Pogoji uporabe Zadnja posodobitev: 14. avgust2015 Družba Agoda Pte. Ltd. ("Agoda" ali "mi") vas pozdravlja ("Kupec" ali "vi") na svoji spletni strani ("stran"). Za reference te strani velja, da vključujejo izpeljane strani, ki zajemajo tudi, a ne izključno, mobilne spletne strani in aplikacije. Spodaj določeni pogoji za uporabo veljajo za naše storitve, posredno ali neposredno dostopne prek katerih koli virov, kot so spletne rezervacije, zahtevki za podporo strankam ali drugi. Z dostopom, brskanjem in uporabo strani in/ali rezerviranjem na spletni strani Agode, se strinjate in potrjate, da ste prebrali, razumeli in da soglašate s pogoji uporabe. Naše različne politike in smernice, ki jih lahko najdete na spletni strani, vključujejo, a niso omejene na Politiko varovanja zasebnih podatkov, Zagotovilo varnega nakupa, Zagotovilo najboljše cene, Zagotovilo rezervacije, Politiko odpovedi, Politiko vračila stroškov, Pravila in pogoje Agodinega programa nagrajevanja, Smernice za oceno hotela, Pogosta vprašanja, itd. (skupno "politike"), vedno jih berite skupaj s temi pogoji in določili in ki so tu vključeni kot referenca. Pogoji in določila v nadaljevanju in politike so skupno poimenovani "Pogoji uporabe". Če se s pogoji uporabe ne strinjate, vas prosimo, da stran takoj prenehate uporabljati. Pogoji uporabe, ki so lahko od časa do časa dopolnjeni, sestavljajo celotno pogodbo in izpodrivajo vsako drugo pogodbo ali sporazum (ustni ali pisni) med vami in nami z ozirom na zadevo, razen če je jasno navedeno drugače. 1. Okvir naših storitev – informacije na strani Agoda s stranjo zagotavlja spletno platformo, na kateri lahko brskate po različnih vrstah prenočitev in začasnih nastanitev, kar vključuje, a ni nujno omejeno na hotele, hostele, oskrbovana stanovanja, koče, rjokani, B&B hotele, sobe za najem itd. (skupno "namestitev") in v njih napravite rezervacije. Z rezervacijo na spletni strani naredite ponudbo za rezervacijo po navedeni ceni za tako rezervacijo in druge pogoje in določila na strani, ki po potrditvi Agode postane zavezujoča pogodba, kar pomeni, da je bila rezervacija potrjena s strani namestitve. Potrdilo o rezervaciji namestitve bo prišlo po e-pošti (s potrdilom za predplačniške namestitve). Pridržujemo si pravico, da zavrnemo rezervacijo, kot je navedeno v nadaljevanju. Pri izvajanju naših storitev informacije, ki jih objavljamo o namestitvah, temeljijo na informacijah s strani ponudnikov ali partnerjev (kar vključuje, a ni nujno omejeno na namestitve, njihove predstavnike, distributerje, podjetja za upravljanje z destinacijami (DMC), upravljalci kanalov, partnerji itd.). Namestitve ali njihovi predstavniki imajo dostop do ekstraneta ali drugih komunikacijski storitev, ki jih morajo uporabljati za posodabljanje vseh cen, razpoložljivosti, opisov, slik, rezervacijskih pogojev, pogojev namestitve in drugih informacij, ki so prikazane na strani. Čeprav pri skrbnem izvajanju naših storitev uporabljamo komercialno preudarna znanja, jih ne preverjamo in ne moremo jamčiti za točnost, popolnost in aktualnost vseh podatkov in prav tako nismo odgovorni za kakršnekoli napake (kar vključuje izrazne in tipografske napake), prekinitve (zaradi (začasne in/ali delne) okvare, popravila, posodobitve ali vzdrževanja strani ali česa drugega), netočnih, zavajajočih in neresničnih informacij ali neizročljivosti informacij. Posamezna namestitev je vedno odgovorna za točnost, popolnost in ustreznost namestitvenih informacij, prikazanih na strani. Spremembe tržnih pogojev in okoliščin se lahko zgodijo s pozno objavo, zaradi katere bodo informacije na strani lahko netočne ali zastarele. V primeru težav vam bo naša služba za pomoč uporabnikom kot kontaktna točka z namestitvijo z razumnim trudom pomagala pri reševanju. Agoda je samo ena od točk, kjer namestitve ponujajo rezervacijo svojih kapacitet. Ko iskalni rezultati pokažejo, da v določeni namestitvi ni več prostih sob to pomeni, da te vrste sobe ni več mogoče rezervirati preko Agode. Stran ne predstavlja in ne sme biti interpretirana kot priporočilo ali podpora (kakovost, raven storitev ali ocena) katerikoli namestitvi na tej strani. Na tem mestu izrecno zavračamo kakršno koli zastopanje, jamstvo ali obvezo v zvezi s kakovostjo, stanjem ali primernostjo vseh namestitev na tej strani. Namestitve so na strani lahko razvrščene glede na različne kriterije (ocenjevanje z zvezdicami, recenzije ipd.). Privzeta razvrstitev temelji na samodejnem algoritmu, ki je lahko od časa do časa dopolnjen ali posodobljen. Pod določenimi pogoji lahko Agoda namestitvam ponudi tudi reklamiranje (npr. plačilo za najvišje mesto). Reklame bodo označene oz. bodo vsebovale besedilo za večjo jasnost. Pridržujemo si pravico do zavrnitve strank ali rezervacij (ali v izjemnih primerih tudi do preklica potrjenih) po lastni presoji in iz kakršnega koli (pravnega) razloga, ne da bi takšno odločitev morali utemeljevati. Običajni razlogi za zavrnitev stranke ali rezervacije vključujejo, a niso omejeni na: Zahtevke namestitve, kršitve pogojev uporabe, dogodki višjih sil, trgovske ali ekonomske sankcije, embarge, pravne omejitve, (sum) tatvine ali goljufije, sum kriminalnih dejavnosti, sumljive rezervacije, oddaja zavajajočih ali napačnih podatkov stranke, težave s kreditno kartico, neprimerno obnašanje, grožnje, žalitve, nasilnost, zavrnitev podajanja informacij, praktične ovire, otežene komunikacije, očitne napake (glej spodaj), zgodovino, izsiljevanje vlad ali mednarodnih organizacij (ZDA, EU, ZN, Singapur,...) ipd. V primeru zavrnitve ali prekinitve rezervacije s strani Agode kljub uspešnem plačilu, boste prejeli povračilo celotnega zneska registracije. Prav tako si pridržujemo pravico, po lastni presoji, do izključitve (s črno listo) uporabnikov strani za določen čas ali stalno. Vsak izključen član ne sme poizkusiti znova uporabljati strani z drugim imenom ali uporabniškim računom. V nadaljevanju si preberite več o naših mehanizmih za preprečevanje goljufij. V redkih primerih je morda treba prekiniti ali zavrniti rezervacijo zaradi "očitnih napak", ne glede na izvor tovrstnih napak. Očitna napaka je napaka na strani (npr. pri cenah), ki je razumna oseba ne bi vzela kot normalno. Zaračunana vsota bo v takih primerih povrnjena brez stroškov. Iz tega razloga lahko Agoda odloča o prekinitvi ali zavrnitvi rezervacije po lastni presoji. Pomnite, da so tudi domnevne skupinske rezervacije lahko zavrnjene, saj ima večina namestitev posebne postopke za skupinske rezervacije. Stopite v stik z našo ekipo za pomoč uporabnikom za več informacij. Na kakovost vašega bivanja lahko vplivajo pogoji, kot so trajajoče renovacije, napake pri rezervaciji namestitve in določene potrebe gostov. Posebne želje ali zahteve sporočite pred prijavo v namestitev. Beseda o ocenjevanju z zvezdicami Ocene z zvezdicami so namenjene le, da se lahko bolje informirate. Temeljijo na podatkih, prejetih od naših ponudnikov, ki zajemajo tudi namestitve. Ocen z zvezdicami lastnoročno ne preverjamo. Ocena z zvezdico je le indikator nivoja udobja, ki ga lahko pričakujete v določenem hotelu. Višja ocena običajno pomeni višji nivo udobja in opremljenosti. Za več informacij prosimo preverite podrobnejši opis na strani. Pomnite, da ocene z zvezdicami lahko močno odstopajo glede na lokacijo, razpoložljive alternative, pogoje lokalnega trga, dejavnosti ali druge okoliščine. Tako obstaja možnost, da ocena z zvezdicami v določeni državi ali mestu ni primerljiva z enako namestitve v drugi državi ali mestu. Te ocene ne predstavljajo nujno vse opremljenosti ali storitev, ki so na voljo v namestitvi, in nekatere stvari oz. oprema morda ne bo na voljo v vsaki sobi ali stavbi z določeno oceno. Če so za vas določene stvari oz. oprema pomembne, prosimo stopite v stik z našo službo za pomoč uporabnikom in povprašajte za razpoložljivost te opreme. 