Naudojimosi sąlygos


Atnaujinta 2015 m. rugpjūčio 14 d.

Kompanija „Agoda Company Pte.Ltd.“ (“Agoda” arba “mes”) sveikina Jus („Klientas“ arba „Jūs“) savo svetainėje („Svetainė“). Nuorodos į Svetainę yra su vediniais, įskaitant, bet neapsiribojant mobiliosiomis svetainėmis ir programomis. Mūsų paslaugoms taikomos Naudojimo sąlygos, kaip apibrėžiama toliau, kurias tiesiogiai arba netiesiogiai gaunate įvairiais būdais, įskaitant rezervacijas internetu, klientų aptarnavimo pageidavimus ir kt. Patekdami į Svetainę, joje naršydami ar ja naudodamiesi, taip pat atlikdami rezervaciją „Agoda“ svetainėje pripažįstate ir sutinkate, kad perskaitėte, supratote ir sutikote su „Naudojimo sąlygomis“. Mūsų politika ir gairės, kurias galima rasti Svetainėje, apimančias, bet neapsiribojančias „Privatumo politika“, „Saugaus pirkimo politika“, Agoda kainos garantija, „Žemiausio įkainio (mažiausios kainos) garantija“, „Rezervacijos garantija“, „Atšaukimo politika“, „Pinigų grąžinimo politika“, „Agoda“ premijų programos naudojimo sąlygomis, Svečio apžvalgos vadovu, DUK, ir kt. (bendrai - „Politika“) yra neatsiejamos ir jos yra šių sąlygų sudedamoji dalis. Toliau pateikiamos naudojimo sąlygos ir Politika bendrai vadinamos „Naudojimo sąlygomis“. Jei nesutinkate su Naudojimo sąlygomis, nedelsiant nustokite naudotis Svetaine. Naudojimo sąlygos, kurios kartkartėmis gali būti atnaujinamos, yra sutarties pagrindas ir pakeičia visas kitas Jus ir mus siejančias sutartis ar formuluotes (žodines bei rašytines), atsižvelgiant į jų turinį, jei aiškiai nenurodoma kitaip.

1. Mūsų paslaugos: informacija Svetainėje

„Agoda“ Svetainė - tai interneto platforma, kurioje galite ieškoti įvairių tipų patalpų ir laikino apgyvendinimo paslaugų, įskaitant, bet neapsiribojant viešbučiais, nakvynės namais, aptarnaujamais butais, „nakvyne ir pusryčiais“ (B&B), kotedžais, riokanais, nuomojamais kambariais ir kt. (bendrai - „Įstaiga (-os)“ arba “Patalpa (-os)”) ir šias Patalpas rezervuoti. Atlikdami užsakymą Svetainėje pateikiate pasiūlymą atlikti rezervaciją nurodyta kaina ir laikantis kitų Svetainėje nurodytų naudojimo sąlygų; kompanijai „Agoda“ užsakymą patvirtinus, jis tampa įpareigojančia sutartimi, o tai reiškia, kad Įstaiga rezervaciją patvirtino. Mes Jūsų Patalpų užsakymo patvirtinimą atsiųsime el. paštu (su Įstaigos išankstinio apmokėjimo kvitu). Mes pasiliekame teisę atmesti užsakymus pagal toliau nurodytas sąlygas.

Teikiant paslaugas jums, apie Patalpas teikiamą informaciją sudaro duomenys, kuriuos gauname iš savo tiekėjų ar pastaugų teikėjų (įskaitant, bet neapsiribojant Įstaigomis, jų atstovais, platintojais, paskirties vietos valdymo įmonėmis (angl. Destination Management Companies - DMC), kanalo vadovais, partneriais ir kt.). Įstaigoms ar jų atstovams suteikiama prieiga prie ekstraneto arba kito prisijungimo kanalo, kuriame jie visiškai atsako už kainų atnaujinimą, pasiekiamumą, apibūdinimą, paveikslėlius, rezervavimo sąlygas, Įstaigos sąlygas ir kitą Svetainėje pateikiamą informaciją. Nors teikdami paslaugas atsakingai naudosimės savo komerciniais įgūdžiais ir būsime dėmesingi, negalime tvirtinti ir garantuoti, kad visa informacija bus tiksli, išsami, teisinga ar nauja, o taip pat negalime atsakyti už klaidas (įskaitant akivaizdžias ir tipografines klaidas), sutrikdymus (dėl (laikinų ir (arba) dalinių) sutrikimų, remonto, naujovinimo arba Svetainės priežiūros ar kt.), netikslią, klaidinančią arba neteisingą informaciją arba informacijos nepateikimą. Kiekviena Įstaiga visais atvejais atsako už Svetainėje pateikiamos informacijos apie Patalpas tikslumą, išsamumą ir teisingumą. Rinkos sąlygų ar aplinkybių pokyčiai gali būti įtakojančiu veiksniu, dėl kurio Svetainėje pateikiama informacija gali būti netiksli arba pasenusi. Kilus problemų, mūsų Klientų tarnyba dės komerciškai pagrįstas pastangas, siekdama Jums pagelbėti ir padėti susisiekti su Įstaiga. Atkreipkite dėmesį, kad „Agoda“ yra vienas iš daugelio kanalų, kuriuos Įstaigos naudoja rezervacijoms. Jeigu paieškos rezultatuose rodoma, kad tam tikroje Įstaigoje nėra laisvų kambarių, tai reiškia, kad šio tipo kambariai negali būti užsakyti „Agoda“ svetainėje.

Pati savaime Svetainė nėra ir negali būti laikoma Svetainėje nurodomos Įstaigos (kokybės, paslaugų lygio ar kategorijos) rekomendacija ar įvertinimu. Todėl mes aiškiai atsisakome atstovauti, garantuoti arba įsipareigoti klausimais, susijusiais su Svetainėje nurodomų Įstaigų teikiamų paslaugų kokybe, būsena arba atitiktimi. Svetainėje nurodomos Įstaigos gali būti suskirstytos pagal įvairius kriterijus (įvertinimas žvaigždutėmis, apžvalgos ir kt.). Numatytuosius įvertinimus apdoroja automatinis algoritmas, kuris kartkartėmis gali būti atnaujinamas arba keičiamas. Tam tikromis aplinkybėmis Agoda gali siūlyti apgyvendinimo įstaigoms galimybę gauti mokamo sąrašo paslaugą, t.y. sumokėti už geriausiai matomą vietą. Tokie mokami skelbimai bus pažymėti arba atitinkamai aiškiai aprašyti.

Mes pasiliekame teisę nepriimti klientų arba užsakymų (išskirtiniais atvejais – atšaukti jau patvirtintuosius) savo nuožiūra ar dėl kokios nors (juridinės) priežasties, neįsipareigodami pagrįsti tokį atsisakymą. Standartinės priežastys, dėl kurių atsisakoma kliento arba užsakymo (neapsiribojant) yra šios: Įstaigos pageidavimas, Naudojimo sąlygų pažeidimas, nenumatytos aplinkybės, prekybinės arba ekonominės sankcijos, embargai, teisiniai apribojimai, (įtarimai) sukčiavimu ar vagyste, įtarimai kriminaline veikla, abejotini užsakymai, kliento pateikiama klaidinanti ar klaidinga informacija, nesklandumai dėl kredito kortelių, netinkamas elgesys, grasinimai, įžeidinėjimai, smurtas, atsisakymas pateikti informaciją, praktinės kliūtys, ryšio problemos, akivaizdžios klaidos (žr. toliau), kliento istorija, patekimas į vyriausybių arba tarptautinių organizacijų (JAV, ES, JT, Singapūras ir kt.) juodąjį sąrašą ir kt. Jei kompanija „Agoda“ užsakymą atmestų ar atšauktų kai mokėjimas jau atliktas, Jums bus grąžinta visa užsakymo suma. Mes taip pat pasiliekame teisę visam laikui ar laikinai savo nuožiūra iš Svetainės šalinti („įtraukti į juodąjį sarašą“) naudotojus. Į juodąjį sąrašą įtrauktiems naudotojams draudžiama naudotis Svetaine pasivadinus kitu vardu ar per kitą naudotoją. Žr. toliau pateikiamus mūsų apsisaugojimo nuo apgavysčių mechanizmus.

Išimtiniais atvejais mums gali tekti atšaukti ar atmesti užsakymą dėl „akivaizdžių klaidų“, nepriklausomai nuo šių klaidų kilmės. Paaiškiname: akivaizdi klaida yra klaida Svetainėje (pvz., dėl kainos), su kuria nesitaikstytų joks save gerbiantis asmuo. Nuskaičiuota suma šiuo atveju kompensuojama be mokesčio. Kompanija „Agoda“ savo nuožiūra sprendžia, ar dėl šios priežasties reikėtų atšaukti ar atmesti užsakymą.

Atminkite, kad įtariamus grupinius užsakymus taip pat gali atmesti Agoda arba Įstaiga, nes dauguma Įstaigų grupiniams užsakymams taiko specifines procedūras. Norėdami gauti išsamesnės informacijos, susisiekite su mūsų Klientų aptarnavimo tarnyba.

Tam tikros aplinkybės, pvz., vykstanti renovacija, Patalpų užsakymo klaidos ir specifiniai svečių poreikiai gali turėti įtakos Jūsų vizitui. Būtinai informuokite Įstaigą apie visus specialius pageidavimus ar reikalavimus registracijos metu.

