Agoda privaatsuspoliitika


Sissejuhatus

Viimati uuendatud 14. augustil 2015

Agoda.com omanik ja operaator on Singapuris registreeritud ettevõte Agoda Company Pte. Ltd. ("Agoda" ehk "meie"). Järgnev Privaatsuspoliitika (ehk Privaatsuse reeglid) kirjeldavad, kuidas me andmetöötlejaina kogume, kasutame, avaldame ja muul viisil töötleme isikut tuvastavat informatsiooni, mida me kogume isikute kohta ("Isikuandmed") seoses Agoda veebilehel www.agoda.com ("Leht").saadaolevate teenustega. Lehe viidete hulka arvatakse nende derivaadid, sealhulgas mobiiliveebileheküljed ja -rakendused, kuid piirdumata vaid nendega. Külastades Lehte, nõustute te oma Isikuandmete kogumise, kasutamise, avaldamise ja töötlemisega vastavalt käesolevaile Privaatsuse reeglitele.

Vahel võib Agoda käesolevaid Privaatsuse reegleid muuta, kajastamaks seadusemuudatusi, meie isikuandmete kogumise ja kasutamise praktikaid, meie Lehe omadusi või tehnoloogia edusamme. Kui teeme teie Isikuandmete kogumise või kasutamise viisi muutvaid parandusi, tuuakse need muutused ära käesolevates Privaatsuse reeglites ja jõustumiskuupäev märgitakse käesolevate Privaatsuse reeglite algusesse. Seepärast, et olla kursis meie uusimate reeglite ja praktikatega, peaksite käesolevaid Privaatsuse reegleid perioodiliselt üle vaatama. Samuti paneb Agoda teated olulistest muudatustest nähtavale kohale oma lehel enne nende jõustumist. Kui te ei nõustu Privaatsuse reeglite mis tahes muutuse või teisendusega, palun ärge jätkake selle Lehe kasutamist. Teid loetakse nõustunuks mis tahes Privaatsuse reeglite teisendusega, kui kasutate Lehte peale teisenduse jõustumiskuupäeva.

Meie poolt kogutav teave

Kogume teie Isikuandmeid, mida te meile Lehte kasutades esitate. Isikuandmete hulka võivad kuuluda teie nimi, aadress, telefoninumber, krediitkaardiandmed, e-posti aadress, hotelli nimi, hotelli asukoht ja/või selle külastamise kestus. Me kogume ka personaalset tuvastamist mitte võimaldavat teavet, mis võib olla seotud teie Isikuandmetega, sealhulgas teie kasutajanimi, IP-aadress, geograafilised andmed, operatsioonisüsteemi tüüp, rahvus ja parool ning konkreetsete otsingutega seotud otsingueelistused, aga ka muud üldist Interneti kasutamisega seotud teavet.

Teie Isikuandmete kaitse

Vältimaks lubamatut ligipääsu, viime läbi mõistlikke füüsilisi, elektroonilisi ja organisatoorseid protseduure, kaitsmaks Isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävimise või juhusliku kadumise, muutumise või ebaseadusliku avaldamise või juurdepääsu eest. Krediitkaardi tehingute kaitsmiseks kasutab Agoda.com hetkel Secure Socket Layer tehnoloogiat, krüpteerimaks teie poolt esitatud krediitkaardi teavet ülekande ajal

