arrow-up-icon Chọn chương trình thành viên của bạn để xem điểm

Thông báo giá phòng thấp hơn!

Giá tốt nhất vào ngày bạn chọn
03 Tháng Năm 2016 - 05 Tháng Năm 2016 | 2 đêm
Loại Phòng Tối Đa
Giá
phòng/đêm
SL
Ưu đãi giá tốt! Số lượng có hạn!
Phòng Classic giường King (Classic King Bed)
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế khách sạn 16%

5.461.808 4.242.005 VND
Điều kiện đặt phòng

Số lượng phòng có hạn
Phòng Classic giường King (Classic King Bed)
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế khách sạn 16%

5.461.808 4.970.246 VND
Điều kiện đặt phòng

Số lượng phòng có hạn
Phòng Classic Bao gồm bữa sáng (Classic King With Breakfast )
Bao gồm bữa sáng
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế khách sạn 16%

5.461.808 4.545.439 VND
Điều kiện đặt phòng

Số lượng phòng có hạn
Phòng Classic Bao gồm bữa sáng (Classic King With Breakfast )
Bao gồm bữa sáng
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế khách sạn 16%

5.461.808 4.848.873 VND
Điều kiện đặt phòng

Số lượng phòng có hạn
Phòng Classic Bao gồm bữa sáng (Classic King With Breakfast )
Bao gồm bữa sáng
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế khách sạn 16%

5.577.114 VND
Điều kiện đặt phòng

Số lượng phòng có hạn
Phòng Classic giường King (Classic King Room)
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế thành phố 509.041 VND (khách sạn thu phí), Phí dịch vụ 10% (khách sạn thu phí)

4.242.005 VND
Điều kiện đặt phòng

Số lượng phòng có hạn
Phòng Classic giường King (Classic King Room)
Bao gồm bữa sáng
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế thành phố 545.453 VND (khách sạn thu phí), Phí dịch vụ 10% (khách sạn thu phí)

4.545.439 VND
Điều kiện đặt phòng

Số lượng phòng có hạn
Phòng Classic giường King (Classic King Room)
Bao gồm bữa sáng
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế thành phố 581.865 VND (khách sạn thu phí), Phí dịch vụ 10% (khách sạn thu phí)

4.848.872 VND
Điều kiện đặt phòng

Số lượng phòng có hạn
Phòng Premium giường King (Premium King Room)
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế khách sạn 16%

18.206.028 5.152.306 VND
Điều kiện đặt phòng

Phòng cuối cùng của Agoda!
Phòng Premium giường King (Premium King Room)
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế khách sạn 16%

18.206.028 5.880.547 VND
Điều kiện đặt phòng

Phòng cuối cùng của Agoda!
Phòng Premier Bao gồm bữa sáng (Premium King With Breakfast )
Bao gồm bữa sáng
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế khách sạn 16%

18.206.028 5.455.740 VND
Điều kiện đặt phòng

Phòng cuối cùng của Agoda!
Phòng Premier Bao gồm bữa sáng (Premium King With Breakfast )
Bao gồm bữa sáng
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế khách sạn 16%

18.206.028 5.759.174 VND
Điều kiện đặt phòng

Phòng cuối cùng của Agoda!
Phòng Premier Bao gồm bữa sáng (Premium King With Breakfast )
Bao gồm bữa sáng
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế khách sạn 16%

18.206.028 6.487.415 VND
Điều kiện đặt phòng

Phòng cuối cùng của Agoda!
Phòng Premier 2 giường (Premium Twin Room)
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế khách sạn 16%

18.206.028 5.152.306 VND
Điều kiện đặt phòng

Chỉ còn lại 2 phòng!
Phòng Premier 2 giường (Premium Twin With Breakfast )
Bao gồm bữa sáng
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế khách sạn 16%

18.206.028 5.455.740 VND
Điều kiện đặt phòng

Chỉ còn lại 2 phòng!
Phòng Premier 2 giường (Premium Twin With Breakfast )
Bao gồm bữa sáng
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế khách sạn 16%

18.206.028 5.759.174 VND
Điều kiện đặt phòng

Chỉ còn lại 2 phòng!
Classic Suite (Classic Suite/Tower Wing)
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế khách sạn 16%