Trumpai apie vertinimą žvaigždutėmis

Įstaigos įvertinimas žvaigždutėmis skirtas tik Jus informuoti. Įvertinimai žvaigždutėmis paremti informacija, kurią gavome iš savo tiekėjų, įskaitant Įstaigas. Mes atskirai netikriname įvertinimų žvaigždutėmis. Įvertinimas žvaigždute tik parodo komforto, kurio galite tikėtis konkrečioje Įstaigoje, lygį, o aukštas įvertinimas žvaigždute iš esmės parodo aukštesnį komforto lygį ir didesnius patogumus. Norėdami gauti išsamesnės informacijos, skaitykite išsamų aprašymą Svetainėje. Atminkite, kad įvertinimai žvaigždutėmis gali gerokai skirtis priklausomai nuo vietovės, esamų būsto alternatyvų, vietines rinkos sąlygų, patirties ar kitų aplinkybių. Todėl gali būti, kad įvertinimas žvaigždutėmis vienoje konkrečioje šalyje ar mieste nebus sulyginamas su tokiu pačiu įvertinimu kitoje šalyje ar mieste dėl minėtų aplinkybių. Įvertinimai žvaigždutėmis nebūtinai atspindi patogumus ar paslaugas, kurių galite tikėtis Įstaigoje, o kai kurie patogumai ir paslaugos gali būti neteikiami atitinkamai įvertintuose kambariuose ar būstuose. Jei yra Jums svarbių konkrečių patogumų ar paslaugų, susisiekite su mūsų Klientų aptarnavimo tarnyba ir pasiteiraukite, ar šie patogumai ir paslaugos teikiami.

2. Svetainės naudojimas

Kompanija „Agoda“ Jums suteikia ribotą, asmeninę, neperduodamą, nesublicencijuojamą, atšaukiamą licenciją naudotis Svetaine tik taip, kaip tai aiškiai leidžia Naudojimo sąlygos. Išskyrus šį leidimą, Jums nesuteikiamos jokios kitos teisės ar licencija naudotis Svetaine; bet kokios aiškiai nesuteiktos teisės ar licencijos yra nesuteikiamos. Svetainės turinys ir informacija bei programinė įranga ar infrastruktūra, naudojama tokiam turiniui ir informacijai teikti, yra kompanijos „Agoda“ arba jos tiekėjų ir paslaugų teikėjų, įskaitant Įstaigas, nuosavybė. Svetaine galima naudotis tik geros valios (bona fide) tikslais ir vykdant teisėtus pasiteiravimus ar užsakymus, o Jūs savo ruožtu įsipareigojate neatlikti spekuliatyvių, melagingų arba apgavikiškų užsakymų arba rezervacijų pagal pareikalavimą. Jūs užtikrinate, kad Jūsų mums pateikta apmokėjimo informacija atliekant užsakymą yra visiškai teisinga. Jūs taip pat įsipareigojate kompanijai „Agoda“ nurodyti teisingą ir tikslų el. pašto adresą, pašto ir (arba) kitą kontaktinę informaciją ir patvirtinti, kad kompanija „Agoda“ gali pasinaudoti šia informacija, kad su Jumis susisiektų, jei to prireiktų. Taip pat žr. mūsų „Privatumo politiką“.

Be to, Jūs sutinkate su viena iš naudojimosi Svetaine sąlygų - nesinaudoti Svetaine, jos turiniu ar informacija komerciniais ar neasmeniniais tikslais (tiesiogiai ar netiesiogiai) arba bet kokiu nelegaliu, neteisėtu arba Naudojimo sąlygose draudžiamu tikslu. Išskyrus mūsų išankstinio rašytinio leidimo atvejus, Jūs sutinkate nekeisti, nekopijuoti, neplatinti, neperduoti, nerodyti, nevykdyti, neatkurti, neskelbti, nelicencijuoti, nekurti išvestinių darbų, nepersiųsti arba neparduoti informacijos, programinės įrangos, produktų arba paslaugų, gautų Svetainėje. Jūs taip pat sutinkate:

 • nesinaudoti Svetaine arba jos turiniu visais neleistinais komerciniais tikslais;
 • neatlikti jokių spekuliatyvių, apgaulingų arba apgavikiškų užsakymų
 • nesinaudoti, nestebėti ir nekopijuoti Svetainės turinio arba informacijos naudojant robotą, interneto vorą, duomenų rinktuvą ar kitas automatizuotas priemones ar rankinį apdorojimą bet kokiais tikslais be mūsų specialaus išankstinio rašytinio leidimo;
 • nepažeisti apribojimų, taikomų blokuojant robotus Svetainės antraštėse ir nevengti kitų priemonių, naudojamų siekiant uždrausti arba apriboti prieigą prie Svetainės;
 • nesiimti priemonių, kuriomis būtų primetama arba galimai primetama mūsų manymu nepagrįsta arba neproporcingai didelė mūsų infrastruktūros apkrova;
 • nenaudoti giliosios nuorodos į bet kurią Svetainės dalį (be apribojimų įskaitant pirkimo kelius) bet kokiais tikslais be mūsų aiškaus išankstinio raštiško sutikimo;
 • neperparduoti, nenaudoti, nekopijuoti, nestebėti (pvz., naudojant interneto vorą, duomenų rinktuvą), nerodyti, neparsiųsti ir neatkurti bet kokio turinio ar informacijos, programinės įrangos, produktų arba paslaugų, siūlomų Svetainėje bet kokios komercinės arba konkurentinės veiklos tikslu;
 • „neskaidyti“, „neatvaizduoti“ ir kitaip neįtraukti bet kurios Svetainės dalies į kitą tinklalapį be išankstinio rašytinio įgaliojimo;
 • netalpinti bet kokios neteisėtos (atsižvelgiant į visus galiojančius įstatymus ar nuostatus) informacijos į Svetainę arba bet kokios informacijos, kuri propaguoja neteisėtą veiklą;
 • neteikti ir nenurodyti nuorodų į bet kokią patalpintą informaciją, kurioje yra medžiagos, kuri galėtų būti laikoma žalinga, nešvankia, pornografine, nepadoria, gašlia, prievartaujamo pobūdžio, užgaulia, niekinančia, rasistine, diskriminuojančia, grasinančia, klastinga, įžeidžiančia, kupina neapykantos arba kitaip nemalonia;
 • neteikti ir neįrašyti nuorodų į bet kokią šmeižikišką, melagingą arba apkalbų pobūdžio medžiagą;
 • neteikti bet kokios medžiagos, kuri pažeidžia intelektinę nuosavybę arba kitas organizacijos arba asmens teises, įskaitant, bet neapsiribojant autoriaus teisėmis, patentais, prekės ženklais, įstatymai, kurie kontroliuoja prekybos paslaptis, teisėmis į privatumą ar viešumą;
 • neteikti medžiagos, kurios neturite teisės platinti pagal įstatymus arba sutartinius ar pasitikėjimu pagrįstus santykius;
 • neapsimesti kitu asmeniu ar subjektu ir melagingai arba kitaip netinkamai neatstovauti savo santykių su kitu asmeniu ar subjektu ir nesisavinti melagingos tapatybės, jei tuo siekiama klaidinti, apgauti arba meluoti kitam asmeniui;
 • nekaitalioti identifikatorių, įskaitant antraščių klastojimą, siekiant paslėpti bet kokios Jūsų patalpintos medžiagos kilmę;
 • nenaudoti Svetainės tokiais principais, kurie sugadintų, deaktyvuotų, perdaug apkrautų arba pakenktų ar kitaip nederėtų prie Svetainės naudojimo ar kitų naudotojų kompiuterinės įrangos, ar atneštų žalą, griautų arba ribotų programinės, aparatinės ar telekomunikacijų įrangos veikimą;
 • nebandyti gauti neteisėtos prieigos prie Svetainės, bet kokio atitinkamo tinklalapio, kitų paskyrų, kompiuterio sistemos arba tinklų, prijungtų prie Svetainės įsilaužiant, pavagiant slaptažodį ar kitais būdais;
 • negauti ir nemėginti gauti medžiagos ar informacijos priemonėmis, kurios neprieinamos Svetainėje, įskaitant informacijos apie kitus surinkimą ar gavimą kitokiu būdu, pvz., el. pašto adresus;
 • nedalyvauti kokioje nors apgaulingoje veikloje, skirtoje manipuliuoti organinės paieškos variklių rezultatų puslapiu (SERP) ir netaikyti paieškos variklių optimizavimo (SEO) technikų, kurios laikomos nesuderinamomis su bendrosiomis paieškos variklių taisyklėmis. SEO metodikas, kurios laikomos neetiškomis arba „juodosios optimizacijos“ (aka spamdeksingas) apima (neapsiribojant): maskavimą, metaduomenų ir pavadinimų gaires, turinio rinkimą, saitų schemos, „Google“ bombas, raktinių žodžių ruošinius, paslėptą tekstas ir saitus, „prieangio“ ir uždarytus puslapius, saitų grupes ar schemas, tinklaraščių komentarų brukalą ir kt; arba
 • neatlikti jokių veiksmų, kurie galėtų būti žalingi Svetainei, „Agoda“ kompanijų grupei ir jų darbuotojams, „Agoda“ reputacijai ar kurie darytų kitokį neigiamą poveikį.

Jei nėra aiškiai leidžiama kitaip, tinklalapių negalima sieti su bet kokiu puslapiu už Svetainės pagrindinio puslapio ribų, taip pat negalima skaidyti Svetainės ar bet kurio tinklalapio arba jo medžiagos ir bet kuriam subjektui draudžiama sieti kurį nors Svetainės elementą el. paštu komerciniais tikslais be aiškaus raštiško kompanijos „Agoda“ leidimo.

Atlikdami užsakymą Svetainėje Jūs patvirtinate ir garantuojate, kad Jums nėra taikoma tarptautinė sankcijų programa.

Jei reikalinga, jūs įvykdysite visas savo pareigas, sumokėsite mokesčius, išskaitas ir kita, kaip reikalaujama jūsų gyvenamoje šalyje.

