arrow-up-icon Chọn chương trình thành viên của bạn để xem điểm

Thông báo giá phòng thấp hơn!

Giá tốt nhất vào ngày bạn chọn
04 Tháng Sáu 2016 - 05 Tháng Sáu 2016 | 1 đêm
Loại Phòng Ưu đãi và quyền lợi Tối Đa Giá
phòng/đêm
SL

Phòng Superior (Superior Room)

Ưu đãi giá tốt! Số lượng có hạn!
Diện tích phòng:
30 m²
Giường:
2 Giường đơn hay là 1 Giường đôi
 • Không hoàn tiền!
 • Không bao gồm trong giá phòng: Thuế khách sạn 13%, Thuế thành phố 0.5%
 • Thông tin phòng
+
 • 10.477.202 VND
 • 3.570.840
 Số lượng phòng có hạn
 • Bao gồm bữa sáng
 • Không hoàn tiền!
 • Không bao gồm trong giá phòng: Thuế khách sạn 13%, Thuế thành phố 0.5%
 • Thông tin phòng
 • 10.477.202 VND
 • 3.948.791
 Số lượng phòng có hạn
 • Thanh toán sau, với Agoda
 • Hủy đặt phòng miễn phí!
 • Không bao gồm trong giá phòng: Thuế khách sạn 13%, Thuế thành phố 0.5%
 • Thông tin phòng
+
 • 10.477.202 VND
 • 4.200.975
 Số lượng phòng có hạn
 • Bao gồm bữa sáng
 • Hủy đặt phòng miễn phí!
 • Không bao gồm trong giá phòng: Thuế khách sạn 13%, Thuế thành phố 0.5%
 • Thông tin phòng
+
 • 10.477.202 VND
 • 4.326.959
 Số lượng phòng có hạn
 • Bao gồm bữa sáng
 • Thanh toán sau, với Agoda
 • Hủy đặt phòng miễn phí!
 • Không bao gồm trong giá phòng: Thuế khách sạn 13%, Thuế thành phố 0.5%
 • Thông tin phòng
 • 10.477.202 VND
 • 4.645.726
 Số lượng phòng có hạn
 • Bao gồm bữa sáng
 • Thanh toán sau, với Agoda
 • Hủy đặt phòng miễn phí!
 • Không bao gồm trong giá phòng: Thuế khách sạn 13%, Thuế thành phố 0.5%
 • Thông tin phòng
+
 • 10.477.202 VND
 • 5.090.476
 Số lượng phòng có hạn

Phòng gia đình (2 người lớn + 2 trẻ em) (Family Room (2 Adults + 2 Children))

Diện tích phòng:
35 m²
 • Điều kiện đặt phòng
 • Không bao gồm trong giá phòng: Tax 13%, Thuế thành phố 24.197 VND
 • Thông tin phòng
 • VND
 • 4.880.131
 Chỉ còn lại 3 phòng!
 • Thanh toán cho khách sạn
 • Hủy đặt phòng miễn phí!
 • Không bao gồm trong giá phòng: Tax 13%, Thuế thành phố 28.688 VND
 • Thông tin phòng
 • VND
 • 5.741.257
 Chỉ còn lại 3 phòng!
 • Bao gồm bữa sáng
 • Điều kiện đặt phòng
 • Không bao gồm trong giá phòng: Tax 13%, Thuế thành phố 33.926 VND
 • Thông tin phòng
 • VND
 • 6.789.476
 Chỉ còn lại 3 phòng!
 • Bao gồm bữa sáng
 • Thanh toán cho khách sạn
 • Hủy đặt phòng miễn phí!
 • Không bao gồm trong giá phòng: Tax 13%, Thuế thành phố 39.913 VND
 • Thông tin phòng
 • VND
 • 7.987.619
 Chỉ còn lại 3 phòng!

