vai

Agoda privātuma principi


Ievads

Pēdējo reizi atjaunināts 2013. gada 20. jūnijā.

Vietne Agoda.lv pieder uzņēmumam Agoda Company Pte. Limited ("Agoda" vai „mēs”). Šie privātuma principi nosaka, kā mēs kā informācijas apstrādātāji apkopojam, izmantojam, izpaužam un citādi apstrādājam mūsu apkopoto personiski identificējamo informāciju ("Personas dati") saistībā ar Agoda sniegtajiem pakalpojumiem, kas pieejami vietnē www.agoda.com ("Vietne"). Atsauces uz Vietni var ietvert atvasinājumus, iekļaujot, taču ne vienmēr ierobežojot pieeju mobilajām aplikācijām vai mājaslapām. Apmeklējot Vietni, Jūs piekrītat savu Personas datu apkopošanai, izmantošanai, izpaušanai un apstrādei atbilstoši šiem Privātuma principiem. Visi mūsu apkopotie un apstrādātie dati tiek glabāti serveros Honkongā SAR, jurisdikcijā, kas, iespējams, nenodrošina tādu pašu datu aizsardzības līmeni kā tiesību akti Jūsu valstī.

Vajadzības gadījumā Agoda var grozīt šos Privātuma principus, lai atspoguļotu tiesību aktu izmaiņas, mūsu Personas datu apkopošanas un izmantošanas metožu un mūsu vietnes funkciju izmaiņas vai tehnoloģijas attīstību. Ja mūsu veiktās izmaiņas skars Personas datu apkopošanas un izmantošanas veidu, šīs izmaiņas tiks publicētas šajos Privātuma principos, un šo Privātuma principu sākumā būs norādīts to spēkā stāšanās datums. Tādēļ Jums ir ieteicams laiku pa laikam šos Privātuma principus pārskatīt. Agoda informāciju par būtiskām izmaiņām publicēs arī pirms to stāšanās spēkā. Ja Jūs nepiekrītat jebkādām izmaiņām privātuma principos, lūdzu, neturpiniet lietot šo Vietni. Tiks uzskatīts, ka esat piekritis visām izmaiņām privātuma politikā, ja lietosiet Vietni pēc izmaiņu veikšanas datuma.

Informācija, ko mēs apkopojam

Mēs apkopojam Jūsu Personas datus, ko Jūs sniedzat mums, lietojot šo Vietni. Šie Personas dati var ietvert Jūsu vārdu, adresi, tālruņa numuru, kredītkartes numuru, e-pasta adresi, viesnīcas nosaukumu, viesnīcas atrašanās vietu un/vai uzturēšanās ilgumu. Mēs apkopojam arī personīgi neidentificējamu informāciju, kas var būt saistīta ar Jūsu Personas datiem, tostarp jūsu lietotājvārdu, IP adresi, ģeogrāfiskajiem datiem, operētājsistēmas veidu, tautību un paroli, kā arī meklēšanas ieradumus, kā arī citu ar Interneta lietošanu saistīto informāciju.

Jūsu personas datu aizsargāšana

Lai novērstu neatļautu piekļuvi, mēs nodrošinām saprātīgas fiziskās, elektroniskās un organizatoriskās procedūras, lai aizsargātu Personas datus pret nejaušu vai nelikumīgu iznīcināšanu, grozīšanu vai neatļautu izpaušanu vai piekļuvi. Lai aizsargātu kredītkaršu transakcijas, Agoda.lv izmanto Secure Socket Layer tehnoloģiju, lai pārsūtīšanas laikā šifrētu kredītkaršu datus.

