arrow-up-icon Chọn chương trình thành viên của bạn để xem điểm

Thay đổi tìm kiếm

Điểm đến, khách sạn, hoặc căn hộ:

Thông báo giá phòng thấp hơn!

Giá tốt nhất vào ngày bạn chọn
06 Tháng Năm 2016 - 08 Tháng Năm 2016 | 2 đêm
Loại Phòng Tối Đa
Giá
phòng/đêm
SL
Ưu đãi giá tốt! Số lượng có hạn!
Classic Suite (Classic Suite With King Sized Bed )
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế khách sạn 10%, Phí dịch vụ 10%, Phí du lịch Dirham mỗi phòng 121.374 VND (khách sạn thu phí)

4.551.507 VND
Điều kiện đặt phòng

Số lượng phòng có hạn
Classic Suite (Classic Suite)
Thanh toán tại khách sạn
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế thành phố 1.153.048 VND (khách sạn thu phí), Phí dịch vụ 10% (khách sạn thu phí)

4.551.507 VND
Điều kiện đặt phòng

Số lượng phòng có hạn
Classic Suite (Classic Suite)
Bao gồm bữa sáng
Thanh toán tại khách sạn
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế thành phố 1.219.804 VND (khách sạn thu phí), Phí dịch vụ 10% (khách sạn thu phí)

4.885.284 VND
Điều kiện đặt phòng

Số lượng phòng có hạn
Classic Suite (Classic Suite)
Bao gồm bữa sáng
Thanh toán tại khách sạn
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế thành phố 1.268.353 VND (khách sạn thu phí), Phí dịch vụ 10% (khách sạn thu phí)

5.128.031 VND
Điều kiện đặt phòng

Số lượng phòng có hạn
Classic Suite (Classic Suite With Breakfast )
Bao gồm bữa sáng
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế khách sạn 10%, Phí dịch vụ 10%, Phí du lịch Dirham mỗi phòng 121.374 VND (khách sạn thu phí)

4.885.284 VND
Điều kiện đặt phòng

Số lượng phòng có hạn
Classic Suite (Classic Suite With Breakfast )
Bao gồm bữa sáng
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế khách sạn 10%, Phí dịch vụ 10%, Phí du lịch Dirham mỗi phòng 121.374 VND (khách sạn thu phí)

5.128.031 VND
Điều kiện đặt phòng

Số lượng phòng có hạn
Phòng Deluxe Suite 2 giường (Deluxe Suite Twin Bed)
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế khách sạn 10%, Phí dịch vụ 10%, Phí du lịch Dirham mỗi phòng 121.374 VND (khách sạn thu phí)

5.158.375 VND
Điều kiện đặt phòng

Chỉ còn lại 4 phòng!
Phòng Deluxe Suite 2 giường (Deluxe Suite Twin Bed)
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế khách sạn 10%, Phí dịch vụ 10%, Phí du lịch Dirham mỗi phòng 121.374 VND (khách sạn thu phí)

5.765.242 VND
Điều kiện đặt phòng

Chỉ còn lại 4 phòng!
Deluxe Suite 2 giường (Deluxe Twin Suite)
Thanh toán tại khách sạn
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế thành phố 1.274.422 VND (khách sạn thu phí), Phí dịch vụ 10% (khách sạn thu phí)

5.158.375 VND
Điều kiện đặt phòng

Chỉ còn lại 4 phòng!
Deluxe Suite 2 giường (Deluxe Twin Suite)
Bao gồm bữa sáng
Thanh toán tại khách sạn
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế thành phố 1.341.177 VND (khách sạn thu phí), Phí dịch vụ 10% (khách sạn thu phí)

5.492.152 VND
Điều kiện đặt phòng

Chỉ còn lại 4 phòng!
Deluxe Suite 2 giường (Deluxe Twin Suite)
Bao gồm bữa sáng
Thanh toán tại khách sạn
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế thành phố 1.389.727 VND (khách sạn thu phí), Phí dịch vụ 10% (khách sạn thu phí)

