นโยบายความเป็นส่วนตัว

บทนำ

อัปเดตครั้งล่าสุดเมื่อ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2558

Agoda Company Pte. Ltd. (“Agoda” หรือ “เรา”) ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนที่ประเทศสิงคโปร์ คือ บริษัทผู้เป็นเจ้าของและดำเนินการเว็บไซต์ Agoda.co.th นโยบายความเป็นส่วนตัวต่อไปนี้จะอธิบายถึงวิธีที่เราในฐานะผู้บริหารจัดการข้อมูล รวบรวม ใช้ เปิดเผย และดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนของท่านได้ (“ข้อมูลส่วนบุคคล”) ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับการให้บริการของเราผ่านทางเว็บไซต์ www.agoda.com ("Site")("เว็บไซต์") การอ้างอิงถึงเว็บไซต์ดังกล่าวในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้หมายรวมถึงผลิตภัณฑ์ที่พัฒนามาจากเว็บไซต์นี้ด้วย อาทิ เว็บไซต์สำหรับอุปกรณ์พกพาและแอปพลิเคชั่นต่างๆ เมื่อท่านเยี่ยมชมเว็บไซต์ของอโกด้า ท่านได้ยินยอมให้เรารวบรวม ใช้ เปิดเผย และดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่ได้ระบุไว้ในนโบบายความเป็นส่วนตัวนี้

อโกด้าจะทำการปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เมื่อถึงเวลาที่สมควร เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงกฎหมายที่เปลี่ยนแปลงไป ขั้นตอนการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลและแนวทางการนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ จุดเด่นของเว็บไซต์ หรือความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี หากเราเปลี่ยนแปลงวิธีการรวบรวมหรือวิธีการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล เราจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงนั้นให้ท่านทราบในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ โดยจะระบุวันที่เริ่มมีผลบังคับใช้ไว้ที่ด้านบนของนโยบายความเป็นส่วนตัว ดังนั้น ท่านจึงควรตรวจดูนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นประจำ เพื่อให้ทราบถึงนโบยายและแนวทางการปฏิบัติล่าสุดของเรา นอกจากนี้ อโกด้ายังจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ท่านทราบก่อนที่จะเริ่มมีการนำมาใช้ โปรดหยุดใช้เว็บไซต์ของเรา หากท่านไม่เห็นด้วยกับการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงใดๆ ในนโยบายความเป็นส่วนตัว การเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้หลังวันที่ที่การปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวมีผลบังคับใช้นั้นถือว่าท่านได้ยอมรับการปรับปรุงดังกล่าวแล้ว

เรารวบรวมข้อมูลอะไรบ้าง

อโกด้ารวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านซึ่งท่านมอบให้แก่เราเมื่อใช้บริการเว็บไซต์ ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวรวมถึงชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ รายละเอียดบัตรเครดิต ที่อยู่อีเมล ชื่อโรงแรม ที่ตั้งโรงแรม และ/หรือระยะเวลาการเข้าพัก นอกเหนือจากนั้น เรายังรวบรวมข้อมูลที่ไม่ระบุตัวตนของท่านซึ่งอาจเชื่อมโยงไปสู่ข้อมูลส่วนตัวของท่านได้ โดยข้อมูลดังกล่าวได้แก่ชื่อล็อกอิน รหัสตัวเลขประจำเครื่องคอมพิวเตอร์ (IP Address) ข้อมูลทางภูมิศาสตร์ประเภทของระบบปฏิบัติการ สัญชาติ และรหัสผ่าน รวมไปจนถึงการตั้งค่าค้นหาที่เกี่ยวข้องกับการค้นหาสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยเฉพาะและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานอินเทอร์เน็ตทั่วไป

เราปกป้องข้อมูลส่วนตัวของท่านอย่างไร

เพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของท่านโดยไม่ได้รับอนุญาต เราได้นำกระบวนการทางด้านการปฏิบัติ ทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ และทางด้านองค์การมาใช้อย่างเหมาะสมเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนตัวจากการทำลายที่เกิดขึ้นโดยอุบัติเหตุหรือผิดกฎหมาย การสูญหายโดยอุบัติเหตุ การดัดแปลงและการเปิดเผยหรือการเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต ยิ่งกว่านั้น เพื่อเป็นการปกป้องการทำธุรกรรมด้วยบัตรเครดิต ปัจจุบัน Agoda.co.th จึงได้นำเทคโนโลยี Secure Socket Layer มาใช้เพื่อเปลี่ยนข้อมูลบัตรเครดิตให้เป็นรหัสในระหว่างการส่งผ่านข้อมูล

