หรือ

นโยบายความเป็นส่วนตัว


บทนำ

อัพเดตครั้งล่าสุดเมื่อ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2556

Agoda Company Pte. Ltd. (“Agoda” หรือ “เรา”) คือ บริษัทผู้เป็นเจ้าของและดำเนินการเว็บไซต์ Agoda.co.th นโยบายความเป็นส่วนตัวต่อไปนี้จะอธิบายถึงวิธีที่เราในฐานะผู้บริหารจัดการข้อมูล รวบรวม ใช้ เปิดเผย และดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนของท่านได้ (“ข้อมูลส่วนบุคคล”) ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับการให้บริการของเราผ่านทางเว็บไซต์ www.agoda.com ("เว็บไซต์") การอ้างอิงถึงเว็บไซต์ดังกล่าวในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้หมายรวมถึงผลิตภัณฑ์ที่พัฒนามาจากเว็บไซต์นี้ด้วย อาทิ เว็บไซต์สำหรับอุปกรณ์พกพาและแอพพลิเคชั่นต่างๆ เมื่อท่านเยี่ยมชมเว็บไซต์ของอโกด้า ท่านได้ยินยอมให้เรารวบรวม ใช้ เปิดเผย และดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่ได้ระบุไว้ในนโบบายความเป็นส่วนตัวนี้ ข้อมูลทั้งหมดที่เรารวบรวมและดำเนินการจะถูกเก็บไว้ในเซิร์ฟเวอร์ที่ฮ่องกง ซึ่งเป็นเขตบริหารพิเศษที่อาจจะมีระดับการปกป้องข้อมูลไม่สูงเทียบเท่ากับกฎหมายซึ่งบังคับใช้ในประเทศของท่าน

อโกด้าจะทำการปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เมื่อถึงเวลาที่สมควร เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงกฎหมายที่เปลี่ยนแปลงไป ขั้นตอนการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลและแนวทางการนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ จุดเด่นของเว็บไซต์ หรือความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี หากเราเปลี่ยนแปลงวิธีการรวบรวมหรือวิธีการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล เราจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงนั้นให้ท่านทราบในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ โดยจะระบุวันที่เริ่มมีผลบังคับใช้ไว้ที่ด้านบนของนโยบายความเป็นส่วนตัว ดังนั้น ท่านจึงควรตรวจดูนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นประจำ เพื่อให้ทราบถึงนโบยายและแนวทางการปฏิบัติล่าสุดของเรา นอกจากนี้ อโกด้ายังจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ท่านทราบก่อนที่จะเริ่มมีการนำมาใช้ โปรดหยุดใช้เว็บไซต์ของเราหากท่านไม่เห็นด้วยกับการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงใดๆ ในนโยบายความเป็นส่วนตัว การเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้หลังวันที่ที่การปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวมีผลบังคับใช้นั้นถือว่าท่านได้ยอมรับการปรับปรุงดังกล่าวแล้ว

เรารวบรวมข้อมูลอะไรบ้าง

อโกด้ารวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ซึ่งท่านมอบให้แก่เราในระหว่างที่ใช้บริการเว็บไซต์ ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวรวมถึงชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขบัตรเครดิต ที่อยู่อีเมล ชื่อโรงแรม ที่ตั้งโรงแรม และ/หรือระยะเวลาการเข้าพัก นอกเหนือจากนั้น เรายังรวบรวมข้อมูลที่ไม่ระบุตัวตนของท่าน ซึ่งอาจเชื่อมโยงไปสู่ข้อมูลส่วนตัวของท่านได้ โดยข้อมูลดังกล่าว ได้แก่ ชื่อล็อกอิน, รหัสตัวเลขประจำเครื่องคอมพิวเตอร์ (IP Address) ข้อมูลทางภูมิศาสตร์ ประเภทของระบบปฏิบัติการ สัญชาติ และรหัสผ่าน รวมไปจนถึงการตั้งค่าค้นหาที่เกี่ยวข้องกับการค้นหาสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยเฉพาะและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานอินเทอร์เน็ตทั่วไป