5.734.899 VND
Điều kiện đặt phòng

Chỉ còn lại 4 phòng!
Phòng Deluxe Suite 2 giường (Deluxe Suite Twin Bed With Breakfast)
Bao gồm bữa sáng
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế khách sạn 10%, Phí dịch vụ 10%, Phí du lịch Dirham mỗi phòng 121.374 VND (khách sạn thu phí)

5.492.152 VND
Điều kiện đặt phòng

Chỉ còn lại 4 phòng!
Phòng Deluxe Suite 2 giường (Deluxe Suite Twin Bed With Breakfast)
Bao gồm bữa sáng
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế khách sạn 10%, Phí dịch vụ 10%, Phí du lịch Dirham mỗi phòng 121.374 VND (khách sạn thu phí)

5.734.899 VND
Điều kiện đặt phòng

Chỉ còn lại 4 phòng!
Phòng Deluxe Suite 2 giường (Deluxe Suite Twin Bed With Breakfast)
Bao gồm bữa sáng
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế khách sạn 10%, Phí dịch vụ 10%, Phí du lịch Dirham mỗi phòng 121.374 VND (khách sạn thu phí)

6.645.200 VND
Điều kiện đặt phòng

Chỉ còn lại 4 phòng!
Deluxe Suite (Deluxe Suite Panoramic)
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế khách sạn 10%, Phí dịch vụ 10%, Phí du lịch Dirham mỗi phòng 121.374 VND (khách sạn thu phí)

6.068.676 VND
Điều kiện đặt phòng

Phòng cuối cùng của Agoda!
Deluxe Suite Toàn cảnh (Deluxe Suite Panoramic)
Thanh toán tại khách sạn
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế thành phố 1.456.482 VND (khách sạn thu phí), Phí dịch vụ 10% (khách sạn thu phí)

6.068.676 VND
Điều kiện đặt phòng

Phòng cuối cùng của Agoda!
Deluxe Suite Toàn cảnh (Deluxe Suite Panoramic)
Bao gồm bữa sáng
Thanh toán tại khách sạn
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế thành phố 1.523.238 VND (khách sạn thu phí), Phí dịch vụ 10% (khách sạn thu phí)

6.402.453 VND
Điều kiện đặt phòng

Phòng cuối cùng của Agoda!
Deluxe Suite Toàn cảnh (Deluxe Suite Panoramic)
Bao gồm bữa sáng
Thanh toán tại khách sạn
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế thành phố 1.571.787 VND (khách sạn thu phí), Phí dịch vụ 10% (khách sạn thu phí)

6.645.200 VND
Điều kiện đặt phòng

Phòng cuối cùng của Agoda!
Deluxe Suite (Deluxe Suite Panoramic)
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế khách sạn 10%, Phí dịch vụ 10%, Phí du lịch Dirham mỗi phòng 121.374 VND (khách sạn thu phí)

6.675.544 VND
Điều kiện đặt phòng

Phòng cuối cùng của Agoda!
Deluxe Suite Bao gồm bữa sáng (Deluxe Suite With Breakfast)
Bao gồm bữa sáng
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế khách sạn 10%, Phí dịch vụ 10%, Phí du lịch Dirham mỗi phòng 121.374 VND (khách sạn thu phí)

6.402.453 VND
Điều kiện đặt phòng

Phòng cuối cùng của Agoda!
Deluxe Suite Bao gồm bữa sáng (Deluxe Suite With Breakfast)
Bao gồm bữa sáng
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế khách sạn 10%, Phí dịch vụ 10%, Phí du lịch Dirham mỗi phòng 121.374 VND (khách sạn thu phí)

6.645.200 VND
Điều kiện đặt phòng

Phòng cuối cùng của Agoda!
Deluxe Suite Bao gồm bữa sáng (Deluxe Suite With Breakfast)
Bao gồm bữa sáng
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế khách sạn 10%, Phí dịch vụ 10%, Phí du lịch Dirham mỗi phòng 121.374 VND (khách sạn thu phí)

7.555.502 VND
Điều kiện đặt phòng

Phòng cuối cùng của Agoda!
Premium Suite (Premium Suite With King Size Bed)
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế khách sạn 10%, Phí dịch vụ 10%, Phí du lịch Dirham mỗi phòng 121.374 VND (khách sạn thu phí)

