Agoda Gebruiksvoorwaarden<


Laatste keer bijgewerkt: 14 august 2015

Agoda Company Pte. Ltd. (“Agoda” of “wij”) heet u (de “Klant” of “u”) welkom op zijn website (de “Site”). Referenties naar de Site omvatten ook afgeleiden ervan, met inbegrip van, maar niet noodzakelijkerwijs beperkt tot mobiele websites en applicaties. De Gebruiksvoorwaarden -zoals hieronder gedefinieerd- zijn van toepassing op onze diensten, die op welke wijze dan ook direct danwel indirect aan u ter beschikking worden gesteld, inclusief online reserveringen, verzoeken van de klantenservice of anderszins. Door de Site te bezoeken, te bekijken en te gebruiken en/of door een reservering via Agoda te maken, erkent u en gaat u ermee akkoord dat u de Gebruiksvoorwaarden gelezen, begrepen en aanvaard hebt. Onze verschillende regels en richtlijnen, die overal op de Site gevonden kunnen worden, inclusief maar niet beperkt tot het Privacy-beleid, Shop Safe-beleid, Agoda Beste Prijs-garantie, Boekingsgarantie,Annuleringsvoorwaarden, Restitutiebeleid, Algemene voorwaarden van het Agoda Premieprogramma, Richtlijnen m.b.t. klantbeoordelingen, FAQ (Veelgestelde Vragen), enz. (samen het “Beleid”), moeten gelezen worden in samenhang met en zijn een integraal deel van deze Gebruiksvoorwaarden en worden hierbij inbegrepen door referentie. De hieronder beschreven algemene voorwaarden en het Beleid worden tezamen aangeduid als de “Gebruiksvoorwaarden”. Als u niet akkoord gaat met de Gebruiksvoorwaarden, stop het gebruik van de Site dan onmiddellijk. De Gebruiksvoorwaarden – zoals deze af en toe kunnen worden gewijzigd - vormen de hele overeenkomst en vervangen alle andere overeenkomsten of contracten (mondeling of schriftelijk) tussen u en ons met betrekking tot hun onderwerpsmaterie tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

1. 1. Rijkwijdte van onze Dienst - Informatie op de Site

Via de Site biedt Agoda een online platform waarop u kunt rondkijken naar verschillende types logies en tijdelijke accommodatie, inclusief maar niet noodzakelijkerwijs beperkt tot hotels, hostels, appartementen met service, B&B's, kamers te huur, cottages, ryokans, enz. (tezamen “accommodatie(s)” genoemd) en boekingen kunt maken bij deze accommodaties. Door een boeking te maken via de Site doet u een aanbod om een boeking te maken tegen de getoonde prijs voor deze boeking en enige andere op de site vermelde algemene voorwaarden, welke een bindend contract zal worden na aanvaarding door Agoda, wat op zijn beurt betekent dat de boeking bevestigd is door de accommodatie. We zullen de aanvaarding van uw accommodatieboeking aangeven via een e-mailbevestiging (met een voucher voor vooraf betaalde accommodaties). We behouden ons het recht voor om boekingen af te wijzen zoals hieronder beschreven.

Bij de verlening van onze diensten is de informatie over accommodaties die we weergeven gebaseerd op de informatie die aan ons verstrekt is door onze leveranciers of dienstverleners (inclusief maar niet noodzakelijkerwijs beperkt tot de accommodaties, hun vertegenwoordigers, distributeurs, bestemmingsmanagementbedrijven (DMC's = destination management companies), kanaalmanagers, partners, enz.). Op die manier worden de accommodaties of hun vertegenwoordigers toegang verleend tot een extranet of een andere connectiviteitsoplossing, waarmee ze volledig verantwoordelijk zijn voor het updaten van alle tarieven, beschikbaarheid, beschrijving, foto's, boekingsvoorwaarden, hotelbeleid en andere informatie die getoond wordt op de Site. Hoewel we redelijke commerciele zorg en kunde aanwenden bij de uitvoering van onze diensten, controleren we niet of, en kunnen we niet garanderen dat, alle informatie juist, volledig, correct en up-to-date is, noch kunnen we verantwoordelijk gehouden worden voor eventuele fouten (inclusief inhoudelijke en typografische fouten), onderbrekingen (al dan niet ten gevolge van een (tijdelijke en/of gedeeltelijke) storing, reparatie, upgrade of onderhoud van de Site of anderszins), onjuiste, misleidende of valse informatie of het niet leveren van informatie. Elke accommodatie blijft steeds verantwoordelijk voor de precisie, volledigheid en juistheid van de accommodatie-informatie die op de Site getoond wordt. Er kunnen zich mogelijk veranderingen voordoen in de marktvoorwaarden of marktomstandigheden waardoor de op de Site getoonde informatie onjuist of gedateerd kan raken. In geval van problemen zal onze Klantenservice commercieel redelijke inspanningen gebruiken om u te helpen en als contactpunt met de accommodatie functioneren. Houd er rekening mee dat Agoda één van vele kanalen is die accommodaties gebruiken om hun kameraanbod beschikbaar te maken voor reservering. Als een zoekresultaat aangeeft dat een bepaalde accommodatie geen kamers meer beschikbaar heeft, dan houdt dat in de dit kamertype niet beschikbaar is voor reservering via Agoda.

De Site vormt geen en mag niet beschouwd worden als een advies of aanbeveling van (de kwaliteit, het serviceniveau of de beoordeling van) welke accommodatie dan ook dat op de Site staat. We verwerpen hierbij uitdrukkelijk enige verklaring, garantie of verbintenis met betrekking tot de kwaliteit, status of geschiktheid van welke accommodatie dan ook die op de Site staat. De accommodaties kunnen op de site volgens verschillende criteria worden geklasseerd (aantal sterren, beoordelingen, enz.). De standaardklassering is gebaseerd op een automatisch algoritme dat nu en dan geüpdatet of aangepast kan worden. Onder bepaalde omstandigheden, kan Agoda mogelijk accommodaties de optie van gesponsorde plaatsing aanbieden, d.w.z. te betalen voor een hope plaatsing. Zulke gesponsorde plaatsingen zullen worden gemarkeerd of een heldere bewoording bevatten.

We behouden ons het recht voor klanten of boekingen niet te accepteren (of in uitzonderlijke gevallen bevestigde boekingen te annuleren) naar ons eigen goeddunken en voor welke (wettelijke) reden dan ook zonder deze weigering te hoeven rechtvaardigen. Typische redenen om een klant of boeking af te wijzen omvatten, maar zijn niet beperkt tot: Verzoek van de accommodatie, het handelen in strijd met de Gebruiksvoorwaarden, voorvallen van overmacht, handels- of economische sancties, embargo's, wettelijke beperkingen, (verdenkingen van) fraude of diefstal, vermoedelijke criminele activiteit, verdachte boekingen, opgave door de klant van misleidende of onjuiste informatie, creditcardproblemen, ongepast gedrag, bedreigingen, beledigingen, geweld, weigering om informatie te verstrekken, praktische obstakels, communicatieproblemen, onmiskenbare fouten (zie hieronder), voorgeschiedenis, vermelding op een zwarte lijst van de regering of internationale organisaties (V.S., E.U., V.N., Singapore, ...), enz. In het geval dat een boeking wordt afgewezen of geannuleerd door Agoda en er al een betaling is gemaakt, ontvangt u een terugbetaling van de totale boekingswaarde. We behouden ons ook het recht voor om gebruikers (die op een “zwarte lijst” staan) te weren van de Site, op een permanente of tijdelijke basis, naar ons eigen goeddunken. We behouden ons ook het recht voor om gebruikers (die op een “zwarte lijst” staan) te weren van de Site, op een permanente of tijdelijke basis, naar ons eigen goeddunken. Een dergelijke gebruiker die op een zwarte lijst staat, moet niet proberen de Site te gebruiken onder enige andere naam of via enige andere gebruiker. Zie ook hieronder voor onze mechanismes om fraude te voorkomen.

In zeldzame gevallen zullen we een boeking ook moeten annuleren of afwijzen ten gevolge van “onmiskenbare fouten”, onafhankelijk van de herkomst van deze fouten. Voor de duidelijkheid, een onmiskenbare fout is een fout op de Site (bv. met betrekking tot de prijs) die een redelijk persoon niet als normaal zou beschouwen. Het in rekening gebrachte bedrag zal in zo'n geval zonder kosten terugbetaald worden. Het al dan niet annuleren of afwijzen van een boeking voor die reden verloopt naar eigen goeddunken van Agoda.

Let er a.u.b. ook op dat verdachte groepsboekingen ook afgewezen of geannuleerd kunnen worden door Agoda of de accommodatie, omdat de meeste accommodaties specifieke procedures hebben voor groepsboekingen. Neem contact op met onze Klantenservice voor meer informatie.

Omstandigheden zoals lopende renovaties, fouten in de accommodatieboeking en specifieke verzoeken van de gast kunnen de kwaliteit van uw verblijf beïnvloeden. Zorg ervoor dat u de accommodatie bij het inchecken informeert over eventuele speciale verzoeken of vereisten die u hebt.

