Kasutustingimused


Viimati uuendatud 14. augustil 2015

Agoda Company Pte. Ltd. (edaspidi “Agoda” või “meie”) tervitab Teid (edaspidi“Klient” või “Teie”) oma veebisaidil (edaspidi “veebisait"). Viited veebisaidile on mõeldud sisaldama ka nende tuletisi, sealhulgas, kuid mitte ainult mobiilsed Veebisaidid ja rakendused. Meie Teenustele, mida teile pakutakse otseselt või kaudselt mis iganes vahenditega, sealhulgas online-broneeringud, klienditeeninduse taotlused ja muu, kohaldatakse kasutustingimusi, mis on määratletud allpool. Agoda kaudu broneeringu tegemisel veebisaidile sisenemisel, selle lehitsemisel ja kasutamisel võtate Te teadmiseks ja nõustute sellega, et olete kasutusjuhendit lugenud, mõistnud ja sellega nõustunud. Meie erinevaid eeskirju ja reegleid, mida võib veebilehelt leida, sealhulgas, kuid mitte ainult, privaatsuseeskirjad, ohutu ostlemise eeskirjad, Agoda hinna garantii, broneeringu garantii, tühistamiseeskirjad, raha tagastamise eeskirjad, Agoda boonuste programmi tingimused, Külaliste arvustuste suunised, korduma kippuvad küsimused, jne (edaspidi ühiselt nimetatud eeskirjadeks), tuleb lugeda kooskõlas käesolevate tingimustega ja need on käesolevate tingimuste lahutamatuks osaks ning on seega lisatud viidetena. Järgnevalt sätestatud tingimustele ja eeskirjadele viidatakse ühiselt kui “Kasutustingimustele”. Kui Te ei nõustu kasutustingimustega, siis lõpetage veebisaidi kasutamine viivitamatult. Kasutustingimused, mis võivad aeg-ajalt muutuda, moodustavad kogu lepingu ja neil on prioriteetsus mistahes muu meie vahel sama lepinguobjekti osas sõlmitud lepingu või kokkuleppe (suulise või kirjaliku) suhtes, kui ei ole sõnaselgelt teisiti väljendatud.

1. Meie Teenuse ulatus – Informatsioon Veebilehel

Agoda pakub veebisaidi kaudu online-platvormi, mille abil saate lehitseda erinevat tüüpi majutuskohti, sealhulgas, kuid mitte ainult hotelle, hosteleid, teenindusega kortereid, kodumajutusi, suvilaid, ryokane, rendipindu jne (edaspidi ühiselt majutuskoht/majutuskohad) ning broneerida selliseid majutuskohti. Veebisaidi kaudu broneerimisel teete pakkumise broneeringule reserveerimiseks kirjas oleva hinnaga ning veebisaidil olevatel tingimustel, millest saab Agoda nõustumuse korral siduv leping, mis omakorda tähendab, et majutuskoht on broneeringu kinnitanud. Me teatame Teie valitud majutuskoha nõustumusest e-posti teel saadetava kinnitusega (koos vautšeriga ettemaksuga majutuskohtade puhul). Me jätame endale õiguse lükata tagasi broneeringud tingimustel, mida on käsitletud järgnevalt.

Oma teenuste pakkumisel tugineb meie teave majutuskohtade kohta teabel, mida meile edastavad meie koostööpartnerid (sealhulgas, kuid mitte ainult majutuskohad, nende esindajad, edasimüüjad, sihtkohamaa turundajad, müügikanalite juhid, partnerid jne). Selleks on majutuskohtadele või nende esindajatele antud juurdepääs välisvõrgule või muule sarnasele lahendusele, mille tulemusena on nad ise täielikult vastutavad oma hindade, vabade kohtade, kirjelduste, fotode, broneerimistingimuste, majutuskohtade reeglite ja muu veebisaidil kajastatud teabe ajakohastamise eest. Kuigi me kasutame oma teenuste osutamisel majanduslikult mõistlikku hoolt ja oskusi, ei saa me kinnitada ega garanteerida, et kogu teave on õige, täielik, täpne ja ajakohane, samuti ei saa meid pidada vastutavaks vigade (sealhulgas ilmsed vead ja kirjavead), katkestuste (mistahes (ajutise ja/või osalise) tehnilistest vigadest tingitud Veebisaidi katkestuse, parandustöö, uuendamise või hoolduse tõttu või muul põhjusel), ebatäpse, eksitava või vale teabe või teabe mittesaamise eest. Iga majutuskoht vastutab alati ise oma kuvatud majutusteabe täpsuse, täielikkuse ja õigsuse eest. Muutused turutingimustes või -olukorras võivad tekkida lühikese ajaga, mille tõttu võib veebisaidil kuvatud teave muutuda ebatäpseks või vananenuks. Probleemide korral rakendab meie klienditeenindus majanduslikult mõistlikke jõupingutusi, et Teid aidata ja toimib kui Teie kontaktpunkt majutuskohaga. Palun pange tähele, et Agoda on üks paljudest majutuskohtade poolt kasutatavatest kanalitest oma inventari broneerimise jaoks kättesaadavaks tegemisel. Kui otsingu tulemus näitab, et mingil majutuskohal pole rohkem tube saadaval, tähendab see, et toa tüüp pole broneerimiseks saadaval Agoda vahendusel.

See veebisait ei kujuta endast ja seda ei tule pidada ühegi veebisaidil nimetatud majutuskoha (kvaliteedi, teenindustaseme või hinnangu osas) soovitajaks või ülistajaks. Käesolevaga väljendame me sõnaselgelt oma loobumist igasugusest esindamisest, garantiist või kohustusest seoses ükskõik millise veebisaidil nimetatud majutuskoha kvaliteedi, staatuse või adekvaatsusega. Majutuskohti võib hinnata veebilehel vastavalt erinevatele kriteeriumitele (tähtede arv, arvustused, jne). Automaatne hinnang põhineb automaatsel algoritmil, mida aeg-ajalt ajakohastatakse ja muudetakse. Teatud tingimustel võib Agoda pakkuda majutusasutustele ka võimaluse olla saada sponseeritud nimekirja s.t maksta parima asukoha eest. Selline sponseeritud nimekiri tähistatakse või sisaldab selguse huvides vastavat sõnastust.

Me jätame endale õiguse mitte aktsepteerida kliente või broneeringuid (erandjuhtudel tühistada ka kinnitatud broneeringud) oma kaalutlusõiguse kohaselt ja mistahes (seadusliku) põhjuse korral, ilma et oleksime kohustatud seda põhjendama. Tüüpilised põhjused kliendist või broneeringust loobumisel on muu hulgas, kuid mitte ainult: majutuskoha nõue, kasutustingimuste rikkumine, vääramatu jõu sündmused, kaubanduslikud või majanduslikud sanktsioonid, embargod, õiguslikud piirangud, pettus või vargus (või selle kahtlus), kriminaalse käitumise kahtlus, kahtlased broneeringud, kliendipoolne eksitava või vigase teabe esitamine, krediitkaardiprobleemid, sobimatu käitumine, ähvardused, solvangud, vägivald, keeldumine teabe andmisest, praktilised takistused, suhtlusprobleemid, ilmselged eksimused (vt allpool), ajalugu, valitsuste või rahvusvaheliste organisatsioonide mustas nimekirjas olemine (Ameerika Ühendriigid, EL, ÜRO, Singapur,…), jne. Kui Agoda lükkab tagasi või tühistab broneeringu, kuigi makse oli juba tehtud, siis saate Te tagasimakse kogu broneeringu väärtuses. Me jätame endale ka õiguse blokeerida (“must nimekiri”) kasutajad veebisaidilt kas alaliselt või ajutiselt omal kaalutlusel. Selline mustas nimekirjas olev kasutaja ei tohi proovida veebisaiti kasutada ükskõik mis nime all või teiste kasutajate vahendusel. Vaata ka meie pettuste ennetamise mehhanisme, mis on esitatud allpool.

Üksikutel juhtudel võime me broneeringu tühistada või tagasi lükata seoses ilmselgete vigadega, sõltumata nende vigade põhjusest. Selgituseks, ilmselge viga veebisaidil (näiteks hinnatingimustes) on see, mida mõistlik inimene ei peaks normaalseks. Selliselt juhtudel hüvitatakse kasseeritud summa tasuta. Agodal on ainuisikuliselt kaalutlusõigus selles, kas broneering sellistel põhjustel tühistada või tagasi lükata.

Pidage palun meeles, et kahtlustatavad grupibroneeringud võidakse Agoda poolt tagasi lükata või tühistada, kuna enamusel majutuskohtadest on gruppidele broneerimiseks teatud kindlad protseduurid. Lisainformatsiooni saamiseks võtke ühendust meie klienditeenindusmeeskonnaga.

Sellised asjaolud nagu kestev renoveerimine, viga majutuskoha broneeringus ja kliendi erivajadused võivad mõjutada Teie hotellis viibimise kvaliteeti. Andke majutuskohale kindlasti sisseregistreerimisel teada oma erisoovid või -nõudmised.

