Polityka prywatności firmy Agoda


Wprowadzenie

Data ostatniej aktualizacji: 14 sierpnia 2015 r.

Agoda.com należy do zarejestrowanej w Singapurze spółki Agoda Company Pte. Ltd. („Agoda” lub „my”) i działa w jej strukturach. Poniższe zasady polityki prywatności zawierają reguły dotyczące gromadzenia, wykorzystywania, ujawniania i przetwarzania informacji, które można powiązać z określonymi osobami („dane osobowe”), zbieranych przez firmę w związku z usługami świadczonymi za pośrednictwem serwisu internetowego dostępnego pod adresem www.agoda.com („Serwis”). Określenie „Serwis” może odnosić się do strony internetowej, jak również do aplikacji i wersji mobilnej serwisu. Odwiedzenie przez użytkownika naszego serwisu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na gromadzenie, wykorzystywanie, ujawnianie i przetwarzanie jego danych osobowych w sposób opisany w niniejszych zasadach polityki prywatności.

Agoda może okresowo aktualizować niniejsze zasady polityki prywatności, aby uwzględnić zmiany w przepisach prawa, stosowanych przez nas procedurach zbierania i wykorzystywania danych osobowych, właściwościach serwisu lub zmianach technicznych. W przypadku aktualizacji powodujących zmiany w sposobie gromadzenia lub wykorzystywania danych osobowych użytkownika, będą one umieszczane w niniejszych zasadach polityki prywatności, a termin ich wprowadzenia zostanie podany na wstępie zasad. Zachęcamy zatem do regularnego przeglądania niniejszych zasad i zapoznawania się z obowiązującymi aktualnie wytycznymi i procedurami. W przypadku nie wyrażenia zgody na jakiekolwiek zmiany w niniejszych zasadach polityki prywatności, prosimy o zaprzestanie korzystania z serwisu. Korzystanie z serwisu po dacie wprowadzenia zmian oznacza ich zaakceptowanie.

Gromadzone przez nas informacje

Gromadzone przez nas Państwa dane osobowe są danymi podawanymi przez osoby korzystające z serwisu. Dane osobowe mogą obejmować imię i nazwisko, adres, numer telefonu, dane karty kredytowej, adres e-mailowy, nazwę i lokalizację hotelu oraz/lub długość pobytu. Gromadzimy również informacje nieidentyfikujące konkretnej osoby, które można powiązać z danymi osobowymi użytkownika, w tym nazwę używaną do logowania, adres IP, dane geograficzne, typ systemu operacyjnego, kraj zamieszkania i hasło, a także preferencje dotyczące wyszukiwanych informacji i inne ogólne dane powiązane z korzystaniem z internetu.

Ochrona danych osobowych

Aby uniemożliwić osobom nieuprawnionym dostęp do danych osobowych, stosujemy uzasadnione środki fizyczne, elektroniczne i procedury organizacyjne chroniące dane osobowe przed przypadkowym lub bezprawnym zniszczeniem, przypadkową utratą, przerobieniem, względnie nieuprawnionym ujawnieniem lub dostępem. Do ochrony transakcji dokonywanych za pomocą kart kredytowych Agoda stosuje obecnie technologię Secure Socket Layer w celu szyfrowania informacji zawartych na kartach w trakcie ich przesyłania.

