eller

Agodas integritetspolicy


Inledning

Senast uppdaterad 2013-06-20

Agoda.com ägs och drivs av Agoda Company Pte. Ltd. (hädanefter "Agoda" eller "vi"). Denna integritetspolicy beskriver hur vi som innehavare av datauppgifter samlar in, använder, lämnar ut och på annat sätt bearbetar uppgifter om privatpersoner ("personuppgifter") som vi får i samband med tjänster som är tillgängliga på Agodas webbplats www.agoda.com ("webbplatsen"). Hänvisningar till webbplatsen inkluderar olika versioner av denna, inklusive (men inte nödvändigtvis begränsat till) mobila webbplatser och mobilapplikationer. Genom att besöka webbplatsen samtycker du till att personuppgifter om dig samlas in, används, lämnas ut och bearbetas enligt denna integritetspolicy. All information som vi samlar in och bearbetar lagras på servrar som är placerade i Hongkong SAR, en jurisdiktion som kanske inte har en lika hög nivå av integritetsskydd som garanteras av de lagar som tillämpas i ditt land.

Emellanåt kan Agoda komma att se över denna integritetspolicy för att anpassa den till lagändringar, sättet på vilket vi samlar in och använder personuppgifter, webbplatsens funktioner eller tekniska framsteg. Om vi gör förändringar i sättet på vilket vi samlar in och använder dina personuppgifter noterar vi dessa ändringar i denna integritetspolicy och skriver det aktuella datumet för ändringarna i början av integritetspolicyn. Därför bör du regelbundet gå tillbaka till denna integritetspolicy för att ha den senaste versionen av våra policies och vårt sätt att jobba. Agoda kommer även att i förväg tydligt informera om ändringar som ska implementeras. Om du inte samtycker till några av ändringarna i integritetspolicyn ber vid dig att inte använda webbplatsen i fortsättningen. Vi ber dig läsa igenom och godta ändringarna i integritetspolicyn om du använder webbplatsen efter datumet för ändringarna.

Information som vi samlar in

Vi samlar in personuppgifter och annan information som du anger när du använder webbplatsen. Detta kan bestå av ditt namn, adress, telefonnummer, kreditkortsnummer, e-postadress, hotellnamn, hotelladress och/eller vistelselängd. Vi samlar även in icke-personliga uppgifter som kan kopplas ihop med dina personuppgifter såsom ditt inloggningsnamn, IP-adress, geografisk data, typ av operativsystem, nationalitet och lösenord samt sökpreferenser på webbplatsen och i sökmotorer.

Skydd av personuppgifter

För att undvika obehörig åtkomst, upprätthåller vi nödvändiga fysiska, elektroniska och organisatoriska rutiner för att skydda personuppgifter mot oavsiktlig eller olaglig förstörelse, förlust eller modifiering genom olyckshändelse, obehörigt avslöjande eller obehörig åtkomst. För att skydda transaktioner med kreditkort använder Agoda.com Secure Socket Layer-teknologi som krypterar kreditkortsinformationen under överföringen.

Hur vi använder informationen som vi samlar in

Vi använder personuppgifter och annan information insamlad från webbplatsen för att (a) på din begäran registrera dig på webbplatsen och för att ansluta dig till Agodas bonusprogram, (b) för att tillhandahålla begärda produkter och tjänster (primärt för att behandla bokningar), (c) för att ge dig information om våra produkter och tjänster på webbplatsen och andra webbsidor och till att kunna kommunicera med dig till den grad som är nödvändig för att kunna tillhandahålla önskade produkter och tjänster, (d) för att utveckla tjänster som möjliggör enklare användning av webbplatsen och (e) för en allmän optimering av webbplatsen. Detta inkluderar snabbare beställningar, bättre kundtjänst och aktuell information om nya tjänster och specialerbjudanden. Emellanåt kan Agoda komma att kontakta dig och be om feedback om vilka erfarenheter du har av att använda webbplatsen för att hjälpa oss att förbättra webbplatsen, eller erbjuda extrapriser och erbjudanden till dig som användare om du har gett ditt samtycke till att få sådan information. Om du föredrar att inte få meddelanden om extrapriser och erbjudanden kan du enkelt tacka nej till dessa genom att klicka på en angiven länk i dessa meddelanden och på så vis meddela Agoda din avbeställning.