Enkele woorden over de sterrenklassering

De sterrenklassering van de accommodatie wordt alleen ter informatie verstrekt. De sterrenklasseringen zijn gebaseerd op informatie die we gekregen hebben van onze leveranciers, inclusief de accommodaties. We voeren geen onafhankelijke verificatie uit van de sterrenklasseringen. Een sterrenklassering zegt alleen maar iets over het comfortniveau dat u mag verwachten in een bepaalde accommodatie, waarbij een hoger aantal sterren in het algemeen duidt op een hoger niveau van comfort en voorzieningen. Bekijk voor meer gedetailleerde informatie a.u.b. de gedetailleerde beschrijving op de Site. Houd er a.u.b. rekening mee dat sterrenklasseringen flink kunnen verschillen op basis van de locatie, beschikbare alternatieven, de plaatselijke marktvoorwaarden, gewoontes en andere omstandigheden. Derhalve is het mogelijk dat een sterrenklassering in een bepaald land of stad niet vergeleken kan worden met dezelfde sterrenklassering in een ander land of stad ten gevolge van deze omstandigheden. Sterrenklasseringen weerspiegelen niet noodzakelijkerwijs alle voorzieningen of diensten die beschikbaar kunnen zijn in een accommodatie en sommige voorzieningen en faciliteiten zijn wellicht niet beschikbaar in elke kamer of in elk etablissement met een bepaald aantal sterren. Als er bepaalde voorzieningen of faciliteiten belangrijk zijn voor u, neem dan contact op met onze Klantendienst en vraag naar de beschikbaarheid van zulke voorzieningen of faciliteiten.

2. 2. Gebruik van de Site

Agoda geeft u een beperkte, ingeperkte, persoonlijke, niet-overdraagbare, niet-sublicentieerbare, herroepbare licentie om de Site te bezoeken en te gebruiken alleen zoals uitdrukkelijk is toegelaten in de Gebruiksvoorwaarden. Buiten deze beperkte licentie verlenen we u geen andere rechten of licentie met betrekking tot de Site; alle rechten of licenties die hierbij niet uitdrukkelijk verleend worden zijn voorbehouden. De inhoud en de informatie op de Site, alsmede de software en infrastructuur die gebruikt worden om desbetreffende inhoud en informatie te verstrekken, is eigendom van Agoda of zijn leveranciers en dienstverleners, met inbegrip van de accommodaties. U mag de Site alleen gebruiken om bonafide en wettige inlichtingen in te winnen of boekingen te doen en u verbindt zich er hiermee toe geen speculatieve, onjuiste of frauduleuze boekingen te doen of reserveringen in de verwachting van vraag. U verbindt zich ertoe dat de betalingsgegevens die u ons verstrekt bij het maken van een boeking volledig correct zijn. U verbindt zich er ook toe juiste en foutloze e-mail-, post- en/of andere contactgegevens te verstrekken aan Agoda en erkent dat Agoda deze gegevens mag gebruiken om contact met u op te nemen in het geval dat dit nodig mocht blijken te zijn. Raadpleeg a.u.b. ook ons Privacy-beleid.

In lijn daarmee, als een voorwaarde voor het gebruik van deze Site, stemt u ermee in de Site of zijn inhoud of informatie niet te gebruiken voor enige commerciële of niet-persoonlijke doeleinden (direct of indirect) of voor enig doeleinde dan ook dat illegaal is, onwettig of verboden door de Gebruiksvoorwaarden. Behalve met onze voorafgaande schriftelijke toestemming gaat u ermee akkoord alle informatie, software, producten of diensten die verkregen zijn van de Site, niet te wijzigen, te kopiëren, te verspreiden, te verzenden, te tonen, uit te voeren, te reproduceren, te publiceren, te licentiëren, er afgeleid werk van te creëren, door te geven, te verkopen of weder te verkopen. Verder ziet u ervan af:

 • de Site of zijn inhoud te gebruiken voor welk niet toegelaten commercieel doeleinde dan ook;
 • speculatieve, onjuiste of frauduleuze boekingen te maken;
 • inhoud of informatie van de Site te raadplegen, te controleren of te kopiëren met behulp van een robot, spider, scraper of andere automatische middelen of welke manuele procedure dan ook voor welk doeleinde dan ook zonder onze uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming;
 • de beperkingen in headertags die robots uitsluiten op de Site te schenden of te omzeilen of andere maatregelen te omzeilen die genomen worden om de toegang tot de Site te voorkomen of te beperken;
 • enige actie te ondernemen die een volgens ons onredelijk of disproportioneel grote belasting uitoefent of zou kunnen uitoefenen op onze infrastructuur;
 • deeplinks aan te maken naar welk deel van de Site dan ook (inclusief, zonder beperking, aankooppaden) voor welk doeleinde dan ook zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke voorafgaande toestemming;
 • inhoud of informatie, software, producten of diensten die beschikbaar zijn op de Site weder te verkopen, te gebruiken, kopiëren, controleren (bv. spider, scrape), te tonen, downloaden of te reproduceren voor welke commerciële of concurrerende activiteit of doeleinde dan ook;
 • welk deel van de Site dan ook te “framen”, te “mirroren” of op een andere manier op te nemen in een andere website zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming;
 • onwettige (volgens alle eventueel toepasbare wetten en regels) posts te verstrekken aan of via de Site of welke posts dan ook die aanzetten tot illegale activiteit;
 • links te verstrekken of te leveren naar welke posts dan ook die materiaal bevatten dat schadelijk, obsceen, pornografisch, ongepast, ontuchtig, gewelddadig, vulgair, godlasterlijk, racistisch, discrimerend, beledigend, bedreigend, kwetsend, pestend, hatelijk of op een andere manier verwerpelijk beschouwd kan worden;
 • links te verstrekken of te leveren naar welke posts dan ook die eerrovend, lasterlijk, onjuist of smadend materiaal bevatten;
 • postings te verstrekken die inbreuk plegen op welke intellectuele eigendomsrechten dan ook of andere rechten van een entiteit of persoon schenden, inclusief, zonder beperking, auteursrechten, octrooien/patenten, handelstekens, wetten inzake handelsgeheimen, privacyrechten of publiciteit;
 • welke post dan ook te leveren waarop u het recht niet hebt ze beschikbaar te maken volgens de wet of door contractuele of vertrouwelijke relaties;
 • zich voor te doen als een andere persoon of entiteit of te liegen over uw affiliatie met een persoon of entiteit of ze op een andere manier verkeerd voorstellen of een andere indentiteit aan te nemen als het de bedoeling daarvan is een ander te misleiden, bedriegen of op te lichten;
 • identificators te manipuleren, inclusief door headers te vervalsen, om de herkomst van welke post die u verstrekt dan ook te verbergen;
 • de Site te gebruiken op een manier die het gebruik van de Site of de computer van andere gebruikers zou kunnen schaden, onbruikbaar maken, overbelasten of hinderen of er op een andere manier zou mee kunnen interfereren of de werking van welke software, hardware of telecommunicatiemateriaal dan ook zou kunnen schaden, verstoren of beperken;
 • pogen onbevoegde toegang te verkrijgen tot de Site, enige gerelateerde websites, andere accounts, computersystemen of netwerken die verbonden zijn met de Site, door middel van hacking, password-mining of enige andere middelen;
 • materiaal of informatie te verkrijgen of proberen te verkrijgen via om het welke middelen die niet opzettelijk beschikbaar gemaakt zijn via de Site, inclusief het harvesten of op een andere manier verzamelen van informatie over anderen zoals e-mailadressen;
 • mee te doen aan bedrieglijke praktijken die beogen de organische pagina met zoekresultaten van een zoekmachine (SERP = search engine results page) te manipuleren of zoekmachineoptimalisatietechnieken (“SEO” = search engine optimization) toe te passen die geacht worden strijdig te zijn met de gebruikelijke richtlijnen met betrekking tot zoekmachines. Onethisch geachte SEO- of “black hat”-praktijken (ook bekend als “spamdexing”) omvatten maar zijn niet beperkt tot cloaking, meta data en title tags, content scraping, link schemes, Google-bommen, keyword stuffing, verborgen tekst en links, doorway en cloaked pages, link farming of schemes, blog comment spam, enz;
 • iets anders te doen dat schade kan berokkenen aan de Site, de bedrijvengroep Agoda en zijn werknemers, Agoda's reputatie of op een andere manier een negatieve impact zou hebben.

Tenzij anders uitdrukkelijk toegelaten, mogen websites geen hyperlinks aanmaken naar welke pagina dan ook voorbij de homepage van de Site of de Site of welke pagina dan ook, alsmede het materiaal erop, framen, noch mogen een entiteiten welk aspect van de Site dan ook hyperlinken in e-mails voor commerciële doeleinden zonder de uitdrukkelijke geschreven toestemming van Agoda.

Door een boeking te maken op de Site verklaart en garandeert u dat u niet onderhevig bent aan welk internationaal sanctieprogramma dan ook.