3. Kainos, papildomas mokestis ir mažiausios kainos garantija

A. Kainos ir mažiausios kainos garantija

Mes siekiame pasiūlyti konkurencingiausias kainas ir norime, kad už viešnagę Įstaigoje mokėtumėte mažiausią įmanomą kainą. Jei internete aptiktumėte Įstaigos kambario rezervaciją su tokiomis pat užsakymo sąlygomis žemesnėmis kainomis po to, kai atlikote užsakymą mūsų tinklalapyje, mes įvertinsime skirtumą tarp mūsų įkainio ir žemesnio įkainio pagal Mažiausios kainos garantijos sąlygas. Jei norite, kad pagal šią garantiją galiotų pretenzijos, jos turi atitikti ir būti pateiktos laikantis visų atitinkamų mūsų „Mažiausios kainos garantijos“sąlygų.

Kartais toks pat Įstaigos kambarys Svetainėje siūlomas mažesne kaina, tačiau Įstaigos nustatytą kainą gali sąlygoti specialūs ribojimai ir nuostatos, pavyzdžiui, pinigų grąžinimo atšaukus užsakymą klausimu. Todėl prieš atlikdami užsakymą atidžiai patikrinkite kambario tipą ir informaciją apie įkainius. To paties tipo kambariui gali būti taikomi skirtingi įkainiai, priklausomai nuo šių apribojimų ir sąlygų (taip pat žr. toliau pateikiamą 6 skyrių).

B. Papildomi Įstaigų mokesčiai

Atminkite, kad visos Svetainėje nurodytos kainos siejamos tik su Jūsų Įstaigos kambario rezervacija ir nurodytos pageidaujamoms apsistojimo dienoms, nurodytam žmonių kiekiui, jei nenurodoma kitaip. Įstaigos kambarių užsakymo įkainiai nurodyti už kambarį ir už naktį. Išskyrus atvejus, kai nurodyta kitaip, kompanija „Agoda“Svetainėje standartiškai nurodo įkainį be mokesčių ir aptarnavimo mokesčių (išsamesnę informaciją žr. toliau) ir parodo šiuos papildomus mokesčių susigrąžinimo ir aptarnavimo mokesčius užsakymo metu. Nepažeidžiant toliau pateikiamos informacijos, prieš patvirtinant užsakymą paskutiniame užsakymo puslapyje (prieš galutinio patvirtinimo ekraną) Jums bus pateikiama bendra suma imtinai. Patikrinkite kiekvieną rezervacijos žingsnį užsakymo formoje; galite bet kada nutraukti užsakymą prieš patekdami į galutinio patvirtinimo ekraną (išsamesnės informacijos apie atšaukimų vykdymą atlikus užsakymus žr. toliau). Svetainėje (Įstaigos informacijos dalyje arba prieš galutinio užsakymo patvirtinimą) ir (arba) patvirtinimo el. laiške (kvite) pateikiama informacija apie tai, iš ko sudaryta galutinė kaina. Pusryčiai standartiškai neįtraukiami į kainą, jei aiškiai nėra nurodoma kitaip. Tiesiogiai iš svečių surenkami kurorto ir kiti privalomi mokesčiai (žr. toliau) bei konkretaus miesto, turizmo ar apgyvendinimo mokesčiai (jei jie taikomi) standartiškai nėra įskaičiuojami į kainą, jei nenurodoma kitaip. Svetainėje peržiūrėkite Įstaigos aprašą arba sąlygas. Joks draudimas neįtraukiamas į kainą. Standartinė Įstaigos kambario rezervacija galioja vieno ar dviejų asmenų kambariui, o už papildomas lovas dažniausiai mokama papildomai. Įstaiga gali atsisakyti priimti daugiau asmenų, jei nebus atitinkamai informuota iš anksto. Atminkite, kad kai kurios Įstaigos gali taikyti papildomą, tačiau privalomą „poilsiavietės mokestį“ (ar panašų) už naudojimąsi tam tikromis paslaugomis. Šis poilsiavietės mokestis standartiškai neįtraukiamas į kainą, bet bus paminėtas Įstaigos aprašyme Svetainėje. Įstaiga gali iš Jūsų tiesiogiai pareikalauti papildomai apmokėti už energijos sunaudojimą, bagažo priežiūrą, laikraščių pristatymą, seifą kambaryje, turizmo mokesčius ar patalpų tvarkymą. Papildomai priskaičiuojamų Įstaigos mokesčių kompanija „Agoda“ nekontroliuoja; jie taikomi tam tikrose rinkose, įskaitant JAV. Savaime suprantama, kad papildomi nenumatyti mokesčiai ir asmeniniai poreikiai beveik niekada neįtraukiami, pavyzdžiui, automobilių statymas, minibaras, skambučiai telefonu, kambarių priežiūra, maistas ir gėrimai, iškilminga vakarienė (pvz., Naujųjų metų, Kalėdų, Kinijos Naujųjų metų ir kt.). Mokesčiai už šias paslaugas nebus įtraukiami į kambario kainą, tačiau atsispindės užsakymo formoje. Skaitykite „Informaciją apie Įstaigą“, „Užsakymo sąlygas“, „Atšaukimo politiką“ arba panašią informaciją Svetainėje. Jei abejojate dėl to, kokie mokesčiai įtraukiami, galite susisiekti su mūsų Klientų aptarnavimo komanda.

Kai kuriose Įstaigose papildomai prie kambario kainos Įstaigos pageidavimu arba Jūsų pasirinkimu, jei tai leidžiama, bus pridedamas privalomas transportavimo arba atvežimo į įstaigą mokestis. Jis ypač taikomas kelionių į salas (pvz., Maldyvus) atvejais, kai norėdami patekti į Įstaigą turite naudotis Įstaigos transportu. Atminkite, kad kompanija „Agoda“ nesirūpina transportu – jį Įstaigos vardu visada organizuoja ir pasiūlo asmuo, atsakingas už transportavimo paslaugas, bet ne „Agoda“. Kompanija „Agoda“ neprisiima jokios atsakomybės už šių transportavimo paslaugų kokybę, saugą bei periodiškumą. Kai kuriose teisinėse sistemose Įstaigos privalo tiesiogiai iš svečių surinkti vietinį lovos ar miesto mokestį. Todėl vyriausybės nustato papildomus mokesčius ir gali paprašyti Įstaigų juos surinkti tiesiogiai. Šie mokesčiai, jei jie taikomi, yra mokami Jūsų Įstaigai tiesiogiai registratūroje. Apie tai, kokie papildomi mokesčiai įtraukiami arba neįtraukiami, pasitikrinkite susisiekę su Įstaiga ar Klientų aptarnavmo tarnyba.

C. Valiutos konvertavimas

Jūsų patogumui kainas galima konvertuoti į skirtingas valiutas. Įstaigos kainos, nurodytos kitokia valiuta, nei Svetainėje, konvertuojamos į rodomą valiutą „Agoda“ nurodytu įkainiu, į kurį gali įeiti kai kurioms valiutoms taikomas konvertavimo ir (arba) apdorojimo mokestis. Valiuta ir suma, matoma paskutiniame užsakymo puslapyje, yra suma, kurią „Agoda“ nuskaičiuoja nuo Jūsų kredito kortelės. Jums gali būti suteikta galimybė atsiskaityti Jūsų kredito kortelės valiuta, jeigu ji skiriasi nuo pasirinktos valiutos. Neatidėliotino mokėjimo atveju, pamatysite sumą Jūsų kortelės valiuta, kuri bus nuskaityta nuo Jūsų kredito kortelės. „Užsakymas dabar, mokėjimas vėliau“ atveju, pamatysite numatomą konvertuotą sumą, o nustatytą mokėjimo dieną nuo kredito kortelės bus nuskaityta suma pagal valiutos konvertavimo kursą. Jūsų bankas gali priskaičiuoti papildomus sandorio mokesčius, kurių „Agoda“ nekontroliuoja. Atminkite, kad valiutos keitimo įkainiai kinta kiekvieną dieną. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad naudodamiesi Alipay arba UnionPay, mokėsite Kinijos Ženmibi Juanio valiuta (parodyta suma), o skliausteliuose JAV doleriais pateikta suma yra tik Jūsų žiniai. Kai kuriomis kredito koretelėmis negalima atsiskaityti tam tikra valiuta, tokiu atveju bus pasiūlyta atsiskaityti kita valiuta, (dažniausiai kredito kortelę išdavusio banko šalies valiuta) naujame laukelyje. Atkreipkite dėmesį į užsakymo formos laukelius prieš paspausdami patvirtinimo mygtuką.

Trumpai apie mokesčių ir rinkliavų surinkimą

Siekiant palengvinti Jūsų ir Įstaigos sandorį, į nuo Jūsų kredito kortelės nuskaitomą sumą paprastai būna įtraukti mokesčiai ir rinkliavos („Mokesčiai ir rinkliavos“), jei nenurodoma kitaip. Į šią sumą įeina Įstaigai mūsų numatoma sumokėti su Jūsų užsakymu susijusi suma, lygi Įstaigos sumokamai mokesčių sumai, įskaitant, bet neapsiribojant pardavimų ir panaudos mokesčius, apgyvendinimo mokestį, kambario mokestį, akcizo mokestį, pridėtinės vertės mokestį ir (arba) kitus panašius mokesčius. Tam tikrose vietovėse į mokesčių sumą taip pat gali būti įtraukiami vyriausybės nustatyti aptarnavimo mokesčiai ar kiti mokesčiai, kurie nėra tiesiogiai mokami mokesčių tarnyboms, tačiau pagal įstatymą reikalaujama, kad juos surinktų Įstaiga. Įstaigai mokama mokesčių suma gali skirtis nuo mūsų apskaičiuotos ir įtrauktos į Jūsų mokėtiną kainą sumos. Skirtumas, jei jis yra - tai kompensacijos už mūsų paslaugas dalis, kuri taip pat skirta Jūsų rezervacijos išlaidoms padengti, įskaitant, pavyzdžiui, klientų aptarnavimo išlaidas. Jei likutis neigiamas, mes padengsime skirtumą. Mokesčių ir rinkliavų sumos gali kisti, priklausomai nuo keletos veiksnių, įskaitant bet neapsiribojant suma, kurią mokame Įstaigai, atsižvelgiant į Įstaigos, kurioje apsistosite, vietą, be to, į šią sumą gali būti įskaičiuojamas mūsų gaunamas pelnas.