12.137.352 5.759.174 VND
Điều kiện đặt phòng

Phòng cuối cùng của Agoda!
Classic Suite (Classic Suite/Tower Wing)
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế khách sạn 16%

12.137.352 6.487.415 VND
Điều kiện đặt phòng

Phòng cuối cùng của Agoda!
Classic Suite (Classic Suite Tower Wing With Breakfast)
Bao gồm bữa sáng
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế khách sạn 16%

12.137.352 6.062.608 VND
Điều kiện đặt phòng

Phòng cuối cùng của Agoda!
Classic Suite (Classic Suite Tower Wing With Breakfast)
Bao gồm bữa sáng
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế khách sạn 16%

12.137.352 6.366.042 VND
Điều kiện đặt phòng

Phòng cuối cùng của Agoda!
Classic Suite (Classic Suite Tower Wing With Breakfast)
Bao gồm bữa sáng
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế khách sạn 16%

12.137.352 7.094.283 VND
Điều kiện đặt phòng

Phòng cuối cùng của Agoda!
Phòng Club 2 giường Bao gồm bữa sáng (Club Rotana Twin With Breakfast)
Bao gồm bữa sáng
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế khách sạn 16%

18.206.028 6.972.909 VND
Điều kiện đặt phòng

Phòng cuối cùng của Agoda!
Phòng Club 2 giường Bao gồm bữa sáng (Club Rotana Twin With Breakfast)
Bao gồm bữa sáng
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế khách sạn 16%

18.206.028 7.883.211 VND
Điều kiện đặt phòng

Phòng cuối cùng của Agoda!
Phòng Suite Trước biển (Beach Suite)
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế khách sạn 16%

12.137.352 8.490.078 VND
Điều kiện đặt phòng

Chỉ còn lại 3 phòng!
Phòng Suite Trước biển (Beach Suite)
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế khách sạn 16%

12.137.352 9.218.319 VND
Điều kiện đặt phòng

Chỉ còn lại 3 phòng!
Phòng Suite Trước biển (Beach Suite With Breakfast )
Bao gồm bữa sáng
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế khách sạn 16%

12.137.352 8.793.512 VND
Điều kiện đặt phòng

Chỉ còn lại 3 phòng!
Phòng Suite Trước biển (Beach Suite With Breakfast )
Bao gồm bữa sáng
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế khách sạn 16%

12.137.352 9.400.380 VND
Điều kiện đặt phòng

Chỉ còn lại 3 phòng!
Phòng Suite Trước biển (Beach Suite With Breakfast )
Bao gồm bữa sáng
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế khách sạn 16%

12.137.352 10.128.621 VND
Điều kiện đặt phòng

Chỉ còn lại 3 phòng!
Premium Suite (Premium Suite)
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế khách sạn 16%

18.206.028 11.827.850 VND
Điều kiện đặt phòng

Chỉ còn lại 4 phòng!
Premium Suite (Premium Suite)
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế khách sạn 16%

18.206.028 12.556.091 VND
Điều kiện đặt phòng

Chỉ còn lại 4 phòng!
Premium Suite (Premium Suite With Breakfast )
Bao gồm bữa sáng
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế khách sạn 16%

18.206.028 12.131.284 VND
Điều kiện đặt phòng

Chỉ còn lại 4 phòng!
Premium Suite (Premium Suite With Breakfast )
Bao gồm bữa sáng
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế khách sạn 16%

18.206.028 12.434.718 VND
Điều kiện đặt phòng

Chỉ còn lại 4 phòng!
Premium Suite (Premium Suite With Breakfast )
Bao gồm bữa sáng
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế khách sạn 16%

18.206.028 13.162.959 VND
Điều kiện đặt phòng

Chỉ còn lại 4 phòng!
Phòng Suite 1 phòng ngủ Bao gồm bữa sáng (Club Rotana 1 Bedroom Suite With Breakfast)
Bao gồm bữa sáng
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế khách sạn 16%

24.274.704 14.558.754 VND
Điều kiện đặt phòng

Chỉ còn lại 2 phòng!
Phòng Suite 1 phòng ngủ Bao gồm bữa sáng (Club Rotana 1 Bedroom Suite With Breakfast)
Bao gồm bữa sáng
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế khách sạn 16%