เราปกป้องข้อมูลส่วนตัวของท่านอย่างไร

เพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของท่านโดยไม่ได้รับอนุญาต เราได้นำกระบวนการทางด้านการปฏิบัติ ทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ และทางด้านองค์การมาใช้อย่างเหมาะสมเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนตัวจากการทำลายที่เกิดขึ้นโดยอุบัติเหตุหรือผิดกฎหมาย, การสูญหายโดยอุบัติเหตุ, การดัดแปลง และการเปิดเผยหรือการเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต ยิ่งกว่านั้น เพื่อเป็นการปกป้องการทำธุรกรรมด้วยบัตรเครดิต ปัจจุบัน Agoda.co.th จึงได้นำเทคโนโลยี Secure Socket Layer มาใช้เพื่อเปลี่ยนข้อมูลบัตรเครดิตให้เป็นรหัสในระหว่างการส่งผ่านข้อมูล

เราใช้ข้อมูลที่รวบรวมมาอย่างไร

เรานำข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลอื่นๆ ที่รวบรวมผ่านทางเว็บไซต์มาใช้ (ก.) เพื่อลงทะเบียนท่านกับเว็บไซต์ของอโกด้าและโปรแกรมอโกด้ารีวอร์ดตามคำขอของท่าน (ข.) เพื่อจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการตามที่ท่านร้องขอ (ส่วนใหญ่เพื่อดำเนินการการจองของท่าน) (ค.) เพื่อจัดหาข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของเราบนเว็บไซต์ www.agoda.co.th หรือเว็บไซต์อื่นให้แก่ท่าน และติดต่อสื่อสารกับท่านตามที่จำเป็นในการจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการตามคำขอ (ง.) เพื่อสร้างสิ่งใหม่ๆ ซึ่งจะทำให้ท่านใช้บริการของเว็บไซต์ได้ง่ายยิ่งขึ้น และ (จ.) ได้รับประสบการณ์การใช้งานที่ดีขึ้น รวมถึงปรับปรุงประสิทธิภาพให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ซึ่งจะช่วยให้เราได้รับคำขอจองห้องพักได้เร็วยิ่งขึ้น ให้บริการลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น และแจ้งให้ท่านทราบเกี่ยวกับบริการใหม่และข้อเสนอพิเศษได้อย่างทันท่วงที อโกด้าอาจจะติดต่อท่านเป็นระยะๆ เพื่อขอคำติชมเกี่ยวกับประสบการณ์ที่ท่านได้รับจากการใช้เว็บไซต์ของเราเพื่อนำมาปรับปรุง หรือเพื่อนำเสนอส่วนลดหรือโปรโมชั่นพิเศษให้แก่ท่านในฐานะผู้ใช้ ตามที่ท่านได้ตกลงยินยอมที่จะรับข้อเสนอดังกล่าว หากท่านไม่ต้องการได้รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับส่วนลดหรือโปรโมชั่นพิเศษ ท่านสามารถใช้ไฮเปอร์ลิงก์ที่ปรากฏอยู่ในการแจ้งเตือนเหล่านั้นเพื่อตอบกลับให้ทางอโกด้าทราบ

เราแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลกับใคร

อโกด้าอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับบุคคลที่สาม ซึ่งเราว่าแต่งตั้งมาเพื่อให้บริการในฐานะตัวแทนของเรา เช่น เว็บโฮสติ้งและวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อทำการตลาดผลิตภัณฑ์และบริการของเราซึ่งรวมถึงบนเว็บไซต์ของบุคคลที่สามเหล่านั้นด้วย เพื่อดูแลเรื่องธุรกรรมบัตรเครดิต และเพื่อให้บริการอื่นๆ แก่ลูกค้า บุคคลที่สามดังกล่าวจะอยู่ภายใต้ข้อบังคับในการรักษาความปลอดภัยและความลับของข้อมูลส่วนบุคคล และจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลตามคำสั่งของเราเท่านั้น

ในบางกรณี อโกด้าอาจขอให้ท่านติดต่อโดยตรงกับบุคคลที่สามเพื่อรับบริการ หรือเราอาจให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับทางโรงแรมหรือบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้อง เมื่อท่านใช้เว็บไซต์ของเราเพื่อสำรองห้องพักหรือรับบริการและผลิตภัณฑ์อื่นๆ

เราจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อบุคคลที่สามโดยไม่ได้รับการยินยอมจากท่าน เว้นเสียแต่เป็นการเปิดเผยข้อมูลดังที่มีระบุในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ หรือการเปิดเผยข้อมูลตามกฎหมายของเขตอำนาจศาลใดๆ ที่เกี่ยวข้องดังจะกล่าวถึงด้านล่าง รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลที่จำเป็นสำหรับดำเนินการที่จองที่พักในโรงแรมที่ท่านเลือกให้เสร็จสมบูรณ์ ตลอดจนการแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลเฉพาะรายการกับพันธมิตรที่เกี่ยวข้อง (รายละเอียดเกี่ยวกับท่านจะถูกนำไปใช้เพื่อจุดประสงค์ด้านการรายงานและวิเคราะห์เท่านั้น) อย่างไรก็ตาม เราขอสงวนสิทธิที่จะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อบริษัทหรือกลุ่มบริษัทพันธมิตรของเรา (ทั้งในและนอกประเทศของท่าน) ซึ่งรวมถึงพนักงานของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทพันธมิตร เอเย่นต์และผู้แทนที่ไว้วางใจได้ของเราที่สามารถเข้าถึงข้อมูลนี้ได้โดยได้รับอนุญาตจากอโกด้าและจำเป็นต้องทราบหรือเข้าถึงข้อมูลนี้เพื่อดำเนินการให้บริการตามคำขอของท่าน (รวมถึงงานบริการลูกค้าสัมพันธ์) และเพื่อการตรวจสอบภายในองค์กร (การตรวจสอบบัญชีหรือการตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนด)

อโกด้าอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยชอบด้วยกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นการป้องกันตัวเองจากความรับผิดชอบ เพื่อปฏิบัติตามหมายศาล ตามกระบวนการยุติธรรม ตามคำร้องขอจากเจ้าหน้าที่ผู้รักษากฎหมาย หรือตามความจำเป็นอื่นๆ เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายที่บังคับใช้ รวมถึงเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่ผู้ซื้อในเรื่องที่เกี่ยวกับยอดขาย การมอบหมายหน้าที่ และการโอนถ่ายอื่นๆ ของส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดของธุรกิจหรือบริษัทของเรา นอกจากนี้ อโกด้ายังอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยชอบด้วยกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นการบังคับใช้ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับบริการของเรา หรือเพื่อปกป้องสิทธิ ทรัพย์สิน หรือความปลอดภัยของอโกด้า ผู้ใช้ และผู้อื่น

ในสถานการณ์เช่นที่กล่าวมาข้างต้น ผู้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากอโกด้าอาจตั้งอยู่ในประเทศที่อาจจะมีระดับการปกป้องข้อมูลไม่สูงเทียบเท่ากับกฎหมายซึ่งบังคับใช้ในประเทศของท่าน

นโยบายของเราที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีคุกกี้และพิกเซลแท็กมีอะไรบ้าง

เว็บไซต์ของเราใช้คุกกี้ชั่วคราว (Session Cookie) คุกกี้ถาวร (Persistent Cookie) และพิกเซลแท็ก (Pixel Tag หรือ Clear GIF) เพื่อรวมรวมและจัดเก็บข้อมูลบางประการเกี่ยวกับท่าน “คุกกี้” (Cookie) คือชิ้นข้อมูลขนาดเล็กที่เว็บไซต์ของเราส่งมายังเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านโดยเก็บไว้บนฮาร์ดไดร์ฟในคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้งาน คุกกี้ชั่วคราวนั้นจำเป็นต่อการคงสถานะเข้าสู่ระบบของท่านระหว่างเข้าใช้เว็บไซต์ และจะหายไปจากคอมพิวเตอร์ของท่านเมื่อปิดเบราว์เซอร์ ส่วนคุกกี้ถาวรจะยังคงอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านแม้หลังปิดเบราว์เซอร์ ทว่าสามารถลบออกได้ตลอดเวลาผ่านการตั้งค่าเบราว์เซอร์

