Agoda Terms of Use


Ultima actualizare: 14 august 2015

Agoda Company Pte Ltd. („Agoda” sau „noi”) vă doreşte bun venit („dumneavoastră” sau „Clientul”) la acest site web („Site-ul”). Se consideră că referirile la Site includ derivate ale acestuia, incluzând, fără limitare, site-uri Web şi aplicaţii pentru dispozitivele mobile. Condiţiile de utilizare, aşa cum sunt descrise mai jos, se aplică serviciilor noastre, puse direct sau indirect la dispoziţia dvs. prin orice mijloace, inclusiv la rezervările online, solicitările adresate serviciului de relaţii cu clienţii sau altele. Prin accesarea, utilizarea şi navigarea pe Site şi/sau prin efectuarea unei rezervări prin intermediul Agoda, acceptaţi şi confirmaţi că aţi citit, aţi înţeles şi sunteţi de acord cu Condiţiile de utilizare. Diferitele noastre politici şi linii directoare, ce pot fi regăsite în cadrul Site-ului, inclusiv, fără limitare, Politica de confidenţialitate, Politica achiziţiilor sigure, Garanţia tarifului garantat Agoda, Garanţia rezervării, Politica de anulare, Politica de rambursare, Termenii şi condiţiile Programului de recompense Agoda, Liniile directoare pentru recenziile turiştilor, Întrebările frecvente, etc. (denumite colectiv „Politici”) trebuie să fie citite împreună cu aceste condiţii, din care fac parte integrantă, fiind incluse aici pentru consultare. Condiţiile stipulate mai jos şi Politicile sunt denumite colectiv „Condiţii de utilizare”. În cazul în care nu sunteţi de acord cu Condiţiile de utilizare, vă rugăm să încetaţi imediat utilizarea Site-ului. Dacă nu se specifică altfel în mod explicit, Condiţiile de utilizare, ce pot fi supuse modificării din când în când, reprezintă contractul integral şi înlocuiesc orice alte acorduri sau înţelegeri (verbale sau în scris) dintre dvs. şi noi referitoare la obiectul lor.

1. Domeniul de aplicare al Serviciului nostru – Informaţii despre Site

Prin intermediul Site-ului, Agoda oferă o platformă online prin care puteţi răsfoi diferite tipuri de cazare şi servicii temporare de cazare, incluzând, fără a se limitala acestea, hoteluri, hosteluri, apartamente în regim hotelier, unităţi de tip Bed and Breakfast, căsuţe, ryokan-uri, camere de închiriat etc. (denumite colectiv „Cazări”) şi puteţi face rezervări la aceste cazări. Efectuând o rezervare prin intermediul Site-ului, faceţi o ofertă de rezervare la preţul afişat pentru aceasta şi în conformitate cu alte condiţii de pe Site, ofertă care devine contract cu efecte juridice în momentul în care este acceptată de Agoda, ceea ce înseamnă că rezervarea a fost confirmată de cazare. Vom indica acceptarea rezervării dvs. la cazare printr-un e-mail de confirmare (ce conţine un voucher pentru cazări preplătite). Ne rezervăm dreptul de a refuza rezervările potrivit prevederilor de mai jos.

În timpul furnizării serviciilor noastre către dvs., informaţiile pe care le dezvăluim despre cazări se bazează pe datele ce ne sunt puse la dispoziţie de către furnizorii sau distribuitorii noştri (inclusiv, fără limitare, cazări, reprezentanţii acestora, distribuitori, companii de administrare a destinaţiilor (CAD), manageri de canale de distribuţie, parteneri etc.). Prin urmare, cazărilor sau reprezentanţilor acestora li se oferă acces la un Extranet sau la altă soluţie de conectivitate prin intermediul căreia răspund complet de actualizarea tuturor tarifelor, disponibilităţii, descrierii, imaginilor, condiţiilor de rezervare, politicilor cazărilor şi a altor informaţii afişate pe Site. Cu toate că vom face uz de atenţie şi competenţă rezonabile din punct de vedere comercial pentru a ne desfăşura serviciile, nu putem garanta şi nu vom verifica dacă toate informaţiile sunt exacte, complete, corecte sau actualizate şi nici nu putem fi traşi la răspundere pentru niciun fel de erori (inclusiv erori evidente şi tipografice), întreruperi [cauzate de o defecţiune (temporară şi/sau parţială), reparaţie, upgrade, întreţinere a Site-ului sau alt fel de operaţiune], informaţii inexacte, false sau neadevărate sau pentru lipsa furnizării informaţiilor. Fiecare cazare rămâne întotdeauna responsabilă pentru exactitatea, caracterul complet şi corectitudinea informaţiilor despre cazare afişate pe Site. Pot surveni modificări pe termen scurt ale condiţiilor sau circumstanţelor de pe piaţă, care pot afecta exactitatea sau actualitatea informaţiilor afişate pe Site. În cazul în care există probleme, serviciul nostru de Relaţii cu clienţii va face uz de eforturi rezonabile din punct de vedere comercial pentru a vă asista şi a servi drept punct de contact cu cazarea. Vă rugăm reţineţi că Agoda este unul dintre multiplele canale prin care cazările îşi promovează spre rezervare camerele libere şi ofertele. Atunci când un rezultat al căutării relevă faptul că un anumit spaţiu de cazare nu are camere libere, înseamnă că acel tip de cameră nu e disponibil pentru rezervare prin intermediul Agoda.

Site-ul nu constituie şi nu trebuie să fie considerat drept recomandare sau atestare (a calităţii, nivelului serviciilor sau clasificării) a niciunei cazări afişate pe Site. Prin prezenta, denegăm în mod explicit orice declaraţie, garanţie sau angajament în legătură cu calitatea, starea sau caracterul conform al vreunui spaţiu de cazare afişat pe Site. Cazările pot fi clasificate pe Site potrivit unor criterii diferite (clasificare în funcţie de stele, opinii etc.). Clasificarea implicită se bazează pe un algoritm automatizat ce poate fi actualizat sau modificat din când în când. În anumite circumstanţe, Agoda poate oferi Cazărilor opţiunea de a obţine o afişare sponsorizată, de ex. plătind pentru o poziţie de top. Această afişare sponsorizată va fi marcată sau va conţine cuvinte care clarifică acest fapt.

Ne rezervăm dreptul de a nu accepta clienţi sau rezervări (sau, în cazuri excepţionale, de a anula rezervările confirmate) la latitudinea noastră şi din orice cauză (de natură legală), fără a fi nevoie să justificăm refuzul respectiv. Cauzele tipice pentru refuzarea unui client sau a unei rezervări includ, fără limitare: solicitarea spaţiului de cazare, încălcarea Condiţiilor de utilizare, cazuri de forţă majoră, sancţiuni comerciale sau economice, embargouri, restricţii legale, (suspiciuni de) fraudă sau furt, activitatea infracţională suspectă, rezervări suspecte, trimiterea de către client a unor informaţii false sau eronate, probleme legate de cardurile de credit, comportament necorespunzător, ameninţări, insulte, violenţe, refuzul de a furniza informaţii, obstacole concrete, probleme de comunicare, erori evidente (vezi mai jos), istoric, includerea pe lista neagră a guvernelor sau a organizaţiilor internaţionale (SUA, UE, Naţiunile Unite, Singapore…) etc. În cazul în care Agoda refuză sau anulează o rezervare şi s-a efectuat deja plata, vi se va returna integral valoarea rezervării. De asemenea, ne rezervăm dreptul de a bloca („introduce pe lista neagră”) utilizatori de pe Site, temporar sau definitiv, la latitudinea noastră. Un astfel de utilizator blocat nu trebuie să încerce să utilizeze Site-ul sub vreun alt nume sau prin intermediul unui alt utilizator. Vezi, de asemenea, mai jos informaţii despre mecanismele noastre de prevenire a fraudelor.

În cazuri rare, este posibil, de asemenea, să fie nevoie să anulăm sau să refuzăm o rezervare din cauza „erorilor evidente”, indiferent de natura acestora. Pentru clarificare, o eroare evidentă este o greşeală de pe Site (de ex. în ceea ce priveşte preţul) pe care o persoană rezonabilă nu ar considera-o normală. Suma taxată va fi returnată fără taxe suplimentare într-un astfel de caz. Este la latitudinea Agoda să anuleze sau să refuze o rezervare din această cauză.

Reţineţi că rezervările suspecte de grup pot fi, de asemenea, refuzate sau anulate de către Agoda sau de către spaţiul de cazare deoarece majoritatea cazărilor dispun de proceduri specifice pentru rezervările de grup. Pentru informaţii suplimentare, contactaţi echipa noastră de Relaţii cu clienţii.

Circumstanţe cum ar fi renovările în curs de desfăşurare, erorile de rezervare ale cazării şi nevoile specifice ale oaspeţilor pot afecta calitatea şederii dvs. Asiguraţi-vă că înştiinţaţi cazarea la sosire în privinţa cerinţelor sau solicitărilor speciale.

