Lietošanas noteikumi


Pēdējo reizi atjaunināts 2015. gada 14. augustā

Agoda Company Pte. Ltd. (turpmāk tekstā — „Agoda” vai „Mēs”) sveicina jūs (turpmāk tekstā — „Klients” vai „jūs”) savā tīmekļa vietnē (turpmāk tekstā — „Vietne”). Atsauces uz Vietni var ietvert atsauces uz tās atvasinājumiem, tādēļ var attiekties arī uz mobilajām tīmekļa vietnēm un lietojumprogrammām. Turpmāk definētie Lietošanas noteikumi attiecas uz mūsu pakalpojumiem, kas darīti jums pieejami tieši vai netieši, izmantojot jebkādus līdzekļus, tostarp rezervāciju veikšanu tiešsaistē, klientu apkalpošanas pieprasījumus vai ko citu. Piekļūstot mūsu Vietnei, pārlūkojot un lietojot Vietni un/vai veicot rezervāciju ar Agoda starpniecību, jūs apstiprināt un piekrītat, ka esat izlasījis, sapratis un pieņēmis Lietošanas noteikumus. Mūsu dažādie noteikumi un vadlīnijas, kuri ir atrodami visā Vietnē, tai skaitā, bet ne tikai Privātuma principi, Drošu maksājumu principi, Agoda cenas garantija, Rezervācijas garantija, Atcelšanas noteikumi, Naudas atmaksas noteikumi, Agoda Atlīdzības programmas noteikumi, Viesu atsauksmju vadlīnijas, BUJ, utt. (turpmāk tekstā kopīgi saukti „Noteikumi”), ir jālasa kopā ar šiem noteikumiem un ir to neatņemama daļa, tādēļ tie ir šeit pievienoti atsaucei. Turpmāk izklāstītie noteikumi un nosacījumi un Noteikumi tiek kopīgi saukti „Lietošanas noteikumi”. Ja nepiekrītat šiem Lietošanas noteikumiem, lūdzu, nekavējoties beidziet Vietnes izmantošanu. Lietošanas noteikumi, kuri var tikt laiku pa laikam mainīti, veido pilnīgu līgumu un aizstāj visus citus mūsu starpā noslēgtos līgumus un vienošanās (gan mutiskas, gan rakstiskas) par attiecīgajiem jautājumiem, ja vien nav skaidri norādīts citādi.

1. Mūsu pakalpojumu klāsts – informācija par vietni

Šajā Vietnē Agoda nodrošina tiešsaistes platformu, kurā varat pārlūkot dažādas apmešanās vietas un pagaidu uzturēšanās vietasnaktsmītnes, tai skaitā, bet ne tikai, viesnīcasnaktsmītnes, apkalpotus dzīvokļus, B&B veida viesnīcasnaktsmītnes, izīrējamas istabas, kotedžas, japāņu stila naktsmītnes un tml. (turpmāk tekstā kopīgi sauktas — „Viesnīcanaktsmītnes(-as)”) un veikt rezervācijas šajās Viesnīcāsnaktsmītnēs. Veicot rezervāciju Vietnē, jūs dodat solījumu izdarīt veikt rezervāciju par tās norādīto cenu un atbilstoši citiem Vietnē norādītajiem noteikumiem, kuri pēc uzņēmuma Agoda apstiprinājuma kļūst par saistošu līgumu, kas savukārt nozīmē, ka šo rezervāciju ir apstiprinājusi Viesnīcanaktsmītne. Mēs paziņosim par Jjūsu Viesnīcas naktsmītnes rezervācijas apstiprināšanu, nosūtot apstiprinājumu pa e-pastu (ar kuponu viesnīcām naktsmītnēm ar priekšapmaksu). Mēs paturam tiesības noraidīt rezervācijas, kā norādīts turpmāk.

Sniedzot savus pakalpojumus, par Viesnīcām naktsmītnēm norādītā informācija ir balstīta uz mūsu piegādātāju vai pakalpojuma nodrošinātāju (tai skaitā, bet ne tikai, Viesnīcunaktsmītņu, to pārstāvju, izplatītāju, tūroperatoru (DCM,Destination Management Companies), kanālu pārvaldnieku, partneru utt.) sniegto informāciju. Viesnīcām naktsmītnēm un to pārstāvjiem ir nodrošināta piekļuve ārējam vai citam savienojamības risinājumam, kuru lietojot tie ir pilnīgi atbildīgi par visām cenām, pieejamību, aprakstiem, attēliem, rezervācijas noteikumiem, viesnīcas naktsmītnes noteikumiem un citu Vietnē redzamo informāciju. Kaut arī mēs sniedzam savus pakalpojumus ar komerciāli pamatotu prasmju un rūpju līmeni, mēs nepārbaudām un nevaram garantēt, ka visa informācija ir precīza, pilnīga, pareiza vai atjaunināta, kā arī mūs nevar uzskatīt par atbildīgiem par nekādām kļūdām (tostarp deklarācijas un tipogrāfijas kļūdām), pārtraukumiem (neatkarīgi no tā, vai tie ir saistīti ar kādu (pagaidu un/vai daļēju) Vietnes bojājumu, remontu, jaunināšanu, apkopi vai tamlīdzīgi), neprecīzu, maldinošu vai nepatiesu informāciju vai informācijas nesniegšanu. Katra Viesnīca naktsmītne vienmēr paliek atbildīga par Vietnē redzamās informācijas precizitāti, pilnīgumu un pareizību. Tirgus situācijas vai apstākļu izmaiņas var notikt ļoti strauji, tādēļ Vietnē redzamā informācija var būt neprecīza vai novecojusi. Problēmu gadījumā mūsu Klientu apkalpošanas daļa īstenos visas komerciāli pamatotās pūles, lai palīdzētu jums un kalpotu kā kontaktpunkts saziņai ar Viesnīcu. Lūdzu, ņemiet vērā, ka Agoda ir viens no kanāliem, ko naktsmītnes izmanto, lai piedāvātu savus pakalpojumus. Gadījumos, kad meklēšanas rezultātā norādīts, ka konkrētajā naktsmītnē nav pieejamu numuru, tas nozīmē, ka numuru veids nav pieejams, rezervējot ar Agoda

Vietne nav nevienas Vietnē minētās naktsmītnesViesnīcas (kvalitātes, pakalpojumu līmeņa vai vērtējuma) ieteikums vai apstiprinājums, un to nevajadzētu par tādu uzskatīt. Līdz ar to mēs tieši noliedzam jebkādu juridisko pārstāvību, garantiju vai saistības attiecībā uz jebkuras šajā Vietnē minētās Viesnīcas kvalitāti, statusu vai atbilstību. Šajā Vietnē Viesnīcas naktsmītnes var būt novērtētas pēc dažādiem kritērijiem (zvaigžņu kategorijas, atsauksmēm utt.). Noklusējuma vērtējuma pamatā ir automātisks algoritms, kas laiku pa laikam var tikt atjaunināts vai mainīts. Lūdzu, ņemiet vērā, ka Agoda ir viens no kanāliem, ko viesnīcas izmanto, lai piedāvātu savus pakalpojumus. Ja meklēšanas rezultāti norāda, ka konkrētai viesnīcai vairs nav pieejamu numuru, tad tas nozīmē, ka numura veids nav pieejams rezervējot ar Agoda. Noteiktos apstākļos Agoda var piedāvāt Naktsmītnēm iespēju iegūt sponsorētu sarakstu, t. i., maksāt par augstāku vietu sarakstā. Šāds sponsorēts saraksts tiks īpaši iezīmēts vai tajā skaidrībai tiks iekļauts paskaidrojums.

Mēs paturam tiesības pēc saviem ieskatiem un jebkura (likumīga) iemesla dēļ nepieņemt klientus vai rezervācijas (vai izņēmuma gadījumos atcelt apstiprinātās rezervācijas), nepaskaidrojot šāda atteikuma iemeslu. Parasti klienta vai rezervācijas noraidīšanas iemesli ietver, bet neaprobežojas ar: viesnīcas naktsmītnes pieprasījumu, Lietošanas noteikumu pārkāpumu, nepārvaramas varas situācijām, tirdzniecības vai ekonomiskajām sankcijām, juridiskajiem ierobežojumiem, (aizdomām par) krāpšanu vai zādzību, aizdomām par noziedzīgu darbību, aizdomīgām rezervācijām, klienta iesniegtu maldinošu vai kļūdainu informāciju, problēmām ar kredītkaršu apstrādi, neatbilstošu uzvedību, draudiem, apvainojumiem, vardarbību, atteikšanos sniegt informāciju, praktiskiem šķēršļiem, saziņas problēmām, acīmredzamām kļūdām (skat. turpmāk), vēsturi, valdību vai starptautisko organizāciju (USA, ES, ANO, Singapūra utt.) melnajiem sarakstiem un tamlīdzīgi. Gadījumā, ja uzņēmums Agoda ir noraidījis vai atcēlis rezervāciju, bet maksājums ir jau veikts, jums tiks atlīdzināta rezervācijas vērtība. Tāpat mēs paturam tiesības pēc saviem ieskatiem uz laiku vai pastāvīgi aizliegt lietotājiem izmantot Vietni („pievienot melnajam sarakstam”). Melnajā sarakstā iekļautie lietotāji nedrīkst mēģināt lietot Vietni, izmantojot citu vārdu vai citu lietotāja starpniecību. Turpmāk skatiet arī informāciju par mūsu mehānismiem krāpšanas novēršanai.

Retos gadījumos mēs varatm atcelt vai noraidīt rezervāciju „acīmredzamu kļūdu” dēļ, neņemot vērā šo kļūdu avotu. Acīmredzama kļūda ir tāda Vietnē redzama kļūda (piem., attiecībā uz cenuas ziņā), kuru ikviena saprātīga persona uzskatītu par kļūdu. Šādā gadījumā saņemtā summa tiks atlīdzināta bez maksas piemērošanas. Rezervācijas atcelšana vai noraidīšana šāda iemesla dēļ var notikt pēc uzņēmuma Agoda vienpersoniskiem ieskatiem.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka var tikt noraidītas arī rezervācijas, kuras tiek uzskatītas par grupas rezervācijām, jo gandrīz visām Viesnīcām naktsmītnēm ir īpašas procedūras kārtība grupas rezervāciju veikšanai. Lai saņemtu plašāku informāciju, sazinieties ar mūsu klientu apkalpošanas daļu.

Tādi apstākļi kā rekonstrukcija, Viesnīcas naktsmītnes rezervācijas kļūdas un viesu īpašas vajadzības var ietekmēt jūsu uzturēšanās kvalitāti. Neaizmirstiet reģistrācijas laikā Viesnīcu naktsmītni informēt par visām īpašajām vajadzībām un savām prasībām.