6.978.977 VND
Điều kiện đặt phòng

Chỉ còn lại 3 phòng!
Premium Suite (Premium Suite With King Size Bed)
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế khách sạn 10%, Phí dịch vụ 10%, Phí du lịch Dirham mỗi phòng 121.374 VND (khách sạn thu phí)

7.585.845 VND
Điều kiện đặt phòng

Chỉ còn lại 3 phòng!
Premium Suite (Premium Suite)
Thanh toán tại khách sạn
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế thành phố 1.638.543 VND (khách sạn thu phí), Phí dịch vụ 10% (khách sạn thu phí)

6.978.978 VND
Điều kiện đặt phòng

Chỉ còn lại 3 phòng!
Premium Suite (Premium Suite)
Bao gồm bữa sáng
Thanh toán tại khách sạn
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế thành phố 1.705.298 VND (khách sạn thu phí), Phí dịch vụ 10% (khách sạn thu phí)

7.312.755 VND
Điều kiện đặt phòng

Chỉ còn lại 3 phòng!
Premium Suite (Premium Suite)
Bao gồm bữa sáng
Thanh toán tại khách sạn
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế thành phố 1.753.847 VND (khách sạn thu phí), Phí dịch vụ 10% (khách sạn thu phí)

7.555.502 VND
Điều kiện đặt phòng

Chỉ còn lại 3 phòng!
Phòng Suite Premier giường King (Premium Suite King With Breakfast)
Bao gồm bữa sáng
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế khách sạn 10%, Phí dịch vụ 10%, Phí du lịch Dirham mỗi phòng 121.374 VND (khách sạn thu phí)

7.312.755 VND
Điều kiện đặt phòng

Chỉ còn lại 3 phòng!
Phòng Suite Premier giường King (Premium Suite King With Breakfast)
Bao gồm bữa sáng
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế khách sạn 10%, Phí dịch vụ 10%, Phí du lịch Dirham mỗi phòng 121.374 VND (khách sạn thu phí)

7.555.502 VND
Điều kiện đặt phòng

Chỉ còn lại 3 phòng!
Phòng Suite Premier giường King (Premium Suite King With Breakfast)
Bao gồm bữa sáng
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế khách sạn 10%, Phí dịch vụ 10%, Phí du lịch Dirham mỗi phòng 121.374 VND (khách sạn thu phí)

8.465.803 VND
Điều kiện đặt phòng

Chỉ còn lại 3 phòng!
Premium Suite (Premium Suite Panoramic)
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế khách sạn 10%, Phí dịch vụ 10%, Phí du lịch Dirham mỗi phòng 121.374 VND (khách sạn thu phí)

7.282.411 VND
Điều kiện đặt phòng

Số lượng phòng có hạn
Phòng Premium Suite Có cảnh Panoramic (Premium Suite Panoramic)
Thanh toán tại khách sạn
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế thành phố 1.699.229 VND (khách sạn thu phí), Phí dịch vụ 10% (khách sạn thu phí)

7.282.411 VND
Điều kiện đặt phòng

Số lượng phòng có hạn
Phòng Premium Suite Có cảnh Panoramic (Premium Suite Panoramic)
Bao gồm bữa sáng
Thanh toán tại khách sạn
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế thành phố 1.765.985 VND (khách sạn thu phí), Phí dịch vụ 10% (khách sạn thu phí)

7.616.189 VND
Điều kiện đặt phòng

Số lượng phòng có hạn
Phòng Premium Suite Có cảnh Panoramic (Premium Suite Panoramic)
Bao gồm bữa sáng
Thanh toán tại khách sạn
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế thành phố 1.814.534 VND (khách sạn thu phí), Phí dịch vụ 10% (khách sạn thu phí)

7.858.936 VND
Điều kiện đặt phòng

Số lượng phòng có hạn
Premium Suite (Premium Suite Panoramic)
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế khách sạn 10%, Phí dịch vụ 10%, Phí du lịch Dirham mỗi phòng 121.374 VND (khách sạn thu phí)