Câteva cuvinte despre clasificarea în funcţie de stele

Clasificările în funcţie de stele ale cazărilor vă sunt furnizate doar cu titlu informativ. Clasificările în funcţie de stele se bazează pe informaţiile pe care le-am primit de la furnizorii noştri, inclusiv de la spaţiile de cazare. Nu verificăm pe cont propriu clasificările în funcţie de stele. O clasificare în funcţie de stele indică doar nivelul de confort pe care vă puteţi aştepta să îl găsiţi într-un anumit spaţiu de cazare, iar o clasificare cu mai multe stele indică, în general, un nivel superior de confort şi dotări. Pentru mai multe informaţii detaliate, verificaţi descrierea detaliată pe Site. Reţineţi că aceste clasificări în funcţie de stele pot varia semnificativ în funcţie de locaţie, alternativele disponibile, condiţiile pieţei locale, practici sau alte circumstanţe. Prin urmare, este posibil ca o clasificare de o stea dintr-o anumită ţară sau oraş să nu se compare cu aceeaşi clasificare din altă ţară sau din alt oraş din cauza unor asemenea circumstanţe. Clasificările în funcţie de stele nu reflectă neapărat toate dotările sau serviciile ce pot fi disponibile la o cazare, iar unele dotări şi caracteristici pot să nu fie disponibile în fiecare cameră sau la fiecare proprietate ce dispune de o anumită clasificare în funcţie de stele. Dacă există anumite dotări sau caracteristici care sunt importante pentru dvs., contactaţi serviciul nostru de Relaţii cu clienţii şi întrebaţi despre disponibilitatea acestora.

2. Utilizarea Site-ului

Agoda vă acordă o licenţă limitată, restricţionată, personală, netransferabilă, care nu poate fi sublicenţiată, revocabilă, de a accesa şi de a folosi Site-ul doar conform prevederilor din Condiţiile de utilizare. Cu excepţia acestei licenţe limitate, nu vă acordăm alte drepturi sau licenţe cu privire la Site; orice drepturi sau licenţe care nu sunt acordate în mod explicit prin prezenta sunt rezervate. Conţinutul şi informaţiile de pe Site, precum şi software-ul şi infrastructura utilizate pentru a oferi astfel de conţinut şi informaţii, sunt proprietatea Agoda sau a furnizorilor săi, inclusiv a cazărilor. Aveţi dreptul să utilizaţi Site-ul doar pentru a face solicitări sau rezervări de bună credinţă şi legitime şi vă angajaţi să nu faceţi nicio rezervare speculativă, falsă sau frauduloasă sau orice rezervări în anticiparea cererii. Vă angajaţi ca detaliile de plată pe care ni le furnizaţi atunci când faceţi o rezervare să fie complet corecte. De asemenea, vă angajaţi să furnizaţi detalii corecte şi precise despre e-mail, adresa poştală şi/sau alte detalii de contact către Agoda şi acceptaţi faptul că Agoda poate utiliza aceste detalii pentru a vă contacta în cazul în care acest lucru se va dovedi necesar. Consultaţi, de asemenea, Politica de confidenţialitate.

În consecinţă, ca o condiţie de utilizare a Site-ului, sunteţi de acord să nu utilizaţi Site-ul, precum şi conţinutul sau informaţiile sale, pentru niciun scop comercial sau nepersonal (direct sau indirect) şi pentru niciun scop ilegal sau interzis prin Condiţiile de utilizare. Cu excepţia cazului când există acordul nostru prealabil în scris, sunteţi de acord să nu modificaţi, copiaţi, distribuiţi, transmiteţi, afişaţi, executaţi, reproduceţi, publicaţi, licenţiaţi, creaţi opere derivate, transferaţi, vindeţi sau revindeţi orice informaţii, software, produse sau servicii obţinute de pe Site. În plus, sunteţi de acord cu următoarele:

 • să nu utilizaţi Site-ul sau conţinutul acestuia în niciun scop comercial neautorizat;
 • să nu faceţi nici o rezervare speculativă, falsă sau frauduloasă;
 • să nu accesaţi, monitorizaţi sau copiaţi niciun conţinut sau informaţii de pe Site folosind vreun robot, spider, scraper sau alte mijloace automate sau vreun proces manual în niciun scop, fără acordul nostru explicit, acordat în prealabil în scris;
 • să nu încălcaţi restricţiile în orice antete de excludere a roboţilor de pe Site sau să ignoraţi sau eludaţi alte măsuri folosite pentru a preveni sau limita accesul la Site;
 • să nu efectuaţi nicio acţiune care impune, sau poate impune, la discreţia noastră, o sarcină nerezonabilă sau disproporţionat de mare asupra infrastructurii noastre;
 • să nu faceţi nicio legătură internă la orice parte a Site-ului (inclusiv, fără limitare, căi de cumpărare) în niciun scop, fără acordul nostru explicit, acordat în prealabil în scris;
 • să nu revindeţi, folosiţi, copiaţi, monitorizaţi (de exemplu, prin metodele spider, scrape), afişaţi, salvaţi sau reproduceţi niciun conţinut sau informaţie, software, produs sau serviciu disponibil pe Site pentru activităţi sau scopuri comerciale sau concurenţiale;
 • să nu „încadraţi”, „oglindiţi” sau încorporaţi în alt fel nicio parte a Site-ului în niciun alt site Web, fără autorizarea noastră prealabilă în scris;
 • să nu faceţi nicio publicare ilegală (în conformitate cu toate legile şi reglementările aplicabile) pe Site sau prin intermediul Site-ului sau nicio publicare care susţine activităţi ilegale;
 • să nu furnizaţi sau să oferiţi legături către nicio publicare care conţine materiale care ar putea fi considerate dăunătoare, obscene, pornografice, indecente, licenţioase, violente, abuzive, insultătoare, rasiste, discriminatorii, ofensatoare, ameninţătoare, înşelătoare, hărţuitoare, duşmănoase sau altfel inacceptabile;
 • să nu furnizaţi sau oferiţi legături către nicio publicare care conţine materiale defăimătoare, calomnioase, false sau injurioase;
 • să nu furnizaţi nicio publicare care încalcă sau prejudiciază vreun drept de proprietate intelectuală sau alt drept al oricărei entităţi sau persoane, inclusiv, fără limitare, drepturi de autor, brevete, mărci comerciale, legi care guvernează secrete comerciale, dreptul la viaţă privată sau publicitate;
 • să nu furnizaţi nicio publicare pe care nu aveţi dreptul să o puneţi la dispoziţie în conformitate cu legislaţia sau relaţiile contractuale sau fiduciare;
 • să nu vă daţi drept altă persoană sau entitate, să nu declaraţi fals sau să prezentaţi în mod eronat afilierea dvs. cu o persoană sau entitate, şi să nu adoptaţi o identitate falsă în cazul în care scopul de a face acest lucru este de a induce în eroare, înşela sau frauda;
 • să nu manipulaţi identificatori, inclusiv prin falsificarea antetelor, cu scopul de a ascunde originea vreunei publicări pe care o furnizaţi;
 • să nu utilizaţi Site-ul în niciun fel care ar putea deteriora, dezactiva, supraîncărca, afecta sau interfera în alt mod cu utilizarea Site-ului sau a echipamentelor informatice ale altor utilizatori sau ar putea cauza daune, întreruperi sau limitarea funcţionării oricărui software, hardware sau echipament de telecomunicaţii;
 • să nu încercaţi să obţineţi acces neautorizat la Site, orice Site web afiliat, alte conturi, sisteme informatice sau reţele conectate la Site, prin hacking, spargerea parolei sau orice alte mijloace;
 • să nu obţineţi sau să încercaţi să obţineţi orice materiale sau informaţii prin orice mijloace care nu au fost puse în mod intenţionat la dispoziţie prin intermediul Site-ului, inclusiv recoltarea sau colectarea în alt mod de informaţii despre alţii, cum ar fi adrese de email;
 • să nu vă angajaţi în practici frauduloase menite să manipuleze Pagina organică cu rezultatele motorului de căutare (SERP) sau să utilizaţi tehnici de optimizare a motorului de căutare („SEO”) considerate a fi împotriva recomandărilor obişnuite pentru motoarele de căutare. Practicile SEO considerate imorale, sau „pălărie neagră” (numite şi „spamdexing”)includ, deşi nu sunt limitate la camuflaj, meta-date şi tag-uri de titlu, scraping de conţinut, scheme de legături, bombe Google, umplere cu cuvinte cheie, text şi legături ascunse, pagini de intrare şi pagini camuflate, recoltarea sau scheme de legături, spam prin comentarii la blog etc.;
 • să nu faceţi nimic altceva care ar putea provoca daune Site-ului, grupului de companii Agoda şi angajaţilor acestora, ar periclita reputaţia Agoda sau ar avea altfel un impact negativ.

Cu excepţia cazurilor permise în mod explicit, site-urile Web nu pot conţine hyperlinkuri la nicio pagină, în afară de pagina de pornire a Site-ului, nu pot încadra Site-ul sau orice pagină Web sau materiale conţinute şi nicio entitate nu poate face hyperlinkuri la niciun aspect al Site-ului într-un e-mail în scopuri comerciale, fără acordul explicit în scris al Agoda.

