich služeb. Chcete-li se odhlásit ze sběru informací třetími stranami pro analytické potřeby, prosím, klikněte na jeden nebo více následujících odkazů třetích stran:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en;

http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/cookies/managing/;

http://www.microsoft.com/privacystatement/en-us/bing/default.aspx#;

http://help.yahoo.com/kb/index?page=content&y=PROD_MAIL_CLASSIC&locale=en_US&id=SLN3253;

http://advertising.yahoo.com/smallbusiness/ysm;

http://help.yahoo.co.jp/common/sys/sys-26.html;

http://www.baidu.com/duty/safe_control.html;

http://www.appsflyer.com/opt-out.html a jiné podobné odkazy, které Agoda může čas od času přidat.

Podívejte se výše pro vysvětlení našich vnitřních sad informací pro analytické účely.

Reklama třetích stran

Reklamní společnosti našich třetích stran mohou umístit cookies nebo pixelové značky na některé stránky, které na naší Stránce navštívíte. Tyto cookies nebo pixelové značky jsou navrženy pro sběr neosobních identifikačních údajů s cílem analyzovat vaše zájmy a hledání, když navštěvujete naši Stránku a posloužit vám reklamou speciálně vytvořenou na míru vašim zájmům a hledáním, při návštěvě naší Stránky nebo jiných webových stránek. Neosobní identifikační údaje shromážděné přes cookies a pixelové značky mohou být sdíleny s dalšími třetími stranami za účelem řízení a cílení reklamy a pro analýzu průzkumu trhu.

Pokud si přejete získat více informací o postupech shromažďování informací reklamními společnostmi třetích stran a vašem výběru nepoužití těchto informací těmito společnostmi nebo byste chtěli odhlásit online preference marketingu, klikněte zde: http://www.networkadvertising.org/consumer/opt_out.asp a/nebo zde http://www.vizury.com/website/optout.html a v souvislosti s našimi mobilními aplikacemi, klikněte zde: https://ad-x.co.uk/dont_track.php.

Jak můžete zpřístupnit nebo změnit své osobní identifikační údaje

Pokud si přejete aktualizovat jakékoliv osobní údaje, které jste poskytli dříve, nebo uplatňovat jakékoliv právo na přístup, opravu, vymazání nebo odmítnutí zpracování svých osobních údajů, které byste mohli mít podle platného práva, prosím, kontaktujte nás prostřednictvím naší Stránky zákaznické podpory.. Pro ochranu svého soukromí a zabezpečení ověříme vaši identitu před povolením přístupu nebo vytvořením změn vašich osobních údajů. Jakýkoliv požadavek na přístup ke svým osobním údajům bude zodpovězen v přiměřené lhůtě. Také můžete vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů pro účely reklamy, trhu a průzkumu mínění.

Pokud si přejete kontaktovat naše zástupce zákaznického servisu o problémech soukromí emailem, můžete ho zaslat na:

privacy@agoda.com

Případně můžete poslat korespondenční lístek kancelářím Agody na následující adresu:

Privacy c/o Agoda Company Pte. Ltd.
20 Cecil Street #14-01
Singapore 049705

Také můžete kontaktovat naše agenty zákaznického servisu 24/7 telefonem na následující číslo:
+44 20 3027 7900 (mezinárodní hovory zpoplatněny)

Zvláštní poznámka o nezletilých

Osoby mladší 18 let nejsou oprávněny využívat služby rezervace ubytování na naši Stránce. Nezletilé mohou obvykle doprovázet jejich rodiče, kteří si rezervovali ubytování, pokud není uvedeno jinak v hotelových podmínkách.

Jazyk

Tyto zásady ochrany byly původně vytvořeny v anglickém jazyce. Překlady do jiných jazyků jsou k dispozici pro vaše pohodlí. V případě rozdílu mezi anglickou verzí a přeloženou verzí platí anglická verze.

Podmínky použití

Prosím, konzultujte s Agodou Podmínky použití pro více informací o použití naší Stránky. Tyto zásady ochrany tvoří začleněnou část našich Podmínek použití.


AS-AGWEB-3C02