นโยบายความเป็นส่วนตัว


บทนำ

อัปเดตครั้งล่าสุดเมื่อ พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

Agoda.com เป็นของและอยู่ภายใต้การบริหารของ Agoda Company Pte. Ltd. ("Agoda" หรือ "เรา") ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนที่ประเทศสิงคโปร์ นโยบายความเป็นส่วนตัวต่อไปนี้อธิบายถึงวิธีที่เราในฐานะผู้บริหารจัดการข้อมูล รวบรวม ใช้ เปิดเผย และดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลที่ระบุตัวตนของท่านได้ ("ข้อมูลส่วนตัว") ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับการให้บริการของเราผ่านทางเว็บไซต์ www.agoda.com ("เว็บไซต์") การอ้างอิงถึงเว็บไซต์ดังกล่าวในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้หมายรวมถึงผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาจากเว็บไซต์นี้ด้วย อาทิ เว็บไซต์สำหรับอุปกรณ์มือถือและแอปพลิเคชันต่างๆ เมื่อท่านเยี่ยมชมเว็บไซต์ของอโกด้า ท่านได้ยินยอมให้เรารวบรวม ใช้ เปิดเผย และดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวของท่านตามที่ได้ระบุไว้ในนโบบายความเป็นส่วนตัวนี้

อโกด้าจะปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เมื่อถึงเวลาสมควร เพื่อสะท้อนกฎหมายที่เปลี่ยนแปลงไป ขั้นตอนการรวบรวมข้อมูลส่วนตัวและแนวทางการนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ของเรา ฟีเจอร์ (feature) บนเว็บไซต์ของเรา หรือความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี หากเราเปลี่ยนแปลงวิธีการรวบรวมหรือวิธีการใช้ข้อมูลส่วนตัว เราจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงนั้นให้ท่านทราบในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ โดยจะระบุวันที่เริ่มมีผลบังคับใช้ไว้ที่ด้านบนของนโยบายความเป็นส่วนตัว ดังนั้น ท่านจึงควรตรวจดูนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นประจำ เพื่อทราบถึงนโบยายและแนวทางการปฏิบัติล่าสุดของเรา นอกจากนี้ อโกด้ายังจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ท่านทราบก่อนเริ่มนำมาใช้ โปรดหยุดใช้เว็บไซต์ของเราหากท่านไม่เห็นด้วยกับการเปลี่ยนแปลงหรือการปรับปรุงใดๆ ในนโยบายความเป็นส่วนตัว การเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้หลังวันที่ที่การปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวมีผลบังคับถือว่าท่านยอมรับการปรับปรุงดังกล่าวแล้ว

เราเก็บรวบรวมข้อมูลอะไรบ้าง

เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนตัวที่ท่านแจ้งแก่เราเมื่อท่านใช้งานเว็บไซต์ของเรา ข้อมูลส่วนตัวอาจรวมถึงชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ รายละเเอียดบัตรเครดิต อีเมล ชื่อที่พัก ที่ตั้งโรงแรม และ/หรือช่วงเวลาที่เข้าพักของท่าน นอกจากนี้ เมื่อท่านใช้งานเว็บไซต์ของเรา แม้ท่านจะไม่ได้จองห้องพักแต่เราอาจเก็บข้อมูลอื่นๆ ของท่าน เช่น เลขที่อยู่ไอพี (IP address) ข้อมูลทางภูมิศาสตร์ สัญชาติ รหัสผ่าน การตั้งค่าค้นหาสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยเฉพาะ เบราว์เซอร์ที่ท่านใช้ ข้อมูลเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการของคอมพิวเตอร์ของท่าน เวอร์ชันของแอปพลิเคชัน การตั้งค่าภาษาและหน้าต่างๆ ของเว็บไซต์ของเราที่ท่านเข้าชม หากท่านใช้อุปกรณ์มือถือเราอาจเก็บข้อมูลที่ระบุถึงอุปกรณ์มือถือของท่าน การตั้งค่าเฉพาะบนอุปกรณ์ คุณลักษณะ และรายละเอียดพิกัดภูมิศาสตร์ เมื่อท่านจองห้องพักระบบของเราจะบันทึกว่าท่านจองด้วยวิธีใดและจากเว็บไซต์ใด