Prin efectuarea unei rezervări pe Site, declaraţi şi garantaţi că nu sunteţi inclus în niciun program internaţional de sancţiuni.

Dacă şi când este nevoie, veţi îndeplini toate obligaţiile dvs de a plăti taxe sau orice altceva este impus de către legislaţia ţării în care domiciliaţi.

3. Preţuri, taxe suplimentare şi Garanţia de preţ Agoda

A. Preţurile şi Garanţia de preţ Agoda

Ne străduim să avem cele mai competitive preţuri şi vrem să plătiţi cel mai mic preţ posibil pentru sejurul la spaţiul de cazare. În cazul în care, după ce faceţi o rezervare prin noi, găsiţi pe Internet o rezervare pentru camera de cazare la un tarif mai mic, în aceleaşi condiţii de rezervare, vom aduce tariful nostru la acelaşi nivel cu tariful mai mic conform condiţiilor Garanţiei de preţ Agoda. Pentru ca o revendicare să fie valabilă conform acestei garanţii, trebuie să respecte şi să fie trimisă potrivit tuturor condiţiilor relevante din Garanţia de preţ Agoda.

Uneori, sunt disponibile tarife mai mici pe Site pentru un anumit sejur la o cazare, în acelaşi tip de cameră; totuşi, aceste tarife oferite de cazări pot presupune condiţii şi restricţii speciale, cum ar fi, spre exemplu, condiţiile de anulare şi returnare a banilor. Înainte de a face o rezervare, verificaţi bine detaliile despre tarif şi tipul de cameră pentru a depista astfel de condiţii. Acelaşi tip de cameră poate prezenta tarife diferite în funcţie de astfel de condiţii şi restricţii (vezi, de asemenea, secţiunea 6 de mai jos).

B. Taxele suplimentare percepute de cazări

Reţineţi că toate preţurile de pe Site sunt destinate doar rezervării camerei dvs. de cazare şi sunt doar pentru datele de şedere solicitate şi pentru numărul de persoane indicat, dacă nu se specifică altfel. Tarifele de rezervare a camerei de cazare sunt afişate pe cameră şi pe noapte. Cu excepţia cazului în care se indică altfel, Agoda va afişa, de obicei, tariful fără costurile de serviciu şi recuperare a taxei (a se vedea mai jos pentru mai multe detalii) pe Site şi va afişa aceste tarife de serviciu şi recuperare a taxei suplimentare în timpul rezervării. Fără a aduce atingere celor prezentate mai jos, veţi vedea preţul total inclusiv înainte de confirmarea rezervării dvs. pe ultima pagină de rezervare (înainte de ecranul final de confirmare). Verificaţi fiecare pas al rezervării dvs. pe formularul de rezervare; aveţi posibilitatea să întrerupeţi rezervarea în orice moment, înainte de ecranul final de confirmare (a se vedea mai jos pentru anulări post-rezervare). Ceea ce este inclus în tarif este afişat pe Site (în secţiunea Informaţii despre cazare sau înainte de confirmarea finală a rezervării) şi/sau în e-mailul/cuponul de confirmare. De obicei, micul dejun nu este inclus, decât dacă se specifică în mod explicit altfel. Comisioanele aferente staţiunilor hoteliere şi alte comisioane obligatorii (a se vedea mai jos) şi anumite taxe locale de oraş, turistice sau de şedere (dacă este cazul), care trebuie să fie colectate direct de la oaspeţi, nu sunt de obicei incluse în tarif, dacă nu se specifică altfel. Verificaţi descrierea sau politicile cazării pe site. Tarifele nu includ niciun fel de asigurare. Rezervările standard la cazare sunt pentru una sau două persoane; paturile suplimentare vor fi taxate, de obicei, suplimentar. Cazarea poate refuza, de asemenea, să accepte alte persoane, dacă nu este informat în mod corespunzător în prealabil. Reţineţi că anumite cazări pot percepe o aşa-numită „taxă de sejur” suplimentară, dar obligatorie (sau similară) pentru utilizarea unora dintre serviciile lor. De obicei, aceasta taxă de sejur nu este inclusă în preţ, dar va fi menţionată în descrierea cazării pe site. Aţi putea fi, de asemenea, taxat în mod direct de spaţiul de cazare pentru suprataxe de energie, taxe pentru bagaje, taxele de livrare a presei, taxe pentru seif în cameră, taxele de turism sau taxe de menaj. Practica de a adăuga taxe suplimentare de cazare este în afara controlului Agoda şi apare pe anumite pieţe, inclusiv în Statele Unite ale Americii. Evident, taxele aferente opţionale şi consumul personal nu sunt aproape niciodată incluse, de exemplu, taxe de parcare, taxele minibar, apeluri telefonice, room service, mâncare şi băutură, mese festive, închirieri de filme, internet etc.În anumite perioade de vârf ale sezonului, unele cazări vor adăuga o cină festivă obligatorie (de exemplu, de Anul Nou, Crăciun, Anul Nou chinezesc...). Acest lucru nu este inclus în tariful camerei, dar va fi afişat pe formularul de rezervare. Verificaţi „Informaţii despre cazare”, „Condiţii de rezervare”, „Politica de anulare” sau formulări similare de pe Site. Atunci când aveţi îndoieli dacă este inclus ceva, puteţi contacta echipa noastră de Relaţii cu clienţii.

Pentru anumite cazări, pe lângă tariful camerei, se va aplica un comision obligatoriu de transfer sau transport la cazare, la cererea cazării sau la cererea dvs., dacă acest serviciu este disponibil. Acest lucru este des întâlnit mai ales în cazul destinaţiilor insulare (de ex. Maldive), pentru care aveţi nevoie de transport pentru a ajunge la cazare. Reţineţi că Agoda nu organizează niciun fel de transport; acest lucru este întotdeauna organizat şi oferit de către sau în numele cazării, care este responsabil pentru astfel de servicii de transport, nu Agoda. Agoda nu îşi asumă responsabilitatea pentru nivelurile de calitate, de siguranţă, de frecvenţă sau de servicii oferite de astfel de servicii de transport. În unele jurisdicţii, Cazările sunt obligate, de asemenea, sa colecteze în mod direct o taxă locală pe pat sau o taxă municipală de la oaspeţi. Din când în când, guvernele impun taxe suplimentare şi pot solicita cazărilor să colecteze aceste taxe în mod direct. Dacă este cazul, aceste taxe vor fi plătite de dvs. cazării, direct la plecare. Verificaţi la cazare sau la serviciul de Relaţii cu clienţii care taxe suplimentare (nu) sunt incluse.

C. Conversia valutară

Tarifele pot fi convertite în diverse valute, pentru confortul dvs. Tarifele de cazare specificate într-o valută diferită de cea afişată pe site sunt convertite în valuta afişată la un curs determinat de Agoda, ce poate include un comision de conversie şi/sau prelucrare pentru anumite valute. Valuta şi valoarea afişate pe pagina finală de rezervare reprezintă suma pe care Agoda o va debita din cardul dvs. de credit. Vi se poate oferi opţiunea să plătiţi în valuta cardului dvs. de credit, dacă aceasta este diferită de valuta afişată la rezervarea camerei. În cazul plăţii imediate, veţi vedea suma transformată care va fi debitată de pe cardul dvs. de credit. În cazul “Rezervaţi acum, plătiţi mai târziu” (vezi secţiunea 5), veţi vedea o estimare a sumei convertite, care va fi debitată doar la cursul de schimb din data ulterioară în care se face plata, ceea ce înseamnă că suma totală poate fi diferită. Banca dvs. poate aplica taxe suplimentare pentru tranzacţie, asupra cărora Agoda nu are control. Reţineţi că toate cursurile de schimb fluctuează zilnic. Pentru clienţii care utilizează pentru plată Alipay sau UnionPay, vă rugăm reţineţi că toate costurile vor fi exprimate mereu în Yuan Chinez Renminbi (CNY/RMB) (suma fiind afişată) iar suma în USD care e afişată în paranteze pătrate este doar pentru informare.

Câteva cuvinte despre taxe şi tarife

În ceea ce priveşte facilitarea tranzacţiei dvs. de cazare, de pe cardul dvs. de credit poate fi dedus un cost pentru taxe şi tarife („Taxe şi tarife”), dacă nu se indică altfel. Această taxă include o sumă estimativă pentru a recupera suma plătită de noi cazării în legătură cu rezervarea dvs. pentru impozitele datorate de cazare, inclusiv, fără limitare, impozit pe vânzare şi utilizare, taxă de ocupare, taxă de cameră, accize, TVA şi/sau alte taxe similare. În anumite locuri, valoarea taxei poate include şi taxe de servicii impuse de guvern sau alte taxe nevirate direct autorităţilor fiscale, dar care sunt colectate la cazare, prin lege. Suma plătită cazării ca taxe pentru rezervare poate varia faţă de suma estimată de noi şi inclusă în suma de plată. Soldul tarifului pentru Taxe şi Comisioane este un tarif perceput de noi ca parte din compensarea pentru serviciile noastre şi pentru a acoperi costurile rezervării dvs., inclusiv, de exemplu, costurile de servicii clienţi. Dacă soldul este negativ, acesta va fi suportat de noi. Suma aferentă Taxelor şi Comisioanelor variază în funcţie de o serie de factori ce includ, dar nu se limitează la, suma plătită cazării şi situarea cazării, şi poate include profitul ce ne revine.