Lühidalt tähtedega hindamisest

Majutuskoha hindamisel tähtedega on üksnes informeeriv tähendus. Tähtedega hindamise aluseks on teave, mille me oleme saanud oma koostööpartneritelt, sealhulgas majutuskohtadelt. Me ei kinnita eraldi tähtedega hindamist. Tähed näitavad üksnes mugavustaset, mida võite kindlas majutuskohas oodata, kusjuures suurem tähtede arv näitab kõrgemat mugavuse ja teenuste taset. Täpsema informatsiooni saamiseks vaadake täpsemat kirjeldust veebisaidilt. Võtke arvesse, et tähtedega hindamist mõjutavad oluliselt asukoht, võimalikud alternatiivid, kohalikud turutingimused, -praktika ja muud asjaolud. Seetõttu on võimalik, et tähtedega hindamist kindlas linnas/riigis ei ole võimalik võrrelda samasuguse hinnanguga teises linnas/riigis, kuna tingimused erinevad. Tähtedega hindamine ei kajasta ilmtingimata kõiki mugavusi ja teenuseid, mida majutuskoht võib pakkuda, samuti võivad mõned mugavused ja omadused teatud kindla hinnanguga tubade või kinnistute lõikes erineda. Kui Teie jaoks on olulised teatud kindlad mugavused või omadused, võtke ühendust meie klienditeenindusega ja küsige nende mugavuste või omaduste saadavuse kohta.

2. Veebisaidi kasutamine

Agoda võimaldab piiratud, isiklikku, ülekandmatut, edasiandmatut, tagasivõetavat litsentsi veebilehele juurdepääsuks ja selle kasutamiseks üksnes kasutustingimustes selgelt lubatud mahus. Lisaks sellele piiratud litsentsile ei anna me seoses veebilehega mingeid muid õigusi ega litsentse, mida ei ole sõnaselgelt antud, need jäävad Agoda ainuõigusteks. Veebilehel olev sisu ja teave, samuti tarkvara ja infrastruktuur, mida kasutatakse selle sisu ja teabe edastamiseks, kuuluvad Agodale või tema koostööpartneritele, sealhulgas majutuskohtadele. Te võite veebilehte kasutada üksnes selleks, et teha heas usus seaduslikke järelpärimisi ja broneeringuid ning käesolevaga võtate endale kohustuse mitte teha spekulatiivseid, valesid või pettusega seotud broneeringuid või ükskõik milliseid nõudlust suurendavaid broneeringuid. Te kohustute edastama meile täiesti täpsed makse tegemise andmed. Teil on lisaks kohustus edastada Agodale õige ja täpne e-posti-ja postiaadress ning/või muud kontaktandmed ja võtta teadmiseks, et Agoda võib neid andmeid kasutada Teiega kontakteerumiseks, kui see on vajalik. Selle kohta vaadake ka meie privaatsusreegleid.

Vastavalt nõustute Te veebisaidi ühe kasutustingimusena mitte kasutama veebisaiti või selle sisu või teavet ükskõik millisel kaubanduslikul või mitteisiklikul eesmärgil (otseselt või kaudselt) või ükskõik milliselt eesmärgil, mida võib kasutustingimuste kohaselt pidada illegaalseks, ebaseaduslikuks või keelatuks. Te nõustute sellega, et ilma meie eelneva kirjaliku nõusolekuta ei ole lubatud muuta, kopeerida, levitada, edastada, kuvada, esitada, reprodutseerida, avaldada, litsentseerida, kanda üle, müüa või edasi müüa mistahes veebisaidilt saadud teavet, tarkvara, tooteid või teenuseid ning luua nende alusel uusi töid või teoseid. Lisaks nõustute Te hoiduma järgmistest tegevustest:

 • veebisaidi või selle sisu kasutamine autoriseerimata kommertstegevuseks;
 • spekulatiivse, vale või pettusega seotud broneeringu tegemine;
 • roboti, ämbliku, sisukopeerija või muude automaatsete vahendite või mistahes käsitsiprotsessi kasutamine veebisaidil oleva sisu või teabe saamiseks, jälgimiseks või kopeerimiseks mistahes eesmärgil ilma meie eelneva kirjaliku loata;
 • mistahes roboteid välistavate veebisaidi päiste piirangute rikkumine või muudest veebisaidile juurdepääsu vältivatest või piiravatest meetmetest möödahiilimine;
 • igasugused tegevused, mis meie arvates tekitavad või võivad tekitada ebamõistlikku või ebaproportsionaalselt suurt koormust meie infrastruktuurile;
 • süvalinkide loomine veebisaidi ükskõik millisele osale (sealhulgas, kuid mitte ainult, ostuteede) mistahes eesmärgil ilma meie eelneva kirjaliku loata;
 • igasuguse veebisaidil oleva sisu või teabe, tarkvara, toodete või teenuste edasimüümine, kasutamine, kopeerimine, jälgimine (näiteks ämblik, sisukopeerijad), kuvamine, allalaadimine või reprodutseerimine mistahes kaubanduslikul või konkurentsi pakkuval eesmärgil;
 • veebisaidi ükskõik millise osa “raamimine”, “peegeldamine” või muul viisil väljapanemine mõnele teisele veebisaidile ilma meie eelneva kirjaliku loata;
 • ükskõik milliste ebaseaduslike (mistahes ja kõikide kohaldatavate seaduste või määruste kohaselt) postituste või postituste, mis kaitsevad ebaseaduslikku tegevust, tegemine veebisaidile või selle kaudu;
 • linkide edastamine või pakkumine mistahes postitustele, mis sisaldavad materjali, mida võib pidada kahjustavaks, sündsusetuks, pornograafiliseks, siivutuks, kõlvatuks, vägivaldseks, teotavaks, võhiklikuks, rassistlikuks, diskrimineerivaks, solvavaks, ähvardavaks, piinavaks, ahistavaks, vihaõhutavaks või muul viisil taunitavaks;
 • linkide edastamine või pakkumine ükskõik millistele postitustele, mis sisaldavad laimavat, solvavat, valet või halvustavat materjali;
 • ükskõik milliste postituste edastamine, kui see kahjustab või rikub mistahes asutuse või isiku mistahes intellektuaalse omandi või muid õigusi, sealhulgas, kuid mitte ainult, autoriõigusi, patente, kaubamärke, ärisaladusi sätestavaid seadusi, privaatsusõigusi või avalikku huvi;
 • ükskõik milliste postituste edastamine, kui Teil ei ole õigust seda avaldada seaduse kohaselt, lepingust või usaldussuhtest tulenevalt;
 • teise isiku või asutuse kehastamine või valekinnituse andmine või vale ettekujutuse loomine oma seotusest isiku või asutusega või valeidentiteedi kasutamine, kui selle eesmärgiks on kellegi eksitusse viimine, petmine või pettuse toimepanek;
 • identifikaatorite manipuleerimine, sealhulgas päiste võltsimine selleks, et peita ükskõik millise teie postituse algallikat;
 • veebisaidi kasutamine viisil, mis võib kahjustada, üle koormata või muul viisil häirida veebisaidi kasutamist või teiste kasutajate arvutiseadmeid või muuta nende kasutamise võimatuks, või kahjustada, katkestada või piirata mistahes tarkvara, riistvara või telekommunikatsiooniseadmete toimimist;
 • veebisaidile, ükskõik millisele muule seotud veebisaidile, teistele kontodele, arvutisüsteemile või veebisaidiga seotud võrkudele lubamatu juurdepääsu saamise üritamine häkkimise, paroolikaeve või mistahes muude vahendite abil;
 • mistahes materjalide või teabe, mida pole tahtlikult veebisaidil kättesaadavaks tehtud, saamine või saamise üritamine, sealhulgas veebiarhiveerimine või muul viisil teabe (näiteks elektronpostiaadresside) kogumine teiste isikute kohta;
 • ükskõik millise pettusliku tegevuse harrastamine selleks, et manipuleerida orgaanilise Search Engine Results Page'iga (SERP) või kasutada otsingumootori optimeerimise (“SEO”) tehnikaid, mida loetakse tavaliste otsingumootorite juhistega vastuolus olevaks. SEO praktikad, mida peetakse ebaeetilisteks või "mustaks mütsiks” (ka “rämpsmärgistus”) hõlmavad märksõnade petmist, metaandmete ja pealkirjade sildistamist, sisukopeerimist, lingiskeeme, Google pomme, liigset märksõnatihedust, peidetud teksti ja linke, nähtamatuid ja petetud märksõnadega lehti, massilist linkimist või lingiskeeme, blogikommentaaride spämmimist jne, kuid ei piirdu nendega; või
 • igasuguse muu tegevuse harrastamine, mis võib põhjustada kahju veebisaidile, Agoda grupi ettevõtetele ja nende töötajatele, Agoda mainele või kui sel on muu negatiivne mõju.