Kuidas me kogutud teavet kasutame - krediitkaart failis

Kasutame Isikuandmeid ja muud Lehe kaudu kogutud teavet (a) et registreerida teid Lehel ja luua teie kasutajakonto, (b) et pakkuda teile soovitud teenuseid (peamiselt teie majutusega broneeringu töötlemist ja kinnitamist) peale teie volituste kontrollimist, (c) et anda teile teavet meie Lehe või teiste veebilehtede teenuste kohta ning teiega suhtlemiseks vajalikus ulatuses, pakkumaks selliseid nõutud teenuseid, (d) et luua lisafunktsioone, mis muudavad Lehel saadaolevad teenused lihtsamini kasutatavaiks, (e) parema kasutajakogemuse ja üldise optimeerimise eesmärgil või (f) et võtta teiega ühendust juhul, kui teie broneeringu suhtes peaks tekkima küsimusi. See sisaldab näiteks kiiremat tellimuste täitmist, paremat kasutajatuge ning õigeaegset teatamist uutest teenustest ja eripakkumistest. Aeg-ajalt võib Agoda teiega ühendust võtta, palumaks teilt tagasisidet Lehe kasutamise kohta, aitamaks meil Lehte täiustada, saatmaks uudiskirju või pakkumaks teile Lehe kasutajana erilist säästu või kampaaniahindu, kui olete andnud oma nõusoleku selliste teatiste saamiseks. Kui te eelistate mitte saada teateid eriliste säästude, turundussõnumite või kampaaniahindade kohta, võite nende edasisest saamisest igal ajal lihtsalt loobuda (”lõpetada tellimuse”), vastates Agoda'le nendes teadetes sisalduva lingi kaudu. Peale teie broneeringut saadetavad kinnitavad e-kirjad ja tekstisõnumid ning vastavalt peale teie lahkumist saadetavad külalise arvustuse e-kirjad ei ole turundussõnumid, sest need on osa teie majutuse broneerimise protsessist. Need lasevad teid kohapeal sisse registreerida ja hinnata majutuskohta peale teie sealviibimist, kui te seda teha soovite. Saate neid ka edaspidi, isegi kui olete meie turundussõnumitest loobunud. Külastaja arvustus on täiesti vabatahtlik, kuid see aitab teistel klientidel teadlikku otsust teha. Sisse logides on teil võimalus salvestada krediitkaardi andmed oma isiklikule kontole, et teha kiiremini tulevasi broneeringuid ja makseid. Teie kaardiandmed on alati turvatud, kasutades tugevat krüpteerimist ja mõne kindla krediitkaardi andmete kustutamiseks, muutmiseks või lisamiseks saate oma isiklikule kontole alati sisse logida. Turvakaalutlustel ei saa numbrit muuta (kuid kaardi andmed saab kustutada). Vaadates kaardi andmeid, on näha vaid 4 viimast numbrit. Palun pange tähele, et peale iga broneeringut säilitame turvaliselt teie krediitkaardi viimaseid 4 numbrit (vajalik selle broneeringu tagasimakse taotluste haldamiseks).

Teie Isikuandmete jagamine

Agoda võib jagada teie Isikuandmeid tarnijatega, nagu majutusasutused ja teised meie teenuse pakkumisse kaasatud kolmandad osapooled, nagu näiteks kolmandate osapoolte lojaalsusprogrammid, veebimajutajad, andmete analüüsijad, turustajad (samuti selliste kolmandate osapoolte veebilehtedel) krediitkaardi ja makseteenuste jaoks ning sidusteenuste pakkumiseks. Kõik sellised kolmandad osapooled on kohustatud säilitama teie Isikuandmete turvalisuse ja konfidentsiaalsuse ning käitlema Isikuandmeid ainult vastavalt meie juhistele.

Mõningatel juhtudel võib Agoda nõuda, et te suhtleksite teenuste saamiseks otse mõne kolmanda osapoolega või kui te kasutate Lehte majutusasutuse toa broneerimiseks või mõne muu teenuse soetamiseks (näiteks kolmanda osapoole lojaalsusprogrammist saadava), võime edastada teie Isikuandmed sellele majutusasutusele või mõnele teisele kaasatud kolmandale osapoolele.

Agoda võib teha muude teenuste ettepanekuid (tavaliselt "lisad"), mis aitavad sinu reisi planeerida, pakkuda teatud eeliseid (nt saada punkte kolmanda osapoole lojaalsus- või kilometraažiprogrammides) või muul otstarbel, mis võib Sulle huvi pakkuda. Neid teenuseid pakuvad kolmandad osapooled. Optimaalse teenuse tagamiseks võib selle teenuse asjakohaseid andmeid jagada selliste kolmandatest isikutest teenusepakkujatega eespool mainitud moel.