Cu excepţia cazurilor descrise mai jos, noi nu colectăm şi nu remitem impozite autorităţilor fiscale. Furnizorii noştri de cazare, în calitate de vânzători, includ toate impozitele aplicabile în suma facturată către noi, iar noi transferăm direct asemenea sume furnizorilor. Noi nu suntem co-furnizori asociaţi cu furnizorul prin intermediul căruia rezervăm sau reţinem aranjamentele de călătorii ale clienţilor. Fiscalitatea, rata adecvată a impozitului, precum şi tipul de impozite aplicabile variază semnificativ în funcţie de zonă.

În cazul tranzacţiilor cu cazări aflate în anumite jurisdicţii, tariful perceput din cardul dvs. de credit pentru Taxe şi Comisioane include o plată a taxei pe care suntem obligaţi să o colectăm şi să o remitem jurisdicţiei pentru impozite asupra sumelor reţinute drept compensare pentru serviciile noastre.

Pentru spaţiile de cazaree unde plata se efectuează direct la cazare, este posibil ca preţul să nu includă taxe şi servicii. Verificaţi condiţiile de rezervare şi mesajul e-mail sau voucherul de confirmare sau contactaţi echipa noastră de Relaţii cu clienţii.

După cum s-a precizat anterior, anumite oraşe sau localităţi aplică taxe de oraş, de cazare, turistice, de şedere sau taxe echivalente, care trebuie să fie colectate de spaţiul de cazare la nivel local.

4. Confidenţialitate

Vă respectăm confidenţialitatea. Consultaţi Politica de confidenţialitate pentru informaţii suplimentare.

5. Plată - Card de credit – Vârstă –“Rezervaţi acum, plătiţi mai târziu” - Fraudă

Pentru rezervările la cazare preplătite efectuate cu Agoda, cardul dvs. de credit va fi debitat de Agoda cu preţul integral (uneori fără opţiune de rambursare, în funcţie de condiţiile de rezervare proprii cazării; a se vedea mai jos) în momentul rezervării şi confirmării acesteia sau, în cazul unei rezervări de tipul „Rezervaţi acum, plătiţi mai târziu”, la momentul ulterior comunicat în mesajul e-mail de confirmare. Când utilizaţi „Rezervaţi acum, plătiţi mai târziu”, vă rugăm să vă asiguraţi că deţineţi un card valid de credit şi care va avea suficiente fonduri sau credit la data viitoare a plăţii. Dacă cardul de credit nu va putea fi debitat la acea dată, indiferent de motiv, rezervarea va fi anulată cu excepţia situaţiei în care puteţi dovedi că plata cu cardul va putea fi autorizată în timp util. Verificaţi cu atenţie rezervarea pentru a consulta orice asemenea condiţii înainte de efectuarea rezervării. Agoda va procesa solicitările de rambursare, dacă şi când este cazul, într-un interval de timp rezonabil. Pentru anumite cazări nu vom debita cardul dvs. de credit, deoarece veţi plăti direct la cazare pentru sejurul dvs. (post-plătit). Totuşi, în aceste cazuri, unele cazări pot pre-autoriza cardul, pot solicita un depozit sau pot percepe iniţial întregul preţ al rezervării. Cazările pot solicita detalii despre cardurile de credit pentru a garanta rezervarea. În consecinţă, vom trimite informaţiile despre cardul de credit direct la spaţiul de cazare la care se efectuează rezervarea şi este posibil să verificăm (pre-autorizăm) cardul dvs. de credit. Pentru protecţia şi criptarea informaţiilor cardului de credit în timpul tranzitului, utilizăm tehnologia Secure Socket Layer (SSL) pentru serviciile noastre.

În eventualitatea unei fraude cu cartea de credit sau a utilizării neautorizate a cardului de credit de către terţi, contactaţi imediat banca sau emitentul cardului de credit de îndată ce aţi aflat despre o atare utilizare neautorizată. Dacă suspectaţi efectuarea unei rezervări neautorizate sau frauduloase prin Agoda, vă rugăm să contactaţi imediat serviciul de Relaţii cu clienţii.

Pentru a face o rezervare, trebuie să aveţi 18 ani împliniţi (sau vârsta majoratului în ţările şi regiunile unde aceasta este mai mare de 18 ani) şi să dispuneţi de capacitatea juridică completă de a efectua tranzacţia (sau să aveţi autorizaţia tutorelui dvs. legal). Confirmaţi că sunteţi proprietarul cardului de credit sau de debit pe care îl utilizaţi sau că sunteţi autorizat să finalizaţi rezervarea cu acest card şi declaraţi că dispuneţi de suficiente fonduri pentru acoperirea costului tranzacţiei. Acceptaţi responsabilitatea financiară pentru toate tranzacţiile efectuate în numele sau în contul dvs.

Declaraţi că detaliile furnizate pentru efectuarea unei rezervări sunt corecte în totalitate. Agoda îşi rezervă dreptul de a nu accepta anumite carduri de credit. Agoda poate adăuga sau elimina alte metode de plată, la alegerea sa. Pentru rapiditate, Agoda oferă acum şi opţiunea de a avea detaliile cardului dvs. de credit stocate în siguranţă. Pentru mai multe detalii, citiţi Politica noastră de confidenţialitate.

Am implementat mecanisme riguroase de detectare şi prevenire a fraudelor. În unele cazuri, putem solicita informaţii sau verificări suplimentare, pentru a valida şi confirma rezervarea, aşa cum se explică în detaliu pe site. Cardul dvs. poate fi debitat, de asemenea, cu un comision redus de verificare sau de preuatorizare şi când utilizaţi opţiunea „Rezervaţi acum, plătiţi mai târziu” (vezi detaliile de mai sus referitoare la posibilitatea anulării în cazul în care cardul nu va putea fi debitat la acea dată, indiferent de motive). Soldul va fi debitat după confirmare sau, în cazul opţiunii „Rezervaţi acum, plătiţi mai târziu”, la data ulterioară a plăţii. Rezervările nu sunt confirmate până când nu primiţi un e-mail de confirmare cu un voucher, fiind posibil ca spaţiul de cazare să fie complet ocupat în timpul verificării antifraudă, caz în care rezervarea nu va mai fi valabilă. Agoda nu poate fi niciodată trasă la răspundere în aceste cazuri. Informaţiile suplimentare trimise vor fi tratate în concordanţă cu standarde industriale stricte, pentru protecţia confidenţialităţii, utilizând criptarea pentru transmisie şi agenţi specializaţi pentru verificare. Dacă alegeţi să nu trimiteţi informaţii suplimentare sau dacă nu suntem mulţumiţi de informaţiile primite, rezervarea nu se va finaliza şi va fi complet anulată, iar sumele eventual debitate (inclusiv comisionul de verificare, dacă este cazul) vor fi rambursate.

Câteva cuvinte despre plăţile eşuate

Pentru varii motive, plata pe site poate eşua. În aceste situaţii, Agoda vă va oferi alternative care să vă asigure că rezervarea dvs poate continua. Dacă aveţi întrebări, vă rugăm contactaţi departamentul nostru de Servicii Clienţi.

6. Condiţii de rezervare – Anulări, neprezentări, plecări timpurii şi eliberare târzie a camerei – Politici de cazare specifice - Necesităţi speciale

Prin efectuarea unei rezervări pe site-ul nostru, acceptaţi şi sunteţi de acord cu condiţiile relevante de rezervare ale cazării, inclusiv politicile de anulare şi neprezentare aplicabile rezervării respective, precum şi cu orice condiţii (de livrare) ale cazării care se pot aplica rezervării sau pe durata şederii, inclusiv pentru servicii prestate şi/sau produse oferite de cazare (condiţiile de livrare ale unui spaţiu de cazare pot fi obţinute de la acesta). Politica generală de anulare şi de neprezentare a fiecărei cazări este prezentată pe site în paginile informative ale cazării sau în Condiţiile de plată, Politicile de anulare sau documentele similare, precum şi în mesajul de e-mail şi voucherul de confirmare. Reţineţi că este posibil să fiţi taxat pentru anulare, în conformitate cu politica de anulare şi de neprezentare a cazării, în unele cazuri pentru întregul sejur sau pentru prima noapte. Vă recomandăm să citiţi cu atenţie politica de anulare şi de neprezentare a cazării înainte de a face rezervarea. Dacă nu vă prezentaţi la timp la cazare în ziua rezervării şi nu anunţaţi spaţiul de cazare, porţiunea rămasă din rezervare poate fi anulată şi este posibil să nu aveţi dreptul la o rambursare, în funcţie de condiţiile cazării respective. Indiferent de politica de anulare a cazării, Agoda îşi rezervă dreptul de a percepe o taxă de anulare, fapt care va fi indicat pe site. Verificaţi cu atenţie detaliile cazării, pentru a consulta orice asemenea condiţii înainte de efectuarea rezervării. Unele cazări vor percepe costuri suplimentare pentru eliberări timpurii sau târzii ale camerei.