Išskyrus žemiau aprašomus atvejus, mes nesame pardavėjai, surenkantys ir pervedantys mokesčius atitinkamoms mokesčių tarnyboms. Mūsų apgyvendinimo paslaugų tiekėjai įskaičiuoja visus mums taikomus mokesčius, o mes tiesiogiai šias sumas mokame pardavėjams. Mes nesame bendrapardavėjai, asocijuoti su pardavėju, iš kurio perkame ar rezervuojame savo klientų kelionių užsakymus. Apmokestinimas ir atitinkamas mokesčių tarifas bei apmokestinimo tipas gerokai skiriasi pagal vietovę.

Mokėdami už kai kuriose jurisdikcijose esančias Patalpas, kartu su mokesčiais ir paslaugų suma turėsite sumokėti mokestį, kurį mes privalome surinkti ir perduoti mokesčių institucijoms nuo sumų, mūsų gaunamų kaip užmokestis už paslaugas.

Tais atvejais, kai turite mokėti Įstaigoje, į kainą gali būti įskaičiuoti arba neįskaičiuoti mokesčiai ir paslaugos. Peržiūrėkite užsakymo sąlygas ir savo patvirtinimo laišką ar kvitą, arba susisiekite su mūsų klientų aptarnavimo tarnyba.

Kaip nurodyta aukščiau, tam tikri miestai arba savivaldybės taiko miesto, lovos, turizmo, valdymo ar kitus atitinkamus mokesčius, kuriuos Įstaiga surenka vietoje.

4. Privatumas

Mes gerbiame Jūsų privatumą. Išsamesnės informacijos žr. mūsų „Privatumo politiką“.

5. Apmokėjimas – Kredito kortelė – „Užsakyk dabar, mokėk vėliau“- Amžius - Sukčiavimas

Vykdant išankstinius Patalpų užsakymus naudojantis „Agoda“ paslaugomis, išankstinio užsakymo metu ir patvirtinus užsakymą nuo Jūsų kredito kortelės „Agoda“ nuskaičiuos visą kainą (kartais – be pinigų grąžinimo galimybės, priklausomai nuo Įstaigos užsakymo sąlygų, žr. toliau), o tokiu atveju, kai užsakoma dabar, o mokama vėliau, pranešimą apie mokėtiną sumą gausite el. paštu. Naudodamiesi paslauga „Užsakyk dabar, mokėk vėliau“, įsitikinkite, kad naudojote galiojančią kredito kortelę ir sąskaitoje yra pakankamai lėšų mokėjimui atlikti. Jeigu nurodytą datą dėl tam tikros priežasties kredito kortelė negali būti apmokestinta, užsakymas bus atšauktas. Prieš atlikdami rezervaciją atidžiai perskaitykite užsakymo informaciją, kad nesusidurtumėte su minėtais nepatogumais. Kompanija „Agoda“ apdoroja pinigų grąžinimo procedūrą per atitinkamą laikotarpį. Kai kurių Įstaigų atveju mes nenuskaičiuosime pinigų nuo Jūsų sąskaitos, nes už savo viešnagę Įstaigai mokėsite tiesiogiai (išsiregistruodami). Tačiau tokiais atvejais kai kurios Įstaigos gali iš anksto įšaldyti atitinkamą sumą Jūsų kredito kortelės sąskaitoje, nuskaičiuoti užstatą arba visą rezervacijos sumą iš anksto. Įstaigos gali reikalauti kredito kortelės informacijos, kad garantuotų Jūsų rezervaciją. Tada mes siųsime Jūsų kredito kortelės informaciją Įstaigai, kurioje atlikote užsakymą, be to, galime patikrinti, ar pakanka lėšų Jūsų kortelėje (t. y. įšaldyti atitinkamą sumą). Siekdami apsaugoti ir įrašyti Jūsų kredito kortelės duomenis, kai atliekate pavedimą, teikdami paslaugas naudojame saugaus sujungimo sluoksnio (angl. Secure Socket Layer - SSL) technologiją.

Jei kredito kortelė būtų klastojama arba ją naudotų trečiosios šalys, neturinčios tam leidimo, sužinoję apie tokį neleistiną panaudojimą turite nedelsdami susisiekti su savo banku arba kortelės išdavimo institucija. Jei įtartumėte, kad neteisėtas arba apgaulingas užsakymas buvo atliktas naudojantis „Agoda“ svetaine, prašome nedelsiant susisiekti su mūsų Klientų aptarnavimo komanda.

Norėdami pateikti užsakymą, privalote būti vyresni nei 18 metų amžiaus (arba leistino amžiaus tose šalyse ir teritorijose, kur galioja didesnis, nei 18 metų amžiaus cenzas) ir turėti pilną juridinę teisę atlikti pavedimą (arba turėti savo juridinio globėjo įgaliojimą). Jūs patvirtinate, kad kredito arba debeto kortelė, kurią naudojate, yra Jūsų nuosavybė arba, kad esate įgaliotas atlikti užsakymą naudodamasis šia kortele, o joje yra pakankamai lėšų sandoriui padengti. Jūs prisiimate finansinę atsakomybę už visus sandorius, kurie atliekami Jūsų vardu ar naudojant Jūsų sąskaitą.

Jūs patvirtinate, kad informacija, kurią mums pateikėte atlikdami užsakymą, yra visiškai teisinga. Kompanija „Agoda“ pasilieka teisę nepriimti tam tikrų kredito kortelių. Kompanija „Agoda“ savo nuožiūra gali pridėti arba pašalinti kitus apmokėjimo metodus. Jūsų patogumui „Agoda“ siūlo galimybę saugiai laikyti Jūsų kredito kortelės duomenis. Daugiau informacijos rasite Privatumo Politikoje.

Mes naudojame patikimą apgavysčių susekimo ir apsisaugojimo nuo jų sistemą. Kai kada patvirtindami užsakymą galime pareikalauti papildomos informacijos arba pagrindimo, kaip išsamiau paaiškinta Svetainėje. Naudojantis paslauga „Užsakyk dabar, mokėk vėliau“, nuo Jūsų kortelės gali būti nuskaičiuojamas nedidelis patvirtinimo arba autorizavimo mokestis. Suma bus nuskaičiuojama po patvirtinimo arba, naudojantis paslauga „Užsakyk dabar, mokėk vėliau“ – mokėjimas atidedamas (jeigu dėl tam tikros priežasties kredito kortelė negali būti apmokestinta nustatytą dieną, užsakymas gali būti atšauktas). Išankstiniai užsakymai nepatvirtinami tol, kol negausite patvirtinimo laiško su kvitu; taip pat tikėtina, kad apgavysčių patikros metu Įstaigoje nebus laisvų vietų, taigi išankstinis užsakymas negalios. Tokiais atvejais „Agoda“ atsakomybės neprisiima. Siekiant apsaugoti privatumą, papildomai pateikta informacija bus vertinama pagal taikomus griežtus standartus, šifruojant persiuntimą ir naudojantis specialistų paslaugomis patikrinimui atlikti. Jei nuspręstumėte nepateikti papildomos informacijos arba jei mūsų netenkintų gauta informacija, užsakymas nebus užbaigtas ir bus visiškai atšauktas, o nuskaičiuota suma (įskaitant kontrolinį mokestį, jei jis taikomas) bus grąžinta.

Trumpai apie nepavykusius apmokėjimus

Dėl įvairių priežasčių mokėjimai Svetainėje gali nepavykti. Tokiais atvejais Agoda pasiūlys alternatyvas, kad jūsų užsakymas būtų tęsiamas. Jei jums kiltų kokių nors klausimų, susisiekite su mūsų Klientų tarnybos skyriumi.

6. Užsakymo sąlygos: atšaukimai, neatvykimai, išvykimai pirma laiko ir pavėluotas išsiregistravimas - specialieji poreikiai

Atlikdami rezervaciją mūsų Svetainėje, Jūs sutinkate su mūsų Patalpų užsakymo sąlygomis, įskaitant atšaukimą ir neatvykimo politiką, taikomą tam užsakymui ir visoms papildomoms Įstaigos (pristatymo) sąlygoms, kurios gali būti taikomos Jūsų rezervacijai arba Jūsų viešnagės metu, įskaitant teikiamas paslaugas ir (arba) Įstaigos siūlomus produktus (Įstaigos pristatymo sąlygos pateikiamos informacijoje apie atitinkamą Įstaigą). Bendroji kiekvienos Įstaigos užsakymo atšaukimo ir neatvykimo politika skelbiama Svetainėje, Įstaigos informacijos puslapiuose arba „Užsakymo sąlygose“, „Atšaukimo politikoje“ ar kitur bei patvirtinimo el. laiške ir kvite. Atminkite, kad Jums gali būti taikomas mokestis už užsakymo atšaukimą, laikantis Įstaigos užsakymo atšaukimo ir neatvykimo politikos, kai kuriais atvejais už visą viešnagę ar pirmąją naktį. Prieš atliekant užsakymą, rekomenduojame rūpestingai perskaityti Įstaigos užsakymo atšaukimo ir neatvykimo politiką. Jei nepavyktų registruotis savo Įstaigoje laiku numatytą rezervacijos dieną ir neįspėtumėte Įstaigos, likusi Jūsų rezervacijos dalis gali būti panaikinama, o pinigai negrąžinami, priklausomai nuo konkretčios Įstaigos sąlygų. Nepriklausomai nuo Įstaigos užsakymo atšaukimo politikos, kompanija „Agoda“ pasilieka teisę taikyti užsakymo atšaukimo mokestį, nurodomą Svetainėje. Prieš atlikdami rezervaciją rūpestingai išstudijuokite Įstaigos informaciją ir susipažinkite su taikomomis sąlygomis. Kai kurios Įstaigos taiko papildomą mokestį išsiregistruojant pirma laiko ar pavėluotai.