Kui sõnaselgelt ei ole väljendatud teisiti, pole veebisaitidel lubatud teha hüperlinke ühelegi Agoda veebisaidi leheküljele väljaspool kodulehekülge või raamida veebisaiti või mistahes sellel asuvat veebilehte või materjali, samuti pole ühelgi isikul ega asutusel lubatud paigutada elektronkirja hüperlinki veebisaidi mistahes osale kommertseesmärgil, kui selleks puudub Agoda kirjalik luba.

Broneeringu tegemisega veebisaidil kinnitate ja tagate Te, et Teile ei laiene ükski rahvusvaheliste sanktsioonide programm.

3. Hinnad, lisatasud ja parima hinna garantii

A. Hinnad ja parima hinna garantii

Püüame pakkuda kõige konkurentsivõimelisemaid hindu ja soovime, et saaksite oma majutuskohas peatumise eest maksta madalaimat võimalikku hinda. Juhul, kui avastate pärast meie kaudu oma broneeringu tegemist, et Internetis pakutakse sama majutuskoha tuba samadel broneerimistingimustel madalama hinnaga, siis me hüvitame meie hinna ja madalama hinna vahe parima hinna garantii tingimustel. Selleks, et vastav nõue kehtiks, peab see olema vastavuses meie parima hinna garantii kõigi tingimustega ja ka esitatud sellega kooskõlas.

Mõnikord võivad madalamad hinnad olla veebisaidil saadaval kindlaks majutuskohas viibimise ajaks sama ruumitüübi jaoks, kuid need majutuskohtade poolt kehtestatud hinnad võivad olla seotud teatud piirangute ja tingimustega, näiteks seoses tühistamise ja raha tagastamisega. Palume enne broneeringu tegemist põhjalikult kontrollida ruumitüüpi ja hinnaüksikasju selliste tingimuste suhtes. Samal ruumitüübil võivad olla erinevad hinnad sõltuvalt sellistest piirangutest ja tingimustest (vaata ka peatükki 6).

B. Majutuskohtade lisatasud

Pange tähele, et kõik veebisaidil olevad hinnad on vaid majutuskoha tubade broneerimise hinnad nõutud viibimisaja ja osutatud inimeste arvu jaoks, kui ei ole näidatud teisiti. Majutuskoha tubade broneeringute hinda näidatakse ruumi ja öö kohta. Kui ei ole näidatud teisiti, siis kuvab Agoda tavaliselt veebisaidil hinna ilma maksutagastuse ja teenustasudeta (vt täpsemalt allpool) ning nimetatud täiendavad maksutagastused ja teenustasud näidatakse ära broneerimise käigus. Ilma, et see piiraks järgnevaid sätteid, näete Te koguhinda enne broneeringu lõplikku kinnitamist viimasel broneerimise lehel (enne lõpliku kinnitamise ekraanipilti). Kinnitage iga broneerimise aste broneerimisvormil; Te võite broneerimise katkestada igal hetkel enne broneeringu lõplikku kinnitamist (vt selle koha broneerimise järgseid tühistamisi). Veebisaidil ja/või kinnituse e-kirjas/vautšeris kuvatakse see, mis on hinnaga hõlmatud (peatükis Teave majutuskoha kohta või enne broneeringu lõpliku kinnitamist). Hommikusöök ei sisaldu tavaliselt hinnas, kui sõnaselgelt ei ole öeldud teisiti. Hotelli kuurorditasu ja muud kohustuslikud tasud (vt allpool) ning teatud kohalikud linna-, turismi- või majutusmaksud (kui kohaldatakse), mille kogumist nõutakse otse külastajatelt, ei sisaldu tavaliselt hinnas, välja arvatud juhul, kui on määratud teisiti. Palun kontrollige üle majutuskoha kirjeldus või reeglid veebisaidil. Hinnas ei kajastu mitte kunagi mitte ükski kindlustus. Majutuskoha standardtubade broneerimisel on tegemist kas ühele või kahele mõeldud ruumidega, lisavoodite eest nõutakse tavaliselt täiendavat tasu. Majutuskoht võib ka keelduda täiendavate isikute majutamisest, kui sellest ei ole õigeaegselt teavitatud. Palun pange tähele, et mõned majutuskohad võivad nõuda täiendavalt kohustusliku nn “kuurorditasu” (või sarnase) maksmist osade oma teenuste kasutamise eest. Selline kuurordimaks ei sisaldu tavaliselt hinnas, kuid seda mainitakse majutuskoha kirjelduses veebilehel. Majutuskoht võib teilt otse nõuda ka energiatasu, pagasi käitlemise tasu, ajalehe toomise tasu, ruumis asuva seifi tasu, turismimakse või majapidamistasu. Selline majutuskoha lisatasude praktika on väljaspool Agoda kontrolli ja seda tehakse teatud turgudel, sealhulgas Ameerika Ühendriigid. Asjatu on mainida, et peaaegu mitte kunagi ei sisaldu hinnas valikulised kaasnevad kulud ja isiklik tarbimine, näiteks parkimistasud, minibaari kasutamine, telefonikõned, toateenindus, toidud ja joogid, pidulikud õhtusöögid, filmide laenutamine, Internet, jne. Teatud pühadeaegsel kõrghooajal lisavad teatud majutuskohad kohustusliku piduliku õhtusöögi (näiteks uusaasta, jõulud, Hiina uusaasta jne). Toa hind seda ei hõlma, kuid see kajastub broneerimise vormil. Palun kontrollige “Teavet majutuskoha kohta”, “Broneerimistingimusi”, “Tühistamisreegleid” või muid sarnaseid sõnu veebisaidil. Kui Teil tekib kahtlus, kas teatud teenused sisalduvad hinnas, siis võtke ühendust meie klienditeeninduse meeskonnaga.

Teatud majutuskohtades võetakse lisaks toa hinnale kohustuslikku tasu transpordi või transfeeri eest, kui majutuskoht seda nõuab või Teie valikul, kui teenus on saadaval ja soovite seda kasutada. See on eelkõige tavaline saartel asuvate sihtkohtade korral (näiteks Maldiivid), mille puhul vajate kohalejõudmiseks majutuskoha transporti. Palun pange tähele, et Agoda ei korralda transporti, seda pakub ja korraldab alati majutuskoht, mis on selliste transporditeenuste eest vastutav, mitte Agoda. Agoda ei võta endale mingit vastutust selliste transporditeenuste kvaliteedi, ohutuse, sageduse või teenuste taseme osas. Teatud piirkondades on majutuskohtadel kohustus koguda klientidelt otse kohalikku voodi- või linnamaksu. Vahel on valitsused kehtestanud täiendavaid makse ja võivad majutuskohtadelt nõuda nende kogumist otse kliendilt. Kui selliseid tasusid kohaldatakse, siis makstakse need otse majutuskohale väljaregistreerimisel. Palun küsige majutuskohalt või klienditeeninduselt, millised lisatasud sisalduvad (või ei sisaldu) hinnas.

C. Valuuta konverteerimine

Teie mugavuse huvides saab hindu konverteerida erinevatesse valuutadesse. Majutuskoha hinnad, mis on esitatud muus valuutas kui see, mis kuvatakse saidil, konverteeritakse kuvatavasse valuutasse Agoda poolt määratud kursiga, milles võib teatud valuutade puhul sisalduda konverteerimis- ja/või töötlemistasu. Valuuta ja summa, mis on kuvatud lõplikus broneeringus, on need, mille Agoda Teie krediitkaardilt maha arvab. Teile võidakse anda võimalus maksta Teie krediitkaardi valuutas, kui see valitud valuutast erineb. Kohese tasumise korral näete oma kaardilt maha arvatuna teisendatud summat. "Broneeri kohe, maksa hiljem" korral (vt lõik 5) näete hinnangut teisendatud summa kohta, mis vahetuskursi alusel tuleb tasuda alles tuleviku maksekuupäeval, mis tähendab, et see võib siis ka hinnangust erineda. Teie pank võib rakendada tehingutele täiendavaid tasusid, mille üle Agodal kontroll puudub. Palun pidage meeles, et vahetuskursid muutuvad iga päev. Maksmiseks süsteeme Alipay või UnionPay kasutavatel klientidel palume tähele panna, et kõik tasud on alati esitatud Hiina jüaanides (CNY/RMB) (summa kuvatakse) ja et sulgudes kuvatav USD summa on üksnes võrdluseks.

Lühidalt erinevatest maksudest ja tasudest

Seoses Teie majutuskoha broneeringu tehinguga võib Teie krediitkaardilt võetav summa sisaldada summat maksudeks ja tasudeks (“Maksud ja tasud”), kui ei ole näidatud teisiti. See tasu koosneb hinnangulisest summast, mis kulub meil tasude katmiseks, mida me maksame majutuskohale seoses teie broneeringuga majutuskoha maksude katteks, kaasa arvatud, kuid mitte ainult müügi- ja kasutusmaks, külastusmaks, toamaks, aktsiisimaks, käibemaks ja/või muud sarnased maksud. Mõnedes asukohtades võib maksu summa sisaldada ka valitsuse poolt kehtestatud teenustasusid või teisi tasusid, mida ei tasuta otse maksuasutustele, kuid mida majutuskoht seaduste kohaselt koguma peab. Majutuskohale Teie broneeringuga seoses maksudeks makstav summa võib erineda meie hinnangulisest summast ja sisalduda Teilt võetud summas. Maksude ja tasude jääki kasutame me enda teenustega seonduvate kulude katmiseks ning samuti teie broneeringuga seotud kuludeks, nagu klienditeeninduse kulud. Kui jääk on negatiivne, siis katame selle meie. Maksude ja tasude summa sõltub mitmetest asjaoludest, kaasa arvatud, kuid mitte ainult majutuskohale makstav summa ning teie poolt külastatava majutuskoha asukoht, samuti võib see sisaldada meie kasumiprotsenti.