Dacă doriţi să reexaminaţi, să modificaţi sau să anulaţi rezervarea, reveniţi la mesajul de confirmare şi urmaţi instrucţiunile incluse în acesta, utilizaţi instrumentul de autoservire sau contactaţi serviciul de Relaţii cu clienţii.

Multe cazări au politici specifice despre copii, însoţitori şi/sau călătoria cu animale de companie. După cum este indicat mai jos, sunteţi insistent sfătuiţi să verificaţi la Serviciul Clienţi, la spaţiul respectiv de cazare sau să verificaţi politicile de cazare.

Necesităţi speciale: Dacă aveţi necesităţi speciale (de ex., cameră accesibilă din scaunul cu rotile), trebuie să contactaţi serviciul de Relaţii cu clienţii sau cazarea şi să verificaţi dacă aceste nevoi speciale pot fi îndeplinite. Reţineţi că toate solicitările speciale depind de disponibilitate şi nu pot fi garantate de Agoda. În funcţie de politica cazării respective, rezervarea dvs. va fi rambursată, anulată sau modificată dacă nevoile speciale nu pot fi satisfăcute. Dacă nevoile respective pot fi satisfăcute, solicitarea dvs. va fi confirmată la sosire.

Câteva cuvinte despre Promoţiile Secrete ale Agoda

Prin intermediul programului său de “Promoţii Secrete”, Agoda este capabilă frecvent să ofere camere pentru cazare de calitate la tarife foarte atractive, ceea ce înseamnă că vă puteţi bucura de economii importante la cazarea de calitate la proprietăţi atent alese de pe tot mapamondul, de la luxoasele cazări de cinci stele la fermecătoarele hoteluri tip boutique. Din varii motive, cazările ce participă la acest program preferă să rămână anonime până când rezervarea este confirmată şi plătită.

Promoţiile Secrete sunt indicate printr-un logo specific iar dvs puteţi căuta şi consulta informaţiile esenţiale despre aceste proprietăţi (zona în general, descrierea, facilităţile) înainte de a efectua o rezervare, dar nu veţi şti la ce proprietate aţi făcut-o. După completarea rezervării dvs, numele proprietăţii, locaţia şi detaliile de contact vă vor fi dezvăluite. Pentru a ne asigura că Agoda va putea continua să ofere aceste tarife speciale cu o rimicitate regulată, rezervările tip Promoţie Secretă sunt ne-anulabile iar tarifele plătite sunt ne-returnabile.

Câteva cuvinte despre PointsMAX

Prin intermediul programului său “PointsMAX”, Agoda vă oferă oportunitatea să adunaţi puncte pentru terţe programe de loialitate (de ex. programe de mile de la companii aeriene). La anumite Cazări, veţi putea selecta un terţ program de loialitate din meniul PointsMAX pentru a vizualiza oferte, în afara ofertei noastre obişnuite de cazare. Dacă este disponibil, vi se va oferi alegerea unei rezervări PointsMAX care va acumula puncte pentru programul terţ de loialitate ales de către dvs. Punctele pe care le acumulaţi sunt reconfimate pe formularul dvs de rezervare şi pe mesajul de mulţumire pe care îl veţi primi după ce efectuaţi o rezervare PointsMAX. Punctele vor fi trimise direct în programul dvs terţ de loialitate într-un interval de 2 până la 4 săptămâni după data dvs de check-oute.

Note importante referitoare la toate rezervările cu PointsMAX:

 • ID-ul de membru al beneficiarului terţelor puncte de loialitate trebuie să aparţină turistului care se cazează la hotel (identificat cu numele turistului principal);
 • Tarifele pentru rezervările PointsMAX pot fi diferite de rezervările obişnuite în aceleaşi condiţii;
 • Tarifele camerelor cu PointsMAX nu pot fi despărţite în componente ca tariful camerei şi puncte;
 • Orice politică de anulare aplicabilă se va aplica complet la rezervările PointsMAX;
 • Numai punctele recompensă sau milele pot fi colectate, nu şi punctele de status sau punctele pur şi simplu;
 • Rezervările anulate nu vor acumula puncte, indiferent de condiţiile financiare ale anulării;
 • Punctele nu pot fi schimbate în numerar şi nu se cumulează cu alte oferte;
 • Politica garanţiei de preţ Agoda nu se aplică rezervărilor PointsMAX; şi
 • Termenii şi condiţiile terţelor programe de loialitate se vor aplica unui astfel de program.

7. Drepturi de proprietate intelectuală - Marca comercială

Marca Agoda ca şi transliterările acesteia în limbi locale este o marcă înregistrată sau licenţiată a Agoda şi/sau a companiilor afiliate existente în mai multe state din întreaga lume, inclusiv, fără limitare, SUA, Uniunea Europeană, Canada, Singapore, Thailanda, Japonia, China, India, Malaysia, Australia, Rusia, Coreea, Indonezia, Emiratele Arabe Unite, Elveţia etc. Alte denumiri legate de produse şi de companie identificate pe Site pot fi denumirea, marca comercială, denumirea comercială, marca de serviciu, sigla, simbolul sau alte denumiri care atestă proprietatea Agoda, a licenţiatorului sau a companiilor asociate sau a unei terţe părţi. Utilizarea pe Site a unei denumiri, denumiri comerciale, mărci comerciale, mărci de serviciu, sigle, simbol sau a altor desemnări sau mărci ale unor terţe părţi sau care aparţin unor terţe părţi şi disponibilitatea produselor sau serviciilor specifice acelei terţe părţi prin intermediul Site-ului nu sunt considerate ca fiind o susţinere sau o sponsorizare a Site-ului de către respectiva terţă parte, şi nu se poate considera că respectiva terţă parte participă la furnizarea bunurilor, serviciilor sau informaţiilor prin intermediul Site-ului. Agoda deţine drepturile de proprietate asupra Site-ului. Proprietatea intelectuală a Agoda nu va fi utilizată fără aprobarea noastră.

Proprietatea intelectuală a Agoda nu va fi utilizată fără aprobarea noastră. Site-ul conţine materiale protejate prin drepturile de autor, denumiri comerciale şi alte informaţii proprietare, inclusiv, dar fără a se limita la text, software, imagini, elemente grafice, iar în viitor pot apărea şi videoclipuri, muzică şi sunete. Întregul conţinut de pe Site este protejat de legea drepturilor de autor. Noi şi licenţiatorii noştri deţinem drepturile de autor şi/sau dreptul asupra bazei de date în ceea ce priveşte selectarea, coordonarea, aranjarea şi îmbunătăţirea acestui conţinut, precum şi asupra conţinutului original. Conţinutul nu poate fi modificat, publicat, transmis, transferat sau vândut, utilizat pentru crearea unor opere derivate sau exploatat în niciun fel, integral sau parţial, decât în baza Condiţiilor de utilizare.

Dacă nu se specifică altfel, software-ul necesar pentru serviciile noastre sau disponibil şi utilizat de Site şi drepturile de proprietate intelectuală (inclusiv mărcile comerciale, mărcile de serviciu, siglele, designul, drepturile de autor etc.) pentru conţinutul, informaţiile şi materialele de pe Site sunt proprietatea Agoda, a companiilor afiliate sau asociate, a licenţiatorilor, a furnizorilor (inclusiv a cazărilor) sau a prestatorilor de servicii ai Agoda. Agoda nu îşi asumă responsabilitatea pentru materialele protejate prin drepturi de autor oferite de terţe părţi sau pentru vreo încălcare a drepturilor de autor de către respectivele terţe părţi.

Puteţi utiliza informaţiile de pe Site exclusiv în scop personal. Cu excepţia situaţiilor permise de legea drepturilor de autor, nu se va permite copierea, redistribuirea, retransmiterea, publicarea sau exploatarea comercială a materialului descărcat fără aprobarea noastră în acest sens şi fără aprobarea proprietarului dreptului de autor. În cazul unor situaţii permise de copiere, redistribuire sau publicare a materialului protejat prin drepturi de autor, nu se vor face modificări în ceea ce priveşte desemnarea autorului, legenda mărcilor comerciale sau notificarea privind drepturile de autor. Sunteţi de acord că prin descărcarea materialului protejat prin drepturi de autor nu veţi obţine proprietatea asupra drepturilor de autor.

Putem pune la dispoziţie referinţe hipertext pentru alte site-uri, operate de alte persoane. Sunteţi de acord că prin utilizarea unui astfel de link veţi părăsi Site-ul şi veţi continua pe propria răspundere.