เราใช้ข้อมูลบัตรเครดิตในไฟล์ที่รวบรวมมาอย่างไร

เรานำข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลอื่นๆที่รวบรวมผ่านทางเว็บไซต์มาใช้ (ก.) เพื่อลงทะเบียนท่านกับเว็บไซต์ของอโกด้าและสร้างบัญชีผู้ใช้ของท่าน (ข.) เพื่อจัดหาบริการตามที่ท่านร้องขอ (ส่วนใหญ่เพื่อดำเนินการและยืนยันการจองของท่านกับที่พัก) หลังการตรวจสอบหลักฐานการรับรอง (ค.) เพื่อจัดหาข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของเราบนเว็บไซต์ www.agoda.com หรือเว็บไซต์อื่นให้แก่ท่านและติดต่อสื่อสารกับท่านตามที่จำเป็นในการจัดหาบริการตามคำขอ (ง.) เพื่อสร้างสิ่งใหม่ๆซึ่งจะทำให้ท่านใช้บริการของเว็บไซต์ได้ง่ายยิ่งขึ้น (จ.) ได้รับประสบการณ์การใช้งานที่ดีขึ้นรวมถึงปรับปรุงประสิทธิภาพให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด หรือ (ช.) เพื่อติดต่อท่านหากมีเรื่องใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจองของท่าน ซึ่งจะช่วยให้เราได้รับคำขอจองห้องพักได้เร็วยิ่งขึ้น ให้บริการลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น และแจ้งให้ท่านทราบเกี่ยวกับบริการใหม่และข้อเสนอพิเศษได้อย่างทันท่วงที อโกด้าอาจจะติดต่อท่านเป็นระยะๆ เพื่อขอคำติชมเกี่ยวกับประสบการณ์ที่ท่านได้รับจากการใช้เว็บไซต์ของเราเพื่อนำมาปรับปรุง เพื่อส่งจดหมายข่าวสาร หรือเพื่อนำเสนอส่วนลดหรือโปรโมชั่นพิเศษให้แก่ท่านในฐานะผู้ใช้ตามที่ท่านได้ตกลงยินยอมที่จะรับข้อเสนอดังกล่าว หากท่านไม่ต้องการได้รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับส่วนลดหรือโปรโมชั่นพิเศษ หรือข้อความทางการตลาดที่เกี่ยวข้อง ท่านสามารถใช้ไฮเปอร์ลิงก์ (“ยกเลิกการรับข่าวสาร”) ที่ปรากฏอยู่ในการแจ้งเตือนเหล่านั้นเพื่อตอบกลับให้ทางอโกด้าทราบได้ตลอดเวลา อีเมลและข้อความการยืนยันที่ถูกส่งหลังการจอง รวมถึงอีเมลการรีวิวของผู้เข้าพักที่ถูกส่งหลังจากท่านออกจากที่พักตามลำดับไม่ใช่ข้อความทางการตลาด แต่เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการการจองที่พักของท่าน กระบวนการนี้จะให้ท่านสามารถเข้าที่พักและให้คะแนนที่พักหลังการพำนักหากท่านต้องการ ท่านจะรับข่าวสารนี้เรื่อยๆ ถึงแม้ท่านจะปิดรับข้อความทางการตลาด การรีวิวของผู้เข้าพักเป็นเพียงตัวเลือกเท่านั้น แต่รีวิวจะช่วยให้ผู้เข้าพักท่านอื่นตัดสินใจได้ง่ายขึ้น เมื่อท่านล็อคอิน ท่านสามารถบันทึกข้อมูลบัตรเครดิตที่บัญชีผู้ใช้ของท่านสำหรับการจองและการชำระเงินที่รวดเร็วกว่าในอนาคต ข้อมูลบัตรเครดิตของท่านได้รับความปลอดภัยโดยการลงรหัสที่แข็งแกร่ง และท่านสามารถเข้าสู่ระบบบัญชีผู้ใช้เพื่อลบ แก้ไข หรือเพิ่มรายละเอียดต่างๆ ของบัตรเครดิต ด้วยเหตุผลทางความปลอดภัย ตัวเลขไม่สามารถแก้ไข (แต่ข้อมูลบัตรเครดิตสามารถลบ) เมื่อท่านดูรายละเอียดบัตรเครดิต ตัวเลขหลังสี่หลักเท่านั้นของตัวเลขทั้งหมดจะปรากฏ โปรดทราบว่าเราจะเก็บรักษาเลขสี่หลักนี้อย่างปลอดภัยในขณะที่ท่านจอง (เลขสี่หลักนี้จำเป็นต้องใช้ในกรณีที่มีการร้องขอการคืนเงิน)

เราแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลกับใคร

อโกด้าอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับผู้จัดหา เช่น ลอยัลตี้โปรแกรมบุคคลที่สาม ซึ่งเราแต่งตั้งมาเพื่อให้บริการในฐานะตัวแทนของเราเช่นเว็บโฮสติ้งและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการตลาด (รวมถึงบนเว็บไซต์ของบุคคลที่สามเหล่านั้น)เพื่ออำนวยลูกค้าสัมพันธ์ เพื่อการดูแลบัตรเครดิตและบริการการชำระเงิน และเพื่อการบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง บุคคลที่สามดังกล่าวจะอยู่ภายใต้ข้อบังคับในการรักษาความปลอดภัยและความลับของข้อมูลส่วนบุคคล และจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลตามคำสั่งของเราเท่านั้น

ในบางกรณี อโกด้าอาจขอให้ท่านติดต่อโดยตรงกับบุคคลที่สามเพื่อรับบริการ (เช่นบริการสะสมแต้มจากลอยัลตี้โปรแกรมบุคคลที่สาม) หรือเราอาจให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับทางที่พักหรือบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้อง เมื่อท่านใช้เว็บไซต์ของเราเพื่อสำรองห้องพักหรือรับบริการ

อโกด้าอาจมีการให้บริการอื่นๆ (เช่น บริการ"เพิ่มเติม") เพื่อช่วยให้ท่านวางแผนการเดินทางหรือรับประโยชน์อื่นๆ (เช่นแต้มสะสมจากลอยัลตี้บุคคลที่สามหรือโปรแกรมสะสมไมล์) หรือสำหรับสิ่งอื่นใดที่ท่านสนใจ บริการนี้มาจากผู้สนับสนุนบุคคลที่สาม อย่างที่กล่าวข้างต้น อาจมีการแบ่งปันข้อมูลที่เกียวข้องกับบุคคลที่สามเพื่อการบริการที่สะดวกและเหมาะสมยิ่งขึ้น

เราจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อบุคคลที่สามโดยไม่ได้รับการยินยอมจากท่าน เว้นเสียแต่เป็นการเปิดเผยข้อมูลดังที่มีระบุในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ หรือการเปิดเผยข้อมูลตามการอนุญาตทางกฎหมายของเขตอำนาจศาลใดๆ ที่เกี่ยวข้องดังจะกล่าวถึงด้านล่าง รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลที่จำเป็นสำหรับดำเนินการที่จองที่พักในโรงแรมที่ท่านเลือกให้เสร็จสมบูรณ์ ตลอดจนการแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลเฉพาะรายการกับพันธมิตรที่เกี่ยวข้อง (รายละเอียดเกี่ยวกับท่านจะถูกนำไปใช้เพื่อจุดประสงค์ด้านการรายงานและวิเคราะห์เท่านั้น) อย่างไรก็ตาม เราขอสงวนสิทธิที่จะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อบริษัทหรือกลุ่มบริษัทพันธมิตรของเรา (ทั้งในและนอกประเทศของท่าน) ซึ่งรวมถึงพนักงานของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทพันธมิตร เอเย่นต์ และผู้แทนที่ไว้วางใจได้ของเราที่สามารถเข้าถึงข้อมูลนี้ได้โดยได้รับอนุญาตจากอโกด้าและจำเป็นต้องทราบหรือเข้าถึงข้อมูลนี้เพื่อดำเนินการให้บริการตามคำขอของท่าน (รวมถึงงานบริการลูกค้าสัมพันธ์) และเพื่อการตรวจสอบภายในองค์กร (การตรวจสอบบัญชีหรือการตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนด)

