Agoda privātuma principi


Ievads

Pēdējo reizi atjaunināts 2015. gada 15.augustā.

Vietne Agoda.lv pieder uzņēmumam Agoda Company Pte. Limited ("Agoda" vai „mēs”), kas reģistrēts Singapūrā. Šie privātuma principi nosaka, kā mēs kā informācijas apstrādātāji apkopojam, izmantojam, izpaužam un citādi apstrādājam mūsu apkopoto personiski identificējamo informāciju ("Personas dati") saistībā ar Agoda sniegtajiem pakalpojumiem, kas pieejami vietnē www.agoda.com ("Vietne"). Atsauces uz Vietni var ietvert atvasinājumus, iekļaujot, taču ne vienmēr ierobežojot pieeju mobilajām aplikācijām vai mājaslapām. Apmeklējot Vietni, Jūs piekrītat savu Personas datu apkopošanai, izmantošanai, izpaušanai un apstrādei atbilstoši šiem Privātuma principiem.

Vajadzības gadījumā Agoda var grozīt šos Privātuma principus, lai atspoguļotu tiesību aktu izmaiņas, mūsu Personas datu apkopošanas un izmantošanas metožu un mūsu vietnes funkciju izmaiņas vai tehnoloģijas attīstību. Ja mūsu veiktās izmaiņas skars Personas datu apkopošanas un izmantošanas veidu, šīs izmaiņas tiks publicētas šajos Privātuma principos, un šo Privātuma principu sākumā būs norādīts to spēkā stāšanās datums. Tādēļ Jums ir ieteicams laiku pa laikam šos Privātuma principus pārskatīt. Agoda informāciju par būtiskām izmaiņām publicēs arī pirms to stāšanās spēkā. Ja Jūs nepiekrītat jebkādām izmaiņām privātuma principos, lūdzu, neturpiniet lietot šo Vietni. Tiks uzskatīts, ka esat piekritis visām izmaiņām privātuma politikā, ja lietosiet Vietni pēc izmaiņu veikšanas datuma.

Informācija, ko mēs apkopojam

Mēs apkopojam Jūsu Personas datus, ko Jūs sniedzat mums, kad lietojat šo Vietni. Šie Personas dati var ietvert Jūsu vārdu, adresi, tālruņa numuru, kredītkartes informāciju, e-pasta adresi, viesnīcas nosaukumu, viesnīcas atrašanās vietu un/vai uzturēšanās ilgumu. Mēs apkopojam arī personīgi neidentificējamu informāciju, kas var būt saistīta ar Jūsu Personas datiem, tostarp jūsu lietotājvārdu, IP adresi, ģeogrāfiskajiem datiem, operētājsistēmas veidu, tautību un paroli, kā arī meklēšanas ieradumus, kā arī citu ar Interneta lietošanu saistīto informāciju.

Jūsu personas datu aizsargāšana

Lai novērstu neatļautu piekļuvi, mēs nodrošinām saprātīgas fiziskās, elektroniskās un organizatoriskās procedūras, lai aizsargātu Personas datus pret nejaušu vai nelikumīgu iznīcināšanu, grozīšanu vai neatļautu izpaušanu vai piekļuvi. Lai aizsargātu kredītkaršu transakcijas, Agoda.lv izmanto Secure Socket Layer tehnoloģiju, lai pārsūtīšanas laikā šifrētu kredītkaršu datus.

