arrow-up-icon Chọn chương trình thành viên của bạn để xem điểm

Thay đổi tìm kiếm

Điểm đến, khách sạn, hoặc căn hộ:

Thông báo giá phòng thấp hơn!

Giá tốt nhất vào ngày bạn chọn
05 Tháng Năm 2016 - 07 Tháng Năm 2016 | 2 đêm
Loại Phòng Tối Đa
Giá
phòng/đêm
SL
Ưu đãi giá tốt! Số lượng có hạn!
Deluxe Hướng hồ bơi (Deluxe Pool View)
Ưu đãi lớn ngắn hạn - Khuyến mãi trong thời gian có hạn Giá phòng đã giảm 58%!
Không bao gồm trong giá phòng:
Phí dịch vụ 10%, Thuế khách sạn 7%, Thuế thành phố 1%

+
4.757.744 1.386.855 VND
Không hoàn tiền!

Số lượng phòng có hạn
Deluxe Hướng hồ bơi Bao gồm bữa sáng (Deluxe Pool View With Breakfast)
Bao gồm bữa sáng
Ưu đãi lớn ngắn hạn - Khuyến mãi trong thời gian có hạn Giá phòng đã giảm 58%!
Không bao gồm trong giá phòng:
Phí dịch vụ 10%, Thuế khách sạn 7%, Thuế thành phố 1%

+
4.757.744 1.772.128 VND
Không hoàn tiền!

Số lượng phòng có hạn
Deluxe Hướng vườn (Deluxe Garden View)
Ưu đãi lớn ngắn hạn - Khuyến mãi trong thời gian có hạn Giá phòng đã giảm 58%!
Không bao gồm trong giá phòng:
Phí dịch vụ 10%, Thuế khách sạn 7%, Thuế thành phố 1%

+
5.392.110 1.386.855 VND
Không hoàn tiền!

Số lượng phòng có hạn
Phòng Deluxe Hướng vườn Bao gồm bữa sáng (Deluxe Garden View With Breakfast)
Bao gồm bữa sáng
Ưu đãi lớn ngắn hạn - Khuyến mãi trong thời gian có hạn Giá phòng đã giảm 58%!
Không bao gồm trong giá phòng:
Phí dịch vụ 10%, Thuế khách sạn 7%, Thuế thành phố 1%

+
5.392.110 1.772.128 VND
Không hoàn tiền!

Số lượng phòng có hạn
Deluxe giường đôi hoặc 2 giường đơn Hướng vườn (Deluxe Double Or Twin Room With Garden View)
Không bao gồm trong giá phòng:
Tax 7%, Thuế thành phố 34.357 VND, Phí dịch vụ 10%

1.717.920 VND
Điều kiện đặt phòng

Số lượng phòng có hạn
Deluxe giường đôi hoặc 2 giường đơn Hướng vườn (Deluxe Double Or Twin Room With Garden View)
Không bao gồm trong giá phòng:
Tax 7%, Thuế thành phố 40.771 VND, Phí dịch vụ 10%

2.038.579 VND
Điều kiện đặt phòng

Số lượng phòng có hạn
Deluxe Hướng biển một phần (Deluxe Balcony With Partial Sea View)
Ưu đãi lớn ngắn hạn - Khuyến mãi trong thời gian có hạn Giá phòng đã giảm 58%!
Không bao gồm trong giá phòng:
Phí dịch vụ 10%, Thuế khách sạn 7%, Thuế thành phố 1%

+
6.343.659 1.879.987 VND
Không hoàn tiền!

Số lượng phòng có hạn
Deluxe Hướng biển một phần (Deluxe Balcony With Partial Sea View With Breakfast)
Bao gồm bữa sáng
Ưu đãi lớn ngắn hạn - Khuyến mãi trong thời gian có hạn Giá phòng đã giảm 58%!
Không bao gồm trong giá phòng:
Phí dịch vụ 10%, Thuế khách sạn 7%, Thuế thành phố 1%

+
6.343.659 2.265.045 VND
Không hoàn tiền!

