lub

Polityka prywatności firmy Agoda


Wprowadzenie

Data ostatniej aktualizacji: 20 czerwca 2013

Agoda.com należy do firmy Agoda Company Pte. Ltd. (“Agoda”). W podanych niżej zasadach Polityki Prywatności zawarto reguły dotyczące gromadzenia, wykorzystywania, ujawniania i przetwarzania informacji, które można powiązać z określonymi osobami (“Dane Osobowe”), zbieranych przez firmę w związku z usługami świadczonymi za pośrednictwem witryny internetowej zamieszczonej pod adresem www.agoda.com (“Witryna”). Określenie „Witryna” może odnosić się do strony internetowej, jak również do aplikacji i wersji mobilnej strony. Odwiedzenie przez użytkownika naszej witryny jest równoznaczne z wyrażeniem przez niego zgody na gromadzenie, wykorzystywanie, ujawnianie i przetwarzanie jego Danych Osobowych w sposób opisany w niniejszych zasadach Polityki Prywatności. Wszelkie zbierane i przetwarzane przez nas dane są przechowywane na serwerach zlokalizowanych w Specjalnym Regionie Administracyjnym Chińskiej Republiki Ludowej Hongkong, tj. na terytorium, które może nie zapewniać takiego poziomu ochrony danych, jak w kraju użytkownika.

Agoda może okresowo aktualizować niniejsze zasady Polityki Prywatności, aby uwzględnić zmiany w przepisach prawa, stosowanych przez nas procedurach zbierania i wykorzystywania Danych Osobowych, właściwościach Witryny, lub zmianach technicznych. W przypadku aktualizacji powodujących zmiany w sposobie gromadzenia lub wykorzystywania Danych Osobowych użytkownika, będą one umieszczane w niniejszych zasadach Polityki Prywatności, a termin ich wprowadzenia zostanie podany na wstępie zasad. Zachęcamy zatem do regularnego przeglądania niniejszych Zasad, aby zapoznać się z obowiązującymi aktualnie wytycznymi i procedurami. W przypadku nie wyrażenia zgody na jakiekolwiek zmiany w niniejszych zasadach Polityki Prywatności, prosimy o zaprzestanie korzystania z Witryny. Korzystanie z Witryny po dacie wprowadzenia zmian oznacza ich zaakceptowanie.

Gromadzone informacje

Gromadzone przez nas Dane Osobowe są danymi podawanymi przez osoby korzystające z Witryny. Dane Osobowe mogą obejmować imię i nazwisko, adres, numer telefonu, numer karty kredytowej, adres e-mailowy, nazwę i lokalizację hotelu oraz/lub długość pobytu. Gromadzimy również informacje nieidentyfikujące konkretnej osoby, które można powiązać z Danymi Osobowymi użytkownika, w tym nazwę używaną do logowania, adres IP, dane geograficzne, typ systemu operacyjnego, kraj zamieszkania i hasło, a także preferencje dotyczące wyszukiwanych informacji i inne ogólne dane powiązane z korzystaniem z internetu.

Ochrona Danych Osobowych

Aby uniemożliwić osobom nieuprawnionym dostęp do Danych Osobowych, stosujemy uzasadnione środki fizyczne, elektroniczne i procedury organizacyjne chroniące Dane Osobowe przed przypadkowym lub bezprawnym zniszczeniem, przypadkową utratą, przerobieniem, względnie nieuprawnionym ujawnieniem lub dostępem. Do ochrony transakcji dokonywanych za pomocą kart kredytowych Agoda stosuje obecnie technologię Secure Socket Layer w celu szyfrowania informacji zawartych na kartach w trakcie ich przesyłania.