Revendicări în ceea ce priveşte încălcarea drepturilor de autor

În cazul în care consideraţi, cu bună credinţă, că materialele găzduite de noi vă încalcă drepturile de autor, ne puteţi trimite, dumneavoastră sau agentul dumneavoastră („reclamantul”) o notificare care să includă următoarele informaţii:

1. numele şi adresa reclamantului;

2. în cazul în care reclamantul nu este deţinătorul dreptului de proprietate sau licenţiatul exclusiv, numele şi adresa deţinătorului dreptului de proprietate sau a licenţiatului exclusiv;

3. în cazul în care reclamantul nu este rezident în Singapore, adresa de serviciu din Singapore a reclamantului;

4. un număr de telefon, un număr de fax (dacă există) şi o adresă de e-mail la care să poată fi contactat reclamantul;

5. suficiente detalii care să permită identificarea lucrării protejate prin drepturi de autor care se presupune a fi încălcată;

6. suficiente detalii care să permită identificarea şi localizarea copiei electronice care se presupune a încălca drepturile de autor, inclusiv locaţia copiei electronice;

7. o cerere prin care reclamantul ne solicită să înlăturăm copia electronică sau să dezactivăm accesul la aceasta;

8. o declaraţie care să ateste că reclamantul consideră, cu bună credinţă, că respectiva copie electronică încalcă drepturile de autor pentru lucrarea identificată la punctul 5 de mai sus;

9. o declaraţie care să ateste că informaţiile din notificare sunt corecte;

10. o declaraţie care să ateste că reclamantul este (a) deţinătorul sau licenţiatul exclusiv al drepturilor de autor pentru lucrarea identificată la punctul 5 de mai sus, sau (b) autorizat să acţioneze în numele unui astfel de deţinător sau licenţiat exclusiv; şi

11. o declaraţie care să ateste că reclamantul se supune competenţei materiale şi teritoriale a instanţelor din Singapore în scopul acţiunilor în instanţă introduse în temeiul legii din Singapore privind drepturile de autor.

Notificarea trebuie să fie semnată de reclamant şi trimisă către noi prin prin poştă recomandată la adresa menţionată în Secţiunea 12, în atenţia Departamentului Juridic – Revendicări ale drepturilor de autor.

Vom analiza şi vom studia toate notificările care sunt transmise în conformitate cu prevederile de mai sus şi cu legislaţia aplicabilă.

Sugerăm ca înainte de transmiterea unei notificări să discutaţi cu un consultant juridic. De asemenea, trebuie să aveţi în vedere faptul că, în cazul în care reclamaţia de revendicare în ceea ce priveşte încălcarea drepturilor de autor este falsă, este posibil să fi comis un delict şi puteţi fi pasibil de plata daunelor-interese.

8. Opinii - Corespondenţa viitoare - Dreptul la conţinutul generat de utilizator

Prin completarea unei cereri de rezervare, acceptaţi să primiţi mesaje de confirmare (un e-mail şi/sau un SMS) precum şi un e-mail de invitaţie pentru a completa formularul nostru de opinie pentru vizitatori, care va fi trimis cu promptitudine după sejurul dumneavoastră la cazare, urmat de unul sau mai multe mesaje de reamintire. Completarea acestuia este opţională. Pentru clarificare, comunicările de confirmare şi cu scop de recenzie hotelieră (e-mailuri, SMS-uri) nu fac parte din newslettere sau din e-mailurile de marketing, de la care vă puteţi dezabona (vedeţi Politica noastră de confidenţialitate pentru mai multe detalii). Formularul de opinie pentru vizitatori poate fi încărcat pe pagina de pe Site care face referire la informaţiile legate de Hotel numai în scopul de a informa clienţii (viitorii clienţi) în ceea ce priveşte punctul dumneavoastră de vedere referitor la servicii (nivelul acestora) şi la calitatea cazării. Prin postarea unei opinii, îi oferiţi companiei Agoda, gratuit şi pe termen nelimitat, drepturile totale, transferabile şi irevocabile asupra conţinutului trimis, inclusiv asupra numelui dumneavoastră. Agoda îşi rezervă dreptul de a traduce, edita, modifica, refuza sau înlătura opiniile după cum va considera necesar. Confirmaţi că veţi respecta liniile directoare pentru opiniile oferite despre hoteluri. În plus, sunteţi de acord şi garantaţi că (i) deţineţi şi controlaţi toate drepturile asupra conţinutului generat de utilizator pe care îl postaţi sau distribuiţi, sau că aveţi dreptul legal de a posta şi distribui respectivul conţinut generat de utilizator pe Site sau prin intermediul acestuia; (ii) respectivul conţinut este corect şi nu induce în eroare; (iii) utilizarea şi postarea sau transmiterea conţinutului respectiv nu încalcă Condiţiile de utilizare sau legislaţia şi regulile aplicabile, nu va încălca niciun drept al unei persoane sau entităţi şi nu va produce pagube acesteia. În continuare, oferiţi Agoda dreptul de a acţiona în instanţă orice persoană sau entitate care încalcă drepturile dumneavoastră sau pe cele ale Agoda cu privire la conţinutul respectiv, prin încălcarea Condiţiilor de utilizare. Sunteţi de acord că veţi fi unicul responsabil pentru conţinutul pe care îl puneţi la dispoziţie sau pe care îl postaţi.

Conţinutul transmis de utilizatori nu va fi considerat confidenţial, iar Agoda nu are nicio obligaţie de a trata respectivul conţinut ca fiind informaţie personală. Fără a se limita la cele de mai sus, Agoda îşi rezervă dreptul de a utiliza conţinutul astfel cum va considera necesar, inclusiv, dar fără a se limita la a-l şterge, edita, modifica, respinge sau refuza să îl posteze. Agoda nu are obligaţia de a oferi o plată pentru conţinutul transmis sau de a vă oferi ocazia să îl editaţi, ştergeţi sau modificaţi odată ce a fost transmis către Agoda. Agoda nu va avea obligaţia de a vă atribui calitatea de autor al conţinutului şi nu va fi obligată să aplice nicio formă de atribuire a unor terţe părţi. Pentru mai multe detalii, studiaţi Politicile Agoda de pe Site.

În cazul în care se stabileşte că respectivul conţinut implică anumite drepturi morale (inclusiv drepturi de atribuire sau integritate), declaraţi prin prezenta că (a) nu solicitaţi ca informaţiile de identificare personală să fie utilizate în legătură cu conţinutul sau cu vreo lucrare rezultată din acesta, cu vreo actualizare sau îmbunătăţire a acestuia; (b) nu aveţi nicio obiecţie privind publicarea, utilizarea, modificarea, ştergerea sau exploatarea conţinutului de către Agoda sau de către licenţiaţii, succesorii şi cesionarii companiei; (c) renunţaţi şi sunteţi de acord să nu revendicaţi sau invocaţi niciun fel de drept moral al unui autor pentru niciun tip de conţinut; şi (d) exoneraţi întotdeauna Agoda şi licenţiaţii, succesorii şi cesionarii acesteia de orice pretenţie pe care aţi fi putut să o ridicaţi personal împotriva Agoda, în temeiul unor astfel de drepturi morale.

9. Recomandări de călătorie - Condiţii pentru viză

Deşi majoritatea călătoriilor pot fi efectuate fără incidente, există destinaţii care pot implica riscuri mai mari decât altele. Rugăm pasagerii să studieze interdicţiile, avertismentele, anunţurile şi recomandările de călătorie emise de guvernele locale înainte de a rezerva o anumită călătorie, în special atunci când călătoresc către destinaţii internaţionale.

Prin afişarea cazărilor din anumite destinaţii, Agoda nu atestă şi nu garantează că este recomandată sau lipsită de riscuri călătoria în punctele respective, iar Agoda nu este responsabilă pentru pagubele sau pierderile care pot rezulta în urma călătoriei în astfel de destinaţii. În niciun caz Agoda nu va fi responsabilă pentru incidentele apărute în timpul şederii dumneavoastră la cazare. Vi se recomandă cu insistenţă să verificaţi îndrumările emise de guvernele locale pentru orice ţară pe care o vizitaţi şi să vă luaţi măsurile de precauţie necesare. De asemenea, vi se recomandă să aveţi asigurare de călătorie.

Agoda nu poate fi responsabilă pentru nicio pierdere apărută în cazul în care nu deţineţi paşapoartele, vizele şi documentele necesare pentru călătorie. Vi se recomandă să verificaţi aceste informaţii în cadrul ambasadelor, consulatelor şi/sau departamentelor de vize din statele pe care doriţi să le vizitaţi. Obţinerea documentelor de călătorie necesare este responsabilitatea dumneavoastră.

Reţineţi că anumite state au norme şi reguli stricte referitoare la importul unor produse, articole sau substanţe interzise. Fără limitare, printre acestea se numără alcoolul, ţigările, parfumurile, drogurile, medicamentele, cărţile, filmele, DVD-urile, materialele pentru adulţi, anumite alimente, plantele, componentele animale etc. Responsabilitatea dumneavoastră este aceea de a verifica şi de a vă conforma regulilor aplicabile. Încălcarea acestor reguli poate duce la pedepse extrem de severe.

10. Complaints

Dacă aveţi reclamaţii cu privire la serviciile Agoda, puteţi contacta Serviciul nostru Clienţi prin una dintre metodele descrise aici . Vom face tot posibilul pentru a vă ajuta. Vă rugăm reţineţi că orice plângeri despre cazare (politici, standarde, servicii, facilităţi, décor, mâncare, etc.) este în ultimă instanţă atribuţia însuşi spatiului de cazare. Agoda va coordona direct cu cazarea încercarea găsirii unei soluţii reciproc avantajoase dar nu poate garanta un rezultat satisfăcător.