Kā mēs izmantojam apkopoto informāciju – kredītkaršu dati

Mēs izmantojam Personas datus un citu Vietnē apkopoto informāciju, lai (a) reģistrētu Jūs Vietnē un izveidotu lietotāja kontu, un (b) pēc Jūsu pieprasījuma nodrošinātu Jums pieprasītos pakalpojumus – (galvenokārt, lai apstrādātu un apstiprinātu Jūsu rezervāciju ar viesnīcu) pēc Jūsu datu pārbaudes, (c) lai nodrošinātu Jūs ar visu informāciju par mūsu pakalpojumiem Vietnē vai citās mājaslapās, un lai sazinātos ar sakarā ar pieprasīto pakalpojumu sniegšanu, un (d) lai izstrādātu jaunas funkcijas mūsu Vietnē pieejamo pakalpojumu vieglākai izmantošanai, (e) uzlabotai lietotāju pieredzei un vispārējiem optimizācijas mērķiem un f) sakontaktētos ar Jums jautājumu par Jūsu rezervāciju gadījumā. Tas nodrošina ātrāku apkalpošanu, labāku atbalstu un savlaicīgus paziņojumus par jauniem pakalpojumiem un īpašiem piedāvājumiem. Laiku pa laikam Agoda var ar Jums sazināties, lai lūgtu sniegt atsauksmes par Jūsu pieredzi, izmantojot Vietni, palīdzot uzlabot Vietni, sūtot jaunumu e-pastus vai, ja esat devis savu piekrišanu šāda veida saziņai, Jums kā Vietnes lietotājam piedāvājot īpašus ietaupījumus vai akcijas. Ja nevēlaties saņemt paziņojumus par īpašajiem piedāvājumiem un citām ar mārketingu saistītām aktivitātēm, Jūs varat jebkurā laikā atteikties no tiem (unsubscribe), izmantojot attiecīgo saiti šādos paziņojumos. Apstiprinājuma e-pasti un teksta ziņas, kas sūtītas pēc Jūsu rezervācijas veikšanas un klientu atsauksmju e-pasti, kas sūtīti pēc Jūsu došanās projām, netiek uzskatīti par mārketinga ziņām, jo tie ir daļa no Jūsu naktsmītnes rezervēšanas procesa. Tās Jums ļauj reģistrēties un novērtēt viesnīcu pēc Jūsu uzturēšanās, ja vēlaties atsauksmi sniegt. Jūs arī turpmāk saņemsiet šāda veida ziņas, pat ja esat izvēlējies nesaņemt mārketinga ziņas. Klienta atsauksme ir pilnīgi brīvprātīga, taču tā palīdzētu citiem klientiem izdarīt pareizu izvēli. Ieejot sistēmā, Jūs varēsiet saglabāt kredītkartes datus Jūsu personiskajā kontā ātrākai rezervāciju un apmaksas veikšanai. Jūsu kartes dati ir vienmēr drošībā spēcīgas šifrēšanas dēļ un Jūs vienmēr varat ieiet savā personīgajā kontā, lai dzēstu, mainītu vai pievienotu noteiktus kredītkartes datus. Drošības nolūkos numuru nav iespējams mainīt (bet kartes datus var izdzēst). Skatot kartes datus, tikai pēdējie 4 cipari personīgajā ir redzami. Lūdzu, ņemiet vērā, ka mēs saglabāsim Jūsu kredītkartes numura pēdējos 4 ciparus droši katrai veiktajai rezervācijai (ta sir nepieciešams, lai nodrošinātu jebkādus atmaksas pieprasījumus konkrētai rezervācijai).

Jūsu personas datu izpaušana

Agoda var izpaust Jūsu Personas datus trešajām pusēm – tādām kā naktsmītnes un citām, kas sniedz mums pakalpojumus, piemēram, nodrošina trešo pušu lojalitātes programmas, nodrošina mūsu serverus, datu analīzi, mārketingu, arī trešo pušu mājaslapām, klientu servisu un kredītkaršu un apmaksas sistēmas un līdzīgus pakalpojumus. Šādām trešajām pusēm ir pienākums nodrošināt Jūsu Personas datu drošību un konfidencialitāti un apstrādāt tos tikai saskaņā ar mūsu norādījumiem.

Atsevišķos gadījumos Agoda var pieprasīt, lai Jūs pakalpojuma saņemšanai sadarbotos tieši ar trešo pusi, vai, kad izmantojat Vietni naktsmītnes numura rezervācijai vai kāda cita pakalpojuma saņemšanai (piemēram, lai uzkrātu punktus trešo pušu lojalitātes programmā), mēs varam iesniegt Jūsu Personas datus šai naktsmītnei vai citai iesaistītai trešajai pusei.

Agoda var piedāvāt citus pakalpojumus (piemēram, “pievienojumprogrammas”), lai palīdzētu Jums plānot ceļojumu, piedāvāt noteiktus bonusus (tajā skaitā, iespēju uzkrāt punktus ar trešo pušu lojalitātes programmu vai ceļa naudas programmu) vai citam mērķim, kas Jums varētu interesēt. Šos pakalpojumus piedāvā trešās puses. Kā pausts iepriekš, attiecīga informācija par šādu pakalpojumu, var tikt izpausta trešajai pusei, lai nodrošinātu optimālu klienta apkalpošanu.

