או

מדיניות הפרטיות של Agoda


הקדמה

עודכן לאחרונה בתאריך ה- 20.06.13

Agoda.com נמצאת בבעלות Agoda Company Pte ומנוהלת על ידה ("אגוֹדה" או "אנחנו"). מדיניות הפרטיות שלהלן מפרטת את הדרכים בהן אנו כאלו השולטים במידע, אוספים, משתמשים, חושפים ומטפלים בכל צורה אחרת במידע זיהוי אישי שנאסף על ידינו אודות יחידים ("מידע אישי") כחלק מהשירותים שמציעה Agoda דרך אתר האינטרנט בכתובת www.agoda.com ("האתר"). הפניות לאתר כוללות נגזרות, ולפיכך כוללות אך אינן בהכרח תחומות לאתרים סלולריים וליישומים. באמצעות ביקור באתר, הנך מסכים לאיסוף, שימוש, חשיפה וטיפול במידע האישי שלך בהתאם למפורט במסגרת מדיניות הפרטיות הזאת. כל המידע שנאסף ומטופל על ידינו מאוחסן על שרתים שממוקמים בהונג קונג SAR, אזור שיתכן ואינו מספק דרגת נאותה של אבטחת מידע בהתאם לחוקים במדינתך.

מפעם לפעם, Agoda עשויה לשנות את מדיניות הפרטיות הזאת כדי לשקף שינויים בחוק, במדיניות האיסוף והשימוש במידע שלנו, מאפייני אתר זה או התפתחויות טכנולוגיות. אם נבצע שינויים שמשנים את הדרך בה אנו אוספים או משתמשים במידע האישי שלך, השינויים הללו יפורטו במסגרת מדיניות הפרטיות הזאת. התאריך בו בוצעו נכנסו השינויים לתוקף יוצג בתחילת מדיניות הפרטיות. לכן, עלייך לעיין במדיניות הפרטיות באופן תקופתי כדי להתעדכן בנהלים ובמדיניות שלנו. Agoda תפרסם בצורה בולטת שינויים מהותיים כאלה לפני הטמעתם. אם אינך מסכים עם שינויים או התאמות כלשהם במדיניות הפרטיות של החברה, אנא הפסק את שימושך באתר. אנו מעריכים כי אתה מסכים עם ההתאמות למדיניות הפרטיות כאשר אתה משתמש באתר לאחר תאריך תוקפן של ההתאמות.

המידע שאנו אוספים

אנו אוספים מידע אישי אודותייך, כזה שאתה מספק לנו במהלך שימושך באתר. המידע האישי עשוי לכלול את שמך, כתובתך, מספר הטלפון שלך, מספר כרטיס האשראי, כתובת הדוא"ל שלך, שם המלון, מיקום המלון ו/או משך השהות בו. אנו אוספים גם מידע זיהוי לא אישי אשר עשוי להיות מקושר למידע האישי שלך, כולל שם המשתמש, כתובת ה-IP, נתונים גאוגרפיים, סוג מערכת ההפעלה, לאום והסיסמה שלך, מאפייני חיפוש הקשורים לשאילתות חיפוש מסוימות כמו גם שימוש במידע אינטרנטי אחר.

הגנת המידע האישי שלך

בכדי למנוע גישה בלתי מורשית, אנו נוקטים בנהלים פיסיים, אלקטרוניים וארגוניים כנגד השמדה אקראית או זדונית, אובדן, שינוי, גילוי בלתי נאות או גישה אקראית למידע. כדי להגן על עסקאות המתבצעות בכרטיס אשראי, Agoda.com משתמשת כיום בטכנולוגית Secure Socket Layer כדי להצפין את פרטי כרטיס האשראי במהלך העברתם.