11. Declinarea

răspunderii legale

ÎNTREGUL CONŢINUT, INCLUSIV SOFTWARE-UL, PRODUSELE, SERVICIILE, INFORMAŢIILE, TEXTELE ŞI ELEMENTELE GRAFICE AFERENTE DE PE SITE SAU DISPONIBILE PRIN INTERMEDIUL ACESTUIA SUNT PUSE LA DISPOZIŢIE „CA ATARE”, „ASTFEL CUM AU FOST DISPONIBILE”. AGODA NU SUSŢINE ŞI NU GARANTEAZĂ ÎN NICIUN FEL, NICI EXPLICIT, NICI IMPLICIT, FUNCŢIONAREA ACESTUI SITE SAU A INFORMAŢIILOR, CONŢINUTULUI SAU MATERIALELOR INCLUSE PE ACEST SITE, IAR ÎN CEA MAI MARE MĂSURĂ ÎN CONFORMITATE CU LEGISLAŢIA APLICABILĂ, AGODA DENEAGĂ ORICE DECLARAŢIE, CONDIŢIE SAU GARANŢIE DE ACEST GEN, FIE EXPLICITĂ, FIE IMPLICITĂ, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA CONDIŢIILE SAU GARANŢIILE IMPLICITE PRIVIND VANDABILITATEA SAU EFICIENŢA, CONŢINUTUL INFORMAŢIONAL, PROPRIETATEA SAU NEÎNCĂLCAREA DREPTURILOR DE CĂTRE TERŢE PERSOANE. AGODA NU GARANTEAZĂ ŞI NU SUSŢINE CĂ SITE-UL VA FUNCŢIONA FĂRĂ EROARE SAU NEÎNTRERUPT, CĂ DEFECTELE VOR FI CORECTATE SAU CĂ SITE-UL ŞI/SAU SERVERELE ACESTUIA NU CONŢIN VIRUŞI ŞI/SAU ALTE COMPONENTE PERICULOASE. AGODA NU FACE NICIO GARANŢIE SAU DECLARAŢIE CU PRIVIRE LA ADECVAREA, DISPONIBILITATEA, PRECIZIA, FIABILITATEA, COMPLEXITATEA SAU RAPIDITATEA ORICĂRUI MATERIAL DE ORICE TIP EXISTENT PE SITE ÎN ORICE SCOP, INCLUSIV REFERITOR LA SOFTWARE, PRODUSE, SERVICII, INFORMAŢII, TEXTE ŞI ELEMENTELE GRAFICE AFERENTE.

AGODA NU ESTE RESPONSABILĂ PENTRU NICIUN DEFECT REZULTAT DIN ERORI ALE SERVERULUI, TRANSMISII EFECTUATE GREŞIT SAU REDIRECŢIONATE, CONEXIUNI DE INTERNET ÎNTRERUPTE, ÎNTRERUPERI ALE TRANSMITERII CONFIRMĂRILOR DE REZERVARE, PENTRU NICIUN VIRUS INFORMATIC SAU ALT DEFECT TEHNIC SAU DE NATURĂ UMANĂ.

Limitarea generală a răspunderii

ÎN MĂSURA ÎN CARE ESTE PERMIS DE LEGE, AGODA, INCLUSIV FUNCŢIONARII, DIRECTORII, ANGAJAŢII, REPREZENTANŢII, SUCURSALELE, AFILIAŢII, DISTRIBUITORII, FURNIZORII, LICENŢIATORII, AGENŢII SAU ALTE PĂRŢI IMPLICATE ÎN CREAREA, SPONSORIZAREA, PROMOVAREA SAU DISPONIBILITATEA SITE-ULUI ŞI A CONŢINUTULUI ACESTUIA(NUMITE COLECTIV „PĂRŢI ACOPERITE”) NU VOR FI ÎN NICIUN CAZ RĂSPUNZĂTOARE ÎN FAŢA NICIUNEI PERSOANE SAU ENTITĂŢI PENTRU NICIUN FEL DE PREJUDICIU, DIRECT SAU INDIRECT, DE NICIUN TIP, ŞI PENTRU NICIUN FEL DE PREJUDICIU SAU PIERDERE, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA (CELE PROVOCATE DE, ACOLO UNDE ESTE RELEVANT): (I) PIERDEREA PRODUCŢIEI, PIERDEREA PROFITULUI, PIERDEREA VENITULUI, PIERDEREA CONTRACTELOR, PIERDEREA SAU AFECTAREA FONDULUI COMERCIAL SAU A REPUTAŢIEI, PIERDEREA UNOR REVENDICĂRI, ÎNTRERUPEREA ACTIVITĂŢII, PIERDEREA DE INFORMAŢII SAU ALTE PIERDERI INTANGIBILE; (II) INCAPACITATEA DUMNEAVOASTRĂ DE A UTILIZA, UTILIZAREA NEAUTORIZATĂ, ÎNTÂRZIEREA ÎN FUNCŢIONARE SAU NEFUNCŢIONAREA SITE-ULUI; (III) ACCESUL NEAUTORIZAT SAU FALSIFICAREA INFORMAŢIILOR PERSONALE SAU A TRANSMITERILOR; (IV) FURNIZAREA SAU INCAPACITATEA DE A FURNIZA UN SERVICIU, INCLUSIV SERVICIILE PRIMITE SAU PRODUSELE OFERITE DE CAZARE, ANULĂRILE (PARŢIALE) SAU SUPRAREZERVĂRILE; (V) ERORILE SAU INEXACTITĂŢILE DE PE SITE SAU ORICE INFORMAŢIE, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA INFORMAŢIILE (DESCRIPTIVE) - INCLUSIV PREŢURI, DISPONIBILITATE ŞI TARIFE - PE CARE CAZAREA LE PUNE LA DISPOZIŢIE PE SITE, SOFTWARE, PRODUSE, SERVICII ŞI ELEMENTE GRAFICE AFERENTE OBŢINUTE PRIN INTERMEDIUL SITE-ULUI; (VI) ORICE TRANZACŢIE EFECTUATĂ PRIN INTERMEDIUL SITE-ULUI; (VII) ORICE PAGUBĂ ADUSĂ PROPRIETĂŢII, INCLUSIV PAGUBA ADUSĂ COMPUTERULUI SAU SISTEMULUI DUMNEAVOASTRĂ CA REZULTAT AL UNOR VIRUŞI SAU AL ALTOR COMPONENTE PERICULOASE, ÎN TIMPUL SAU CA URMARE A ACCESULUI SAU UTILIZĂRII SITE-ULUI SAU A ORICĂRUI SITE PENTRU CARE PUNEM LA DISPOZIŢIE HIPERLINK-URI; SAU (VIII) PAGUBE REZULTATE DIN UTILIZAREA SITE-ULUI, DIN ORICE UTILIZARE, ÎNTÂRZIERE SAU INCAPACITATE DE A UTILIZA SITE-UL SAU ORICE INFORMAŢIE, PRODUS SAU SERVICIU OBŢINUTE PE SITE; SAU (IX) ORICE PREJUDICIU (PERSONAL), DECES, DETERIORAREA PROPRIETĂŢII SAU ALTE PREJUDICII PRODUSE DIN CULPA HOTELULUI (ANGAJAŢILOR, DIRECTORILOR, FUNCŢIONARILOR, AGENŢILOR, REPREZENTANŢILOR SAU COMPANIILOR AFILIATE)(X) ORICE PAGUBĂ PRODUSĂ DE UN EVENIMENT DE FORŢĂ MAJORĂ. LIMITAREA RĂSPUNDERII SE VA APLICA INDIFERENT DE FORMA ACŢIUNII ÎN INSTANŢĂ, FIE CĂ ACEASTA ESTE BAZATĂ PE RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ, RĂSPUNDEREA DELICTUALĂ CIVILĂ, NEGLIJENŢĂ, RĂSPUNDERE STRICTĂ SAU DE ALT FEL ŞI CHIAR DACĂ O PARTE ACOPERITĂ A FOST INFORMATĂ CU PRIVIRE LA POSIBILITATEA APARIŢIEI ANUMITOR PAGUBE. Un eveniment de forţă majoră este un eveniment aflat dincolo de controlul Părţilor Acoperite şi poate include, fără a se limita la, dezastre naturale, condiţii meteorologice, incendiu, incidente nucleare, impulsuri electromagnetice, acte teroriste, revolte de stradă, război, incendiere, rebeliune, insurgenţă, ostilităţi armate de orice fel, conflicte de muncă, restricţionarea accesului muncitorilor, greve, penurii, acţiuni sau limitări ale guvernului, furt, faliment, defectarea aparatelor, întreruperi sau erori de reţea sau sistem, întreruperea internetului sau a comunicării, carantină, epidemii, pandemii etc. Nu se acceptă responsabilitatea pentru cheltuieli suplimentare, omisiuni, întârzieri, redirecţionare sau acte ale unor autorităţi guvernamentale. Niciuna dintre Părţile Acoperite nu va fi răspunzătoare pentru încălcarea de către cazare a condiţiilor sau garanţiilor, inclusiv pentru, dar fără a se limita la, condiţiile implicite sau garanţiile de adecvare pentru un anumit scop sau de vandabilitate, şi niciuna dintre Părţile Acoperite nu va fi responsabilă pentru o neregulă a cazării (inclusiv pentru răspunderea delictuală civilă), referitor la niciunul dintre produsele şi/sau serviciile disponibile pe Site. Agoda nu garantează accesul continuu şi fără întreruperi la Site.

