või

Agoda privaatsuspoliitika


Sissejuhatus

Viimati uuendatud 20. juunil 2013

Agoda.com omanik ja operaator on Agoda Company Pte. Ltd. ("Agoda" ehk "meie"). Järgnev Privaatsuspoliitika (ehk Privaatsuse reeglid) kirjeldavad, kuidas me andmetöötlejaina kogume, kasutame, avaldame ja muul viisil töötleme isikut tuvastavat informatsiooni, mida me kogume isikute kohta ("Isikuandmed") seoses Agoda veebilehel www.agoda.com ("Leht")saadaolevate teenustega. Lehe viidete hulka arvatakse nende derivaadid, sealhulgas mobiiliveebileheküljed ja -rakendused, kuid piirdumata vaid nendega. Külastades Lehte, nõustute te oma Isikuandmete kogumise, kasutamise, avaldamise ja töötlemisega vastavalt käesolevaile Privaatsuse reeglitele. Kõik meie poolt kogutavad ja töödeldavad andmed salvestatakse serverites, mis asuvad Hongkongi EHP-s – jurisdiktsioonis, mis ei pruugi pakkuda samaväärset andmekaitset teie kodumaal kehtivate seadustega.

Vahel võib Agoda käesolevaid Privaatsuse reegleid muuta, kajastamaks seadusemuudatusi, meie isikuandmete kogumise ja kasutamise praktikaid, meie Lehe omadusi või tehnoloogia edusamme. Kui teeme teie Isikuandmete kogumise või kasutamise viisi muutvaid parandusi, tuuakse need muutused ära käesolevates Privaatsuse reeglites ja jõustumiskuupäev märgitakse käesolevate Privaatsuse reeglite algusesse. Seepärast, et olla kursis meie uusimate reeglite ja praktikatega, peaksite käesolevaid Privaatsuse reegleid perioodiliselt üle vaatama. Samuti paneb Agoda teated olulistest muudatustest nähtavale kohale oma lehel enne nende jõustumist. Kui te ei nõustu Privaatsuse reeglite mis tahes muutuse või teisendusega, palun ärge jätkake selle Lehe kasutamist. Teid loetakse nõustunuks mis tahes Privaatsuse reeglite teisendusega, kui kasutate Lehte peale teisenduse jõustumiskuupäeva.

Meie poolt kogutav teave

Kogume teie Isikuandmeid, mida te meile Lehte kasutades esitate. Isikuandmete hulka võivad kuuluda teie nimi, aadress, telefoninumber, krediitkaardi number, e-posti aadress, hotelli nimi, hotelli asukoht ja/või selle külastamise kestus. Me kogume ka personaalset tuvastamist mitte võimaldavat teavet, mis võib olla seotud teie Isikuandmetega, sealhulgas teie kasutajanimi, IP-aadress, geograafilised andmed, operatsioonisüsteemi tüüp, rahvus ja parool ning konkreetsete otsingutega seotud otsingueelistused aga ka muud üldist Interneti kasutamisega seotud teavet.

Teie Isikuandmete kaitse

Vältimaks lubamatut ligipääsu, viime läbi mõistlikke füüsilisi, elektroonilisi ja organisatoorseid protseduure, kaitsmaks Isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävimise või juhusliku kadumise, muutumise või ebaseadusliku avaldamise või juurdepääsu eest. Krediitkaardi tehingute kaitsmiseks kasutab Agoda.com hetkel Secure Socket Layer tehnoloogiat, krüpteerimaks teie poolt esitatud krediitkaardi teavet ülekande ajal.