Par zvaigžņu kategorijām

Viesnīcu Naktsmītņu zvaigžņu kategorijas ir norādītas tikai jūsu informācijai. Piešķirtās zvaigžņu kategorijas balstās uz informāciju, kuru mēs esam saņēmuši no saviem piegādātājiem, tostarp Viesnīcāmnaktsmītnēm. Mēs neatkarīgi atsevišķi nepārbaudām šīs zvaigžņu kategorijas. Zvaigžņu kategorija tikai norāda paredzamo ērtību līmeni attiecīgajā Viesnīcānaktsmītnēm, un, kopumā, jo augstāka ir zvaigžņu kategorija, jo augstāks ērtību un piedāvāto labierīcību līmenis. Lai iegūtu plašāku informāciju, lūdzu, skatiet detalizētu aprakstu Vietnē. Lūdzu, ņemiet vērā, ka zvaigžņu kategorijas var ievērojami atšķirties atkarībā no atrašanās vietas, pieejamajām alternatīvām, vietējā tirgus apstākļiem un prakses, kā arī citiem apstākļiem. Tādējādi šo apstākļu dēļ ir iespējams, ka zvaigžņu kategorija kādā konkrētā valstī vai pilsētā nav salīdzināma ar tādu pašu zvaigžņu kategorija citā valstī vai pilsētā. Zvaigžņu kategorija var neatspoguļot visas Viesnīcā naktsmītnē pieejamās labierīcības un pakalpojumus, un dažas labierīcības vai ērtības var nebūt pieejamas visos numuros vai pat visās ēkās ar konkrēto zvaigžņu kategoriju. Ja jums ir svarīgas kādas konkrētas labierīcības vai ērtības, lūdzu, sazinieties ar mūsu klientu apkalpošanas daļu un noskaidrojiet šādu labierīcību vai ērtību pieejamību.

2. Vietnes lietošana

Agoda piešķir jums ierobežotu, personīgu, nenododamu, nesublicencējamu, atsaucamu licenci izmantot Vietni un piekļūt tai tikai tādā veidā, kā atļauts Lietošanas noteikumos. Izņemot šo ierobežoto licenci, mēs jums nepiešķiram nekādas citas tiesības vai licenci attiecībā uz Vietni; visas tiesības vai licences, kas nav piešķirtas ar šo līgumu, ir aizsargātas. Vietnes saturs un informācija, kā arī programmatūra un infrastruktūra, kas izmantota, lai nodrošinātu šo saturu un informāciju, atrodas uzņēmuma Agoda vai tā piegādātāju, tostarp Viesnīcunaktsmītņu, īpašumā. Jūs drīkstat izmantot Vietni, lai uzdotu godprātīgus un likumīgus jautājumus vai veiktu rezervācijas, un jūs piekrītat neveikt nekādas spekulatīvas, nepatiesas vai krāpnieciska rakstura rezervācijas, cerot uz pieprasījumu. Jūs apliecināt, ka rezervācijas gaitā norādītie maksājuma dati ir pilnīgi pareizi. Jūs arī apņematies norādīt uzņēmumam Agoda pareizu un precīzu e-pastu, pasta adresi un/vai citu kontaktinformāciju un piekrītat, ka uzņēmums Agoda var izmantot šos datus, lai ar jums sazinātos gadījumos, kad tas ir nepieciešams. Lūdzu, iepazīstieties arī ar mūsu Privātuma principiem.

Tādējādi saskaņā ar Vietnes izmantošanas nosacījumiem jūs piekrītat neizmantot Vietni, tās saturu vai informāciju nekādiem (tiešiem vai netiešiem) komerciāla vai nepersonīga rakstura nolūkiem un nekādiem nelegāliem, pretlikumīgiem vai Lietošanas noteikumos aizliegtiem nolūkiem. Ja vien mēs iepriekš neesam snieguši rakstisku piekrišanu, jūs piekrītat nepārveidot, nepavairot, neizplatīt, nepārsūtīt, neizrādīt, neizpildīt, nereproducēt, nepublicēt, nelicencēt, neradīt atvasinātus darbus, nenodot vai nepārdot, vai atkārtoti nepārdot nekādu informāciju, programmatūru, produktus vai pakalpojumus, kas iegūti no Vietnes. Turklāt jūs piekrītat:

 • neizmantot Vietni vai tās saturu nekādiem neatļautiem komerciāliem mērķiem;
 • neveikt nekādas spekulatīvas, viltotas vai krāpnieciskas rezervācijas;
 • nepiekļūt Vietnes saturam vai informācijai un nekontrolēt un nekopēt to, izmantojot robotu, zirnekli, rāpuli vai citus automatizētus līdzekļus vai manuālus procesus nekādiem mērķiem bez mūsu iepriekšējas rakstiskas piekrišanas;
 • nepārkāpt ierobežojumus nekādās Vietnes robotprogrammatūras galvenēs un neapiet un neapkrāpt citus tehnoloģiskos līdzekļus, kas izmantoti, lai novērstu vai ierobežotu piekļuvi Vietnei;
 • neveikt nekādas darbības, kas pēc mūsu ieskatiem rada vai var radīt nepamatotu vai neproporcionāli lielu slodzi mūsu infrastruktūrai;
 • nekādā nolūkā nenorādīt dziļo saiti uz nekādu Vietnes sadaļu (bez ierobežojumiem iekļaujot pirkuma ceļus) bez mūsu iepriekšējas rakstiskas piekrišanas;
 • nepārdot atkārtoti, nelietot, nepavairot, nekontrolēt (piemēram, ar zirnekli, rāpuli), neizrādīt, nelejupielādēt vai nereproducēt nekādu saturu vai informāciju, programmatūru, produktus vai pakalpojumus, kas pieejami Vietnē jebkādām komerciālām vai konkurējoša rakstura darbībām vai nolūkiem;
 • „nekadrēt”, „nekopēt” vai kā citādi neiekļaut nekādu daļu no Vietnes nekādā citā tīmekļa vietnē bez mūsu iepriekšējas rakstiskas piekrišanas;
 • nepublicēt nekādas nelikumīgas (saskaņā ar jebkuriem spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem) ziņas Vietnē vai ar tās starpniecību un nekādas ziņas, kas atbalsta nelikumīgas darbības;
 • neatstāt vai nenodrošināt saites uz nekādām publicētajām ziņām, kas satur materiālu, kurš var tikt uzskatīts par kaitīgu, piedauzīgu, pornogrāfisku, nepieklājīgu, neķītru, vardarbīgu, aizvainojošu, zaimojošu, rasistisku, diskriminējošu, apvainojošu, draudošu, izvairīgu, uzmācīgu, naidīgu vai kā citādi nepieņemamu;
 • neatstāt vai nenodrošināt saites uz nekādām publicētajām ziņām, kas satur apmelojošu, neslavu ceļošu, nepatiesu vai nomelnojošu materiālu;
 • neatstāt nekādas ziņas, kas pārkāpj vai aizskar jebkādas organizācijas vai personas intelektuālā īpašuma vai citas tiesības, cita starpā, autortiesības, patentus, preču zīmes, likumus, kas regulē tirdzniecības noslēpumus, tiesības uz privātumu vai reklāmas materiālus;
 • neatstāt nekādas ziņas, kuras jums saskaņā ar tiesību aktiem vai ar līgumā noteiktajām saistībām vai uzticības personas saistībām nav tiesību publicēt;
 • neuzdoties par citu personu vai organizāciju vai nepatiesi nenorādīt vai citādi nemaldināt par jūsu saistībām ar kādu personu vai organizāciju, vai neradīt viltus identitāti, ja tās mērķis ir maldināt, mānīt vai krāpt citus;
 • nemanipulēt ar identifikatoriem, tostarp neviltot galvenes, lai slēptu jebkuru jūsu publicēto ziņu izcelsmi;
 • neizmantot Vietni veidā, kas var bojāt, padarīt neiespējamu, pārslogot vai vājināt, vai kā citādi apgrūtināt Vietnes lietošanu vai citu lietotāju datortehniku, vai izraisīt bojājumus, pārrāvumus vai ierobežot jebkādas programmatūras, aparatūras vai telekomunikāciju iekārtas darbību;
 • nemēģināt iegūt neatļautu piekļuvi Vietnei, jebkurai saistītai tīmekļa vietnei, citiem kontiem, datorsistēmām vai tīkliem, kas ir saistīti ar Vietni, izmantojot urķēšanu, paroļu uzlaušanu vai jebkādus citus līdzekļus;
 • neiegūt vai nemēģināt iegūt nekādus materiālus vai informāciju, izmantojot jebkurus līdzekļus, kas Vietnē nav apzināti publiskoti, ieskaitot ievākšanu vai citādu citu personu informācijas, piemēram, e-pasta adrešu, iegūšanu;
 • neiesaistīties nekādās maldinošās darbībās ar mērķi manipulēt ar organiskās meklētājprogrammas rezultātu lapu (MPRL) un neizmantot tādas meklētājprogrammu optimizācijas (MPO) metodes, kas ir pretrunā ar parastajām meklētājprogrammu pamatnostādnēm. MPO darbība, kas ir uzskatāma par neētisku vai „melnām cepurēm” raksturīgu (tā pazīstama arī kā meklētājprogrammu pārpludināšana ar surogātinformāciju), ietver, cita starpā, pārklāšanu, metadatus un nosaukumu tagus, satura skrāpēšanu, saišu shēmas, Google spridzekļus, atslēgvārdu iestarpināšanu, slēptus tekstus un saites, ieejas un pārklātās lapas, saišu sasaistīšanu vai shēmu, surogātkomentāru ievietošanu emuāros utt.; vai
 • nedarīt neko citu, kas var radīt kaitējumu Vietnei, Agoda grupas uzņēmumiem un to darbiniekiem, Agoda reputācijai, vai kā citādi to negatīvi ietekmēt.

Ja vien nav īpaši atļauts citādi, tīmekļa vietnēs nedrīkst būt hipersaite uz nekādu citu lapu, kas nav mājas lapa, un nedrīkst kadrēt Vietni vai kādu citu šeit norādītu tīmekļa vietni vai materiālu, kā arī bez rakstiskas Agoda piekrišanas neviena organizācija nedrīkst norādīt hipersaiti uz kādu Vietnes sadaļu komerciāliem nolūkiem.

Kur tas ir attiecināms, uz jums attiecas visi nodokļu ieturējumi un saistības un visas citas saistības saskaņā ar savas rezidentvalsts likumiem.