Salvestame teie Isikuandmeid avalikustamiseks käesolevates Privaatsuse reeglites nimetatud juhtudel või kui seda nõuab või lubab allpool nimetatud asjaomase jurisdiktsiooni seadus, samuti teie Isikuandmete ja teie valikule vastava hotelli broneerimiseks vajaliku informatsiooni avalikustamiseks ja teatavate Isikuandmete jagamiseks valitud partneritega asjakohastel juhtudel (teie andmeid kasutatakse üksnes aruandluse ja analüüsi eesmärgil) ning me ei avalikusta teie Isikuandmeid kolmandatele osapooltele ilma teie nõusolekuta. Siiski jätame endile õiguse avalikustada teie Isikuandmeid meiega seotud (grupi) ettevõtetele (nii teie koduriigis kui ka väljaspool seda), sealhulgas meiega seotud (grupi) äriühingute töötajatele ja meie poolt usaldatud agentidele ja esindajatele, kellel on meie loal juurdepääs sellele teabele ja kes peavad seda teadma või omama juurdepääsu sellele teabele, osutamaks teie soovitud teenust (sh klienditeenuseid) ja sisemisi (audit/vastavus) uuringuid.

Agoda võib kooskõlas kohaldatava õigusega avalikustada Isikuandmeid, et kaitsta end vastutuselevõtmise eest, reageerida kohtukutsetele, kohtulikele protseduuridele, õiguskaitsetöötajate või -asutuste põhjendatud nõudmistele, määrustele või muule samaväärsele pettuse või muu pahateo uurimiseks või kui seda muul viisil nõutakse või mis on vajalikud kohaldatava õiguse täitmiseks, meie seaduslike huvide kaitseks või ostjatele seoses meie ettevõtte mistahes täieliku või osalise müügi, loovutamise või muu edasiandmisega. Võime kooskõlas kohaldatava õigusega avaldada Isikuandmeid meie teenustele kehtivate tingimuste jõustamiseks või kohaldamiseks või Agoda, meie kasutajate või teiste õiguste, omandi või turvalisuse kaitseks.

Ülalkirjeldatud olukordade puhul võib Isikuandmete saaja asuda jurisdiktsioonis, mille andmekaitse standardid võivad olla teie kodumaa seadustes olevatega võrreldes erinevad.

Meie “küpsiseid” ja lehekülje silte puudutavad reeglid

Meie veebilehte külastades nõustute küpsiste ja siltide kasutamisega allpool kirjeldatud viisil. Meie sait kasutab nii seansipõhiseid ja püsiküpsiseid kui ka lehekülje silte teie kohta käiva teatud teabe kogumiseks ja talletamiseks. Küpsis on väike andmehulk, mis saadetakse Lehelt teie arvutisse ja salvestatakse selle kõvakettale. Lehekülje silt on koodijupp, mis loeb ja kirjutab küpsise andmeid. Nii küpsised kui ka lehekülje sildid võivad pärineda Agodalt ja/või kolmanda osapoole tarnijatelt, kellega oleme otsustanud koostööd teha. Seansipõhised küpsised kaovad teie arvutist, kui sulgete veebilehitseja. Püsiküpsised jäävad teie arvutisse ka peale veebilehitseja sulgemist, kuid need saab kustutada mis tahes ajal teie veebilehitseja seadete kaudu. Nende küpsiste ja lehekülje siltide kasutamine võib varieeruda ja nende kirjeldused esitatakse allolevates asjakohastes jaotistes.

Loobumine

Kui soovite oma brauseril keelata küpsiste vastuvõtmise, olla teavitatud kohe, kui küpsis salvestatakse teie arvutisse või kui soovite kustutada küpsised oma arvutist, siis palun tehke vajalikud muudatused oma veebilehitseja seadetes, tavaliselt kirjete alt "Abi" või "Interneti valikud". Kui te keelate või kustutate küpsised oma veebilehitseja seadetes, ei pruugi teil olla võimalik selle Lehe olulistele funktsioonidele või omadustele juurde pääseda või neid kasutada ja teil on vaja uuesti sisestada oma sisselogimise andmed. Pange samuti tähele, et loobumine kolmanda osapoole küpsisest (vt allpool) ei tähenda, et te enam ei saa või et te pole enam online-reklaami või turuanalüüsi subjekt. See tähendab, et võrk millest te loobusite ei saa enam edastada teie veebieelistuste ja -kasutusmustritega kohandatud reklaame. Palun pange tähele, et olles kustutanud kõik küpsised oma brauseris või kasutades mõnda teist brauserit või arvutit, peate loobumismenetluse uuesti lõpule viima.