Allpoolkirjeldatud juhud välja arvatud, ei ole me edasimüüja, kes kogub ja edastab makse vastavatele maksuasutustele. Meie majutuskoha partnerid lisavad edasimüüjatena meile esitatavasse arvesse kõik asjakohased maksud ning meie tasume need otse partnerile. Me ei ole kaasmüüja, kes oleks vahetult seotud müüjaga, kelle kaudu me kliendi reisisoovid broneerime või reserveerime. Maksustamine ning korrektne maksumäär ja -tüüp on asukohati üsna erinevad.

Tehingute puhul, mis puudutavad teatud jurisdiktsioonide majutuskohti, võib teie krediitkaardilt maksude ja tasude katteks võetav makse sisaldada maksu, mida me oleme kohustatud koguma ja tasuma antud jurisdiktsioonile maksuna summadelt, mida me enda teenuskulude katteks kogume.

Kui maksta tuleb majutuskohas, siis hind võib, kuid ei pruugi sisaldada makse ja teenuseid. Palun kontrollige broneerimistingimusi ja oma kinnituseks saadud kirja või vautšerit või võtke ühendust meie klienditeeninduse meeskonnaga.

Nagu ülalpool öeldud, kohaldavad teatud linnad ja omavalitsused linna-, voodikoha-, turismi-, majutus- või muid taolisi makse, mida majutuskoht peab koguma kohapeal.

4. Privaatsus

Austame Teie privaatsust. Täiendava teabe saamiseks palun vaadake meie privaatsusreegleid.

5. Maksmine– Krediitkaart – “Broneeri nüüd, maksa hiljem” – Vanus - Pettus

Kui Agoda vahendusel broneerides tuleb majutuskoha eest ette maksta, võtab Agoda teie krediitkaardilt hinna täissumma (sõltuvalt majutuskoha broneerimistingimustest puudub vahel võimalus tagasimakseks, vt allpool) broneeringu tegemise ja kinnitamise järel või juhul, kui tegemist on "Broneeri nüüd, maksa hiljem" broneeringuga, siis hiljem kinnitavas e-kirjas osutatud ajal. Kasutades viisi "Broneeri kohe, maksa hiljem", veenduge palun, et krediitkaart oleks kehtiv ja sellel oleks piisavalt krediiti tuleviku maksepäevaks. Broneering tühistatakse, kui sel kuupäeval ei saa krediitkaarti mis tahes põhjusel kasutada, kui te just ei taga, et kaardimakse on võimalik volitada õigeks ajaks. Kontrollige broneeringut selliste tingimuste osas enne broneeringu tegemist. Agoda töötleb tagasimakseid nende kohaldamisel mõistliku aja jooksul. Teatud majutuskohtade puhul ei võta me makset Teie krediitkaardilt, kuna Te maksate oma majutuse eest otse majutuskohale. Sellistel juhtudel võib mõni majutuskoht eelnevalt autoriseerida Teie krediitkaardi, võtta deposiidi või kasseerida eelnevalt kogu broneeringu hinna täissummas. Majutuskohad võivad krediitkaardi andmeid nõuda selleks, et Teie broneeringut tagada. Sel juhul saadame Teie krediitkaardi andmed otse Teie broneeritud majutuskohale ja võime Teie krediitkaardi ka kinnitada (st eelnevalt autoriseerida). Selleks, et tagada Teie krediitkaardi andmete turvalisus ja krüpteerida neid meieni liikumisel, kasutame oma teenuste osutamiseks Secure Socket Layer (SSL) tehnoloogiat.

Krediitkaardipettuse või kolmanda isiku poolt kaardi õigusvastase kasutamise korral peate võtma viivitamatult ühendust oma panga või kaardi väljastajaga peale sellisest kasutamisest teadasaamist. Kui Teil on kahtlus, et õigusvastane või pettusega seotud broneering on tehtud Agoda kaudu, võtke viivitamatult ühendust meie klienditeenindusmeeskonnaga.

Selleks, et broneeringut teha, peate Te olema vähemalt 18-aastane (või selles vanuses, mida loetakse täisealiseks neis riikides, kus see vanus on kõrgem kui 18) ja olema täielikult teovõimeline (või saama loa oma seaduslikult esindajalt). Võtate kohustuse tagada, et kasutatav krediit- või deebetkaart on Teie enda oma või Teile on antud õigus selle kaardiga broneeringut teha ja sellel on piisavalt vahendeid tehingu hinna maksmiseks. Tunnistate oma finantsvastutust kõigi Teie nime ja konto all tehtud tehingute eest.

Võtate vastutuse selle eest, et kõik broneeringu tegemiseks esitatud andmed on õiged. Agoda jätab endale õiguse mitte aktsepteerida teatud krediitkaarte. Agoda võib lisada või eemaldada muid makseviise omal kaalutlusel. Suurema mugavuse huvides pakub Agoda nüüd ka võimalust lasta oma krediitkaardi andmed turvaliselt faili salvestada. Täpsema teabe saamiseks heitke pilk meie privaatsuseeskirjadele.

Rakendame rangeid pettuste tuvastamise ja ennetamise mehhanisme. Teatud juhtudel võime nõuda täiendavat teavet või kinnitusi broneeringu kinnitamiseks, nagu on täpsemalt selgitatud veebilehel. Teie kaardilt võidakse maha võtta väike kinnitustasu või eelneva loa andmise tasu ka juhul, kui kasutate "Broneeri nüüd, maksa hiljem" varianti. Ülejäänud summa võetakse maha kinnituse saamise järel või juhul, kui kasutate varianti "Broneeri nüüd, maksa hiljem", siis tulevikus saabuval maksetähtpäeval (vt kommentaari eespool tühistamise võimaluse kohta juhul, kui kaarti ei saa kasutada sel kuupäeval mistahes põhjusel). Broneeringud ei ole kinnitatud niikaua kui Te ei ole saanud kinnitavat e-kirja vautšeriga ja eksisteerib võimalus, et majutuskoht on pettusekontrolli ajal täis broneeritud, millisel juhul pole broneering enam kehtiv. Sellistel juhtudel ei kanna Agoda mingit vastutust. Edastatud täiendavat teavet käsitletakse kooskõlas valdkonna rangete standarditega, et kaitsta privaatsust, kasutades andmete edastamiseks krüpteerimist ja kinnitamiseks eriväljaõppega agente. Kui Te ei saada täiendavat teavet või meid ei rahulda Teie saadetud teave, siis jääb broneering lõpetamata ja tühistatakse täielikult ning Teile tagastatakse kõik makstud summad (sealhulgas kinnitustasu, kui seda kohaldatakse).

Paar sõna ebaõnnestunud maksete kohta

Erinevatel põhjustel võib veebisaide kaudu tehtud makse ebaõnnestuda. Sellistel juhtudel pakub Agoda sulle alternatiive, et tagada sinu broneeringu edasine käsitlemine. Küsimuste korral võta palun ühendust meie klienditeeninduse osakonnaga.

6. Broneerimistingimused – Tühistamine, Kohale ilmumata jätmine, Varasem ja hilisem lahkumine – Majutuskoha erireeglid – Erivajadused

Meie veebilehel broneeringut tehes aktsepteerite ja nõustute te asjaomase majutuskoha broneerimistingimustega, sealhulgas sellele broneeringule kohaldatavate eeskirjadega, mis käsitlevad tühistamist ja kohale ilmumata jätmist, ning igasuguste täiendavate majutuskoha (tarne) tingimustega, mida võib kohaldada Teie broneeringule või Teie majutuse ajal, sealhulgas majutuskoha poolt osutatavatele teenustele ja/või pakutavatele kaupadele (majutuskoha tarnetingimused võib saada asjaomasest majutuskohast). Iga majutuskoha üldised tühistamise ja mitteilmumise reeglid on kättesaadavad veebisaidi majutuskoha teabe lehtedel või “Broneerimistingimuste”, “Tühistamiseeskirjade” või muu taolise all ning e-kirjaga saadetud kinnituses ja vautšeris. Pange tähele, et Teilt võidakse võtta tasu tühistamise eest vastavalt majutuskoha tühistamis- või mitteilmumise reeglitele, mõnedel juhtudel kas kogu majutusaja või esimese öö eest. Soovitame Teil tähelepanelikult lugeda majutuskoha tühistamise ja mitteilmumise reegleid enne oma broneeringu tegemist. Juhul, kui Teil ei õnnestu ennast majutuskohta õigeaegselt sisse registreerida oma broneeringu päeval ja Te jätate majutuskoha sellest teavitamata, siis võidakse ülejäänud osa Teie broneeringust tühistada ja võite kaotada õiguse tagasimaksele sõltuvalt valitud majutuskoha tingimustest. Hoolimata majutuskoha tühistamiseeskirjadest jätab Agoda endale õiguse võtta tühistamistasu, mis on kirjas veebisaidil. Palun kontrollige hoolikalt majutuskoha andmeid selliste tingimuste osas enne broneeringu tegemist. Mõned majutuskohad võtavad lisatasu varasema ja hilisema lahkumise eest.