Veicot rezervāciju Vietnē, jūs apstiprināt un garantējat, ka uz jums neattiecas neviena starptautisko sankciju programma.

3. Cenas, papildu maksa un Labākās cenas garantija

A. Cenas un Labākās cenas garantija

Mēs cenšamies piedāvāt viskonkurētspējīgākās cenas un vēlamies, lai par savu uzturēšanos Viesnīcā naktsmītnē jūs maksātu viszemāko iespējamo cenu. Ja internetā atrodat savu naktsmītnes Viesnīcas numura rezervāciju ar tiem pašiem rezervācijas noteikumiem, bet par zemāku cenu, pēc tam, kad ar mūsu starpniecību esat veicis rezervāciju, mēs atlīdzināsim jums starpību starp mūsu cenu un šo zemāko cenu saskaņā ar mūsu Labākās cenas garantijas noteikumiem. Lai prasījums būtu derīgs saskaņā ar šo garantiju, tam ir jāatbilst un jātiek iesniegtam atbilstoši visiem attiecināmajiem mūsu Labākās cenas garantijasnoteikumiem.

Reizēm Vietnē ir pieejamas lētākas cenas īpašam uzturēšanās laikam Viesnīcā naktsmītnē tā paša veida numuros, tomēr šīs Viesnīcasnaktsmītnes noteiktās cenas var būt ar īpašiem ierobežojumiem un nosacījumiem, piemēram, attiecībā uz atcelšanu un naudas atlīdzināšanu. Lūdzu, pirms rezervācijas veikšanas pārbaudiet, vai uz numura veidu un cenas datiem neattiecas nekādi īpaši nosacījumi. Viena un tā paša veida numuriem var būt atšķirīgas cenas atkarībā no ierobežojumiem un nosacījumiem (skat. arī 6. sadaļu).

B. Viesnīcu Naktsmītņu piemērota papildu maksa/p>

Lūdzu, ņemiet vērā, ka visas Vietnē redzamās cenas ir tikai jūsu Viesnīcas naktsmītnes rezervācijai norādītajā uzturēšanās laikā un jūsu norādītajam personu skaitam, ja vien nav norādīts citādi. Viesnīcu Naktsmītņu numuru rezervācijas cenas ir redzamas katram numuram un par katru nakti. Ja vien nav norādīts citādi, uzņēmums Agoda parasti Vietnē norāda cenu bez nodokļiem un pakalpojuma maksas (skat. papildu informāciju) un parāda šos papildu nodokļus un pakalpojuma maksu rezervācijas laikā. Nepārkāpjot turpmāk norādīto, pirms rezervācijas apstiprināšanas rezervācijas pēdējā lapā (pirms pēdējā apstiprināšanas ekrāna) jūs redzēsiet kopējo cenu, kurā iekļauti nodokļi un pakalpojumu maksa. Lūdzu, pārbaudiet katru rezervācijas darbību rezervācijas veidlapā; jūs varat pārtraukt rezervāciju jebkurā laikā pirms pēdējā apstiprinājuma ekrāna atvēršanas. Vietnē (Viesnīcas naktsmītnes informācijas sadaļā vai pirms pēdējā rezervācijas apstiprinājuma) un/vai e-pasta apstiprinājumā/kuponā ir redzams viss, kas iekļauts cenā. Ja vien nav īpaši norādīts citādi, brokastis parasti nav iekļautas cenā. Viesnīcas Naktsmītnes kūrortvietas un citi obligātie maksājumi (skat. turpmāk) un noteiktas vietējās pilsētas, tūristu vai par iemītnieku skaitu maksājamās nodevas (ja attiecināms), kas ir jāiekasē tieši no viesiem, parasti nav iekļautas cenā, ja vien nav norādīts citādi. Lūdzu, pārbaudiet Viesnīcas naktsmītnes aprakstu un noteikumus Vietnē. Cenās nav iekļauta nekāda veida apdrošināšana. Standarta Viesnīcas naktsmītnes numuru rezervācijas ir vienvietīgu un divvietīgu numuru rezervācijas, un par papildu gultām parasti tiek piemērota papildu maksa. Viesnīca Naktsmītne var arī atteikties pieņemt papildu personas, ja iepriekš nav par to pienācīgi informēta. Lūdzu, ņemiet vērā, ka atsevišķas Viesnīcas naktsmītnes var likt maksāt arī tā saucamo papildu maksu, kas ir par noteiktu papildu pakalpojumu izmantošanu obligāti maksājama „kūrortvietas maksa” (vai līdzīga maksa). Šī kūrortvietas maksa parasti nav iekļauta cenā, tomēr tā ir pieminēta Viesnīcas naktsmītnes aprakstā Vietnē. Pati viesnīca naktsmītne var jums piemērot maksu arī par elektroenerģijas patēriņu, bagāžas nešanu, laikrakstu piegādi, numuru ar seifu un tūrisma vai uzkopšanas pakalpojumiem. Šo Viesnīcas naktsmītnes papildu piemaksu piemērošanu nenosaka uzņēmums Agoda, un tā notiek noteiktos tirgos, tostarp ASV. Gandrīz nekad nav iekļautas papildu saistītās izmaksas un pašpatēriņa izmaksas, piemēram, maksa par autostāvvietu, minibāru, tālruņa zvaniem, apkalpošanu numurā, ēdienu un dzērieniem, svētku pusdienām, filmu nomu, interneta lietošanu utt. Noteiktu karstās sezonas periodu laikā atsevišķās Viesnīcās naktsmītnēs tiek rezervācijai pievienotas obligātas svētku pusdienas (piem., Jaunajā gadā, Ziemassvētkos, Ķīniešu Jaunajā gadā utt.). Tās nav iekļautas numura cenā, bet ir redzamas rezervācijas veidlapā. Lūdzu, iepazīstieties ar „Viesnīcas Naktsmītnes informāciju”, „Rezervācijas noteikumiem”, „Atcelšanas noteikumiem” un visu līdzīgo informāciju mūsu Vietnē. Ja neesat pārliecināts par to, kas ir iekļauts cenā, varat sazināties ar mūsu klientu apkalpošanas daļu.

Pēc Viesnīcas naktsmītnes pieprasījuma vai pēc jūsu izvēles, ja šāda iespēja tiek piedāvāta, par noteiktām Viesnīcām naktsmītnēm papildus numura cenai maksai par numuru tiek iekasēta obligāta maksa par viesnīcas naktsmītnes transportu vai transfēru. Tas ir īpaši raksturīgi, jaizplatīts, ja galamērķis atrodas uz salas (piemēram, Maldīvijā), kur nokļūšanai līdz Viesnīcai naktsmītnei ir jāizmanto Viesnīcas naktsmītnes transports. Lūdzu, ņemiet vērā, ka Agoda nepiedāvā transporta pakalpojumus. To vienmēr organizē un piedāvā Viesnīca naktsmītne vai kāds tās pārstāvis, un tas, nevis Agoda, ir atbildīgs par šiem transporta pakalpojumiem. Agoda neuzņemas nekādu atbildību par šādu transporta pakalpojumu kvalitāti, drošību, biežumu vai servisa līmeni. Dažās jurisdikcijās Viesnīcu naktsmītņu pienākums ir arī vietējo pilsētas nodevu vai izmantoto gultasvietu nodevu iekasēšana no viesiem. Valdības nosaka atbilstošās situācijās piemērojamās papildu nodevas un var likt Viesnīcām naktsmītnēm tāas iekasēt tieši no klientiem. Ja attiecināms, šīs nodevas jums ir jāmaksā tieši reģistrācijas laikā Viesnīcānaktsmītnē. Lūdzu, precizējiet Viesnīcā naktsmītnē vai klientu apkalpošanas daļā, kāda papildu maksa ir (vai nav) iekļauta.

C. Valūtas maiņa

Domājot par jūsu ērtībām, cenas var konvertēt dažādās valūtās. Viesnīcu Naktsmītņu cenas, kas noteiktas citā, nevis Vietnē redzamajā valūtā, tiek konvertētas attēlotajā valūtā pēc Agoda noteiktās likmes, kurā var ietilpt maksa par noteiktu valūtu konvertēšanu un/vai apstrādes maksa. Rezervācijas pēdējā lapā redzamā valūta un summa ir summa, kuru Agoda iekasēs no jūsu kredītkartes. Jums var tikt dota iespēja veikt samaksu savas kredītkartes valūtā, ja tā atšķiras no izvēlētās valūtas. Tūlītēja maksājuma gadījumā Jūs redzēsiet konvertēto summu, kas tiks iekasēta no Jūsu kredītkartes. “Rezervējiet tagad, maksājiet vēlāk” gadījumā (skat. 5.sadaļu), Jūs redzēsiet konvertētās summas aprēķinu, kas tiks iekasēta saskaņā ar valūtas kursu maksājuma datumā, tas nozīmē, ka tā var atšķirties no šobrīd redzamās. Jūsu banka var noteikt atsevišķas nodevas par transakcijām, pār kurām Agoda nav kontroles. Lūdzu, ņemiet vērā valūtas kursu svārstības katru dienu. Klientiem, kas izmanto Alipay vai UnionPay maksājumu sistēmas, jāņem vērā, ka visas izmaksas tiks vienmēr noteiktas ķīniešu juaņās Renminbi (CNY/RMB) (summa kā norādīts) un ka ASV dolāros norādītā summa iekavās ir norādīta tikai informatīvos nolūkos. Dažas kredītkartes neveic maksājumus noteiktās valūtās un šādā situācijā jaunā laukā tiks piedāvāta alternatīva valūta (parasti balstoties uz kartes izdevējvalsts valsti). Lūdzu pievērsiet uzmanību rezervācijas formas laukiem pirms apstiprināšanas.

