of

Agoda Privacybeleid


Inleiding

Laatste keer bijgewerkt op 20 juni 2013

Agoda.com is eigendom van en wordt bestuurd door Agoda Company Pte. Ltd. (“Agoda” of “wij”). Het volgende Privacybeleid beschrijft hoe wij als verwerker van persoonsgegevens persoonlijk identificeerbare informatie over personen ("Persoonlijke Gegevens") verzamelen, gebruiken, openbaar maken en anderszins verwerken in verband met de beschikbare diensten van Agoda via de website op www.agoda.com (“Site”). Bij verwijzingen naar de Site worden ook afgeleidingen daarvan bedoeld, inclusief maar niet noodzakelijk beperkt tot mobiele websites en applicaties. Door de Site te bezoeken stemt u in met het verzamelen, het gebruik, het openbaar maken en verwerken van uw Persoonlijke Gegevens zoals beschreven in dit Privacybeleid. Alle gegevens die wij verzamelen en verwerken worden opgeslagen op servers in Hong Kong SAR, een rechtsgebied dat mogelijk niet gegevensbescherming biedt op eenzelfde niveau als de wetten die gelden in uw eigen land.

Bij gelegenheid kan Agoda dit Privacybeleid herzien zodat wijzigingen in de wet, in de wijze waarop wij Persoonlijke Gegevens verzamelen en gebruiken, de functies op onze Sites of de technologische vooruitgang tot uitdrukking komen. Als wij herzieningen uitvoeren die leiden tot wijzigingen in de manier waarop wij uw Persoonlijke Gegevens verzamelen of gebruiken, zullen deze wijzingen in dit Privacybeleid vermeld worden en zal de ingangsdatum aan het begin van dit Privacybeleid worden vermeld. Daarom dient u dit Privacybeleid regelmatig te lezen zodat u op de hoogte bent van ons meest recente beleid en onze meest recente werkwijze. Agoda zal dit soort wijzigingen, voordat ze worden doorgevoerd, op een prominente plaats bekend maken. Als u niet akkoord gaat met eender welke verandering of aanpassing van het Privacybeleid, verzoeken wij u gebruik van de Site te staken. U wordt geacht akkoord te gaan met eender welke aanpassing van het Privacybeleid als u de Site gebruikt na de datum dat wijzigingen van kracht werden.

Informatie die wij verzamelen

Wij verzamelen Persoonlijke Gegevens over u die u ons verstrekt tijdens het gebruik van de Site. Persoonlijke Gegevens kunnen bestaan uit uw naam, adres, telefoonnummer, creditcardnummer, e-mailadres, hotelnaam, hotellocatie en/of de lengte van het verblijf. Wij kunnen tevens niet-persoonlijk identificeerbare informatie verzamelen, die gekoppeld kan zijn aan uw Persoonlijke Gegevens, waaronder uw inlognaam, IP-adres, geografische informatie, het type besturingssysteem, nationaliteit en wachtwoord, en zoekvoorkeuren gerelateerd aan specifieke zoekopdrachten, evenals andere generieke gegevens gerelateerd aan internetgebruik.

Uw Persoonlijke Gegevens beveiligen

Teneinde ongeoorloofde toegang te voorkomen houden wij redelijke fysieke, elektronische en organisatorische procedures in stand zodat uw Persoonlijke Gegevens beveiligd zijn tegen onopzettelijke of onwetmatige vernietiging of niet-opzettelijk verlies, wijziging of ongeoorloofde openbaarmaking of toegang. Teneinde uw creditcardtransacties te beveiligen gebruikt Agoda.com momenteel Secure Socket Layer-technologie voor het coderen van creditcardinformatie tijdens de transactie.