Phòng Executive

Diện tích phòng:
28 m²
Giường:
2 Giường đơn hay là 1 Giường đôi
Hướng phòng:
Thành Phố
 • Bao gồm bữa sáng
 • Không hoàn tiền!
 • 13.096.502 VND
 • 5.251.274
 Chỉ còn lại 2 phòng!
 • Bao gồm bữa sáng
 • Không hoàn tiền!
 • 13.096.502 VND
 • 5.671.219
 Chỉ còn lại 2 phòng!
 • Bao gồm bữa sáng
 • Thanh toán sau, với Agoda
 • Hủy đặt phòng miễn phí!
 • Không bao gồm trong giá phòng: Thuế khách sạn 13%, Thuế thành phố 0.5%
 • Thông tin phòng
 • 13.096.502 VND
 • 6.177.982
 Chỉ còn lại 2 phòng!
 • Bao gồm bữa sáng
 • Thanh toán cho khách sạn
 • Hủy đặt phòng miễn phí!
 • Không bao gồm trong giá phòng: Tax 13%, Thuế thành phố 31.182 VND
 • Thông tin phòng
 • VND
 • 6.240.421
 Chỉ còn lại 2 phòng!
 • Bao gồm bữa sáng
 • Thanh toán sau, với Agoda
 • Hủy đặt phòng miễn phí!
 • Không bao gồm trong giá phòng: Thuế khách sạn 13%, Thuế thành phố 0.5%
 • Thông tin phòng
 • 13.096.502 VND
 • 6.672.125
 Chỉ còn lại 2 phòng!
 • Bao gồm bữa sáng
 • Thanh toán cho khách sạn
 • Hủy đặt phòng miễn phí!
 • Không bao gồm trong giá phòng: Tax 13%, Thuế thành phố 33.677 VND
 • Thông tin phòng
 • VND
 • 6.739.585
 Chỉ còn lại 2 phòng!

Phòng Superior Suite (Superior Suite)

Diện tích phòng:
50 m²
Giường:
1 Giường đôi
 • Điều kiện đặt phòng
 • Không bao gồm trong giá phòng: Tax 13%, Thuế thành phố 38.167 VND
 • Thông tin phòng
 • VND
 • 7.638.129
 Chỉ còn lại 3 phòng!
 • Bao gồm bữa sáng
 • Điều kiện đặt phòng
 • Không bao gồm trong giá phòng: Tax 13%, Thuế thành phố 40.911 VND
 • Thông tin phòng
 • VND
 • 8.168.475
 Chỉ còn lại 3 phòng!
 • Bao gồm bữa sáng
 • Điều kiện đặt phòng
 • Không bao gồm trong giá phòng: Tax 13%, Thuế thành phố 43.406 VND
 • Thông tin phòng
 • VND
 • 8.699.071
 Chỉ còn lại 3 phòng!
 • Thanh toán cho khách sạn
 • Hủy đặt phòng miễn phí!
 • Không bao gồm trong giá phòng: Tax 13%, Thuế thành phố 44.902 VND
 • Thông tin phòng
 • VND
 • 8.985.947
 Chỉ còn lại 3 phòng!
 • Bao gồm bữa sáng
 • Thanh toán sau, với Agoda
 • Hủy đặt phòng miễn phí!
 • Không bao gồm trong giá phòng: Thuế khách sạn 13%, Thuế thành phố 0.5%
 • Thông tin phòng
 • 33.676.719 VND
 • 9.513.827
 Chỉ còn lại 3 phòng!
 • Bao gồm bữa sáng
 • Thanh toán cho khách sạn
 • Hủy đặt phòng miễn phí!
 • Không bao gồm trong giá phòng: Tax 13%, Thuế thành phố 48.145 VND
 • Thông tin phòng
 • VND
 • 9.609.839
 Chỉ còn lại 3 phòng!
 • Bao gồm bữa sáng
 • Thanh toán sau, với Agoda
 • Hủy đặt phòng miễn phí!
 • Không bao gồm trong giá phòng: Thuế khách sạn 13%, Thuế thành phố 0.5%
 • Thông tin phòng
 • 33.676.719 VND
 • 10.131.777
 Chỉ còn lại 3 phòng!
 • Bao gồm bữa sáng
 • Thanh toán cho khách sạn
 • Hủy đặt phòng miễn phí!
 • Không bao gồm trong giá phòng: Tax 13%, Thuế thành phố 51.139 VND
 • Thông tin phòng
 • VND
 • 10.234.230
 Chỉ còn lại 3 phòng!

Suite dành cho gia đình (2 người lớn + 2 trẻ em) (Family Suite (2 Adults + 2 Children))

Diện tích phòng:
55 m²
 • Điều kiện đặt phòng
 • Không bao gồm trong giá phòng: Tax 13%, Thuế thành phố 42.408 VND
 • Thông tin phòng
 • VND
 • 8.487.032
 Chỉ còn lại 2 phòng!
 • Thanh toán cho khách sạn
 • Hủy đặt phòng miễn phí!
 • Không bao gồm trong giá phòng: Tax 13%, Thuế thành phố 49.891 VND
 • Thông tin phòng
 • VND
 • 9.984.524
 Chỉ còn lại 2 phòng!
 • Bao gồm bữa sáng
 • Điều kiện đặt phòng
 • Không bao gồm trong giá phòng: Tax 13%, Thuế thành phố 51.887 VND
 • Thông tin phòng
 • VND
 • 10.396.627
 Chỉ còn lại 2 phòng!
 • Bao gồm bữa sáng
 • Thanh toán cho khách sạn
 • Hủy đặt phòng miễn phí!
 • Không bao gồm trong giá phòng: Tax 13%, Thuế thành phố 61.117 VND
 • Thông tin phòng
 • VND
 • 12.231.135
 Chỉ còn lại 2 phòng!