Par nodokļu un pakalpojumu maksu izmaiņām

Lai vienkāršotu Viesnīcas naktsmītnes transakciju, no jūsu kredītkartes atskaitītajā summā var ietilpt arī nodokļi un pakalpojumu maksa (turpmāk tekstā — „Nodokļi un pakalpojumu maksa”), ja vien nav norādīts citādi. Šajā maksā ir ietverta paredzamā Viesnīcai naktsmītnei maksājamā nodokļu summa saistībā ar jūsu rezervāciju, tostarp bez jebkādiem ierobežojumiem ieskaitot apgrozījuma nodokli, izmantošanas nodokli, viesnīcu naktsmītņu nodokli, viesnīcu naktsmītņu maksas nodokli, akcīzes nodokli, pievienotās vērtības nodokli un/vai citus līdzīgus nodokļus. Atsevišķās vietās nodokļu summā var ietilpt arī valsts noteiktā pakalpojumu maksa vai citi maksājumi, kas nav veicami tieši nodokļu institūcijām, bet saskaņā ar tiesību aktiem ir maksājami Viesnīcānaktsmītnē. Viesnīcai Naktsmītnei samaksātā naudas summa nodokļu maksājumu segšanai saistībā ar jūsu rezervāciju var atšķirties no paredzētās un jūsu rēķinā iekļautas summas. Nodokļu un pakalpojumu maksas (ja attiecināma) bilance ir maksa, ko mēs paturam kā daļu no kompensācijas par saviem pakalpojumiem un jūsu rezervācijas izmaksu, tostarp, piemēram, klientu apkalpošanas izmaksu, segšanai. Ja šī bilance ir negatīva, mēs segsim šo starpību. Nodokļu un pakalpojumu maksa mainās atkarībā no vairākiem faktoriem, tostarp bez jebkādiem ierobežojumiem no naudas summas, ko mēs maksājam Viesnīcai naktsmītnei, un jūsu naktsmītnesViesnīcas atrašanās vietas, un var radīt peļņu, ko mēs paturēsim.

Atskaitot turpmāk aprakstīto, mēs neesam pārdevējs, kas iekasē un pārskaita nodokļus attiecīgajām nodokļu institūcijām. Mūsu Viesnīcas naktsmītņu pakalpojumu piegādātāji kā pārdevēji mums izrakstītajos rēķinos iekļauj visus piemērojamos nodokļus, un mēs veicam samaksu tieši pārdevējiem. Mēs neesam tirdzniecības partneris pārdevējam, ar kuru kopā veicam rezervāciju, sagatavojot mūsu klientu ceļojumus. Aplikšana ar nodokļiem un attiecīgā nodokļa likme, kā arī piemērojamo nodokļu veidi ievērojami atšķiras atkarībā no Viesnīcas naktsmītnes atrašanās vietas.

Transakcijām, kurās iesaistītas Viesnīcasnaktsmītnes, kas atrodas noteiktās jurisdikcijās, no jūsu kredītkartes saņemtajā Nodokļu un pakalpojumu maksā ietilpst nodokļu maksājums, kas mums ir jāiekasē un jāpārskaita jurisdikcijai kā nodoklis par summu, ko paturam kā kompensāciju par saviem pakalpojumiem.

ViesnīcāsNaktsmītnes, par kurukurām jums jāmaksā uz vietas Viesnīcānaktsmītnē, cenā var būt vai nebūt iekļauti nodokļi un pakalpojumu maksa. Lūdzu, pārbaudiet rezervācijas noteikumus un saņemto e-pasta apstiprinājumu vai kuponu vai sazinieties ar mūsu klientu apkalpošanas grupu.

Kā iepriekš norādīts, noteiktās pilsētās vai municipalitātēs tiek iekasētas dažādas nodevas, tostarp pilsētas nodevas, gultasvietas nodevas, tūristu nodevas, nodevas par iemītnieku skaitu un tamlīdzīgi, un šīs nodevas tiks ir jāiekasē uz vietas naktsmītnēiekasētas tieši Viesnīcā.

4. Privātums

Mēs cienām jūsu privātumu. Lūdzu, skatiet plašāku informāciju mūsu Privātuma principos.

5. Kredītkarte — Maksājums —“Rezervējiet tagad, maksājiet vēlāk”- Vecums — Krāpniecība

Agoda Vietnē veicot Viesnīcas naktsmītnes rezervāciju ar priekšapmaksu pēc rezervācijas un tās apstiprinājuma Agoda iekasēs no jūsu kredītkartes maksu pilnā apmērā (reizēm bez naudas atlīdzināšanas iespējas; lūdzu, skatiet turpmāk sniegto informāciju). Veicot rezervāciju piedāvājuma „rezervē tagad un maksā vēlāk” ietvaros, šī maksa tiks iekasēta apstiprinājuma e-pastā norādītā vēlākā laikā. Lietojot “Rezervējiet tagad, maksājiet vēlāk”, lūdzu pārliecinieties par kredītkartes derīgumu un pietiekamu kredītu veicamā maksājuma datumā. Ja kredītkarte nav derīga maksājuma datumā jebkāda iemesla dēļ, rezervācija tiks atcelta, ja vien Jūs spēsiet pierādīt, ka maksājums ar karti var notikt laikā. Lūdzu, pirms rezervācijas veikšanas pārbaudiet, vai uz to neattiecas šādi nosacījumi. Agoda apstrādās naudas atmaksāšanas transakciju, ja un kad attiecināms, saprātīgā laika periodā. Veicot rezervāciju noteiktās Viesnīcāsnaktsmītnēm, mēs neiekasēsim maksu no jūsu kredītkartes, jo jums par savu uzturēšanās laiku būs jāmaksā tieši Viesnīcā naktsmītnē (pēcapmaksa). Tomēr šādos gadījumos dažas Viesnīcas naktsmītnes var jau iepriekš veikt jūsu kartes autorizāciju, iekasēt depozītu vai arī likt segt visu rezervācijas maksu avansā. Viesnīcas Naktsmītnes var prasīt norādīt kredītkartes datus rezervācijas garantēšanai. Šajā gadījumā mēs nosūtīsim jūsu kredītkartes datus tieši Viesnīcainaktsmītnei, kurā veikta jūsu rezervācija, kā arī varam verificēt jūsu kredītkarti (t.i., veikt iepriekšēju pilnvarošanu tās lietošanai). Lai aizsargātu un šifrētu jūsu kredītkartes datus, kamēr tie tiek mums pārsūtīti, mēs saviem pakalpojumiem izmantojam drošligzdu slāņa (SSL) tehnoloģiju.

Ar kredītkarti saistītas krāpšanas vai nepilnvarotas trešo pušu veiktas kredītkartes lietošanas gadījumā jums ir jāsazinās ar savu banku vai kartes izsniedzēju uzreiz pēc šādas nepilnvarotas lietošanas konstatēšanas. Ja jums ir aizdomas, ka ir veikta kāda nepilnvarota vai krāpnieciska rakstura rezervācija, izmantojot Agoda vietni, lūdzu, nekavējoties sazinieties ar mūsu klientu apkalpošanas daļu.

Lai varētu veikt rezervāciju, jums ir jābūt vismaz 18 gadus vecam (vai pilngadīgam tajās valstīs un teritorijās, kurās pilngadība iestājas vēlāk) un jābūt pilnīgi tiesībspējīgam, lai veiktu šo transakciju (vai arī jums tam jāsaņem jūsu likumīgā aizbildņa atļauja). Jūs galvojat, ka jūsu izmantotā kredītkarte pieder jums pašam vai arī jūs esat pilnvarots veikt rezervāciju ar šo karti un tajā ir pietiekami daudz līdzekļu, lai segtu jūsu transakcijas summu. Jūs uzņematies finansiālu atbildību par visām ar jūsu vārdu vai kontu veiktajām transakcijām.

Jūs apliecināt, ka rezervācijas laikā norādītie dati ir pilnīgi pareizi. Agoda patur tiesības nepieņemt atsevišķas kredītkartes. Agoda pēc saviem ieskatiem var pievienot vai dzēst citus apmaksas veidus. Lielākai ērtībai, Agoda piedāvā arī iespēju Jūsu kredītkartes datus saglabāt drošā failā. Vairāk informācijas skatieties mūsu Privātuma noteikumos.

Mēs lietojam stingrus krāpšanas konstatēšanas un novēršanas mehānismus. Atsevišķos gadījumos mēs varam pieprasīt papildu informāciju vai verifikāciju, lai varētu veikt validāciju un apstiprināt rezervāciju, kā sīkāk paskaidrots Vietnē. No jūsu kartes var tikt iekasēta neliela maksa par verifikācijas veikšanu vai priekšautorizēšanu arī tad, ja izmantojat piedāvājumu „rezervē tagad un maksā vēlāk”. Maksājuma atlikums tiks iekasēts pēc apstiprinājuma vai arī piedāvājuma „rezervē tagad un maksā vēlāk” gadījumā kādā vēlāk noteiktā maksājuma datumā (lūdzu, skatiet iepriekš komentāru par atcelšanas iespēju, ja jebkāda iemesla dēļ maksājums ar kredītkarti konkrētajā datumā nav iespējams). Rezervācijas nav apstiprinātas, kamēr nav saņemts e-pasta apstiprinājums ar kuponu, un pastāv iespēja, ka krāpšanas novēršanai paredzētās pārbaudes laikā visi Viesnīcas naktsmītnes numuri tiek rezervēti un rezervācija vairs nav veicama. Šādos gadījumos uzņēmums Agoda neuzņemas nekādu atbildību. Iesniegtā papildu informācija tiks apstrādāta atbilstoši nozares stingrajiem standartiem, lai aizsargātu privātumu, pārsūtīšanas laikā izmantojot šifrēšanu un verifikācijai izmantojot specializētus līdzekļus. Ja nolemsit neiesniegt papildu informāciju vai arī ja mēs nebūsim apmierināti ar saņemto informāciju, rezervācija netiks pabeigta un tiks pilnīgi atcelta, un jebkura iekasētā naudas summa (ja attiecināms, tostarp arī maksa par verifikāciju) tiks atmaksāta.

Nedaudz par nenotikušiem maksājumiem

Vairāku iemeslu dēļ maksājums vietnē var neizdoties. Šādā situācijā Agoda jums piedāvās alternatīvu, lai jūsu rezervācija var tikt pabeigta. Jautājumu gadījumā, lūdzu, sazinieties ar Klientu atbalsta daļu.