2. Uporaba strani Agoda vam ponuja licenco za omejen, oseben, neprenosljiv, preklicen dostop za nepodlicenčno uporabo te strani le kot je jasno dovoljeno v pogojih uporabe. Razen za to omejeno licenco ne dovoljujemo drugih pravic ali licenc glede strani; vse pravice ali licence, ki tu niso jasno dovoljene so pridržane. Vsebina in informacije na strani ter programska oprema in infrastruktura za zagotavljanje tovrstne vsebine in informacij so last Agode ali njenih ponudnikov in partnerjev, vključno z namestitvami. Stran lahko uporabljate le za bona fide in legitimne poizvedbe ali rezervacije in se na tem mestu obvezujete, da ne boste storili špekulativne, napačne ali goljufive rezervacije ali kakršne koli rezervacije v pričakovanju povpraševanja. Obvezujete se, da so plačilne podrobnosti, ki ste nam jih posredovali za rezervacijo, popolnoma pravilne. Prav tako se obvezujete, da ste Agodi navedli pravilen in točen e-poštni naslov, pošto in/ali kontaktne podatke in se strinjate, da Agoda te podatke lahko uporabi za to, da vas v nujnem primeru kontaktira. Prosimo vas, da preberete našo Politiko zasebnosti. Zato se kot pogoj uporabe te strani strinjate, da ne boste uporabili strani ali njene vsebine oz. informacij za komercialne ali neosebne namene (neposredne ali posredne) ali za ilegalne, protizakonite ali prepovedane namene v zvezi s pogoji uporabe. Razen v primeru predhodne pisne odobritve se strinjate, da ne boste spreminjali, kopirali, distribuirali, prenašali, prikazovali, uprizarjali, reproducirali, objavljali, licencirali, ustvarjali izpeljanih del, prenašali, prodajali ali preprodajali kakršnih koli informacij, programske opreme, izdelkov ali storitev, pridobljenih na tej strani. Poleg tega se strinjate, da: strani ali njenih vsebin ne boste uporabljali v nepooblaščene komercialne namene; ne boste oddajali špekulativnih, lažnih ali goljufivih rezervacij; ne boste dostopali, nadzorovali ali kopirali vsebine ali informacij na strani z uporabo robotov, pajkov ali podobnih avtomatiziranih sredstev ali z ročnim postopkom v kakršne koli namene brez izrecnega pisnega dovoljenja; ne boste kršili omejitev glede izključitve robotov na glavah strani ali obšli oz. zaobšli druga sredstva, ki služijo preprečevanju oz. omejevanju dostopa do strani; ne boste naredili dejanja, ki vsiljuje, ali lahko vsiljuje, po naši presoji nerazumno ali neproporcionalno veliko obremenitev naše infrastrukture; ne boste ustvarjali povezav do delov strani (kar brez omejitev vključuje nakupne poti) v kakršne koli namene brez izrecnega predhodnega pisnega dovoljenja; ne boste preprodajali, uporabljali, kopirali, nadzorovali (npr. s pajki), kontrolirali, prenašali ali reproducirali kakršno koli vsebino ali informacije, programsko opremo, izdelke ali storitve na strani v komercialne ali konkurenčne namene ali dejavnosti; ne boste "posnemali", "okvirjali" ali na drug način vključevali kateri koli del strani na drugi spletni strani brez predhodnega pisnega dovoljenja; ne boste ustvarjali nelegalnih (glede na vse veljavne zakone ali ureditve) objav na ali prek strani ali objav, ki zagovarjajo ilegalne dejavnosti; ne boste objavljali ali predlagali povezave na kakršne koli strani, ki vsebujejo vsebino, ki je lahko obravnavana kot škodljiva, nespodobna, pornografska, nespoštljiva, nemoralna, nasilna, žaljiva, bogokletna, rasistična, diskriminatorna, zmerljiva, grozeča, nepoštena, vznemirljiva, sovražna ali na drug način sporna; ne boste objavljali ali predlagali povezav do objav, ki vsebujejo klevetniško, obrekovalno, krivo ali opravljivo vsebino; ne boste objavljali povezav, ki kršijo ali posegajo v intelektualno lastnino ali druge pravice pravne osebe ali posameznika, kar brez omejitve zajema avtorske pravice, patente, blagovne znamke, zakone glede poslovnih skrivnosti, pravic do zasebnosti ali propagande; ne boste objavljali povezav, za katere nimate zakonskih ali pogodbenih pravic ali fiduciarnega razmerja; se ne boste izdajali za drugo pravno osebo ali posameznika ali lažno ali na drug način napačno predstavljali vašo zvezo z osebo, ali pridobili lažno identiteto, če služi v namen zavajanja, pretentanja ali goljufanja druge osebe; ne boste manipulirali identifikatorjev, kar vključuje ponarejanje glav z namenom zakritja izvora objav, ki jih objavljate; uporabljali strani na način, ki bi lahko poškodoval, onemogočil, preobremenil ali oviral oz. na drug način motil uporabo strani ali računalniške opreme drugih uporabnikov, ali povzročil poškodbe, motnje ali omejil delovanje kakršne koli programske, strojne ali telekomunikacijske opreme; ne boste poizkušali pridobiti nepooblaščnega dostopa do strani, sorodnih strani, drugih računov, računalniških sistemov ali omrežij, povezanih s stranjo, z vdiranjem, odkodiranjem gesel ali na druge načine; ne boste pridobili ali poizkušali pridobiti vsebine ali informacij s katerimi koli sredstvi, ki niso bila namerno na voljo prek strani, vključujoč nabiranje ali drugačno zbiranje informacij o drugih, kot so e-poštni naslovi; se ne boste vključevali v varljive dejavnosti z namenom manipulacije organske strani rezultatov mehanizma iskanja (SERP) ali uporabljali načinov optimizacije mehanizma iskanja ("SEO"), ki ni v skladu s splošnimi smernicami iskalnih mehanizmov. Neetične SEO dejavnosti ali "black hat" (oz. "spamdexing") zajemajo, a niso omejene na, prikrivanje podatkov ("cloaking"), meta podatke in naslovne oznake, strganje vsebine, povezovalne intrige, Google bombe, zlorabo ključnih besed, skrita besedila in povezave, vhodne in prikrite strani, uporabo povezovalnih skript ali intrig, neželeni komentarji na blogih ipd. ali ne boste storili nič, kar bi lahko škodilo strani, skupini družb Agoda in zaposlenim, ugledu Agode ali negativno vplivali na kakršen koli drug način. Spletne strani ne smejo vsebovati povezav do strani za domačo stranjo ali okvirom strani ali druge spletne strani ali njene vsebine, prav tako noben aspekt strani ne sme biti del e-poštnih sporočil v komercialne namene brez izrecnega pisnega dovoljenja Agode, razen če je jasno dovoljeno. Z rezervacijo na strani predstavljate in jamčite, da niste del kakršnega koli mednarodnega kazenskega programa. Če in kadar je to primerno, morate zadovoljiti vsem svojim obveznostim in davkom, ki jih zahteva država bivanja. 