Răspunderea Agoda este exclusă sau limitată în cea mai mare măsură permisă de lege. Fără a aduce atingere limitărilor stabilite în Condiţiile de utilizare, răspunderea Agoda nu va depăşi în niciun caz cel mai mic dintre următoarele costuri: (a) costul cumulat pentru rezervare, astfel cum a fost stabilit în e-mail-ul de confirmare (fie pentru un eveniment, fie pentru o serie de evenimente conectate) sau (b) două sute cincizeci dolari americani (sau echivalentul în moneda locală). Solicitările vor fi trimise cât mai repede posibil după survenienţa evenimentulul care le-a dat naştere. Solicitările care întârzie nejustificat pot fi considerate nule. Numai solicitările de bună-credinţă vor fi luate în considerare.

Companiile de sprijin de pe mapamond

Pe plan internaţional, Agoda Company Pte. Ltd. este sprijinită de diferite companii locale, incluzând, dar nu neapărat limitându-se la Agoda Services Co., Ltd. (Thailanda), Agoda International Pte. Ltd. (Singapore şi sucursalele locale), Agoda International Travel Operations Pte. Ltd., Agoda International (Malaysia) Sdn. Bhd., Agoda International (Hong Kong) Ltd., Agoda International Hungary Kft., Agoda International Japan KK, Agoda International USA Inc., Agoda International China Co., Ltd. etc. Misiunea acestor companii de sprijin este să furnizeze un anumit tip de suport pentru agoda.com, iar în unele situaţii sa ofere servicii de relaţii şi suport clienţi. Companiile care oferă sprijin nu furnizează servicii de rezervare online şi nu deţin, nu controlează, nu găzduiesc, nu gestionează şi nu întreţin website-ul agoda.com (sau orice alt website). Agoda.com are domiciliul fiscal numai la sediul său social de înregistrare din Singapore şi nu la sediile niciunei dintre companiile de sprijin de pe mapamond.Companiile de sprijin nu sunt autorizate să acţioneze ca agenţi de procesare sau servicii ai agoda.com, iar clienţii nu vor putea efectua rezervări la cazare prin intermediul niciunuia din aceste sedii.

Diverse

În niciun caz Agoda nu va deţine, gestiona, opera sau controla cazările sau vreo cameră din acestea (direct sau indirect, independent sau în asociere cu o altă parte). Cazările sunt răspunzătoare şi responsabile pentru furnizarea serviciilor de cazare şi pentru primirea corespunzătoare a persoanelor care au făcut rezervări prin intermediul Agoda.

Sunteţi de acord să despăgubiţi şi să exoneraţi Agoda de orice răspundere, pentru orice pagube sau pierderi, inclusiv în ceea ce priveşte onorariile şi cheltuielile legale suferite de Agoda ca rezultat al oricărei acţiuni, al lipsei de acţiune sau omisiunii produse din culpa dumneavoastră. În cazul în care utilizaţi Site-ul pentru şi în numele unei terţe persoane („Terţă Parte”), precum un membru din familie sau un partener de călătorie, sunteţi responsabil pentru orice eroare în informaţiile puse la dispoziţie. În plus, trebuie să informaţi Terţa Parte cu privire la condiţiile aplicabile. Fiecare client care utilizează Site-ul în nume propriu sau în numele unei Terţe Părţi este de acord să despăgubească şi să exonereze Agoda de orice răspundere şi împotriva oricărei pierderi, pagube, acţionări în judecată şi revendicări (inclusiv pentru costurile de apărare) referitoare la neîndeplinirea de către Terţa Parte sau de către utilizator a obligaţiilor, astfel cum au fost descrise mai sus.

Trebuie să vă supuneţi întotdeauna legislaţiei şi regulilor locale. Unele lucruri care sunt legale în anumite state pot fi ilegale în altele. Trebuie să vă informaţi cu privire la restricţiile aplicabile. Agoda nu este responsabilă în cazul în care o cazare refuză să vă ofere serviciile sau dacă vă cere să părăsiţi locaţia din motive legale sau normative.

Pentru confortul dumneavoastră, Site-ul şi Condiţiile de utilizare sunt disponibile într-un număr variat de limbi şi dialecte, însă variantele originale au fost elaborate în limba engleză. În cazul în care există un conflict între varianta în limba engleză şi o versiune tradusă, va prevala varianta în limba engleză a Condiţiilor de utilizare.

Condiţiile de utilizare sunt considerate a fi separabile. În cazul în care una dintre prevederi este considerată a fi inaplicabilă sau nevalidă, prevederea respectivă va fi aplicată în cea mai mare măsură permisă de legislaţia aplicabilă, iar hotărârea respectivă nu va afecta valabilitatea sau aplicabilitatea niciuneia dintre prevederile rămase. Prevederile înlăturate vor fi înlocuite cu alte prevederi care vor aproxima pe cât posibil textul şi intenţia originale.

Agoda îşi rezervă dreptul, la discreţia sa exclusivă, de a modifica, suspenda sau desfiinţa Site-ul şi/sau orice parte din acesta, inclusiv orice serviciu sau produs disponibil pe Site şi/sau accesul dumneavoastră la Site sau la o parte din acesta, în orice moment şi pentru orice motiv, fără a vă informa. În cazul unei astfel de desfiinţări, va trebui să vă respectaţi obligaţiile asumate prin Condiţiile de utilizare, inclusiv prin garanţiile asumate, prin renunţări şi limitările răspunderii. În plus, Agoda nu va fi răspunzătoare în faţa dumneavoastră sau a oricărei alte terţe părţi în ceea ce priveşte restricţionarea accesului la Site. Agoda îşi rezervă dreptul de a modifica sau anula Condiţiile de utilizare (sau o parte din acestea), astfel cum va considera necesar.

Pentru evitarea oricărui dubiu, Condiţiile de utilizare nu se aplică în cazul relaţiilor contractuale comerciale pe care Agoda le poate avea cu alte părţi, inclusiv, dar fără a se limita la cazări şi alţi parteneri comerciali.

Reţineţi că Agoda nu poate emite facturi pentru taxe locale decât pentru rezervările în Singapore. Agoda îşi are reşedinţa fiscală în Singapore şi poate emite facturi pentru taxe locale doar în jurisdicţia sa.

Condiţiile de utilizare şi furnizarea serviciilor noastre vor fi guvernate şi interpretate în conformitate cu legislaţia statului Singapore, fără a se face referire la norma conflictuală din Singapore, iar orice litigiu care decurge din Condiţiile de utilizare sau din serviciile noastre va fi soluţionat exclusiv de instanţele competente din Singapore. Capitolul 53B din Legea privind contractele (Drepturile terţilor) din 2001 este exclus în mod expres şi nu se va aplica în cazul Condiţiilor de utilizare.

Neexercitarea unui anumit drept de către noi nu va duce la renunţarea la dreptul respectiv. Drepturile dumneavoastră nu pot fi transferate sau cesionate. Condiţiile de utilizare pot fi modificate în orice moment prin distribuirea pe Site a unei variaţii. Versiunea cea mai recentă a Condiţiilor de utilizare va înlocui versiunile precedente.

12. Despre Agoda - Întrebări frecvente

Toate serviciile noastre sunt furnizate de Agoda Company Pte Ltd., o companie cu răspundere limitată, înfiinţată conform legislaţiei din Singapore, înregistrată la adresa: 30 Cecil Street, Prudential Tower #19-08, Singapore 049712 şi fiind înregistrată la Autoritatea de Reglementare Corporativă și Contabilitate din Singapore sub numărul de înregistrare 200506877R.

Agoda şi companiile sale asociate deţin diverse sucursale, filiale şi birouri în toată lumea. Sucursalele, filialele şi birourile au doar rol de asistenţă internă în sprijinul Agoda. Aceste sucursale, filiale şi birouri (precum şi orice alte companii afiliate) nu sunt autorizate în niciun fel să furnizeze serviciul, să reprezinte Agoda sau să încheie contracte în numele sau în contul Agoda.

Aveţi întrebări sau aveţi nevoie de informaţii suplimentare?

Am dori să vă mulţumim pentru vizitarea site-ului Agoda în scopurile rezervării la cazare sau a obţinerii de informaţii. Sperăm că aţi găsit utilă consultarea Termenilor de Utilizare. Pentru informaţii suplimentare şi pentru a afla mai multe despre Agoda consultaţi, de asemenea, secţiunea Întrebări frecvente de pe Site.

Book smarter, Book Agoda!


Agoda este parte a The Priceline Grup, liderul mondial în turism online și servicii conexe.

AS-AGWEB-3B04