כיצד אנו משתמשים במידע אותו אנו אוספים

אנו משתמשים במידע האישי ובמידע אחר שנאסף דרך האתר: א. כדי לרשום אותך לאתר האינטרנט ולשייך אותך לתוכנית התגמולים של Agoda, כפי שביקשת. ב. בכדי לספק לך את השירותים והמוצרים המבוקשים (בעיקר לתהליך העיבוד של הזמנתך). ג. על מנת לספק לך מידע על המוצרים שלנו ועל השירותים באתר או באתרים אחרים, לצרכי תקשורת אתך במידה הנחוצה על מנת לספק את המוצרים והשירותים המבוקשים. ד. כדי ליצור תכונות חדשות שיהפכו את השירותים שזמינים דרך האתר לקלים יותר לשימוש. ה. כדי לשפר את חווית הלקוח ולקדם מטרות כלליות של אופטימיזציה. שימושים אלו מובילים לבקשות רכישה מהירות יותר, שירות לקוחות טוב יותר והודעות מתוזמנות אודות שירותים ומבצעים חדשים. מפעם לפעם, Agoda עשויה ליצור אתך קשר ולבקש משוב על חווית השימוש שלך באתר, לבקש עזרה בשיפור השימוש באתר או כדי להציע לך מבצעים והנחות מיוחדות, כחבר רשום באתר, ובתנאי שהסכמת לקבל הודעות מסוג זה. אם אינך מעוניין לקבל הודעות אודות מבצעים והנחות מיוחדות, תוכל להסיר את עצמך מרשימת התפוצה על ידי שליחת בקשה ל-Agoda באמצעות הקישור שמופיע בהודעות הללו.

שיתוף המידע האישי שלך

Agoda עשויה לחלוק את המידע האישי שלך עם ארגוני צד שלישי המספקים לנו שירותים כגון שירותי אחסון אתר האינטרנט, ניתוח מידע, שיווק ופרסום, גם באתרים של צד שלישי, טיפול בעסקאות בכרטיס אשראי או כל שירות אחר שמטרתו לספק לך שירות לקוחות. כל ארגוני הצד השלישי הללו ימצאו תחת התחייבות לשמור על בטחון וסודיות המידע האישי, ולטפל במידע האישי רק בהתאם להוראותינו.

במקרים בהם יש צורך ליצור קשר ישיר בינך ובין ספק שירות צד שלישי או כאשר אתה משתמש באתר כדי להזמין חדר בבית מלון או לרכוש מוצר או שירות אחר, Agoda עשויה למסור את המידע האישי שלך לבית המלון הזה או לכל גורם צד שלישי שמעורב בתהליך.

על מנת להגן מפני חשיפות שהוזכרו במדיניות הפרטיות או כפי שמתבקש על ידי החוק בכל סמכות שיפוטית כפי שהוזכר למטה והחשיפה של המידע האישי שלך והמידע המתבקש על מנת למלא את הזמנתך במלון הרלוונטי לבחירתך והשיתוף של מידע אישי מסוים עם שותפים רלוונטיים שנבחרו (המידע שלך יהיה בשימוש לצרכי דיווח וניתוח בלבד), אנחנו לא נחשוף את המידע האישי שלך לגופים שלישיים ללא הסכמתך. עם זאת, אנו שומרים לעצמנו את הזכות לחשוף את המידע האישי שלך לחברות שותפות שלנו (בתוך ומחוץ למדינתך), כולל את העובדים של החברות, סוכננו האמינים ונציגנו אשר להם גישה למידע על פי אישורנו ואשר צריכים להיות מיודעים ולהיות בעלי גישה למידע זה על מנת לבצע את השירות שהתבקש על ידך (כולל שירותי לקוח) וחקירות פנימיות (ביקורות ומילוי דרישות).

Agoda עשויה, בהתאם לחוק, למסור מידע אישי כדי להגן על עצמה מפני חבות משפטית, בתגובה לזימון לבית המשפט, הליכים משפטיים, בקשות חוקיות מבעלי תפקיד ברשויות אכיפת החוק או בכל מקרה אחר כפי שנתבקש או שמתחייב על פי חוק, או ללקוחות בנוגע לכל מכירה, עסקה או העברה אחרת של חלק או כל עסקינו. אנו עשויים, מתוך ציות לחוק, גם למסור מידע אישי כדי לאכוף או להחיל את התניות והתנאים עבור השימוש במוצרים ובשירותים שלנו או כדי להגן על הזכויות, רכוש או הבטיחות של Agoda,לקוחותיה או אחרים.