Kā mēs izmantojam apkopoto informāciju

Mēs izmantojam Personas datus un citu Vietnē apkopoto informāciju, lai (a) reģistrētu Jūs Vietnē un Agoda atlīdzības programmā, un (b) pēc Jūsu pieprasījuma nodrošinātu Jums pieprasītos produktus un pakalpojumus – (galvenokārt, lai apstrādātu Jūsu rezervāciju), (c) lai nodrošinātu Jūs ar visu informāciju par mūsu produktiem un piedāvājumiem Vietnē vai citās mājaslapās, un lai sazinātos ar sakarā ar pieprasīto produktu un pakalpojumu sniegšanu, un (d) lai izstrādātu jaunas funkcijas mūsu Vietnē pieejamo pakalpojumu vieglākai izmantošanai un (e) uzlabotai lietotāju pieredzei un vispārējiem optimizācijas mērķiem. Tas nodrošina ātrāku apkalpošanu, labāku atbalstu un savlaicīgus paziņojumus par jauniem pakalpojumiem un īpašiem piedāvājumiem. Laiku pa laikam Agoda var ar jums sazināties, lai lūgtu sniegt atsauksmes par Jūsu pieredz, izmantojot Vietni, palīdzot uzlabot Vietni, vai, ja esat devis savu piekrišanu šāda veida saziņai, Jums kā Vietnes lietotājam piedāvājot īpašus ietaupījumus vai akcijas. Ja nevēlaties saņemt paziņojumus par īpašiem ietaupījumiem vai akcijām, jūs varat atteikties no tiem, izmantojot attiecīgo saiti šādos paziņojumos.

Jūsu personas datu izpaušana

Agoda var izpaust Jūsu Personas datus trešajām pusēm, kas sniedz mums pakalpojumus, piemēram, nodrošina mūsu serverus, datu analīzi, produktu un pakalpojumu mārketingu, arī trešo pušu mājaslapām, kas nodrošina kredītkaršu transakciju apstrādi, kā arī citus pakalpojumus, kas nepieciešami, lai Jūs apkalpotu. Šādām trešajām pusēm ir pienākums nodrošināt Jūsu Personas datu drošību un konfidencialitāti un apstrādāt tos tikai saskaņā ar mūsu norādījumiem.

Atsevišķos gadījumos Agoda var pieprasīt, lai Jūs pakalpojuma saņemšanai sadarbotos tieši ar trešo pusi, vai, kad izmantojat Vietni viesnīcas numura rezervācijai vai kāda cita produkta vai pakalpojuma saņemšanai, mēs varam iesniegt Jūsu Personas datus šai viesnīcai vai citai iesaistītai trešajai pusei.

Izņemot šajā privātuma politikā minētos izpaušanas gadījumus vai, kā pieprasa likums jebkurā attiecīgajā jurisdikcijā, kā minēts zemāk, un Jūsu personas datu un informācijas izpaušanas nepieciešamību, lai pabeigtu Jūsu rezervāciju attiecīgajā Jūsu izvēlētajā viesnīcā un noteiktu personas datu atklāšanu izvēlētajiem partneriem, ja nepieciešams (Jūsu dati tiks izmantoti tikai ziņošanas un analīzes nolūkiem), mēs neatklāsim Jūsu personas datus trešajām pusēm bez Jūsu piekrišanas.Tomēr mēs paturam tiesības atklāt Jūsu personas datus mūsu filiāles (grupas) uzņēmumiem (gan Jūsu valstī, gan ārpus Jūsu valsts), ieskaitot mūsu filiāļu (grupu) uzņēmumu darbiniekus un mūsu uzticamos aģentus un pārstāvjus, kam ir pieeja šai informācijai ar mūsu atļauju, un kam nepieciešams zināt vai piekļūt šai informācijai, lai nodrošinātu Jūsu izvēlēto pakalpojumu (ieskaitot klientu apkalpošanas pakalpojumus) un iekšējās (audita/atbilstības) pārbaudes.

Saskaņā ar piemērojamo likumu, Agoda drīkst izpaust Personas datus, aizsargājot sevi pret juridisku atbildību, atbildot uz tiesas pavēsti vai tiesvedības gadījumā, vai, ja nepieciešams, lai izpildītu tiesībsargājošo institūciju likumīgās prasības, kā arī citos gadījumos atbilstoši piemērojamajiem tiesību aktiem, kā arī izpaust tos pircējiem jebkura pārdošanas darījuma, tiesību pārņemšanas vai cita veida daļējas vai pilnīgas mūsu uzņēmējdarbības vai uzņēmuma īpašuma tiesību nodošanas rezultātā. Mēs, saskaņā ar piemērojamo likumu, drīkstam izpaust Jūsu Personas datus arī mūsu produktu un pakalpojumu noteikumu izpildes nodrošināšanai, vai lai aizsargātu savas, savu lietotāju vai citu personu tiesības, īpašumu vai drošību.

Minētajos gadījumos Personas datu saņēmējs var atrasties jurisdikcijā, kas nenodrošina tādu pašu datu aizsardzības līmeni kā tiesību akti Jūsu dzīvesvietā.