Kuidas me kogutud teavet kasutame

Kasutame Isikuandmeid ja muud Lehe kaudu kogutud teavet (a) et registreerida teid teie nõudmise kohaselt Lehel ja meie Agoda boonusprogrammis (b) et pakkuda teile soovitud tooteid ja teenuseid (peamiselt teie broneeringu töötlemiseks) (c) et anda teile teavet meie Lehe või teiste veebilehtede toodete ja teenuste kohta ning teiega suhtlemiseks vajalikus ulatuses, pakkumaks selliseid nõutud tooteid ja teenuseid (d) et luua lisafunktsioone, mis muudavad Lehel saadaolevad teenused lihtsamini kasutatavaiks ning (e) parema kasutajakogemuse ja üldise optimeerimise eesmärgil. See sisaldab näiteks kiiremat tellimuste täitmist, paremat kasutajatuge ning õigeaegset teatamist uutest teenustest ja eripakkumistest. Aeg-ajalt võib Agoda teiega ühendust võtta, palumaks teilt tagasisidet Lehe kasutamise kohta, aitamaks meil Lehte täiustada või pakkumaks teile Lehe kasutajana erilist säästu või kampaaniahindu, kui olete andnud oma nõusoleku selliste teatiste saamiseks. Kui te eelistate mitte saada teateid eriliste säästude või kampaaniahindade kohta, võite nende edasisest saamisest lihtsalt loobuda, vastates Agoda'le nendes teadetes sisalduva lingi kaudu.

Teie Isikuandmete jagamine

Agoda võib jagada teie Isikuandmeid meie teenuse pakkumisse kaasatud kolmandate osapooltega, nagu näiteks veebimajutajatega, andmete analüüsijatega, meie toodete ja teenuste turustajatega, samuti selliste kolmandate osapoolte veebilehtedel krediitkaardi tehingute läbiviimiseks ning teile muul moel klienditoe pakkumiseks. Kõik sellised kolmandad osapooled on kohustatud säilitama teie Isikuandmete turvalisuse ja konfidentsiaalsuse ning käitlema Isikuandmeid ainult vastavalt meie juhistele.

Mõningatel juhtudel võib Agoda nõuda, et te suhtleksite teenuste saamiseks otse mõne kolmanda osapoolega või kui te kasutate Lehte hotellitoa broneerimiseks või mõne muu toote või teenuse soetamiseks, võime me edastada teie Isikuandmed sellele hotellile või mõnele teisele kaasatud kolmandale osapoolele.

Salvestame teie Isikuandmeid avalikustamiseks käesolevates Privaatsuse reeglites nimetatud juhtudel või kui seda nõuab allpool nimetatud asjaomase jurisdiktsiooni seadus, samuti teie Isikuandmete ja teie valikule vastava hotelli broneerimiseks vajaliku informatsiooni avalikustamiseks ja teatavate Isikuandmete jagamiseks valitud partneritega asjakohastel juhtudel (teie andmeid kasutatakse üksnes aruandluse ja analüüsi eesmärgil) ning me ei avalikusta teie Isikuandmeid kolmandatele osapooltele ilma teie nõusolekuta. Siiski jätame endile õiguse avalikustada teie Isikuandmeid meiega seotud (grupi) ettevõtetele (nii teie koduriigis kui ka väljaspool seda), sealhulgas meiega seotud (grupi) äriühingute töötajatele ja meie poolt usaldatud agentidele ja esindajatele, kellel on meie loal juurdepääs sellele teabele ja kes peavad seda teadma või omama juurdepääsu sellele teabele, osutamaks teie soovitud teenust (sh klienditeenuseid) ja sisemisi (audit/vastavus) uuringuid.

Agoda võib kooskõlas kohaldatava õigusega avalikustada Isikuandmeid, et kaitsta end vastutuselevõtmise eest, reageerida kohtukutsetele, kohtulikele protseduuridele, õiguskaitsetöötajate põhjendatud nõudmistele või kui seda muul viisil nõutakse või mis on vajalikud kohaldatava õiguse täitmiseks või ostjatele seoses meie ettevõtte mistahes täieliku või osalise müügi, loovutamise või muu edasiandmisega. Võime kooskõlas kohaldatava õigusega avaldada Isikuandmeid meie toodetele ja teenustele kehtivate tingimuste jõustamiseks või kohaldamiseks või Agoda, meie kasutajate või teiste õiguste, omandi või turvalisuse kaitseks.

