ดีมาก 7.6
จาก 1403 รีวิว

ลดสูงสุดถึง 30% กับดีลคนกันเอง!

เลือกห้องพักที่ท่านต้องการ
26 กรกฎาคม 2016 - 28 กรกฎาคม 2016 | 2 คืน
พื้นที่ใช้สอย รายละเอียด จำนวนผู้เข้าพัก ราคา
ต่อห้อง ต่อคืน

จุดเด่น:

 • วิว: เมือง
 • 22 ตร.ม.
 • 2 เตียงเดี่ยว หรือ 1 เตียงใหญ่
 • รวม เช็คเอาต์สาย
 • ราคาพิเศษ - ขอรับเงินคืนไม่ได้
 • ข้อเสนอนี้มีเวลาจำกัด ราคารวมส่วนลด 38%
ราคาห้องพักยังไม่รวม
เซอร์วิสชาร์จ 10%, ภาษีโรงแรม 7.92%
+
ขายดี-จำนวนจำกัด!

ห้องว่างจำนวนจำกัด!

 • 3,000
  • THB
  • 426
เพิ่มเตียงเสริม (+THB 500.00)
 • รวม บริการรับ-ส่งจากสนามบิน (ไปและกลับ)
 • ราคาพิเศษ - ขอรับเงินคืนไม่ได้
 • ข้อเสนอนี้มีเวลาจำกัด ราคารวมส่วนลด 38%
ราคาห้องพักยังไม่รวม
เซอร์วิสชาร์จ 10%, ภาษีโรงแรม 7.92%
+

ห้องว่างจำนวนจำกัด!

 • 3,000
  • THB
  • 448
เพิ่มเตียงเสริม (+THB 500.00)
 • รวม อาหารเช้า และ เช็คเอาต์สาย
 • ราคาพิเศษ - ขอรับเงินคืนไม่ได้
 • ข้อเสนอนี้มีเวลาจำกัด ราคารวมส่วนลด 38%
ราคาห้องพักยังไม่รวม
เซอร์วิสชาร์จ 10%, ภาษีโรงแรม 7.92%
+

ห้องว่างจำนวนจำกัด!

 • 3,000
  • THB
  • 506
เพิ่มเตียงเสริม (+THB 700.00)
 • รวม อาหารเช้า และ บริการรับ-ส่งจากสนามบิน (ไปและกลับ)
 • ราคาพิเศษ - ขอรับเงินคืนไม่ได้
 • ข้อเสนอนี้มีเวลาจำกัด ราคารวมส่วนลด 38%
ราคาห้องพักยังไม่รวม
เซอร์วิสชาร์จ 10%, ภาษีโรงแรม 7.92%
+

ห้องว่างจำนวนจำกัด!

 • 3,000
  • THB
  • 528
เพิ่มเตียงเสริม (+THB 700.00)
 • รวม อาหารเช้า
 • จองเลย จ่ายเมื่อเข้าพัก
 • เงื่อนไขการยกเลิกการจอง
ราคาห้องพักยังไม่รวม
Tax 7%, เซอร์วิสชาร์จ 10%, ภาษีท้องถิ่น THB 9.69 (เรียกเก็บโดยโรงแรม)

ห้องว่างจำนวนจำกัด!

  • THB
  • 969

จุดเด่น:

 • วิว: เมือง
 • 25 ตร.ม.
 • 2 เตียงเดี่ยว หรือ 1 เตียงใหญ่
 • รวม เช็คเอาต์สาย
 • ราคาพิเศษ - ขอรับเงินคืนไม่ได้
 • ข้อเสนอนี้มีเวลาจำกัด ราคารวมส่วนลด 38%
ราคาห้องพักยังไม่รวม
เซอร์วิสชาร์จ 10%, ภาษีโรงแรม 7.92%
+

ห้องว่างจำนวนจำกัด!

 • 3,500
  • THB
  • 559
เพิ่มเตียงเสริม (+THB 500.00)
 • รวม บริการรับ-ส่งจากสนามบิน (ไปและกลับ)
 • ราคาพิเศษ - ขอรับเงินคืนไม่ได้
 • ข้อเสนอนี้มีเวลาจำกัด ราคารวมส่วนลด 38%
ราคาห้องพักยังไม่รวม
เซอร์วิสชาร์จ 10%, ภาษีโรงแรม 7.92%
+

ห้องว่างจำนวนจำกัด!