Jei pageidautumėte patikrinti, keisti arba atšaukti savo rezervaciją, skaitykite patvirtinimo el. laišką ir laikykitės jame nurodytų instrukcijų, naudokitės mūsų savitarnos įrankiu arba susisiekite su Klientų aptarnavmo tarnyba.

Specialūs poreikiai: jei turite specialių poreikių (pvz., pageidaujate kambario, pasiekiamo invalidų vežimėliu), susisiekite su Klientų aptarnavimo tarnyba arba Įstaiga ir patikrinkite, ar jie gali patenkinti specialiuosius poreikius. Atminkite, kad visi specialieji poreikiai priklauso nuo situacijos ir jų kompanija „Agoda“ negarantuoja. Priklausomai nuo konkrečios Įstaigos politikos, Jūsų rezervacija bus kompensuota, atšaukta arba pakeista, jei specialiųjų poreikių patenkinti neįmanoma. Jei bus galimybė, Jūsų pageidavimas bus patenkintas atvykus.

 

Trumpai apie Agoda Slaptus Sandorius

”Slaptų Sandorių” programos pagalba Agoda nuolat gali pasiūlyti kokybiškų Įstaigų kambarius labai patraukliomis kainomis, o tai reiškia, kad jūs galite džiaugtis galimybėmis daug sutaupyti užsakydami kokybiškas apgyvendinimo paslaugas viso pasaulio geriausiose Įstaigose, nuo prabangių penkių žvaigždučių viešbučių iki žavių nedidelių viešbutukų. Dėl įvairių priežasčių Įstaigos, dalyvaujančios šioje programoje, nori likti nežinomos iki užsakymas bus patvirtintas ir apmokėtas.

Slapti sandoriai žymimi specialiu logotipu ir jūs galite peržiūrėti bei sužinoti pagrindinę informaciją apie šias Įstaigas (rajoną, aprašymą, patalpas) prieš rezervuodami, bet nežinosite kuri tai Įstaiga. Kai užbaigsite rezervaciją, bus atskleistas Įstaigos pavadinimas, vieta ir kontaktai. Tam, kad Agoda galėtų ir ateityje nuolatos užtikrinti ypatingas kainas, Slaptų Sandorių negalima atšaukti, sumokėti pinigai negrąžinami.

Trumpai apie PointsMAX

“PointsMAX” programos pagalba Agoda siūlo jums galimybę rinkti tam tikrų trečiųjų šalių lojalumo programų taškus (pvz. oro linijų mylias). Užsakydami kai kurias apgyvendinimo įstaigas jūs galėsite pasirinkti trečiosios šalies lojalumo program iš PointsMAX meniu ir pamatyti pasiūlymus greta įprasto kambario pasiūlymo. Jei bus galima, jums bus pasiūlyta pasirinkti PointsMAX užsakymą, kuris atneš jums pasirinktos trečiosios šalies lojaluo programos taškų. Uždirbamų taškų skaičius ir programos pavadinimas patvirtinami užsakymo formoje ir padėkos – patvirtinimo laiške, kurį gausite atlikę PointsMAX užsakymą. Taškai bus įskaityti tiesiogiai į jūsų trečiosios šalies lojalumo programos sąskaitą per 2 – 4 savaites nuo išvykimo datos.

Kelios svarbios pastabos apie visus PointsMAX užsakymus:

 • Trečiosios šalies taškų gavėjo tapatybė turi atitikti viešbutyje viešinčio svečio tapatybei (identifikuojama pagal pagrindinio svečio pavardę);
 • PointsMAX užsakymų kaina gali skirtis nuo įprasų užsakymų tomis pačiomis sąlygomis;
 • PointsMAX užsakymų kainos negali būti skirstomos į kambario kainos ir taškų sudedamasias;
 • Visos taikomos atšaukimo sąlygos taikomos PointsMAX užsakymams;
 • Gali būti renkami tik premijų taškai, ne status taškai ar taškai;
 • Atšauktos rezervacijos neuždirbs taškų, nepriklausomai nuo atšaukimo finansinių sąlygų;
 • Taškų negalima keisti į grynuosius, jie nėra kaupiamieji kitiems pasiūlymams;
 • Agoda kainos garantija netaikoma PointsMAX užsakymams ; ir
 • Tokiai programai taikomos trečiųjų šalių lojalumo programos nuoststos ir sąlygos.

7. Intelektinės nuosavybės teisės: informacija apie prekės ženklą

„Agoda“, o taip pat pavadinimo translitercijos į vietinę kalbą, yra registruotas prekės ženklas, kurį teisėtai naudoja „Agoda“ ir (arba) jos filialai įvairiose pasaulio šalyse, įskaitant, bet neapsiribojant JAV, ES, Kanada, Singapūru, Tailandu, Japonija, Kinija, Indija, Malaizija, Australija, Rusija, Korėja, Indonezija, JAE, Šveicarija ir kt. Kiti Svetainėje nurodyti produktų ir įmonių pavadinimai gali būti pavadinimas, prekės ženklas, prekybinis pavadinimas, paslaugos ženklas, logotipas, simbolis ar kita turtinė kompanijos „Agoda“, jos licencijų išdavėjo, asocijuotų įmonių arba trečiosios šalies nuosavybė. Svetainėje naudojami pavadinimai, prekės ženklo pavadinimai, prekės ženklai, paslaugų ženklai, logotipai, simboliai arba kita turtinė nuosavybė ar ženklinimas, priklausantys bet kuriai trečiajai šaliai, ir galimybė gauti konkrečias prekes ar paslaugas iš tokios trečiosios šalies Svetainėje, neturi būti laikoma Svetainės skatinimu arba rėmimu iš bet kurios tokios trečiosios šalies pusės, o taip pat ir tokios trečiosios šalies dalyvavimas siūlant prekes, paslaugas arba informaciją Svetainėje. Kompanijai „Agoda“ priklauso Svetainės autoriaus teisės. Negalite naudotis kompanijos „Agoda“ intelektine nuosavybe be mūsų sutikimo.

Svetainėje yra pateikta autoriaus teisių medžiaga, prekės pavadinimai ir kita nuosavybės informacija, įskaitant, bet neapsiribojant tekstu, programine įranga, nuotraukomis, grafiniais atvaizdais, o ateityje taip pat talpinamais vaizdo įrašais, grafiniais vaizdais, muzika ir garsu. Visas Svetainės turinys yra saugomas autoriaus teisių įstatymo. Mes ir mūsų licencijų išdavėjai turime autoriaus teisę ir (arba) duomenų bazės teisę pasirinkti, koordinuoti, organizuoti ir plėsti šį turinį bei teisę į turinio originalą. Negalima keisti, skelbti, perduoti, dalyvauti perduodant arba parduodant, kurti išvestinius darbus ar kitaip panaudoti turinio pilnai ar dalimis, išskyrus atvejus, nurodytus Naudojimo sąlygose.

Jei nenurodoma kitaip, programinė įranga, kurios reikia mūsų paslaugoms arba kuri yra pasiekiama arba naudojama Svetainėje, bei intelektinės nuosavybės teisės (įskaitant prekės ženklus, paslaugų ženklus, logotipus, dizaino sprendimus, autoriaus teises ir kt.) į turinį, informaciją ir medžiagą Svetainėje priklauso kompanijai „Agoda“, jos filialams ar asocijuotoms įmonėms, licencijų išdavėjams, tiekėjams (įskaitant Įstaigas) arba paslaugų teikėjams. Kompanija „Agoda“ neatsako už autorių teisių apsaugotą medžiagą, kurią pateikia trečiosios šalys arba intelektinės nuosavybės teisių pažeidimus iš šių trečiųjų šalių pusės.

Svetainės informacija galima naudotis tik savo asmeniniais tikslais. Bet koks kopijavimas, perskirstymas, persiuntimas, skelbimas arba komercinis atsisiųstos medžiagos panaudojimas yra draudžiamas be mūsų ir be autoriaus teisių savininko aiškaus leidimo, nebent aiškiai leidžiama kitaip pagal autoriaus teisių įstatymą. Autoriaus teisių medžiagą kopijuojant, perskirstant arba skelbiant gavus leidimą, negali būti atliekami jokie pakeitimai arba autorystės priskyrimo panaikinimai, prekės ženklo istorijos arba autoriaus teisių keitimai. Jūs patvirtinate, kad nesisavinate autoriaus teisių atsisiųsdami autoriaus teisių medžiagą.

Mes galime pateikti hiperteksto nuorodas į kitas svetaines, kurias kontroliuoja kiti žmonės. Naudodami šią nuorodą išeinate iš Svetainės ir veikiate savo nuožiūra.