Số lượng phòng có hạn
Deluxe Pool View - Breakfast Included
Bao gồm bữa sáng
Không bao gồm trong giá phòng:
Tax 7%, Thuế thành phố 43.898 VND, Phí dịch vụ 10%

2.195.169 VND
Điều kiện đặt phòng

Số lượng phòng có hạn
Deluxe Pool View - Breakfast Included
Bao gồm bữa sáng
Không bao gồm trong giá phòng:
Tax 7%, Thuế thành phố 87.803 VND, Phí dịch vụ 10%

4.390.329 VND
Điều kiện đặt phòng

Số lượng phòng có hạn
Deluxe Double or Twin Room with Garden View - Breakfast Included
Bao gồm bữa sáng
Không bao gồm trong giá phòng:
Tax 7%, Thuế thành phố 43.898 VND, Phí dịch vụ 10%

2.195.169 VND
Điều kiện đặt phòng

Số lượng phòng có hạn
Deluxe Double or Twin Room with Garden View - Breakfast Included
Bao gồm bữa sáng
Không bao gồm trong giá phòng:
Tax 7%, Thuế thành phố 87.803 VND, Phí dịch vụ 10%

4.390.329 VND
Điều kiện đặt phòng

Số lượng phòng có hạn
Deluxe Balcony with Partial Sea View - Breakfast Included
Bao gồm bữa sáng
Không bao gồm trong giá phòng:
Tax 7%, Thuế thành phố 56.110 VND, Phí dịch vụ 10%

2.805.753 VND
Điều kiện đặt phòng

Số lượng phòng có hạn
Deluxe Balcony with Partial Sea View - Breakfast Included
Bao gồm bữa sáng
Không bao gồm trong giá phòng:
Tax 7%, Thuế thành phố 112.226 VND, Phí dịch vụ 10%

5.611.499 VND
Điều kiện đặt phòng

Số lượng phòng có hạn
Phòng Suite 1 phòng ngủ Hướng biển (1 Bedroom Suite Sea View)
Ưu đãi lớn ngắn hạn - Khuyến mãi trong thời gian có hạn Giá phòng đã giảm 58%!
Không bao gồm trong giá phòng:
Phí dịch vụ 10%, Thuế khách sạn 7%, Thuế thành phố 1%

+
10.022.981 3.420.865 VND
Không hoàn tiền!

Phòng cuối cùng của Agoda!
Phòng Suite 1 phòng ngủ Hướng biển (1 Bedroom Suite Sea View With Breakfast)
Bao gồm bữa sáng
Ưu đãi lớn ngắn hạn - Khuyến mãi trong thời gian có hạn Giá phòng đã giảm 58%!
Không bao gồm trong giá phòng:
Phí dịch vụ 10%, Thuế khách sạn 7%, Thuế thành phố 1%

+
10.022.981 3.805.923 VND
Không hoàn tiền!

Phòng cuối cùng của Agoda!
Suite 1 phòng ngủ nhìn ra biển (One-Bedroom Suite With Sea View)
Không bao gồm trong giá phòng:
Tax 7%, Thuế thành phố 84.745 VND, Phí dịch vụ 10%

4.237.482 VND
Điều kiện đặt phòng

Phòng cuối cùng của Agoda!
One-Bedroom Suite with Sea View - Breakfast Included
Bao gồm bữa sáng
Không bao gồm trong giá phòng:
Tax 7%, Thuế thành phố 94.286 VND, Phí dịch vụ 10%

4.714.462 VND
Điều kiện đặt phòng

Phòng cuối cùng của Agoda!
One-Bedroom Suite with Sea View - Breakfast Included
Bao gồm bữa sáng
Không bao gồm trong giá phòng:
Tax 7%, Thuế thành phố 188.578 VND, Phí dịch vụ 10%

9.428.913 VND
Điều kiện đặt phòng

Phòng cuối cùng của Agoda!
Biệt thự nhỏ 2 phòng ngủ (2 Bedroom Cottage (Connecting))
Ưu đãi lớn ngắn hạn - Khuyến mãi trong thời gian có hạn Giá phòng đã giảm 58%!
Không bao gồm trong giá phòng:
Phí dịch vụ 10%, Thuế khách sạn 7%, Thuế thành phố 1%

+
11.101.403 6.841.515 VND
Không hoàn tiền!