Hoe wij de informatie die wij verzamelen gebruiken

Wij gebruiken Persoonlijke Gegevens en andere informatie die wij hebben verzameld via de Site (a) voor registratie, op uw verzoek, bij de Site en bij ons Agoda Premieprogramma, (b) om u te kunnen voorzien van de aangevraagde producten en diensten (voornamelijk om uw reservering te verwerken), (c) om u van informatie te voorzien over onze producten en diensten op de Site of op andere websites, om zonodig met u te communiceren en u te voorzien van de door u gevraagde producten en diensten, (d) om toepassingen te kunnen ontwikkelen om diensten die op de Site beschikbaar zijn, eenvoudiger in het gebruik te maken en (e) voor een betere ervaring voor gebruikers en algemene optimalisatiedoeleinden. Dit omvat onder meer snellere aankoopverzoeken, betere klantondersteuning en tijdige melding van nieuwe diensten en speciale aanbiedingen. Agoda zal wellicht van tijd tot tijd contact met u opnemen voor feedback betreffende uw ervaringen in het gebruik van de Site, voor een verzoek ons te helpen bij het verbeteren van de Site of voor het doen van speciale aanbiedingen of promoties aan u als Sitegebruiker, als u ermee hebt ingestemd dit soort berichten te ontvangen. Als u liever geen meldingen of speciale aanbiedingen of promoties wilt ontvangen, dan kunt u er gewoon voor kiezen deze niet meer te ontvangen door Agoda te antwoorden door het klikken op de hyperlink die u in deze berichten aantreft.

Uw Persoonlijke Gegevens delen

Agoda kan uw Persoonlijke Gegevens delen met derden die wij aanstellen om namens ons diensten uit te voeren, zoals webhosting-diensten, gegevensanalyse, het op de markt brengen van onze producten en diensten, ook op websites van dergelijke derde partijen, het verwerken van creditcardtransacties en het u op andere wijze bieden van klantenservice. Al deze derden zijn verplicht de beveiliging en vertrouwelijkheid van de Persoonlijke Gegevens te bewaken en de Persoonlijke Gegevens uitsluitend te verwerken in overeenstemming met onze instructies.

In sommige gevallen kan Agoda verlangen dat u direct handelt met een derde partij teneinde diensten te verkrijgen, of als u de Site gebruikt voor het reserveren van een hotelkamer of het verkrijgen van een ander product of dienst, kunnen wij uw Persoonlijke Gegevens verstrekken aan dat hotel of een andere betrokken derde.

Behalve voor openbaarmaking als vermeld in dit Privacybeleid of zoals wettelijk vereist in elke relevante rechtspraak als hieronder beschreven en de openbaarmaking van uw Persoonlijke Data en informatie nodig voor het voltooien van uw boeking bij het hotel van uw keuze en het delen van bepaalde Persoonlijke Data met geselecteerde partners waar relevant (uw informatie wordt alleen gebruikt voor rapporten en analyses), zullen wij uw Persoonlijke Data niet aan derden doorspelen zonder uw toestemming. Wij behouden ons echter het recht voor om uw persoonlijke informatie bekend te maken aan gelieerde bedrijven binnen onze groep (zowel binnen als buiten uw land) inclusief medewerkers van gelieerde bedrijven binnen onze groep en onze vertrouwde agentschappen en vertegenwoordigers die toegang hebben tot deze informatie met onze toestemming en die deze informatie nodig hebben om uw verzoeken in te willigen (inclusief klantenservice) en voor interne (audit-/compliance-) onderzoeken.

Agoda kan, in overeenstemming met van toepassing zijnde wetgeving, Persoonlijke Gegevens openbaar maken met het doel zich te verweren tegen aansprakelijkheid, te reageren op telasteleggingen, juridische procedures, gelegitimeerde verzoeken van justitie of anderszins vereist of noodzakelijk om te voldoen aan de geldende wetgeving, of aan kopers betrokken bij een verkoop, toewijzing of andere overdracht van ons bedrijf, geheel of gedeeltelijk. Wij kunnen tevens, in overeenstemming met van toepassing zijnde wetgeving, Persoonlijke Gegevens openbaar maken teneinde de voorwaarden die van toepassing zijn op onze producten en diensten af te dwingen of toe te passen, of om rechten, eigendommen of veiligheid van Agoda, van onze gebruikers of anderen te beschermen.In de hierboven beschreven situaties kan de ontvanger van de Persoonlijke Gegevens zich bevinden in een rechtsgebied dat mogelijk niet gegevensbescherming biedt op eenzelfde niveau als de wetten die gelden in uw eigen rechtsgebied.