Pretenzijos dėl autoriaus teisių pažeidimo

Jei gera valia manote, kad medžiagos, kurias mes kontroliuojame, pažeidžia Jūsų autoriaus teises, Jūs ar Jūsų atstovas („pareiškėjas“) gali atsiųsti mums raštišką pranešimą su tokia informacija:

1. pareiškėjo vardas ir adresas;

2. jei pareiškėjas nėra autoriaus teisių savininkas arba išskirtinis licencijų išdavėjas - autoriaus teisių savininko vardas ir adresas arba išskirtinė licencija;

3. jei pareiškėjas negyvena Singapūre - pareiškėjo kontaktinis adresas Singapūre;

4. telefono numeris, fakso numeris (jei yra) ir el. pašto adresas, kuriuo galima susisiekti su pareiškėju;

5. išsami informacija, pagal kurią galima identifikuoti kūrinį, kurio autoriaus teisės manoma yra pažeistos;

6. išsami informacija, pagal kurią galėsime nustatyti ir rasti kūrinio, kurio autoriaus teisės manoma yra pažeistos elektroninę kopiją, įskaitant elektroninės kopijos vietą internete;

7. prašymas, kad pareiškėjas reikalauja pašalinti kopiją arba panaikinti prieigą prie el. kopijos;

8. patvirtinimas, kad pareiškėjas nuoširdžiai tiki, kad elektroninė kopija pažeidžia kūrinio autoriaus teises, nurodytas aukščiau pateikiamame 5 skyriuje;

9. pareiškimas, kad pranešime pateikiama informacija yra tiksli;

10. patvirtinimas, kad pareiškėjas yra (a) savininkas ar turi išimtinę licenciją, kaip nurodyta prieš tai esančiame 5 skyriuje arba (b) yra įgaliotas atstovauti minėtąjį savininką arba išimtinės licencijos turėtoją; ir

11. patvirtinimas, kad pareiškėjas pripažįsta Singapūro teismų jurisdikciją teismo procedūroms pagal atitinkamas Singapūro autoriaus teisių įstatymo sąlygas.

Pranešimą privalo pasirašyti pareiškėjas ir atsiųsti mums vienu iš šių būdų: el. paštu, adresu copyright@agoda.com arba registruotu laišku 11 skyriuje nurodytu adresu Juridiniam skyriui, Pretenzijos dėl autoriaus teisių.

Mes patikrinsime ir atsižvelgsime į visas pastabas, kurios atitinka prieš tai nurodytus reikalavimus pagal galiojančius įstatymus.

Prieš pildant pranešimą rekomenduojame pasitarti su savo teisės patarėju. Taip pat atminkite, kad galite būti apkaltintas nusižengimu arba privalėti atsakyti už žalą, jei pateiksite melagingą pareiškimą dėl autoriaus teisių pažeidimo.

8. Apžvalgos – tolimesnis susirašinėjimas - teisės naudotis turiniu

Atlikdami užsakymą sutinkate gauti patvirtinimo žinutes (el. laišką ir/arba SMS), o taip pat pasiūlymą užpildyti mūsų svečio apžvalgos formą, kurią Jums išsiųsime iškart po Jūsų viešnagės Įstaigoje, o taip pat kelis priminimus. Ją pildyti nėra privaloma. Patvirtinimo ir svečio apžvalgos pranešimai (el. laiškai, trumposios žinutės) nėra naujienlaiškiai ir reklama, todėl jų atsisakyti negalima (žiūrėti Privatumo Politiką). Užpildytą svečio apžvalgą galima įkelti į atitinkamos Įstaigos informacijos puslapį Svetainėje tik siekiant informuoti (būsimus) klientus apie Įstaigos paslaugų lygį ir kokybę. Paskelbdami ataskaitą kompanijai „Agoda“ suteikiate visiškas, neterminuotas, nemokamas, perduodamas ir neatšaukiamas teises į visą pateiktą naudotojo turinį, įskaitant Jūsų vardą. „Agoda“ pasilieka teisę savo nuožiūra versti, redaguoti, koreguoti, atšaukti arba šalinti apžvalgas. Jūs patvirtinate, kad laikysitės Svečio apžvalgų vadovo reikalavimų. Be to, patvirtinate ir garantuojate, kad (i) Jums priklauso visos teisės į naudotojo turinį, kurį skelbiate ar kitaip platinate arba turite kitokią teisėtą teisę skelbti ir platinti Svetainėje; (ii) šis turinys yra tikslus ir neklaidinantis; ir (iii) naudodami bei skelbdami ar kitaip platindami šį turinį nepažeidžiate Naudojimo sąlygų ar galiojančių įstatymų bei nuostatų ir nebus pažeistos jokios teisės ir nenukentės joks asmuo ar subjektas. Jūs kompanijai „Agoda“ suteikiate teisę patraukti baudžiamojon atsakomybėn bet kurį asmenį ar subjektą, nesilaikiusį Naudojimo sąlygų ir tokiu būdu pažeidusį Jūsų ar kompanijos „Agoda“ teises į turinį. Jūs patvirtinate, kad esate visiškai atsakingas už bet kokį Jūsų pateikiamą naudotojo turinį.

Naudotojų pateikiamas turinys bus laikomas nekonfidencialiu ir kompanija „Agoda“ šio turinio neprivalo laikyti tokia informacija. Neapsiribojant tuo, kas minėta aukščiau, kompanija „Agoda“ pasilieka teisę naudoti turinį taip, kaip jai atrodo teisinga, įskaitant, bet neapsiribojant, panaikinimu, redagavimu, keitimu, atmetimu arba atsisakymu jį skelbti. Kompanija „Agoda“ neprivalo siūlyti Jums apmokėjimo už Jūsų pateikiamą turinį arba galimybės redaguoti, panaikinti ar kitaip keisti turinį, kai jis pateikiamas kompanijai „Agoda“. Kompanija „Agoda“ neįsipareigoja priskirti Jums turinio autorystės ir neprivalo įgalinti priskyrimo kokia nors forma iš trečiųjų šalių pusės. Išsamesnės informacijos ieškokite kompanijos „Agoda“ sąlygose Svetainėje.

Patvirtinama, kad Jūs išsaugote turinio neturtines teises (įskaitant autorystės ar viso kūrinio teises), o šiuo dokumentu patvirtinate, kad (a) nereikalaujate jokios asmens identifikavimo informacijos naudojimo, susijusios su šiuo turiniu arba išvestiniais darbais, pagerinimais ar atnaujinimais; (b) neprieštaraujate, kad kompanija „Agoda“ ar jos licencijų turėtojai, įpėdiniai ir teisių perėmėjai skelbtų, naudotų, keistų, trintų ir panaudotų turinį; (c) sutinkate niekada nereikšti pretenzijų į kurią nors ar visas neturtines autoriaus teises kurioje nors turinio dalyje; ir visam laikui pasižadate, kad (d) kompanija „Agoda“ ir jos licencijų turėtojai, įpėdiniai ir teisių perėmėjai nebus saistomi jokiomis pretenzijomis, kurias galite pareikšti kompanijai „Agoda“ dėl kurios nors neturtinės teisės.

9. Patarimai keliaujant - vizos reikalavimai

Nors dažniausiai kelionėse nelaimingų atsitikimų išvengiama, keliavimas į tam tikras šalis gali būti rizikingas. Mes skatiname keleivius prieš užsisakant kelionę, ypač keliaujant tarptautiniais maršrutais, susipažinti su kelionės draudimais, įspėjimais, o taip pat skelbimais ir įspėjimais, kuriuos išleidžia vyriausybės.

Parodydama Įstaigas tam tikrose vietovėse, kompanija „Agoda“ netvirtina ir negarantuoja, kad kelionė į tokias vietoves rekomenduotina ir nerizikinga, be to, kompanija „Agoda“ niekada neprisims atsakomybės už žalą ar nuostolius, kurie gali būti susiję su keliavimu į tokias vietoves. Kompanija „Agoda“ jokiomis aplinkybėmis neprisiims atsakomybės už nelaimingus atsitikimus Jūsų viešnagės Įstaigoje metu. Jums labai rekomenduojame susipažinti su atitinkamais patarimais keliaujantiems, kuriuos paskelbė Jūsų šalies vyriausybė apie tą šalį, kurioje lankysitės, ir imtis reikiamų atsargumo priemonių. Taip pat rekomenduojame pasirūpinti asmeniniu kelionės draudimu.

Kompanija „Agoda“ nebus laikoma atsakinga už bet kokią žalą, patiriamą Jums neturint reikalingų pasų, vizų ir kelionės dokumentų. Rekomenduojame susisiekti su atitinkamomis tų šalių, kurias norite aplankyti, ambasadomis, konsulatais ir (arba) vizų išdavimo tarnybomis. Jūs atsakote už visų reikalingų kelionės dokumentų įsigyjimą.

Atminkite, kad kai kuriose šalyse taikomos griežtos importo taisyklės ir nuostatai apribotoms arba draudžiamoms prekėms, gaminiams arba medžiagoms. Tai gali būti (neapsiribojant) alkoholis, tabakas, parfumerija, narkotinės medžiagos, medikamentai, knygos, filmai, DVD, suaugusiųjų pramogoms skirta medžiaga, maisto gaminiai, augalai, gyvūnų dalys ir kt. Jūs atsakote už tai, kad būtų laikomasi galiojančių nuostatų. Už jų nesilaikymą gali būti baudžiama.

10. Skundai

Jei turite nusiskundimų “Agoda” paslaugomis, galite susisiekti su Pagalbos klientams tarnybos komanda vienu iš aprašytų būdų čia . Mes padarysime absoliučiai viską, ką tik galime, kad Jums padėtume. Turėkite omenyje, kad visi skundai dėl Įstaigų (sąlygos, standartai, aptarnavimas, įrenginiai, patapų išvaizda, maistas irk t.) yra vien tik pačios Įstaigos reikalas. “Agoda” susisieks tieiogiai su Įstaiga ir pabandys rasti abipusiai priimtiną sprendimą, tačiau negali garantuoti Jus tenkinančio rezultato.