Indien en voor zover van toepassing zal u voldoen aan al uw verplichtingen op het gebied van belastingen, inhoudingen of anderszins zoals vereist door het land waar u woonachtig bent.

3. Prijzen, Extra Heffingen en Beste Prijs-garantie

A. Prijzen en Beste Prijsgarantie

We streven ernaar de meeste concurerende prijzen te hebben en we willen dat u de laagst mogelijke prijs betaalt voor uw verblijf bij een accommodatie. Als u uw accommodatieboeking tegen dezelfde boekingsvoorwaarden op het internet zou vinden tegen een lager tarief, nadat u uw boeking hebt gemaakt bij ons, dan zullen we het verschil tussen ons tarief en het lagere tarief evenaren volgens de algemene voorwaarden van de Beste Prijs-garantie. Voor een geldige vordering onder deze garantie dient de claim inhoudelijk gegrond te zijn en te worden ingediend conform alle relevante voorwaarden van onze Beste Prijsgarantie.

oms zijn er goedkopere tarieven beschikbaar op de Site voor een specifiek verblijf in een accommodatie voor hetzelfde type kamer. Deze door de accommodaties vastgestelde tarieven kunnen echter verbonden zijn met speciale beperkingen en voorwaarden, bijvoorbeeld op het vlak van annulering en terugbetaling. Check a.u.b. het kamertype en de details van het tarief grondig op zulke eventuele voorwaarden, alvorens uw boeking te doen. Hetzelfde kamertype kan verschillende tarieven hebben, afhankelijk van zulke beperkingen en voorwaarden (zie ook sectie 6 hieronder).

B. Extra Heffingen door accommodaties

Let er a.u.b. op dat alle prijzen op de Site alleen voor uw accommodatie kamer zijn en voor de verzochte verblijfdata en het opgegeven aantal personen zijn, tenzij anders aangegeven. De tarieven voor de boeking van de accommodatie kamer worden per kamer en nacht getoond. Behalve daar waar anders aangegeven, geeft Agoda normaal gesproken het tarief exclusief belasting en servicekosten (zie hieronder voor meer details) weer op de Site en geeft het die extra belasting en serviceheffingen weer tijdens het boekingproces. Onder voorbehoud van wat hieronder uiteengezet wordt, zult u de totale inclusieve prijs op de laatste boekingspagina zien voor u uw boeking bevestigt (voor het laatste bevestigingsscherm). Display instellingen kunnen mogelijk anders zijn, maar dit zal worden getoond op de definitieve boekingspagina (voor bevestigingsscherm). Controleer a.u.b. elke stap van uw boeking op het boekingsformulier; u kunt de boeking op elk moment voor het laatste bevestigingsscherm stopzetten (zie a.u.b. hieronder voor annuleringen na boeking). Wat in het tarief is inbegrepen, wordt getoond op de Site (onder de sectie met accommodatie-informatie of voor de definitieve boekingsbevestiging) en/of in de bevestigingsemail/-voucher. Het ontbijt is normaal gesproken niet inbegrepen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Resortheffingen van het Hotel en andere verplichte heffingen (zie hieronder) en sommige plaatselijke stads-, toeristen of bezettingsbelastingen (indien van toepassing) die rechstreeks bij de gasten geïnd moeten worden, zijn over het algemeen niet inbegrepen in het tarief, tenzij anders vermeld. Controleer a.u.b. de beschrijving van de accommodatie of het beleid op de website. Verzekeringen in welke vorm dan ook zijn nooit inbegrepen in de tarieven. De reguliere kamerboekingen bij een accommodatie zijn voor een of twee personen, extra bedden resulteren normaal gesproken in extra heffingen. De accommodatie kan extra personen ook weigeren, als het daarover niet vooraf geïnformeerd is. Let er a.u.b. op dat sommige accommodaties een zogenaamde extra maar verplichte “resortheffing” (of soortgelijk) kunnen opleggen voor het gebruik van sommige van hun diensten. Deze resortheffing is normaal gesproken niet inbegrepen in de prijs, maar wordt vermeld in de beschrijving van de accommodatie op de Site. U kunt ook rechtstreeks aangerekend worden door de accommodatie voor energieheffingen, bagageheffingen, heffingen voor de levering van kranten, heffingen voor de kluis op de kamer, toeristische heffingen of heffingen voor het schoonmaken van de kamer. De praktijk om extra accommodatieheffingen toe te voegen gaat buiten de invloed van Agoda om en doet zich voor in bepaalde markten, inclusief de V.S. Het is onnodig te vermelden dat optionele incidentele heffingen en persoonlijke consumpties bijna nooit inbegrepen zijn, bijvoorbeeld, parkeerheffingen, heffingen voor de minibar, telefoongesprekken, roomservice, eten & drinken, galadiners, het huren van films, internet, enz. Tijdens bepaalde periodes in het hoogseizoen voegen sommige accommodaties een verplicht galadiner toe (bv. ter gelegenheid van Nieuwjaar, Kerstmis, Chinees Nieuwjaar, ...). Dit is niet inbegrepen in de kamerprijs, maar wordt getoond op het boekingsformulier. Controleer a.u.b. de “Hotel-informatie”, de “Boekingsvoorwaarden”, het “Annuleringsbeleid” of soortgelijke verwoordingen op de Site. Als u twijfelt of iets inbegrepen is, kunt u contact opnemen met onze Klantenservice.

Voor bepaalde accommodaties wordt er een verplichte hoteltransport- of transferheffing in rekening gebracht bovenop de kamerprijs op verzoek van de accommodatie of naar keuze waar beschikbaar. Dit is vooral gebruikelijk bij eilandbestemmingen (bv. de Malediven) waar u accommodatietransport nodig hebt om de accommodatie te bereiken. Houd er rekening mee dat Agoda geen transport organiseert, dit wordt altijd georganiseerd en aangeboden door of in naam van het Hotel, dat verantwoordelijk is voor zulke transportdiensten, niet Agoda. Agoda is niet aansprakelijk voor de kwaliteit, veiligheid, frequentie of het serviceniveau van zulke transportdiensten. In sommige rechtsgebieden moeten de Hotels ook rechtstreeks een plaatselijke bed- of stadsbelasting innen bij de gasten. Regeringen hebben soms extra belastingen uitgevaardigd en kunnen de Hotels verzoeken deze rechtstreeks te innen. Deze heffingen, indien van toepassing, moeten direct bij het uitchecken door u betaald worden aan het Hotel. Controleer a.u.b. bij het Hotel of de Klantenservice welke extra heffingen (niet) inbegrepen zijn.

C. Omzetting van munteenheden

Tarieven kunnen voor uw gemak omgezet worden in verschillende munteenheden. Accommodatietarieven die aangeboden worden in een munteenheid die anders is dan de munteenheid op de Site, worden omgezet in de getoonde munteenheid tegen een koers die bepaald wordt door Agoda, welke mogelijk een omzettings- en/of verwerkingsheffing kan omvatten voor bepaalde munteenheden. De munteenheid en het bedrag dat u ziet op de laatste boekingspagina is het bedrag dat Agoda in rekening zal brengen op uw creditcard. Het kan zijn dat u de mogelijkheid krijgt te betalen in de munteenheid van uw creditcard als deze afwijkt van de geselecteerde munteenheid. Het kan zijn dat u de mogelijkheid krijgt te betalen in de munteenheid van uw creditcard als deze afwijkt van de geselecteerde munteenheid. Als er sprake is van "Boek Nu Betaal Later"(zie paragraaf 5) ziet u een schatting van het omgerekende bedrag. Dit bedrag wordt afgeboekt volgens de dan geldende wisselkoers op de toekomstige betaaldatum en kan dus afwijken van de gemaakte schatting. Uw bank kan extra heffingen in rekening brengen voor de transactie, waarover Agoda geen controle heeft. Let erop a.u.b. dat de wisselkoersen dagelijks schommelen. Klanten die Alipay of UnionPay gebruiken voor hun betaling dienen er rekening mee te houden dat kosten altijd worden berekend in Chinese Yuan Renminbi(CNY/RMB) (bedrag zoals weergegeven) en dat het bedrag in USD dat tussen haakjes wordt getoond alleen een indicatie is. Bepaalde creditcards accepteren betalingen in bepaalde valuta niet, in deze gevallen wordt een alternatieve valuta voorgesteld in een nieuw veld. Let a.u.b. op de tekstvelden van het boekingsformulier alvorens op de bevestigingsknop te klikken.