เราปกป้องข้อมูลส่วนตัวของท่านอย่างไร

เพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของท่านโดยไม่ได้รับอนุญาต เราได้นำกระบวนการทางด้านการปฏิบัติ ด้านอิเล็กทรอนิกส์ และด้านองค์การมาใช้อย่างเหมาะสมเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนตัวจากการทำลายที่เกิดขึ้นโดยอุบัติเหตุหรือผิดกฎหมาย การสูญหายโดยอุบัติเหตุ การดัดแปลงและการเปิดเผยหรือการเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต ยิ่งกว่านั้น เพื่อปกป้องการทำธุรกรรมด้วยบัตรเครดิต ปัจจุบัน Agoda.com ได้นำเทคโนโลยี Secure Socket Layer มาใช้เพื่อเปลี่ยนข้อมูลบัตรเครดิตให้เป็นรหัสในระหว่างการส่งผ่านข้อมูล

เราใช้ข้อมูลบัตรเครดิตในไฟล์ที่รวบรวมมาอย่างไร

i) การใช้งานทั่วไป: เรานำข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลอื่นๆ ที่รวบรวมผ่านทางเว็บไซต์มาใช้เพื่อ (ก.) ลงทะเบียนท่านกับเว็บไซต์ของอโกด้าและสร้างบัญชีผู้ใช้ของท่าน (ข.) จัดหาบริการตามที่ท่านร้องขอ (ส่วนใหญ่เพื่อดำเนินการและยืนยันการจองของท่านกับที่พัก) หลังการตรวจสอบหลักฐานการรับรอง (ค.) จัดหาข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของเราบนเว็บไซต์ www.agoda.com หรือเว็บไซต์อื่นให้แก่ท่านและติดต่อสื่อสารกับท่านตามที่จำเป็นในการจัดหาบริการตามคำขอ (ง.) สร้างฟีเจอร์บนเว็บไซต์ซึ่งจะทำให้ท่านใช้บริการของเว็บไซต์ได้ง่ายยิ่งขึ้น (จ.) ประสบการณ์การใช้งานที่ดีขึ้น รวมถึงการอบรมภายในและการปรับปรุงประสิทธิภาพให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด (ฉ.) การตรวจสอบและป้องกันการทุจริตและกิจกรรมอื่นๆ ที่ไม่พึงประสงค์หรือผิดกฎหมาย หรือ (ช.) ติดต่อท่านหากมีปัญหาใดๆ เกี่ยวกับการจองของท่าน ซึ่งรวมถึงการได้รับคำขอจองห้องพักเร็วยิ่งขึ้น การให้บริการลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น และการแจ้งให้ทราบถึงบริการใหม่และข้อเสนอพิเศษได้อย่างทันท่วงที

ii) กิจกรรมทางการตลาดและข้อความแจ้งเตือน: สำหรับกิจกรรมทางการตลาดเราใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่านตามที่กฎหมายอนุญาตด้วยเช่นกัน เช่น