3. Cene, dodatni stroški in zagotovilo najboljše cene A. Cene in zagotovilo najboljše cene Stremimo k najbolj konkurenčnim cenam in želimo, da za svoje bivanje v namestitvi plačate najnižjo možno ceno. Če na spletu najdete cenejšo rezervacijo sobe v vaši namestitvi z enakimi rezervacijskimi pogoji, ko ste že opravili rezervacijo pri nas, bomo izenačili razliko med našo in nižjo ceno pod določili in pogoji Zagotovila najboljše cene. Zahteva mora zadovoljiti vse zadevne pogoje in določila Zagotovila najboljše cene in biti podana v skladu z njimi, sicer ne bo veljavna. Včasih so na strani na voljo ugodnejše cene za določeno bivanje v namestitvi za enako vrsto sobe, vendar imajo lahko te cene, ki jih postavijo namestitve, posebne omejitve in pogoje, npr. glede odpovedi in povračil. Prosimo vas, da pozorno preverite vrsto sobe in podrobnosti cene in poiščete te pogoje preden potrdite vašo rezervacijo. Enaka vrsta sobe ima lahko različno ceno, glede na omejitve in pogoje (glej tudi poglavje 6 v nadaljevanju). B. Dodatni stroški namestitve Pomnite, da vse cene na strani veljajo le za rezervacijo vaše sobe in za zahtevane datume bivanja ter za navedeno število ljudi, razen če je navedeno drugače. Prikazane cene za rezervacijo sobe veljajo za eno sobo in za eno noč. Razen, če je navedeno drugače, bo Agoda običajno prikazala cene brez zneska za povrnitev davka in stroškov storitev (podrobnosti v nadaljevanju) na strani in bo te dodatne stroške prikazala v postopku rezervacije. Brez škode glede na spodnje besedilo boste pred potrditvijo vaše rezervacije na zadnji strani rezervacije (pred zadnjo potrditvijo) lahko videli skupno ceno. Prosimo, da preverite vsak korak svoje rezervacije na obrazcu za rezervacijo; postopek rezervacije lahko prekinete kadarkoli pred zadnjim potrditvenim zaslonom (glej v nadaljevanju pogoje za prekinitve po potrditvi rezervacije). Na strani je prikazano vse, kar je vključeno v ceno (v delu o namestitvenih informacijah ali pred zadnjim potrditvenim zaslonom). Zajtrk je običajno vključen, razen če je jasno navedeno drugače. Pristojbine za hotelski kompleks in ostale obvezne pristojbine (glej spodaj) in določene lokalne mestne, turistične ali nastanitvene takse (če obstajajo), ki jih je treba gostom obračunati neposredno, običajno niso vštete v ceno, razen če ni navedeno drugače. Na spletni strani to preverite v opisu namestitve ali splošnih pogojih. Zavarovanje nikoli ni vključeno v ceno. Standardne rezervacije sobe so namenjene bivanju posameznikov ali parov, dodatne postelje so običajno doplačljive. Namestitve lahko zavrne bivanje dodatnih oseb, če o tem ni bilo podano pravočasno predhodno obvestilo. Pomnite, da nekatere namestitve lahko zaračunajo t.i. dodatno, vendar obvezno turistično takso (ali podobno) za uporabo določenih storitev. Ta turistična taksa običajno ni vključena v ceno, ampak bo omenjena na strani pri opisu namestitve. Namestitve vam lahko neposredno zaračuna tudi doplačilo za porabo energije, ravnanje s prtljago, dostavo časopisov, vzdrževanje sob, dodatek za varnost sobe in turistične takse. Dodatni namestitveni stroški niso v pristojnosti Agode, zaračunani pa so lahko na določenih tržiščih, vključujoč ZDA. Jasno je, da naključni stroški in stroški osebne porabe večinoma niso vključeni, npr. stroški parkiranja, minibara, telefonskih klicev, sobne strežbe, hrane in pijače, gala večerij, izposoj filmov, interneta ipd. V določenih delih visoke sezone določene namestitve dodajajo obvezno gala večerjo (npr. za novo leto, božič, kitajsko novo leto...). Večerja ni vključena v ceno, vendar je prikazana na obrazcu za rezervacijo. Prosimo preverite " namestitvene informacije", "rezervacijske pogoje", "politiko odpovedi" ali podobne fraze na strani. Ko niste prepričani, če je določena storitev vključena, lahko stopite v stik z našo službo za pomoč uporabnikom. Pri določenih namestitvah bo na zahtevo namestitve oziroma na vašo željo, če takšna opcija obstaja, poleg cene sobe obračunan še obvezni znesek za hotelski prevoz ali transfer. To je še posebej običajno pri otoških destinacijah, (npr. Maldivih), kjer potrebujete prevoz do namestitve, če želite priti do nje. Agoda ne organizira prevozov, saj to vedno stori in ponuja ali pa naroči namestitev, ki je odgovorna za transportne storitve, in ne Agoda. Agoda ne sprejema odgovornosti za kakovost, varnost, pogostost ali nivo tovrstnih storitev. Nekateri predpisi zahtevajo, da namestitev gostom neposredno zaračuna takso za lokalno bivanje. Vlade lahko občasno izdajo zahtevo za plačilo dodatnih taks in lahko zahtevajo, da jih namestitev zaračuna neposredno. Če so te takse veljavne, jih plačate namestitvi neposredno pri prijavi. Preverite, katere dodatne takse so/niso vključene pri hotelu oz. službi za pomoč uporabnikom. C. Pretvorba tečajev Za lažjo predstavo lahko cene pretvorite v različne valute. Cene namestitve, prikazane v valuti, ki ni prikazana na spletni strani, se preračunajo v prikazano valuto po tečaju, ki ga določi Agoda in ki lahko pri nekaterih valutah vključuje stroške preračuna in/ali obdelave. Valuta in znesek, ki je prikazan na zadnji strani rezervacije, je znesek, s katerim bo Agoda bremenila vašo kreditno kartico. Morda boste imeli na razpolago možnost, da plačate v valuti svoje kreditne kartice, če se razlikuje od izbrane valute. V primeru takojšnjega plačila boste videli pretvorjen znesek, ki bo odtegnjen z vaše kreditne kartice. V primeru “Rezerviraj zdaj, plačaj kasneje” (poglej 5. točko) boste videli približek pretvorjenega zneska, ki bo odtegnjen šele ob nekem prihodnjem plačilnem datumu, zato lahko v tem času pride do spremembe menjalnega razmerja in posledično do zneska, ki se bo razlikoval od prvotne ocene. Vaša banka lahko za nakazilo zaračuna še dodatno provizijo, o čemer pa Agoda ne odloča. Upoštevajte, da se menjalni tečaji dnevno spreminjajo. Kupci, ki bodo za plačilo uporabili Alipay ali UnionPay, naj upoštevajo, da so vse bremenitve opravljene v kitajskem juan renminbiju (CNY/RMB) (prikazan znesek) in da je v oklepajih prikazan znesek v USD samo kot referenca. Nekaj o stroških taks in doplačil V povezavi s pospeševanjem vaše namestitvene transakcije, lahko vsota, zaračunana na vaši kreditni kartici, vključuje stroške taks in doplačil ("takse in doplačila"), razen če je navedeno drugače. Ti stroški vključujejo ocenjeno vsoto za nadomestilo vsote, ki jo plačamo namestitvi v povezavi z vašo rezervacijo za