Deluxe Suite (Deluxe Suite)

 • Bao gồm bữa sáng
 • Thanh toán cho khách sạn
 • Hủy đặt phòng miễn phí!
 • Không bao gồm trong giá phòng: Tax 13%, Thuế thành phố 69.848 VND
 • Thông tin phòng
 • VND
 • 13.978.333
 Chỉ còn lại 3 phòng!

Executive Suite (Executive Suite)

 • Bao gồm bữa sáng
 • Thanh toán cho khách sạn
 • Hủy đặt phòng miễn phí!
 • Không bao gồm trong giá phòng: Tax 13%, Thuế thành phố 88.557 VND
 • Thông tin phòng
 • VND
 • 17.722.685
 Chỉ còn lại 3 phòng!
Không có phòng phù hợp với yêu cầu bạn chọn. Bạn có thể xem thêm các phòng khác bằng cách cập nhật lại chọn lọc.

Thông tin về Divani Caravel Hotel

Mô tả

Nằm ở vị trí thuận lợi thuộc Athens, Divani Caravel Hotel là một nơi nghỉ chân tuyệt vời để tiếp tục khám phá thành phố sôi động. Khách sạn nằm cách trung tâm thành phố 1. Km và dễ dàng tiếp cận các địa điểm khác trong thành phố . Mang dáng vẻ gần gũi và gần với Thư viện Nghệ thuật Quốc gia Athens, Triển lãm tranh quốc gia, Bảo tàng chiến tranh làm cho khách sạn này có một vẻ đẹp quyến rũ đặc biệt.

Divani Caravel Hotel mang lại dịch vụ hoàn hảo, làm hài lòng cả những vị khách khó tính nhất với những tiện nghi sang trọng tuyệt vời. Khách sạn trang bị một loạt thiết bị trực tuyến để nhằm thỏa mãn cả vị khách khó tính nhất.

Bước vào một trong 471 phòng khách, bạn như rũ bỏ một ngày dài căng thẳng với một loạt tiện nghi như Tivi màn hình phẳng, truy cập internet không dây (miễn phí), phòng không hút thuốc, máy lạnh, lò sưởi trong một số phòng. Bên cạnh đó, khách sạn còn gợi ý cho bạn những hoạt động vui chơi giải trí bảo đảm bạn luôn thấy hứng thú trong suốt kì nghỉ. Hãy khám phá sự hòa hợp giữa cung cách phục vụ chuyên nghiệp và vô số tiện nghi tối tân ở Divani Caravel Hotel.
Thêm Ẩn danh sách

Điểm đặc trưng

Tiện Nghi

 • báo chí
 • cho thuê xe đạp
 • cửa hàng lưu niệm
 • dịch vụ du lịch
 • dịch vụ đưa đón
 • dịch vụ giặt là
 • dịch vụ làm đẹp
 • dịch vụ phòng 24 giờ
 • đưa đón sân bay
 • giặt khô
 • giữ hành lý
 • két sắt
 • nhà hàng
 • nhân viên hướng dẫn
 • phòng gia đình
 • phục vụ phòng
 • quán bar cạnh bể bơi
 • quán cà phê
 • quầy bar
 • quầy lễ tân 24 giờ
 • thang máy
 • thiết bị phòng họp
 • tiện nghi cho người khuyết tật
 • trung tâm hội nghị

Thể thao và giải trí

 • hồ bơi ngoài trời
 • massage
 • phòng thể dục
 • phòng xông hơi
 • spa

Internet

 • Miễn phí Wi-fi tất cả các phòng
 • Wi-Fi ở khu vực công cộng

Đậu xe

 • bãi đỗ xe
 • dịch vụ trông xe

Ngôn ngữ sử dụng

 • Tiếng Anh
 • Tiếng Đức
 • Tiếng Hy Lạp
 • Tiếng Pháp
 • Tiếng Tây Ban Nha
Thêm Ẩn danh sách