 • เมื่อท่านจองห้องพักกับเรา สมัครสมาชิก กรอกรายละเอียดหรือใส่ข้อมูลในแบบฟอร์มการจองจนเสร็จสมบูรณ์ หรือให้รายละเอียดการติดต่อของท่านแก่เรา เราอาจใช้ข้อมูลติดต่อของท่านในการส่งข่าวสารสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อผู้เดินทางให้แก่ท่าน ด้วยความยินยอมของท่าน (หากกฎหมายท้องถิ่นกำหนดให้ท่านต้องมอบความยินยอม) เราอาจส่งจดหมายข่าวอื่นๆ ให้ท่านอย่างสม่ำเสมอด้วย ท่านปฏิเสธหรือยกเลิกการรับข่าวสารจากการสื่อสารทางการตลาดได้ทุกเมื่อด้วยการคลิกลิงก์ "ยกเลิกการรับจดหมายข่าว" ในจดหมายข่าวแต่ละฉบับหรือการสื่อสารอื่นๆ หรือจัดการกับการสมัครรับจดหมายข่าวผ่านทางบัญชีผู้ใช้ของท่าน (หากท่านสร้างบัญชีเอาไว้)
 • จากข้อมูลที่ท่านแบ่งปันกับเรา ข้อเสนอเฉพาะบุคคลอาจปรากฏบนหน้าเว็บไซต์ แอปพลิเคชันบนอุปกรณ์มือถือ หรือเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม ซึ่งรวมถึงเว็บไซต์สื่อสังคมออนไลน์ (social media) ท่านอาจได้รับข้อเสนอต่างๆ ซึ่งท่านจองผ่านเว็บไซต์ของเราได้โดยตรง หรือข้อเสนอหรือสินค้าจากบุคคลที่สามที่เราคิดว่าท่านอาจสนใจ
 • หากท่านดำเนินการจองออนไลน์ไม่เสร็จสมบูรณ์เราอาจส่งข้อความแจ้งเตือนให้ท่านดำเนินการต่อ เราเชื่อว่าบริการเพิ่มเติมนี้มีประโยชน์สำหรับท่านเพราะท่านดำเนินการจองต่อได้โดยไม่ต้องค้นหาที่พักนั้นๆ อีกครั้งหรือกรอกข้อมูลการจองใหม่ตั้งแต่ต้น
 • โปรดทราบว่าอีเมลยืนยันและข้อความทางโทรศัพท์ที่ส่งให้ท่านหลังการจอง รวมถึงอีเมลการรีวิวของผู้เข้าพักที่ส่งให้ท่านหลังจากท่านออกจากที่พักไม่ใช่ข้อความทางการตลาด ข้อความเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการการจองห้องพักของท่าน โดยระบุข้อมูลสำหรับการเช็คอิน ณ ที่พักที่ท่านได้จองไว้ และเป็นเครื่องมือให้คะแนนที่พักหลังจากการเข้าพักหากท่านต้องการ ท่านจะได้รับข้อความเหล่านี้ต่อไปแม้จะปฏิเสธไม่รับข้อความทางการตลาดจากเรา

  iii) ข้อมูลบัตรเครดิตในไฟล์ เมื่อล็อกอินท่านจะบันทึกข้อมูลบัตรเครดิตในบัญชีผู้ใช้ของท่านได้สำหรับการจองและการชำระเงินที่รวดเร็วยิ่งขึ้นในอนาคต ข้อมูลบัตรเครดิตของท่านได้รับความปลอดภัยโดยการลงรหัสที่แข็งแกร่งและท่านสามารถเข้าสู่ระบบบัญชีผู้ใช้เพื่อลบ แก้ไข หรือเพิ่มรายละเอียดต่างๆ ของบัตรเครดิตได้ ด้วยเหตุผลทางความปลอดภัย ท่านไม่สามารถแก้ไขหมายเลขบัตรเครดิตได้ (แต่ลบข้อมูลบัตรเครดิตได้) เมื่อท่านตรวจสอบรายละเอียดบัตรเครดิต ตัวเลขท้ายสี่หลักของหมายเลขบัตรเครดิตเท่านั้นที่จะปรากฏ โปรดทราบว่าเราจะเก็บรักษาตัวเลขท้ายสี่หลักนี้อย่างปลอดภัยในขณะที่ท่านจอง (เลขท้ายสี่หลักนี้จำเป็นต้องใช้ในกรณีที่มีการขอคืนเงิน)

  เราแบ่งปันข้อมูลส่วนตัวกับใคร

  อโกด้าอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนตัวของท่านกับผู้จัดหา เช่น เจ้าของที่พักและบุคคลที่สามอื่นๆ ที่เราแต่งตั้งเป็นตัวแทนผู้ให้บริการของเรา เช่น ลอยัลตี้โปรแกรมบุคคลที่สาม เว็บโฮสติ้ง การวิเคราะห์ข้อมูล การตลาด (บนเว็บไซต์ของบุคคลที่สามเหล่านั้นด้วยเช่นกัน) ฝ่ายดูแลลูกค้า บริการบัตรเครดิตและการชำระเงิน และบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง บุคคลที่สามดังกล่าวจะอยู่ภายใต้ข้อบังคับในการรักษาความปลอดภัยและความลับของข้อมูลส่วนตัว และจะใช้ข้อมูลส่วนตัวตามคำสั่งของเราเท่านั้น

