Agodas integritetspolicy


Inledning

Senast uppdaterad 14 augusti 2015

Agoda.com ägs och drivs av Agoda Company Pte. Ltd. (hädanefter "Agoda" eller "vi"), ett bolag registrerat i Singapore. Denna integritetspolicy beskriver hur vi som innehavare av datauppgifter samlar in, använder, lämnar ut och på annat sätt bearbetar uppgifter om privatpersoner ("personuppgifter") som vi får i samband med tjänster som är tillgängliga på Agodas webbplats www.agoda.com ("webbplatsen"). Hänvisningar till webbplatsen inkluderar olika versioner av denna, inklusive (men inte nödvändigtvis begränsat till) mobila webbplatser och mobilapplikationer. Genom att besöka webbplatsen samtycker du till att personuppgifter om dig samlas in, används, lämnas ut och bearbetas enligt denna integritetspolicy.

Emellanåt kan Agoda komma att se över denna integritetspolicy för att anpassa den till lagändringar, sättet på vilket vi samlar in och använder personuppgifter, webbplatsens funktioner eller tekniska framsteg. Om vi gör förändringar i sättet på vilket vi samlar in och använder dina personuppgifter noterar vi dessa ändringar i denna integritetspolicy och skriver det aktuella datumet för ändringarna i början av integritetspolicyn. Därför bör du regelbundet gå tillbaka till denna integritetspolicy för att ha den senaste versionen av våra policies och vårt sätt att jobba. Agoda kommer även att i förväg tydligt informera om ändringar som ska implementeras. Om du inte samtycker till några av ändringarna i integritetspolicyn ber vid dig att inte använda webbplatsen i fortsättningen. Vi ber dig läsa igenom och godta ändringarna i integritetspolicyn om du använder webbplatsen efter datumet för ändringarna.

Information som vi samlar in

Vi samlar in personuppgifter och annan information som du anger när du använder webbplatsen. Detta kan bestå av ditt namn, adress, telefonnummer, kreditkortsinformation, e-postadress, hotellnamn, hotelladress och/eller vistelselängd. Vi samlar även in icke-personliga uppgifter som kan kopplas ihop med dina personuppgifter såsom ditt inloggningsnamn, IP-adress, geografisk data, typ av operativsystem, nationalitet och lösenord samt sökpreferenser på webbplatsen och i sökmotorer.

Skydd av personuppgifter

För att undvika obehörig åtkomst, upprätthåller vi nödvändiga fysiska, elektroniska och organisatoriska rutiner för att skydda personuppgifter mot oavsiktlig eller olaglig förstörelse, förlust eller modifiering genom olyckshändelse, obehörigt avslöjande eller obehörig åtkomst. För att skydda transaktioner med kreditkort använder Agoda.com Secure Socket Layer-teknologi som krypterar kreditkortsinformationen under överföringen.

Hur vi använder informationen som vi samlar in - Sparade kortuppgifter

Vi använder personuppgifter och annan information insamlad från webbplatsen för att (a) på din begäran registrera dig på webbplatsen och skapa ett användarkonto (b) för att tillhandahålla begärda tjänster (primärt för att behandla och bekräfta bokningar med boendet) efter att dina referenser har verifierats, (c) för att ge dig information om våra tjänster på webbplatsen och andra webbsidor och till att kunna kommunicera med dig till den grad som är nödvändig för att kunna tillhandahålla önskade tjänster, (d) för att utveckla tjänster som möjliggör enklare användning av webbplatsen och (e) för en allmän optimering av webbplatsen eller (f) kontakta dig om det är några problem med din bokning. Detta inkluderar snabbare beställningar, bättre kundtjänst och aktuell information om nya tjänster och specialerbjudanden. Emellanåt kan Agoda komma att kontakta dig och be om feedback om vilka erfarenheter du har av att använda webbplatsen för att hjälpa oss att förbättra webbplatsen, skicka nyhetsbrev eller erbjuda extrapriser och erbjudanden till dig som användare om du har gett ditt samtycke till att få sådan information. Om du föredrar att inte få meddelanden om extrapriser och erbjudanden eller andra marknadsföringsmeddelanden kan du enkelt tacka nej (“avprenumerera”) till dessa genom att klicka på en angiven länk i dessa meddelanden och på så vis meddela Agoda din avbeställning närsomhelst. Bekräftelsebreven och textmeddelandena som skickas efter din bokning och meddelanden om gästrecensioner efter er vistelse räknas inte marknadsföringsmeddelanden då dessa är en del av bokningsprocessen. Detta tillåter dig att checka in och recensera boendet efter din vistelse. Du kommer att fortsätta att få dessa meddelanden även om du avprenumererat från våra marknadsföringsmeddelanden. Att lämna gästrecensioner är helt valfritt, men kommer att hjälpa andra kunder att fatta välgrundade beslut. När du loggar in har du möjligheten att spara dina kreditkortsuppgifter på ditt personliga konto för att kunna boka och betala snabbare i framtiden. Dina kortuppgifter är alltid säkra genom en stark kryptering, och du kan alltid logga in på ditt personliga konto för att radera, ändra eller lägga till vissa kortuppgifter. Av säkerhetsskäl kan man inte ändra kortets nummer (men kortuppgifterna kan raderas). Endast de sista 4 siffrorna kan ses. Var god observera att vi kommer att spara de fyra sista siffrorna på ditt kreditkort på ett säkert sätt vid alla bokningar som görs (detta krävs för att hantera eventuella ansökningar om återbetalning för en bokning).