 • 3,500
  • THB
  • 582
เพิ่มเตียงเสริม (+THB 500.00)
 • รวม อัปเกรดเป็นห้องที่ดีกว่า
 • ราคาพิเศษ - ขอรับเงินคืนไม่ได้
 • ข้อเสนอนี้มีเวลาจำกัด ราคารวมส่วนลด 38%
ราคาห้องพักยังไม่รวม
เซอร์วิสชาร์จ 10%, ภาษีโรงแรม 7.92%
+

ห้องว่างจำนวนจำกัด!

 • 3,500
  • THB
  • 626
เพิ่มเตียงเสริม (+THB 500.00)
 • รวม อาหารเช้า และ เช็คเอาต์สาย
 • ราคาพิเศษ - ขอรับเงินคืนไม่ได้
 • ข้อเสนอนี้มีเวลาจำกัด ราคารวมส่วนลด 38%
ราคาห้องพักยังไม่รวม
เซอร์วิสชาร์จ 10%, ภาษีโรงแรม 7.92%
+

ห้องว่างจำนวนจำกัด!

 • 3,500
  • THB
  • 639
เพิ่มเตียงเสริม (+THB 700.00)
 • รวม อาหารเช้า และ บริการรับ-ส่งจากสนามบิน (ไปและกลับ)
 • ราคาพิเศษ - ขอรับเงินคืนไม่ได้
 • ข้อเสนอนี้มีเวลาจำกัด ราคารวมส่วนลด 38%
ราคาห้องพักยังไม่รวม
เซอร์วิสชาร์จ 10%, ภาษีโรงแรม 7.92%
+

ห้องว่างจำนวนจำกัด!

 • 3,500
  • THB
  • 661
เพิ่มเตียงเสริม (+THB 700.00)
 • รวม อาหารเช้า และ อัปเกรดเป็นห้องที่ดีกว่า
 • ราคาพิเศษ - ขอรับเงินคืนไม่ได้
 • ข้อเสนอนี้มีเวลาจำกัด ราคารวมส่วนลด 38%
ราคาห้องพักยังไม่รวม
เซอร์วิสชาร์จ 10%, ภาษีโรงแรม 7.92%
+

ห้องว่างจำนวนจำกัด!

 • 3,500
  • THB
  • 706
เพิ่มเตียงเสริม (+THB 700.00)

จุดเด่น:

 • วิว: เมือง
 • 25 ตร.ม.
 • 1 เตียงใหญ่
 • รวม เช็คเอาต์สาย
 • ราคาพิเศษ - ขอรับเงินคืนไม่ได้
 • ข้อเสนอนี้มีเวลาจำกัด ราคารวมส่วนลด 38%
ราคาห้องพักยังไม่รวม
เซอร์วิสชาร์จ 10%, ภาษีโรงแรม 7.92%
+

เราเหลือเพียง 5 ห้องเท่านั้น!

 • 4,000
  • THB
  • 693
เพิ่มเตียงเสริม (+THB 500.00)
 • รวม บริการรับ-ส่งจากสนามบิน (ไปและกลับ)
 • ราคาพิเศษ - ขอรับเงินคืนไม่ได้
 • ข้อเสนอนี้มีเวลาจำกัด ราคารวมส่วนลด 38%
ราคาห้องพักยังไม่รวม
เซอร์วิสชาร์จ 10%, ภาษีโรงแรม 7.92%
+

เราเหลือเพียง 5 ห้องเท่านั้น!

 • 4,000
  • THB
  • 715
เพิ่มเตียงเสริม (+THB 500.00)
 • รวม อาหารเช้า และ เช็คเอาต์สาย
 • ราคาพิเศษ - ขอรับเงินคืนไม่ได้
 • ข้อเสนอนี้มีเวลาจำกัด ราคารวมส่วนลด 38%
ราคาห้องพักยังไม่รวม
เซอร์วิสชาร์จ 10%, ภาษีโรงแรม 7.92%
+

เราเหลือเพียง 5 ห้องเท่านั้น!