11. Teisiniai klausimai

Garantijų netaikymas

VISAS TURINYS, ĮSKAITANT PROGRAMINĘ ĮRANGĄ, PRODUKTUS, PASLAUGAS, INFORMACIJĄ, TEKSTĄ IR SUSIJUSIĄ GRAFINĘ MEDŽIAGĄ, ESANČIĄ AR GAUNAMĄ SVETAINĖJE, YRA JUMS PATEIKIAMAS „TOKS, KOKS YRA“. KOMPANIJA „AGODA“ NETVIRTINA IR NETEIKIA GARANTIJŲ, NEI TIESIOGIAI, NEI NETIESIOGIAI, ŠIOS SVETAINĖS AR JOS INFORMACIJOS, TURINIO ARBA JOJE PATEIKIAMOS MEDŽIAGOS KLAUSIMAIS, JEI TAI AIŠKIAI LEIDŽIAMA PAGAL GALIOJANČIUS ĮSTATYMUS, KOMPANIJA „AGODA“ NETEIKIA JOKIŲ ATSAKOMYBĖS GARANTIJŲ IR NEPRIIMA JOKIŲ ATSAKOMYBĖS SĄLYGŲ, TIEK TIESIOGIAI, TIEK NETIESIOGIAI, ĮSKAITANT, BET NEAPSIRIBOJANT, TAIKOMOMIS PARDAVIMO SĄLYGOMIS AR GARANTIJOMIS DĖL PREKINĖS VERTĖS AR ĮDĖTŲ PASTANGŲ, INFORMACINIU TURINIU, PAVADINIMU ARBA TREČIŲJŲ ŠALIŲ TEISIŲ PAISYMU. KOMPANIJA „AGODA“ NEGARANTUOJA IR NETEIGIA, KAD SVETAINĖ VEIKS BE KLAIDŲ AR SUTRIKDYMŲ, KAD DEFEKTAI BUS PAŠALINTI AR KAD SVETAINĖ IR (ARBA) JOS SERVERIAI BUS BE VIRUSŲ IR (ARBA) ŽALINGŲ KOMPONENTŲ. KOMPANIJA „AGODA“ NEGARANTUOJA IR NETVIRTINA TURINIO TINKAMUMO, PRIEINAMUMO,TIKSLUMO, PATIKIMUMO, IŠBAIGTUMO AR BET KOKIOS MEDŽIAGOS, ESANČIOS SVETAINĖJE KOKIAIS NORS TIKSLAIS AKTUALUMO, ĮSKAITANT PROGRAMINĘ ĮRANGĄ, PRODUKTUS, PASLAUGAS, INFORMACIJĄ, TEKSTĄ IR SUSIJUSĮ GRAFINĮ TURINĮ.

KOMPANIJA „AGODA“ NEATSAKO UŽ SUTRIKIMUS, KURIUOS SUKELIA SERVERIŲ KLAIDOS, NETEISINGAI ADRESUOTI AR PERADRESUOTI PERSIUNTIMAI, NUTRŪKĘ INTERNETO RYŠIAI, SUTRIKDYMAI PERDUODANT AR GAUNANT REZERVACIJAS, KOMPIUTERIŲ VIRUSAI AR KITI TECHNINIAI NESKLANDUMAI, KILĘ TIEK DĖL ŽMOGAUS, TIEK DĖL TECHNIKOS KALTĖS.

Bendras atsakomybės ribojimas

KIEK LEIDŽIA ĮSTATYMAI, KOMPANIJA „AGODA“ NEI VIENU ATVEJU, ĮSKAITANT JOS ATITINKAMUS PAREIGŪNUS, DIREKTORIUS, DARBUOTOJUS, ATSTOVUS, PADALINIUS, DUKTERINES BENDROVES, PLATINTOJUS, TIEKĖJUS, LICENCIJŲ IŠDAVĖJUS, ATSTOVUS AR KITUS ASMENIS, DALYVAUJANČIUS KURIANT, REMIANT, REKLAMUOJANT AR KITAIP VIEŠINANT SVETAINĘ IR JOS TURINĮ (BENDRAI „APIMAMOS ŠALYS“), NEATSAKO PRIEŠ BET KURĮ ASMENĮ AR SUBJEKTĄ UŽ TIESIOGINĘ, NETIESIOGINĘ, ATSITIKTINĘ, SPECIALIĄ, PAVYZDINĘ, KOMPENSACINĘ, PASEKMINĘ AR BAUDŽIAMĄJĄ ŽALĄ AR BET KOKIĄ ŽALĄ AR NUOSTOLĮ, ĮSKAITANT, BET NEAPSIRIBOJANT (JEI PAGRĮSTA, SUKELTĄ): (I) PRODUKCIJOS PRARADIMĄ, PELNO PRARADIMĄ, PAJAMŲ PRARADIMĄ, SUTARTIES PRARADIMĄ, PRARADIMĄ AR ŽALĄ GERAI VALIAI AR REPUTACIJAI, PRETENZIJŲ NETEKIMĄ , VERSLO SUTRIKDYMĄ, DUOMENŲ AR KITUS NEMATERIALIUS NUOSTOLIUS; (II) JŪSŲ NESUGEBĖJIMĄ PANAUDOTI, NETEISĖTĄ PANAUDOJIMĄ, DELSIMĄ, SVETAINĖS VEIKIMĄ AR NEVEIKIMĄ; (III) NETEISĖTĄ PRIEIGĄ PRIE ARBA JŪSŲ ASMENINĖS INFORMACIJOS AR PERDUODAMŲ DUOMENŲ KLASTOJIMĄ; (IV) SĄLYGŲ KĖLIMĄ AR NESUGEBĖJIMĄ TEIKTI PASLAUGŲ, ĮSKAITANT ĮSTAIGOS SUTEIKTAS PASLAUGAS AR PASIŪLYTUS PRODUKTUS, (DALINIUS) ATŠAUKIMUS AR PER DAŽNUS UŽSAKYMUS; (V) KLAIDAS AR NETIKSLUMUS, APTINKAMUS SVETAINĖJE, AR BET KOKIĄ INFORMACIJĄ (ĮSKAITANT, BET NEAPSIRIBOJANT (APRAŠOMA) ĮSTAIGOS INFORMACIJA (ĮSKAITANT TARIFUS, PASIEKIAMUMĄ IR ĮVERTINIMUS), KAIP NURODOMA SVETAINĖJE), PROGRAMINĘ ĮRANGĄ, PRODUKTUS, PASLAUGAS IR SUSIJUSIĄ GRAFINĘ MEDŽIAGĄ, ESANČIĄ SVETAINĖJE; (VI) VISUS SANDORIUS, KURIE SUDAROMI SVETAINĖJE; (VII) BET KOKĮ TURTO NUNIOKOJIMĄ, ĮSKAITANT JŪSŲ KOMPIUTERIO AR KOMPIUTERINĖS SISTEMOS NUNIOKOJIMĄ DĖL VIRUSŲ AR KITŲ ŽALINGŲ KOMPONENTŲ, PRISIJUNGUS AR NAUDOJANT SVETAINĘ AR BET KOKIĄ SVETAINĘ, SU KURIA JI SUSIETA HIPERSAITAIS; ARBA (VIII) ŽALĄ, KURIĄ SUKELIA NAUDOJIMASIS SVETAINE, BET KOKS NAUDOJIMAS, DELSIMAS AR NEGEBĖJIMAS NAUDOTIS SVETAINE AR BET KOKIA INFORMACIJA, PRODUKTAIS AR PASLAUGOMIS, GAUNAMOMIS SVETAINĖJE; ARBA (IX) BET KOKĮ (ASMENINĮ) SUŽALOJIMĄ, MIRTĮ, TURTO NUNIOKOJIMĄ AR KITOKIĄ ŽALĄ, PRISKIRIAMĄ ĮSTAIGAI (JO DARBUOTOJAMS, DIREKTORIAMS, PAREIGŪNAMS, ĮGALIOTINIAMS, ATSTOVAMS AR FILIALINĖMS ĮMONĖMS) (X) BET KOKIĄ ŽALĄ SUKELTĄ NENUGALIMOS JĖGOS ĮVYKIO. ATSAKOMYBĖS APRIBOJIMAI TAIKOMI NEATSIŽVELGIANT Į VEIKSMŲ POBŪDĮ, REMIANTIS SUTARTIMI, CIVILINĖS TEISĖS PAŽEIDIMU, APLAIDUMU, GRIEŽTA ATSAKOMYBE AR KITAIP, NET JEI SUSIJUSI ŠALIS BUVO INFORMUOTA APIE ŽALOS GALIMYBĘ. Nenugalimos jėgos atvejis - tai toks atvejis, kuris nėra Susijusių šalių įtakos sferoje, kuriam, neapsiribojant, gali būti priskiriami gamtos kataklizmai, oro sąlygos, gaisras, branduolinė katastrofa, elektromagnetinis impulsas, teroro aktas, maištai, karas, padegimai, sukilimas, maištas, bet kokio pobūdžio ginkluoti karo veiksmai, darbo jėgos neramumai, lokautai, streikai, nepritekliai, vyriausybės veiksmai ar apribojimai, vagiliavimas, bankrotas, įrengimų gedimas, tinklo ir sistemos trūkinėjimas ir gedimas, interneto ir komunikacijų gedimas, karantinas, epidemija, pandemija ir kt. Neprisiimama jokia papildoma atsakomybė dėl apsileidimo, uždelsimų, nukreipimų ar kokių nors vyriausybės atstovų veiksmų. Jokia iš minėtų Šalių negali būti atsakinga už kokių nors Įstaigos sąlygų ar garantijų pažeidimą, įskaitant, bet neapsiribojant taikomomis sąlygomis ar atitikimo konkrečiai paskirčiai garantijomis ar perkamumu, be to, nei viena iš minėtų šalių neatsako už kitokį Įstaigos nusižengimą (įskaitant bet kokią civilinės teisės pažeidimo atsakomybę) bei kokius nors produktus ir (arba) paslaugas, teikiamas Svetainėje. Kompanija „Agoda“ neužtikrina nuolatinės Svetainės prieigos be sutrikimų.