Ülalkirjeldatud olukordade puhul võib Isikuandmete saaja asuda jurisdiktsioonis, mis ei paku teie kodumaa omaga võrreldavat andmete kaitset.

Meie “küpsiseid” ja pikselmärke puudutavad reeglid

Meie sait kasutab nii seansipõhiseid ja püsiküpsiseid kui ka pikselmärke (ka tühjad gifid) teie kohta käiva teatud teabe kogumiseks ja talletamiseks. Küpsis on väike andmehulk, mis saadetakse Lehelt teie arvutisse ja salvestatakse selle kõvakettale. Seansipõhised küpsised on vajalikud, et hoida teid Lehe külastuse ajal sisse logituna ja need kaovad teie arvutist, kui sulgete veebilehitseja. Püsiküpsised jäävad teie arvutisse ka peale veebilehitseja sulgemist, kuid need saab kustutada mis tahes ajal veebilehitseja seadete kaudu.

Külastades meie Lehte, nõustute küpsiste ja pikselmärkide kasutamisega allpool kirjeldatud viisil. Kui soovite oma brauseril keelata küpsiste vastuvõtmise, olla teavitatud kohe, kui küpsis salvestatakse teie arvutisse või kui soovite kustutada küpsised oma arvutist, siis palun tehke vajalikud muudatused oma veebilehitseja seadetes, tavaliselt kirjete alt "Abi" või "Interneti valikud". Kui te keelate või kustutate küpsised oma veebilehitseja seadetes, ei pruugi teil olla võimalik selle Lehe olulistele funktsioonidele või omadustele juurde pääseda, teil on vaja uuesti sisestada oma sisselogimise andmed ja teie Lehe kasutamine võib olla piiratud. Pange samuti tähele, et loobumine kolmanda osapoole küpsisest (vt allpool) ei tähenda, et te enam ei saa või et te pole enam online-reklaami või turuanalüüsi subjekt. See tähendab, et võrk millest te loobusite ei saa enam edastada teie veebieelistuste ja -kasutusmustritega kohandatud reklaame. Palun pange tähele, et olles kustutanud kõik küpsised oma brauseris või kasutades mõnda teist brauserit või arvutit, peate loobumismenetluse uuesti lõpule viima.

Agoda küpsised

Agoda kasutab seansipõhist küpsist, et hoida teid sisselogituna kogu teie Lehe külastusaja jooksul.

Agoda kasutab püsiküpsiseid Lehe "personaliseerimiseks" igale kasutajale, mäletades teavet kasutaja kohta Lehe külastusest (nt teie valitud keelt ja sisselogimise andmeid – nii ei pea te oma järgmisel Lehe külastusel neid uuesti sisestama), otsingukriteeriumeid ja otsingutulemusi.

Agoda kasutab ka püsiküpsiseid või pikselmärke, analüüsimaks teie käitumist surfamisel ja Lehe külastamisel, võimaldades meil parandada Lehte ja oma teenuseid ning kohandada oma reklaami (e-postiga ning meie veebilehel ja teistel veebilehtedel olevat) vastavalt meie kasutajate huvidele. Sellised küpsised ja pikselmärgid koguvad teavet teie Lehel külastatud veebilehekülgede ning teie sooritatud otsingute kohta.

Veebilehe analüütika

Kolmanda osapoole ettevõtted võivad kasutada püsiküpsiseid, analüüsimaks teie käitumist surfamisel ja selle Lehe külastamisel ning sel viisil võimaldavad muud veebisaidid meil parandada Lehte ja meie teenuseid. Et loobuda kolmandate isikute informatsiooni kogumisest analüüsi eesmärgil, palun klõpsake ühel või mitmel järgmisel kolmanda osapoole lingil:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en;

http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/cookies/managing/;

http://www.microsoft.com/privacystatement/en-us/bing/default.aspx#;

http://help.yahoo.com/kb/index?page=content&y=PROD_MAIL_CLASSIC&locale=en_US&id=SLN3253;

http://advertising.yahoo.com/smallbusiness/ysm;

http://help.yahoo.co.jp/common/sys/sys-26.html;

http://www.baidu.com/duty/safe_control.html; http://www.appsflyer.com/opt-out ja muudel sellistel linkidel, mida Agoda võib aeg-ajalt lisada.