W jaki sposób wykorzystujemy gromadzone informacje - dane kart płatniczych

Dane osobowe i inne informacje zebrane za pośrednictwem serwisu wykorzystujemy w celu (a) zarejestrowania użytkowników na serwisie i utworzenia konta użytkownika, (b) dostarczenia użytkownikom żądanych usług (głównie przetwarzania i potwierdzenia rezerwacji w obiekcie noclegowym) po potwierdzeniu tożsamości, (c) dostarczania informacji o usługach dostępnych za pośrednictwem serwisu lub innych stron internetowych, kontaktowania się z użytkownikiem w celu dostarczenia zamówionej usługi, (d) wprowadzania funkcji ułatwiających korzystanie z usług udostępnianych w serwisie, (e) usprawnienia interakcji użytkowników i ogólnych celów optymalizacyjnych, a także (f) do kontaktu w razie wystąpienia problemów z rezerwacją. Chodzi tu o szybsze zlecanie zakupów, lepszą obsługę klienta oraz powiadamianie we właściwym czasie o nowych usługach i ofertach specjalnych. W razie potrzeby Agoda może zwrócić się do użytkowników z prośbą o podzielenie się opiniami na temat korzystania z serwisu, o pomoc w jej usprawnianiu, może wysyłać biuletyn informacyjny, a także informować o specjalnych rabatach lub promocjach adresowanych do użytkowników serwisu, jeśli udzielili oni zgody na otrzymywanie takich wiadomości. Gdy użytkownik nie chce otrzymywać powiadomień o specjalnych rabatach lub promocjach, może zrezygnować z nich w dowolnym momencie, informując o tym firmę Agoda za pomocą hiperłącza dołączonego do powiadomień. Wiadomości e-mail i SMS wysyłane po dokonaniu rezerwacji oraz wiadomości e-mail zawierające recenzje hoteli wysłane po opuszczeniu obiektu nie stanowią wiadomości marketingowych, gdyż są one częścią procesu rezerwacyjnego. Pozwalają one zameldować się w hotelu po przyjeździe i (w razie potrzeby) zrecenzować obiekt po wyjeździe. Będą je Państwo otrzymywać nawet jeśli zrezygnują Państwo z otrzymywania wiadomości marketingowych. Pozostawienie opinii o obiekcie nie jest w żadnym razie obowiązkowe, lecz może pomóc innym użytkownikom serwisu w podjęciu stosownej decyzji. Przy logowaniu istnieje możliwość zapisania karty płatniczej na koncie, co w przyszłości przyspieszy proces rezerwacji i płatności. W każdej chwili można zalogować się do swego osobistego konta w celu usunięcia, poprawienia lub dodania pewnych danych karty kredytowej, które są zawsze bezpieczne dzięki odpowiedniemu zakodowaniu tych danych. Ze względów bezpieczeństwa nie ma możliwości edycji numeru karty (ale można go usunąć). Przy dostępie do danych karty, widoczne będą tylko końcowe 4 cyfry jej numeru. W bezpieczny sposób zachowamy ostatnie 4 cyfry Państwa karty kredytowej po każdej rezerwacji. Jest to wymagane, by zrealizować ewentualną prośbę o zwrot pieniędzy za daną rezerwację.

Udostępnianie danych osobowych

Agoda może udostępnić dane osobowe użytkownika dostawcom, np. obiektom noclegowym, a także innym podmiotom trzecim, które angażujemy do świadczenia w naszym imieniu usług w zakresie np. programówi lojalnościowych stron trzecich, hostingu sieciowego, analizy danych, marketingu (również za pośrednictwem stron internetowych należących do tych podmiotów), obsługi klienta, przeprowadzania transakcji z użyciem kart kredytowych, oraz powiązanych usług. Wszelkie takie podmioty są zobowiązane do zapewnienia bezpieczeństwa i poufności danych osobowych oraz do przetwarzania ich wyłącznie w sposób zgodny z naszymi wytycznymi.

W niektórych sytuacjach możemy wymagać bezpośredniego kontaktu użytkownika z podmiotem trzecim w celu skorzystania z usług, względnie - w przypadku korzystania z serwisu do rezerwacji noclegu lub uzyskania innej usługi (np. punktów w ramach programu lojalnościowego strony trzeciej) - możemy przekazać dane osobowe użytkownika danemu obiektowi noclegowemu lub innemu właściwemu podmiotowi trzeciemu.

Agoda może zaproponować inne usługi (zwykle typu "add-ons"), aby pomóc klientom w planowaniu podróży, aby zaoferować pewne korzyści (np. zdobycie punktów w ramach programów lojalnościowych stron trzecich lub programów oferujących mile) albo w innych celach, które mogą zainteresować klientów. Usługi te oferowane są przez strony trzecie. Jak wspomniano powyżej, pewne dane mające związek z usługą mogą być udostępniane stronom trzecim celem właściwej realizacji usługi.