  ในบางกรณี อโกด้าอาจขอให้ท่านติดต่อโดยตรงกับบุคคลที่สามเพื่อรับบริการ หรือเมื่อท่านใช้เว็บไซต์ของเราเพื่อจองห้องพักหรือรับบริการอื่นๆ (เช่น บริการสะสมแต้มจากลอยัลตี้โปรแกรมของบุคคลที่สาม) เราอาจให้ข้อมูลส่วนตัวของท่านกับทางที่พักหรือบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้อง

  อโกด้าอาจมีการให้บริการอื่นๆ (เช่น บริการ "เพิ่มเติม") เพื่อช่วยให้ท่านวางแผนการเดินทางหรือรับประโยชน์อื่นๆ (เช่น แต้มสะสมจากลอยัลตี้โปรแกรมของบุคคลที่สามหรือโปรแกรมสะสมไมล์) หรือสำหรับสิ่งอื่นใดที่ท่านสนใจ บริการเหล่านี้มาจากบุคคลที่สาม ดังที่กล่าวข้างต้น อาจมีการแบ่งปันข้อมูลที่เกียวข้องกับบุคคลที่สามเพื่อบริการที่สะดวกและเหมาะสมยิ่งขึ้น

  เราจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่านต่อบุคคลที่สามโดยไม่ได้รับการยินยอมจากท่าน เว้นแต่เป็นการเปิดเผยข้อมูลดังที่มีระบุในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ หรือการเปิดเผยข้อมูลตามการอนุญาตทางกฎหมายของเขตอำนาจศาลใดๆ ที่เกี่ยวข้องดังจะกล่าวถึงด้านล่าง รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการดำเนินการจองห้องพักของที่พักที่ท่านเลือกให้เสร็จสมบูรณ์ ตลอดจนการแบ่งปันข้อมูลส่วนตัวเฉพาะรายการกับพันธมิตรที่เกี่ยวข้อง (รายละเอียดของท่านจะใช้เพื่อจุดประสงค์ด้านการรายงานผลและการวิเคราะห์เท่านั้น) อย่างไรก็ตาม เราขอสงวนสิทธิที่จะเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่านต่อบริษัทหรือกลุ่มบริษัทพันธมิตรของเรา (ทั้งในและนอกประเทศของท่าน) ซึ่งรวมถึงพนักงานของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทพันธมิตร เอเยนต์และผู้แทนที่ไว้วางใจได้ของเราที่เราอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลนี้และมีความจำเป็นต้องทราบหรือเข้าถึงข้อมูลนี้เพื่อดำเนินการให้บริการตามคำขอของท่าน (รวมถึงงานบริการลูกค้าสัมพันธ์) และเพื่อการตรวจสอบภายในองค์กร (การตรวจสอบบัญชีหรือการตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนด)

  อโกด้าอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวโดยชอบด้วยกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นการป้องกันตัวเองจากความรับผิดชอบ เพื่อปฏิบัติตามหมายศาล ตามกระบวนการยุติธรรม ตามหนังสือรับรองหรือเทียบเท่า ตามคำร้องขอจากเจ้าหน้าที่ผู้รักษากฎหมาย หรือเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจเพื่อสืบค้นการทุจริตหรือการกระทำที่ผิด หรือตามความจำเป็นอื่นๆ เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายที่บังคับใช้ และเพื่อปกป้องสิทธิประโยชน์ทางกฏหมายของเรา รวมถึงเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวให้แก่ผู้ซื้อในเรื่องที่เกี่ยวกับยอดขาย การมอบหมายหน้าที่ และการโอนถ่ายอื่นๆ ของส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดของธุรกิจหรือบริษัทของเรา นอกจากนี้ อโกด้ายังอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวโดยชอบด้วยกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นการบังคับใช้ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับบริการของเรา หรือเพื่อปกป้องสิทธิ ทรัพย์สิน หรือความปลอดภัยของอโกด้า ผู้ใช้ และผู้อื่น