Teabelised ja Loobumise Vahendid

Kui soovite rohkem teavet kolmanda osapoole reklaamiettevõtete andmete kogumise tavade kohta ja oma valikute kohta mitte lasta neil ettevõtetel seda teavet kasutada või soovite loobuda eelistusturundusest võrgus, on teil loobumiseks järgmised võimalused:

//www.networkadvertising.org/consumer/opt_out.asp;

ja seoses meie mobiilirakendustega saate kasutada loobumiseks järgmisi võimalusi:

//www.google.com/ads/preferences/html/intl/en/mobile-about.html;

//www.appsflyer.com/opt-out.

Analüüsiprogrammidest loobumiseks saate kasutada järgmisi vahendeid:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en;

//www.microsoft.com/en-us/privacystatement/default.aspx ;

https://help.yahoo.com/kb/SLN4525.html;

//help.yahoo.co.jp/common/sys/sys-26.html;

//www.baidu.com/duty/safe_control.html

Agoda võib aeg-ajalt lisada muid asjakohaseid linke, et toetada teie õigusi eraelu puutumatusele.

Küpsis, lehekülje silt ja andmete kasutamine

Agoda küpsised

Agoda kasutab seansipõhist küpsist, et hoida teid sisselogituna kogu teie Lehe külastusaja jooksul.

Agoda kasutab püsiküpsiseid Lehe "personaliseerimiseks" igale kasutajale, mäletades teavet kasutaja kohta Lehe külastusest ja sealseist tegevustest, nt teie valitud keel või sisselogimise andmed – nii ei pea te oma järgmisel Lehe külastusel neid uuesti sisestama

Agoda kasutab ka püsiküpsiseid või lehekülje silte, analüüsimaks teie käitumist surfamisel ja Lehe külastamisel, võimaldades meil parandada Lehte ja oma teenuseid ning kohandada oma reklaami (e-postiga ning meie veebilehel ja teistel veebilehtedel olevat) vastavalt meie kasutajate huvidele. Sellised küpsised ja lehekülje sildid koguvad teavet teie Lehel külastatud veebilehekülgede ning teie sooritatud otsingute kohta

Veebilehe analüütika

Kolmanda osapoole ettevõtted võivad kasutada püsiküpsiseid, analüüsimaks teie käitumist surfamisel ja selle Lehe külastamisel ning sel viisil võimaldavad muud veebisaidid meil parandada Lehte ja meie teenuseid. Veebilehe analüütikaplatvorme võidakse kasutada identifitseerimata teabe kogumiseks aruandluse jaoks nagu mulje, demograafiline ja huvide aruandlus. Et loobuda kolmandate isikute informatsiooni kogumisest analüüsi eesmärgil, palun klõpsake ühel või mitmel kolmanda osapoole lingil ülalolevas jaotises ”Loobumise vahendid”:

Kolmanda osapoole küpsised ja lehekülje sildid

Meie kolmanda osapoole reklaamifirmad võivad paigutada küpsiseid või lehekülje silte mõnedele teie poolt külastatavatele Lehe lehekülgedele. Need küpsised või lehekülje sildid on mõeldud impersonaalselt tuvastatava teabe kogumiseks, analüüsimaks teie huvisid ja otsinguid meie Lehte külastades ja et teenindada teid reklaamidega, mis on spetsiaalselt teie huvide ja otsingutega kohandatud, kui külastate meie Lehte või muid veebilehti või kasutate mobiilirakendusi. Küpsiste ja lehekülje siltide kaudu kogutud impersonaalselt tuvastatav teave võidakse jagada muudele kolmandatele isikutele reklaamide juhtimise ja sihtimise eesmärgil ja turu-uuringute analüüsi jaoks. Lisaks võime jagada ühesuunalisi räsitud (dešifreerimatuid) andmeid reklaami sihtimise tooteid kasutavate kolmandate osapoole tarnijatega. Sellised kolmanda osapoole tarnijad kasutavad tavaliselt seadme räsi-identifikaatoreid, et teenindada kasutaja eelnevail Lehe külastustel põhinevaid kohandatud reklaame. Sellest tulenevalt võivad kolmanda osapoole tarnijad näidata meie reklaame teistel veebilehtedel või mobiilirakendustes.