7.889.279 VND
Điều kiện đặt phòng

Số lượng phòng có hạn
Premium Suite (Premium Suite With Breakfast)
Bao gồm bữa sáng
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế khách sạn 10%, Phí dịch vụ 10%, Phí du lịch Dirham mỗi phòng 121.374 VND (khách sạn thu phí)

7.616.188 VND
Điều kiện đặt phòng

Số lượng phòng có hạn
Premium Suite (Premium Suite With Breakfast)
Bao gồm bữa sáng
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế khách sạn 10%, Phí dịch vụ 10%, Phí du lịch Dirham mỗi phòng 121.374 VND (khách sạn thu phí)

7.858.935 VND
Điều kiện đặt phòng

Số lượng phòng có hạn
Premium Suite (Premium Suite With Breakfast)
Bao gồm bữa sáng
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế khách sạn 10%, Phí dịch vụ 10%, Phí du lịch Dirham mỗi phòng 121.374 VND (khách sạn thu phí)

8.769.237 VND
Điều kiện đặt phòng

Số lượng phòng có hạn
Suite (Townhouse Suite)
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế khách sạn 10%, Phí dịch vụ 10%, Phí du lịch Dirham mỗi phòng 121.374 VND (khách sạn thu phí)

27.430.415 VND
Điều kiện đặt phòng

Chỉ còn lại 2 phòng!
Suite Nhà phố (Townhouse Suite)
Thanh toán tại khách sạn
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế thành phố 6.214.324 VND (khách sạn thu phí), Phí dịch vụ 10% (khách sạn thu phí)

27.430.416 VND
Điều kiện đặt phòng

Chỉ còn lại 2 phòng!
Suite Nhà phố (Townhouse Suite)
Bao gồm bữa sáng
Thanh toán tại khách sạn
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế thành phố 6.499.552 VND (khách sạn thu phí), Phí dịch vụ 10% (khách sạn thu phí)

28.856.555 VND
Điều kiện đặt phòng

Chỉ còn lại 2 phòng!
Suite Bao gồm bữa sáng (Townhouse Suite With Breakfast)
Bao gồm bữa sáng
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế khách sạn 10%, Phí dịch vụ 10%, Phí du lịch Dirham mỗi phòng 121.374 VND (khách sạn thu phí)

28.856.554 VND
Điều kiện đặt phòng

Chỉ còn lại 2 phòng!

Thông tin về BurJuman Arjaan by Rotana

Mô tả

Nếu bạn đang muốn tìm một khách sạn có vị trí thuận lợi thuộc Dubai, không lựa chọn nào tốt hơn BurJuman Arjaan by Rotana. Với vị trí cách trung tâm thành phố 0.5 km và cách sân bay 9 km, khách sạn 4 sao này thu hút được rất nhiều du khách mỗi năm. Một điểm không kém phần đặc biệt là vị trí khách sạn dễ dàng tiệp cận vô số địa điểm thú vị như Tour buýt Wonder, BurJuman, Trung tâm thương mại Burjuman.

Đơn giản là tất cả những dịch vụ và tiện nghi mà bạn trông đợi từ Rotana khiến bạn thoải mái như đang ở trong nhà mình. Những tính năng hàng đầu của khách sạn bao gồm an ninh 24 giờ, phục vụ phòng hàng ngày, máy fax, máy photocopy, máy in.

Khách có thể chọn 148 phòng có không khí yên bình và tuyệt vời. Khách sạn mang lại phương tiện giải trí tuyệt vời như phòng thể dục, hồ bơi ngoài trời, hồ bơi (trẻ em) để làm cho chuyến đi của bạn thật khó quên. BurJuman Arjaan by Rotana là một sự lựa chọn thông minh cho du khách khi đến Dubai, nơi mang lại cho họ một kì nghỉ thư giãn và thoải mái.
Thêm Ẩn danh sách