  ในสถานการณ์เช่นที่กล่าวมาข้างต้นผู้รับข้อมูลส่วนตัวจากอโกด้าอาจตั้งอยู่ในประเทศที่อาจมีระดับการปกป้องข้อมูลตามมาตรฐานที่แตกต่างไปเมื่อเปรียบเทียบกับกฎหมายซึ่งบังคับใช้ในประเทศของท่าน

  นโยบายของเราที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีคุกกี้และเพจแท็กมีอะไรบ้าง

  เมื่อท่านเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราท่านยิมยอมให้ใช้คุกกี้และแท็กดังที่อธิบายด้านล่าง เว็บไซต์ของเราใช้คุกกี้ชั่วคราว (Session Cookie) คุกกี้ถาวร (Persistent Cookie) และเพจแท็ก (Page Tag) เพื่อรวมรวมและจัดเก็บข้อมูลบางประการเกี่ยวกับท่าน "คุกกี้" (Cookie) คือชิ้นข้อมูลขนาดเล็กที่เว็บไซต์ของเราส่งไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านโดยเก็บไว้บนฮาร์ดไดร์ฟในคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้งาน เพจแท็กคือชิ้นส่วนโค้ดที่อ่านและเขียนข้อมูลคุกกี้ ทั้งคุกกี้และเพจแท็กอาจมาจากอโกด้าและ/หรือร้านค้าบุคคลที่สามที่เราเลือกทำงานด้วย คุกกี้ชั่วคราวจะหายไปจากคอมพิวเตอร์ของท่านเมื่อปิดเบราว์เซอร์ คุกกี้ถาวรจะยังอยู่ในคอมพิวเตอร์ของท่านหลังปิดเบราว์เซอร์ไปแล้วแต่ท่านลบออกได้ตลอดเวลาด้วยการตั้งค่าเบราว์เซอร์ การใช้คุกกี้และเพจแท็กเหล่านี้อาจมีจุดประสงค์ต่างกันไป ดังคำอธิบายที่เกี่ยวข้องด้านล่าง

  การปฏิเสธคุกกี้

  หากท่านไม่ต้องการให้เบราว์เซอร์ยอมรับคุกกี้ หรือต้องการให้แจ้งเตือนเมื่อมีคุกกี้ถูกจัดเก็บบนคอมพิวเตอร์ของท่าน หรือต้องการลบคุกกี้ออกจากคอมพิวเตอร์ โปรดปรับเปลี่ยนการตั้งค่าที่จำเป็นในเบราว์เซอร์ของท่านซึ่งโดยปกติจะอยู่ในเมนู "ช่วยเหลือ" (Help) หรือ "การตั้งค่าอินเทอร์เน็ต" (Internet Options) หากท่านลบหรือปิดการทำงานของคุกกี้ผ่านการตั้งค่าเบราว์เซอร์ ท่านอาจไม่สามารถเข้าถึงหรือใช้งานฟังก์ชันหรือฟีเจอร์สำคัญบนเว็บไซต์นี้ได้ และต้องกรอกรายละเอียดสำหรับการล็อกอินเข้าสู่ระบบอีกครั้ง โปรดทราบว่า การปฏิเสธคุกกี้ที่ส่งมาจากบุคคลที่สาม (กรุณาดูด้านล่าง) ไม่ได้หมายความว่าท่านจะไม่ได้รับโฆษณาออนไลน์หรือได้รับการยกเว้นจากการวิเคราะห์ทางการตลาดอีกต่อไป แต่หมายความว่าเครือข่ายที่ท่านได้ปฏิเสธไปนั้นจะไม่เสนอโฆษณาที่ได้รับการปรับแต่งให้เข้ากับการตั้งค่าและรูปแบบการใช้งานเว็บไซต์ของท่านอีกต่อไป โปรดทราบว่า หากท่านล้างค่าคุกกี้ทั้งหมดบนเบราว์เซอร์ของท่านหรือใช้เบราว์เซอร์อื่นหรือคอมพิวเตอร์อื่น ท่านจำเป็นต้องตั้งค่าการปฏิเสธคุกกี้ใหม่อีกครั้ง