24.274.704 15.469.055 VND
Điều kiện đặt phòng

Chỉ còn lại 2 phòng!
Phòng Suite 1 phòng ngủ Bao gồm bữa sáng (Club Rotana 1 Bedroom Suite With Breakfast)
Bao gồm bữa sáng
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế khách sạn 16%

24.274.704 16.986.224 VND
Điều kiện đặt phòng

Chỉ còn lại 2 phòng!
Club Rotana Suite (Club Rotana Suite)
Bao gồm bữa sáng
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế thành phố 1.747.050 VND (khách sạn thu phí), Phí dịch vụ 10% (khách sạn thu phí)

14.558.754 VND
Điều kiện đặt phòng

Chỉ còn lại 2 phòng!
Club Rotana Suite (Club Rotana Suite)
Bao gồm bữa sáng
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế thành phố 1.856.287 VND (khách sạn thu phí), Phí dịch vụ 10% (khách sạn thu phí)

15.469.055 VND
Điều kiện đặt phòng

Chỉ còn lại 2 phòng!
Phòng Suite Hoàng Gia (Royal Suite 1 Bedroom)
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế khách sạn 16%

58.860.089 VND
Điều kiện đặt phòng

Phòng cuối cùng của Agoda!
Phòng Suite Hoàng Gia (Royal Suite 1 Bedroom)
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế khách sạn 16%

60.377.258 VND
Điều kiện đặt phòng

Phòng cuối cùng của Agoda!
Phòng Suite Hoàng Gia (Royal Suite 1 Bedroom With Breakfast)
Bao gồm bữa sáng
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế khách sạn 16%

59.163.523 VND
Điều kiện đặt phòng

Phòng cuối cùng của Agoda!
Phòng Suite Hoàng Gia (Royal Suite 1 Bedroom With Breakfast)
Bao gồm bữa sáng
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế khách sạn 16%

59.466.956 VND
Điều kiện đặt phòng

Phòng cuối cùng của Agoda!
Phòng Suite Hoàng Gia (Royal Suite 1 Bedroom With Breakfast)
Bao gồm bữa sáng
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế khách sạn 16%

60.984.125 VND
Điều kiện đặt phòng

Phòng cuối cùng của Agoda!

Thông tin về Beach Rotana Hotel

Mô tả

Khiêm tốn nằm trong trung tâm của Trung tâm thành phố, Beach Rotana Hotel là điểm lý tưởng cho du khách muốn khám phá Abu Dhabi. Chỉ cách sân bay 30.00 Km, nên từ sân bay rất dễ để đi đến khách sạn 5 sao này. Khách ở khách sạn có thể dạo bộ xunh quanh để ngắm các địa điểm thu hút hàng đầu của thành phố như : Trung tâm nặn biển, Khu mua sắm Abu Dhabi, Bệnh viện Corniche.

Thiết bị và dịch vụ cung cấp bởi Beach Rotana Hotel bảo đảm kì nghỉ dễ chịu cho du khách. Khách sạn đem đến sự tiếp cận hàng loạt dịch vụ như quầy lễ tân 24 giờ, dịch vụ phòng 24 giờ, tiện nghi cho người khuyết tật, Wi-Fi ở khu vực công cộng, dịch vụ trông xe.

Hãy trải nghiệm qua các thiết bị phòng chất lượng cao cấp trong suốt thời gian bạn lưu lại. Một số phòng được trang bị Tivi màn hình phẳng, bồn tắm thủy lực, phòng không hút thuốc, máy lạnh, bàn, giúp cho bạn phục hồi sức khỏe sau một ngày dài. Cho dù bạn là người thích vui vẻ hay chỉ là khách muốn thư giãn sau một ngày làm việc bận rộn, bạn sẽ thấy thoải mái khi sử dung các tiện nghi giải trí như bồn tắm nước nóng, bãi biển riêng, phòng thể dục, phòng xông hơi, hồ bơi ngoài trời. Beach Rotana Hotel là một nơi lý tưởng cho du khách nghỉ chân tìm kiếm sự thoải mái và tiện nghi ở Abu Dhabi.
Thêm Ẩn danh sách