Kui soovite oma broneeringut üle vaadata, muuta või tühistada, siis juhinduge Teile saadetud kinnitavast e-kirjast, kasutage meie iseteenindust või võtke ühendust meie klienditeenindusega.

Erivajadused: Kui Teil on erivajadused (näiteks vajate ratastooli juurdepääsuga ruumi), siis peate võtma ühendust klienditeeninduse või majutuskohaga ja veenduma, et Teie erivajadustega on võimalik arvestada. Pange tähele, et kõigi erinõudmiste täitmine sõltub nende kättesaadavusest ja Agoda ei saa seda garanteerida. Vastavalt majutuskoha reeglitele tehakse Teie broneeringu eest tagasimakse, broneering tühistatakse või muudetakse, kui erivajadusi ei ole võimalik rahuldada. Juhul, kui teenused on saadavad, kinnitatakse Teie nõue majutuskohta saabumisel.

Paar sõna Agoda Salajastest Diilidest

Oma "Salajaste Diilide" programmi abil on Agodal tihtipeale võimalik pakkuda kvaliteetseid majutuskoha tube väga atraktiivsete hindadega. See tähendab, et saad nautida suurt kokkuhoidu kvaliteetselt majutuselt kogu maailma valitud majutuskohtades, luksuslikust viietärni kuni võluvate butiikhotellideni. Erinevatel põhjustel eelistavad selles programmis osalevad majutuskohad jääda anonüümseiks kuni broneeringu kinnitamise ja maksmiseni.

Salajased Diilid on tähistatud konkreetse logoga ja saad enne broneeringu tegemist sirvida nende majutuskohtade võtmeteavet (üldine piirkond, kirjeldus, võimalused) ja sellega tutvuda, kuid sa ei saa teada, milline majutuskoht see on. Broneeringu lõpetamisel saavad sulle teatavaks ka majutuskoha nimetus ja kontaktandmed. Et Agodal oleks võimalik neid eritariife regulaarselt pakkuda, ei saa Salajaste Diilide broneeringuid tühistada ega makstud raha tagasi.

Paar sõna PointsMAX broneeringute kohta

Oma “PointsMAX” programmiga pakub Agoda sulle võimalust koguda punkte teatud kolmanda osapoole lojaalsusprogrammidega (näitek lennuliinide miilide programmid). Teatud majutusasutustele saad valida kolmana osapoole lojaalsusprogrammi PointsMAX menüüst, et vaadata pakkumisi, mis asuvad meie tavapäraste hotellitubade pakkumiste kõrval. Kui on kättesaadavad, siis pakutakse sulle PointsMAX broneeringu valikut, mis ilmub koos valitud kolmanda osapoole lojaalsusprogrammi punktidega. Sinu poolt teenitud punktid ja programmi nimi kinnitatakse üle sinu broneerimisvormil ning tänuga kinnitussõnum saadetakse pärast PointMAX broneeringut. Punktid saadetakse otse sinu kolmanda osapoole programmi kontole 2-4 nädala jooksul pärast väljaregistreerimise kuupäeva.

Mõned olulised märkused kõikide PointsMAX broneeringute kohta :

 • Kolmanda osapoole punktide ettenähtud saaja liikmelisuse ID-number peab kuuluma hotellis peatuvale külastajale (määratakse kindlaks külastaja nime alusel);
 • PointsMAX broneeringute hinnad võivad erineda samadel tingimustel tehtavatest tavapärastest broneeringutest;
 • PointsMAX broneeringute hindasid ei saa jaoatada toa hinna ja punktide komponentideks;
 • Mistahes kohaldatav tühistamispoliitika kehtib täielikult ka PointsMAX broneeringute suhtes;
 • Koguda saab ainult preemiapunkte või preemiamiile, mille staatuse punkte või staatuse miile;
 • Tühistatud reserveeringud punkte ei teeni, sõltumata tühistamise finantstingimustets;
 • Punkte ei saa vahetada sularahaks ning neid ei saa liita teiste pakkumistega;
 • Agoda hinnagarantii ei kehti PointsMAX broneeringutele; ja
 • Sellistele programmidele kehtivad kolmanda osapoole lojaalsusprogrammide tingimused.

7. Intellektuaalse omandi õigused - Märge kaubamärgi kohta

Märk "Agoda", nagu ka selle teatavad kohaliku keele transliteratsioonid on Agoda registreeritud kaubamärk, mille kasutusluba on antud Agodale ja/või temaga seotud ettevõtetele paljudes riikides üle kogu maailma, sealhulgas, kuid mitte ainult Ameerika Ühendriigid, Euroopa Liit, Kanada, Singapur, Tai, Jaapan, Hiina, India, Malaisia, Austraalia, Venemaa, Korea, Indoneesia, Araabia Ühendemiraadid, Šveits, jne. Teised veebisaidil esitatud toodete ja ettevõtete nimed võivad olla Agoda, tema litsentsiaari või seotud ettevõtete või kolmandate osapoolte nimed, kaubamärgid, ärinimed, teenindusmärgid, logod, sümbolid või muud omandiõigust näitavad märgistused. Mistahes kolmandat osapoolt tähistava või kolmandale osapoolele kuuluva nime, ärinime, kaubamärgi, teenindusmärgi, logo, sümboli või muu omandiõigust näitava tähistuse või märgistuse kasutamist veebisaidil ja spetsiifiliste kaupade või teenuste saadavust selliselt kolmandalt osapoolelt veebisaidi kaudu ei või tõlgendada veebisaidi ülistamise või sponsoreerimisena mistahes sellise kolmanda osapoole poolt või sellise kolmanda osapoole osalemisena kaupade, teenuste ja teabe pakkumisel veebisaidi kaudu. Agodale kuulub veebisaidi autoriõigus. Te ei või kasutada Agoda intellektuaalset omandit ilma meie nõusolekuta.

Veebisait sisaldab autoriõigusega kaetud materjali, ärinimesid ja muud omandiõigusega seotud teavet, sealhulgas, kuid mitte ainult teksti, tarkvara, pilte, graafikat ja võib tulevikus sisaldada videoid, graafikat, muusikat ja helisid. Kogu veebisaidi sisu on kaitstud autorõiguse seadusega. Meie ja meie litsensiaarid omame autoriõigust ja/või õigust andmebaasile nii sellise sisu valimise, koordineerimise, korraldamise ja täiustamise osas kui ka algse sisu osas. Te ei tohi sisu ei tervikuna ega osaliselt muuta, avaldada ja edasi anda, osaleda selle edastamises või müügis, luua sellest tuletatud teoseid või kasutada seda muul viisil ära, välja arvatud juhul, kui see on kasutustingimustega lubatud.

Kui ei ole öeldud teisiti, siis on meie teenuste jaoks vajalik või veebisaidil kättesaadav või kasutatav tarkvara ning intellektuaalse omandi õigused (sealhulgas kaubamärgid, teenusemärgid, logod, kujundused, autoriõigused jne) sisu osas ning veebisaidil olev teave ja materjalid Agoda, selle tütarettevõtete või sellega seotud ettevõtete, litsentsiandjate, tarnijate (sealhulgas majutuskohad) või varustajate omand. Agoda ei võta endale mingit vastutust kolmandate osapoolte poolt kättesaadavaks tehtud autoriõigusega kaetud materjalide eest või mistahes intellektuaalse omandi õiguste rikkumise eest selliste kolmandate osapoolte poolt.

Võite veebisaidil olevat teavet kasutada üksnes oma isiklikel eesmärkidel. Kui autoriõiguse seadus ei sätesta selgelt teisiti, siis ei ole lubatud allalaaditud materjali kopeerida, levitada, edasi anda, avaldada ega ärilistel eesmärkidel kasutada ilma meie ja autoriõiguse omaniku selge loata. Autoriõigusega kaetud materjali lubatud kopeerimise, levitamise või avaldamise korral ei ole lubatud muuta ega kustutada teavet autori panuse kohta, kaubamärki ja autoriõiguse märkust. Te tunnistate, et autoriõigusega kaetud materjale alla laadides ei saa Te mingeid omandiõigusi.

Võime pakkuda hüperlinke teistele veebisaitidele, mida peavad teised inimesed. Sellist linki kasutades tunnistate, et lahkute meie veebisaidilt ja jätkate omal vastutusel.