6. Rezervācijas noteikumi — Aatcelšana, neierašanās, pāragra aizbraukšana un vēla izrakstīšanās – Īpaši naktsmītņu noteikumi - Īīpašās vajadzības

Veicot rezervāciju mūsu vietnē, jūs pieņemat un apstiprināt attiecīgās Viesnīcas naktsmītnes rezervācijas noteikumus, tostarp uz šo rezervāciju attiecināmos noteikumus par rezervācijas atcelšanu un neierašanos un visiem šīs Viesnīcas naktsmītnes papildu (piegādes) noteikumiem un nosacījumiem, kurus Viesnīca naktsmītne var piemērot jūsu rezervācijai vai jūsu uzturēšanās laikā, tostarp par Viesnīcas naktsmītnes sniegtajiem pakalpojumiem un/vai piedāvātajiem produktiem (Viesnīcas naktsmītnes piegādes noteikumus un nosacījumus var saņemt attiecīgajā Viesnīcānaktsmītnē). Katras Viesnīcas naktsmītnes vispārējie noteikumi, kas attiecināmi uz rezervācijas atcelšanu un neierašanos, ir pieejami Viesnīcas naktsmītnes informācijas lapās Vietnē vai zem tādiem virsrakstiem kā „Rezervācijas noteikumi”, „Atcelšanas noteikumi” un tml., vai e-pasta apstiprinājumā un kuponā. Lūdzu, ņemiet vērāa, ka par rezervācijas atcelšanu var tikt piemērota maksa saskaņā ar Viesnīcas naktsmītnes noteikumiem par rezervācijas atcelšanu un neierašanos, dažos gadījumos par visu paredzēto uzturēšanās laiku vai tikai par pirmo rezervācijas dienu. Mēs iesakām pirms rezervācijas veikšanas rūpīgi izlasīt Viesnīcas naktsmītnes noteikumus par rezervācijas atcelšanu vai neierašanos. Ja jūs savlaicīgi nereģistrēsities Viesnīcā naktsmītnē paredzētajā reģistrācijas dienā un nebrīdināsit Viesnīcunaktsmītni, jūsu atlikusī rezervētā uzturēšanas laika daļa var tikt atcelta un, atkarībā no konkrētās Viesnīcas naktsmītnes noteikumiem, jums var nebūt tiesības uz naudas atlīdzināšanu. Neatkarīgi no Viesnīcas naktsmītnes atcelšanas noteikumiem Agoda patur tiesības iekasēt maksu par rezervācijas atcelšanu, un tas ir norādīts Vietnē. Lūdzu, pirms rezervācijas veikšanas rūpīgi izlasiet informāciju par Viesnīcu naktsmītniun pārbaudiet, vai uz to neattiecas šādi nosacījumi. Dažas Viesnīcas naktsmītnesiekasē papildu maksu par ātrāku vai vēlāku izrakstīšanos.

Ja vēlaties pārskatīt, pielāgot vai atcelt savu rezervāciju, lūdzu, skatiet un ievērojiet e-pasta apstiprinājumā dotos norādījumus vai lietojiet mūsu pašapkalpošanās rīku, vai sazinieties ar klientu apkalpošanas daļu.

Daudzām naktsmītnēm ir spēka īpaši noteikumi par bērniem, pavadoņiem un/vai ceļošanu ar dzīvniekiem. Kā norādīts iepriekš, iesakām pārliecināties par noteikumiem, sazinoties ar klientu apkalpošanas daļu, pašu naktsmītni vai pārbaudīt naktsmītnes nosacījumus.

Īpašas vajadzības: ja jums ir īpašas vajadzības (piem., vajadzīgs numurs, kurā var nokļūt ar ratiņkrēslu), jums ir jāsazinās ar klientu apkalpošanas daļu vai Viesnīcu naktsmītni un jāpārliecinās, vai šīs īpašās vajadzības būs iespējams apmierināt. Lūdzu, ņemiet vērā, ka visu īpašo prasību apmierināšana ir atkarīga no pieejamības un Agoda to negarantē. Atkarībā no attiecīgās Viesnīcas naktsmītnes noteikumiem, ja jūsu īpašās vajadzības nebūs iespējams apmierināt, rezervācijas maksa tiks atlīdzināta vai rezervācija tiks atcelta vai mainīta. Ja tas būs iespējams, jūsu pieprasījums tiks apstiprināts pēc ierašanās Viesnīcā.

Pāris vārdi par Agoda slepenajiem piedāvājumiem

Ar "Slepeno piedāvājumu" programmu Agoda bieži piedāvā augstas kvalitātes naktsmītņu numurus par ļoti pievilcīgām cenām. Tas nozīmē, ka jūs varat baudīt kvalitatīvas naktsmājas izvēlētajās naktsmītnēs visā pasaulē, sākot ar luksusa pieczvaigžņu viesnīcām līdz apburošām pavisam nelielām viesnīcām. Vairāku iemeslu dēļ naktsmītnes, kas piedalās šajā programmā, vēlas palikt anonīmas līdz pat laikam, kad rezervācija ir apstiprināta un apmaksāta.

Slepenajiem piedāvājumiem ir piešķirts īpašs logo un Jūs varat skatīt galveno informāciju par šīm naktsmītnēm (vispārīgi par apkārtni, aprakstu un piedāvātajām iespējām) pirms veicat rezervāciju, taču Jūs nezināsiet, kura naktsmītne tā ir. Tikai pabeidzot rezervāciju viensīcas nosaukums, vieta un konktaktinformācija Jums tiks atklāta. Lai Agoda regulāri varētu piedāvāt šādas īpašas cenas, Slepeno piedāvājumu rezervācijas nav atceļamas un nav atmaksājamas.

Nedaudz par PointsMAX

Ar “PointsMAX” programmas palīdzību Agoda piedāvā jums iespēju uzkrāt punktus noteiktu trešo pušu lojalitātes programmu ietvaros (tajā skaitā aviokompāniju jūdžu programmas). Noteiktām Naktsmītnēm jūs varēsiet izvēlēties trešas puses lojalitātes programmu no PointsMAX izvēlnes, papildus mūsu pastāvīgajam numuru piedāvājumam. Ja iespējams, jums tiks piedāvāta PointsMAX rezervācijas izvēles iespēja iegūt punktus jūsu izvēlētajā trešo pušu lojalitātes programmā. Iegūstamie punkti un programmas vārds tiks apstiprināti jūsu rezervācijas formā un pēc PointsMAX rezervācijas pabeigšanas jums tiks nosūtīta apstiprinājuma ziņa. Punkti būs redzami jūsu trešo pušu programmas kontā 2 līdz 4 nedēļas pēc jūsu izrakstīšanās no viesnīcas datuma.

Svarīga informācija par visām PointsMAX rezervācijām:

 • Trešo pušu punktu labuma saņēmēja dalības ID numuram ir jābūt tam pašam, kāds ir viesim, kas uzturas viesnīcā (norādīts kā vadošā viesa vārds);
 • Cenas PointsMAX rezervācijām ar vienādiem noteikumiem var atšķirties no pastāvīgajām cenām;
 • PointsMAX rezervāciju cenas nevar tikt sadalītas cenā par numuru un punktu komponentē;
 • Jebkuri attiecināmi atcelšanas noteikumi attiecas pilnā apmērā uz PointsMAX rezervācijām;
 • Tikai atlīdzības punkti vai jūdzes var tikt uzkrātas nevis statusa punkti vai punkti;
 • Atceltajām rezervācijām netiek piešķirti punkti, neskatoties uz atceltā maksājuma stāvokli;
 • Punktus nevar izmainīt skaidrā naudā un tos nevar savietot ar citiem piedāvājumiem;
 • Agoda cenu garantija neattiecas uz PointsMAX rezervācijām un
 • Trešo pušu lojalitātes programmu noteikumi attiecas uz šādu programmu.

7. Intelektuālā īpašuma tiesības — paziņojums par prečzīmēm

Reģistrētā prečuzīme “Agoda”, kā arī tās noteiktas vietējās valodas transliterācijas, kas pieder vai ir licencēta uzņēmumam Agoda un/vai tā saistītajiem uzņēmumiem daudzās pasaules valstīs, tostarp, bet ne tikai, ASV, ES, Kanādā, Singapūrā, Taizemē, Japānā, Ķīnā, Malaizijā, Austrālijā, Krievijā, Korejā, Indonēzijā, AAE, Šveicē u.c. Citi Vietnē minētie produktu un uzņēmumu nosaukumi var būt uzņēmuma Agoda, tā licences devēja, saistīto uzņēmumu vai trešo pušu nosaukumi, prečzīmes, tirdzniecības zīmes, pakalpojumu zīmes, logotipi, simboli vai citi ar autortiesību likumiem aizsargāti nosaukumi. Neviena nosaukuma, prečzīmes, tirdzniecības zīmes, pakalpojumu zīmes, logotipa, simbola vai cita ar autortiesību likumiem aizsargāta vai kādai trešai pusei piederoša nosaukuma vai apzīmējuma izmantošana Vietnē un specifisku šīs trešās puses preču vai pakalpojumu pieejamība Vietnē nevar tikt uzskatīta par apstiprinājumu vai šādas trešās puses veiktu Vietnes sponsorēšanu, vai šādas trešās puses piedalīšanos, piedāvājot preces, pakalpojumus vai informāciju ar Vietnes starpniecību. Uzņēmumam Agoda pieder Vietnes autortiesības. Jūs bez mūsu atļaujas nedrīkstat izmantot uzņēmuma Agoda intelektuālo īpašumu.

Vietne satur ar autortiesību likumiem aizsargātu materiālu, tirdzniecības zīmes un citu ar autortiesību likumiem aizsargātu informāciju, tai skaitā, bet ne tikai tekstu, programmatūru, fotoattēlus, attēlus, kā arī nākotnē var ietvert video, attēlus, mūziku un skaņu. Viss Vietnes saturs ir aizsargāts ar autortiesību likumiem. Mums un mūsu licences devējiem pieder autortiesības un/vai datubāzes īpašuma tiesības, lai mēs varētu izvēlēties, koordinēt, sakārtot un uzlabot šo saturu, kā arī tās sākotnējo saturu. Jūs nedrīkstat šo saturu, ne visu, ne kādu tā daļu, mainīt, publicēt, pārsūtīt, piedalīties tā pārvietošanā vai pārdošanā, izveidot atvasinātus darbus vai jebkādā veidā to izmantot, atskaitot šajos Lietošanas noteikumos norādīto izmantošanu.

Ja vien nav norādīts citādi, programmatūra, kas nepieciešama mūsu pakalpojumu izmantošanai vai kas ir pieejama vai izmantota Vietnē un satura intelektuālā īpašuma tiesības (tostarp prečzīmes, pakalpojumu zīmes, logotipi, noformējumi, autortiesības utt.) un Vietnē esošā informācija un materiāls pieder uzņēmumam Agoda, tā saistītajiem vai asociētajiem uzņēmumiem, licences devējiem, piegādātājiem (tostarp Viesnīcāmnaktsmītnēm) vai pakalpojumu sniedzējiem. Agoda neuzņemas nekādu atbildību par trešo pušu nodrošinātajiem ar autortiesību likumiem aizsargātajiem materiāliem vai šādu trešo pušu intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumiem.

Jūs drīkstat lietot šo Vietni tikai savām personīgajām vajadzībām. Ja vien autortiesību likumā nav dota skaidra atļauja, bez mūsu vai autortiesību īpašnieka skaidri izteiktas atļaujas nav atļauta lejupielādētā materiāla kopēšana, tālāka izplatīšana, atkārtota pārsūtīšana, publicēšana vai lietošana komerciālām vajadzībām. Gadījumā, ja notiek ar autortiesību likumu aizsargāta materiāla atļauta kopēšana, tālāka izplatīšana vai publicēšana, nav atļauta norādītā tā autora, prečzīmes apzīmējuma vai paziņojuma par autortiesībām dzēšana vai mainīšana. Jūs atzīstat, ka, lejupielādējot ar autortiesību likumu aizsargātu materiālu, jūs neiegūstat nekādas autortiesības.