Enkele woorden over Kosten voor Belastingen en Heffingen

Om uw accommodatietransactie gemakkelijker te laten verlopen kan uw creditcard belast worden met kosten voor belastingen en heffingen (“Belastingen en Heffingen”), tenzij anders aangegeven. Deze kosten omvatten een geschat bedrag ter recuperatie van het bedrag dat we betalen aan de accommodatie in verband met uw boeking voor belastingen die verschuldigd zijn door de accommodatie, inclusief maar niet beperkt tot, verkoop- en gebruiksbelasting, bezettingsbelasting, kamerbelasting, accijnsbelasting, BTW en/of andere soortgelijke belastingen. Op bepaalde locaties kan het belastingbedrag ook door de regering opgelegde serviceheffingen of andere heffingen omvatten die niet rechtstreeks betaald worden aan de belastingsdiensten maar volgens de wet geïnd moeten worden door de accommodatie. Het bedrag betaald aan de accommodatie in verband met uw boeking voor belastingen kan afwijken van het bedrag dat we schatten en includeren in de heffing aan u. Het saldo van de Kosten voor Belastingen en Heffingen, indien van toepassing, is een heffing die we behouden als deel van de compensatie voor onze diensten en om de kosten te dekken van uw boeking, inclusief, bijvoorbeeld, de kosten van de klantenservice. Als het saldo negatief is, absorberen we een dergelijk verschil. De Kosten voor Belastingen en Heffingen variëren gebaseerd op een aantal factoren, inclusief, zonder beperking, het bedrag dat we aan de accommodatie betalen en de locatie van de accommodatie waar u zult verblijven en kan winst omvatten die we behouden.

Behalve zoals hieronder beschreven, zijn we niet de verkoper die de belastingen int en doorgeeft aan de van toepassing zijnde belastingsdiensten. Onze leveranciers van accommodaties, als verkopers, nemen alle toepasbare belastingen in het bedrag mee dat aan ons wordt gefactureerd en wij betalen deze bedragen rechtstreeks aan de verkopers. We zijn geen medeverkoper die geassocieerd is met de verkoper bij wie we de reisvoorzieningen van onze klant boeken of reserveren. De belastbaarheid en het toepasbare belastingstarief en de soort van belastingen variëren sterk naargelang de locatie.

Voor transacties met betrekking tot accommodaties die in bepaalde rechtsgebieden liggen, omvatten de Kosten op uw creditcard voor Belastingen en Heffingen een betaling voor de belasting die we moeten innen en doorstorten aan het rechtsgebied voor de belasting die verschuldigd is voor bedragen die we behouden ter compensatie van onze diensten.

Voor accommodaties waar u in de accommodatie moet betalen zou de prijs de belastingen en heffingen al dan niet kunnen omvatten. Controleer a.u.b. de boekingsvoorwaarden en uw bevestigingse-mail of voucher of neem contact op met het team van onze Klantenservice.

Zoals hierboven vermeld rekenen bepaalde steden of gemeenten stads-, bedden-, toeristen-, bezettings- of equivalente belastingen die plaatselijk geïnd moeten worden door de accommodatie.

4. Privacy

We respecteren uw privacy. Bekijk a.u.b Privacybeleid voor meer informatie.

5. Betaling - Creditcard - “Boek nu, betaal later” - Leeftijd - Fraude

Voor vooraf betaalde accommodatieboekingen bij Agoda wordt uw creditcard voor de volledige prijs belast door Agoda (soms zonder enige mogelijkheid van terugbetaling afhankelijk van de boekingsvoorwaarden van de accommodatie, zie hieronder) bij reservering en bevestiging van de boeking of, in het geval van een "Boek nu, betaal later"-boeking op het tijdstip in de toekomst dat meegedeeld wordt in de bevestigingse-mail. Zorg dat de creditcard geldig is en over voldoende krediet beschikt op de toekomstige betaaldatum indien u gebruik maakt van "Boek nu, betaal later". Mocht de creditcard om eender welke reden niet kunnen worden belast op deze datum, dan zal uw boeking worden geannuleerd, tenzij u tijdig kunt zorgen voor autorisatie van de creditcardbetaling. Controleer a.u.b. de reserveringsdetails grondig op zulke eventuele voorwaarden alvorens uw reservering te maken. Agoda zal terugbetalingen verwerken, indien en wanneer van toepassing, binnen een redelijk termijn. Voor bepaalde accommodaties zullen we uw creditcard niet belasten, omdat u de accommodatie rechtstreeks zult betalen voor uw verblijf (achteraf betaald). In zulke gevallen kunnen sommige accommodaties uw creditcard echter vooraf controleren, een aanbetaling rekenen of meteen de volledige prijs van de boeking in rekening brengen. Accommodaties kunnen uw creditcardgegevens nodig hebben om uw reservering zeker te stellen. In dat geval zullen we uw creditcardgegevens rechtstreeks naar de accommodaties sturen waar uw boeking gemaakt is en zouden we uw creditcard ook kunnen verifiëren (d.w.z. vooraf authoriseren). Om uw creditcardinformatie te beschermen en te encoderen wanneer ze overgedragen wordt naar ons, gebruiken we “Secure Socket Layer (SSL)”-technologie voor onze diensten.

In het geval van creditcardfraude of onbevoegd gebruik van uw creditcard door derden, moet u onmiddellijk contact opnemen met uw bank of uitgever van de kaart wanneer u zich bewust wordt van een dergelijk onbevoegd gebruik. Als u vermoedt dat er een onbevoegde of frauduleuze boeking gemaakt is via Agoda, neem dan a.u.b. onmiddellijk contact op met de Klantenservice.

Om een boeking te maken moet u ouder dan 18 jaar zijn (of de meerderjarigheidsleeftijd in de landen en gebieden waar die meer dan 18 is) en de volledige wettelijke capaciteit om de transactie uit te voeren hebben (of de toestemming hebben van uw wettelijke voogd). U verklaart dat de creditcard of bankpas die u gebruikt van u is, dat u geautoriseerd bent om de boeking te maken met deze kaart en dat er voldoende saldo is om de kosten van de transactie te dekken. U aanvaardt de financiële verantwoordelijkheid voor alle transacties die gemaakt zijn onder uw naam of account.

U verklaart dat de gegevens die u ons verstrekt bij de boeking volledig juist zijn. Agoda behoudt zich het recht voor bepaalde creditcards niet te aanvaarden. Agoda mag naar eigen goeddunken andere betaalwijzen toevoegen of verwijderen. Voor uw gemak biedt Agoda de mogelijkheid om uw creditcardgegevens veilig op te slaan in uw account. U vindt meer informatie in ons Privacybeleid.

U vindt meer informatie in ons Privacybeleid. In bepaalde gevallen kunnen we extra informatie of controles vereisen om de boeking te valideren en te bevestigen, zoals in meer detail uitgelegd wordt op de Site. Er kan ook een kleine controleheffing in rekening worden gebracht via uw card of een pre-autorisatie worden gedaan, ook wanneer u gebruik maakt van "Boek nu, betaal later". Het saldo zal in rekening worden gebracht na de bevestiging of, in het geval van "Boek nu, betaal later", op de toekomstige betaaldatum (zie bovenstaande opmerking over mogelijke annulering indien de creditcard om eender welke reden op deze datum niet kan worden belast). Reserveringen zijn niet bevestigd, totdat u een bevestigingsemail hebt ontvangen met een voucher en het is mogelijk dat een accommodatie volgeboekt kan raken tijdens de fraudecheck, in welk geval de reservering niet meer beschikbaar zal zijn. Agoda kan in zulke gevallen nooit aansprakelijk gehouden worden. Extra opgegeven informatie wordt behandeld in overeenkomst met strenge industriestandaarden om de privacy te beschermen, waarbij er gebruik wordt gemaakt van encryptie bij de overdracht en gespecialiseerde verificatiemiddelen. Als u ervoor kiest de extra informatie niet op te geven of als we niet tevreden zijn met de ontvangen extra informatie, zal de boeking niet voltooid worden en volledig geannuleerd worden en zullen eventueel in rekening gebrachte bedragen (inclusief de controleheffing waar van toepassing) volledig terugbetaald worden.

Enkele woorden over mislukte betalingen

Wegens diversen redenen kan betaling op de site mogelijk mislukken. In deze gevallen zal Agoda uw alternatieven bieden om er voor te zorgen dat uw reservering kan worden voltooid. Indien u vragen heeft neem dan contact op met onze klantenservice afdeling.

6. Boekingsvoorwaarden - Annuleringen, No-shows, Vroeg Vertrek en Late Check-out - Specifiek Accommodatiebeleid - Speciale Behoeften

Door een reservering te maken op onze Site aanvaardt u en gaat u akkoord met de relevante boekingsvoorwaarden van de accommodatie, inclusief het annulerings- en no-showbeleid dat toepasbaar is op die boeking en met alle extra algemene (leverings-)voorwaarden van de accommodatie die van toepassing kunnen zijn op uw reservering of tijdens uw verblijf, inclusief voor door het Hotel geleverde diensten en/of aangeboden producten (de algemene en leveringsvoorwaarden van een Hotel kunnen verkregen worden bij de relevante accommodatie). Het algemene annulerings- en no-show-beleid van elke accommodatie staat ter beschikking op de Site op de pagina's met accommodatie-informatie of onder “Boekingsvoorwaarden”, “Annuleringsbeleid” of soortgelijk en in de bevestigingsemail en op de voucher. Let er a.u.b. op dat de annulering u in rekening gebracht kan worden overeenkomstig het annulerings- en no-showbeleid van de accommodatie, in sommige gevallen voor het volledige verblijf of de eerste nacht. We bevelen u aan het annulerings- en no-showbeleid van de accommodatie grondig door te lezen alvorens de reservering te maken. Als u niet op tijd incheckt in uw accommodatie op de dag van uw reservering en de accommodatie niet op de hoogte brengt, kan het resterende deel van uw reservering geannuleerd worden en kunt u mogelijk geen recht hebben op een terugbetaling, afhankelijk van de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de accommodatie. Ongeacht het annuleringsbeleid van de accommodatie behoudt Agoda zich het recht voor een annuleringsheffing in rekening te brengen, dit wordt aangegeven op de Site. Controleer de gegevens van de accommodatie grondig op zulke eventuele voorwaarden alvorens uw reservering te maken. Sommige accommodaties rekenen extra voor een vroege check-in of late check-out.