W jaki sposób wykorzystujemy gromadzone informacje

Dane Osobowe i inne informacje zebrane za pośrednictwem Witryny wykorzystujemy w celu (a) zarejestrowania użytkowników na Witrynie i w naszym programie Nagrody Agody (na życzenie użytkownika), (b) dostarczenia użytkownikom zamówionych produktów i usług (głównie procesowania rezerwacji), (c) dostarczania informacji dotyczących produktów i usług dostępnych za pośrednictwem Witryny lub innych stron internetowych, kontaktowania się z użytkownikiem w celu dostarczenia zamówionej usługi, (d) wprowadzania funkcji ułatwiających korzystanie z usług udostępnianych na Witrynie oraz (e) poprawy "doświadczeń użytkownika" oraz ogólnych celów optymalizacyjnych. Chodzi tu o szybsze zlecanie zakupów, lepszą obsługę klienta oraz powiadamianie we właściwym czasie o nowych usługach i ofertach specjalnych. W razie potrzeby, Agoda może zwracać się do użytkowników z prośbą o podzielenie się opiniami na temat korzystania z Witryny, o pomoc w jej usprawnianiu, a także w celu przekazania oferty specjalnych rabatów lub promocji adresowanych do użytkowników Witryny, w przypadku, gdy udzielili oni zgody na przekazywanie im takich wiadomości. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać powiadomień o specjalnych rabatach lub promocjach, może zrezygnować z nich, informując o tym firmę Agoda za pomocą hiperłącza dołączonego do powiadomień.

Udostępnianie Danych Osobowych

Agoda może udostępnić Dane Osobowe użytkownika podmiotom trzecim, które angażujemy do świadczenia w naszym imieniu usług w zakresie np. hostingu sieciowego, analizy danych, sprzedaży naszych produktów i usług, również za pośrednictwem stron internetowych należących do tych podmiotów, przeprowadzania transakcji z użyciem kart kredytowych, oraz do zapewnienia użytkownikowi w inny sposób świadczonych usług. Wszelkie takie podmioty są zobowiązane do zapewnienia bezpieczeństwa i poufności Danych Osobowych oraz do przetwarzania ich wyłącznie w sposób zgodny z naszymi wytycznymi.

W niektórych sytuacjach możemy wymagać bezpośredniego kontaktu użytkownika z podmiotem trzecim w celu skorzystania z usług, względnie - w przypadku korzystania z Witryny do rezerwacji pokoju hotelowego lub uzyskania innego produktu, albo usługi - możemy przekazać Dane Osobowe użytkownika danemu hotelowi lub innemu właściwemu podmiotowi trzeciemu.

Dane Osobowe użytkownika nie będą udostępniane podmiotom trzecim bez jego zgody, za wyjątkiem sytuacji opisanych w niniejszych zasadach Polityki Prywatności, lub w przypadku prawnego żądania ujawnienia takich danych władzom danej jurysdykcji, jak również udostępnienia Danych Osobowych oraz informacji niezbędnych do dokonania rezerwacji wybranego przez użytkownika hotelu oraz udostępniania tych danych niektórym partnerom Agoda (dane będą wykorzystane wyłącznie w celach analitycznych). Agoda zastrzega sobie prawo udostępniania Danych Osobowych użytkownika firmom będącym członkami spółki (w kraju zamieszkania użytkownika oraz poza jego granicami), w tym pracownikom tych firm oraz agentom i reprezentantom Agoda, którzy za naszą zgodą mają dostęp do tych informacji, niezbędnych do zapewnienia usługi wybranej przez użytkownika (w tym obsługi klienta) oraz wewnętrznych działań (audytów i/lub kontroli zgodności z przepisami).

Firma Agoda może, w zgodzie z mającymi zastosowanie przepisami prawnymi, ujawnić Dane Osobowe, w celu zabezpieczenia się przed odpowiedzialnością w odpowiedzi na wezwania sądowe, pozwy sądowe, prawnie usankcjonowane żądania funkcjonariuszy organów ochrony porządku publicznego lub w innych przypadkach przewidzianych w obowiązujących przepisach prawa, a także nabywcom, w związku ze sprzedażą, cesją lub inną formą przekazania całości lub części przedsiębiorstwa lub spółki. Może również, w zgodzie z mającymi zastosowanie przepisami prawnymi, ujawnić Dane Osobowe, aby wyegzekwować lub zastosować warunki i postanowienia obowiązujące wobec naszych produktów i usług, albo w celu ochrony praw, własności lub bezpieczeństwa firmy Agoda, naszych użytkowników lub innych podmiotów.