Mēs varam norādīt hiperteksta saites uz vietnēm, ko uztur citi. Lietojot šādu saiti, jūs apzināties, ka atstājat Vietni un turpināt, pats uzņemoties atbildību.

Prasības par autortiesību pārkāpumu

Ja godprātīgi uzskatāt, ka mūsu izvietotie materiāli pārkāpj jūsu autortiesības, jūs vai jūsu aģents (turpmāk tekstā —„Prasītājs”) varat mums nosūtīt rakstisku paziņojumu, kurā norādīta šāda informācija:

1. Prasītāja vārds un adrese;

2. ja Prasītājs nav autortiesību īpašnieks vai ekskluzīvs licences īpašnieks, autortiesību īpašnieka vārds un adrese;

3. ja Prasītājs nedzīvo Singapūrā, Prasītāja adrese dokumentu iesniegšanai Singapūrā;

4. tālruņa numurs, faksa numurs (ja tāds ir) un elektroniskā pasta adrese, pa kuru ar Prasītāju var sazināties;

5. pietiekami sīkas precīzas ziņas, lai mēs varētu identificēt ar autortiesību likumu aizsargāto darbu, kura intelektuālā īpašuma tiesības, iespējams, ir pārkāptas;

6. pietiekami sīkas precīzas ziņas, tostarp elektroniskās kopijas atrašanās vieta tiešsaistē, lai mēs varētu identificēt un atrast elektronisko kopiju, kuras intelektuālā īpašuma tiesības, iespējams, ir pārkāptas;

7. apliecinājums, ka Prasītājs pieprasa, lai mēs noņemam vai atspējojam piekļuvi šai elektroniskajai kopijai;

8. apliecinājums, ka Prasītājs godprātīgi uzskata, ka elektroniskā kopija pārkāpj iepriekš 5. punktā minētā darba autortiesības;

9. apliecinājums, ka šajā paziņojumā norādītā informācija ir pareiza;

10. apliecinājums, ka Prasītājs ir (a) iepriekš 5. punktā minētā darba īpašnieks vai ekskluzīvs autortiesību licences devējs, vai (b) pilnvarots rīkoties šāda īpašnieka vai ekskluzīva licences devēja vārdā;

11. paziņojums, ka Prasītājs uztic lietas izskatīšanu Singapūras tiesu jurisdikcijai, lai varētu notikt tiesvedība saskaņā ar Singapūras Likuma par autortiesībām attiecīgajiem noteikumiem.

Prasītājam ir jāparaksta šis paziņojums un jānosūta mums kā ierakstītu vēstuli pa pastu uz 11. daļā norādīto adresi: c/o Legal Department — Copyright Claims.

Mēs izskatīsim un atrisināsim visus saskaņā ar mūsu prasībām iesniegtos paziņojumus un prasības atbilstoši spēkā esošo tiesību aktu noteikumiem.

Pirms paziņojuma iesniegšanas mēs iesakām konsultēties ar juridisko padomnieku. Tāpat, lūdzu, atcerieties, ka varat būt vainīgs nodarījumā vai atbildīgs par kaitējuma nodarīšanu, ja iesniegsit nepatiesu prasību par autortiesību pārkāpumu.

8. Atsauksmes — turpmākā sarakste — tiesības uz lietotāja saturu

Veicot rezervāciju, jūs piekrītat saņemt apstiprinājuma ziņu (e-pastu un/vai SMS), kā arī uzaicinājumu aizpildīt mūsu viesu atsauksmju veidlapu, kuru mēs nosūtīsim jums drīz pēc jūsu uzturēšanās Viesnīcānaktsmītnē, kā arī vēlāk saņemsiet vienu vai vairākus atgādinājumus. Tās aizpildīšana nav obligāta. Skaidrības labad, apstiprinājuma un klientu atsauksmju e-pasti ir darījumu e-pasti un tie nav daļa no informatīvajiem vai mārketinga e-pastiem, no kuriem Jūs varat atteikties (sīkāka informāija mūsu Privātuma noteikumos). Sniegtās viesu atsauksmes var tikt augšupielādētas attiecīgās Viesnīcas naktsmītnes informācijas lapā mūsu Vietnē vienīgi nolūkā pavēstīt mūsu (tuprmākajiem) klientiem jūsu viedokli par šīs Viesnīcas naktsmītnes pakalpojumu līmeni un kvalitāti. Nosūtot atsauksmi, jūs piešķirat uzņēmumam Agoda pilnīgas, beztermiņa, brīvas, citiem nododamas un neatsaucamas tiesības uz visu iesniegto lietotāja saturu, tostarp jūsu vārdu. Agoda patur tiesības pēc saviem vienpersoniskiem ieskatiem tulkot, rediģēt, pielāgot, noraidīt vai dzēst atsauksmes. Jūs apliecināt, ka, sniedzot atsauksmes par viesnīcāmnaktsmītnēm, ievērosit visas noteiktās vadlīnijas. Turklāt jūs apstiprināt un garantējat, ka (i) jums pieder un jūs pārvaldāt visu to lietotāja saturu, ko esat publicējis vai citādi izplatījis, vai jums citādi ir likumīgas tiesības publicēt un izplatīt šādu lietotāja saturu Vietnē vai ar tās starpniecību; (ii) šis saturs ir pareizs un nav maldinošs; un (iii) šāda satura lietošana un publicēšana vai cita pārsūtīšana nepārkāpj Lietošanas noteikumus vai jebkurus citus spēkā esošos tiesību aktus un noteikumus un nepārkāpj nevienas fiziskas vai juridiskas personas tiesības vai nerada tām kaitējumu. Jūs turpmāk piešķirat uzņēmumam Agoda tiesības saukt pie likumīgas atbildības jebkuru fizisko vai juridisko personu, kas pārkāpj jūsu vai uzņēmuma Agoda tiesības uz šo saturu, pārkāpjot Lietošanas noteikumus. Jūs piekrītat uzņemties vienpersonisku atbildību par jebkuru nodrošināto vai iesniegto lietotāja saturu.

Lietotāju iesniegtais saturs netiks uzskatīts par konfidenciālu, un uzņēmumam Agoda nav pienākuma uzskatīt šo saturu par informāciju, kas aizsargāta ar autortiesību likumu. Neierobežojot iepriekšminēto, Agoda patur tiesības lietot saturu tā, kā uzskata par atbilstošu, bez ierobežojumiem iekļaujot tā dzēšanu, rediģēšanu, mainīšanu, noraidīšanu vai atteikšanos to publicēt. Uzņēmumam Agoda nav pienākuma piedāvāt jums maksājumu par jūsu iesniegto saturu vai iespēju rediģēt, dzēst vai citādi mainīt saturu pēc tā iesniegšanas uzņēmumam Agoda. Uzņēmumam Agoda nav pienākuma piedēvēt jums šī satura autortiesības, kā arī nav pienākuma likt, lai to jebkādā veidā norāda trešās puses. Lūdzu, skatiet plašāku informāciju Agoda noteikumos Vietnē.

Ja tiek konstatēts, ka jūs paturat šī satura morālās tiesības (tostarp piedēvējuma vai integritātes tiesības), jūs šeit deklarējat, ka (a) jūs neprasāt, lai saistībā ar šo saturu vai jebkuru no tā atvasinātu darbu, tā papildinājumiem vai atjauninājumiem tiktu lietota jebkāda personīgi identificējoša informācija; (b) jums nav iebildumu pret to, ka Agoda vai tā licences devēji, tiesību pārņēmēji un juridiskie mantinieki publicē, lieto, maina vai dzēš šo saturu; (c) jūs uz visiem laikiem atsakāties un piekrītat nepieprasīt vai nepretendēt uz jebkādām jebkura satura autora morālajām tiesībām; un (d) jūs uz visiem laikiem atbrīvojat uzņēmumu Agoda un tā licences devējus, tiesību pārņēmējus un juridiskos mantiniekus no visām prasībām, kuras jūs citādi varētu izvirzīt pret uzņēmumu Agoda saskaņā ar šādām morālajām tiesībām.

9. Ceļošanas padomdevējpakalpojumi — vīzas

Kaut arī lielākā daļa ceļojumu notiek bez starpgadījumiem, atsevišķi galamērķi var būt riskantāki nekā citi. Mēs mudinām pasažierus pirms ceļojuma rezervēšanas pārskatīt savas valsts sniegtos ar ceļojumiem saistītos aizliegumus, brīdinājumus, paziņojumus un ieteikumus, it īpaši gadījumā, ja ceļojat starptautiski.

Parādot Viesnīcas naktsmītnes noteiktās galamērķa valstīs, Agoda nenorāda un negarantē, ka ceļošana uz šīm vietām ir ieteicama vai nerada risku, un uzņēmums Agoda nekādā gadījumā nav atbildīgs par kaitējumiem vai zaudējumiem, kas var rasties, ceļojot uz šādiem galamērķiem. Uzņēmums Agoda nekādos apstākļos nebūs atbildīgs par incidentiem, kas notikuši jūsu uzturēšanās laikā Viesnīcānaktsmītnē. Jums tiek stingri ieteikts iepazīties ar visiem attiecīgajiem savas valsts sniegtajiem ieteikumiem par ceļošanu uz ikvienu valsti, kuru gatavojaties apmeklēt, un nepieciešamības gadījumā veikt nepieciešamos piesardzības pasākumus. Jums tiek ieteikta arī personīgā ceļojuma apdrošināšana.

Agoda nevar uzņemties atbildību par nekādiem zaudējumiem, kas radušies, ja jums nav ceļojumam nepieciešamās pases, vīzas un dokumentu. Jums tiek ieteikts noskaidrot nepieciešamos dokumentos apmeklējamo valstu vēstniecībās, konsulātos un/vai vīzu departamentos. Nepieciešamo ceļojuma dokumentu sagādāšana ir jūsu paša atbildība.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka dažās valstīs ir stingri likumi un noteikumi par ierobežotas aprites vai aizliegtu preču, lietu vai vielu importu. To skaitā var būt alkohols, tabaka, smaržas, narkotikas, medikamenti, grāmatas, filmas, DVD, pieaugušo izklaides piederumi, pārtika, augi, dzīvnieku daļas utt. Jūs esat atbildīgs par visu attiecināmo noteikumu noskaidrošanu un ievērošanu. Nepakļaušanās noteikumiem var novest pie smaga soda.