Autoriõiguste rikkumisi puudutavad nõuded

Kui olete heas usus veendunud, et meie poolt hallatavad materjalid rikuvad Teie autoriõigusi, võite Teie või Teie esindaja (edaspidi “kaebuse esitaja”) saata meile kirjaliku teate järgmise teabega:

1. kaebuse esitaja nimi ja aadress;

2. kui kaebuse esitaja ei ole ise autoriõiguse omanik või ainulitsentsi saanud litsentsiaat, siis autoriõiguse omaniku või ainulitsentsi saanud litsentsiaadi nimi ja aadress ;

3. kui kaebuse esitaja ei ole Singapuri resident, siis kaebuse esitaja kontaktaadress Singapuris;

4. telefoninumber, faksinumber (kui on olemas) ja e-postiaadress, millel saab kaebuse esitajaga ühendust võtta;

5. piisavalt üksikasju, mis võimaldaksid meil tuvastada töö, mille autoriõiguseid on väidetavalt rikutud;

6. piisavalt üksikasju, mis võimaldaksid meil tuvastada väidetavalt autoriõigust rikkuva elektroonilise koopia ja selle asukoha, sealhulgas elektroonilise koopia asukoht võrgus;

7. avaldus, millega kaebuse esindaja nõuab meilt elektroonilise koopia eemaldamist või sellele juurdepääsu tõkestamist;

8. avaldus, et kaebuse esitaja usub heauskselt, et elektrooniline koopa rikub selle teose autoriõigust, mis on määratletud lõikes 5 ülalpool;

9. avaldus, et teates esitatud teave on õige;

10. avaldus, et kaebuse esitaja on (a) lõikes 5 ülalpool nimetatud teose autoriõiguse omanik või ainulitsentsi saanud litsentsiaat või (b) volitatud tegutsema sellise omaniku või ainulitsentsi saanud litsentsiaadi nimel; ja

11. avaldus, et kaebuse esitaja allub Singapuris asuvate kohtute jurisdiktsioonile Singapuri autoriõiguse seaduse asjaomaste sätete kohasteks protseduurideks

Teade peab olema allkirjastatud kaebuse esitaja poolt ja saadetud tähitud kirjaga 11. peatükis nimetatud aadressile viitega: Õigusosakond – Autoriõigusega seotud nõuded.

Kohaldatavate seaduste kohaselt vaatame läbi kõik teated ja vastame neile, mis vastavad ülalnimetatud nõuetele.

Enne teate esitamist soovitame Teil konsulteerida õigusasjatundjaga. Võtke teadmiseks, et autoriõiguse rikkumist puudutava valenõude esitamisel võite panna toime õigusrikkumise või muutuda vastutavaks tekitatud kahju eest.

8. Arvustused – Edasine kirjavahetus - Õigused kasutajasisule

Broneeringu lõpetamisel nõustute saama kinnitavat teadet (e-kirja ja/või SMSi teel), nagu ka kutsega e-kirja, et täita meie klientide ülevaate vorm, mille me saadame Teile kohe pärast seda, kui Teie peatumine majutuskohas on lõppenud, millele järgneb üks või rohkem meeldetuletust. Selle täitmine on vabatahtlik. Selguse huvides; kinnitamise ja külalise arvustuse e-kirjad on tehingu osad ning pole osa uudis- või turunduskirjadest, millest võiksite ka loobuda (vt lisateabe saamiseks meie privaatsuseeskirju). Täidetud kliendiülevaate võib laadida vastava majutuskoha teabelehele veebisaidil üksnes selleks, et teavitada (tulevasi) kliente Teie arvamusest majutuskoha teenuste (taseme) ja kvaliteedi kohta. Arvustuse postitamisega annate Agodale täieliku, alatise, tasuta, üleantava ja tagasivõtmatu õiguse edastatud kasutajasisule, sealhulgas Teie nimi. Agodal on õigus arvustusi tõlkida, redigeerida, kohandada, nende avaldamisest keelduda või neid eemaldada omal kaalutlusel. Te kinnitate, et järgite külastaja arvustuste suuniseid. Lisaks kinnitate ja tagate Te, et (i) omate ja kontrollite kõiki õigusi kasutajasisule, mida postitate ja muul viisil levitate või on Teil seaduslik õigus postitada ja levitada sellist kasutajasisu veebisaidil või selle kaudu; (ii) see sisu on õige, mitte eksitav; ning (iii) selle sisu kasutamine, postitamine või muu edastamine ei riku kasutustingimusi või ühtegi kohaldatavat seadust ja määrust ega kellegi õigusi, ei tekita kahju inimestele ega asutustele. Lisaks annate Agodale õiguse esitada õiguslikke nõudeid iga isiku või asutuse vastu, kui ta rikub Teie või Agoda õigusi sisu osas kasutustingimusi rikkudes. Te nõustute olema ainuisikuliselt vastutav mistahes kasutajasisu eest, mille Te edastate või ära saadate.

Kasutajate poolt edastatud sisu loetakse mittekonfidentsiaalseks ja Agoda ei ole kohustatud käitlema seda sisu omandiõigusega kaetud teabena. Eelnevat piiramata jätab Agoda endale õiguse kasutada sisu nii nagu vajalikuks peab, sealhulgas, kuid mitte ainult kustutada, redigeerida, muuta, lükata tagasi või keelduda seda postitamast. Agoda ei ole kohustatud pakkuma Teile mingeid makseid Teie edastatud sisu eest ega võimalust seda redigeerida, kustutada või muul viisil seda muuta, kui see on Agodale edastatud. Agodal ei ole kohustust omistada Teile sisu autorsust ning kolmandad osapooled ei saa teda selleks mingis vormis kohustada. Täpsema teabe saamiseks vaadake Agoda reegleid veebisaidil.

Kui on määratud, et Teile jäävad sisu osas moraalsed õigused (sealhulgas õigused viitamisele ja terviklikkusele), siis deklareerite käesolevaga, et (a) Te ei nõua seda, et seoses sisuga, mistahes tuletatud teostega, selle uuenduste või ajakohastustega kasutataks ükskõik millist isiklikult identifitseerivat teavet; (b) Teil puuduvad vastuväited sisu avaldamise, kasutamise, muutmise, kustutamise ja enda kasuks ärakasutamise osas Agoda või tema litsensiaatide, õigusjärglaste ja volitatud isikute poolt; (c) Te nõustute mitte esitama nõudeid mistahes ja kõigi autori moraalsete õiguste suhtes mistahes sisu osas ja loobute neist alatiseks; ning (d) Te vabastate Agoda, tema litsensiaadid, õigusjärglased ja volitatud isikud alatiseks igasugustest nõuetest, mida Te muidu võiksite Agoda suhtes esitada nende moraalsete õiguste alusel.

9. Reisinõustamine – Viisanõuded

Kuigi enamasti ei toimu reisidel mingeid intsidente, võib teatud sihtkohtadesse reisimine kätkeda endas suuremaid riske. Me soovitame reisijatel tutvuda oma riigi valitsuse reisipiirangute, teadete, hoiatuste ja nõuannetega enne reisi broneerimist, eelkõige siis, kui reisitakse teistesse riikidesse.

Kindlate sihtkohtade majutuskohtade teabe kuvamisel ei esita ega kinnita Agoda, et nendesse kohtadesse reisimine on soovitav või riskivaba ning Agodat ei saa kunagi pidada vastutavaks kahjude eest, mis tekkis sellistesse sihtkohtadesse reisimisel. Agodat ei või mitte mingil juhul pidada vastutavaks ühegi majutuskohas viibimise ajal juhtunud intsidendi eest. Teil soovitatakse tungivalt kontrollida oma riigi valitsuse asjaomaseid reisinõuandeid iga riigi kohta, mida plaanite külastada, ja rakendada vajalikke ettevaatusabinõusid. Soovitame Teil ka sõlmida isiklik reisikindlustus.

Agoda ei vastuta juhul, kui Teil ei õnnestu saada reisimiseks vajalikke passe, viisasid või muid dokumente. Me soovitame Teil konsulteerida külastatavate riikide saatkondade, konsulaatide ja/või viisaosakondadega. Vajalike reisidokumentide muretsemine on Teie kohustus.

Palun pidage meeles, et mõnedes riikides kehtivad ranged reeglid ja eeskirjad keelatud ja piiratud kaupade, esemete ja ainete importimiseks. Need võivad hõlmata muuhulgas, kuid mitte ainult alkoholi, tubakat, parfüüme, uimasteid, ravimeid, raamatuid, filme, DVD-sid, täiskasvanute meelelahutust, toiduaineid, taimi, loomade kehaosi jne. Kohaldatavate eeskirjadega tutvumine ja nende järgimine on Teie kohustus. Mittejärgimine võib põhjustada tõsiseid karistusi.

10. Kaebused

Kui Teil on kaebusi Agoda teeninduse suhtes, võite pöörduda meie klienditeeninduse meeskonna poole mõnel siinkirjeldatud meetodil. Teeme oma parima, et Teid aidata. Palun pange tähele, et majutuskoha (reeglite, standardite, teeninduse, vahendite, sisustuse, toidu jne) suhtes tekkivad kaebused on lõppkokkuvõttes majutuskoha enda asi. Agoda kooskõlastab otse majutuskohaga, püüdes leida mõlemaid pooli rahuldavat lahendust, kuid ei saa garanteerida rahuldavat tulemust.