อโกด้าอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยชอบด้วยกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นการป้องกันตัวเองจากความรับผิดชอบ เพื่อปฏิบัติตามหมายศาล ตามกระบวนการยุติธรรม ตามหนังสือรับรองหรือเทียบเท่า ตามคำร้องขอจากเจ้าหน้าที่ผู้รักษากฎหมาย หรือเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจเพื่อสืบค้นการทุจริตหรือการกระทำที่ผิด หรือตามความจำเป็นอื่นๆ เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายที่บังคับใช้ และเพื่อปกป้องสิทธิประโยชน์ทางกฏหมายของเรา รวมถึงเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่ผู้ซื้อในเรื่องที่เกี่ยวกับยอดขาย การมอบหมายหน้าที่ และการโอนถ่ายอื่นๆ ของส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดของธุรกิจหรือบริษัทของเรา นอกจากนี้ อโกด้ายังอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยชอบด้วยกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นการบังคับใช้ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับบริการของเรา หรือเพื่อปกป้องสิทธิ ทรัพย์สิน หรือความปลอดภัยของอโกด้า ผู้ใช้ และผู้อื่น

ในสถานการณ์เช่นที่กล่าวมาข้างต้นผู้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากอโกด้าอาจตั้งอยู่ในประเทศที่อาจจะมีระดับการปกป้องข้อมูลตามมาตรฐานที่แตกต่าง เมื่อเปรียบเทียบกับกฎหมายซึ่งบังคับใช้ในประเทศของท่าน

นโยบายของเราที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีคุกกี้และเพจแท็กมีอะไรบ้าง

เมื่อท่านเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราท่านจะเห็นการใช้คุกกี้และแท็กตามที่ได้อธิบายด้านล่าง เว็บไซต์ของเราใช้คุกกี้ชั่วคราว (Session Cookie) คุกกี้ถาวร (Persistent Cookie) และเพจแท็ก (Page Tag ) เพื่อรวมรวมและจัดเก็บข้อมูลบางประการเกี่ยวกับท่าน “คุกกี้” (Cookie) คือชิ้นข้อมูลขนาดเล็กที่เว็บไซต์ของเราส่งมายังเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านโดยเก็บไว้บนฮาร์ดไดร์ฟในคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้งาน เพจแท็กคือชิ้นส่วนโค้ดที่อ่านและเขียนข้อมูลคุกกี้ ทั้งคุกกี้และเพจแท็คอาจมาจากอโกด้าและ/หรือร้านค้าบุคคลที่สามที่เราเลือกทำงานด้วย คุกกี้ชั่วคราวนั้นจะหายไปจากคอมพิวเตอร์ของท่านเมื่อปิดเบราว์เซอร์ ส่วนคุกกี้ถาวรจะยังคงอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านแม้หลังปิดเบราว์เซอร์ ทว่าสามารถลบออกได้ตลอดเวลาผ่านการตั้งค่าเบราว์เซอร์ การใช้คุกกี้และเพจแท็กเหล่านี้มีจุดประสงค์ต่างกันไป ตามที่ได้อธิบายตามส่วนอย่างเหมาะสมด้านล่าง

การยกเลิกการได้รับการแจ้งเตือน

หากท่านไม่ต้องการให้เบราว์เซอร์ยอมรับคุกกี้ หรือหากต้องการให้แจ้งเตือนเมื่อมีคุกกี้ถูกจัดเก็บบนคอมพิวเตอร์ของท่าน หรือต้องการลบคุกกี้ออกจากคอมพิวเตอร์โปรดปรับเปลี่ยนการตั้งค่าที่จำเป็นในอินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ของท่านซึ่งโดยปกติแล้วสามารถทำได้ที่เมนู “ช่วยเหลือ” (Help) หรือ “การตั้งค่าอินเทอร์เน็ต” (Internet Options) หากท่านลบหรือปิดการทำงานของคุกกี้ผ่านการตั้งค่าเบราว์เซอร์ ท่านอาจไม่สามารถเข้าถึงการทำงานหรือใช้ส่วนที่สำคัญของเว็บไซต์นี้ได้ และต้องกรอกรายละเอียดสำหรับเข้าสู่ระบบอีกครั้ง โปรดทราบว่า การปฏิเสธคุกกี้ที่ส่งมาจากบุคคลที่สาม (กรุณาดูด้านล่าง) ไม่ได้หมายความว่า ท่านจะไม่ได้รับโฆษณาออนไลน์หรือถูกยกเว้นจากการวิเคราะห์ทางการตลาด แต่หมายความว่า เครือข่ายที่ท่านได้ปฏิเสธไปนั้นจะไม่เสนอโฆษณาที่ได้รับการปรับแต่งให้เข้ากับการตั้งค่าและรูปแบบการใช้งานเว็บไซต์ของท่านอีกต่อไป โปรดทราบว่า หากท่านล้างค่าคุกกี้ทั้งหมดบนเบราว์เซอร์ของท่านหรือใช้เบราว์เซอร์อื่นหรือคอมพิวเตอร์อื่น ท่านจำเป็นต้องตั้งค่าการปฏิเสธคุกกี้ใหม่อีกครั้ง