10. Sūdzības

Ja vēlaties iesniegt sūdzību par Agoda pakalpojumiem, jūs varat sazināties ar mūsu Klientu apkalpošanas nodaļu vairākos norādītajos veidos šeit. Mēs darīsim visu, lai jums palīdzētu. Lūdzu, ņemiet vērā, ka ar jebkurām sūdzībām par naktsmītni (noteikumi, standarti, pakalpojumi, telpas, iekārtojums, ēdiens utt.) ir jāvēršas pie pašas naktsmītnes. Agoda sazināsies ar naktsmītni, lai palīdzētu atrast abpusēji labvēlīgu risinājumu, taču nevar garantēt apmierinošu iznākumu.

110. Juridiskie nosacījumi

Atteikšanās no garantijām

VISS SATURS, IESKAITOT PROGRAMMATŪRU, PRODUKTUS, PAKALPOJUMUS, INFORMĀCIJU, TEKSTU UN AR TO SAISTĪTOS ATTĒLUS, KURI IR PIEEJAMI VIETNĒ VAI AR VIETNES STARPNIECĪBU, TIEK NODROŠINĀTS TĀDS, KĀDS TAS IR, UN BEZ GARANTIJĀM. AGODA NESNIEDZ NEKĀDU TIEŠU VAI NETIEŠU APLIECINĀJUMU VAI GARANTIJAS, ATTIECĪBĀ UZ ŠĪS TĪMEKĻA VIETNES DARBĪBU VAI ŠAJĀ TĪMEKĻA VIETNĒ IEKĻAUTO SATURU VAI MATERIĀLIEM, UN, CIKTĀL TAS IR PIEĻAUJAMS ATBILSTOŠI SPĒKA ESOŠAJIEM TIESĪBU AKTIEM, AGODA ATSAKĀS NO VISAS PĀRSTĀVĪBAS, APSTĀKĻIEM VAI JEBKĀDA VEIDA TIEŠĀM VAI NETIEŠĀM GARANTIJĀM, TAI SKAITĀ, BET NE TIKAI NO NETIEŠIEM NOSACĪJUMIEM VAI GARANTIJĀM PAR PIEMĒROTĪBU PĀRDOŠANAI VAI APMIERINOŠIEM PRASMĪGIEM CENTIENIEM, INFORMĀCIJAS SATURU, NOSAUKUMU VAI TREŠO PUŠU TIESĪBU AIZSARGĀŠANU. AGODA NEGARANTĒ UN NESNIEDZ NEKĀDUS APLIECINĀJUMUS, KA ŠĪ VIETNE DARBOJAS NEVAINOJAMI VAI BEZ PĀRTRAUKUMIEM, KA DEFEKTI TIEK LABOTI, VAI KA ŠĪ VIETNE UN/VAI TĀS SERVERI NESATUR VĪRUSUS UN/VAI CITUS KAITĪGUS KOMPONENTUS. AGODA NEGARANTĒ UN NESNIEDZ NEKĀDUS APLIECINĀJUMUS PAR NEKĀDA VEIDA MATERIĀLA, KO ŠĪ VIETNE SATUR, PIEMĒROTĪBU, PIEEJAMĪBU, PRECIZITĀTI, DROŠĪBU, PILNĪBU VAI SAVLAICĪGUMU NEKĀDIEM MĒRĶIEM, TAI SKAITĀ PROGRAMMATŪRAI, PRODUKTIEM, PAKALPOJUMIEM, INFORMĀCIJAI, TEKSTAM UN AR TO SAISTĪTAJAM ATTĒLU SATURAM.

AGODA NEATBILD PAR NEKĀDA VEIDA ATTEICĒM, KURAS IZRAISA SERVERA KĻŪDAS, KĻŪDAINI NOVIRZĪTAS VAI ATGRIEZTAS PĀRRAIDES, INTERNETA PIESLĒGUMA PROBLĒMAS, REZERVĀCIJU PĀRRAIDES VAI SAŅEMŠANAS PĀRTRAUKUMI VAI JEBKĀDS DATORVĪRUSS VAI CITS TEHNISKS DEFEKTS, KURA CĒLONIS IR CILVĒKS VAI TEHNIKA.

Vispārējās atbildības ierobežojumi

LIKUMĀ PIEĻAUTAJĀ APJOMĀ AGODA, TAI SKAITĀ TĀS ATTIECĪGĀS AMATPERSONAS, DIREKTORI, DARBINIEKI, PĀRSTĀVJI, MEITAS UZŅĒMUMI, FILIĀLES, IZPLATĪTĀJI, PIEGĀDĀTĀJI, LICENCĒTĀJI, AĢENTI VAI CITAS PERSONAS, KAS IR IESAISTĪTAS VIETNES VAI TĀS SATURA IZSTRĀDĀŠANĀ, SPONSORĒŠANĀ, REKLAMĒŠANĀ VAI JEBKĀDA CITA VEIDA PIEEJAMĪBAS NODROŠINĀŠANĀ (TURPMĀK KOPĪGI SAUKTI "ATTIECĪGĀS PUSES") NEKĀDĀ GADĪJUMĀ NAV ATBILDĪGAS NEVIENAS PERSONAS PRIEKŠĀ PAR NEKĀDA VEIDA TIEŠIEM, NETIEŠIEM, NETĪŠIEM, TĪŠIEM, TIPVEIDA, KOMPENSĒJOŠIEM, IZRIETOŠIEM VAI SANKCIJU VEIDA KAITĒJUMIEM VAI ZAUDĒJUMIEM, TAI SKAITĀ, BET NE TIKAI ŠĀDIEM (KUR ATBILSTOŠI, KURUS IZRAISA): (I) PRODUKCIJAS ZAUDĒJUMI, PEĻŅAS ZAUDĒJUMI, IENĀKUMU ZAUDĒJUMI, LĪGUMA ZAUDĒJUMI, LABĀS GRIBAS VAI REPUTĀCIJAS ZAUDĒJUMS VAI TĀM RADĪTS KAITĒJUMS, TIESĪBU ZAUDĒJUMS, UZŅĒMĒJDARBĪBAS PĀRTRAUKUMS, DATU VAI CITS NEMATERIĀLS ZAUDĒJUMS; (II) JŪSU NESPĒJA LIETOT VIETNI, VIETNES NEATĻAUTA LIETOŠANA, AIZKAVE, DARBOŠANĀS VAI NEDARBOŠANĀS; (III) NEATĻAUTA PIEKĻUVE JŪSU PERSONĪGAJAI INFORMĀCIJAI VAI TĀS LABOŠANA VAI PĀRRAIDĪŠANA; (IV) PAKALPOJUMU SNIEGŠANA VAI NESPĒJA SNIEGT PAKALPOJUMUS, TAI SKAITĀ PAKALPOJUMUS, KURUS NODROŠINA, VAI PRODUKTUS, KURUS PIEDĀVĀ VIESNĪCANAKTSMĪTNE, (DAĻĒJA) ATCELŠANA VAI VIRSPĀRDOŠANA; (V) KĻŪDAS VAI NEPRECIZITĀTES, KURAS SATUR ŠĪ VIETNE, VAI JEBKĀDA INFORMĀCIJA (TAI SKAITĀ, BET NE TIKAI VIESNĪCAS NAKTSMĪTNES (APRAKSTOŠĀ) INFORMĀCIJA (TAI SKAITĀ CENAS, PIEEJAMĪBA UN VĒRTĒJUMI), KAS PIEEJAMA VIETNĒ,, PROGRAMMATŪRA, PRODUKTI, PAKALPOJUMI UN SAISTĪTIE ATTĒLI, KAS IEGŪTI AR ŠĪS VIETNES PALĪDZĪBU; (VII) JEBKĀDI ĪPAŠUMA BOJĀJUMI, TAI SKAITĀ JŪSU DATORA VAI DATORSISTĒMAS BOJĀJUMI, KURUS IZRAISA VĪRUSI VAI CITI KAITĪGI KOMPONENTI, PIEKĻŪSTOT VIETNEI VAI PIEKĻUVES VIETNEI REZULTĀTĀ, VAI, LIETOJOT VIETNI VAI JEBKURU VIETNI, UZ KURU TĀ NODROŠINA HIPERSAITI; VAI (VIII) BOJĀJUMI, KAS CITĀDI IZRIET NO ŠĪS VIETNES LIETOŠANAS, JEBKĀDAS LIETOŠANAS, AIZKAVES VAI NESPĒJAS LIETOT VIETNI, VAI JEBKĀDAS INFORMĀCIJAS, PRODUKTIEM VAI PAKALPOJUMIEM, KAS SAŅEMTI AR ŠĪS VIETNES STARPNIECĪBU; VAI (IX) JEBKĀDA (PERSONĪGA) TRAUMA, NĀVE, ĪPAŠUMA BOJĀJUMS VAI CITI KAITĒJUMI, KAS ATTIECINĀMI UZ VIESNĪCU NAKTSMĪTŅU (TĀS DARBINIEKIEM, DIREKTORIEM,AMATPERSONĀM, AĢENTIEM, PĀRSTĀVJIEM VAI SAISTĪTAJIEM UZŅĒMUMIEM); (X) JEBKURI KAITĒJUMI, KURUS IZRAISĪJUŠI ĀRPUS MŪSU IETEKMES ESOŠI APSTĀKĻI. ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMUS PIEMĒRO NEATKARĪGI NO DARBĪBAS VEIDA, PAMATOJOTIES UZ LĪGUMU, KOMPENSĒJAMU PĀRKĀPUMU, NOLAIDĪBAS, STINGRAS ATBILDĪBAS VAI CITOS GADĪJUMOS, PAT JA ATTIECĪGĀ PUSE IR INFORMĒTA PAR KAITĒJUMA IESPĒJAMĪBU. Ārpus mūsu ietekmes esoši apstākļi ir gadījums, kuru Attiecīgās puses nevar ietekmēt, un tas var ietvert, bet neaprobežojas ar dabas katastrofām, laika apstākļiem, ugunsgrēku, ar kodolieročiem saistītu incidentu, elektromagnētisko impulsu, terora aktu, nemieriem, karu, ļaunprātīgu dedzināšanu, dumpi, sacelšanos, jebkāda veida bruņotu karadarbību, ar nodarbinātību saistītiem strīdiem, lokautiem, streikiem, deficītu, valdības rīcību vai ierobežojumiem, zādzībām, bankrotu, iekārtu avārijām, tīklu vai sistēmu pārtraukumiem vai avārijām, internet vai komunikāciju avārijām, karantīnu, epidēmiju, pandēmiju utt. Nenotiek atbildības uzņemšanās par nekāda veida papildu izdevumiem, izlaidumiem, kavējumiem, maršrutu maiņu vai jebkuras valsts iestādes rīcību. Neviena Attiecīgā puse nav atbildīga par nekādiem Viesnīcas naktsmītnes nosacījumu vai garantiju pārkāpumiem, tai skaitā, bet ne tikai par netiešu nosacījumu vai garantiju par piemērotību konkrētam mērķim vai par piemērotību pārdošanai, kā arī neviena Attiecīgā puse nav atbildīga par nekādiem citiem Viesnīcas naktsmītnes pārkāpumiem (tai skaitā jebkādu atbildību ļaunprātīgas vai nolaidīgas pretlikumīgas rīcības izraisīta kaitējuma gadījumā) saistībā ar jebkuriem produktiem un/vai pakalpojumiem, kas ir pieejami ar Vietnes starpniecību. Agoda negarantē nepārtrauktu piekļuvi Vietnei.