namestitvene takse brez omejitev, stroške prodaje in uporabe, stroške najema, sobe, trošarine, davek na dodano vrednost in/ali podobne stroške. Na določenih lokacijah lahko davek vključuje storitvene stroške vlade ali druge stroške, ki niso plačani neposredno davčnim oblastem, a jih namestitev mora po zakonu zaračunati. Znesek za davke, ki jih plačamo namestitvi v povezavi z vašo rezervacijo, se lahko razlikuje od zneska, ki ga ocenimo mi in vam ga zaračunamo. Preostanek zneska za takse in stroške je znesek, do katerega si pridržujemo pravico kot del kompenzacije za naše stroške za kritje stroškov vaših rezervacij, kar vključuje npr. stroške službe za pomoč uporabnikom. Če je stanje negativno, bomo tako razliko prevzeli mi. Stroški za takse in doplačila so odvisni od različnih dejavnikov faktorjev, kar brez omejitev vključuje vsoto, ki jo plačamo namestitvi in lokacijo namestitve, kjer boste prebivali, in lahko vključujejo dobiček, ki ga obdržimo. Razen kot opisano v nadaljevanju, nismo pristojni za zaračunavanje in posredovanje taks za pristojne davčne organe. Naši partnerji, ki nudijo namestitve, vključijo v nam zaračunan znesek vse veljavne takse, mi pa ta znesek direktno plačamo naprej svojim partnerjem. Nismo soprodajalci v povezavi s prodajalci, pri katerih opravimo rezervacije ali potovalne dogovore naših strank. Obdavčljivost, primerne takse in vrste primernih taks se razlikujejo glede na lokacijo. Pri transakcijah, ki vključujejo namestitve v določenih območjih, strošek taks in stroškov, zaračunan na vaši kreditni kartici, vključuje plačilo taks, ki jih moramo zbrati in predati davčnim oblastem za takse, ki jih dolgujemo zaradi zneskov, ki jih obdržimo kot kompenzacijo za naše storitve. Pri namestitvah, kjer morate storitev plačati v namestitvi, lahko navedena cena vključuje takse in stroške storitev ali pa ne. Prosimo, da preverite pogoje rezervacije in potrditveno e-sporočilo ali kupon, ali stopite v stik z našo službo za pomoč uporabnikom. Kot je navedeno zgoraj, določena mesta ali občine zaračunavajo mestne, prenočitvene, turistične, nastanitvene ali podobne takse, ki jih mora obračunati namestitev sama. 4. Zasebnost Spoštujemo vašo zasebnost. Za več informacij si oglejte našo Politiko zasebnosti. 5.Plačilo – Kreditne kartice –“Rezerviraj zdaj, plačaj kasneje” – Starost – Goljufije Pri predhodno plačanih rezervacijah namestitev pri Agoda, bo Agoda vašo kreditno kartico bremenila za celotni znesek ( včasih tudi brez možnosti povračila denarja, odvisno od pogojev rezervacije namestitve, glej spodaj) v trenutku rezervacije in potrditve le-te, oziroma v primeru rezervacije “Rezerviraj zdaj, plačaj kasneje” na datum, ki bo naveden v potrditvenem e-sporočilu. Pri uporabi “Rezerviraj zdaj, plačaj kasneje” se prepričajte, da je uporabljena veljavna kreditna kartica, ki bo imela na dan plačila zadostna sredstva za plačilo. Če na dan plačila zaradi katerega koli razloga kreditne kartice ne bo mogoče bremeniti, bo rezervacija odpovedana, razen v primeru, da lahko zagotovite pravočasno avtorizacijo plačila. Pred potrditvijo rezervacije pozorno preverite vse pogoje pri podrobnostih rezervacije. Agoda bo upravičena povračila izplačala v razumnem času. Pri določenih namestitvah ne bomo zaračunali zneska na vašo kreditno kartico, temveč boste plačilo za bivanje opravili v namestitvi (naknadno plačilo). Kljub temu lahko nekatere namestitve v tovrstnih primerih predhodno avtorizirajo vašo kartico, vnaprej zaračunajo polog ali polno ceno rezervacije. Namestitve lahko zahtevajo podrobnosti kreditne kartice kot zagotovilo rezervacije. Kot takšne bomo podrobnosti kreditne kartice poslali neposredno v namestitev, kjer imate rezervacijo, pri tem pa lahko tudi mi (s predhodno avtorizacijo) preverimo vašo kreditno kartico. Za zaščito in šifriranje podrobnosti vaše kreditne kartice med prenosom uporabljamo tehnologijo "SSL (Overitelj digitalnih potrdil)". Če je kreditna kartica ponarejena ali pa uporabljena nepooblaščeno s strani tretje osebe, če zaznate nepooblaščeno uporabo, nemudoma stopite v stik z lastnikom kreditne kartice oz. banko. Če sumite, da je bila rezervacija prek Agode nepooblaščena ali goljufiva, nemudoma stopite v stik z našo službo za pomoč uporabnikom. Za rezervacijo mora biti oseba starejša od 18 let (oz. kjer je za polnoletnost določena višja starost, mora biti oseba stara toliko, kot to določa zakon) in mora biti pravno sposobna, da opravi nakup (ali pa mora oseba imeti potrdilo pravnega skrbnika). Jamčite, da je uporabljena kreditna ali debetna kartica vaša oziroma da ste pooblaščeni, da z njo opravite rezervacijo, in da stanje na kartici zadošča za kritje stroškov transakcije. Sprejemate finančno odgovornost za vse transakcije, opravljene v vašem imenu ali na vaš račun. Sprejemate odgovornost, da so vsi podatki, ki ste nam jih poslali za rezervacijo, popolnoma pravilni. Agoda si pridržuje pravico, da zavrne določene kreditne kartice. Agoda lahko doda ali odstrani druga plačilna sredstva po lastni presoji. Agoda zdaj zaradi večje priročnosti omogoča varno shranjevanje podatkov o kreditni kartici v sistem. Za več podrobnosti si poglejte našo Politiko varovanja osebnih podatkov. Vzpostavljene imamo stroge mehanizme za odkrivanje in preprečevanje goljufij. V določenih primerih lahko za preverjanje veljavnosti in potrditev rezervacije zahtevamo dodatne informacije ali potrdila, kot je podrobneje razloženo na naši spletni strani. Prav tako lahko v primeru uporabe storitve “Rezerviraj zdaj, plačaj kasneje” vašo kreditno kartico preverimo tako, da jo bremenimo z majhnim zneskom ali pred-avtorizacijo. Preostali znesek bomo zaračunali po potrditvi oziroma v primeru storitve “Rezerviraj zdaj, plačaj kasneje”, na dan plačila (poglejte si zgornji komentar v primeru, da vaše kreditne kartice zaradi katerega koli razloga ne bo mogoče bremeniti na ta datum). Rezervacije niso potrjene, dokler ne prejmete potrditvenega e-sporočila s kuponom. Lahko se zgodi, da namestitev med našim varnostnim preverjanjem zapolni svoje zmogljivosti, zaradi česar rezervacija ne bo več na voljo. Agoda v takšnih primerih ni nikoli odgovorna. Vse ostale posredovane informacije bomo obravnavali skladno s strogimi panožnimi standardi glede zaščite podatkov, za prenos bomo uporabili metodo kodiranja in posebne načine za verifikacijo. Če nam dodatnih informacij ne želite posredovati, ali če mi nismo bili zadovoljni s prejetimi informacijami, rezervacija ne bo opravljena in bo v celoti preklicana, vsak že bremenjen znesek (vključno z zneskom za preverjanje kreditne kartice, če smo jo bremenili) pa bo povrnjen. Nekaj besed o neuspešnih plačilih Zaradi različnih razlogov lahko na spletnem mestu pride do neuspešnega plačila. V teh primerih vam bo Agoda ponudila alternativno možnost, da boste lahko uspešno rezervirali. V primeru, da imate dodatna vprašanja, se obrnite na oddelek za pomoč strankam. 