Dane osobowe użytkownika nie będą udostępniane podmiotom trzecim bez jego zgody, za wyjątkiem sytuacji opisanych w niniejszym dokumencie lub dopuszczalnych prawem, albo w przypadku prawnego żądania ujawnienia takich danych władzom danej jurysdykcji, jak również udostępnienia danych osobowych oraz informacji niezbędnych do dokonania rezerwacji wybranego przez użytkownika hotelu oraz udostępniania tych danych niektórym partnerom Agoda (dane będą wykorzystane wyłącznie w celach analitycznych). Zastrzegamy sobie prawo udostępniania danych osobowych użytkownika firmom wchodzącym w skład spółki (w kraju zamieszkania użytkownika oraz poza jego granicami), w tym pracownikom tych firm oraz agentom i reprezentantom Agoda, którzy za naszą zgodą mają dostęp do tych informacji, niezbędnych do zapewnienia usługi wybranej przez użytkownika (w tym obsługi klienta) oraz wewnętrznych działań (audytów i/lub kontroli zgodności z przepisami.

Firma Agoda może, w zgodzie z odpowiednimi przepisami prawa, ujawnić dane osobowe, w celu zabezpieczenia się przed odpowiedzialnością w odpowiedzi na uzasadnione wezwania, nakazy sądowe lub podobne, prawnie usankcjonowane żądania funkcjonariuszy organów ochrony porządku publicznego lub władz, w celu zbadania przypadków nadużyć finansowych lub w innych przypadkach przewidzianych w obowiązujących przepisach prawa, do ochrony własnych uzasadnionych interesów, a także nabywcom, w związku ze sprzedażą, cesją lub inną formą przekazania całości lub części przedsiębiorstwa lub spółki. Możemy również, w zgodzie z mającymi zastosowanie przepisami prawa, ujawnić dane osobowe, w celu egzekucji lub zastosowania regulaminu naszych usług, albo w celu ochrony praw, własności lub bezpieczeństwa firmy Agoda, naszych użytkowników lub innych podmiotów.

W sytuacjach opisanych powyżej siedziba odbiorcy danych osobowych może znajdować się na terytorium kraju o systemie prawnym, który posiada inne standardy ochrony danych osobowych w porównaniu do systemu prawnego kraju użytkownika.

Zasady dotyczące "ciasteczek" (cookies) oraz tagów (page tags)

Odwiedzając nasz serwis, zgadzają się Państwo na wykorzystywanie ciasteczek (ang. cookies) i tagów (ang. page tags) zgodnie z poniższym opisem. Nasz serwis korzysta z technologii ciasteczek sesyjnych oraz trwałych, jak również tagów na stronach, w celu zbierania i przechowywania informacji o użytkownikach. Ciasteczko to niewielka porcja informacji wysyłana do komputera użytkownika przez serwis i przechowywana na dysku twardym komputera. Tag na stronie to część kodu, która czyta i zapisuje dane ciasteczek. Zarówno ciasteczka jak i tagi na stronach mogą pochodzić od Agody i/lub stron trzecich, z którymi zdecydowaliśmy się podjąć współpracę. Po zamknięciu przeglądarki sesyjne pliki cookies są automatycznie usuwane z komputera. Ciasteczka trwałe natomiast pozostają zapisane na dysku twardym nawet po zamknięciu przeglądarki, jednak mogą być w każdej chwili usunięte ręcznie przez użytkownika. Ciasteczka oraz tagi na stronach mogą być wykorzystywane w różny sposób; zostały one opisane w odpowiednich częściach poniżej.

Zablokowanie ciasteczek

Aby wyłączyć akceptowanie plików cookies, otrzymywać informację za każdym razem, kiedy plik cookie jest zapisywany na komputerze, lub usunąć wszystkie pliki cookies z komputera, użytkownik powinien zmienić ustawienia przeglądarki, zwykle znajdujące się w zakładce „Pomoc” lub „Opcje Internetowe”. Usunięcie albo zablokowanie ciasteczek może spowodować brak dostępu lub możliwości korzystania z niektórych ważnych funkcji serwisu i może pojawić się ponowna prośba o wpisanie nazwy użytkownika i hasła. Jednocześnie rezygnacja z korzystania z ciasteczek stron trzecich (więcej szczegółów poniżej) nie oznacza wyłączenia użytkownika z analiz marketingowych oraz otrzymywania materiałów reklamowych. Użytkownik taki nie będzie otrzymywał od żadnej ze stron trzecich reklam dopasowanych do swoich preferencji przeglądania czy wyszukiwania. Należy również mieć na uwadze, że po wyczyszczeniu ciasteczek w przeglądarce trzeba ponownie wykonać procedurę zablokowania wybranych ciasteczek.