Số lượng phòng có hạn
Biệt thự nhỏ 2 phòng ngủ (2 Bedroom Cottage With Breakfast (Connecting))
Bao gồm bữa sáng
Ưu đãi lớn ngắn hạn - Khuyến mãi trong thời gian có hạn Giá phòng đã giảm 58%!
Không bao gồm trong giá phòng:
Phí dịch vụ 10%, Thuế khách sạn 7%, Thuế thành phố 1%

+
11.101.403 7.611.846 VND
Không hoàn tiền!

Số lượng phòng có hạn
Suite 2 phòng ngủ (2 Bedroom Suite With 1 Jacuzzi Bathtub)
Ưu đãi lớn ngắn hạn - Khuyến mãi trong thời gian có hạn Giá phòng đã giảm 58%!
Không bao gồm trong giá phòng:
Phí dịch vụ 10%, Thuế khách sạn 7%, Thuế thành phố 1%

+
63.436.588 8.074.131 VND
Không hoàn tiền!

Phòng cuối cùng của Agoda!
Phòng Suite 2 phòng ngủ Bao gồm bữa sáng (2 Bedroom Suite Jacuzzi With 1 Bathtub With Breakfast)
Bao gồm bữa sáng
Ưu đãi lớn ngắn hạn - Khuyến mãi trong thời gian có hạn Giá phòng đã giảm 58%!
Không bao gồm trong giá phòng:
Phí dịch vụ 10%, Thuế khách sạn 7%, Thuế thành phố 1%

+
63.436.588 8.844.462 VND
Không hoàn tiền!

Phòng cuối cùng của Agoda!
(Two-Bedroom Cottage (Connecting Room))
Không bao gồm trong giá phòng:
Tax 7%, Thuế thành phố 169.490 VND, Phí dịch vụ 10%

8.474.694 VND
Điều kiện đặt phòng

Số lượng phòng có hạn
(Two-Bedroom Cottage (Connecting Room))
Không bao gồm trong giá phòng:
Tax 7%, Thuế thành phố 175.903 VND, Phí dịch vụ 10%

8.795.353 VND
Điều kiện đặt phòng

Số lượng phòng có hạn
Two-Bedroom Cottage (Connecting Room) - Breakfast Included
Bao gồm bữa sáng
Không bao gồm trong giá phòng:
Tax 7%, Thuế thành phố 188.578 VND, Phí dịch vụ 10%

9.428.913 VND
Điều kiện đặt phòng

Số lượng phòng có hạn
Two-Bedroom Cottage (Connecting Room) - Breakfast Included
Bao gồm bữa sáng
Không bao gồm trong giá phòng:
Tax 7%, Thuế thành phố 377.156 VND, Phí dịch vụ 10%

18.857.827 VND
Điều kiện đặt phòng

Số lượng phòng có hạn
Two-Bedroom Suite with Jacuzzi (Two-Bedroom Suite With Jacuzzi)
Không bao gồm trong giá phòng:
Tax 7%, Thuế thành phố 200.028 VND, Phí dịch vụ 10%

10.001.552 VND
Điều kiện đặt phòng

Phòng cuối cùng của Agoda!
Two-Bedroom Suite with 1 Jacuzzi - Breakfast Included
Bao gồm bữa sáng
Không bao gồm trong giá phòng:
Tax 7%, Thuế thành phố 219.110 VND, Phí dịch vụ 10%

10.955.775 VND
Điều kiện đặt phòng

Phòng cuối cùng của Agoda!
Two-Bedroom Suite with 1 Jacuzzi - Breakfast Included
Bao gồm bữa sáng
Không bao gồm trong giá phòng:
Tax 7%, Thuế thành phố 438.226 VND, Phí dịch vụ 10%

21.911.547 VND
Điều kiện đặt phòng

Phòng cuối cùng của Agoda!

Thông tin về Andaman Embrace Resort & Spa Patong Beach

Mô tả

Với khách du lịch muốn ngắm cảnh và cảm nhận Phuket, Andaman Embrace Resort & Spa Patong Beach là sự lựa chọn hoàn hảo. Cách sự nhộn nhịp của thành phố 16.Km, khách sạn 5 sao này có vị trí vô cùng thuận lợi và dễ tiếp cận các địa điểm lớn của thành phố này. Mang dáng vẻ gần gũi và gần với Nhà hát Sphinx, Cửa hàng bán đồ lặn All 4 Diving , Spa Orientala làm cho khách sạn này có một vẻ đẹp quyến rũ đặc biệt.