Điểm đặc trưng

Tiện Nghi

 • câu lạc bộ đêm
 • cửa hàng lưu niệm
 • dịch vụ du lịch
 • dịch vụ giặt là
 • dịch vụ làm đẹp
 • dịch vụ phòng 24 giờ
 • dịch vụ trông trẻ
 • đưa đón sân bay
 • két sắt
 • nhà hàng
 • nhân viên hướng dẫn
 • phòng gia đình
 • phòng hút thuốc
 • phục vụ phòng
 • quán bar cạnh bể bơi
 • quán cà phê
 • quầy bar
 • quầy lễ tân 24 giờ
 • tầng cao cấp
 • thang máy
 • thiết bị phòng họp
 • tiện nghi cho người khuyết tật
 • trung tâm hội nghị

Thể thao và giải trí

 • bãi biển riêng
 • bồn tắm nước nóng
 • hồ bơi (trẻ em)
 • hồ bơi ngoài trời
 • massage
 • phòng tắm hơi
 • phòng thể dục
 • phòng xông hơi
 • sân chơi squash
 • sân tennis
 • spa
 • thể thao dưới nước (không có động cơ)
 • vườn

Internet

 • Wi-Fi ở khu vực công cộng

Đậu xe

 • bãi đỗ xe
 • dịch vụ trông xe

Ngôn ngữ sử dụng

 • Tiếng Ả Rập
 • Tiếng Anh
 • Tiếng Nga
Thêm Ẩn danh sách

Chính Sách

Khách hàng phải cung cấp giấy tờ hợp lệ theo quy định của chính phủ (như passport, chứng minh thư, bằng lái xe,…) khi nhận phòng.

Trẻ em và giường phụ
Em bé 0-1 tuổi Ở miễn phí nếu sử dụng giường sẵn có. Chú ý, nếu bạn cần cũi thì có thể phải trả thêm phí.
Trẻ em 2-12 tuổi Phải sử dụng giường phụ
 • Khách trên 12 tuổi được coi là người lớn.
 • Giường phụ tùy thuộc vào loại phòng bạn đăng ký, xin vui lòng kiểm tra thông tin phòng để biết thêm chi tiết.
Khi đặt trên 5 phòng, chính sách và điều khoản bổ sung có thể được áp dụng.
Thêm Ẩn danh sách

Thông tin hữu ích

Điện áp trong phòng: 220
Khoảng cách tới sân bay: 30.00 Km
Khoảng cách từ trung tâm thành phố: 02.00 Km
Nhận phòng từ: 02:00 PM
Phí bữa sáng (áp dụng khi không bao gồm trong giá phòng): 150.80 AED
Phí đưa đón sân bay: 135 AED
Phòng / tầng không hút thuốc: Yes
Số lượng nhà hàng: 11
Số lượng phòng: 413
Số tầng khách sạn: 20
Thời gian đến sân bay (phút): 25
Trả phòng đến: 12:00 PM
Thêm Ẩn danh sách

Ăn uống và Giải trí

Bay View

Bay View

At Bay View you can enjoy splendid views of the beach while indulging in our la carte menu during lunch and dinner.

Indigo

Indigo

Indigo is a modern Indian restaurant with an avant garde approach on North Indian cuisine, yet offering choices for the traditional palette.

Cafe Columbia

Cafe Columbia

Located in our grand and elegant lobby, Caf Columbia offers a vast selection of coffees, teas and delectable pastries, an extensive la carte menu and snacks throughout the day.

The Cafe

The Cafe

The Cafe at Beach Rotana Suites offers a large choice of coffees, pastries and panini sandwiches, as well as an extensive la carte menu for breakfast, lunch and dinner.

Prego's

Prego's

Prego's is an authentic yet contemporary Italian restaurant. Best Business Lunch Time Out Abu Dhabi - Prego'sPastas are freshly made on a daily basis, and the pizzas are baked in a traditional wood-fired oven.

Essence

Essence

Essence is an all-day dining, international restaurant which serves a large variety of dishes from around the globe for breakfast, lunch and dinner.

Trader Vics

Trader Vics

Trader Vic's is a Polynesian restaurant and bar which specializes in Island cuisine and tropical cocktails in an exotic atmosphere.

Rodeo Grill

Rodeo Grill

The new Rodeo Grill sets the standard for todays modern steakhouse. Featuring warm grey timbers that line the walls and floor, creating a contemporary dining experience with global influences.