Điểm đặc trưng

Tiện Nghi

 • an ninh 24 giờ
 • cửa hàng lưu niệm
 • dịch vụ du lịch
 • dịch vụ giặt là
 • dịch vụ làm đẹp
 • dịch vụ phòng 24 giờ
 • dịch vụ trông trẻ
 • đưa đón sân bay
 • giặt khô
 • giữ hành lý
 • két sắt
 • máy ATM rút tiền tại chỗ
 • máy fax
 • máy in
 • máy photocopy
 • nhà hàng
 • nhân viên hướng dẫn
 • phòng hút thuốc
 • phục vụ phòng
 • phục vụ phòng hàng ngày
 • quán cà phê
 • quầy lễ tân 24 giờ
 • thang máy
 • thiết bị phòng họp
 • thủ tục nhận phòng/trả phòng nhanh
 • trung tâm hội nghị

Thể thao và giải trí

 • hồ bơi (trẻ em)
 • hồ bơi ngoài trời
 • phòng thể dục

Internet

 • Wi-Fi ở khu vực công cộng

Đậu xe

 • bãi đỗ xe
 • dịch vụ trông xe

Ngôn ngữ sử dụng

 • Tiếng Ả Rập
 • Tiếng Ấn Độ
 • Tiếng Anh
 • Tiếng Đức
 • Tiếng Hà Lan
 • Tiếng Malaysia
 • Tiếng Nepal
 • Tiếng Phillipines
 • Tiếng Tamil
 • Tiếng Trung Quốc (Quan Thoại)
 • Tiếng Việt
Thêm Ẩn danh sách

Chính Sách

Khách hàng phải cung cấp giấy tờ hợp lệ theo quy định của chính phủ (như passport, chứng minh thư, bằng lái xe,…) khi nhận phòng.

Thuế du lịch sẽ được thu trực tiếp tại khách sạn.

Phụ phí có thể được áp dụng nếu số lượng khách khi nhận phòng nhiều hơn số lượng người trong đặt phòng.

Chính sách trẻ em

Trẻ em từ 6 đến 12 tuổi sẽ thu phí 90 AED mỗi đêm sử dụng giường phụ.
Trẻ em dưới 6 tuổi được ở miễn phí.

Võng em bé có sẵn không thu phí cho trẻ em tuổi từ 0 đến 6.

 • Khách trên 12 tuổi được coi là người lớn.
 • Giường phụ tùy thuộc vào loại phòng bạn đăng ký, xin vui lòng kiểm tra thông tin phòng để biết thêm chi tiết.
Khi đặt trên 5 phòng, chính sách và điều khoản bổ sung có thể được áp dụng.
Thêm Ẩn danh sách

Thông tin hữu ích

Điện áp trong phòng: 220
Khách sạn được trùng tu gần nhất vào năm: 2007
Khách sạn được xây vào năm: 2007
Khoảng cách tới sân bay: 9 km
Khoảng cách từ trung tâm thành phố: 0.5 km
Nhận phòng từ: 02:00 PM
Phí bữa sáng (áp dụng khi không bao gồm trong giá phòng): 99 AED
Phí đưa đón sân bay: 175 AED
Phí giữ xe (theo ngày): 0 AED
Phí sử dụng Internet : 25 AED
Phòng / tầng không hút thuốc: yes
Số lượng nhà hàng: 1
Số lượng phòng: 148
Số lượng quán bar: 0
Số tầng khách sạn: 18
Thời gian đến sân bay (phút): 20
Trả phòng đến: 12:00 PM
Thêm Ẩn danh sách

Những nhận xét mới nhất của khách hàng

Xem nhận xét theo nhóm
Tất cả các nhận xét (267)

Đi công tác (55)

Du lịch cặp đôi (83)

Du lịch một mình (53)

Gia đình với trẻ nhỏ (46)

Gia đình với trẻ lớn (10)

Du lịch nhóm (20)

Tuyệt vời
8,5
Điều kiện vệ sinh khách sạn
8,9
Tiện nghi
8,5
Vị trí
8,6
Tiêu chuẩn/chất lượng phòng
8,8
Thái độ phục vụ
8,8
Đáng giá tiền
8,4
Thức ăn/Bữa ăn
7,4

8 Sandeep S.
India
07 Tháng Tư 2016
i would probably give it a 7 or 7.4
There were a couple of things, the water in the commode was leaking all the time, such a waste of water, The internet was on a paid basis which is part of the all hotels today....Taxi are difficult to come by due to its entrance,one can go thru bargeman and get a taxi easily the other side but one can't do that with luggage, the staff is great, reception, bell boy, room service, great view from the room to the Persian Guly.....