 • 4,000
  • THB
  • 772
เพิ่มเตียงเสริม (+THB 700.00)
 • รวม อาหารเช้า และ บริการรับ-ส่งจากสนามบิน (ไปและกลับ)
 • ราคาพิเศษ - ขอรับเงินคืนไม่ได้
 • ข้อเสนอนี้มีเวลาจำกัด ราคารวมส่วนลด 38%
ราคาห้องพักยังไม่รวม
เซอร์วิสชาร์จ 10%, ภาษีโรงแรม 7.92%
+

เราเหลือเพียง 5 ห้องเท่านั้น!

 • 4,000
  • THB
  • 795
เพิ่มเตียงเสริม (+THB 700.00)

จุดเด่น:

 • วิว: เมือง
 • 28 ตร.ม.
 • 1 เตียงใหญ่
 • รวม เช็คเอาต์สาย
 • ราคาพิเศษ - ขอรับเงินคืนไม่ได้
 • ข้อเสนอนี้มีเวลาจำกัด ราคารวมส่วนลด 38%
ราคาห้องพักยังไม่รวม
เซอร์วิสชาร์จ 10%, ภาษีโรงแรม 7.92%
+

เราเหลือเพียง 2 ห้องเท่านั้น!

 • 4,500
  • THB
  • 826
เพิ่มเตียงเสริม (+THB 500.00)
 • รวม บริการรับ-ส่งจากสนามบิน (ไปและกลับ)
 • ราคาพิเศษ - ขอรับเงินคืนไม่ได้
 • ข้อเสนอนี้มีเวลาจำกัด ราคารวมส่วนลด 38%
ราคาห้องพักยังไม่รวม
เซอร์วิสชาร์จ 10%, ภาษีโรงแรม 7.92%
+

เราเหลือเพียง 2 ห้องเท่านั้น!

 • 4,500
  • THB
  • 848
เพิ่มเตียงเสริม (+THB 500.00)
 • รวม อาหารเช้า และ เช็คเอาต์สาย
 • ราคาพิเศษ - ขอรับเงินคืนไม่ได้
 • ข้อเสนอนี้มีเวลาจำกัด ราคารวมส่วนลด 38%
ราคาห้องพักยังไม่รวม
เซอร์วิสชาร์จ 10%, ภาษีโรงแรม 7.92%
+

เราเหลือเพียง 2 ห้องเท่านั้น!

 • 4,500
  • THB
  • 906
เพิ่มเตียงเสริม (+THB 700.00)
 • รวม อาหารเช้า และ บริการรับ-ส่งจากสนามบิน (ไปและกลับ)
 • ราคาพิเศษ - ขอรับเงินคืนไม่ได้
 • ข้อเสนอนี้มีเวลาจำกัด ราคารวมส่วนลด 38%
ราคาห้องพักยังไม่รวม
เซอร์วิสชาร์จ 10%, ภาษีโรงแรม 7.92%
+

เราเหลือเพียง 2 ห้องเท่านั้น!

 • 4,500
  • THB
  • 928
เพิ่มเตียงเสริม (+THB 700.00)
 • รวม อาหารเช้า
 • จองเลย จ่ายเมื่อเข้าพัก
 • เงื่อนไขการยกเลิกการจอง
ราคาห้องพักยังไม่รวม
Tax 7%, เซอร์วิสชาร์จ 10%, ภาษีท้องถิ่น THB 17.33 (เรียกเก็บโดยโรงแรม)

ห้องสุดท้ายของเรา!

  • THB
  • 1,733

จุดเด่น:

 • วิว: เมือง
 • 28 ตร.ม.
 • 1 เตียงใหญ่
 • รวม เช็คเอาต์สาย
 • ราคาพิเศษ - ขอรับเงินคืนไม่ได้
 • ข้อเสนอนี้มีเวลาจำกัด ราคารวมส่วนลด 38%
ราคาห้องพักยังไม่รวม
เซอร์วิสชาร์จ 10%, ภาษีโรงแรม 7.92%
+

เราเหลือเพียง 2 ห้องเท่านั้น!

 • 5,000
  • THB
  • 959
เพิ่มเตียงเสริม (+THB 500.00)
 • รวม บริการรับ-ส่งจากสนามบิน (ไปและกลับ)
 • ราคาพิเศษ - ขอรับเงินคืนไม่ได้
 • ข้อเสนอนี้มีเวลาจำกัด ราคารวมส่วนลด 38%
ราคาห้องพักยังไม่รวม
เซอร์วิสชาร์จ 10%, ภาษีโรงแรม 7.92%
+

เราเหลือเพียง 2 ห้องเท่านั้น!