Brauhaus

Brauhaus

About: Brauhaus is the only German restaurant in Abu Dhabi offering authentic German cuisine and a wide range of German draft beers such as Warsteiner, Krombacher, Beck's, Paulaner and Bitburger. The menu offers rustic dishes from all corners of Germany for pork lovers as well as vegetarians. With a dark wooden interior, a traditional beer garden and the stunning views from the terrace, you will feel like you are in a little town in Bavaria. Dress Code: Smart Casual (please refrain from traditional attire at the bar. Opening Hours: Sunday- Wednesday from 16:00 to 01:00, dinner from 16:00 to 23:30 Thursday - Saturday from 12:00 to 01:00, Food served From 12:00 to 23:30 Happy hour from 16:00 to 18:00. Contact: Tel:(971) 2 6979011 Email: fb.beachrotana.com

Benihanna

Benihanna

About: The live Teppanyaki cooking experience and the charm of a contemporary American-Japanese restaurant make Benihana one of the finest places to dine in the capital. The menu comprises a wide range of sushi, sashimi, Makimono, juicy steaks, seafood, chicken and fresh vegetables prepared American-Japanese style. Benihana is guaranteed entertainment for the whole family. Dress Code: Smart Casual. Opening Hours: From 18:00 to 23:30

Finz

Finz

Finz offers a wide variety of seafood in a relaxed and stylish atmosphere. The restaurant, located at the end of the jetty in front of the Beach Wing.

Thêm Ẩn danh sách

Những nhận xét mới nhất của khách hàng

Xem nhận xét theo nhóm
Tất cả các nhận xét (137)

Đi công tác (26)

Du lịch cặp đôi (46)

Du lịch một mình (27)

Gia đình với trẻ nhỏ (19)

Gia đình với trẻ lớn (12)

Du lịch nhóm (7)

Tuyệt vời
8,4
Điều kiện vệ sinh khách sạn
8,8
Tiện nghi
9,0
Vị trí
8,7
Tiêu chuẩn/chất lượng phòng
8,3
Thái độ phục vụ
8,5
Đáng giá tiền
8,0
Thức ăn/Bữa ăn
8,2

8 ethel A.
Philippines
09 Tháng Ba 2016
good location
i love the location

7,7 Norhaslina N.
Malaysia
04 Tháng Hai 2016
great hotel
good hotel, good location, good room

10 Alison C.
United Kingdom
31 Tháng Giêng 2016
Excellent hotel
Fantastic hotel ... Friendly helpful staff who went out of their way to help us . Very clean and room was amazing. Location was great . Facilities were excellent

9,3 Ahmed E.
United Arab Emirates
18 Tháng Mười 2015
Very good
beach, swimming pool and hospitality
Very good

9,3 Douglas H.
United States of America
16 Tháng Chín 2015
A steal for the price.
The lobby, the bathroom, the balcony view.
I thoroughly enjoyed my one-night stay. (I was only in Abu Dhabi for a 24-hour layover.) The location is especially convenient, in that the A1 airport bus drops you off right across the street at the City Terminal station. Once there, the beach facilities are lovely, and my room was quite nice. I also enjoyed some live piano and violin music in the lobby that evening over a pot of darjeeling tea.

8 Verlaine D.
Philippines
20 Tháng Tám 2015
Relaxing Stay in AUH
Room, Location, Food
Enjoyed my stay there. Will come back here when I find myself back in Abu Dhabi.

8 Abdulla A.
Qatar
11 Tháng Tám 2015
It is a good Hotel
Location, comfort and staff performance
It is a beautiful hotel to choose. I liked it.

8 Abdulla A.
Qatar
11 Tháng Tám 2015
Nice Hotel
Location, comfort and staff performance
I enjoyed it and will definitely choose again in my next visit.

8,7 Abdullah A.
Oman
23 Tháng Bảy 2015
Pleasant and nice hotel to stay
Best location Nice staff good rooms
Pleasant and relaxing

7,7 Mohamed A.
Saudi Arabia
22 Tháng Bảy 2015
Good hotel for stay
food
fantastic

Thuế và lệ phí dịch vụ nói chung là chi phí mà Agoda trả lại cho nhà cung cấp hoặc được thu bởi các nhà cung cấp. Để biết thêm chi tiết, xin vui lòng đọc Điều khoản sử dụng của Agoda. Thuế và phí dịch vụ cũng có thể chứa các lệ phí mà Agoda giữ lại như phí vận hành quá trình xử lý đặt phòng.
;