Thiết bị và dịch vụ cung cấp bởi Andaman Embrace Resort & Spa Patong Beach bảo đảm kì nghỉ dễ chịu cho du khách. Sự chọn lọc khắt khe những thiết bị hàng đầu như Miễn phí Wi-fi tất cả các phòng, quầy lễ tân 24 giờ, dịch vụ phòng 24 giờ, tiện nghi cho người khuyết tật, giữ hành lý để khách có thể tận hưởng thoải mái khi ở khách sạn.

Tất cả nơi ăn chốn ở của khách đều có trang bị tiện nghi chu đáo để bảo đảm khách có cảm giác dễ chịu không nơi nào sánh được. Những phương tiện giải trí của khách sạn bao gồm phòng thể dục, hồ bơi ngoài trời, spa, massage, câu lạc bộ trẻ em được thiết kế để đem đến cho bạn sự thư giãn thoải mái. Andaman Embrace Resort & Spa Patong Beach là một sự lựa chọn thông minh cho du khách khi đến Phuket, nơi mang lại cho họ một kì nghỉ thư giãn và thoải mái.
Thêm Ẩn danh sách

Điểm đặc trưng

Tiện Nghi

 • cửa hàng lưu niệm
 • dịch vụ du lịch
 • dịch vụ giặt là
 • dịch vụ phòng 24 giờ
 • dịch vụ trông trẻ
 • đưa đón sân bay
 • giặt khô
 • giữ hành lý
 • két sắt
 • nhà hàng
 • nhân viên hướng dẫn
 • phòng gia đình
 • phòng hút thuốc
 • phục vụ phòng
 • quán bar cạnh bể bơi
 • quán cà phê
 • quầy bar
 • quầy lễ tân 24 giờ
 • thang máy
 • thiết bị phòng họp
 • thu đổi ngoại tệ
 • thư viện
 • tiện nghi cho người khuyết tật
 • trung tâm hội nghị

Thể thao và giải trí

 • câu lạc bộ trẻ em
 • hồ bơi (trẻ em)
 • hồ bơi ngoài trời
 • massage
 • phòng tắm hơi
 • phòng thể dục
 • spa
 • vườn

Internet

 • Miễn phí Wi-fi tất cả các phòng
 • Wi-Fi ở khu vực công cộng

Đậu xe

 • bãi đỗ xe

Ngôn ngữ sử dụng

 • Tiếng Anh
 • Tiếng Hàn
 • Tiếng Nhật
 • Tiếng Thái
Thêm Ẩn danh sách

Chính Sách

Trẻ em và giường phụ
Em bé 0-3 tuổi Ở miễn phí nếu sử dụng giường sẵn có. Chú ý, nếu bạn cần cũi thì có thể phải trả thêm phí.
Trẻ em 4-12 tuổi Phải sử dụng giường phụ
 • Khách trên 12 tuổi được coi là người lớn.
 • Giường phụ tùy thuộc vào loại phòng bạn đăng ký, xin vui lòng kiểm tra thông tin phòng để biết thêm chi tiết.
Khi đặt trên 5 phòng, chính sách và điều khoản bổ sung có thể được áp dụng.
Thêm Ẩn danh sách

Thông tin hữu ích

Điện áp trong phòng: 220
Khách sạn được trùng tu gần nhất vào năm: 2012
Khách sạn được xây vào năm: 2012
Khoảng cách tới sân bay: 45.Km
Khoảng cách từ trung tâm thành phố: 16.Km
Nhận phòng từ: 2:00PM
Phí bữa sáng (áp dụng khi không bao gồm trong giá phòng): 450THB
Phí đưa đón sân bay: 1000THB
Phí sử dụng Internet : 0THB
Phòng / tầng không hút thuốc: Yes
Số lượng nhà hàng: 1
Số lượng phòng: 222
Số lượng quán bar: 2
Số tầng khách sạn: 7
Thời gian đến sân bay (phút): 45
Trả phòng đến: 12:00PM
Thêm Ẩn danh sách

Những nhận xét mới nhất của khách hàng

Xem nhận xét theo nhóm
Tất cả các nhận xét (636)

Đi công tác (15)

Du lịch cặp đôi (297)

Du lịch một mình (102)