11. Õiguslikud sätted

Garantiidest loobumine

KOGU SISU, SEALHULGAS TARKVARA, TOOTEID, TEENUSEID, TEAVET, TEKSTI JA SELLEGA SEOTUD GRAAFIKAT, MIS ON VEEBILEHEL JA SELLE KAUDU KÄTTESAADAV, PAKUTAKSE TEILE OLEMASOLEVAL KUJUL. AGODA EI ESITA VÄITEID EGA ANNA GARANTIISID, EI OTSESÕNU EGA EELDUSLIKULT, VEEBISAIDI TOIMIMISE VÕI SELLEL ASUVA TEABE, SISU VÕI MATERJALIDE OSAS KOHALDATAVA SEADUSANDLUSE KOHASELT MAKSIMAALSELT LUBATUD MÄÄRAL, AGODA LOOBUB IGASUGUSTEST VÄIDETEST, TINGIMUSTEST JA GARANTIIDEST, NII OTSESÕNALISTEST KUI EELDUSLIKEST, SEALHULGAS, KUID MITTE AINULT KAUBANDUSLIKKUSE VÕI RAHULDAVALT PIISAVA JÕUPINGUTUSE EELDUSLIKUD TINGIMUSED JA GARANTIID, INFORMATIIVNE SISU, PEALKIRI VÕI KOLMANDATE POOLTE ÕIGUSTE MITTERIKKUMINE. AGODA EI GARANTEERI EGA VÄIDA, ET VEEBISAIT TÖÖTAB VEATULT VÕI ILMA KATKESTUSTETA, ET VEAD PARANDATAKSE VÕI ET VEEBISAIT JA/VÕI SELLE SERVERID EI OLE NAKATUNUD VIIRUSTE JA/VÕI MUUDE KAHJULIKE KOMPONENTIDEGA. AGODA EI ANNA GARANTIISID EGA ESITA VÄITEID ÜKSKÕIK MILLISE MISTAHES EESMÄRGIL VEEBILEHEL OLEVA MATRJALI, SEALHULGAS TARKVARA, TOODETE, TEENUSTE, TEABE, TEKSTI JA SELLEGA SEOTUD GRAAFILISE SISU SOBIVUSE, SAADAVUSE, ÕIGSUSE, USALDUSVÄÄRSUSE, TÄIELIKKUSE VÕI ÕIGEAEGSUSE OSAS.

AGODA EI VASTUTA ÜHEGI TÕRKE EEST, MILLE ON TINGINUD SERVERIVEAD, VALESTI SUUNATUD VÕI ÜMBERSUUNATUD EDASTUSED, INTERNETIÜHENDUSE KATKEMINE, KATKESTUSED BRONEERINGU EDASTAMISEL VÕI VASTUVÕTMISEL, MISTAHES ARVUTIVIIRUS VÕI MUU INIMLIKKU VÕI TEHNILIST LAADI TEHNILINE RIKE.

Üldine vastutuse piirang

SEADUSEGA LUBATUD ULATUSES EI VASTUTA MITTE MINGIL JUHUL AGODA, SEALHULGAS TEMA ASJAOMASED SPETSIALISTID, DIREKTORID, TÖÖTAJAD, ESINDAJAD, TÜTAR- JA PARTNERETTEVÕTTED, LEVITAJAD, TARNIJAD, LITSENSIAARID, AGENDID JA MUUD ISIKUD, KES ON KAASATUD VEEBISAIDI LOOMISESSE, RAHASTAMISSE, REKLAAMIMISSE VÕI MUUL VIISIL SELLE JA SELLE SISU KÄTTESAADAVAKS TEGEMISSE (ÜHISELT NIMETATUD “KAASATUD POOLED”), ÜHELEGI ISIKULE VÕI ASUTUSELE TEKITATUD MISTAHES OTSESE, KAUDSE VÕI JUHUSLIKU KAHJU EEST, HÜVITAVATE, TÄIENDAVATE JA KARISTUSLIKE KAHJUTASUDE TASUMISE EEST VÕI MIS IGANES KAHJUDE VÕI KADUDE EEST, MUUHULGAS, KUID MITTE AINULT (KUS ASJAKOHANE, MILLE ON PÕHJUSTANUD): (I) TOOTMISKAOD, SAAMATA JÄÄNUD KASUM, SAAMATA JÄÄNUD TULU, LEPINGU KAOTAMINE, HEA NIME VÕI MAINE KAOTAMINE VÕI KAHJUSTAMINE, NÕUDEÕIGUSE KAOTAMINE, ÄRITEGEVUSE KATKEMINE, ANDMETE VÕI MUU IMMATERIAALSE VARA KAOTAMINE; (II) TEIE VÕIMETUS KASUTADA VEEBISAITI, SELLE LUBAMATU KASUTAMINE, VIIVITUS, VEEBILEHE TOIMIMINE VÕI MITTETOIMIMINE; (III) LUBAMATU JUURDEPÄÄS TEIE ANDMETELE JA TEHINGUTELE VÕI NENDE OMAVOLILINE MUUTMINE; (IV) MISTAHES TEENUSE OSUTAMINE VÕI SELLE OSUTAMISE EBAÕNNESTUMINE, SEALHULGAS MAJUTUSKOHA POOLT OSUTATAVAD TEENUSED VÕI PAKUTAVAD KAUBAD, (OSALINE) TÜHISTAMINE VÕI ÜLEBRONEERIMINE; (V) VEAD VÕI EBATÄPSUSED VEEBISAIDIL VÕI MISTAHES TEABES (SEALHULGAS, KUID MITTE AINULT MAJUTUSKOHA (VÕI SEDA KIRJELDAVAS) TEABES (SEALHULGAS HINNAD, SAADAVUS JA HINNANGUD), MIS ON AVALDATUD VEEBISAIDIL), TARKVARA, TOOTED, TEENUSED JA SEOTUD GRAAFIKA, MIS ON SAADUD VEEBISAIDI KAUDU; (VI) IGASUGUSED TEHINGUD, MIDA TEHAKSE VEEBILEHE VAHENDUSEL; (VII) IGASUGUSED OMANDILE TEKKINUD KAHJUD, SEALHULGAS TEIE ARVUTILE VÕI ARVUTISÜSTEEMILE TEKKINUD KAHJU, MILLE PÕHJUSTAS ARVUTIVIIRUS VÕI MUU KAHJUSTAV KOMPONENT, KAS VEEBISAIDILE VÕI MUULE VEEBISAIDILE, MILLELE SELLELT VIIB HÜPERLINK, JUURDEPÄÄSU AJAL VÕI SELLEGA SEOSES VÕI KASUTAMISEL; VÕI (VIII) MUUL VIISIL VEEBISAIDI JA SELLE KAUDU SAADUD TEABE, TOODETE VÕI TEENUSTE MISTAHES KASUTAMISEST, VIIVITUSTEST NENDE KASUTAMISEL VÕI KASUTAMISE VÕIMATUSEST TEKKINUD KAHJU; VÕI (IX) IGASUGUNE (ISIKU) VIGASTUS, SURM, OMANDIKAHJUD VÕI MUUD MAJUTUSKOHALE (SELLE TÖÖTAJATELE, DIREKTORITELE, SPETSIALISTIDELE, AGENTIDELE, ESINDAJATELE VÕI SEOTUD ETTEVÕTETELE) OMISTATAVAD KAHJUD (X) IGASUGUSED KAHJUD, MILLE ON PÕHJUSTANUD VÄÄRAMATU JÕUD. VASTUTUS ON PIIRATUD SÕLTUMATA SELLEST, MILLINE ON TEGU, KAS SELLE ALUSEKS ON LEPING, LEPINGUVÄLINE VASTUTUS, HOOLETUS, OTSENE VASTUTUS VÕI MUU, ISEGI KUI KAASATUD POOLT ON TEAVITATUD VÕIMALIKEST KAHJUDEST. Vääramatu jõud on sündmus, mida pooled ei saa kontrollida ja see võib hõlmata, kuid mitte ainult loodusõnnetusi, ilmastikuolusid, tulekahjusid, tuumaõnnetusi, elektromagnetilisi impulsse, terroriakte, tänavarahutusi, sõda, süütamisi, mässe, revolutsioone, igat laadi relvastatud sõjategevust, töövaidlusi, lokaute, streike, vajalike ressursside puudust, riiklikke tegevust ja piiranguid, riisumisi, pankrotte, masinarikkeid, võrgu või süsteemi katkestusi või rikkeid, interneti või kommunikatsioonide rikkeid, karantiine, epideemiaid, pandeemiaid jne. Puudub vastutus täiendavate kulutuste, tegevusetuse, viivituste, ümbersuunamiste või mistahes valitsusorgani tegevuse eest. Ükski kaasatud pool ei vastuta selle eest, kui majutuskoht rikub mistahes tingimust või garantiid, sealhulgas, kuid mitte ainult eeldatavate tingimuste või kindlaks eesmärgiks sobivuse või kaubanduslikkuse garantiid, ning ükski kaasatud pool ei vastuta mistahes majutuskoha poolse väärteo eest (sealhulgas lepinguväline vastutus) seoses ükskõik millise veebisaidil pakutava toote ja/või teenusega. Agoda ei garanteeri pidevat katkestusteta juurdepääsu veebisaidile.