במצבים המתוארים לעיל, מקבל המידע האישי עשוי להיות ממוקם בתחום שיפוטי בו לא קיימת דרגה נאותה של אבטחת מידע בהתאם לחוקים במדינתך.

המדיניות שלנו בנוגע לקבצי Cookie ותגי פיקסל (Pixel tags)

האתר שלנו עושה שימוש בקבצי Cookies כמו גם בתגי פיקסל על מנת לאסוף ולאחסן מידע מסוים אודותיך. Cookie זוהי פיסת מידע קטנה אשר נשלחת למחשב שלך מהאתר ומאוחסנת בכונן הקשיח של המחשב שלך. קבצי Cookie הכרחיים על מנת לאפשר את המשך שהותך במערכת במהלך ביקורך באתר והם נעלמים מהמחשב שלך לאחר שאתה סוגר את הדפדפן, אך ניתנים למחיקה בכל זמן דרך הגדרות הדפדפן שלך.

בעת הביקור באתרנו, את/ה מסכים לשימוש ב-Cookies ובתגי פיקסל כפי שתואר למטה. אם תרצה למנוע מהדפדפן שלך את השימוש בקבצי Cookie, אם תרצה להיות מיודע בכל פעם שקובץ Cookie מאוחסן במחשב שלך או אם תרצה למחוק קבצי Cookie מהמחשב שלך, אנא בצע את השינויים ההכרחיים בהגדרות דפדפן האינטרנט שלך. בדרך כלל ניתן למצוא זאת תחת האפשרויות "עזרה" או "אפשרויות אינטרנט". אם תבטל את קבלתם של קבצי ה-cookie, יתכן שלא תוכל להיכנס לפונקציות או יישומים אחרים באתר זה, תדרש להיכנס להכנס שוב עם פרטי הכניסה שלך וככלל שימושך באתר עשוי להיות מוגבל. עליך להיות מיודע כי העדפתך לא לערב Cookie של צד שלישי (ראה למטה) אינה אומרת שלא תקבל או שלא תיחשף לפרסום ברשת או לניתוחי שוק. הכוונה לכך שהרשת שהעדפת לא להיות מעורב בה לא תשלח אליך יותר פרסומות המותאמות באופן אישי להעדפותיך ולתבניות השימוש שלך. אנא שים לב כי במידה ותמחוק את כל קבצי ה-Cookies בדפדפן שלך, או תשתמש בדפדפן או מחשב אחר, תצטרך להשלים את תהליך הopt-out בשנית.

ה-Cookies של Agoda

אגוֹדה עושה שימוש באוספי Cookie על מנת להשאיר אותך מחובר במהלך ביקורך באתר.

אגוֹדה משתמשת ב-Cookies קבועים על מנת להפוך את השימוש באתר לאישי עבור כל משתמש על ידי זכירת המידע הנוגע לשימושו של המשתמש באתר, לדוגמא השפה שבחרת ופרטי הכניסה שלך. זאת על מנת שלא תתבקש להקליד אותם בביקורך הבא באתר, בקריטריונים ובתוצאות החיפוש שלך.

אגוֹדה גם עושה שימוש ב-Cookies קבועים ובתגיות פיקסל על מנת לנתח את התנהגות הגלישה שלך ואת ביקורך באתר, מה שמאפשר לנו לשפר את האתר ואת שירותינו ולהתאים את הפרסום שלנו (באמצעות e-mail באתרנו ובאתרים נוספים) לתחומי העניין של המשתמשים שלנו. Cookies ותגיות פיקסל אלו אוספים מידע על הדפים בהם ביקרת באתר והחיפושים שביצעת.

ניתוח האתר

חברות מצד שלישי עשויות להשתמש ב-Cookies קבועים על מנת לנתח את התנהגות הגלישה שלך ואת ביקורך באתר ובאתרים אחרים המאפשרים לנו לשפר את האתר ואת שירותינו.

על מנת שלא להיות מעורב באיסוף מידע על ידי חברות מצד שלישי לצרכי ניתוח, אנא הכנס לאחד או יותר מקישורי קבוצות הגוף שלישי הבאות מפעם לפעם, וכן לקישורים נוספים ש-Agoda עשויה להוסיף מפעם לפעם.