  เครื่องมือด้านข้อมูลและเครื่องมือปฏิเสธ

  หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเก็บข้อมูลของบริษัทด้านโฆษณาซึ่งเป็นบุคคลที่สามและทางเลือกของท่านหากท่านไม่ต้องการให้บริษัทเหล่านั้นใช้ข้อมูลนี้ หรือหากท่านต้องการปฏิเสธการตลาดออนไลน์ที่เกี่ยวข้อง ท่านมีตัวเลือกในการปฏิเสธดังนี้

  //www.networkadvertising.org/consumer/opt_out.asp

  หากเป็นแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์มือถือ ท่านสามารถใช้ตัวเลือกการปฏิเสธ ดังนี้

  //www.google.com/ads/preferences/html/intl/en/mobile-about.html

  โดยการส่งอีเมลไปยัง appsflyer ที่ privacy@appsflyer.com

  สำหรับการปฏิเสธโปรแกรมวิเคราะห์ ท่านสามารถใช้เครื่องมือ ดังนี้

  https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

  //www.microsoft.com/en-us/privacystatement/default.aspx

  https://help.yahoo.com/kb/SLN4525.html

  //help.yahoo.co.jp/common/sys/sys-26.html

  //www.baidu.com/duty/safe_control.html

  อโกด้าอาจเพิ่มลิงก์ที่เกี่ยวข้องเป็นระยะเพื่อสนับสนุนสิทธิความเป็นส่วนตัวของท่าน

  คุกกี้ เพจแท็ก และการใช้ข้อมูล

  คุกกี้ของอโกด้า

  อโกด้าใช้คุกกี้ชั่วคราวเพื่อคงสถานะการเข้าสู่ระบบของท่านตลอดการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา

  อโกด้าใช้คุกกี้ถาวรเพื่อ "ปรับแต่ง" เว็บไซต์ให้เหมาะกับผู้ใช้แต่ละคนด้วยการจดจำข้อมูลเกี่ยวกับการเยี่ยมชมและกิจกรรมของผู้ใช้บนเว็บไซต์ เช่น ภาษาที่เลือก หรือข้อมูลสำหรับล็อกอินเข้าสู่ระบบเพื่อให้ท่านไม่จำเป็นต้องกรอกข้อมูลเหล่านั้นในครั้งต่อไปที่เข้าใช้เว็บไซต์

  อโกด้ายังใช้คุกกี้ถาวรหรือเพจแท็กเพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมการเข้าชมเว็บไซต์นี้ของท่าน การเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์อโกด้าของท่านทำให้เราสามารถปรับปรุงเว็บไซต์และบริการ ปรับแต่งโฆษณาของเรา (ทั้งทางอีเมลบนเว็บไซต์ของเรา และบนเว็บไซต์อื่น) ให้เป็นไปตามความสนใจของผู้ใช้งาน คุกกี้และเพจแท็กเหล่านี้เก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับหน้าต่างๆ ของเว็บไซต์ของเราที่ท่านเข้าชมและการค้นหาที่ท่านได้ดำเนินการ

  การวิเคราะห์เว็บไซต์

  บริษัทบุคคลที่สามอาจใช้คุกกี้ถาวรเพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมการเข้าชมเว็บไซต์อโกด้าของท่าน การเยี่ยมชมเว็บไซต์นี้และเว็บไซต์อื่นๆ ของท่านทำให้เราปรับปรุงเว็บไซต์และบริการของเราได้ แพลตฟอร์มการวิเคราะห์บนเว็บไซต์อาจถูกใช้เพื่อรวบรวมข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้สำหรับการรายงานผล เช่น การรายงานผลความพึงพอใจ การรายงานผลทางประชากร และการรายงานผลความสนใจ หากท่านไม่ต้องการให้บุคคลที่สามเก็บข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์ ท่านสามารถคลิกลิงก์บุคคลที่สามในหัวข้อ "เครื่องมือปฏิเสธ" ด้านบน