เครื่องมือด้านข้อมูลและการยกเลิกการได้รับการแจ้งเตือน

หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปฏิบัติเก็บข้อมูลของบริษัทด้านโฆษณาซึ่งเป็นบุคคลที่สาม หรือหากไม่ต้องการให้ข้อมูลเหล่านี้ถูกใช้โดยบริษัทเหล่านั้น หรือหากต้องการยกเลิกการได้รับการแจ้งเตือนด้านการตลาดออนไลน์ที่เกี่ยวข้อง ท่านสามารถเลือกใช้ตัวเลือกด้านล่างเพื่อยกเลิกการได้รับการแจ้งเตือน ดังนี้

//www.networkadvertising.org/consumer/opt_out.asp;

หากเป็นแอปพลิเคชันมือถือ ท่านสามารถเลือกใช้ตัวเลือกเพื่อยกเลิกการได้รับการแจ้งเตือน ดังนี้

//www.google.com/ads/preferences/html/intl/en/mobile-about.html;

//www.appsflyer.com/opt-out.

หากเป็นโปรแกรมวิเคราะห์ ท่านสามารถเลือกใช้ตัวเลือกเพื่อยกเลิกการได้รับการแจ้งเตือน ดังนี้

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en;

//www.microsoft.com/en-us/privacystatement/default.aspx;

https://help.yahoo.com/kb/SLN4525.html;

//help.yahoo.co.jp/common/sys/sys-26.html;

//www.baidu.com/duty/safe_control.html

อโกด้าอาจเพิ่มลิงก์ที่เกี่ยวข้องเป็นระยะเพื่อสนับสนุนสิทธิความเป็นส่วนตัวของท่าน

คุกกี้ เพจแท็ก และการใช้ข้อมูล

คุกกี้ของอโกด้า

อโกด้าใช้คุกกี้ชั่วคราวเพื่อคงสถานะการเข้าสู่ระบบของท่านตลอดการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา

อโกด้าใช้คุกกี้ถาวรเพื่อ“ปรับแต่ง”เว็บไซต์ให้เหมาะกับผู้ใช้แต่ละคนด้วยการจดจำข้อมูลเกี่ยวกับการมาเยี่ยมชมและกิจกรรมของผู้ใช้บนเว็บไซต์เอาไว้ อาทิ ภาษาที่เลือก หรือข้อมูลสำหรับเข้าสู่ระบบเพื่อให้ท่านไม่จำเป็นต้องกรอกข้อมูลเหล่านี้อีกครั้งในครั้งต่อไปที่เข้าใช้เว็บไซต์

อโกด้ายังใช้คุกกี้ถาวรหรือเพจแท็กเพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมการเข้าชมเว็บไซต์นี้ของท่าน การเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์อโกด้าของท่านทำให้เราสามารถปรับปรุงเว็บไซต์และบริการ อีกทั้งปรับแต่งโฆษณาของเรา (ทั้งทางอีเมลบนเว็บไซต์ของเรา และบนเว็บไซต์อื่น) ให้เป็นไปตามความสนใจของผู้ใช้งานคุกกี้และเพจแท็กเหล่านี้เก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับหน้าเว็บที่ท่านเข้าชมบนเว็บไซต์ของเราและการค้นหาที่ท่านได้ดำเนินการ