6. Rezervacijski pogoji - odpovedi, neprihodi, zgodnji prihodi in pozna odjava –specifična politika namestitve - posebne potrebe Z oddajo rezervacije na naši strani se strinjate in soglašate z veljavnimi rezervacijskimi pogoji namestitve, kar zajema odpovedi in neprihode v zvezi s to rezervacijo in dodatnimi (prevzemnimi) pogoji in določili namestitve, ki zadevajo vašo rezervacijo med bivanjem, vključujoč storitve in/ali izdelke, ki jih ponuja namestitev (prevzemne pogoje in določila namestitve lahko pridobite pri relavantni namestitvi). Splošna pravila odpovedi in neprihodov so na voljo na strani informacijami o namestitvi ali na podobnih straneh kot sta "rezervacijski pogoji" in "pogoji odpovedi", ter v potrditvenem e-poštnem sporočilu in vavčerju. Zapomnite si, da boste za odpoved v nekaterih primerih morda morali plačati stroške v višini celotnega bivanje prve noči, odvisno od pravil odpovedi in neprihode v namestitev. Priporočamo, da pozorno preberete pravila odpovedi in neprihode v namestitev še preden potrdite rezervacijo. Če se v namestitvi ne prijavite na dan rezervacije in o tem ne obvestite namestitve, bo preostanek vaše rezervacije lahko odpovedan in morda ne boste upravičeni do povračila, glede na pogoje in določila določene namestitve. Ne glede na pravila odpovedi rezervacije si Agoda pridržuje pravico, da zaračuna stroške odpovedi, kar bo navedeno na strani. Pozorno preverite vse podrobnosti namestitve za tovrstne pogoje pred potrditvijo rezervacije. Nekatere namestitve lahko zaračunajo dodatek za predčasne ali prepozne odhode. Če želite svojo rezervacijo pregledati, popraviti ali odpovedati, ponovno preglejte potrditveno e-poštno sporočilo in sledite navodilom, uporabite naše orodje za samopostrežbo ali stopite v stik s službo za pomoč uporabnikom. Veliko namestitev ima svojo politiko glede otrok, spremljajočih popotnikov in/ali potovanja s hišnimi ljubljenčki. Kot je že bilo navedeno zgoraj, priporočamo, da stopite v stik s službo za pomoč uporabnikom ali z namestitvijo oz. da preverite, kakšna je politika namestitve. Posebne potrebe: Če imate posebne potrebe (npr. sobo s prilagojenim dostopom za invalidske vozičke), morate stopiti v stik s službo za pomoč uporabnikom in preveriti, če lahko ustrežejo vašim posebnim potrebam. Pomnite, da so vse posebne potrebe predmet razpoložljivosti in za njih Agoda ne more jamčiti. Glede na pravilnik določene namestitve boste dobili povračilo vaše rezervacije, ali pa bo ta prekinjena oz. prilagojena, če posebnim potrebam ne bo moč ustreči. Če bo na voljo, bo vaša zahteva potrjena ob prihodu. Nekaj besed o Skriti ponudbi Agoda Agoda preko svojega programa “Skrita ponudba” pogosto ponuja kvalitetne sobe po zelo atraktivnih cenah, kar pomeni, da lahko uživate v velikih prihrankih za kvalitetne namestitve po vseh svetu - od luksuznih namestitvah s petimi zvezdicami do očarljivih butičnih hotelov. Zaradi različnih razlogov se namestitve, ki sodeluje pri tem programu, raje odločijo, da ostanejo anonimni, dokler ni rezervacija potrjena in plačana. Skrita ponudba je označena s posebnih logotipom. Pred rezervacijo lahko vidite in pregledate glavne informacije o teh namestitvah (območje, opis, storitve), vendar vam pri tem ne bomo razkrili imena namestitve. Šele po opravljeni rezervaciji se vam bo razkrilo ime, lokacija in kontaktni podatki. Za skrito ponudbo ni možnosti odpovedi ali povračila, saj je to pogoj, da lahko te posebno ugodne cene zagotavljamo še naprej. Nekaj besed o MAXI točkah Agoda vam s programom “MAXI točke” ponuja možnost zbiranja točk pri določenih programih zvestobe tretjih strani (npr. letalske družbe s svojimi programi milj). Za določene namestitve boste lahko izbrali določen program zvestobe tretjih strani iz menija MAXI točke za ogled ponudb, ki se nahaja poleg običajnih ponudb. Če je na voljo, vam bo ponujena na izbiro rezervacija MAXI točke, kjer boste dobili točke za vaš izbrani program zvestobe tretje strani. Točke, ki jih zaslužite, in ime programa se ponovno potrdijo na rezervacijskem obrazcu in zahvalnem potrditvenem sporočilu, ki ga boste prejeli po dokončani rezervaciji MAXI točke. Točke bodo objavljene neposredno na vaš račun pri tretji strani v 2 do 4 tednih po vaši odjavi iz namestitve. Nekaj pomembnih opomb za vse rezervacije MAXI točke: ID člana, ki je koristnik točk tretjih strani, mora pripadati gostu, ki biva v hotelu (identifikacija je ime glavnega gosta); Cene za rezervacije MAXI točke se lahko razlikujejo od navadnih rezervacij kljub temu, da veljajo isti pogoji; Rezervacij MAXI točke ni mogoče razčleniti na posamezne komponente, kot je cena sobe in točke; Za rezervacije MAXI točke velja v celoti primerna odpovedna politika; Zbirajo se lahko samo nagradne točke ali milje in ne statusne točke oz. točke; Odpovedane rezervacije ne prinesejo točk, ne glede na finančne pogoje odpovedi; Točk ni mogoče zamenjati za denar in se ne seštevajo z drugimi ponudbami in popusti; Agodino zagotovilo cene ne velja rezervacije MAXI točke; in Za te programe veljajo pogoji in pravila programa zvestobe od tretjih strani. 7. Intelektualne lastnine - obvestilo o blagovnih znamkah Znamka Agoda kot tudi nekatere njene lokalne jezikovne transliteracijeso registrirane blagovne znamke ali licencirane znamke Agode in/ali njenih povezanih družb v številnih državah po svetu, med drugim tudi v ZDA, EU, Kanadi, Singapurju, na Tajskem, Japonskem, Kitajskem, Indiji, Maleziji , Avstraliji , Rusiji , Koreji, Indoneziji , ZAE, Švici itd. Drugi izdelki in imena podjetij na strani so lahko imena, blagovne znamke, trgovski nazivi, storitveni znaki, logotipi, simboli ali druge lastniške označbe Agode, registrarja ali partnerskih podjetij ali tretjih oseb. Uporaba katerih koli imen, trgovskih nazivov, blagovnih znamk, storitvenih znakov, logotipov, simbolov ali drugih lastniških označb, ki pripadajo tretjim osebam, in razpoložljivost določenih izdelkov ali storitev na strani prek tretjih oseb, ne sme biti interpretirana kot tretjeosebna podpora ali sponzorstvo strani ali sodelovanje tretjih oseb pri ponudbi izdelkov, storitev ali informacij na strani. Agoda si lasti avtorske pravice strani. Brez našega soglasja uporaba intelektualne lastnine Agode ni dovoljena. Stran vsebuje avtorska gradiva, trgovske nazive in druge lastniške informacije, kar zajema a ni omejeno na besedila, programsko opremo, fotografije, grafike in lahko v bodoče vsebuje video material, grafike, glasbo in zvoke. Celotna vsebina strani je zakonsko zaščitena. Mi in naši imetniki licence si lastimo avtorske pravice in/ali pravice do podatkovne baze pri izbiri, koordinaciji, urejanju in izboljševanju take vsebine ter originalne vsebine. Modifikacije, objave, prenašanje, sodelovanje v prenašanju ali prodaji izpeljanih del ali izpostavljanje katerega koli dela na kakršen koli