 • 5,000
  • THB
  • 981
เพิ่มเตียงเสริม (+THB 500.00)
 • รวม อาหารเช้า และ เช็คเอาต์สาย
 • ราคาพิเศษ - ขอรับเงินคืนไม่ได้
 • ข้อเสนอนี้มีเวลาจำกัด ราคารวมส่วนลด 38%
ราคาห้องพักยังไม่รวม
เซอร์วิสชาร์จ 10%, ภาษีโรงแรม 7.92%
+

เราเหลือเพียง 2 ห้องเท่านั้น!

 • 5,000
  • THB
  • 1,039
เพิ่มเตียงเสริม (+THB 700.00)
 • รวม อาหารเช้า และ บริการรับ-ส่งจากสนามบิน (ไปและกลับ)
 • ราคาพิเศษ - ขอรับเงินคืนไม่ได้
 • ข้อเสนอนี้มีเวลาจำกัด ราคารวมส่วนลด 38%
ราคาห้องพักยังไม่รวม
เซอร์วิสชาร์จ 10%, ภาษีโรงแรม 7.92%
+

เราเหลือเพียง 2 ห้องเท่านั้น!

 • 5,000
  • THB
  • 1,061
เพิ่มเตียงเสริม (+THB 700.00)
 • จองเลย จ่ายเมื่อเข้าพัก
 • เงื่อนไขการยกเลิกการจอง
ราคาห้องพักยังไม่รวม
Tax 7%, เซอร์วิสชาร์จ 10%, ภาษีท้องถิ่น THB 18.35 (เรียกเก็บโดยโรงแรม)

ห้องสุดท้ายของเรา!

  • THB
  • 1,835
 • รวม อาหารเช้า
 • จองเลย จ่ายเมื่อเข้าพัก
 • เงื่อนไขการยกเลิกการจอง
ราคาห้องพักยังไม่รวม
Tax 7%, เซอร์วิสชาร์จ 10%, ภาษีท้องถิ่น THB 19.88 (เรียกเก็บโดยโรงแรม)

ห้องสุดท้ายของเรา!

  • THB
  • 1,988

จุดเด่น:

 • 25 ตร.ม.
 • รวม อาหารเช้า
 • จองเลย จ่ายเมื่อเข้าพัก
 • เงื่อนไขการยกเลิกการจอง
ราคาห้องพักยังไม่รวม
Tax 7%, เซอร์วิสชาร์จ 10%, ภาษีท้องถิ่น THB 12.24 (เรียกเก็บโดยโรงแรม)

ห้องว่างจำนวนจำกัด!

  • THB
  • 1,223

จุดเด่น:

 • 28 ตร.ม.
 • รวม อาหารเช้า
 • จองเลย จ่ายเมื่อเข้าพัก
 • เงื่อนไขการยกเลิกการจอง
ราคาห้องพักยังไม่รวม
Tax 7%, เซอร์วิสชาร์จ 10%, ภาษีท้องถิ่น THB 14.79 (เรียกเก็บโดยโรงแรม)

เราเหลือเพียง 5 ห้องเท่านั้น!

  • THB
  • 1,478

ข้อมูลเกี่ยวกับ โรงแรมธนวรรณ ภูเก็ต

ข้อมูลที่พัก

โรงแรมธนวรรณ ภูเก็ตตั้งอยู่ที่ป่าตองในภูเก็ต โดยเป็นตัวเลือกยอดนิยมของเหล่านักท่องเที่ยว จากที่นี้ ผู้เข้าพักสามารถไปยังทุกที่ในเมืองอันมีชีวิตชีวานี้ได้อย่างง่ายดาย ด้วยที่ตั้งใกล้แหล่งท่องเที่ยวหลักของเมือง เช่น ไดฟ์ซัพพลาย, สโมสรฟุตบอลป่าตอง, สวีท เลม่อนกราส มาสซาจ ผู้เข้าพักจะหลงรักโรงแรมแห่งนี้แน่นอน