  คุกกี้และเพจแท็กโดยบุคคลที่สาม

  บริษัทโฆษณาที่เป็นบุคคลที่สามของเราอาจฝังคุกกี้หรือเพจแท็กไว้บนบางหน้าของเว็บไซต์ของเราที่ท่านเข้าชม คุกกี้หรือเพจแท็กเหล่านี้ออกแบบมาเพื่อการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ไม่ระบุตัวตนของท่าน เพื่อนำไปวิเคราะห์ความสนใจและการค้นหาของท่านบนเว็บไซต์ของเรา และเพื่อบริการโฆษณาที่ปรับแต่งตามความสนใจและการค้นหาของท่านโดยเฉพาะขณะเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา หรือเว็บไซต์อื่น หรือเมื่อใช้แอปพลิเคชันบนอุปกรณ์มือถือ ข้อมูลที่ไม่ระบุตัวตนที่รวบรวมผ่านคุกกี้และเพจแท็กเหล่านี้อาจถูกนำไปแบ่งปันกับบุคคลที่สามอื่นๆ เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการและระบุเป้าหมายการโฆษณาและในการวิเคราะห์วิจัยตลาด นอกจากนี้ เราอาจแลกเปลี่ยนข้อมูลดิบ (ข้อมูลที่ไม่สามารถถอดรหัสได้) กับร้านค้าบุคคลที่สามที่ใช้การโฆษณาเพื่อเจาะกลุ่มผลิตภัณฑ์ ร้านค้าบุคคลที่สามเหล่านี้สามารถใช้เครื่องมือระบุข้อมูลดิบเพื่อจัดทำโฆษณาตามข้อมูลการเยี่ยมชมเว็บไซต์ก่อนหน้านี้ของผู้ใช้ ดังนั้น ร้านค้าบุคคลที่สามจึงอาจแสดงโฆษณาของเรา และ/หรือ ของพันธมิตรของเราบนเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์มือถืออื่นๆ

  การโฆษณา

  อโกด้าอาจใช้ทั้งคุกกี้และเพจแท็กที่กล่าวข้างต้นเพื่อปรับแต่งประสบการณ์ของท่านในการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา แอปพลิเคชันของเราบนอุปกรณ์มือถือ และโฆษณาของเราตามความชอบส่วนตัวของท่าน เราใช้การตลาดแบบติดตามลูกค้าซ้ำผ่านระบบดิสเพลย์และการค้นหาเพื่อจัดทำเนื้อหาโฆษณาที่ดียิ่งขึ้นให้แก่ท่าน

  หากการโฆษณาแบบอื่นไม่จำเป็นต้องใช้คุกกี้หรือเพจแท็ก ข้อมูลบุคคลที่สามจะถูกใช้เพื่อกำหนดว่าเมื่อใดโฆษณาของอโกด้าจะปรากฏ

  อโกด้าพยายามอย่างยิ่งที่จะไม่รวบรวมข้อมูลและป้องกันการใช้ข้อมูลส่วนตัวที่ระบุตัวตนได้ในการโฆษณาของบุคคลที่สาม ยกเว้นว่าท่านจะอนุญาต หากท่านต้องการปฏิเสธการเก็บข้อมูลโดยบุคคลที่สามเพื่อการโฆษณาท่านสามารถคลิกลิงก์บุคคลที่สามลิ้งใดลิงก์หนึ่งหรือมากกว่านั้นในหัวข้อ "เครื่องมือปฏิเสธ" ด้านบน

  การโฆษณาและเนื้อหาบนเว็บไซต์อื่น

  อโกด้าใช้เครื่องมือบุคคลที่สามเพื่อเผยแพร่โฆษณาต่างๆ บนเว็บไซต์อื่น อโกด้าไม่ได้สนับสนุนหรือลงนามในเป้าหมาย จุดยืน หรือถ้อยแถลงของเว็บไซต์อื่นซึ่งแสดงโฆษณาของเรา