W wyżej opisanych sytuacjach siedziba odbiorcy Danych Osobowych może znajdować się na terytorium kraju o takim systemie prawnym, który nie zapewnia poziomu ochrony danych, jaki przewidują przepisy prawa obowiązujące w systemie prawnym kraju użytkownika.

Zasady dotyczące "ciasteczek" (Cookies) oraz znaczników pikselowych (Pixel Tags)

Niniejsza Witryna korzysta z technologii ciasteczek sesyjnych oraz trwałych, jak również znaczników pikselowych (czystych plików GIF) w celu zbierania i przechowywania informacji o użytkownikach. Ciasteczko to niewielka porcja informacji wysyłana do komputera użytkownika przez Witrynę i przechowywana na dysku twardym komputera. Dzięki ciasteczkom sesyjnym użytkownik pozostaje zalogowany do Witryny podczas jej odwiedzania, a po zamknięciu przeglądarki pliki cookies są automatycznie usuwane z komputera. Ciasteczka trwałe natomiast pozostają zapisane na dysku twardym nawet po zamknięciu przeglądarki, jednak mogą być w każdej chwili usunięte ręcznie przez użytkownika.

Odwiedzając niniejszą Witrynę, użytkownik wyraża zgodę na wykorzystanie ciasteczek oraz znaczników pikselowych w sposób opisany poniżej. Aby wyłączyć akceptowanie plików cookies, otrzymywać informację za każdym razem, kiedy plik cookie jest zapisywany na komputerze, lub usunąć wszystkie pliki cookies z komputera, użytkownik powinien zmienić ustawienia przeglądarki, zwykle znajdujące się pod hasłem Pomoc lub Opcje Internetowe. Usunięcie lub zablokowanie ciasteczek może spowodować brak dostępu do niektórych ważnych funkcji niniejszej Witryny, może pojawić się ponowna prośba o wpisanie nazwy użytkownika i hasła, a działanie niektórych funkcji Witryny może zostać ograniczone. Jednocześnie, rezygnacja z używania ciasteczek stron trzecich (więcej szczegółów poniżej) nie oznacza wyłączenia użytkownika z analiz marketingowych oraz otrzymywania materiałów reklamowych. Użytkownik taki nie będzie otrzymywał od strony trzeciej reklam dopasowanych do swoich preferencji przeglądania internetu oraz wyszukiwania. Prosimy również mieć na uwadze, że po wyczyszczeniu ciasteczek w przeglądarce należy ponownie dokonać procedury zablokowania wybranych ciasteczek.

Ciasteczka wykorzystywane przez Agoda

Agoda korzysta z technologii ciasteczek sesyjnych, dzięki którym użytkownik pozostaje zalogowany podczas przeglądania Witryny.

Agoda wykorzystuje także ciasteczka trwałe w celu „personalizacji” Witryny względem użytkownika, np. wybranego języka strony, nazwy użytkownika oraz hasła, których nie trzeba będzie wpisywać przy każdej wizycie na stronie, oraz kryteriów i wyników wyszukiwania.

Dzięki korzystaniu z ciasteczek trwałych oraz znaczników pikselowych Agoda analizuje historię przeglądania internetu przez użytkownika, oraz jego wizyty na stronie, dzięki czemu może dopasować rodzaj reklam (przez wiadomości e-mail, na niniejszej Witrynie i na innych stronach) do zainteresowań użytkownika. Ciasteczka oraz znaczniki pikselowe zbierają informacje na temat stron odwiedzonych przez użytkownika na niniejszej Witrynie, oraz wyszukiwanych przez niego informacji.

Strony trzecie mogą korzystać z ciasteczek trwałych celem analizowania preferencji naszych użytkowników podczas przeglądania internetu oraz wizyt na naszej Witrynie oraz innych stronach, co pozwala nam na ciągłe udoskonalanie naszych usług oraz niniejszej Witryny. Aby zrezygnować z udostępniania tych informacji stronom trzecim do celów analitycznych, należy kliknąć na jeden lub więcej z poniższych odnośników:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en;
http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/cookies/managing/;
http://www.microsoft.com/privacystatement/en-us/bing/default.aspx#;
http://help.yahoo.com/kb/index?page=content&y=PROD_MAIL_CLASSIC&locale=en_US&id=SLN3253;
http://advertising.yahoo.com/smallbusiness/ysm;
http://help.yahoo.co.jp/common/sys/sys-26.html;
http://www.baidu.com/duty/safe_control.html
http://www.appsflyer.com/opt-out

Agoda może w razie konieczności uzupełniać powyższą listę.