โรงแรมธนวรรณ ภูเก็ต ทุ่มเทมอบความสะดวกสบายแก่ผู้เข้าพัก ด้วยบริการและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ดีพร้อมที่สุดสำหรับคุณ คุณสามารถเพลิดเพลินไปกับสิ่งอำนวยความสะดวกระดับท็อปที่เลือกสรรมาแล้ว เช่น ฟรี Wi-Fi ทุกห้อง, แม่บ้านทำความสะอาดรายวัน, บริการแท็กซี่, แผนกต้อนรับ 24 ชั่วโมง, ห้องเก็บกระเป๋า ได้ที่โรงแรมแห่งนี้

ห้องพัก 65 ห้องที่เรียงรายไปตลอดทั้ง 6 ชั้นให้ทั้งความอบอุ่นและน่าพอใจเหมือนดั่งบ้านหลังที่สอง ความสะดวกสบายและทันสมัยจากสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น โทรทัศน์จอแบน, อินเทอร์เน็ตไร้สาย, อินเทอร์เน็ตไร้สาย (ไม่เสียค่าใช้จ่าย), ห้องปลอดบุหรี่, เครื่องปรับอากาศ รอให้คุณได้ไปสัมผัส สิ่งนันทนาการในโรงแรม รวมถึง สปา, บริการนวด ได้รับการออกแบบเพื่อการพักผ่อนหลีกหนีจากความวุ่นวาย สิ่งอำนวยความสะดวกชั้นเลิศและทำเลที่ตั้งดีเยี่ยมทำให้ โรงแรมธนวรรณ ภูเก็ต สมบูรณ์แบบสำหรับการเข้าพักของคุณใน ภูเก็ต
ดูเพิ่มเติม ย่อ

สิ่งอำนวยความสะดวกของที่พัก

อินเทอร์เน็ต

 • ฟรี Wi-Fi ทุกห้อง
 • Wi-Fi ในพื้นที่สาธารณะ

การคมนาคม

 • บริการแท็กซี่
 • บริการรถรับ-ส่งถึงสนามบิน
 • บริการเช่ารถ

การออกกำลังกายและพักผ่อนหย่อนใจ

 • สปา
 • บริการนวด

อาหารและเครื่องดื่ม

 • รูมเซอร์วิส
 • ร้านอาหาร
 • คอฟฟี่ช็อป
 • บาร์

สัตว์เลี้ยง

 • นำสัตว์เลี้ยงเข้าพักได้

บริการทำความสะอาด

 • แม่บ้านทำความสะอาดรายวัน

บริการลูกค้า

 • ห้องเก็บกระเป๋า
 • จุดบริการทัวร์

สิ่งอำนวยความสะดวกในที่พัก

 • ลิฟท์
 • ร้านค้า
 • พื้นที่สูบบุหรี่
 • ห้องนั่งเล่น/ดูทีวีส่วนกลาง

สุขภาพและความปลอดภัย

 • แผนกต้อนรับ 24 ชั่วโมง
 • ตู้นิรภัย

ธุรกิจและบริการทางการเงิน

 • ศูนย์ธุรกิจ
 • เอทีเอ็ม/ตู้กดเงินสดในสถานที่
 • บริการแลกเปลี่ยนเงินตรา

ภาษาที่พนักงานให้บริการ

 • ภาษาไทย
 • ภาษาอังกฤษ
 • ภาษาจีน (กลาง)
ดูเพิ่มเติม ย่อ

นโยบาย

The property provides airport transfer service for guests with a Deluxe, Deluxe Bathtub, Super Deluxe Bathtub, or Suite room reservation at no additional charge. Airport pick-up time is 11:30 AM, 2:30 PM, 5:30 PM, and 8:30 PM. Airport drop-off time is 10:00 AM, 1:00 PM, 4:00 PM, and 7:00 PM. Guests are required to contact the property 24 hour in advance.