Agoda vastutus on välistatud või piiratud maksimaalsel seadusega lubatud määral. Vaatamata kasutustingimustega seatud piirangutele ei ületa Agoda vastutus mitte mingil juhul väikseimat järgmistest: (a) Teie broneeringu kogukulu, mis on kirjas e-postiga saadetud kinnituses (kas ühe või mitme omavahel seotud sündmuse jaoks) või (b) kakssada viiskümmend Ameerika Ühendriikide dollarit (või sellega võrdne summa kohalikus valuutas). Nõuded tuleb esitada pärast nõuet põhjustanud sündmuse toimumist nii kiiresti kui võimalik. Põhjendamatu viivitusega nõudeid võib pidada tühisteks. Arvesse võetakse ainult bona fide nõudeid.

Ülemaailmsed tugiettevõtted

Rahvusvaheliselt toetavad Agoda Company Pte. Ltd. ettevõtet mitmed kohalikud ettevõtted, sealhulgas, kuid mitte tingimata piiratud, Agoda Services Co., Ltd. (Tai), Agoda International Pte. Ltd. (Singapur ja kohalikud filiaalid), Agoda International Travel Operations Pte. Ltd., Agoda International (Malaisia) Sdn. Bhd., Agoda International (Hong Kong) Ltd., Agoda International Hungary Kft., Agoda International Japan KK, Agoda International USA Inc., Agoda International China Co., Ltd jne. Nende tugiettevõtete ülesandeks on pakkuda agoda.com ettevõttele teatud tuge ning mõningatel juhtudel klienditeenindustuge. Tugiettevõtted ei paku online-reserveerimise teenust ning nad ei oma, ei kontrolli, ei majuta, ei halda ega ei hoolda agoda.com veebisaiti (või mistahes muud veebisaiti). Agoda.com veebisait on majutatud ainult registrijärgses asukohas Singapuris ja mitte kogu maailmas asuvates tugiettevõtete büroodes. Tugiettevõtted ei ole volitatud tegutsema agoda.com tegevus-või teenindusagentidena, nende büroode kaudu ei ole klientidel võimalik teha reserveerimisi.

Muud küsimused

Agoda ei oma, juhi, opereeri ega kontrolli mingil viisil (otseselt või kaudselt, iseseisvalt või koostöös mõne partneriga) majutuskohti või mistahes tube nendes majutuskohtades. Majutuskohad vastutavad majutusteenuse pakkumise eest ja Agoda kaudu broneeringu teinud inimeste klientidena tervitamise eest.

Nõustute hoiduma Agodat kahjustamast ja hüvitama Agodale mistahes kohustused, kahjud ja kaod, sealhulgas õigusabikulud ja kulud, mis tekivad Agodale ükskõik millise Teie teo või tegevusetuse tulemusena. Kui Te kasutate veebisaiti kolmanda isiku (“kolmas osapool”) huvides, kes on Teie pereliige või reisikaaslane, siis vastutate Te sellisel kasutamisel tekkinud ebatäpsuste ja vigade eest teabes. Lisaks peate te teavitama kolmandat osapoolt kõigist kohaldatavatest tingimustest. Iga klient, kes kasutab veebisaiti kolmanda osapoole nimel ja huvides, nõustub hoiduma Agodat kahjustamast ja hüvitama Agodale mistahes kohustused, kahjud, kaod, hagid ja nõuded (sealhulgas advokaadikulud), mis tekivad sellest, et kolmas osapool või kasutaja ei saa täita mõnda oma ülalkirjeldatud kohustust.

Olete alati kohustatud järgima kohalikke seadusi ja eeskirju. Esemed, mis on õiguspärased ühes riigis, võivad olla seadusevastased mõnes teises. Peate küsima teavet võimalike piirangute kohta. Agoda ei vastuta juhul, kui majutuskoht keeldub teid sisse registreerimast või palub Teil lahkuda juriidilistel põhjustel või eeskirjade mittejärgimise tõttu.

Teie mugavuse suurendamiseks on veebisait ja kasutustingimused mitmes keeles ja kohalikes versioonides (mõnedel juhtudel eristatud erinevate tippdomeeni nimedega), kuid algselt on need koostatud inglise keeles. Juhul, kui ingliskeelse ja teise keelde tõlgitud versiooni vahel tekib vastuolu, siis võetakse aluseks kasutustingimuste ingliskeelne versioon.

Kasutustingimusi tuleb pidada osaliselt rakendatavateks. Juhul, kui mõni säte osutub jõustamatuks või vigaseks, siis jõustatakse see säte siiski sellises ulatuses, mida kohaldatav seadus võimaldab, ja selline määratlus ei mõjuta ülejäänud sätete kehtivust ja jõustatavust. Tühistatud säte asendatakse sättega, mis on võimalikult lähedane selle algsele sõnastusele ja eesmärgile.

Agoda jätab endale õiguse oma kaalutlusel veebisaiti muuta ning selle ja/või selle mistahes osa tegevus peatada või lõpetada. See hõlmab mistahes veebisaidi kaudu kättesaadavaid teenuseid ja tooteid ja/või Teiepoolset veebisaidi või selle mistahes osa kasutust, mistahes ajal ja mistahes põhjusel, Teid teavitades või ilma sellest teavitamata. Kui toimub tegevuse lõpetamine, siis jäävad Teie kasutustingimuste kohased kohustused, sealhulgas Teie poolt antud tagatised, ning vastutusest loobumine ja vastutuspiirangud kehtima. Lisaks ei vastuta Agoda Teie või kolmanda osapoole ees juhul, kui Teie juurdepääs veebisaidile katkestatakse. Agoda jätab endale õiguse muuta ja tühistada kasutustingimusi (või nende osi), kui peab seda vajalikuks.

Kahtluse vältimiseks ei rakendata kasutustingimusi lepingulistele ärisuhetele, mis Agodal võivad olla teistega, sealhulgas, kuid mitte ainult majutuskohtade ja teatud turunduspartneritega.

Pidage palun meeles, et Agoda ei saa väljastada kohalike maksudega arveid, välja arvatud broneeringutele Singapuris. Agoda on Singapuri maksukohustuslane ja tohib väljastada arveid kohalike maksude kohta üksnes selles õiguspiirkonnas.

Kasutustingimustele ja meie teenuste osutamisele kohaldatakse Singapuri õigust ilma Singapuri kollisiooninormidele viitamata ning iga kasutustingimustest ja meie teenustest tekkiv vaidlus tuleb lahendada üksnes pädevas kohtus Singapuris. Lepingute (kolmandate osapoolte õigused) seadus 2001 (peatükk 53B) on sõnaselgelt välistatud ja seda ei kohaldata kasutustingimuste jaoks.

Kui meil ei õnnestu oma õigust rakendada, siis ei tähenda see sellest õigusest loobumist. Te ei tohi oma õigusi edasi anda ega üle kanda. Võime kasutustingimusi igal ajal muuta, postitades uue variandi veebisaidile. Kasutustingimuste viimane versioon asendab kõik varasemad versioonid.

12. Agoda kohta - Korduma kippuvad küsimused

Kõiki meie teenuseid osutab Agoda Company Pte. Ltd., mis on Singapuri seaduste kohaselt loodud eraõiguslik osaühing, mille registreeritud aadress on 30 Cecil Street, Prudential Tower #19-08, Singapur 049712 ja mis on registreeritud Singapuri arvepidamist ja ettevõtteid reguleerivas ametiasutuses ettevõtte registreerimisnumbriga 200506877R.

Agodal ja temaga seotud ettevõtetel on mitmeid tütarettevõtteid, filiaale ja kontoreid üle maailma. Tütarettevõtted, filiaalid ja kontorid pakuvad Agodale ja tema heaks üksnes sisemise toe rolli. Neil tütarettevõtetel, filiaalidel ja kontoritel (nagu ka mistahes teistel seotud ettevõtetel) ei ole õigust ega pädevust pakkuda teenust, esindada Agodat või sõlmida Agoda nimel või Agoda eest lepinguid.

Kas vajate veel teavet või on Teil küsimusi?

Soovime Teid tänada Agoda saidi külastamise eest oma majutuskoha broneerimise ja info vajaduste tarbeks. Loodame, et kasutustingimused on Teie jaoks informatiivsed. Täiendava teabe jaoks ja Agoda kohta rohkem teada saamiseks vaadake ka korduma kippuvad küsimusi meie veebisaidil

Book smarter, Book Agoda!


Agoda.com on osa Priceline Groupist, maailma juhtivast võrgupõhiste reiside ja seotud teenuste osutajast.

AS-AGWEB-3B03