Gia đình với trẻ nhỏ (98)

Gia đình với trẻ lớn (54)

Du lịch nhóm (70)

Rất Tốt
7,9
Điều kiện vệ sinh khách sạn
8,1
Tiện nghi
6,8
Vị trí
8,4
Tiêu chuẩn/chất lượng phòng
8,0
Thái độ phục vụ
7,9
Đáng giá tiền
7,6
Thức ăn/Bữa ăn
7,2

7,3 thu N.
Vietnam
12 Tháng Năm 2013
ks nằm ở vị trí yên tĩnh và thuận tiện.
nhân viên thân thiện, phòng ks rộng rãi và sạch sẽ. thủ tục check-in nhanh gọn

8,8 Ole N.
Denmark
29 Tháng Tư 2016
OMN
Got the room I request in my booking, so very fine. Serviceminded staff with smile. Nice cleaning in room. Love the breakfast. Thank you Andaman Embrace, see you again :-)

8,8 PETER B.
Australia
22 Tháng Ba 2016
Not bad
Stayed here before the renovations when it was Club Andaman. Renovation are quite cheap but photograph well even though they are already look like they need replacement. The wonderful grounds are gone,sold to Holiday inn. The new pool is nice,very warm water but could be cleaned better. Breakfast average. The whole hotel went without hot water for 24 hours which was unfortunate but renovations done were only superficial and this hotel still has old plumbing etc etc For the price paid for a Balcony room with sea view on sixth floor, i would have to recommend this hotel purely based on value for money.

5,2 Takeshi S.
Japan
18 Tháng Ba 2016
Staff needs more education‼︎
Quality of service was so bad!

7,2 noel C.
Malaysia
19 Tháng Hai 2016
Good location and clean room
My first impression when i enter the room is that the house keeping staff is very helpful and friendly. Second, sometimes the receptionist unable to understand what we are talking about, just sometimes, but overall they are very polite. Third, the swimming pool is the main reason we choose this hotel, but we suggest that the management should clean or the pool more often as when we swim, we could see dirts, sand etc.

7,7 Zhemin Z.
China
16 Tháng Hai 2016
Nice Staff, but the bed is forever wet
staff, location, facility
the Staffs are nice, but the hotel breakfast is expensive and horrible. so not worth the money. location is convenient, hotel wifi sucks, swimming pool is good. big problems is the humidity of the room, feel like sleep in water. that is so uncomfortable. Hotel staffs are nice and helpful. anyway it is not bad, i would say average.

8 CAGLAR K.
Turkey
03 Tháng Năm 2016
Nice place
Its not right at the beach road. But good place for stay. At the end of patong beach. 5 min walk to beach. Japanese guy at front desk is great. He is really help full. Nice pool. Cant complain

8 CAGLAR K.
Turkey
03 Tháng Năm 2016
Good place
Value for money

4 Hein H.
Myanmar
25 Tháng Giêng 2016
Negative comments are right
Firstly you have to pay 1000BTH for deposit. Secondly don't expectation from staffs' assist. Finally we seen with positive view on negative comments, but they are right.

8 sarah M.
Philippines
22 Tháng Giêng 2016
Anniversary Trip!
the staff, the pool and the location
We arrived at hotel at late night, my bf asked the receptionist where we can eat, at first they don't understand us. maybe because of the language barrier but it was ok.we are also thankful that the hotel staff that arranges the tours/activities helped us booked for the simon cabaret show and transfers going to the airport. My bf and I was also happy about the service that they provide esp when we check-out, they let us leave our luggages at the concierge because our pick up going to the Airport is at 6pm. and when we arrived back at the hotel for the pick up they gave us towel and let us make use of the shower in the fitness gym to freshen up. The pool is nice,our room has a great view of Patong beach.The location was near everything. Its a quiet place. overall I would definitely come back and would recommend it to my friends here in the Philippines.Its worth it!

Thuế và lệ phí dịch vụ nói chung là chi phí mà Agoda trả lại cho nhà cung cấp hoặc được thu bởi các nhà cung cấp. Để biết thêm chi tiết, xin vui lòng đọc Điều khoản sử dụng của Agoda. Thuế và phí dịch vụ cũng có thể chứa các lệ phí mà Agoda giữ lại như phí vận hành quá trình xử lý đặt phòng.


;