  ท่านเข้าถึงหรือเปลี่ยนข้อมูลที่ระบุตัวตนของท่านได้อย่างไร

  หากท่านประสงค์จะอัปเดตข้อมูลส่วนตัวที่ท่านให้แก่เราหรือต้องการใช้สิทธิภายใต้กฎหมายที่กำหนดไว้ในเรื่องการเข้าถึง ปรับเปลี่ยน แก้ไข ลบ หรือคัดค้านการนำข้อมูลส่วนตัวไปดำเนินการ กรุณาติดต่อเราที่หน้าบริการลูกค้าสัมพันธ์ เราจะตรวจสอบตัวตนของท่านก่อนอนุมัติให้ท่านเข้าถึงหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัวเพื่อปกป้องความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของท่าน อโกด้าจะตอบกลับคำขอเพื่อเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของท่านภายในกรอบเวลาที่เหมาะสม ทั้งนี้ ท่านยังคัดค้านการนำข้อมูลส่วนตัวของท่านไปดำเนินการเพื่อวัตถุประสงค์ด้านการโฆษณาและการวิจัยตลาดและความคิดเห็นได้อีกด้วย เรามีสิทธิคิดค่าใช้จ่ายตามสมควรสำหรับการเข้าถึงข้อมูลโดยเป็นไปตามกฏหมายที่กำหนดไว้

  หากท่านต้องการติดต่อฝ่ายเจ้าหน้าที่ป้องกันข้อมูลของอโกด้าหรือฝ่ายบริการลูกค้าสัมพันธ์ของเราเกี่ยวกับประเด็นด้านความเป็นส่วนตัวผ่านทางอีเมล กรุณาติดต่อ

  dpo@agoda.com

  หรือส่งจดหมายลงทะเบียนมาที่ฝ่ายเจ้าหน้าที่ป้องกันข้อมูลของอโกด้าตามที่อยู่ต่อไปนี้

  Agoda Company Pte. Ltd.
  c/o Data Protection Officer
  30 Cecil Street
  Prudential Tower #19-08
  Singapore 049712

  ท่านยังติดต่อฝ่ายเจ้าหน้าที่ป้องกันข้อมูลของอโกด้าได้ที่หมายเลขโทรศัพท์
  +65 641 552 90 (สิงคโปร์ มีค่าใช้จ่าย) หรือหมายเลขอื่นๆ ที่เราอาจแจ้งให้ทราบในภายหลัง

  อุปกรณ์มือถือ

  เรามีแอปพลิเคชันฟรีสำหรับอุปกรณ์มือถือหลากหลายและพัฒนาเว็บไซต์ปกติของเราให้เข้ากับอุปกรณ์มือถือ แอปพลิเคชันและเว็บไซต์สำหรับอุปกรณ์มือถือเหล่านี้จัดการกับข้อมูลส่วนตัวที่ท่านแจ้งแก่เราด้วยวิธีการเดียวกับเว็บไซต์ของเรา นอกจากนี้ท่านยังใช้บริการหาตำแหน่งที่ตั้งเพื่อค้นหาที่พักใกล้เคียงได้ ด้วยความยินยอมของท่าน เราอาจส่งข้อความแจ้งเตือนที่ระบุข้อมูลการจองห้องพักของท่าน

  ข้อจำกัดสำหรับเยาวชน

  บุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีไม่สามารถใช้บริการจองห้องพักบนเว็บไซต์ของเราได้ เยาวชนสามารถติดตามผู้ปกครองหรือผู้ดูแลที่ถูกต้องตามกฏหมาย ที่เป็นผู้จองห้องพักได้ตามปกติ เว้นแต่นโยบายของที่พักระบุเป็นอื่น

  ภาษา

  นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เขียนขึ้นเป็นภาษาอังกฤษ และได้รับการแปลเป็นภาษาอื่นเพื่อความสะดวกของท่าน ในกรณีที่ฉบับภาษาอังกฤษและฉบับแปลมีข้อขัดแย้งกัน ให้ยึดถือฉบับภาษาอังกฤษ

  ข้อกำหนดการใช้งาน

  โปรดศึกษาข้อกำหนดการใช้งานของอโกด้าสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์ของเรา นโยบายความเป็นส่วนตัวถือเป็นส่วนสำคัญของข้อกำหนดการใช้งาน


  Agoda.com เป็นส่วนหนึ่งของ The Priceline Group ผู้ให้บริการการท่องเที่ยวออนไลน์และบริการที่เกี่ยวข้องชั้นนำระดับโลก

  AS-AGWEB-3B07