Kompanijos „Agoda“ atsakomybė yra netaikoma arba maksimaliai apribota, kiek tai leidžia įstatymas. Nepažeidžiant apribojimų, nurodytų Naudojimo sąlygose, kompanija „Agoda“ atsako tik mažesniąja suma iš (a) Jūsų bendros rezervacijos suma, kaip nurodyta patvirtinimo el. laiške (tiek vieno įvykio, tiek kelių susijusių įvykių atveju) arba b) du šimtai penkiasdešimt Jungtinių Amerikos Valstijų dolerių (arba prilygstančią sumą vietos valiuta). ). Skundai turi būti pateikiami nedelsiant po aplinkybių, esančių pagrindu skundui, atsiradimo. Nepagrįstai pavėluoti skundai gali būti pripažinti netinkamais. Bus vertinami tik bona fide skundai.

Palaikymo įmonės visame pasaulyje

Agoda Company Pte. Ltd. tarptautiniu mastu yra palaikoma įvairių vietinių įmonių, įskaitant bet nebūtinai apsiribojant Agoda Services Co., Ltd. (Tailandas), Agoda International Pte. Ltd. (Singapūras ir vietos padaliniai), Agoda International Travel Operations Pte. Ltd., Agoda International (Malaizija) Sdn. Bhd., Agoda International (Honkongas) Ltd., Agoda International Hungary Kft., Agoda International Japan KK, Agoda International USA Inc., Agoda International China Co., Ltd. ir kita. Šių įmonių darbas yra teikti tam tikrą palaikymą agoda.com kai kuriais klausimais, teikti pagalbą klientams. Palaikymo įmonės neteikia rezervavimo internetu paslaugos ir neturi agoda.com tinklalapio (ar kokio nors kito tinklalapio) nuosavybės, kontrolės, talpinimo, valdymo ar palaikymo teisių. Agoda.com buvimo vieta yra tik jos registruotoje buveinėje Singapūre ir ne kitose bet kurių palaikymo įmonių buveinėse visame pasaulyje. Palaikymo įmonės nėra įgaliotos veikti kaip agoda.com procesų ar paslaugų agentai, klientai negali pateikti užsakymų per jokią šių įmonių buveinę.

Papildomos sąlygos

Kompanija „Agoda“ jokiu būdu (tiesiogiai ar netiesiogiai, nepriklausomai ar kartu su kuria nors šalimi) neturi, nevaldo, neeksploatuoja ar nekontroliuoja Įstaigų ar kambario tokioje Įstaigoje. Įstaigos atsako už apgyvendinimo ir priėmimo paslaugas prieš asmenis, kurie užsakė paslaugas naudodamiesi kompanijos „Agoda“ Svetaine, kaip prieš savo svečius.

Jūs sutinkate atlyginti nuostolius ir apsaugoti kompaniją „Agoda“ nuo bet kokios atsakomybės, žalos ar nuostolio, įskaitant juridinius mokesčius ir išlaidas, kurias kompanija „Agoda“ patiria dėl kokių nors veiksmų, neveikimo ar neapdairumo iš Jūsų pusės. Jei naudositės Svetaine trečiosios šalies („Trečioji šalis“) vardu, pvz., šeimos nario ar kelionės partnerio, atsakote už klaidas ir informacijos, kuri pateikiama naudojantis Svetaine, netikslumą. Be to, privalote informuoti Trečiąją šalį apie visas taikomas sąlygas. Kiekvienas klientas, kuris naudojasi Svetaine Trečiosios šalies vardu, sutinka kompensuoti ir rūpintis kompanijos „Agoda“ nepažeidžiamu ir atsieti ją nuo atsakomybių, nuostolių, žalų, teismų ir pretenzijų (įskaitant gynybos išlaidas), susijusių su Trečiosios šalies ar naudotojo nesugebėjimu įvykdyti kurį nors iš aukščiau paminėtų įsipareigojimų.

Jūs visais atvejais paklūstate vietiniams įstatymams ir nuostatams. Tai, kas legalu vienose šalyse, gali būti draudžiama kitose šalyse. Turėtumėte išsiaiškinti taikomus apribojimus. Kompanija „Agoda“ negali prisiimti atsakomybės tuo atveju, jei Įstaiga atsisakytų Jus priimti ar paprašytų Jūsų išsikraustyti dėl juridinių priežasčių arba teisės aktų reikalavimų.

Jūsų patogumui Svetainė ir Naudojimo taisyklės pateikiamos keliomis kalbomis bei nurodomos vietinės versijos (kai kada identifikuojamos kaip skirtingi domenai), tačiau originalo kalba yra anglų. Jei būtų neatitikimų tarp angliškosios ir verstinės versijos, galioja angliškoji Naudojimo sąlygų versija.

Naudojimo sąlygos yra atskiriamos. Jei kuri nors sąlyga pripąžįstama neįgyvendinama ar negaliojančia pagal taikomus įstatymus, toks sprendimas neįtakoja visų likusių sąlygų teisėtumo ir privalomumo. Negaliojančios sąlygos yra pakeičiamos sąlyga, kuri maksimaliai prilygsta originaliai formuluotei ir paskirčiai.

Kompanija „Agoda“ pasilieka teisę savo nuožiūra keisti, įšaldyti ar nutraukti Svetainės ir (arba) kurios nors jos dalies veiklą, įskaitant visas paslaugas ar produktus, esančius Svetainėje ir (arba), jei naudojatės Svetaine arba kuria nors jos dalimi bet kada, dėl bet kokios priežasties, Jus įspėdama arba ne. Apribojimo atveju Jums tebegalios įsipareigojimai pagal Naudojimo sąlygas, įskaitant Jūsų duotas garantijas ir (ar) apribojant atsakomybę. Be to, kompanija „Agoda“ neatsako prieš Jus ar bet kurią trečiąją šalį dėl Jūsų patekimo į Svetainę prieigos apribojimo. Kompanija „Agoda“ pasilieka teisę keisti arba anuliuoti Naudojimo sąlygas (arba jų dalį), jei mano, kad to reikia.

Siekiant išvengti abejonių, Naudojimo sąlygos netaikomos komerciniams ar sutartiniams santykiams, kurių kompanija „Agoda“ gali turėti su kitais subjektais, įskaitant, bet neapsiribojant Įstaigomis ir tam tikrais rinkodaros partneriais.

Atminkite, kad „Agoda“ negali išrašyti kitų šalių sąskaitų faktūrų, o tik už užsakymus Singapūre. „Agoda“ yra mokesčių mokėtoja Singapūre, todėl pagal galiojančią teisę gali išrašyti sąskaitas faktūras tik toje šalyje, kurioje moka mokesčius.

Naudojimo sąlygos ir mūsų paslaugų sąlygos sudarytos ir yra vykdomos laikantis Singapūro įstatymų, netaikant Singapūro įstatymų konflikto taisyklių, o bet koks ginčas, sietinas su Naudojimo taisyklėmis ir mūsų paslaugomis, turi būti išimtinai pateikiamas atitinkamiems Singapūro teismams. Sutarčių (trečiųjų šalių teisės) įstatymas 2001 m. (53B sk.) yra vienareikšmiai netaikomas šioms Naudojimo sąlygoms.

JNegalėjimas įgyvendinti teisės nereiškia, kad tokios teisės atsisakome. Jūs negalite perduoti ar perleisti savo teisių. Mes galime bet kada pakoreguoti Naudojimo sąlygas, patalpindami Svetainėje jų pakeitimus. Naujausia Naudojimo sąlygų versija pakeičia visas ankstesnes versijas.

12. Apie kompaniją „Agoda“ - DUK

Visas mūsų paslaugas teikia kompanija „Agoda Company Pte. Ltd.“, kuri yra privati ribotos atsakomybės kompanija, veikianti pagal Singapūro įstatymus, o jos registruotasis biuras įsikūręs adresu 30 Cecil Street, Prudential Tower #19-08, Singapore 049712 ir ji užregistruota Singapūro įmonių apskaitos registre, kompanijos registracijos numeris 200506877R.

Kompanija „Agoda“ ir su ja susijusios įmonės, turi įvairių padalinių, filialų ir biurų visame pasaulyje. Filialai, padaliniai ir biurai teikia tik vidines paslaugas, skirtas kompanijos „Agoda“ gerovei. Šios dukterinės įmonės, filialai ir biurai (kaip ir visos kitos filialinės įmonės) neturi galių ar įtakos teikti paslaugas, atstovauti kompaniją „Agoda“ ar sudaryti bet kokią sutartį kompanijos „Agoda“ vardu.

Reikia daugiau informacijos ar kilo klausimų?

Norėtume padėkoti, kad apsilankėte „Agoda“ apgyvendinimo paslaugų užsakymo ir informavimo klausimais. Tikimės, kad Naudojimosi sąlygos buvo informatyvios. Norėdami sužinoti daugiau informacijos apie „Agoda“, žiūrėkite mūsų DUK.

Užsakykite sumaniau, užsakykite su „Agoda“ !


Agoda.com priklauso The Priceline Group, kelionių užsakymo internetu ir susijusių paslaugų lyderiui pasaulyje.

AS-AGWEB-3C01