Narzędzia informacyjne i blokujące

Jeśli życzą sobie Państwo więcej informacji o sposobach zbierania informacji przez zewnętrzne firmy reklamowe i opcjach blokowania informacji wykorzystywanych przez te firmy, lub też chcieliby Państwo zablokować marketing internetowy, mają Państwo do wyboru następujące opcje:

//www.networkadvertising.org/consumer/opt_out.asp;

//www.vizury.com/website/optout.html

W odniesieniu do aplikacji mobilnych, można skorzystać z poniższych opcji:

//www.google.com/ads/preferences/html/intl/en/mobile-about.html;

https://ad-x.co.uk/dont_track.php;

//www.appsflyer.com/opt-out.

Aby zablokować programy analityczne, można skorzystać z następujących narzędzi:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en;

//www.microsoft.com/privacystatement/en-us/bing/default.aspx#;

https://help.yahoo.com/kb/SLN4525.html;

//help.yahoo.co.jp/common/sys/sys-26.html;

//www.baidu.com/duty/safe_control.html

Od czasu do czasu Agoda może dodać inne powiązane linki, wspierając tym samym Państwa prawo do prywatności.

Ciasteczka, tagi i dane wykorzystywane przez Agoda

Ciasteczka Agoda

Agoda korzysta z technologii ciasteczek sesyjnych, dzięki którym użytkownik pozostaje zalogowany podczas przeglądania serwisu.

Agoda wykorzystuje także ciasteczka trwałe w celu „personalizacji” serwisu pod kątem użytkownika i jego aktywności, np. wybranego języka strony, nazwy użytkownika oraz hasła, których nie trzeba wpisywać przy każdej wizycie na stronie.

Dzięki korzystaniu z ciasteczek trwałych i tagów Agoda analizuje historię przeglądania danego użytkownika oraz jego wizyty na stronie, dzięki czemu może dopasować rodzaj reklam (wysyłanych w wiadomościach e-mail oraz znajdujących się na naszym serwisie i na innych stronach) do zainteresowań użytkownika. Ciasteczka i tagi zbierają informacje na temat stron odwiedzonych przez użytkownika w ramach serwisu oraz wyszukiwanych przez niego informacji.

Analizowanie stron serwisu

Strony trzecie mogą korzystać z ciasteczek trwałych i tagów celem analizy preferencji naszych użytkowników podczas przeglądania internetu oraz odwiedzin naszego serwisu i innych stron, co pozwala nam na ciągłe udoskonalanie naszych usług oraz serwisu. Mogą również zostać zastosowane platformy analizujące strony serwisu celem zbierania informacji do raportów, np. o liczbie wyświetleń, profilu demograficznym oraz zainteresowaniach. Aby zrezygnować z udostępniania tych informacji stronom trzecim do celów analitycznych, należy kliknąć na jeden lub więcej z odnośników w części „Narzędzia blokujące”.

Ciasteczka i tagi stron trzecich

Agencje reklamowe będące stronami trzecimi są upoważnione do umieszczania ciasteczek i tagów na niektórych stronach odwiedzanych przez użytkowników w niniejszym serwisie. Pliki te mają za zadanie gromadzenie danych nieosobowych, na podstawie których analizuje się preferencje użytkownika oraz kryteria wyszukiwania w serwsie, umożliwiające dopasowanie reklam wyświetlanych na stronach serwisu oraz poza nimi, a także w aplikacji mobilnej, z których korzystają użytkownicy. Dane nieosobowe gromadzone za pomocą plików cookies oraz tagów mogą być przekazywane stronom trzecim w celu personalizacji i zarządzania materiałami reklamowymi oraz do badań i analiz rynku. Dodatkowo możemy dzielić się ze stronami trzecimi danymi zakodowanymi jednokierunkowo (one-way hashed data) korzystając z produktów reklamowych. W tym przypadku strony trzecie to zazwyczaj zakodowane identyfikatory urządzeń (hashed device identifiers), które wyświetlają specjalnie wybrane reklamy w oparciu o poprzednie wizyty użytkownika na stronie. W rezultacie strony trzecie mogą wyświetlać nasze ogłoszenia na innych stronach lub w aplikacjach mobilnych.