เมื่อท่านเข้าใช้เว็บไซต์นี้ ถือว่าท่านได้ยินยอมให้มีการใช้งานคุกกี้และพิกเซลแท็กดังที่บรรยายไว้ด้านล่าง หากท่านไม่ต้องการให้เบราว์เซอร์ยอมรับคุกกี้ หรือหากต้องการให้แจ้งเตือนเมื่อมีคุกกี้ถูกจัดเก็บบนคอมพิวเตอร์ของท่าน หรือต้องการลบคุกกี้ออกจากคอมพิวเตอร์ โปรดปรับเปลี่ยนการตั้งค่าที่จำเป็นในอินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ของท่าน ซึ่งโดยปกติแล้วสามารถทำได้ที่เมนู “ช่วยเหลือ” (Help) หรือ “การตั้งค่าอินเทอร์เน็ต” (Internet Options) หากท่านลบหรือปิดการทำงานของคุกกี้ผ่านการตั้งค่าเบราว์เซอร์ ท่านอาจไม่สามารถเข้าถึงการทำงานหรือส่วนที่สำคัญของเว็บไซต์นี้ได้ และต้องกรอกรายละเอียดสำหรับเข้าสู่ระบบอีกครั้ง อีกทั้งยังอาจใช้งานเว็บไซต์ได้อย่างจำกัด โปรดทราบว่าการปฏิเสธคุกกี้ที่ส่งมาจากบุคคลที่สาม (กรุณาดูด้านล่าง) ไม่ได้หมายความว่าท่านจะไม่ได้รับโฆษณาออนไลน์หรือถูกยกเว้นจากการวิเคราะห์ทางการตลาด แต่หมายความว่าเครือข่ายที่ท่านได้ปฏิเสธไปนั้นจะไม่เสนอโฆษณาที่ได้รับการปรับแต่งให้เข้ากับการตั้งค่าและรูปแบบการใช้งานเว็บไซต์ของท่านอีกต่อไป โปรดทราบว่าหากท่านล้างค่าคุกกี้ทั้งหมดบนเบราว์เซอร์ของท่าน หรือใช้เบราว์เซอร์อื่นหรือคอมพิวเตอร์อื่น ท่านจำเป็นต้องตั้งค่าการปฏิเสธคุกกี้ใหม่อีกครั้ง

คุกกี้ของอโกด้า

อโกด้าใช้คุกกี้ชั่วคราวเพื่อคงสถานะการเข้าสู่ระบบของท่านตลอดการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา

อโกด้าใช้คุกกี้ถาวรเพื่อ “ปรับแต่ง” เว็บไซต์ให้เหมาะกับผู้ใช้แต่ละคนด้วยการจดจำข้อมูลเกี่ยวกับการมาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของผู้ใช้เอาไว้ อาทิ ภาษาที่เลือก ข้อมูลสำหรับเข้าสู่ระบบเพื่อให้ท่านไม่จำเป็นต้องกรอกข้อมูลเหล่านี้อีกครั้งในครั้งต่อไปที่เข้าใช้เว็บไซต์ ตลอดจนเกณฑ์การค้นหาและผลการค้นหา

อโกด้ายังใช้คุกกี้ถาวรหรือพิกเซลแท็กเพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมการเข้าชมเว็บไซต์นี้ของท่าน การเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์อโกด้าของท่านทำให้เราสามารถปรับปรุงเว็บไซต์และบริการ อีกทั้งปรับแต่งโฆษณาของเรา (ทั้งทางอีเมล บทเว็บไซต์ของเรา และบนเว็บไซต์อื่น) ให้เป็นไปตามความสนใจของผู้ใช้งาน คุกกี้และพิกเซลแท็กเหล่านี้เก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับหน้าเว็บที่ท่านเข้าชมบนเว็บไซต์ของเราและการค้นหาที่ท่านได้ดำเนินการ

การวิเคราะห์เว็บไซต์

บริษัทบุคคลที่สามอาจใช้คุกกี้ถาวรเพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมการเข้าชมเว็บไซต์อโกด้าของท่าน การเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์นี้และเว็บไซต์อื่นๆ ของท่านทำให้เราสามารถปรับปรุงเว็บไซต์และบริการของเราได้ หากท่านไม่ต้องการให้บุคคลที่สามเก็บข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์ โปรดคลิกลิงก์บุคคลที่สามต่อไปนี้ โดยสามารถคลิกได้มากกว่าหนึ่งลิงก์

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en;

http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/cookies/managing/;

http://www.microsoft.com/privacystatement/en-us/bing/default.aspx#;

http://help.yahoo.com/kb/index?page=content&y=PROD_MAIL_CLASSIC&locale=en_US&id=SLN3253;

http://advertising.yahoo.com/smallbusiness/ysm;

http://help.yahoo.co.jp/common/sys/sys-26.html;

http://www.baidu.com/duty/safe_control.html; http://www.appsflyer.com/opt-out ตลอดจนลิงก์อื่นที่อโกด้าอาจเพิ่มเข้ามาตามโอกาส

โปรดดูด้านบนสำหรับคำอธิบายเกี่ยวกับการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยอโกด้าเพื่อวัตถุประสงค์ด้านการวิเคราะห์