Vt eespool selgitust meie informatsiooni sisemise kogumise kohta analüüsi eesmärgil.

Kolmanda osapoole reklaam

Meie kolmanda osapoole reklaamifirmad võivad paigutada küpsiseid või pikselmärke mõnedele teie poolt külastatavatele Lehe lehekülgedele. Need küpsised või pikselmärgid on mõeldud impersonaalselt tuvastatava teabe kogumiseks, analüüsimaks teie huvisid ja otsingud, kui külastate meie Lehte ja et teenindada teid reklaamidega, mis on spetsiaalselt teie huvide ja otsingutega kohandatud, kui külastate meie Lehte või muid veebilehti. Küpsiste ja pikselmärkide kaudu kogutud impersonaalselt tuvastatav teave võidakse jagada muudele kolmandatele isikutele reklaamide juhtimise ja sihtimise eesmärgil ja turu-uuringute analüüsi jaoks.

Kui soovite rohkem teada kolmanda osapoole reklaamiettevõtete andmete kogumise tavade kohta ja teie valikute kohta mitte saada nende ettevõtete poolt kasutatavat teavet või soovite loobuda interneti eelistusturundusest, klõpsake siia: http://www.networkadvertising.org/consumer/opt_out.asp ning meie mobiilirakenduste suhtes klõpsake siia https://ad-x.co.uk/dont_track.php.

Kuidas saate ligi pääseda oma isikut tuvastavatele andmetele või neid muuta

Kui soovite uuendada oma mistahes varem esitatud Isikuandmeid või rakendada oma seadusest tulenevat õigust Isikuandmetele ligi pääseda, neid muuta, kustutada või keelata nende töötlemine, võtke palun meiega ühendust Klienditoe lehe kaudu. Teie privaatsuse ja turvalisuse kaitsmiseks kontrollime teie identiteeti enne ligipääsu andmist teie Isikuandmetele või enne nende muutmist. Igale nõudmisele Isikuandmetele ligipääsuks vastatakse mõistliku aja jooksul. Samuti võite esitada vastuväiteid oma Isikuandmete töötlemise suhtes reklaami ning turu- ja arvamusuuringute eesmärkidel.

Kui soovite e-maili ühendust meie klienditeeninduse esindajatega privaatsuse küsimustes, võite saata e-maili aadressil:

privacy@agoda.com

Alternatiivina võite saata tähtkirja Agoda büroosse järgneval aadressil:

Privacy c/o Agoda Company Pte. Ltd.
20 Cecil Street #14-01
Singapore 049705

Võite 24/7 ühenduda ka meie klienditeeninduse agentidega telefoni teel järgneval numbril:
+44 20 3027 7900 (lisandub rahvusvahelise kõne tasu).

Erimärkus alaealiste kohta

Alla 18-aastastel isikutel ei ole õigust kasutada meie Lehe majutuse broneerimise teenuseid. Alaealised võivad harilikult oma majutuse broneerinud vanematega kaasas olla, välja arvatud siis, kui hotelli reeglites on märgitud teisiti.

Keel

Käesolev Privaatsuspoliitika on algselt kirjutatud inglise keeles. Tõlked teistesse keeltesse on vaid teie mugavuse huvides. Ingliskeelse ja tõlgitud versiooni vastuolu puhul on ülimuslik ingliskeelne.

Kasutustingimused

Palun konsulteerige Agoda Kasutustingimustega et saada täpsemat teavet meie Lehe kasutamise kohta.


AS-AGWEB-3B06