การวิเคราะห์เว็บไซต์

บริษัทบุคคลที่สามอาจใช้คุกกี้ถาวรเพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมการเข้าชมเว็บไซต์อโกด้าของท่าน การเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์นี้และเว็บไซต์อื่นๆ ของท่านทำให้เราสามารถปรับปรุงเว็บไซต์และบริการของเราได้ แพลตฟอร์มการวิเคราะห์บนเว็บไซต์อาจถูกใช้เพื่อรวบรวมข้อมูลที่ไม่สามารถระบุได้เพื่อรายงาน เช่น การรายงานความประทับใจ การรายงานสถิติจำนวนประชากร และการรายงานความสนใจ หากท่านไม่ต้องการให้บุคคลที่สามเก็บข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์ ท่านสามารถคลิกลิงก์บุคคลที่สามในหัวข้อ “เครื่องมือการยกเลิกการได้รับการแจ้งเตือน” ด้านบน

คุกกี้และเพจแท็กโดยบุคคลที่สาม

บริษัทโฆษณาที่เป็นบุคคลที่สามของเราอาจฝังคุกกี้หรือเพจแท็กไว้บนหน้าเว็บบางหน้าที่ท่านเข้าชมบนเว็บไซต์ของเรา คุกกี้หรือเพจแท็กเหล่านี้ออกแบบมาสำหรับการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ไม่ระบุตัวตนของท่าน เพื่อนำไปวิเคราะห์ความสนใจและการค้นหาของท่านบนเว็บไซต์ของเรา และเพื่อบริการโฆษณาที่ปรับแต่งมาโดยเฉพาะตามความสนใจและการค้นหาของท่านขณะเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา หรือเว็บไซต์อื่น หรือเมื่อใช้แอปพลิเคชันมือถือ ข้อมูลที่ไม่ระบุตัวตนที่รวบรวมผ่านคุกกี้และเพจแท็กเหล่านี้อาจถูกนำไปแบ่งปันกับบุคคลที่สามอื่นๆ เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการและระบุเป้าหมายการโฆษณาและในการวิเคราะห์วิจัยตลาด นอกจากนี้ เราอาจแลกเปลี่ยนข้อมูลดิบ (ข้อมูลที่ไม่สามารถถอดรหัสได้) กับร้านค้าบุคคลที่สามที่ใช้การโฆษณาเพื่อเจาะกลุ่มผลิตภัณฑ์ ร้านค้าบุคคลที่สามเหล่านี้สามารถใช้เครื่องมือระบุข้อมูลดิบเพื่อสร้างโฆษณาตามคำสั่งจากการเยี่ยมชมเว็บไซต์ก่อนหน้านี้ของผู้ใช้ เมื่อพิจารณาผลที่ตามมา ร้านค้าบุคคลที่สามจะสามารถแสดงโฆษณาของเราบนเว็บไซต์และแอปพลิเคชันมือถืออื่นๆ

การโฆษณา

อโกด้าอาจใช้ทั้งคุกกี้หรือเพจแท็กที่กล่าวข้างต้นเพื่อปรับแต่งประสบการณ์ของท่านในการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา แอปพลิเคชันมือถือของเรา และโฆษณาของเราตามที่ท่านต้องการ เราแสดงและค้นหาการทำการตลาดอีกครั้งเพื่อปรับแต่งเนื้อหาโฆษณาให้สามารถสร้างประสบการณ์ที่ดีกว่า

หากการโฆษณาแบบอื่นไม่จำเป็นต้องใช้คุกกี้หรือเพจแท็ก ข้อมูลบุคคลที่สามจะถูกใช้เพื่อกำหนด เมื่อต้องแสดงโฆษณาอโกด้า

อโกด้าพยายามอย่างยิ่งที่จะไม่รวบรวมข้อมูล และเพื่อป้องกันการใช้ข้อมูลที่ไม่สามารถระบุได้ส่วนบุคคลในการโฆษณาของบุคคลที่สาม ยกเว้นท่านมีสิทธิในเรื่องนี้ หากท่านต้องการยกเลิกกการรับการแจ้งเตือนจากการเก็บข้อมูลโดยบุคคลที่สามเพื่อใช้ตามจุดประสงค์ของการโฆษณา ท่านสามารถคลิกลิงก์บุคคลที่สามลิ้งใดลิงก์หนึ่งหรือมากกว่านั้นในหัวข้อ “เครื่องมือการยกเลิกการแจ้งเตือน” ด้านบน