Utlämnande av dina personuppgifter

Agoda kan lämna ut dina personuppgifter till tredje part som vi anlitar för utförande av tjänster åt oss; till exempel webbhotelltjänster, dataanalyser, marknadsföring av våra produkter och tjänster också på sådana tredje parters egna webbsidor, hantering av kreditkortstransaktioner eller för att på andra sätt erbjuda kundservice. Alla sådana tredje parter är skyldiga att bevara säkerheten och sekretessen kring personuppgifter och att bearbeta personuppgifter i enlighet med våra instruktioner.

I vissa fall kan Agoda kräva att du kommunicerar direkt med en tredje part för att erhålla tjänster, eller om du använder webbsidan för att boka hotell eller erhålla annan produkt eller tjänst kan vi förse detta hotell eller en annan involverad tredje part med dina personuppgifter.

Bortsett från utlämning av personuppgifter som beskrivs i denna integritetspolicy eller personuppgifter som krävs av relevanta myndigheter och uppgifter som behöver utlämnas till relevant hotell för att fullfölja din önskade bokning samt utlämning av vissa personuppgifter till utvalda samarbetspartners (dessa uppgifter används endast i rapporterings- och analyssyfte), lämnar vi inte ut dina personuppgifter till tredje parter utan ditt godkännande. Men vi förbehåller oss rätten att lämna ut dina personuppgifter till våra systerbolag (koncern) i och utanför ditt hemland och våra systerbolags (koncerns) anställda, agenter och företrädare som får tillgång till denna information med vårt godkännande och som behöver tillgång till denna information för att kunna tillhandahålla begärda tjänster (inklusive kundservice) och interna (revisions/kontroll) undersökningar.

Agoda kan, i enlighet med gällande lag, lämna ut personuppgifter för att skydda sig själv mot ansvar, att svara på stämningar, rättsliga processer, berättigade krav från brottsbekämpande myndigheter, eller annat som krävs eller är nödvändigt för att följa gällande lagar, eller till köparna i samband med försäljning, överlåtelse, eller annan överföring av hela eller en del av vår verksamhet eller företag. Vi kan också, i enlighet med gällande lagar, lämna ut personuppgifter för att genomföra eller tillämpa de villkor som gäller för våra produkter och tjänster, eller för att skydda Agodas, våra användares eller andras rättigheter, egendom och säkerhet.

I de situationer som beskrivs ovan, kan mottagaren av personuppgifter finnas i ett land som kanske inte har en lika hög nivå av integritetsskydd som garanteras av de lagar som tillämpas i ditt hemland.

Vår policy gällande kakor (cookies) och pixeltaggar

Vår webbplats använder sessionskakor, beständiga kakor och pixeltaggar (också kallade "clear gifs") för att samla in och spara viss information om användaren. En kaka är en liten datafil som sänds till din dator från webbplatsen och som sparas på din hårddisk. Sessionskakor krävs för att du ska kunna använda webbplatsens alla funktioner och de försvinner från din dator när du stänger din webbläsare. Beständiga kakor sparas på din dator under en längre tid och förvinner inte när du stänger webbläsaren. Du kan dock välja att ta bort dessa kakor när som helst i inställningarna för din webbläsare.

Genom att besöka webbplatsen godtar du användandet av kakor och pixeltaggar som beskrivs nedantill. Om du vill förhindra din webbläsare att acceptera kakor, vill bli meddelad varje gång en kaka sparas på din dator eller om du vill ta bort kakor från din dator, vänligen gör då de nödvändiga ändringarna i din webbläsares verktygsfält, vanligen hittar du dessa under menyerna "Hjälp" och "Internetalternativ". Om du stänger av eller tar bort kakorna från din dator kan det hända att du inte kan använda eller se viktiga funktioner på webbplatsen. Du kommer att vara tvungen att ange dina inloggningsuppgifter på nytt och det är möjligt att du får begränsad tillgång till delar av webbplatsen. Observera att även om du väljer att ta bort "tredje part kakor" (se nedan) eller använder en blank kaka betyder det inte att du i fortsättningen inte kommer omfattas av online-marknadsföring eller marknadsanalys. Det betyder dock att de nätverk som du valde att lämna inte längre kommer att skicka annonser skräddarsydda efter ditt surfmönster och dina webbplatspreferenser. Observera också att även om du tar bort kakorna i din webbläsare, eller använder en annan webbläsare eller dator, måste du genomföra ”opt-out proceduren”.

Agoda kakor

Agoda använder sessionskakor för att hålla dig inloggad under hela din vistelse på webbplatsen.

Agoda använder beständiga kakor för att "personanpassa" webbplatsen för varje användare genom att komma ihåg viss angiven information samt sökpreferenser. Exempelvis sparas valt språk, inloggningsuppgifter, sökkriterier och sökresultat.