Utlämnande av dina personuppgifter

Agoda kan lämna ut dina personuppgifter till leverantörer, såsom boenden, och andra tredje parter som vi anlitar för utförande av tjänster åt oss; till exempel lojalitetsprogram från tredje part, webbhotell, dataanalyser, marknadsföring (också på sådana tredje parters egna webbsidor), kundservice, kreditkort- och betaltjänster, samt relaterade tjänster. Alla sådana tredje parter är skyldiga att bevara säkerheten och sekretessen kring personuppgifter och att bearbeta personuppgifter i enlighet med våra instruktioner.

I vissa fall kan Agoda kräva att du kommunicerar direkt med en tredje part för att erhålla tjänster, eller när du använder webbsidan för att boka ett boende eller erhålla annan tjänst (såsom poäng från ett lojalitetsprogran från en tredje part). Vi kan förse detta boende eller en annan involverad tredje part med dina personuppgifter.

Agoda kan föreslå andra tjänster (vanligtvis tillägg) för att underlätta planeringen av din resa, för att erbjuda särskilda fördelar (till exempel för att få poäng från lojalitets- eller bonusprogram från tredje part) eller för ett annat syfte som kan vara av intresse för dig. Dessa tjänster erbjuds av tredjepartsleverantörer. Såsom angivits ovan kan relevant data om den här tjänsten delas med tredjepartsleverantörer för att säkerställa den bästa möjliga tjänsten.

Bortsett från utlämning av personuppgifter som beskrivs i denna integritetspolicy eller personuppgifter som krävs eller är tillåtna av relevanta myndigheter och uppgifter som behöver utlämnas till relevant hotell för att fullfölja din önskade bokning samt utlämning av vissa personuppgifter till utvalda samarbetspartners (dessa uppgifter används endast i rapporterings- och analyssyfte), lämnar vi inte ut dina personuppgifter till tredje parter utan ditt godkännande. Men vi förbehåller oss rätten att lämna ut dina personuppgifter till våra systerbolag (koncern) i och utanför ditt hemland och våra systerbolags (koncerns) anställda, agenter och företrädare som får tillgång till denna information med vårt godkännande och som behöver tillgång till denna information för att kunna tillhandahålla begärda tjänster (inklusive kundservice) och interna (revisions/kontroll) undersökningar.

Agoda kan, i enlighet med gällande lag, lämna ut personuppgifter för att skydda sig själv mot ansvar, att svara på stämningar, rättsliga processer, berättigade krav, häktningsorders eller liknande från brottsbekämpande myndigheter, för att undersöka bedrägerier, andra oegentligheter eller annat som krävs eller är nödvändigt för att följa gällande lagar, för att skydda våra legitima intressen, eller till köparna i samband med försäljning, överlåtelse, eller annan överföring av hela eller en del av vår verksamhet eller företag. Vi kan också, i enlighet med gällande lagar, lämna ut personuppgifter för att genomföra eller tillämpa de villkor som gäller för våra tjänster, eller för att skydda Agodas, våra användares eller andras rättigheter, egendom och säkerhet.

I de situationer som beskrivs ovan, kan mottagaren av personuppgifter finnas i ett land som kanske har en annan standard på sitt integritetsskydd jämfört med de som garanteras lagar som tillämpas i ditt hemland.