Reklaam

Agoda võib kasutada eespool nimetatud küpsiste ja lehekülje siltide kombinatsiooni, et kohandada teie eelistustega teie kogemused meie Lehel, meie mobiilirakenduse ja reklaamidega. Kasutame kuva ja otsingu uuesti turundamist, et kohandada reklaamsisu parema kogemuse jaoks.

Seal, kus muu reklaam ei tohi nõuda küpsiste kasutamist või lehekülje silte, kasutatakse Agoda reklaami näitamise kindlaksmääramiseks kolmanda osapoole andmeid.

Agoda teeb mõistlikke jõupingutusi, et mitte koguda identifitseerivaid isikuandmeid ja vältida nende kasutamist kolmandate isikute reklaamilahendustes, kui te pole selleks luba andnud. Et lõpetada kolmandate osapoolte teabe kogumine reklaamieesmärgil, klikkige palun ühel või mitmel kolmanda osapoole lingil/linkidel ülaltoodud "Loobumise Vahendid" jaotises..

Reklaam ja sisu teistel veebilehtedel

Agoda kasutab 3. osapoole vahendeid reklaamide levitamiseks mitmesugustel veebilehtedel. Agoda ei toeta ega kiida heaks meie reklaame kuvavate veebilehtede eesmärke, põhjuseid või avaldusi.

Kuidas pääsete ligi oma isikut tuvastavatele andmetele või neid muuta

Kui soovite uuendada oma mistahes varem esitatud Isikuandmeid või rakendada oma seadusest tulenevat õigust Isikuandmetele ligi pääseda, neid korrigeerida, parandada, kustutada või keelata nende töötlemine, võtke palun meiega ühendust Klienditoe lehe .Teie privaatsuse ja turvalisuse kaitsmiseks kontrollime teie identiteeti enne ligipääsu andmist teie Isikuandmetele või enne nende muutmist. Igale nõudmisele Isikuandmetele ligipääsuks vastatakse mõistliku aja jooksul. Samuti võite esitada vastuväiteid oma Isikuandmete töötlemise suhtes reklaami ning turu- ja arvamusuuringute eesmärkidel. Jätame endale õiguse nõuda sellise juurdepääsu eest mõistlikku tasu kooskõlas kehtivate seadustega

Kui soovite privaatsuse küsimustes e-maili ühendust Agoda Andmekaitseametnikuga või meie klienditeeninduse esindajatega, võite saata e-maili aadressil:

privacy@agoda.com

Alternatiivina võite saata tähtkirja Agoda Andmekaitseametnikule järgneval aadressil:

Agoda Company Pte. Ltd.
c/o Data Protection Officer
30 Cecil Street
Prudential Tower #19-08
Singapore 049712

Võite 24/7 ühenduda ka meie Andmekaitseametnikuga järgneval spetsiaalsel numbril:
+65 XXXXXXX (Singapur, lisandub kõne tasu) või mõnel muul numbril, mida me aeg-ajalt võime soovitada

Erimärkus alaealiste kohta

Alla 18-aastastel isikutel ei ole õigust kasutada meie Lehe majutuse broneerimise teenuseid. Alaealised võivad harilikult oma majutuse broneerinud vanema(te)ga või hooldaja(te)ga kaasas olla, välja arvatud siis, kui majutusasutuse reeglites on märgitud teisiti.

Keel

Käesolev Privaatsuspoliitika on algselt kirjutatud inglise keeles. Tõlked teistesse keeltesse on vaid teie mugavuse huvides. Ingliskeelse ja tõlgitud versiooni vastuolu puhul on ülimuslik ingliskeelne.

Kasutustingimused

Palun konsulteerige Agoda Kasutustingimustega, et saada täpsemat teavet meie Lehe kasutamise kohta.


Agoda.com on osa Priceline Groupist, maailma juhtivast võrgupõhiste reiside ja seotud teenuste osutajast.

AS-AGWEB-3B06