Ons beleid betreffende cookies en pixel tags

Onze Site maakt gebruik van zowel sessiecookies als blijvende cookies en van pixel tags (ook wel clear gifs genoemd) om gegevens over u te verzamelen en op te slaan. Een cookie is een klein stukje data dat naar uw computer is gestuurd vanuit onze Site en wordt opgeslagen op de harde schijf van uw computer. Sessiecookies zijn noodzakelijk om u ingelogd te houden tijdens uw bezoek aan onze Site. Zij verdwijnen uit uw computer op het moment dat u uw browser sluit. Een blijvende cookie blijft op uw computer, ook als u de browser heeft gesloten maar kan op ieder moment worden verwijderd uit uw browser-instellingen.

Als u onze Site bezoekt, gaat u akkoord met het gebruik van cookies en pixel tags zoals beschreven hieronder. Als u wilt voorkomen dat uw computer cookies accepteert, als u geïnformeerd wilt worden zodra cookies op uw computer worden opgeslagen of als u cookies wilt verwijderen van uw computer, maak dan alstublieft de noodzakelijke wijzigingen in de instellingen van uw browser, doorgaans te vinden onder het kopje Help of Internet Opties. Als u cookies uitschakelt of verwijdert in de instellingen van uw browser, dan kunt u mogelijk geen toegang meer krijgen tot belangrijke functies of eigenschappen van deze Site. U krijgt dan het verzoek om opnieuw uw inloggegevens in te voeren en het gebruik van de Site kan beperkt zijn. Wij willen u erop wijzen dat het weigeren van cookies van derden (zie hieronder) niet betekent dat u geen online reclame meer ontvangt of het onderwerp bent van marketing analyses. Het betekent dat het netwerk waarvan u zich hebt afgesloten niet langer gepersonaliseerde advertenties bezorgt, afgestemd op uw voorkeuren en gebruiksgewoonten op het web. Houd er alstublieft ook rekening mee dat u opnieuw dient aan te geven geen prijs te stellen op cookies op het moment dat u alle cookies in uw browser verwijdert of een andere browers of computer gebruikt.

Agoda cookies

Agoda gebruikt sessiecookies om u ingelogd te houden tijdens uw bezoek aan de Site.

Agoda gebruikt blijvende cookies om de Site te ‘personaliseren’ voor iedere gebruiker door middel van het onthouden van informatie over het bezoek van een gebruiker, zoals de gekozen taal, uw inloggegevens, zodat u die niet steeds hoeft in te voeren bij een volgend bezoek aan onze Site, alsook uw zoekcriteria en zoekresultaten.

Agoda gebruikt ook permanente cookies of pixel tags om uw surfgedrag en uw bezoek aan onze Site te analyseren om zo onze Site en onze services te verbeteren en onze advertenties (via e-mail, op onze Site en op andere websites) aan te passen aan de interesses van onze gebruikers. Dergelijke cookies en pixel tags verzamelen informatie over de pagina's die u bezocht op de Site en de zoekopdrachten die u deed.

Website analytics

Derde partijen of bedrijven kunnen blijvende cookies gebruiken om uw surfgedrag te analyseren op deze Site en andere websites om de Site en onze services te verbeteren. Om te voorkomen dat informatie door derden voor analysedoeleinden wordt vergaard, klik op één of meer van de volgende links van derde partijen:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en;
http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/cookies/managing/;
http://www.microsoft.com/privacystatement/en-us/bing/default.aspx#;
http://help.yahoo.com/kb/index?page=content&y=PROD_MAIL_CLASSIC&locale=en_US&id=SLN3253;
http://advertising.yahoo.com/smallbusiness/ysm;
http://help.yahoo.co.jp/common/sys/sys-26.html;
http://www.baidu.com/duty/safe_control.html;
http://www.appsflyer.com/opt-out en dergelijke andere links die Agoda van tijd tot tijd kan toevoegen.