Reklama

Agoda może wykorzystywać kombinacje w/w ciasteczek i tagów, by dostosować interakcje użytkowników z serwisem, aplikacją mobilną i reklamami do ich preferencji. Wykorzystujemy remarketing oparty na wyświetleniach i wyszukiwaniach, by lepiej dopasować zawartość reklam i udoskonalić interakcję.

W przypadku, gdy reklamy nie będą wymagać użycia ciasteczek lub tagów, do określenia kiedy mają być wyświetlane reklamy firmy Agoda wykorzystywane będą dane stron trzecich.

Agoda podejmuje stosowne kroki, by zapobiegać zbieraniu i wykorzystywaniu informacji pozwalających na osobistą identyfikację w rozwiązaniach reklamowych stosowanych przez strony trzecie, o ile nie zostaniemy do tego upoważnieni przez użytkowników. Aby zablokować zbieranie informacji do celów reklamowych przez strony trzecie, należy kliknąć na co najmniej jeden z linków znajdujących się w części „Narzędzia blokujące”.

Reklamy a zawartość innych stron

Agoda wykorzystuje narzędzia stron trzecich do dystrybucji reklam na różnych stronach. Nie oznacza to, iż Agoda wspiera lub zgadza się z celami, zadaniami czy oświadczeniami znajdującymi się na stronach wyświetlających nasze reklamy.

Dostęp i zmiana danych osobowych

Użytkownik, który chce uaktualnić podane wcześniej dane osobowe lub skorzystać z prawa dostępu, korekty, sprostowania lub anulowania swoich danych osobowych, albo prawa wyrażenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, przysługującego mu z mocy obowiązujących przepisów, proszony jest o kontakt za pośrednictwem strony Obsługi Klienta. Aby chronić prywatność użytkownika i zapewnić mu bezpieczeństwo, przed przyznaniem dostępu do danych osobowych lub wprowadzeniem do nich zmian sprawdzamy jego tożsamość. Odpowiedź na wniosek o dostęp do danych osobowych udzielana jest w najbliższym możliwym terminie. Użytkownik ma również prawo nie wyrazić zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych oraz do badań rynkowych. Zastrzegamy sobie prawo pobierania rozsądnej opłaty za tego typu dostęp w zgodzie z odpowiednimi przepisami.

Aby skontaktować się z Oficerem ds. Ochrony Danych Osobowych w Agoda lub pracownikami Działu Obsługi Klienta w kwestiach dotyczących prywatności, należy wysłać e-mail na adres:

privacy@agoda.com

Można też wysłać list do naszego Oficera ds. Ochrony Danych Osobowych na adres:

Agoda Company Pte. Ltd.
c/o Data Protection Officer
30 Cecil Street
Prudential Tower #19-08
Singapore 049712

Ponadto istnieje możliwość kontaktu z Oficerem ds. Ochrony Danych Osobowych pod specjalnym numerem telefonu: +65 641 552 90 (Singapur; obowiązują opłaty) lub jakimkolwiek innym numerem telefonu, który podamy w przyszłości.

Zapis dotyczący osób nieletnich

Osoby w wieku poniżej 18 lat nie mogą korzystać z usług rezerwacji przez internet oferowanych w naszym serwisie. Nieletni mogą towarzyszyć osobom dorosłym podczas pobytu w zarezerwowanym przez nich obiekcie noclegowym, jeśli jego regulamin nie stanowi inaczej.

Język

Niniejszy dokument został sporządzony w języku angielskim. Tłumaczenie zostało umieszczone na stronie dla Państwa wygody. W razie jakiegokolwiek sporu dotyczącego wersji angielskiej i innych wersji językowych, wiążąca będzie wersja angielska.

Regulamin korzystania

Więcej szczegółów na temat korzystania z serwisu znajduje się w sekcji Regulamin. Obowiązująca polityka prywatności stanowi integralną część regulaminu serwisu.


Agoda.com należy do The Priceline Group, światowego lidera w dziedzinie usług internetowych związanych z podróżowaniem.

AS-AGWEB-3A01