Vår policy gällande kakor (cookies) och sidtaggar

Genom att använda vår webbplats godkänner du användandet av våra kakor och taggar som beskrivs nedan. Vår webbplats använder sessionskakor, beständiga kakor och sidtaggar för att samla in och spara viss information om användaren. En kaka är en liten datafil som sänds till din dator från webbplatsen och som sparas på din hårddisk. En sidtagg är en bit av en kod som läser och skriver data till kakor. Båda kakor och sidtaggar kan vara från Agoda och/eller tredjepartsförsäljare som vi har valt att arbeta med. Sessionskakor försvinner från din dator när du stänger din webbläsare. Beständiga kakor sparas på din dator under en längre tid och försvinner inte när du stänger webbläsaren. Du kan dock välja att ta bort dessa kakor när som helst i inställningarna för din webbläsare. Användandet av kakor och sidtaggar kan variera och beskrivs närmre i lämpliga stycken längre ner.

Välja bort

Om du vill förhindra din webbläsare att acceptera kakor, vill bli meddelad varje gång en kaka sparas på din dator eller om du vill ta bort kakor från din dator, vänligen gör då de nödvändiga ändringarna i din webbläsares verktygsfält, vanligen hittar du dessa under menyerna "Hjälp" och "Internetalternativ". Om du stänger av eller tar bort kakorna från din dator kan det hända att du inte kan använda eller se viktiga funktioner på webbplatsen. Du kommer att vara tvungen att ange dina inloggningsuppgifter på nytt. Observera att även om du väljer att ta bort "tredje part kakor" (se nedan) eller använder en blank kaka betyder det inte att du i fortsättningen inte kommer omfattas av online-marknadsföring eller marknadsanalys. Det betyder dock att de nätverk som du valde att lämna inte längre kommer att skicka annonser skräddarsydda efter ditt surfmönster och dina webbplatspreferenser. Observera också att även om du tar bort kakorna i din webbläsare, eller använder en annan webbläsare eller dator, måste du genomföra ”opt-out proceduren”.

Informativa och ”Opt Out”-verktyg

Om du vill få mer information om informationsinsamling och metoder som används av tredjeparts marknadsföringsföretag och väljer att inte få denna information använd av dessa företag, eller om du vill välja bort online ”preference-marketing”, har du följande Välja bort-alternativ:

//www.networkadvertising.org/consumer/opt_out.asp;

och med hänsyn till våra mobilappar kan du använda följande Välja bort-alternativ:

//www.google.com/ads/preferences/html/intl/en/mobile-about.html;

//www.appsflyer.com/opt-out.

För att välja bort analysprogram kan du använda följande verktyg:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en;

//www.microsoft.com/en-us/privacystatement/default.aspx;

https://help.yahoo.com/kb/SLN4525.html;

//help.yahoo.co.jp/common/sys/sys-26.html;

//www.baidu.com/duty/safe_control.html

Agoda kan lägga till andra relevanta länkar då och då för att ge dig ett starkare integritetsskydd.

Kakor, sidtaggar och dataanvänding

Agoda kakor

Agoda använder sessionskakor för att hålla dig inloggad under hela din vistelse på webbplatsen.

Agoda använder beständiga kakor för att "personanpassa" webbplatsen för varje användare genom att komma ihåg viss angiven information samt sökpreferenser. Exempelvis sparas valt språk, inloggningsuppgifter, sökkriterier och sökresultat så att du inte behöver skriva in dem igen vid nästa besök.

Agoda använder också beständiga kakor och sidtaggar för att analysera ditt surfmönster under ditt besök på webbplatsen, och detta hjälper oss att förbättra webbplatsen och våra tjänster samt tillhandahålla "skräddarsydd" reklam (via epost, på webbplatsen, och andra webbsidor) anpassad efter användarens preferenser. Dessa kakor och sidtaggar samlar in information om vilka sidor du besökte på webbplatsen och vilka sökningar du gjorde.

Webbanalys

Tredje part företag kan använda beständiga kakor för att analysera ditt surfmönster på webbplatsen och andra webbsidor för att hjälpa oss att utveckla webbplatsen och våra tjänster. Plattformar för webbanalys kan användas för att samla oidentifierad information om till rapporter, såsom demografiska-, intresse- och intrycksrapporter. Om du säger nej till att tredje part företag ska kunna samla in information i analyssyfte, vänligen klicka på en eller flera av länkarna till tredje parter i ovannämnda ”Opt out-verktyg”-sektionen.