Zie hierboven voor uitleg over onze interne vergaring van informatie voor analysedoeleinden.

Adverteren door derden

Onze adverteerders kunnen als derden cookies of pixel tags plaatsen op sommige van onze pagina's die u bezoekt op de Site. Deze cookies of pixel tags zijn ontworpen om niet persoonlijk identificeerbare informatie te vergaren tijdens uw bezoek aan onze Site, zodat uw interesses en zoekopdrachten kunnen worden geanalyseerd en advertenties kunnen worden gepresenteerd die passen bij uw specifieke interesses. Deze niet persoonlijk identificeerbare informatie, vergaard met cookies en pixel tags, kan gedeeld worden met derden met het doel advertenties te plaatsen en beheren en voor marktonderzoekanalyses.

Als u meer informatie wenst over het vergaren van informatie door derde advertentiebedrijven en uw keuzemogelijkheden om deze informatie niet beschikbaar te stellen aan deze bedrijven, of u wilt niet meedoen aan online marketing gebaseerd op uw voorkeuren, klik dan hier: http://www.networkadvertising.org/consumer/opt_out.asp en/of hier: http://www.vizury.com/website/optout.html en voor wat betreft onze mobiele apps, klik hier: https://ad-x.co.uk/dont_track.php.

Zo krijgt u toegang tot uw Persoonlijk Identificeerbare Informatie

Als u Persoonlijke Gegevens die u eerder heeft verstrekt, wilt bijwerken of een recht op toegang, rectificatie, verwijdering, of bezwaar tegen het verwerken van uw Persoonlijke Gegevens wilt laten gelden, neem dan contact met ons via onze Klantenservice-pagina. Teneinde uw privacy en beveiliging te beschermen zullen wij uw identiteit controleren voordat wij u toegang verlenen tot uw Persoonlijke Gegevens of voordat wij deze wijzigen. Een verzoek om toegang tot uw Persoonlijke Gegevens zal binnen een redelijk tijdbestek worden beantwoord. U kunt ook bezwaar maken tegen het verwerken van uw Persoonlijke Gegevens voor advertentiedoeleinden en marketing- en opinieonderzoek.

Indien u via e-mail contact wenst op te nemen met medewerkers van onze klantenservice met betrekking tot privacyonderwerpen, dan kunt u mailen naar:

privacy@agoda.com

Tevens kunt u een aangetekende brief sturen naar het kantoor van Agoda, gebruikmakend van onderstaand adres:

Privacy c/o Agoda Company Pte. Ltd.
20 Cecil Street #14-01
Singapore 049705

Tenslotte zijn onze medewerkers ook 24/7 telefonisch bereikbaar via:
+44 20 3027 7900 (internationale gesprekskosten) of andere telefoonnummers die wij u van tijd tot tijd kunnen adviseren.

Speciale opmerking over minderjarigen

Personen jonger dan 18 jaar komen niet aanmerking voor gebruik van reserveringsdiensten op onze Site. Minderjarigen kunnen hun ouder(s) of wettelijke voogd vergezellen als die een accommodatie hebben geboekt, tenzij anders vermeld in het hotelbeleid.

Taal

Dit Privacybeleid is oorspronkelijk opgesteld in de Engelse taal. Vertalingen in andere talen zijn beschikbaar voor uw gemak. In geval van tegenstrijdigheden tussen de versie in de Engelse taal en een vertaalde versie, is de versie in de Engelse taal bindend.

Gebruiksvoorwaarden

Lees alstublieft de Gebruiksvoorwaarden van Agoda voor meer informatie over het gebruik van onze Site. Dit Privacybeleid is integraal onderdeel van onze Gebruiksvoorwaarden.


AS-AGWEB-3A02