Mūsu noteikumi par sīkdatnēm un pikseļu tagi

Mūsu Vietne izmanto pastāvīgo sīkdatņu sesiju, tāpat arī pikseļu tagus (sauktus arī par “clear gifs”), lai apkopotu un glabātu noteiktu informāciju par Jums. Sīkdatne ir maza datu daļiņa, kas tiek nosūtīta uz Jūsu datoru no Vietnes un glabāta Jūsu datora cietajā diskā. Sesiju sīkdatnes nepieciešamas, lai saglabātu Jūsu pierakstīšanos Vietnē Jūsu apmeklējuma laikā, un tās pazūd, tiklīdz Jūs aizverat pārlūkprogrammu. Pastāvīgās sīkdatnes paliek Jūsu datorā arī pēc pārlūkprogrammas aizvēršanas, taču tās var izdzēst jebkurā brīdī caur Jūsu pārlūkprogrammas iestatījumiem.

Apmeklējot mūsu Vietni, Jūs piekrītat sīkdatņu un pikseļu tagu lietošanai, kā aprakstīts zemāk. Ja vēlaties izvairīties no sīkdatņu saglabāšanas, ja vēlaties tikt informēts katru reizi, kad sīkdatne tiek saglabāta Jūsu datorā, vai, ja vēlaties izdzēst sīkdatnes no sava datora, lūdzu, veiciet nepieciešamās izmaiņas Jūsu pārlūkprogrammas iestatījumos, parasti tie atrodami “Palīdzība” vai “Interneta iestatījumi” sadaļās. Ja Jūs atslēdzat vai izdzēšat sīkdatnes Jūsu pārlūkprogrammas iestatījumos, Jūs varat nepiekļūt svarīgām funkcijām Vietnē, Jums būs atkārtoti jāievada savi pieteikuma dati un Vietnes lietošana var būt ierobežota. Lūdzu, ņemiet arī vērā, ka atteikšanās no trešās puses sīkdatnes (skatīt zemāk) nenozīmē, ka Jūs vairāk nesaņemsiet reklāmas vai nebūsiet reklāmas vai mārketinga analīzes subjekts. Tas nozīmē, ka tīkls, no kura atteicāties, vairs nesūtīs reklāmas, kas pielāgotas Jūsu tīkla vajadzībām un izmantošanas biežuma. Lūdzu, ņemiet vērā, ja dzēsīsiet visas sīkdatnes savā pārlūkā vai lietosiet citu pārlūku vai datoru, Jums būs nepieciešams veikt opt-out procedūru atkārtoti.

Agoda sīkdatnes

Agoda izmanto sīkdatņu sesiju, lai saglabātu Jūsu pieteikuma informāciju Vietnes apmeklējuma laikā.

Agoda izmanto pastāvīgās sīkdatnes, lai “personalizētu” Vietni katram lietotājam, atceroties informāciju par lietotāja apmeklējumu Vietnē, piemēram, Jūsu izvēlēto valodu, Jūsu pieteikuma informāciju, lai Jums nebūtu nākamajā apmeklējumā tā jāraksta no jauna, kā arī Jūsu meklēšanas kritērijiem un meklēšanas rezultātiem.

Agoda izmanto pastāvīgās sīkdatnes vai pikseļu tagus, lai analizētu Jūsu meklēšanas veidu un Vietnes apmeklējumu, dodot iespēju mums uzlabot Vietni un mūsu pakalpojumus un lai pielāgotu mūsu reklāmas (caur e-pastu, mūsu Vietnē un citās mājas lapās), saskaņā ar mūsu lietotāju interesēm. Šādas sīkdatnes un pikseļu tagi savāc informāciju par lapām, kuras Jūs apmeklējāt Vietnē un kādus meklējumus veicāt.

Mājaslapas analīze

Trešo pušu uzņēmumi var izmantot pastāvīgās sīkdatnes vai pikseļu tagus, lai analizētu Jūsu meklēšanas veidu un Vietnes apmeklējumu, tāpat arī citas mājas lapas, dodot iespēju mums uzlabot Vietni un pakalpojumus. Lai atteiktos no informācijas sniegšanas trešajām pusēm analītiskiem mērķiem, lūdzu, noklikšķiniet uz viena vai vairākām no sekojošajām trešo pušu saitēm:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en;

http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/cookies/managing/;

http://www.microsoft.com/privacystatement/en-us/bing/default.aspx#;

http://help.yahoo.com/kb/index?page=content&y=PROD_MAIL_CLASSIC&locale=en_US&id=SLN3253;

http://advertising.yahoo.com/smallbusiness/ysm;

http://help.yahoo.co.jp/common/sys/sys-26.html;

http://www.baidu.com/duty/safe_control.html; http://www.appsflyer.com/opt-out un līdzīgas saites kā Agoda var tikt pievienotas ik pa laikam.