Als u uw reservering wilt herzien, wijzigen of annuleren, kijk dan in uw bevestigingsemail en volg de aanwijzingen erin, gebruik ons selfservice-tool of neem contact op met onze Klantenservice.

Veel accommodaties hebben speciale beleid met betreking tot kinderen, bijkomende reizigers en/of huisdieren. Zoals hierboven aangegeven, raden wij u aan contact op te nemen met de Klantenservice of de accommodatie zelf om de beleidsregels na te gaan.

Speciale Behoeften: Als u speciale behoeften hebt (bv. een voor rolstoelen toegankelijke kamer) moet u contact opnemen met de Klantenservice of de accommodatie en controleren of er aan de speciale behoeften voldaan kan worden. Houd er a.u.b. rekening mee dat alle speciale behoeften onderhevig zijn aan beschikbaarheid en niet gegarandeerd kunnen worden door Agoda. Afhankelijk van het beleid van de van toepassing zijnde accommodatie wordt uw reservering terugbetaald, geannuleerd of gewijzigd als er niet voldaan kan worden aan speciale behoeften. Indien mogelijk, zal uw verzoek bij aankomst worden bevestigd.

Informatie over Agoda Secret Deals

Dankzij het "Secret Deals"-programma is Agoda frequent in staat om accommodaties van goede kwaliteit aan te bieden tegen zeer aantrekkelijke tarieven. Dit houdt in dat u kunt profiteren van grote besparingen op kwaliteitsaccommodaties bij geselecteerde accommodaties wereldwijd, van luxueuze vijfsterrenhotels tot charmante boetiekhotels. Om verschillende redenen geven de accommodaties die deelnemen aan dit programma er de voorkeur aan om anoniem te blijven totdat de boeking bevestigd en betaald is.

Secret Deals worden aangegeven met een specifiek logo en u krijgt belangrijke informatie over deze hotels (indicatie gebied, beschrijving, faciliteiten) voordat u een reservering maakt. U weet niet om welke accommodatie het gaat. Als de boeking eenmaal is voltooid wordt verteld om welk hotel het gaat, waar het ligt en wat de contactgegevens zijn. Om er zorg voor te dragen dat Agoda deze speciale tarieven op een regelmatige basis kan blijven aanbieden, kunnen Secret Deal-boekingen niet worden geannuleerd en wordt er geen restitutie verleend.

Enkele woorden over PointsMAX

Middels het “PointsMAX” programma, biedt Agoda u de mogelijkheid om punten te sparen met bepaalde derde partij loyaliteitsprogramma's (bijv. miles programma's voor airmiles) Voor bepaalde accommodaties, zal u de mogelijkheid hebben om een derde partij loyaliteitsprogramma te selecteren in het PointsMAX menu om aanbiedingen te bekijken, naast onze reguliere aanbiedingen. Indien beschikbaar zal u de optie worden aangeboden van een PointsMAX boeking die punten zal opleveren met het door uw geselecteerde derde partij loyaliteitsprogramma. De punten die u verdient en het programmanaam worden opnieuw bevestigd op uw boekingsformulier en de Bedankt pagina die u ontvangt na het maken van een PointsMAX boeking. Punten zullen direct op uw derde-partij programma account worden gestort, binnen 2 tot 4 weken na uw uitcheckdatum.

Enige belangrijke kanttekeningen voor alle PointsMAX boekingen:

 • Het lidmaatschaps-ID van de beoogde begunstigde van de derde-partij punten dient te behoren tot de gast die in het hotel verblijft (geïdentificeerd door de naam van de hoofdgast);
 • De tarieven voor PointsMAX kunnen mogelijk verschillen van reguliere boekingen et dezelfde voorwaarden;
 • PointsMAX boekingstarieven kunnen niet worden opgesplitst in kamertarief en puntencomponent.
 • Enig van toepassing zijnde annuleringsvoorwaarden zal in zijn volledigheid van toepassing zijn op de PointsMAX boekingen;
 • Alleen premiepunten of miles kunnen worden gespaard, geen statuspunten of punten.
 • Geannuleerde reserveringen zullen geen punten opleveren, ongeacht de de financiële annuleringsvoorwaarden.
 • Punten kunnen niet worden ingewisseld voor geld en zijn niet cumulatief met andere aanbiedingen;
 • De Agoda prijsgarantie is niet van toepassing op PointsMAX boekingen; en
 • De voorwaarden van de derde-partij loyaliteitsprogramma's zijn van toepassing op zo een programma.

7. Rechten op de Intellectueel Eigendomsrecht - Handelsmerkverklaring</p>

Het merk Agoda, evenals transliteraties daarvan in bepaalde talen, is een geregistreerd handelsmerk van of gelicentieerd aan Agoda en/of zijn geaffilieerde bedrijven in vele landen wereldwijd, met inbegrip van maar niet beperkt tot de VS, de EU, Canada, Singapore, Thailand, Japan, China, India, Maleisië, Australië, Rusland, Korea, Indonesië, de VAE, Zwitserland enz. Andere product- en bedrijfsnamen die op de Site geïdentificeerd worden, kunnen de naam, handelsmerk, handelsnaam, dienstenmerk, logo, symbool of andere eigendomsaanduiding van Agoda, zijn licentiehouder of geassocieerde bedrijven of een derde zijn. Het gebruik van de Site van welke naam, handelsnaam, handelsteken, dienstenmerk, logo, symbool of andere eigendomsaanduiding of -markering dan ook die behoren aan een derde en de beschikbaarheid van specifieke goederen of diensten van zulke derde via de Site, mag niet beschouwd worden als een goedkeuring of sponsoring van de Site door zulke derde of de deelname door zulke derde in de aanbieding van goederen, diensten of informatie via de Site. Agoda bezit de auteursrechten op de Site. U mag het intellectuele eigendom van Agoda niet gebruiken zonder onze toestemming.

De Site bevat auteursrechtenmateriaal, handelsnamen en andere eigendomsinformatie, inclusief, maar niet beperkt tot, tekst, software, foto's, grafische voorstellingen en kan in de toekomst video's, grafische voorstellingen, muziek en geluid bevatten. De volledige inhoud van de Site is beschermd door het auteursrecht. Wij, en onze licentiehouders, bezitten het auteursrecht en/of het databankenrecht bij de selectie, coördinatie, ordening en verbetering van zulke inhoud, alsook in de originele inhoud ervan. U mag de inhoud niet wijzigen, publiceren, doorgeven of deelnemen aan de overdracht of verkoop ervan, er afgeleid werk van creëren, of op enige andere manier exploiteren, in zijn geheel of gedeeltelijk behalve zoals voorzien in de Gebruiksvoorwaarden.

Tenzij anders vermeld, is de software die vereist wordt voor onze diensten of beschikbaar is op of gebruikt wordt door de Site, en de rechten op de intellectuele eigendom (inclusief de handelsmerken, dienstenmerken, logo's, ontwerpen, auteursrechten enz.) in de inhoud en informatie en materiaal op de Site eigendom van Agoda, zijn geaffilieerde of geassocieerde bedrijven, licentiehouders, leveranciers (inclusief de accommodaties) of dienstverleners. Agoda is niet aansprakelijk voor door de auteursrechten beschermd materiaal dat verstrekt wordt door derden of enige inbreuken op het intellectuele eigendomsrecht door zulke derden.

U mag de informatie van de Site alleen gebruiken voor uw eigen persoonlijk gebruik. Behalve zoals uitdrukkelijk toegestaan onder het auteursrecht is kopiëren, herdistributie, overdracht, publicatie of commerciële exploitatie van gedownload materiaal niet toegestaan zonder onze uitdrukkelijke toestemming en die van de eigenaar van de auteursrechten. In het geval van het toegestaan kopiëren, de herdistributie of publicatie van het auteursrechtenmateriaal mogen er geen wijzigingen of weglatingen gedaan worden aan de auteurstoewijzing, de handelsmerklegende of de auteursrechtverklaring. U erkent dat u geen enkele eigendomsrechten verwerft door auteursrechtenmateriaal te downloaden.

We kunnen hypertextlinks aanbieden naar andere sites die beheerd worden door andere personen. Door zo'n link te gebruiken erkent u dat u de Site verlaat en doorgaat op uw eigen verantwoordelijkheid.