Agoda använder också beständiga kakor och pixeltaggar för att analysera ditt surfmönster under ditt besök på webbplatsen, och detta hjälper oss att förbättra webbplatsen och våra tjänster samt tillhandahålla "skräddarsydd" reklam (via epost, på webbplatsen, och andra webbsidor) anpassad efter användarens preferenser. Dessa kakor och pixeltaggar samlar in information om vilka sidor du besökte på webbplatsen och vilka sökningar du gjorde.

Webbanalys

Tredje part företag kan använda beständiga kakor för att analysera ditt surfmönster på webbplatsen och andra webbsidor för att hjälpa oss att utveckla webbplatsen och våra tjänster. Om du säger nej till att tredje part företag ska kunna samla in information i analyssyfte, vänligen klicka på en eller flera av de nedanstående länkarna till tredje parter:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en;
http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/cookies/managing/;
http://www.microsoft.com/privacystatement/en-us/bing/default.aspx#;
http://help.yahoo.com/kb/index?page=content&y=PROD_MAIL_CLASSIC&locale=en_US&id=SLN3253;
http://advertising.yahoo.com/smallbusiness/ysm;
http://help.yahoo.co.jp/common/sys/sys-26.html;
http://www.baidu.com/duty/safe_control.html;
http://www.appsflyer.com/opt-out och liknande länkar som Agoda kan komma att lägga till.

Se ovan för en förklaring av vår policy gällande insamling av information i analyssyfte.

Tredje part annonsering

Tredje part annonsföretag kan placera kakor eller pixeltaggar på vissa av de sidor som du besöker på webbplatsen. Dessa kakors och pixeltaggars syfte är att samla in ej personlig identifierbar information för att analysera dina intressen och sökningar på webbplatsen och för att kunna tillhandahålla annonser skräddarsydda efter dina intressen och sökningar när du besöker webbplatsen och andra webbsidor. Denna ej personlig identifierbara information insamlad genom kakor och pixeltaggar kan komma att delas med andra tredje part företag i annons- och marknadsanalyssyfte.

Om du önskar mer information om de uppgifter som samlas in av tredje part företag och hur du kan välja att dessa företag inte får tillgång till dessa uppgifter eller om du vill välja bort riktad online-reklam, vänligen klicka här: http://www.networkadvertising.org/consumer/opt_out.asp och/eller här: http://www.vizury.com/website/optout.html och för våra mobilappar vänligen klicka här: https://ad-x.co.uk/dont_track.php.

Hur du kan komma åt eller ändra dina personuppgifter

Om du vill uppdatera någon av de personuppgifter som du tidigare har angett, eller utöva någon rätt till tillgång, rättelse, radering eller motstånd mot behandlingen av dina personuppgifter som du kan ha enligt lag, kontakta oss via vår kundsupportsida. För att skydda din integritet och säkerhet kommer vi att kontrollera din identitet innan vi beviljar tillträde till eller tillåter ändringar i dina personuppgifter. Varje begäran att få tillgång till dina personuppgifter kommer att besvaras inom en rimlig tidsram. Du har också möjlighet att invända mot att dina personuppgifter används för reklam och marknadsföring, samt för att ta fram kundstatistik.

Om du önskar att kontakta vår kundtjänst gällande integritetsfrågor via e-post, använd då följande adress:

privacy@agoda.com

Alternativ kan du skicka ett brev till Agoda på följande adress:

Privacy c/o Agoda Company Pte. Ltd.
20 Cecil Street #14-01
Singapore 049705

Det går också bra att ringa till vår kundtjänst, 24-timmar om dygnet - 7 dagar i veckan, på följande nummer:
+44 20 3027 7900 (internationell samtalstaxa tillämpas) eller annat nummer som vi kan komma att hänvisa till.

En särskild notering gällande minderåriga

Personer under 18 år är inte berättigade att använda webbplatsens hotellbokningstjänst. Vanligen tillåts minderåriga i föräldrars eller annan vårdnadshavares sällskap bo på de hotell som har bokats via webbplatsen, om inte annat anges i hotellets egna regler.

Språk

Denna integritetspolicys originaltext är skriven på engelska. Översättningar har gjort till flera språk så att våra användare lättare kan ta del av policyn. Om det finns skillnader mellan den engelska versionen och en översättning, är det den engelska versionen som skall beaktas.

Användarvillkor

Vänligen se Agodas användarvillkor för ytterligare information gällande användning av webbplatsen. Denna integritetspolicy är en integrerad del av våra användarvillkor.


AS-AGWEB-3A06