การโฆษณาและเนื้อหาบนเว็บไซต์อื่น

อโกด้าใช้เครื่องมือบุคคลที่สามเพื่อเผยแพร่โฆษณาต่างๆ บนเว็บไซต์อื่นๆ อโกด้าไม่ได้สนับสนุนหรือลงนามในเป้าหมาย สาเหตุ หรือถ้อยแถลงของเว็บไซต์เหล่านี้ซึ่งแสดงโฆษณาของเรา

ท่านสามารถเข้าถึงหรือเปลี่ยนข้อมูลที่ระบุตัวตนของท่านได้อย่างไร

หากท่านประสงค์ที่จะอัปเดตข้อมูลส่วนตัวที่ท่านได้ให้แก่เราหรือต้องการใช้สิทธิภายใต้กฎหมายที่กำหนดไว้ในเรื่องการเข้าถึง ปรับเปลี่ยน แก้ไข ลบ หรือคัดค้านการนำข้อมูลส่วนตัวไปดำเนินการ กรุณาติดต่อเราที่หน้าบริการลูกค้าสัมพันธ์ เราจะตรวจสอบตัวตนของท่านก่อนจะอนุมัติให้ท่านเข้าถึงหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัว เพื่อเป็นการปกป้องความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของท่าน อโกด้าจะตอบกลับคำขอเพื่อเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวภายในกรอบเวลาที่เหมาะสม ทั้งนี้ ท่านยังสามารถคัดค้านการนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปดำเนินการเพื่อวัตถุประสงค์ด้านการโฆษณาและการวิจัยตลาดและความคิดเห็นได้อีกด้วย เรามีสิทธิคิดค่าใช้จ่ายตามสมควรสำหรับการเข้าถึงข้อมูลเพื่อการเห็นพ้องกับกฏหมายที่บังคับใช้

หากท่านต้องการติดต่อฝ่ายเจ้าหน้าที่ป้องกันข้อมูลอโกด้า หรือฝ่ายบริการลูกค้าสัมพันธ์ของเราเกี่ยวกับประเด็นด้านความเป็นส่วนตัวผ่านทางอีเมล กรุณาติดต่อ

privacy@agoda.com

หรือส่งจดหมายลงทะเบียนมาที่ฝ่ายเจ้าหน้าที่ป้องกันข้อมูลอโกด้าตามที่อยู่ต่อไปนี้

Agoda Company Pte. Ltd.
c/o Data Protection Officer
30 Cecil Street
Prudential Tower #19-08
Singapore 049712

ท่านยังสามารถติดต่อฝ่ายเจ้าหน้าที่ป้องกันข้อมูลอโกด้าที่หมายเลขโทรศัพท์
+65 xxxxxxx (สิงคโปร์ มีค่าใช้จ่าย) หรือหมายเลขอื่นๆ ที่เราอาจแจ้งให้ทราบในภายหลัง

ข้อจำกัดสำหรับเยาวชนมีอะไรบ้าง

บุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีไม่สามารถใช้บริการจองที่พักบนเว็บไซต์ของเราได้ เยาวชนสามารถติดตามผู้ปกครองหรือผู้รับผิดชอบตามกฏหมายที่ได้จองที่พักไว้ได้ตามปกติเว้นแต่ได้ระบุไว้เป็นอื่นในนโยบายของทางที่พัก

ภาษา

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เขียนขึ้นเป็นภาษาอังกฤษโดยได้จัดเตรียมฉบับแปลเป็นภาษาอื่นไว้เพื่อความสะดวกของท่าน ในกรณีที่ฉบับภาษาอังกฤษและฉบับแปลมีข้อขัดแย้งกัน ให้ยึดถือฉบับภาษาอังกฤษ

ข้อกำหนดการใช้งาน

โปรดศึกษาข้อกำหนดการใช้งานของอโกด้าสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์ของเรา นโยบายความเป็นส่วนตัวถือเป็นส่วนสำคัญของข้อกำหนดการใช้งาน


Agoda.com เป็นส่วนหนึ่งของ The Priceline Group ผู้ให้บริการการท่องเที่ยวออนไลน์และบริการที่เกี่ยวข้องชั้นนำระดับโลก

AS-AGWEB-3B01