Wyjaśnienie zasad wewnętrznego gromadzenia przez nas informacji w celach analitycznych znajduje się powyżej.

Działalność reklamowa stron trzecich

Agencje reklamowe będące stronami trzecimi są upoważnione do umieszczania ciasteczek i znaczników pikselowych na niektórych stronach odwiedzanych przez użytkowników w ramach niniejszej Witryny. Pliki te mają za zadanie gromadzenie danych nieosobowych, na podstawie których analizowane są preferencje użytkownika oraz kryteria wyszukiwania na Witrynie, umożliwiające dopasowanie reklam wyświetlanych na stronach, w ramach Witryny oraz poza nią, odwiedzanych przez danego użytkownika. Dane nieosobowe gromadzone za pomocą plików cookies oraz znaczników pikselowych mogą być przekazywane innym stronom trzecim w celu personalizacji i zarządzania materiałami reklamowymi oraz w ramach badań i analiz rynku.

Więcej informacji na temat sposobów pozyskiwania informacji przez strony trzecie będące agencjami reklamowymi, opcji zablokowania wykorzystywania informacji przez strony trzecie, oraz rezygnacji z opcji dopasowania preferencji reklam, można znaleźć klikając na poniższy link: http://www.networkadvertising.org/consumer/opt_out.asp i/lub http://www.vizury.com/website/optout.html. Informacje dotyczące aplikacji mobilnej można znaleźć tu: https://ad-x.co.uk/dont_track.php.

W jaki sposób można uzyskać dostęp do swoich Danych Osobowych lub dokonać ich zmiany

Użytkownik, który chce uaktualnić podane wcześniej Dane Osobowe lub skorzystać z prawa dostępu, sprostowania lub anulowania swoich Danych Osobowych, albo prawa wyrażenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, przysługującego mu z mocy obowiązujących przepisów, proszony jest o kontakt za pośrednictwem strony Obsługi klienta. Aby chronić prywatność użytkownika i zapewnić mu bezpieczeństwo, przed przyznaniem dostępu do Danych Osobowych lub wprowadzeniem do nich zmian sprawdzamy jego tożsamość. Odpowiedź na wniosek o dostęp do Danych Osobowych udzielona będzie w najbliższym możliwym terminie. Użytkownik ma również prawo nie wyrazić zgody na przetwarzanie Danych Osobowych w celach marketingowych oraz do badań rynkowych.

Aby skontaktować się z naszym działem obsługi klienta w sprawie zasad Polityki Prywatności poprzez email, należy pisać na adres:

privacy@agoda.com

Można też wysłać list na adres naszego biura:

Privacy c/o Agoda Company Pte. Ltd.
20 Cecil Street #14-01
Singapore 049705

Ponadto istnieje możliwość telefonicznego kontaktu z naszym biurem obsługi klienta 24h pod numerem telefonu:
+44 20 3027 7900 (obowiązują opłaty jak za połączenie międzynarodowe)

Zapis dotyczący osób nieletnich

Osoby w wieku poniżej 18 lat nie mogą korzystać z usług rezerwacji online oferowanych na naszej Witrynie. Nieletni mogą towarzyszyć osobom dorosłym podczas pobytu w zarezerwowanym przez nich hotelu, jeśli zasady hotelu nie stanowią inaczej..

Język

Ta Polityka prywatności była napisana w języku angielskim. Tłumaczenie zostało umieszczone na Witrynie dla Państwa wygody. W razie wszelkich dysput dotyczących różnych wersji językowych, wiążącą będzie wersja angielska tej Polityki prywatności.

Warunki korzystania

Więcej szczegółów na temat korzystania z serwisu znajduje się w sekcji Zasady korzystania. Obowiązująca Polityka prywatności jest integralną częścią Zasad korzystania z serwisu.


AS-AGWEB-3C08