Agoda atbildība ir izslēgta vai ierobežota atbilstoši maksimālajam likumā pieļaujamajam apjomam. Neskarot šajos Lietošanas noteikumos noteiktos ierobežojumus, Agoda atbildība nekādā gadījumā nepārsniedz mazāko no šīm summām: (a) jūsu rezervācijas kopējo cenu, kas norādīta apstiprinājuma e-pastā (par vienu notikumu vai vairākiem saistītiem notikumiem); vai (b) divsimt piecdesmit ASV dolāri (vai līdzvērtīgu summu vietējā valūtā). Pretenzijas ir jāiesniedz iespējami ātri pēc notikušās situācijas, kas ir par pamatu sūdzībai. Sūdzības, kas iesniegtas ar novēlošanos var tikt uzskatītas par nederīgām. Tikai bona fide (patiesas) sūdzības tiks ņemtas vērā.

Atbalsta kompānijas visā pasaulē

Starptautiski Agoda kompāniju atbalsta dažādi vietēji uzņēmumi, tajā skaitā (bet ne tikai) Agoda Services (Taizeme), Agoda International (Singapoūra un vietējās filiāles), Agoda International Travel Operations, Agoda International (Malaizija), Agoda International (Hongkonga) Ltd., Agoda International (Ungārija), Agoda International (Japāna), Agoda International (ASV), Agoda International (Ķīna) utt. Šo uzņēmumu darbs ir nodrošināt noteiktu atbalstu Agoda.com un dažos gadījumos nodrošināt klientu atbalstu. Atbalsta kompānijas nenodrošina tiešsaistes rezervāciju pakalpojumu un tās nekontrolē, neuzņem, nepārvalda/neuztur agoda.com mājaslapu (vai jebkuru citu mājaslapu), kā arī tām nepieder agoda.com vietne. Agoda.com juridiski atrodas tikai tās reģistrētajā birojā Singapūrā, bet ne atbalsta kompāniju birojos visa pasaulē. Atbalsta kompānijām ir aizliegts rīkoties kā agoda.com procesu vai pakalpojumu aģentiem, klienti nespēj veikt rezervācijas ar šo biroju palīdzību.

Citi noteikumi

Uzņēmumam Agoda nekādā veidā (tieši vai netieši, neatkarīgi vai saistībā ar jebkuru pusi) nepieder, tas nepārvalda, nevada vai nekontrolē Viesnīcas naktsmītnes un nekādus šādu Viesnīcu naktsmītņu numurus. Viesnīcas Naktsmītnes ir atbildīgas par apmešanās vietas nodrošināšanas pakalpojumuu un to cilvēku uzņemšanu kā viesus, kuri ar Agoda palīdzību ir veikuši rezervāciju kā to viesi.

Jūs apņematies nodrošināt uzņēmuma Agoda tiesisko interešu aizsardzību, to aizsargājot pret jebkuru atbildību, kaitējumiem vai zaudējumiem, tai skaitā tiesvedības izmaksām un izdevumiem, kas uzņēmumam Agoda rodas vai to ietekmē jebkuras jūsu rīcības, bezdarbības vai nolaidības dēļ. Ja jūs lietojat Vietni trešās puses („Trešā puse”), piemēram, ģimenes locekļa vai ceļabiedra interesēs vai vārdā, jūs esat atbildīgs par jebkurām šajā sakarā sniegtās informācijas kļūdām. Turklāt jums ir jāinformē Trešā puse par visiem piemērojamajiem noteikumiem un nosacījumiem. Ikviens klients, kas lieto Vietni Trešās puses interesēs vai vārdā, apņemas atlīdzināt un novērst kaitējumu uzņēmumam Agoda, aizsargājot to pret visa veida atbildību, zaudējumiem, kaitējumiem, tiesas prāvām un pretenzijām (tai skaitā aizstāvības izmaksām) saistībā ar Trešās puses vai lietotāja nespēju pildīt jebkuru no augstāk minētajām tā saistībām.

Jums vienmēr ir jāievēro vietējie likumi un noteikumi. Tas, kas noteiktās valstīs ir likumīgs, citās var būt nelikumīgs. Jums ir jāizpēta spēkā esošie ierobežojumi. Agoda neuzņemas atbildību gadījumā, ja Viesnīcanaktsmītne atsakās jūs reģistrēt vai prasa doties prom tiesisku vai reglamentējošu prasību dēļ.

Jūsu ērtībām Vietne un Lietošanas noteikumi ir pieejami vairākās valodās un vietējās versijās (uz kurām dažos gadījumos norāda augstākā līmeņa domēna nosaukumi), bet sākotnēji tie ir sagatavoti angļu valodā. Ja pastāv pretruna starp versiju angļu valodā un tulkoto versiju, noteicošā ir Lietošanas noteikumu versija angļu valodā.

Lietošanas noteikumi ir atdalāmi. Ja tiek konstatēts, ka kāds no noteikumiem nav īstenojams vai nav spēkā, šis noteikums tomēr ir jāīsteno, ciktāl to atļauj spēkā esošie tiesību akti, un šāds konstatējums neietekmē nekādu pārējo noteikumu spēkā esamību un īstenojamību. Atdalītie noteikumi ir jāaizstāj ar noteikumiem, kas pēc iespējas līdzinās to sākotnējam formulējumam un nolūkam.

Agoda patur tiesības pēc saviem ieskatiem jebkurā brīdī un jebkura iemesla dēļ, jūs par to iepriekš informējot vai neinformējot, mainīt, atcelt vai pārtraukt Vietnes un/vai kādas tās daļas darbību, tai skaitā pakalpojumus vai produktus, kas ir pieejami ar Vietnes starpniecību, un/vai jūsu iespēju lietot Vietni vai kādu tās daļu. Vietnes darbības pārtraukšanas gadījumā jums joprojām ir jāievēro savas saistības, kas noteiktas Lietošanas noteikumos, tostarp jūsu un atbildības atrunās un ierobežojumos noteiktās garantijas. Turklāt Agoda neuzņemas atbildību jūsu vai kādas trešās puses priekšā par jūsu piekļuves Vietnei pārtraukšanu. Agoda patur tiesības pēc saviem ieskatiem papildināt vai anulēt Lietošanas noteikumus (vai to daļas).

Lai izvairītos no šaubām, Lietošanas noteikumi neattiecas uz komerciāla rakstura līgumattiecībām, kuras Agoda var būt noslēgusi ar citiem, tai skaitā, bet ne tikai ar Viesnīcām naktsmītnēm un noteiktiem mārketinga partneriem.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka Agoda var izsniegt vietējo nodokļu rēķinu tikai attiecībā uz rezervācijām Singapūrā. Agoda ir Singapūras nodokļu maksātājs un var izsniegt vietējos nodokļu rēķinus tikai šajā jurisdikcijā.

Lietošanas noteikumus un mūsu pakalpojumu sniegšanu pārvalda Singapūras tiesību akti, un tie ir izstrādāti atbilstoši šiem tiesību aktiem, neatsaucoties uz Singapūras noteikumiem par tiesību normu kolīzijām, un jebkuriem strīdiem, kas izriet no Lietošanas noteikumiem un mūsu pakalpojumiem, ir jātiek nodotiem izskatīšanai tikai Singapūras tiesās pēc piekritības. Likums par līgumiem 2001 (Trešo pušu tiesības) (53B nodaļa) ir īpaši izslēgts un neattiecas uz šiem Lietošanas noteikumiem.

Ja mēs neizmantojam kādas tiesības, tas neatceļ šo tiesību spēkā esamību. Jūs nedrīkstat kādam citam piešķirt vai nodot savas tiesības. Mēs drīkstam jebkurā laikā grozīt Lietošanas noteikumus, publicējot izmaiņas Vietnē. Jaunākā Lietošanas noteikumu versija aizstāj visas iepriekšējās versijas.

121. Par Agoda – bieži uzdotie jautājumi

Visus mūsu pakalpojumus sniedz Agoda Company Pte.Ltd., kas ir privāta sabiedrība ar ierobežotu atbildību, kura ir dibināta saskaņā ar Singapūras likumiem un kuras reģistrētā adrese ir 30 Cecil Street, Prudential Tower #19-08, Singapore 04971220 Cecil Street, Equity Plaza #14-01, Singapore 049705 , un kura ir reģistrēta Singapūras Uzņēmumu reģistrā ar reģistrācijas numuru 200506877R.

Uzņēmumam Agoda un ar to saistītajiem uzņēmumiem ir dažādi meitas uzņēmumi, filiāles un biroji visā pasaulē. Meitas uzņēmumi, filiāles un biroji sniedz tikai iekšējo atbalstu uzņēmumam Agoda un darbojas tā labā. Šie meitas uzņēmumi, filiāles un biroji (kā arī jebkuri citi saistītie uzņēmumi) nav pilnvaroti sniegt pakalpojumus, pārstāvēt uzņēmumu Agoda vai slēgt jebkādus līgumus uzņēmuma Agoda vārdā.

Vai Vvēlaties uzzināt vairāk?

Vēlamies Jums pateikties, ka apmeklējāt Agoda mājas lapu, lai rezervētu viesnīcu naktsmītni vai iegūtu informāciju. Mēs ceram, ka Lietošanas noteikumi jums ir noderīgi. Papildu informācijai, kā arī lai uzzinātu vairāk par Agoda, lūdzu, skatiet arī mūsu sadaļu BUJ Vietnē.

Book smarterRezervējiet gudrāk, rezervējiet ar Agoda!, Book Agoda!


Agoda.com ir daļa no The Priceline Group, kas ir pasaules līmeņa tiešsaistes ceļojumu & ar tiem saistīto pakalpojumu līderis.

AS-AGWEB-3B06