Beweringen van Auteursrechtschendingen

Als u te goeder trouw gelooft dat materiaal dat door ons beheerd wordt, uw auteursrecht schendt, dan kunnen u of uw agent (“de klager”) ons een schriftelijk bericht sturen dat de volgende informatie bevat:

1. de naam en het adres van de klager;

2. waar de klager niet de auteursrechteigenaar of de exclusieve licentiehouder is, de naam en het adres van de auteursrechteigenaar of exclusieve licentiehouder;

3. waar de klager geen inwoner is van Singapore, het adres van de klager voor dienstverlening in Singapore;

4. een telefoonnummer, een faxnummer (indien voorhanden) en een e-mailadres waarop de klager bereikt kan worden;

5. voldoende details die ons in staat stellen het werk waarvan beweerd wordt dat het auteursrecht ervan geschonden is, te identificeren;

6. voldoende details die ons in staat stellen de naar verluidt schendende elektronische kopie te identificeren en te lokaliseren, inclusief de online locatie van de elektronische kopie;

7. een verklaring dat de klager eist dat we de elektronische kopie verwijderen of de toegang ernaar onmogelijk maken;

8. een verklaring dat de klager te goeder trouw gelooft dat de elektronische kopie het auteursrecht van het hierboven in paragraaf 5 geïdentificeerde werk schendt;

9. een verklaring dat de informatie in de verklaring juist is;

10. een verklaring dat de klager de (a) eigenaar of exclusieve licentiehouder van het auteursrecht van het hierboven in paragraaf 5 geïdentificeerde werk is of (b) geautoriseerd is om te handelen in naam van deze eigenaar of exclusieve licentiehouder;

11. een verklaring dat de klager zich onderwerpt aan de jurisdictie van de rechtbanken in Singapore met het oog op de procedures onder de relevante provisies in de Wet op het Auteursrecht van Singapore.

Het bericht moet ondertekend worden door de klager en als aangetekende brief gestuurd worden naar het adres dat vermeld is onder Sectie 12, ter attentie van: Legal Department – Copyright Claims.

We zullen alle berichten die voldoen aan de hierboven beschreven vereisten bekijken en behandelen in overeenkomst met de toepasbare wet.

We raden u aan overleg te plegen met uw juridische adviseur alvorens u een klacht indient. Wees u er ook van bewust dat u schuldig kunt zijn aan een overtreding of aansprakelijk voor de schade als u een onterechte klacht neerlegt met betrekking tot de inbreuk op het auteursrecht.

8. Beoordelingen - Verdere correspondentie - Rechten op Gebruikersinhoud

Door een boeking te voltooien gaat u ermee akkoord bevestigingsboodschappen (e-mail en/of sms) te ontvangen en tevens een uitnodiging voor het schrijven van een beoordeling die we u onmiddellijk na uw verblijf in de accommodatie sturen, gevolgd door één of meerdere herinneringen. Het schrijven van een beoordeling is optioneel. Voor alle duidelijkheid: de e-mail met de bevestiging en de e-mail met de uitnodiging voor het schrijven van een beoordeling zijn transactioneel en geen onderdeel van de nieuwsbrieven of marketingmails waar u zich voor kunt uitschrijven (meer informatie hierover in ons Privacybeleid). De geschreven beoordeling kan geüpload worden op de relevante informatiepagina van het Hotel op de Site met als enig doeleinde het informeren van (toekomstige) klanten over uw mening over de service (niveau) en kwaliteit van de accommodatie. Door een beoordeling te posten verleent u Agoda de volledige, eeuwigdurende, vrije, overdraagbare en onherroepelijke rechten op alle opgegeven gebruikersinhoud, inclusief uw naam. Agoda behoudt zich het recht voor naar eigen goeddunken evaluaties te vertalen, te bewerken, aan te passen, te weigeren of te verwijderen. U bevestigt dat u de richtlijnen voor hotelbeoordelingen zult volgen. Bovendien, verklaart en garandeert u dat (i) u alle rechten op de gebruikersinhoud die u post of op een andere manier verspreidt, bezit of controleert of dat u op een andere manier het wettige recht heeft om zulke gebruikersinhoud te posten en te verspreiden op of via de Site; en (ii) deze inhoud correct en niet misleidend is; en (iii) het gebruik en het posten of een andere vorm van overdracht van deze inhoud de Gebruikswaarden of enige andere toepasbare wetten en regels niet schenden en geen rechten van een persoon of entiteit schenden of leiden tot schade. U verleent Agoda verder het recht om gerechtelijke stappen te ondernemen tegen personen of entiteiten die uw of Agoda's rechten op de inhoud schenden door inbreuk op de Gebruiksvoorwaarden. U gaat ermee akkoord dat u persoonlijk verantwoordelijk bent voor alle gebruikersinhoud die u verstrekt of indient.

Door gebruikers ingediende inhoud wordt beschouwd als niet-vertrouwelijk en Agoda is geenszins verplicht om zulke inhoud te behandelen als eigendomsrechtelijke informatie. Zonder het voorafgaande te beperken, behoudt Agoda zich het recht voor de inhoud naar eigen goedvinden te gebruiken, inclusief, zonder beperking, het wissen, bewerken, wijzigen, afwijzen of weigeren om hem te posten. Agoda is geenszins verplicht om u te betalen voor de inhoud die u indient of de mogelijkheid te bieden om de inhoud te bewerken, wissen of op een andere manier te wijzigen, zodra dit ingediend is bij Agoda. Agoda heeft geen plicht om het auteurschap van de inhoud toe te wijzen aan u en is niet verplicht om enige vorm van toewijzing door derden af te dwingen. Zie a.u.b. het Beleid van Agoda op de Site voor meer details.

Als het bepaald is dat u de morele rechten op de inhoud behoudt (inclusief de attributie- en integriteitsrechten), verklaart u hiermee dat (a) u niet eist dat er persoonsidentificerende informatie wordt gebruikt in verbinding met de inhoud of enige afgeleide werken, upgrades of updates ervan; (b) u geen bezwaar hebt tegen de publicatie, het gebruik, de wijziging, het wissen en de exploitatie van de inhoud door Agoda of zijn licentiehouders, opvolgers en toegewezenen; (c) u voor altijd afziet van enige aanspraak tot enige en alle morele rechten van een auteur in de hele inhoud of die aanspraak niet zult eisen; en (d) u Agoda en zijn licentiehouders, opvolgers en toegewezenen voor altijd bevrijdt van alle vorderingen die u anders zou kunnen laten gelden tegen Agoda op grond van zulke morele rechten.

9. Reisadviezen - Visumvereisten

Hoewel de meeste reizen zonder incidenten verlopen, kan het reizen naar bepaalde bestemmingen meer risico's inhouden dan het reizen naar andere. We vragen onze passagiers om kennis te nemen van reisverboden, waarschuwingen, aankondigingen en adviezen die afgekondigd worden door hun regeringen alvorens hun reis te boeken, vooral wanneer er gereisd wordt naar internationale bestemmingen.

Door accommodaties op bepaalde bestemmingen te tonen, verklaart of garandeert Agoda niet dat het reizen naar zulke plaatsen aanbevolen wordt of risicoloos is en Agoda kan nooit aansprakelijk gehouden worden voor schade of verlies dat voorstroomt uit het reizen naar zulke bestemmingen. Agoda kan onder geen omstandigheden aansprakelijk gehouden worden voor incidenten die zich voordoen tijdens uw verblijf in de accommodatie. U wordt nadrukkelijk aangeraden om de relevante reisadviezen na te trekken die uitgegeven worden door uw regering voor elk land dat u bezoekt en om de noodzakelijke voorzorgen te nemen. U wordt ook aangeraden een persoonlijke reisverzekering af te sluiten.

Agoda kan niet aansprakelijk gehouden worden voor geleden schade doordat u niet beschikte over de vereiste paspoorten, visa's en documenten voor uw reis. U wordt aangeraden navraag te doen bij de relevante ambassades, consulaten en/of visa-afdelingen van de landen die u wil bezoeken. Het is uw verantwoordelijkheid om welke reisdocumenten die u dan ook nodig hebt, te verkrijgen.

Let er a.u.b. op dat sommige landen strenge regels en reglementen hebben met betrekking tot de import van beperkte en verboden goederen, voorwerpen of substanties. Die kunnen bestaan uit maar zijn niet beperkt tot alcohol, tabak, parfums, drugs, geneesmiddelen, boeken, films, DVD's, pornografisch materiaal, eten, planten, dierlijke elementen, organen, enz. Het is uw verantwoordelijkheid de van toepassing zijnde regels te kennen en zich eraan te houden. Niet naleven kan leiden tot zware straffen.

10. Klachten

Indien u klachten heeft over de service van Agoda, dan kunt u contact opnemen met ons klantenservice team via een van de omschreven methodes hier . We zullen ons best doen om u te helpen. Let er op dat klachten met betrekking tot de accommodatie (beleid, qualiteitsniveaus, service, faciliteiten, decoratie, eten, etc.) uiteindelijk een onderwerk is voor de accommodatie zelf. Agoda zal rechtstreeks coordineren de accommodatie om te proberen een wederzijds aanvaarde oplossing te vinden maar kan een dergelijke oplossing niet garanderen.