Izņemot šajā privātuma politikā minētos izpaušanas gadījumus vai, kā pieprasa vai atļauj likums jebkurā attiecīgajā jurisdikcijā, kā minēts zemāk, un Jūsu personas datu un informācijas izpaušanas nepieciešamību, lai pabeigtu Jūsu rezervāciju attiecīgajā Jūsu izvēlētajā viesnīcā un noteiktu personas datu atklāšanu izvēlētajiem partneriem, ja nepieciešams (Jūsu dati tiks izmantoti tikai ziņošanas un analīzes nolūkiem), mēs neatklāsim Jūsu personas datus trešajām pusēm bez Jūsu piekrišanas.Tomēr mēs paturam tiesības atklāt Jūsu personas datus mūsu filiāles (grupas) uzņēmumiem (gan Jūsu valstī, gan ārpus Jūsu valsts), ieskaitot mūsu filiāļu (grupu) uzņēmumu darbiniekus un mūsu uzticamos aģentus un pārstāvjus, kam ir pieeja šai informācijai ar mūsu atļauju, un kam nepieciešams zināt vai piekļūt šai informācijai, lai nodrošinātu Jūsu izvēlēto pakalpojumu (ieskaitot klientu apkalpošanas pakalpojumus) un iekšējās (audita/atbilstības) pārbaudes.

Saskaņā ar piemērojamo likumu, Agoda drīkst izpaust Personas datus, aizsargājot sevi pret juridisku atbildību, atbildot uz tiesas pavēsti vai tiesvedības gadījumā, garantiju vai līdzīgu situāciju gadījumā vai, ja nepieciešams, lai izpildītu tiesībsargājošo institūciju vai autoritāšu, kas izmeklē krāpniecību vai citus noziegumus, likumīgās prasības, kā arī citos gadījumos atbilstoši piemērojamajiem tiesību aktiem, lai aizsargātu mūsu leģitīmās intereses, kā arī izpaust tos pircējiem jebkura pārdošanas darījuma, tiesību pārņemšanas vai cita veida daļējas vai pilnīgas mūsu uzņēmējdarbības vai uzņēmuma īpašuma tiesību nodošanas rezultātā. Mēs, saskaņā ar piemērojamo likumu, drīkstam izpaust Jūsu Personas datus arī mūsu pakalpojumu noteikumu izpildes nodrošināšanai, vai lai aizsargātu savas, savu lietotāju vai citu personu tiesības, īpašumu vai drošību.

Minētajos gadījumos Personas datu saņēmējs var atrasties jurisdikcijā, kurā ir citi datu aizsardzības standarti nekā Jūsu dzīvesvietas valstī.

Mūsu noteikumi par sīkdatnēm un lapu tagi

Apmeklējot mūsu Vietni, Jūs piekrītat sīkdatņu un tagu izmantošanai kā norādīts zemāk. Mūsu Vietne izmanto pastāvīgo sīkdatņu sesiju, tāpat arī lapu tagus, lai apkopotu un glabātu noteiktu informāciju par Jums. Sīkdatne ir maza datu daļiņa, kas tiek nosūtīta uz Jūsu datoru no Vietnes un glabāta Jūsu datora cietajā diskā. Lapas tags ir koda daļa, kas nolasa un raksta sīkdatņu informāciju. Gan sīkdatņu, gan lapu tagi var būt no Agoda un/vai trešo pušu pārdevējiem, ar ko esam izvēlējušies strādāt. Sesiju sīkdatnes pazūd, tiklīdz Jūs aizverat pārlūkprogrammu. Pastāvīgās sīkdatnes paliek Jūsu datorā arī pēc pārlūkprogrammas aizvēršanas, taču tās var izdzēst jebkurā brīdī caur Jūsu pārlūkprogrammas iestatījumiem. Šo sīkdatņu un lapu tagu izmantošana var atšķirties, kas norādīta attiecīgajās sadaļās zemāk.

Atteikšanās

Ja vēlaties izvairīties no sīkdatņu saglabāšanas, ja vēlaties tikt informēts katru reizi, kad sīkdatne tiek saglabāta Jūsu datorā, vai, ja vēlaties izdzēst sīkdatnes no sava datora, lūdzu, veiciet nepieciešamās izmaiņas Jūsu pārlūkprogrammas iestatījumos, parasti tie atrodami “Palīdzība” vai “Interneta iestatījumi” sadaļās. Ja Jūs atslēdzat vai izdzēšat sīkdatnes Jūsu pārlūkprogrammas iestatījumos, Jūs varat nepiekļūt svarīgām funkcijām Vietnē un lietot tās, un Jums būs atkārtoti jāievada savi pieteikuma dati un Vietnes lietošana var būt ierobežota. Lūdzu, ņemiet arī vērā, ka atteikšanās no trešās puses sīkdatnes (skatīt zemāk) nenozīmē, ka Jūs vairāk nesaņemsiet reklāmas vai nebūsiet reklāmas vai mārketinga analīzes subjekts. Tas nozīmē, ka tīkls, no kura atteicāties, vairs nesūtīs reklāmas, kas pielāgotas Jūsu tīkla vajadzībām un izmantošanas biežuma. Lūdzu, ņemiet vērā, ja dzēsīsiet visas sīkdatnes savā pārlūkā vai lietosiet citu pārlūku vai datoru, Jums būs nepieciešams veikt opt-out procedūru atkārtoti.