เด็กและเตียงเสริม
เด็กทารก อายุ 0-2 ปี พักฟรีหากใช้เตียงที่มีอยู่แล้ว หากต้องการเตียงเด็ก อาจต้องเสียค่าบริการเพิ่มเติม
เด็ก อายุ 3-11 ปี พักฟรีหากใช้เตียงที่มีอยู่แล้ว
 • โรงแรมแห่งนี้ถือว่าผู้เข้าพักที่มีอายุเกิน 11 ปีเป็นผู้ใหญ่
 • เตียงเสริมขึ้นอยู่กับประเภทห้องที่ท่านเลือก กรุณาดูเงื่อนไขและรายละเอียดเพิ่มเติมจากข้อมูลห้องพัก
โปรดทราบว่า เมื่อท่านจองห้องพักมากกว่า 5 ห้องขึ้นไป อาจมีการใช้นโยบายที่แตกต่างหรือเงื่อนไขเพิ่มเติม
ดูเพิ่มเติม ย่อ

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เช็คเอาท์ได้จนถึง: 12:00 PM
เช็คอินได้ตั้งแต่: 02:00 PM
แรงดันไฟฟ้าในห้องพัก: 220
โรงแรมปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อปี: 2014
โรงแรมสร้างขึ้นในปี: 2011
ค่าบริการรถรับ-ส่งถึงสนามบิน: 800 THB
ค่าอาหารเช้า (เมื่อไม่รวมอยู่ในราคาห้องพัก): 200 THB
จำนวนชั้น: 6
จำนวนบาร์: 1
จำนวนภัตตาคาร: 1
จำนวนห้อง: 65
ระยะเวลาเดินทางสู่สนามบิน (นาที): 40
ระยะห่างจากตัวเมือง: 8 Km
ระยะห่างจากสนามบิน: 35 Km
ห้อง/ชั้นปลอดบุหรี่: Yes
ดูเพิ่มเติม ย่อ

รีวิวล่าสุดจากผู้เข้าพัก

กรองโดยประเภทนักท่องเที่ยว
ดีมาก • สภาพแวดล้อม/ความสะอาดของโรงแรม 7.7
 • สิ่งอำนวยความสะดวก 6.9
 • สถานที่ตั้ง 7.3
 • ความสะดวกสบายของห้องพัก 7.8
 • การให้บริการของพนักงาน 7.8
 • คุ้มค่ากับเงินที่จ่าย 8.1
 • อาหาร/สถานที่รับประทานอาหาร 6.9

Yanisa C.
ประเทศไทย
19 มิถุนายน 2016
โดยรวมโอเคแต่อยากแนะนำเรื่องอาหารเช้าค่ะ
มาพักช่วงหน้าฝน คาดว่า ช่วงนี้คนมาพักไม่ค่อยเยอะทางโรงแรมเลยไม่เน้นอาหารเช้า ซึ่งเราไม่ได้จองอาหารเช้ามาเลยคิดว่าจะขอบุ๊คเพิ่ม ทางโรงแรมแนะนำเป็นแบบหัว 200 กับอะลาคาร์ท จึงเลือกแบบหัวเพราะเห็นรูปดูดีมีหลายอย่างแต่พอเดินไปหน้าบาร์ผิดหวังพอสมควร เพราะเราคาดหวังจะได้กินสลัด ข้าว ขนมปัง แฮม ไส้กรอก หลายๆอย่าง ในตอนเช้า แต่มีเพียง ไส้กรอก ไข่ดาว และ แฮม ให้คนละชุด มีเพียงขนมปังปิ้ง กับแตงโม แล้วก็น้ำผลไม้ และชากาแฟที่หยิบได้ มันถือว่าค่อนข้างน้อยกับราคา 200 บาท ซึ่งเราไม่ทราบว่าจะมีของแค่นี้เลยตกลงและฝนตกด้วยจะออกไปหาอะไรกินก็ค่อนข้างลำบาก ซึ่งหากทางโรงแรมไม่พร้อมให้บริการบุฟเฟ่ต์อาหารเช้า ก็อยากให้แนะนำลูกค้าไปเลยว่ารับเป็นอะลาคาร์ทดีกว่า ปล. กาแฟที่ตั้งในกาอุ่นควรเป็นกาแฟดำดีกว่านะคะ อารมณ์เหมือน เอากาแฟผงสำเร็จรูป 3in1 มาเทใส่แล้วตั้งไว้ อยากให้โรงแรมปรับปรุงและหวังว่าจะมีโอกาสกลับไปใช้บริการอีกครั้งค่ะ