11. Legal

Disclaimer

ALLE INHOUD, INCLUSIEF SOFTWARE, PRODUCTEN, DIENSTEN, INFORMATIE, TEKST EN GERELATEERDE GRAFISCHE VOORSTELLINGEN DIE OP DE SITE STAAN OF VIA DE SITE BESCHIKBAAR ZIJN WORDEN AAN U GELEVERD OP BASIS VAN “FEITELIJKE STAAT”, “ZOALS BESCHIKBAAR”. AGODA ACCEPTEERT GEENSZINS AANSPRAKELIJKHEID OF GEEFT GEENSZINS GARANTIES OP, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, DE WERKING VAN DE WEBSITE OF DE INFORMATIE, INHOUD OF HET MATERIAAL OP DE WEBSITE EN AGODA VERWERPT IN DE GROOTSTE DOOR DE VAN TOEPASSING ZIJNDE WET TOEGELATEN MATE ALLE SOORTEN VERTEGENWOORDIGINGEN, VOORWAARDEN EN GARANTIES, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, DE GEÏMPLICEERDE VOORWAARDEN OF GARANTIES VAN DE VERKOOPBAARHEID OF VOLDOENDE VAKKUNDIGE INSPANNING, INFORMATIONELE INHOUD, TITEL OF NIET-INBREUK OP DE RECHTEN VAN DERDEN. AGODA GARANDEERT NIET OF ACCEPTEERT GEEN AANSPRAKELIJKHEID DAT DE SITE ZONDER FOUTEN OF ONONDERBROKEN ZAL WERKEN, DAT DEFECTEN GECORRIGEERD ZULLEN WORDEN OF DAT DE SITE EN/OF ZIJN SERVERS VRIJ ZULLEN ZIJN VAN VIRUSSEN EN/OF ANDERE SCHADELIJKE ONDERDELEN. AGODA GEEFT GEEN GARANTIE OF ACCEPTEERT GEEN AANSPRAKELIJKHEID MET BETREKKING TOT DE GEPASTHEID, BESCHIKBAARHEID, JUISTHEID, BETROUWBAARHEID, VOLLEDIGHEID OF TIJDIGHEID VAN WELK MATERIAAL DAN OOK, VAN WELKE AARD DAN OOK DAT OP DE SITE STAAT VOOR WELK DOEL DAN OOK, INCLUSIEF SOFTWARE, PRODUCTEN, DIENSTEN, INFORMATIE, TEKST EN GERELATEERDE GRAFISCHE VOORSTELLINGEN.

AGODA IS NIET VERANTWOORDELIJK VOOR WELKE DEFECTEN DAN OOK DIE VEROORZAAKT ZIJN DOOR FOUTEN OP DE SERVER, VERKEERD GESTUURDE OF OMGELEIDE OVERDRACHTEN, VERBROKEN INTERNETVERBINDINGEN, ONDERBREKINGEN IN DE OVERDRACHT OF DE ONTVANGST VAN BOEKINGEN OF WELK COMPUTERVIRUS DAN OOK OF ANDER TECHNISCH DEFECT, VAN MENSELIJKE OF TECHNISCHE AARD.

Algemene Beperking van de Aansprakelijkheid

IN DOOR DE WET TOEGELATEN MATE ZAL AGODA INCLUSIEF ZIJN RESPECTIEVELIJKE OFFICIERS, DIRECTEURS, WERKNEMERS, VERTEGENWOORDIGERS, DOCHTERBEDRIJVEN, GEAFFILIEERDEN, DISTRIBUTEURS, LEVERANCIERS, LICENTIEHOUDERS, AGENTEN OF ANDEREN DIE BETROKKEN ZIJN BIJ HET BESCHIKBAAR MAKEN VAN DE SITE EN ZIJN INHOUD (SAMEN DE “GEDEKTE PARTIJEN” GENOEMD) IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK ZIJN TEGENOVER WELKE PERSOON OF ENTITEIT DAN OOK VOOR WELKE DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE, SPECIALE, EXEMPLAIRE, COMPENSATORISCHE, CONSEQUENTIËLE OF PUNITIEVE SCHADE OF VERLIEZEN DAN OOK INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT (WAAR RELEVANT VEROORZAAKT DOOR): (I) PRODUCTIEVERLIES, WINSTVERLIES, OPBRENGSTVERLIES, CONTRACTVERLIES, VERLIES VAN OF SCHADE AAN DE GOODWILL OF REPUTATIE, CLAIMVERLIES, ONDERBREKING VAN DE BEDRIJVIGHEDEN, VERLIES VAN GEGEVENS OF ANDERE NIET-TASTBARE VERLIEZEN; (II) UW ONVERMOGEN OM DE SITE TE GEBRUIKEN, HET ONBEVOEGDE GEBRUIK VAN, VERTRAGING, PRESTATIE OF WANPRESTATIE VAN DE SITE; (III) ONBEVOEGDE TOEGANG TOT EN MANIPULATIE VAN UW PERSOONLIJKE INFORMATIE OF OVERDRACHTEN; (IV) DE VERLENING VAN OF HET ONVERMOGEN TOT VERLENING VAN WELKE DIENST DAN OOK, INCLUSIEF DE DOOR HET HOTEL GELEVERDE DIENSTEN OF AANGEBODEN PRODUCTEN, (GEDEELTELIJKE) ANNULERINGEN OF OVERBOEKINGEN; (V) FOUTEN OF ONJUISTHEDEN OP DE SITE OF WELKE INFORMATIE DAN OOK (INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT DE (BESCHRIJVENDE) INFORMATIE (INCLUSIEF TARIEVEN, BESCHIKBAARHEID EN KLASSERINGEN) VAN HET HOTEL ZOALS BESCHIKBAAR GEMAAKT OP DE SITE), SOFTWARE, PRODUCTEN, DIENSTEN EN GERELATEERDE GRAFISCHE VOORSTELLINGEN DIE VERKREGEN ZIJN VIA DE SITE; (VI) WELKE TRANSACTIES DAN OOK, AANGEGAAN VIA DE SITE; (VII) WELKE EIGENDOMSSCHADE DAN OOK INCLUSIEF SCHADE AAN UW COMPUTER VEROORZAAKT DOOR VIRUSSEN OF ANDERE SCHADELIJKE ONDERDELEN, TIJDENS OF VANWEGE DE TOEGANG TOT OF HET GEBRUIK VAN DE SITE OF WELKE ANDERE SITE DAN OOK WAARNAAR HET HYPERLINKS VERSTREKT OF (VIII) SCHADE DIE OP EEN ANDERE MANIER VOORTKOMT UIT HET GEBRUIK VAN DE SITE, HET GEBRUIK, VERTRAGING OF ONVERMOGEN OM DE SITE TE GEBRUIKEN OF WELKE INFORMATIE, PRODUCTEN OF DIENSTEN DAN OOK DIE VERKREGEN ZIJN VIA DE SITE; OF (IX) WELK (PERSOONLIJK) LETSEL, DOOD, EIGENDOMSSCHADE OF ANDERE SCHADE DAN OOK DIE TOEGESCHREVEN WORDT AAN HET HOTEL (ZIJN WERKNEMERS, DIRECTEURS, OFFICIERS, AGENTEN, VERTEGENWOORDIGERS OF GEAFFILIEERDE BEDRIJVEN) (X) WELKE SCHADE DAN OOK DIE VEROORZAAKT IS DOOR EEN GEBEURTENIS VAN OVERMACHT. DE AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKINGEN ZIJN VAN TOEPASSING ONGEACHT DE VORM VAN DE ACTIE, AL DAN NIET GEBASEERD OP EEN CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD, NALATIGHEID, STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID OF ANDERS, ZELFS ALS EEN BETROKKEN PARTIJ GEÏNFORMEERD IS OVER DE MOGELIJKHEID OP SCHADE. Overmacht is een geval buiten de controle van de Gedekte Partijen en omvat maar is niet beperkt tot natuurrampen, weersomstandigheden, brand, kernrampen, elektromagnetische puls (EMP), terreuraanslagen, rellen, oorlog, brandstichting, opstanden, gewapende conflicten van welke aard ook, arbeidsdisputen, buitensluitingen, stakingen, tekorten, regeringsacties of beperkingen, plunderingen, faillissementen, machinestoring, netwerk-/systeemonderbrekingen of -defecten, quarantaine, internet- of communicatiestoring, epidemies, pandemies enz. Er wordt geen verantwoordelijkheid aanvaard voor enige extra kosten, verzuim, vertragingen, omleidingen of handelingen van een overheidsautoriteit. Geen enkele Gedekte Partij is aansprakelijk voor de breuk van welke accommodatie dan ook van welke voorwaarde of garantie dan ook, inclusief, maar niet beperkt tot, impliciete voorwaarden of garanties dat de goederen geschikt zijn voor een bepaald doel of garanties op de verkoopbaarheid, noch is geen enkele Gedekte Partij verantwoordelijk voor welk wangedrag van een accommodatie dan ook (inclusief de aansprakelijkheid voor onrechtmatige daden), met betrekking tot alle producten en/of diensten die beschikbaar zijn via de Site. Agoda garandeert geen continue toegang zonder onderbreking tot de Site.