Informācija un atteikšanās rīki

Ja vēlaties vairāk informācijas par trešo pušu reklāmas uzņēmumu datu apkopošanas praksi un Jūsu izvēli šo informāciju nenodot lietošanās šiem uzņēmiem vai, ja vēlaties atteikties no tiešsaistes mārketinga, Jums jāseko šīm atteikšanās iespējām:

//www.networkadvertising.org/consumer/opt_out.asp;

un attiecībā uz mobilajām aplikācijām varat izvēlēties šādas atteikšanās iespējas:

//www.google.com/ads/preferences/html/intl/en/mobile-about.html;

//www.appsflyer.com/opt-out.

Lai atteiktos no analizēšanas programmas, varat izmantot šādus rīkus:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en;

//www.microsoft.com/en-us/privacystatement/default.aspx ;

https://help.yahoo.com/kb/SLN4525.html;

//help.yahoo.co.jp/common/sys/sys-26.html;

//www.baidu.com/duty/safe_control.html

Laiku pa laikam Agoda var pievienot citas atbilstošas saites, lai atbalstītu Jūsu privātuma tiesības.

Sīkdatnes, lapu tagi un informācijas izmantošana

Agoda sīkdatnes

Agoda izmanto sīkdatņu sesiju, lai saglabātu Jūsu pieteikuma informāciju Vietnes apmeklējuma laikā..

Agoda izmanto pastāvīgās sīkdatnes, lai “personalizētu” Vietni katram lietotājam, atceroties informāciju par lietotāja apmeklējumu Vietnē un darbībām tajā, piemēram, Jūsu izvēlēto valodu vai Jūsu pieteikuma informāciju, lai Jums nebūtu nākamajā apmeklējumā tā jāraksta no jauna.

Agoda izmanto pastāvīgās sīkdatnes vai lapu tagus, lai analizētu Jūsu meklēšanas veidu un Vietnes apmeklējumu, dodot iespēju mums uzlabot Vietni un mūsu pakalpojumus un lai pielāgotu mūsu reklāmas (caur e-pastu, mūsu Vietnē un citās mājas lapās), saskaņā ar mūsu lietotāju interesēm. Šādas sīkdatnes un lapu tagi apkopo informāciju par lapām, kuras Jūs apmeklējāt Vietnē un kādus meklējumus veicāt.

Mājaslapas analīze

Trešo pušu uzņēmumi var izmantot pastāvīgās sīkdatnes vai pikseļu tagus, lai analizētu Jūsu meklēšanas veidu un Vietnes apmeklējumu, tāpat arī citas mājas lapas, dodot iespēju mums uzlabot Vietni un pakalpojumus. Mājaslapas analīzes platformas var tikt izmantotas, lai apkopotu neidentificētu informāciju ziņojumiem, kā piem., ietekmes, demogrāfiskajiem un interešu ziņojumiem. Lai atteiktos no informācijas sniegšanas trešajām pusēm analītiskiem mērķiem, lūdzu, noklikšķiniet uz vienas vai vairākām trešo pušu saitēm augstākesošajā Atteikšanās sadaļā:

Trešo pušu sīkdatnes un lapu tagi

Mūsu trešo pušu reklāmas uzņēmumi var izvietot sīkdatnes vai lapu tagus dažās Jūsu apmeklētajās lapās Vietnē. Šīs sīkdatnes vai lapu tagi izveidoti, lai savāktu personiski neidentificējamu informāciju, kas nepieciešama, lai izpētītu Jūsu intereses un meklējumus laikā, kad apmeklējāt mūsu Vietni un lai sniegtu īpaši jūsu interesēm un meklējumiem izvēlētas reklāmas, kamēr Jūs apmeklējat mūsu Vietni vai citas mājas lapas vai izmantojat mobilās aplikācijas. Šī personiski neidentificējamā informācija, kas savākta ar sīkdatņu vai lapu tagu palīdzību, var tikt izpausta citām trešajām pusēm ar mērķi izveidot un izvietot attiecīgās reklāmas un tirgus izpētes analīzei. Papildus, mums ir atļauts dalīties ar vienpusējiem neatšifrējamiem datiem ar trešo pušu pārdevējiem, izmantojot reklāmas mērķa produktus. Šādi trešo pušu pārdevēji tipiski izmanto neatšifrējamu datu identificēšanas ierīci, lai piedāvātu tās reklāmas, kas balstītas uz lietotāja primārajām vizītēm Vietnē. Līdz ar to, trešo pušu pārdevēji var rādīt mūsu reklāmas citās vietnēs vai mobilajās aplikācijās.