Izskaidrojumu par mūsu iekšējo informācijas vākšanu analītiskiem nolūkiem, lūdzu, skatiet augstāk.

Trešo pušu reklāmas

Mūsu trešo pušu reklāmas uzņēmumi var izvietot sīkdatnes vai pikseļu tagus dažās Jūsu apmeklētajās lapās Vietnē. Šīs sīkdatnes vai pikseļu tagi izveidoti, lai savāktu personiski neidentificējamu informāciju, kas nepieciešama, lai izpētītu Jūsu intereses un meklējumus laikā, kad apmeklējāt mūsu Vietni un lai sniegtu īpaši jūsu interesēm un meklējumiem izvēlētas reklāmas, kamēr Jūs apmeklējat mūsu Vietni vai citas mājas lapas. Šī personiski neidentificējamā informācija, kas savākta ar sīkdatņu vai pikseļu tagu palīdzību, var tikt izpausta citām trešajām pusēm ar mērķi izveidot un izvietot attiecīgās reklāmas un tirgus izpētes analīzei.

Ja vēlaties uzzināt vairāk par trešās puses reklāmas uzņēmumu savākto informāciju, un Jūsu izvēle nepiedalīties šī informācijas izmantošanā, vai Jūs vēlaties atteikties no tiešsaistes mārketinga, noklikšķiniet šeit: http://www.networkadvertising.org/consumer/opt_out.asp un/vai šeit: http://www.vizury.com/website/optout.html un attiecībā uz mūsu mobilajām aplikācijām, lūdzu, spiediet šeit: https://ad-x.co.uk/dont_track.php.

Kā Jūs varat piekļūt savai personīgi identificējamajai informācijai

Ja vēlaties atjaunināt iepriekš iesniegtos personas datus vai izmantot savas tiesības piekļūt saviem personas datiem, tos labot un dzēst vai iebilst pret to apstrādi atbilstoši piemērojamajiem tiesību aktiem, lūdzu, sazinieties ar mums no Klientu atbalsta lapas. Lai aizsargātu jūsu privātumu un drošību, pirms piekļuves atļaušanas vai Jūsu personas datu maiņas mēs pārbaudīsim jūsu identitāti. Uz jebkuru pieprasījumu par piekļuvi personas datiem atbilde tiks sniegta saprātīgā termiņā. Jūs varat arī iebilst pret Jūsu personas datu apstrādi reklāmas nolūkiem un mārketinga un viedokļu izpētei.

Ja vēlaties sazināties ar mūsu klientu servisa pārstāvi par privātuma jautājumiem e-pasta veidā, lūdzu, rakstiet uz:

privacy@agoda.com

Tāpat Jūs varat nosūtīt vēstuli uz Agoda biroju:

Privacy c/o Agoda Company Pte. Ltd.
20 Cecil Street #14-01
Singapore 049705

Jūs varat arī sazināties ar mūsu klientu servisa aģentiem 24/7 pa telefona numuru
+44 20 3027 7900(tiks piemērota starptautiskā maksa).

Īpaša piezīme par nepilngadīgajiem

Personas, kas nav sasniegušas 18 gadu vecumu, nedrīkst izmantot rezervācijas pakalpojumus mūsu Vietnē. Nepilngadīgie drīkst doties līdzi saviem vecākiem, kas rezervējuši dzīvošanu viesnīcā, izņemot gadījumus, kad viesnīcu noteikumos norādīts citādāk.

Valoda

Šie privātuma principi sākotnēji rakstīti angļu valodā. Tulkojumi citās valodās pieejami Jūsu ērtībai. Nesakritību gadījumā starp angļu valodas versiju un Jūsu valodas versiju, angļu valodas versija ir noteicošā.

Lietošanas noteikumi

Lūdzu, iepazīstieties ar Agoda Lietošanas noteikumiem, lai uzzinātu vairāk informācijas par mūsu Vietnes lietošanu.


AS-AGWEB-3B06