način, v celoti ali delno, je prepovedano, razen če je drugače navedeno v pogojih uporabe. Razen če ni navedeno drugače, je programska oprema za delovanje naših storitev na voljo ali uporabljena za delovanje strani in intelektualna lastnina (kar vključuje blagovne znamke, storitvene znake, logotipe, zasnove, avtorske pravice itd.) vsebine in informacij ter materialov na strani je last Agode, njenih partnerjev ali podružničnih podjetij, imetnikov licence, dobaviteljev (kar vključuje namestitve) ali partnerjev. Agoda ne prevzema odgovornosti za avtorsko zaščitene vsebine s strani tretjih oseb ali za kršitve intelektualnih pravic s strani tretjih oseb. Informacije na strani lahko uporabljate le za lastno uporabo. Razen če zakon o avtorski zaščiti izrecno dovoljuje, ni kopiranje, razmnoževanje, prenašanje, objavljanje ali komercialno izpostavljanje prenesenih vsebin dovoljeno brez našega izrecnega dovoljena in dovoljenja imetnika avtorskih pravic. V primeru dovoljenega kopiranja, razmnoževanja ali objavljanja avtorskih vsebin, ne bo podano obvestilo o spremembi ali brisanju avtorstva, blagovnih znamk ali avtorskih pravic. Strinjate se, da s prenosom avtorsko zaščitenih vsebin ne pridobite lastniških pravic . Lahko objavimo hiperbesedilne povezave na druge strani, s katerimi upravljajo druge osebe. S takšno povezavo soglašate s tem, da zapuščate stran in nadaljujete na lastno odgovornost. Zahteva za kršitev avtorskih pravic Če v dobri veri verjamete, da vsebine, ki jih gostujemo, kršijo vaše avtorske pravice, lahko vi ali vaš agent ("pritožnik") pošljete pisno obvestilo, ki vključuje naslednje informacije: 1. ime in naslov pritožnika; 2. kjer pritožnik ni lastnik avtorskih pravic ali ekskluzivni lastnik licence, ime in naslov lastnika avtorskih pravic ali ekskluzivni lastnik licence; 3. ko pritožnik ni prebivalec Singapurja, naslov pritožnika v Singapurju; 4. telefonsko številko, številko faksa (če je na voljo) in e-poštni naslov, na katerem je pritožnik dosegljiv; 5. zadostne podrobnosti, s katerimi lahko prepoznamo avtorsko delo, ki je domnevno predmet kršitve; 6. zadostne podrobnosti, s katerimi lahko prepoznamo in lociramo domnevno kršitev v elektronski kopiji, kar vključuje spletne lokacije elektronske kopije; 7. izjavo, da pritožnik zahteva odstranitev ali onemogočitev dostopa do elektronske kopije; 8. izjavo, da pritožnik v dobri volji verjame, da elektronska kopija krši avtorske pravice dela, določenega v 5. odstavku; 9. izjavo, da so informacije v obvestilu točne; 10. izjavo, da je pritožnik (a) lastnik ali ima ekskluzivno licenco avtorskih pravic v delu, določenem v 5. odstavku, ali (b) je pooblaščen za ukrepanje v imenu lastnika ekskluzivne licence, in 11. izjavo, da se pritožnik podreja pravnim zakonom v Singapurju v namene postopkov pod relevantnimi določili v singapurskem zakonu o avtorskih pravicah. Obvestilo mora lastnoročno podpisati pritožnik in ga poslati preko priporočene pošte na naslov v poglavju 11, pri pravnem oddelku - zahteve o avtorskih pravicah. Pregledali in obravnavali bomo vse zahteve v skladu z zgornjimi zahtevami in veljavnimi zakoni. Svetujemo vam, da se pred oddajo obvestila posvetujete z vašim pravnim svetovalcem. Zavedajte se, da ste lahko tudi krivi kaznivega dejanja ali odgovarjate za škodo v primeru neupravičenega zahtevka za kršitev avtorskih pravic. 8. Recenzije - nadaljnja korespondenca - pravice do uporabniške vsebine S potrditvijo rezervacije soglašate s prejemom potrditvenih sporočil (e-pošta, SMS,…), kot tudi e-pošte s povabilom za zaključitev našega obrazca za recenzije gostov in opomnilna sporočila, ki vam jih bomo pravočasno poslali potem, ko zaključite vaše bivanje v namestitvi. Sodelovanje ni obvezno. Potrditvena sporočila in sporočila za recenzije niso del novičarskih ali marketinških sporočil, od katerih se lahko odjavite (več podrobnosti najdete v Politiki o varovanju zasebnih podatkov). Zaključeno recenzijo gostov lahko prenesemo na stran z informacijami določenega hotela na strani izključno z namenom obveščanja (bodočih) strank o vašem mnenju o naši storitvi (nivo) in kakovosti namestitve. Z objavo recenzije prepuščate Agodi polne, stalne, proste, prenosljive in nepreklicne pravice do objavljene uporabniške vsebine, kar vključuje vaše ime. Agoda si pridržuje pravico, da po lastni presoji prevede, spremeni, prilagodi, zavrne ali odstrani ocene. Potrjujete, da boste upoštevali navodila za ocenjevanje hotelov. Poleg tega predstavljate in jamčite, da (i) imate vse pravice do uporabniške vsebine, ki jo objavljate ali delite na druge načine oz. imate na drug način zakonske pravice do objavljanja in deljenja tovrstne uporabniške vsebine na ali prek strani; (ii) da je tovrstna vsebina točna in ni zavajajoča, in (iii) da objavljanje in drugi prenosi tovrstne vsebine ne kršijo pogojev uporabe ali veljavnih zakonov in ureditev in ne kršijo nobenih pravic ali povzročajo škodo kateri koli pravni osebi ali posamezniku. Nadalje dopuščate Agodi pravico, da kazensko preganja katero koli pravno osebo ali posameznika, ki krši vaše ali Agodine pravice glede vsebine s kršenjem pogojev za uporabo. Strinjate se, da boste izključno odgovorni za vso uporabniško vsebino, ki jo boste poslali ali objavili. Vsebina, ki jo prispevajo uporabniki, bo obravnavana kot vsebina, ki ni zaupne narave, in je Agoda ni dolžna obravnavati kot lastniške. Agoda si brez prehodne omejitve pridržuje pravico do uporabe vsebine, kot jo vidi primerno, kar brez omejitev vključuje brisanje, urejanje, prirejanje, zavračanje ali odklanjanje objave. Agoda vam ni dolžna ponuditi plačila za vsebino, ki jo oddate ali za priložnost urejanja, brisanja ali drugega urejanja vsebine, ki je že bila poslana Agodi. Agoda ni dolžna pripisati avtorstva vsebine vam in ni obvezana vsiljevati kakršnega koli avtorstva s strani tretjih oseb. Za več podrobnosti si prosimo preberete Agodine politike o strani. Če je ugotovljeno, da obdržite moralne pravice (ki vključujejo avtorske pravice ali integriteto) glede vsebine, tu izjavljate, da (a) ne zahtevate, da se uporabi katere koli informacijo, ki razkrivajo identiteto, v povezavi z vsebino, ali izpeljanih del ali nadgradenj oz. posodobitev k temu; (b) ne ugovarjate objavi, uporabi, modifikaciji, izbrisu in izpostavitvi vsebine s strani Agode ali lastnikov licence, naslednikov in zaupnikov; (c) se za vedno odpoveste in soglašate, da ne boste zahtevali pravice ali upravičenosti do ene ali vseh moralnih pravic avtorstva v kateri koli vsebini; in (d) da za vedno razrešujete Agodo in lastnike licenc, naslednike in zaupnike zahtev, ki bi jih sicer uveljavili proti Agodi zaradi takšnih moralnih pravic. 