Tredjepartskakor och sidtaggar

Tredje part annonsföretag kan placera kakor eller sidtaggar på vissa av de sidor som du besöker på webbplatsen. Dessa kakors och sidltaggars syfte är att samla in ej personlig identifierbar information för att analysera dina intressen och sökningar på webbplatsen och för att kunna tillhandahålla annonser skräddarsydda efter dina intressen och sökningar när du besöker webbplatsen, andra webbsidor eller när du använder mobilappar. Denna ej personligt identifierbara information insamlad genom kakor och sidtaggar kan komma att delas med andra tredjepart företag i annons- och marknadsanalyssyfte. Utöver detta kan vi också dela envägs hashade (oläslig) data med tredjeparts aktörer sin använder targeting-produkter i marknadsföringssyfte. Den typens tredjeparts aktörer använder oftast hashad enhetsidentifiering för att ta fram specialframtagen reklam baserat användarens tidigare besök på sidan. En följd av detta är att tredjeparts aktörer kan visa våra reklamer på andra sidor eller mobilappar..

Reklam

Agoda kan använda en kombination av de ovannämnda kakorna eller sidtaggarna för att skräddarsy din upplevelse på sidan, vår mobilapp eller våra reklamer för dina preferenser.

Där annan marknadsföring och reklam kanske inte kräver användandet av kakor eller sidtaggar, kan tredjepartsdata användes för att avgöra när en Agoda-reklam ska visas.

Agoda tar rimliga åtgärder för att inte samla, och för att motverka användandet av, personligt identifierande data i tredjeparts-reklamlösningar, såvida du inte har gett din tillåtelse. För att tacka nej till insamlandet av data till tredjepart i marknadsföringssyfte, klicka på en eller flera av länkarna som nämns ovan i ”Opt out-verktyg”-sektionen.

Reklam och innehåll på andra sidor

Agoda använder tredjepartsverktyg för att distribuera reklamer på olika sidor. Agoda varken stöder eller motverkar målen, orsakerna eller påståendena som finns på de hemsidor som kan visa våra reklamer.

Hur du kan komma åt eller ändra dina personuppgifter

Om du vill uppdatera någon av de personuppgifter som du tidigare har angett, eller utöva någon rätt till tillgång, ändring, rättelse, radering eller motstånd mot behandlingen av dina personuppgifter som du kan ha enligt lag, kontakta oss via vår kundsupportsida.För att skydda din integritet och säkerhet kommer vi att kontrollera din identitet innan vi beviljar tillträde till eller tillåter ändringar i dina personuppgifter. Varje begäran att få tillgång till dina personuppgifter kommer att besvaras inom en rimlig tidsram. Du har också möjlighet att invända mot att dina personuppgifter används för reklam och marknadsföring, samt för att ta fram kundstatistik. Vi förbehåller oss rätten att debitera en rimlig avgift för sådan tillgång i enlighet med tillämpliga lagar.

Om du önskar att kontakta vår Dataskyddstjänsteman på Agoda eller kundtjänst gällande integritetsfrågor via e-post, använd då följande adress:

privacy@agoda.com

Alternativt kan du skicka ett brev till Dataskyddstjänstemannen på Agoda på följande adress:

Agoda Company Pte. Ltd.
c/o Data Protection Officer
30 Cecil Street
Prudential Tower #19-08
Singapore 049712

Det går också bra att ringa till vår Dataskyddstjänsteman på följande nummer:
+65 641 552 90 (samtalstaxa från Singapore tillämpas) eller annat nummer som vi kan komma att hänvisa till.

En särskild notering gällande minderåriga

Personer under 18 år är inte berättigade att använda webbplatsens hotellbokningstjänst. Vanligen tillåts minderåriga i föräldrars eller annan vårdnadshavares sällskap bo på de hotell som har bokats via webbplatsen, om inte annat anges i boendets egna regler.

Språk

Denna integritetspolicys originaltext är skriven på engelska. Översättningar har gjort till flera språk så att våra användare lättare kan ta del av policyn. Om det finns skillnader mellan den engelska versionen och en översättning, är det den engelska versionen som skall beaktas.

Användarvillkor

Vänligen se Agodas användarvillkor för ytterligare information gällande användning av webbplatsen. Denna integritetspolicy är en integrerad del av våra användarvillkor.


Agoda är en del av The Priceline Group, världsledande inom resor och relaterade tjänster online.

AS-AGWEB-3B08