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en;
http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/cookies/managing/;
http://www.microsoft.com/privacystatement/en-us/bing/default.aspx#;
http://help.yahoo.com/kb/index?page=content&y=PROD_MAIL_CLASSIC&locale=en_US&id=SLN3253;
http://advertising.yahoo.com/smallbusiness/ysm;
http://help.yahoo.co.jp/common/sys/sys-26.html;
http://www.baidu.com/duty/safe_control.html;
http://www.appsflyer.com/opt-out;

ראה הסבר למעלה הנוגע לאיסוף המידע הפנימי שלנו לצרכי ניתוח.

פרסומי גוף שלישי

חברות הפרסום מגוף שלישי שלנו עשויות למקם Cookies או תגי פיקסל בחלק מהדפים בהם אתה מבקר באתר. Cookies אלו או תגי הפיקסל מעוצבים על מנת לאסוף מידע לא אישי המאפשר זיהוי וזאת על מנת לנתח את העניין שלך ואת חיפושיך בביקורך באתרינו, ולשרת אותך באמצעות פרסומות המותאמות במיוחד לעניינך ולחיפושיך כאשר אתה מבקר באתרינו או באתרים אחרים. המידע הלא אישי המאפשר זיהוי הנאסף באמצעות Cookies ותגיות פיקסל עשוי להיות משותף עם גופים שלישיים אחרים למטרות של ניהול והצבת מטרות פרסומיות ולצורך ניתוח שוק.

אם אתה מעוניין במידע נוסף אודות מנהגי איסוף המידע של חברות פרסום מגוף שלישי ואתה בוחר שלא להשתמש במידע זה שבשימוש על ידי חברות אלו או שאתה בוחר שלא להיות מעורב בשיווק באינטרנט, אנא הכנס לקישור הבא: http://www.networkadvertising.org/consumer/opt_out.asp ו/או כאן: http://www.vizury.com/website/optout.html

ובנוגע ליישומים הסלולריים הכנס לקישור הבא: https://ad-x.co.uk/dont_track.php.

כיצד תוכל לגשת או לשנות את מידע הזיהוי האישי שלך?

אם ברצונך לעדכן מידע אישי כלשהו אודותייך או להפעיל זכות שיתכן ויש לך על פי החוק התקף לגישה, תיקון, מחיקה או התנגדות לדרך בה אנו מטפלים במידע האישי, צור אתנו קשר בבקשה בכתובת הדוא"ל cs@agoda.com. כדי להגן על פרטיותך, אנו נוודא את זהותך לפני שנעניק לך גישה לביצוע שינויים במידע האישי אודותייך. כל בקשה לגישה למידע אישי תענה תוך זמן מה. זכותך גם להביע התנגדות לעיבוד המידע האישי שלך למטרות של פרסום ושיווק.

אם ברצונך ליצור קשר עם נציגי שירות לקוחות שלנו, בנושא פרטיות, באפשרותך לשלוח מכתב לכתובת:
privacy@agoda.com

לחלופין אתה יכול לשלוח מכתב רשום למשרדי Agoda בכתובת הבאה:

Privacy C/O Agoda Co. PTE Ltd
20 Cecil Street #14-01
סינגפור 049705

תוכל גם להתקשר לסוכני שירות הלקוחות שלנו 24/7 באמצעות מספר הטלפון הבא:
442030277900+ (בעלות של שיחת חו"ל).

הערה חשובה בנוגע לקטינים

מי שגילו קטן מ- 18 שנה אינו רשאי להשתמש בשירותי הזמנות הלינה באתר שלנו. קטינים יכולים להתלוות להוריהם (או לסמכות הממונה עליהם) אשר הזמינו לינה מראש, מלבד במקרים בהם צוין אחרת במדיניות המלון.

שפות

מדיניות הפרטיות נכתבה במקור באנגלית. תרגום לשפות שונות זמין עבור נוחיותך. במקרה של סתירה בין גרסת האנגלית לתרגום, הגרסה האנגלית היא התקפה.

תנאי שימוש

אנא היוועץ בתנאי השימוש של Agoda לפרטים נוספים הנוגעים לשימוש באתרינו.


AS-AGWEB-3B06