9,2 William B.
United States of America
14 Tháng Ba 2016
Just one more ingredient
This hotel would be overall excellent if there was free wifi in the suites.... I really enjoy the staff and facilities.

7,2 Azeem R.
Pakistan
02 Tháng Ba 2016
Super duper
Elegant ! However wifi is a disappointing part that not yet having in rooms... Over all another brilliant property by Rotana ! Azeem Rizvi - Kuwait

9 Verlaine D.
Philippines
10 Tháng Hai 2016
Another excellent Rotana property
Room, Location, Staff
Just the kind of service you can expect from a Rotana property. On the first day, I was given a room with a city view (which was the only room available at that time, I think) and didn't quite like it, but Moataz had arranged for me to move to a room next door with the harbor view the next day. The room was very comfortable: a sitting area, dining area, balcony, and of course, the bedroom. The property is at a very convenient location. You have access to the mall and Carrefour, the metro, which makes it really easy for tourists like me to go around and about. The Room Service is prompt, but the food is so-so. The menu is pretty much the same across the Rotana properties. Fret not bcuz there are a number of food choices at the nearby mall. Overall, it was a fantastic stay.

9,3 Jaemi L.
United States of America
22 Tháng Hai 2016
A Great Gem
The room, the room, the room !
I did not eat at this hotel, for there is a Carrefour next to it which has amazing food ) Also, the MRT is very close to the hotel and inside it, there is a Taiwan Tea Shop which tastes just Like Taiwan, but the price is a bit shocking. About the hoteL...It is in a great Location and there is a bus stop/MRT nearby. It is a big MRT station and it is considered two zones from the DXB airport. The staff were super nice and they heLped me a Lot. The wifi for extra charge is a bit stingy, as if we did not pay enough for the room, but I am not there to use the wifi anyway. Dubai is a fun pLace, but many pLaces have Locked wifi except the Airport and The Dubai maLL. The most important thing is the hoteL room: Wow! The space and decoration and the baLcony. I couLd not beLieve it. This hoteL was considered non-western oriented, but I disagree. I Like the gym because it is huge and the equipment seems brand new. I hope, next time, I can swim in that pooL when it is not coLd outside. I am aLways coming back to this hoteL as Long as there are no serious, bad experiences.

9,2 jaimul N.
New Zealand
10 Tháng Hai 2016
Good
Stay was nice ...very clean place ...loved the shopping access to the mall nd metro ...handy to city centre nd Dubai ...very good service overall but bit pricey

7 Kamal B.
India
28 Tháng Mười Hai 2015
ALL GOOD
LOCATION LOCATION LOCATION
STAY WAS GOOD. I FIND IT CONVINIENT AS IT IS A CENTRALLY LOCATED HOTEL APARTMENT. VALET PARKING IS EXCELLENT AT THE HOTEL. STAFF ALSO GOOD.

9,7 WAHEED A.
Saudi Arabia
11 Tháng Mười Hai 2015
anazing hotel
location , food , staff
It was an a great time staying at burjumana arjaan hotel will come back again for sure to this hotel everything is neart to you restaurant mall cinema etc..

9,3 sanjwelo G.
United States of America
25 Tháng Mười Một 2015
Good Times
Friendly Staff / good location with great view / rooms are very nice
Excellent

9,7 WAHEED A.
Saudi Arabia
13 Tháng Mười 2015
best hotel
location fabulous staff food
it was a wonderful time staying on this hotel everything was great will be back to this hotel again

Thuế và lệ phí dịch vụ nói chung là chi phí mà Agoda trả lại cho nhà cung cấp hoặc được thu bởi các nhà cung cấp. Để biết thêm chi tiết, xin vui lòng đọc Điều khoản sử dụng của Agoda. Thuế và phí dịch vụ cũng có thể chứa các lệ phí mà Agoda giữ lại như phí vận hành quá trình xử lý đặt phòng.
;