Piyawat S.
ประเทศไทย
08 มิถุนายน 2016
ห้องพักสะอาด
บริการดีคุ้มราคา

Chantana W.
ประเทศไทย
29 พฤษภาคม 2016
ทำเลที่ตั้ง
ห้องพักมีกลิ่นอับ

supakit W.
ประเทศไทย
03 เมษายน 2016
พนักงานดี
ห้องเก่าไปหน่อย แต่ที่เหลือดีหมด

Damrong R.
ประเทศไทย
14 กุมภาพันธ์ 2016
ทำเลสะดวก เดินไปห้างจังซีลอน ไปหาดป่าตองได้
ทำเลสะดวกใกล้แหล่งท่องเที่ยว ใกล้หาดป่าตอง
ใกล้หาดป่าตองและแหล่งท่องเที่ยว

Wararat S.
ประเทศไทย
02 พฤศจิกายน 2015
คุ้มค่าราคา
ห้องพักสะอาด ทำเลดี
ห้องพักสะอาด ทำเลดี มีมินิมาร์ทข้างล่าง บริการพนักงานอัธยาศัยดี ทำความสะอาดห้องสะอาด

suwat D.
ประเทศไทย
15 ตุลาคม 2015
ห้องสะอาดคุ้มราคา พนักงานบริการดี ให้ข้อมูลที่ดร
ความสะอาด ยิ้มแย้ม ความเอาใจใส่
ดี พนักงานให้ข้อมูลที่ดี ห้องพักสะอาด สะดวกสบาย

Pariwat J.
ประเทศไทย
01 ตุลาคม 2015
ไม่มีที่จอดรถของโรงแรม
ต้องหาที่จอดรถข้างถนนเอง ที่เหลือก้อโอเคมากครับ

Thitipong N.
ประเทศไทย
08 กันยายน 2015
ทำเลดี
ไม่ใกล้มากกับหาดป่าตอง ที่จอดรถต้องจอดข้างถนน ห้องพักกว้าง
หลับสบายดี ราคาไม่แพง ไม่มีอาหารเช้า ที่จอดรถไม่มีต้องข้างถนนหน้าโรงแรม พนักให้การต้อนรับดี

Weerapat R.
ประเทศไทย
03 กันยายน 2015
ที่พักราคาถูก
ราคาถูก
ที่พักเหมาะสมกับราคาครับ ถูกเดินทางสะดวกครับถ้าเช่ารถมา แต่จะไม่มีที่จอดนะหาจอดเองแถวตรงข้ามโรงแรม พนักงานตอนรับดีครับ

ปกติแล้ว ภาษีและเซอร์วิสชาร์จมักจะเป็นค่าใช้จ่ายที่อโกด้าชำระให้แก่โรงแรม หรือ เรียกเก็บโดยโรงแรม หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาดูที่ ข้อกำหนดการใช้งานของอโกด้า ภาษีและเซอร์วิสชาร์จอาจรวมถึงค่าธรรมเนียมที่อโกด้าหักไว้เป็นค่าชดเชยสำหรับการดำเนินการจองห้องพัก

ที่พักยังไม่ถูกใจท่านใช่หรือไม่?1

เลือกลอยัลตี้โปรแกรมของท่าน

คลิกพอยต์แม็กซ์ที่ด้านบนของหน้าและหน้าจอจะปรากฏรายชื่อสายการบินยอดนิยมและโปรแกรมลอยัลตี้ให้ท่านเลือกมากมาย

2

เลือกห้องพักที่สามารถสะสมแต้ม

 • Free Wi-Fi
 • Popular! 61 travelers are considering this property right now
 • รับแต้มสูงสุดถึง 4900 แต้ม

แต่ละห้องพักที่ร่วมรายการจะแสดงจำนวนแต้มที่ท่านจะได้รับหากจองห้องพัก

3

เข้าสู่ระบบและสะสมแต้มทันที!

 • รหัสสมาชิกโปรแกรม
 • ท่านไม่ได้เข้าพักเองที่โรงแรมนี้แต่ดำเนินการจองให้คนอื่น

ระบุหมายเลขสมาชิกของท่านสำหรับโปรแกรมที่เลือกในแต่ละการจอง แต้มสะสมที่ท่านเห็นจะปรากฏขึ้นในระบบหลังการเข้าพักเสร็จสิ้น เพียงเท่านี้ท่านก็สามารถสะสมแต้มได้แล้ว!

เริ่มต้นการเลือกโปรแกรมที่ท่านชื่นชอบได้ที่นี่ :
;