9. Potovalna priporočila - zahteve za vizum Čeprav večina potovanj poteka brez težav, so lahko nekatera potovanja na določene destinacije bolj tvegana kot druga. Spodbujamo potnike, da pred rezervacijo potovanja pregledajo potovalne prepovedi, opozorila, obvestila in nasvete, ki jih podajajo tamkajšnje vlade, zlasti pri potovanjih na mednarodne destinacije. Agoda s prikazovanjem namestitev na določenih destinacijah ne zastopa ali jamči, da je potovanje na takšne točke priporočljivo ali brez tveganja, zato Agoda ne more odgovarjati za škodo ali izgube, ki lahko nastanejo zaradi potovanja na takšne destinacije. Agoda pod nobenimi pogoji ne more biti odgovorna za kakršne koli incidente med vašim bivanjem v namestitvi. Toplo vam priporočamo, da preverite primerne nasvete s strani vaše vlade za državo, ki jo boste obiskali, in se ustrezno pripravite. Svetujemo vam tudi osebno potovalno zavarovanje. Agoda ne more biti odgovorna za kakršno koli izgubo, če pride do težav s potrebnimi dokumenti - potni list, viza in potovalni dokumenti. Svetujemo vam, da preverite ambasade, konzulate in/ali ministrstva za tujce v državi, kamor potujete. Vi ste odgovorni za potrebne potovalne dokumente. Pomnite, da imajo nekatere države stroga pravila in uredbe glede uvoza prepovedanega ali omejenega blaga, izdelkov ali substanc. Ti lahko vključujejo, a niso nujno omejeni na alkohol, tobak, parfume, droge, zdravila, knjige, filme, DVD-je, erotično vsebino, hrano, rastline, dele živali itd. Vi ste odgovorni, da preverite skladnost z veljavno zakonodajo. Neupoštevanje lahko privede do resnih kazni. 10. Pritožbe Če imate pritožbe glede Agodinih storitev, lahko stopite v stik z našo službo za pomoč uporabnikom preko ene od tukaj opisanih metod. Potrudili se bomo po najboljših močeh, da vam pomagamo. Prosimo, upoštevajte, da so vse pritožbe glede namestitve (politika, standardi, storitve, objekti, dekoracija, hrana, itd.) v končni fazi stvar namestitve same. Agoda se bo usklajevala neposredno z namestitvijo in poskušala najti skupno rešitev, vendar ne more jamčiti zadovoljivega izida. 11. Pravni del Odklonitev odgovornosti jamstva VSA VSEBINA, KI VKLJUČUJE PROGRAMSKO OPREMO, IZDELKE, STORITVE, PODATKE, BESEDILO IN POVEZANO GRAFIČNO VSEBINO NA STRANI ALI PREK STRANI VAM JE NA VOLJO "KOT JE" OZ. "KOT JE NA VOLJO". AGODA NITI IZRAŽENO NITI NEIZRAŽENO NE ZASTOPA ALI JAMČI ZA DELOVANJE TE SPLETNE STRANI ALI PODATKOV, VSEBIN ALI MATERIALOV NA TEJ STRANI IN JE V POPOLNI MERI V SKLADU Z VELJAVNIMI ZAKONI. AGODA ZAVRAČA VSAKO ZASTOPANJE, POGOJE IN JAMSTVO, BODISI IZRAŽENO BODISI NEIZRAŽENO, IN VKLJUČUJE A NE OMEJUJE NEIZRAŽENIH POGOJEV ALI JAMSTVA TRGOVSTVA ALI SPREJEMLJIVEGA ZADOSTNEGA TRUDA, INFORMATIVNIH VSEBIN, NAZIVA ALI NEKRŠITEV PRAVIC TRETJIH OSEB. AGODA NE JAMČI ALI PREDSTAVLJA, DA BO STRAN DELOVALA BREZ NAPAK ALI NEPREKINJENO, DA BODO NAPAKE ODPRAVLJENE IN DA BO STRAN IN/ALI STREŽNIKI DELOVALA BREZ OKUŽBE Z VIRUSI IN/ALI DRUGIMI ŠKODLJIVIMI KOMPONENTAMI. AGODA NE JAMČI ALI PREDSTAVLJA USTREZNOSTI, RAZPOLOŽLJIVOSTI, TOČNOSTI, ZANESLJIVOSTI, CELOVITOSTI ALI ČASOVNE USTREZNOSTI KATEREGA KOLI MATERIALA NA STRANI V KAKRŠEN KOLI NAMEN, KAR ZAJEMA PROGRAMSKO OPREMO, IZDELKE, STORITVE, PODATKE, BESEDILA IN POVEZANE GRAFIČNE VSEBINE. AGODA NI ODGOVORNA ZA KAKRŠNE KOLI NAPAKE NA PODLAGI NAPAK STREŽNIKA, NAPAČNIH NASLOVOV ALI PREUSMERITEV, NEUSPELIH POVEZAV S SPLETOM, PREKINITEV PRENOSA ALI PREJEMA REZERVACIJ ALI ZA RAČUNALNIŠKE VIRUSE OZ. DRUGE TEHNIČNE NAPAKE, NAJ BODO ČLOVEŠKE ALI TEHNIČNE NARAVE. Splošna omejitev odgovornosti AGODA DO ZAKONSKO DOVOLJENE MEJE NE BO V NOBENEM PRIMERU, VKLJUČUJOČ ZADEVNE USLUŽBENCE, DIREKTORJE, ZAPOSLENE, PODRUŽNICE, PARTNERJE, DISTRIBUTERJE, DOBAVITELJE, IMETNIKE LICENC, AGENTE ALI DRUGE VKLJUČENE V USTVARJANJE, SPONZORIRANJE, PROMOVIRANJE ALI RAZPOLOŽLJIVOST VSEBIN IN STRANI, KI JE USTVARJENA NA DRUG NAČIN (SKUPNO "ZDRUŽENE STRANKE") NA KAKRŠEN KOLI NAČIN ODGOVORNA NOBENI PRAVNI OSEBI ALI POSAMEZNIKU ZA POSREDNO, NEPOSREDNO, NAKLJUČNO, POSEBNO, VZORNO, KOMPENZIRANO, POSLEDIČNO ALI KAZENSKO ŠKODO ALI KAKRŠNE KOLI DRUGE ŠKODE ALI IZGUBE, VKLJUČNO, A NI OMEJENO NA (KJER USTREZNO, POVZROČITELJ): (I) IZGUBO PROIZVODNJE, DOBIČKAA, PRIHODKOV, POGODBE, ŠKODE, DOBRE VOLJE ALI UGLEDA, IZGUBO ZAHTEVE, PREKINITEV POSLA, PODATKOV ALI DRUGE NEOPRIJEMLJIVE IZGUBE, (II) VAŠO NEZMOŽNOST UPORABE, NEPOOBLAŠČENO UPORABO, DELOVANJE ALI NEDELOVANJE STRANI, (III) NEPOOBLAŠČEN DOSTOP DO ALI POSEGANJE V OSEBNE PODATKE ALI PRENOSE, (IV) ZAGOTOVITEV ALI NEUSPEŠNO ZAGOTAVLJANJE STORITEV, VKLJUČUJOČ IZVAJANE STORITVE ALI IZDELKE, KI JIH PONUJA NAMESTITEV, (DELNO) PREKINITEV ALI PREZASEDENOST, (V) NAPAKE ALI NETOČNOSTI NA STRANI ALI KAKRŠNE KOLI PODATKE (KAR VKLJUČUJE A NI OMEJENO NA (OPISNE) INFORMACIJE (VKLJUČUJOČ CENE, RAZPOLOŽLJIVOSTI IN OCENE) NAMESTITVE, NA VOLJO NA STRANI), PROGRAMSKO OPREMO, IZDELKE, STORITVE IN POVEZANE GRAFIČNE MATERIALE NA STRANI, (VI) VSE TRANSAKCIJE, VNESENE PREK STRANI, (VII) VSAKO ŠKODO LASTNINE, KI VKLJUČUJE ŠKODO NA VAŠEM RAČUNALNIKU ALI RAČUNALNIŠKEM SISTEMU ZARADI VIRUSA ALI DRUGIH ŠKODLJIVIH KOMPONENT, MED ALI NA RAČUN DOSTOPA ALI UPORABE STRANI ALI DRUGE S HIPERPOVEZAVAMI POVEZANE STRANI, ALI (VIII) ŠKODO, KI NA DRUG NAČIN IZHAJA IZ UPORABE TE STRANI, KAKRŠNE KOLI UPORABE, ZAMUDE ALI NEZMOŽNOSTI UPORABE STRANI ALI KAKRŠNIH KOLI PODATKOV, IZDELKOV ALI STORITEV, PREJETIH PREK STRANI, ALI (IX) KAKRŠNE KOLI (OSEBNE) POŠKODBE, SMRT, PREMOŽENJSKO ŠKODO ALI DRUGO ŠKODO V POVEZAVI Z NAMESTITVIJO (IN USLUŽBENCI, DIREKTORJI, ZAPOSLENIMI, AGENTI, PREDSTAVNIKI ALI PARTNERSKIMI PODJETJI) (X) KAKRŠNO KOLI ŠKODO, NASTALO ZARADI VIŠJE SILE. OMEJITVE ODGOVORNOSTI VELJAJO NE GLEDE NA OBLIKO DELOVANJA, BODISI NA OSNOVI POGODBE, KRŠITVE, MALOMARNOSTI, STROGE ODGOVORNOSTI ALI DRUGAČE, TUDI ČE JE BILA ZDRUŽENA STRANKA OBVEŠČENA O MOŽNOSTI ŠKODE. Primer višje sile je primer izven nadzora združenih strank in lahko vključuje a ni omejen na naravne nesreče, vremenske pogoje, ogenj, jedrske nesreče, elektromagnetne impulze, teroristična dejanja, izgrede, vojne, požige, upore, vstaje, kakršne koli oborožene sovražnosti, delavske spore, zaprtja, stavke, pomanjkanja, vladne ukrepe ali omejitve, kraje, bankrote, strojne okvare, mrežne oz. sistemske motnje ali okvare, izpad interneta ali komunikacijskih sredstev, karantene, epidemije, pandemije ipd. Za dodatne stroške, izostanke, zamude, preusmeritve ali vladne ukrepe ne prevzemamo odgovornosti. Nobena združena stranka ne bo odgovorna za kršitev pogojev namestitve ali jamstev, kar vključuje a ni omejeno na neizražene pogoje ali jamstva primernosti za določen namen ali primernosti za trženje, prav tako ne bo nobena združena stranka odgovorna za druga hudodelstva namestitve (kar vključuje vsako strogo odgovornost) ter za izdelke in/ali storitve na voljo na strani. Agoda ne zagotavlja neprekinjenega dostopa do strani brez prekinitev Agodino jamstvo je izključeno ali omejeno do najvišje zakonsko določene meje. Brez vpliva na omejitve, določene v pogojih uporabe, Agodino jamstvo v nobenem primeru ne