Reklāmas

Agoda var izmantot augstākminēto sīkdatņu un lapu tagu kombināciju, lai iegūtu datus par Jūsu pieredzi mūsu Vietnē, mūsu mobilajās aplikācijās un Jūsu doto priekšroku mūsu reklāmām. Mēs izmantojam display&search remārketingu, lai iegūtu datus par reklāmu saturu labākai pieredzei.

Ja dažām reklāmām nav nepieciešama sīkdatņu vai lapu tagu izmantošana, trešo pušu dati tiek izmantoti, lai noteiktu, kad Agoda reklāma tiks parādīta.

Agoda daudz iegulda, lai neapkopotu un aizsargātu personīgas informācijas izmantošanu trešo pušu reklamēšanas darbībās, ja vien Jūs pats neesat to akceptējis. Lai atteiktos no trešo pušu informācijas apkopošanas reklamēšanās nolūkā, lūdzu, klikšķiniet uz vienas vai vairākām trešo pušu saitēm augšupminētajā “Atteikšanās rīki” sadaļā.

Reklāma un saturs citās vietnēs

Agoda izmanto trešo pušu rīkus, lai izvietotu reklāmas dažādās vietnēs. Agoda ne atbalsta, ne apstiprina šo vietņu, kas rāda mūsu reklāmas, mērķus, procesus vai noteikumus.

Kā Jūs varat piekļūt savai personīgi identificējamajai informācijai


Ja vēlaties atjaunināt iepriekš iesniegtos personas datus vai izmantot savas tiesības piekļūt saviem personas datiem, tos labot un dzēst vai iebilst pret to apstrādi atbilstoši piemērojamajiem tiesību aktiem, lūdzu, sazinieties ar mums no Klientu atbalsta lapas. Lai aizsargātu jūsu privātumu un drošību, pirms piekļuves atļaušanas vai Jūsu personas datu maiņas mēs pārbaudīsim jūsu identitāti. Uz jebkuru pieprasījumu par piekļuvi personas datiem atbilde tiks sniegta saprātīgā termiņā. Jūs varat arī iebilst pret Jūsu personas datu apstrādi reklāmas nolūkiem un mārketinga un viedokļu izpētei. Mēs paturam tiesības ieturēt atbilstošu samaksu par šādu piekļuvi saskaņā ar spēkā esošo likumdošanu.

Ja vēlaties sazināties ar mūsu Agoda datu aizsardzības speciālistu vai klientu servisa pārstāvi par privātuma jautājumiem e-pasta veidā, lūdzu, rakstiet uz:

privacy@agoda.com

Tāpat Jūs varat nosūtīt vēstuli uz Agoda datu aizsardzības speciālistam:

Agoda Company Pte. Ltd.
c/o Data Protection Officer
30 Cecil Street
Prudential Tower #19-08
Singapore 049712

Jūs varat arī sazināties ar mūsu datu aizsardzības speciālstu 24/7 pa telefona numuru
+65 (Singapūra, tiks piemērota starptautiskā maksa).

Īpaša piezīme par nepilngadīgajiem

Personas, kas nav sasniegušas 18 gadu vecumu, nedrīkst izmantot rezervācijas pakalpojumus mūsu Vietnē. Nepilngadīgie drīkst doties līdzi saviem vecākiem, kas rezervējuši dzīvošanu viesnīcā, izņemot gadījumus, kad naktsmītņu noteikumos norādīts citādāk.

Valoda

Šie privātuma principi sākotnēji rakstīti angļu valodā. Tulkojumi citās valodās pieejami Jūsu ērtībai. Nesakritību gadījumā starp angļu valodas versiju un Jūsu valodas versiju, angļu valodas versija ir noteicošā.

Lietošanas noteikumi

Lūdzu, iepazīstieties ar Agoda Lietošanas noteikumiem lai uzzinātu vairāk informācijas par mūsu Vietnes lietošanu.


Agoda.com ir daļa no The Priceline Group, kas ir pasaules līmeņa tiešsaistes ceļojumu & ar tiem saistīto pakalpojumu līderis.

AS-AGWEB-3C04