Agoda's aansprakelijkheid wordt uitgesloten of beperkt in de maximaal door de wet toegelaten mate. Onder voorbehoud van de in de Gebruiksvoorwaarden uiteengezette beperkingen, zal Agoda's aansprakelijkheid in alle gevallen de kleinste waarde van (a) de totale kosten van uw boeking zoals uiteengezet in de bevestigingsemail (voor één geval of een reeks met elkaar verbonden gevallen) of (b) tweehonderd en vijftig Amerikaanse dollar (of het equivalent daarvan in lokale munteenheid) niet overschrijden. Vorderingen dienen zo snel mogelijk na het voorval van het incident te worden ingediend. Vorderingen die met ongegronde vertraging worden ingediend kunnen mogelijk ongeldig worden verklaart. Alleen bonafide claims worden in overweging genomen.

Ondersteun Bedrijven Wereldwijd

Internationaal, Agoda Company Pte. Ltd. wordt ondersteund door verschillende lokale bedrijven, met inbegrip van maar niet beperkt tot Agoda Services Co., Ltd. (Thailand), Agoda International Pte. Ltd. (Singapore en lokale branches), Agoda International Travel Operations Pte. Ltd., Agoda International (Malaysia) Sdn. Bhd., Agoda International (Hong Kong) Ltd., Agoda International Hungary Kft., Agoda International Japan KK, Agoda International USA Inc., Agoda International China Co., Ltd. etc. Het is de taak van deze bedrijven om agoda.com van een zekere ondersteuning te voorzien, en in sommige gevallen de klantenservice te bieden. De ondersteunende bedrijven bieden geen online reserveringsservice en zij hosten, beheren of onderhouden de agoda.com website niet (of enige ander website), en hebben deze niet in eigendom. Agoda.com is uitsluitend gezeteld op het geregistreerde kantoor in Singapore en niet op het kantoor van enig ondersteunende bedrijven over de wereld. De ondersteunende bedrijven zijn niet bevoegd om namens agoda.com op te treden als proces- of serviceagent, klanten zullen niet in staat zijn om via enig van deze kantoren reserveringen te maken.

Overige bepalingen

Agoda bezit, beheert, controleert of baat de accommodaties, of kamers in deze accommodaties, op geen enkele manier uit (rechtstreeks of indirect, onafhankelijk of samen met welke partij dan ook). De accommodaties zijn aansprakelijk en verantwoordelijk voor de levering van accommodatie service en het verwelkomen personen die via Agoda geboekt hebben, als hun gasten.

U gaat ermee akkoord Agoda te compenseren voor en te vrijwaren van alle aansprakelijkheid, schade of verlies inclusief juridische kosten en onkosten die Agoda oploopt of ondergaat ten gevolge van welke handeling dan ook of gebrek daaraan of verzuim door u. Als u de Site gebruikt voor of in naam van een derde (“Derde”), zoals een familielid of een reisgenoot, bent u verantwoordelijk voor welke fout dan ook in de juistheid van de geleverde informatie in verband met zulk gebruik. Bovendien moet u de Derde informeren over alle van toepassing zijnds voorwaarden. Elke klant die de Site gebruikt voor of in naam van een Derde gaat ermee akkoord Agoda te compenseren voor en te vrijwaren van alle aansprakelijkheid, verliezen, schade, vervolgingen en eisen (inclusief de procedurekosten), die voortstromen uit het niet-nakomen van hierboven beschreven verplichtingen door de Derde of de gebruiker.

U bent steeds onderworpen aan de plaatselijke wetten en regels. Zaken die legaal zijn in bepaalde landen kunnen illegaal zijn in andere. U moet zich inlichten over van toepassing zijnde beperkingen. Agoda kan niet aansprakelijk worden gesteld als een accomodatie weigert u in te checken of u vraagt de accommodatie te verlaten wegens redenen voortvloeiend uit wet- of regelgeving.

Voor uw gemak bestaan de Site en de Gebruiksvoorwaarden in een aantal talen en plaatselijke versies (in sommige gevallen geïdentificeerd door verschillende topniveaudomeinnamen), maar zijn oorspronkelijk opgesteld in het Engels. Bij gevallen van een conflict tussen de Engelstalige versie en een vertaalde versie, heeft de Engelstalig versie van de Gebruiksvoorwaarden prioriteit.

De Gebruiksvoorwaarden worden scheidbaar beschouwd. In het geval dat een voorwaarde onafdwingbaar of ongeldig wordt bepaald, moet deze voorwaarde evengoed in de door de wet toegelaten hoogste mate afgedwongen worden en zo'n bepaling zal geen invloed hebben op de geldigheid en de afdwingbaarheid van welke andere overblijvende voorwaarden dan ook. De gescheiden voorwaarden moeten vervangen worden door een voorwaarde die de originele bewoording en bedoeling zo goed mogelijk benadert.

Agoda behoudt zich het recht voor de Site en/of welk onderdeel ervan dan ook, uitsluitend naar zijn eigen goeddunken, te wijzigen, op te schorten of stop te zetten, inclusief welke dienst of product beschikbaar via de Site dan ook en/of uw gebruik van de Site, of welk onderdeel ervan dan ook, op welk moment dan ook voor welke reden dan ook met of zonder bericht aan u. In het geval van stopzetting bent u nog altijd gebonden aan de verplichtingen van de Gebruiksvoorwaarden, inclusief de door u gemaakte garanties en aan de disclaimers en beperking van de aansprakelijkheid. Bovendien is Agoda niet aansprakelijk tegenover u of welke derde dan ook voor de stopzetting van uw toegang tot de Site. Agoda behoudt zich het recht voor de Gebruiksvoorwaarden (of onderdelen ervan) te wijzigen of te herroepen naar eigen goeddunken.

Om twijfel uit te sluiten zijn de Gebruiksvoorwaarden niet van toepassing op commerciële contractuele relaties die Agoda eventueel heeft met anderen, inclusief maar niet beperkt tot de accommodaties en bepaalde marketingpartners.

Houd er a.u.b. rekening mee dat Agoda geen plaatselijke facturen voor de belastingen kan afgeven, behalve voor reserveringen in Singapore. oda is op belastingsvlak een inwoner van Singapore en kan alleen plaatselijke facturen voor de belastingen afgeven in dit rechtsgebied.

De Gebruiksvoorwaarden en de verlening van onze diensten moeten beheerd en geïnterpreteerd worden in overeenstemming met de wetten van Singapore zonder referentie naar de Singaporese regels inzake wetconflicten en welk dispuut dan ook dat voortstroomt uit de Gebruiksvoorwaarden en onze diensten moet uitsluitend voorgelegd worden aan de competente rechtbanken in Singapore. De Wet inzake Contracten (Rechten van Derden) (“Contracts (Rights of Third Parties) Act 2001 (Cap. 53B) wordt uitdrukkelijk uitgesloten en is niet van toepassing op de Gebruiksvoorwaarden.

Het niet-afdwingen van een recht door ons resulteert niet in de opgave van dat recht. U mag uw rechten niet toewijzen of overdragen. We mogen de Gebruiksvoorwaarden op welk moment dan ook wijzigen door een gewijzigde versie te posten op de Site. De meest recente versie van de Gebruiksvoorwaarden vervangt alle voorafgaande versies.

12. Over Agoda - Veelgestelde vragen

Al onze diensten worden verstrekt door Agoda Company Pte. Ltd., dat een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid is, opgericht volgens de wetten van Singapore en met zijn geregistreerde zetel op 30 Cecil Street, Prudential Tower #19-08, Singapore 049712 en is geregistreerd bij de Regelgevende Autoriteit voor Boekhouding en Bedrijven van Singapore (“Accounting and Corporate Regulatory Authority”) met registratienummer 200506877R.

Agoda en aanverwante bedrijven hebben diverse dochterbedrijven, filialen en kantoren over de hele wereld. De dochterbedrijven, filialen en kantoren voeren slechts een interne ondersteunende functie uit aan en ten gunste van Agoda. Deze dochterbedrijven, filialen en kantoren (alsmede welke andere geaffilieerde bedrijven dan ook) hebben geen macht of autoriteit om de dienst te verstrekken, Agoda te vertegenwoordigen of welk contract dan ook aan te gaan in de naam van, voor of ten behoeve van Agoda.

Meer informatie of vragen?

Wij danken u dat u de website van Agoda bezocht voor het maken van een reservering of het inwinnen van informatie. We hopen dat u de gebruiksvoorwaarden nuttig heeft gevonden. Voor meer informatie bekijk a.u.b. ook onze FAQs op de Site.

Boek slimmer, Boek Agoda!


Agoda is onderdeel van The Priceline Group, the marktleider in online travel & gerelateerde diensten.

AS-AGWEB-3C05