presega manjše od (a) celotnega zneska vaše rezervacije v potrditvenem e-poštnem sporočilu (bodisi za en dogodek ali serijo povezanih dogodkov) ali (b) dvesto petdeset ameriških dolarjev (ali ustrezno vsoto v lokalni valuti). Zahtevek mora biti poslan čim prej po nastanku dogodka, ki je podlaga za zahtevek. Zahtevki, kjer je prišlo do nepotrebnega odlašanja pri njihovi vložitvi, se lahko štejejo za neveljavne. Upoštevani bodo samo zahtevki z dobrim namenom. Podporna podjetja po svetu Mednarodno je podjetje Agoda Company Pte. Ltd. podprto s strani različnih lokalnih podjetij, vključno, vendar ni nujno omejeno samo na Agoda Services Co., Ltd. (Tajska), Agoda International Pte. Ltd. (Singapur in lokalne veje), Agoda International Travel Operations Pte. Ltd., Agoda International (Malezija) Sdn. Bhd., Agoda International (Hongkong) Ltd., Agoda International Hungary Kft., Agoda International Japan KK, Agoda International USA Inc., Agoda International China Co., Ltd. itd. Naloga teh podpornih podjetij je, da nudijo določeno podporo za agoda.com in v nekaterih primerih tudi pomoč uporabnikom. Podporna podjetja ne nudijo spletnih rezervacij in si ne lastijo, nadzorujejo, gostijo, upravljajo ali vzdržujejo spletnega mesta agoda.com (ali katero koli drugo spletno mesto). Sedež Agoda.com je samo v registrirani pisarni v Singapurju in ne v sedežih podpornih podjetij, ki so po vsem svetu. Podporna podjetja nimajo dovoljenja, da delujejo v imenu agoda.com, kot procesorji naročil ali zastopniki, zato stranke ne morejo opraviti rezervacije preko katere koli od teh pisarn. Razno Agoda na noben način (neposredno ali posredno, neodvisno ali v povezavi s katero koli stranko) ni lastnik, upravljalec, operater ali nadzornik namestitev ali njihovih sob. Namestitve so odgovorne in zavezane zagotavljanju storitev nočitev in sprejemanju ljudi, ki so preko Agode rezervirali svoje mesto v namestitvi. Strinjate se, da ne boste tožili ali zahtevali nadomestila od Agode zaradi odgovornosti, škode ali izgube, kar zajema pravne takse in stroške, ki jih zaračuna Agoda, ali so posledica dejavnosti, nedejavnosti ali izostanka z vaše strani. Če uporabljate stran za ali v imenu tretje osebe ("tretja oseba"), kot je družinski član ali potovalni spremljevalec, ste odgovorni za vse napake glede točnosti podanih informacij v povezavi s takšno uporabo. Poleg tega morate tretjo osebo obvestiti o vseh veljavnih pogojih in določilih. Vsaka stranka, ki uporablja stran za ali v imenu tretje osebe se strinja, da ne bo tožila ali zahtevala nadomestila od Agode, ki bi lahko bil posledica vsake odgovornosti, škode, izgube, tožbe in zahtev (kar vključuje stroške obrambe) v povezavi s s tretjo osebo ali nezmožnostjo uporabnika, da izpolni predhodno navedene obveznosti. Ves čas ste zavezani k upoštevanju lokalnih zakonov in ureditev. Nekatere stvari, ki so zakonsko dovoljene v nekaterih državah, so morda v drugih prepovedane. Pozanimajte se o veljavnih omejitvah. Agoda ne more biti odgovorna v primeru, da namestitev zavrne vašo prijavo ali če vas zaradi pravnih ali regulatornih razlogov prosi, da odidete. Za večjo uporabnost je stran in pogoji uporabe na voljo v številnih jezikih in lokalnih različicah (v nekaterih primerih identificirane z različnimi zgornjimi imeni področij), a izvirajo iz angleščine. V primeru navzkrižja med angleško in prevedeno različico, velja angleška jezikovna različica pogojev uporabe. Pogoji uporabe so obravnavani ločeno. V primeru, da je za katero koli določbo ugotovljeno, da je ni mogoče uveljavljati ali je neveljavna, bo kljub temu uveljavljena v največji dovoljeni zakonski meri in ta ugotovitev ne bo vplivala na veljavnost in izterljivost katere koli druge od ostalih določb. Takšne določbe bodo zamenjane z določbami, ki se kolikor je mogoče približajo originalnemu besedilu in namenu. Agoda si pridržuje pravico, da lahko po lastni presoji spreminja, suspendira ali ukine stran in/ali del strani, vključujoč katero koli storitev ali izdelek, ki je na voljo prek strani, in/ali vašo uporabo strani ali del nje kadarkoli in iz kakršnega koli razloga in vas o tem ni dolžna obvestiti. V primeru ukinitve boste še vedno vezani, da izpolnite obveznosti pod pogoji uporabe, kar zajema vaša jamstva in jamstva zavrnitve in omejitve odgovornosti. Poleg tega Agoda ne bo odgovarjala vam ali tretji osebi za kakršno koli ukinitev vašega dostopa do strani. Agoda si pridržuje pravico do dopolnjevanja ali preklica pogojev uporabe (ali delov) po lastni presoji. Za razjasnitev dvomov, tukaj vsebovani Pogoji uporabe ne veljajo za komercialna pogodbena razmerja Agode z drugimi, kar vključuje, ampak ni omejeno na, namestitve in določene tržne partnerje. Ne pozabite, da Agoda ne more izstavljati računov z veljavnimi lokalnimi davki z izjemo za rezervacije v Singapurju. Agoda je davčni zavezanec v Singapurju in lahko izdaja račune z veljavnimi lokalnimi davki le v okviru pristojnosti Singapurja. Pogoji uporabe in določbe naših storitev so urejeni in sestavljeni v skladu s singapursko zakonodajo brez kolizijskih pravil in za reševanje vsakega spora, ki izhaja iz pogojev uporabe in naših storitev je pristojno izključno sodiščem v Singapurju. Pogodbeni (pravice tretjih oseb) zakon 2001 (pog. 53B) je izrecno izključen in za pogoje uporabe ne velja. Naša nezmožnost uveljavljanja pravice se ne odraža v odpovedi te pravice. Vaših pravic ne morete prenesti ali od njih odstopiti. Pogoje uporabe lahko kadarkoli spremenimo, tako da na strani objavimo spremenjeno različico. Zadnja različica pogojev uporabe zamenja vse prejšnje. 12. O Agodi - pogosta vprašanja Vse naše storitve nudi družba Agoda Pte. Ltd., ki je zasebna družba z omejeno odgovornostjo, ustanovljena skladno s singapurskimi zakoni in z registriranim naslovom 30 Cecil Street, Prudential Tower #19-08, Singapore 049712 in je registrirana pri računovodskem in korporacijskem regulatornem organu v Singapurju z registracijsko številko podjetja 200506877R. Agoda in njene povezane družbe imajo po svetu številne podružnice, hčerinska podjetja in pisarne. Podružnice, hčerinska podjetja in pisarne zagotavljajo zgolj interno podporo v korist Agode. Te podružnice, hčerinska podjetja in pisarne (in tudi druga partnerska podjetja) nimajo moči ali oblasti za izvajanje storitev, za predstavljanje Agode ali za ustvarjanje komunikacije v imenu ali za Agodo. Imate vprašanja ali želite več informacij? Zahvaljujemo se vam, ker ste za rezervacijo namestitve in potrebne podatke obiskali spletno mesto Agoda. Upamo, da so bili pogoji uporabe v pomoč. Če potrebujete več informacij ali želite izvedeti več o Agodi, Vas prosimo, da si ogledate Pogosta vprašanja na naši spletni strani. Rezerviraj pametno, rezerviraj z Agodo!

Agoda.com je del skupine The Priceline Group, svetovni lider v spletnih turističnih rezervacijah & podobnih storitvah.

AS-AGWEB-3C02