การโฆษณาโดยบุคคลที่สาม

บริษัทโฆษณาที่เป็นบุคคลที่สามของเราอาจฝังคุกกี้หรือพิกเซลแท็กไว้บนหน้าเว็บบางหน้าที่ท่านเข้าชมบนเว็บไซต์ของเรา คุกกี้หรือพิกเซลแท็กเหล่านี้ออกแบบมาสำหรับการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ไม่ระบุตัวตนของท่าน เพื่อนำไปวิเคราะห์ความสนใจและการค้นหาของท่านบนเว็บไซต์ของเรา และเพื่อบริการโฆษณาที่ปรับแต่งมาโดยเฉพาะตามความสนใจและการค้นหาของท่านขณะเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราหรือเว็บไซต์อื่น ข้อมูลที่ไม่ระบุตัวตนที่รวบรวมผ่านคุกกี้และพิกเซลแท็กเหล่านี้อาจถูกนำไปแบ่งปันกับบุคคลที่สามอื่นๆ เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการและระบุเป้าหมายการโฆษณาและในการวิเคราะห์วิจัยตลาด

หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีเก็บรวบรวมข้อมูลของบริษัทโฆษณาที่เป็นบุคคลที่สามและทางเลือกของท่านเกี่ยวกับการปฏิเสธไม่ให้ข้อมูลดังกล่าวถูกนำไปใช้โดยบริษัทเหล่านี้ หรือหากท่านต้องการปิดการใช้งานการตลาดออนไลน์แบบปรับตามความชื่นชอบส่วนบุคคล โปรดคลิกที่ http://www.networkadvertising.org/consumer/opt_out.asp และ/หรือที่ http://www.vizury.com/website/optout.html สำหรับแอพพลิเคชั่นบนอุปกรณ์พกพา โปรดคลิกที่ https://ad-x.co.uk/dont_track.php.

ท่านสามารถเข้าถึงหรือเปลี่ยนข้อมูลที่ระบุตัวตนของท่านได้อย่างไร

หากท่านประสงค์ที่จะอัพเดตข้อมูลส่วนตัวที่ท่านได้ให้แก่เรา หรือต้องการใช้สิทธิภายใต้กฎหมายที่กำหนดไว้ในเรื่องการเข้าถึง แก้ไข ลบ หรือคัดค้านการนำข้อมูลส่วนตัวไปดำเนินการ กรุณาติดต่อเราที่ หน้าบริการลูกค้าสัมพันธ์ เราจะตรวจสอบตัวตนของท่านก่อนจะอนุมัติให้ท่านเข้าถึงหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัว เพื่อเป็นการปกป้องความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของท่าน อโกด้าจะตอบกลับคำขอเพื่อเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวภายในกรอบเวลาที่เหมาะสม ทั้งนี้ ท่านยังสามารถคัดค้านการนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปดำเนินการเพื่อวัตถุประสงค์ด้านการโฆษณาและการวิจัยตลาดและความคิดเห็นได้อีกด้วย

หากท่านต้องการติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าสัมพันธ์ของเราเกี่ยวกับประเด็นด้านความเป็นส่วนตัวผ่านทางอีเมล กรุณาติดต่อ

privacy@agoda.com

หรือ ส่งจดหมายลงทะเบียนมาที่สำนักงานของอโกด้าตามที่อยู่ต่อไปนี้

Privacy c/o Agoda Company Pte. Ltd
20 Cecil Street #14-01
Singapore 049705

ท่านยังสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่บริการลูกค้าของเราได้ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมงที่หมายเลขโทรศัพท์ +44 20 3027 7900 (มีค่าใช้จ่ายในการโทรระหว่างประเทศ) หรือหมายเลขอื่นๆ ที่เราอาจแจ้งให้ทราบในภายหลัง

ข้อจำกัดสำหรับเยาวชนมีอะไรบ้าง

บุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี ไม่สามารถใช้บริการจองที่พักบนเว็บไซต์ของเราได้ เยาวชนสามารถติดตามผู้ปกครองที่ได้จองที่พักไว้ได้ตามปกติ เว้นแต่ได้ระบุไว้เป็นอื่นในนโยบายของทางโรงแรม

ภาษา

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เขียนขึ้นเป็นภาษาอังกฤษ โดยได้จัดเตรียมฉบับแปลเป็นภาษาอื่นไว้เพื่อความสะดวกของท่าน ในกรณีที่ฉบับภาษาอังกฤษและฉบับแปลมีข้อขัดแย้งกัน ให้ยึดถือฉบับภาษาอังกฤษ

ข้อกำหนดการใช้งาน

โปรดศึกษา ข้อกำหนดการใช้งานของอโกด้าสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์ของเรา นโยบายความเป็นส่วนตัวถือเป็นส่วนสำคัญของข้อกำหนดการใช้งาน


AS-AGWEB-3A08