Chính Sách

Trẻ em và giường phụ
Em bé 0-3 tuổi Ở miễn phí nếu sử dụng giường sẵn có. Chú ý, nếu bạn cần cũi thì có thể phải trả thêm phí.
Trẻ em 4-11 tuổi Phải sử dụng giường phụ
 • Khách trên 11 tuổi được coi là người lớn.
 • Giường phụ tùy thuộc vào loại phòng bạn đăng ký, xin vui lòng kiểm tra thông tin phòng để biết thêm chi tiết.
Khi đặt trên 5 phòng, chính sách và điều khoản bổ sung có thể được áp dụng.
Thêm Ẩn danh sách

Thông tin hữu ích

Khách sạn được trùng tu gần nhất vào năm: 2011
Khoảng cách tới sân bay: 30. Km
Khoảng cách từ trung tâm thành phố: 1. Km
Phí bữa sáng (áp dụng khi không bao gồm trong giá phòng): 29 EUR
Phí đưa đón sân bay: 75 EUR
Phí giữ xe (theo ngày): 21 EUR
Phòng / tầng không hút thuốc: Yes
Số lượng nhà hàng: 3
Số lượng phòng: 471
Số lượng quán bar: 2
Số tầng khách sạn: 9
Thời gian đến sân bay (phút): 30
Trả phòng đến: 12:00 PM
Thêm Ẩn danh sách

Những nhận xét mới nhất của khách hàng

Xem nhận xét theo nhóm
Tất cả các nhận xét (30)

Đi công tác (9)

Du lịch cặp đôi (11)

Du lịch một mình (6)

Gia đình với trẻ nhỏ (1)

Gia đình với trẻ lớn (3)

Tuyệt vời
8,1
Điều kiện vệ sinh khách sạn
8,5
Vị trí
8,2
Tiêu chuẩn/chất lượng phòng
8,3
Thái độ phục vụ
8,1
Đáng giá tiền
8,0
Thức ăn/Bữa ăn
7,7

7,3 NAHOKO Y.
Japan
29 Tháng Tư 2015
Nice hotel with kind staffs
Spacious room, good dining, and attentive staffs
It is a nice hotel a bit far from city central area.

9,7 Josefina T.
Philippines
03 Tháng Tư 2015
Commendable hotel.
Exceptional service, friendly and accommodating, good amenities
Just perfect

10 pernilla A.
Sweden
01 Tháng Mười Một 2014
Felt like home
Bathtub, Bed, Area
Just loved this hotel. Great bed, lovely bath, good food, great area. WIll def return

6 Choo S.
Malaysia
01 Tháng Mười Một 2014
Our 7 Days stay at Hotel Divani Caravel
Great Location, good housekeeping & comfort room
We stay 7 nights in total at Divani Caravel during our stay in Athens. It was good except that after we stayed for 5 nights and checked out on 29.10.14 and had informed the front desk staff that we will check in again on 30.10.14 and specially requested for Room 637. However, when we came back on 30.10.14 to check in, the front desk staff informed us that the room is not reserved and had given us another room which does not meet our requirements. This hotel all the front desk staff need special training to improve their standard of service to meet international standard. However, something that we are very please is that the house-keeping staff are all very friendly and helpful.

8,7 Khalid H.
Qatar
25 Tháng Giêng 2015
great hotel in central athens
Locatio, Spa, food

8,7 Khalid H.
Qatar
25 Tháng Giêng 2015
Great hotel in central Athens
Food, SPA, location
Rooms were little bit old and need renovation.

7,7 Khalid H.
Qatar
03 Tháng Mười 2014
great hotel little outdated
location. spa...services

9,3 Con A.
Australia
10 Tháng Chín 2014
Great hotel
Service location comfort
Excellent food and beverages a bit over priced

7,7 Craig G.
United States of America
09 Tháng Chín 2014
A nice hotel
location, comfort, value
My wife and I enjoyed our stay. The best part about the hotel for us was the location. It was easily accessible to restaurants and major sightseeing locations either by walking or short taxi ride. The hotel itself was comfortable and relaxing. However, a few small things could be better. Our room had two single beds put together rather than being one bed, which was a little inconvenient. Second, while overall the staff were good, it depended on who you got. Some staff members were difficult to understand in English or could have been more helpful with answering questions. Everything else was fine about the hotel, including a really nice rooftop swimming pool and bar with a great view. We would stay here again.

5,3 john W.
Australia
19 Tháng Tám 2014
Not a 5 star hotel
Friendly staff, clean pool, prompt service
We have stayed in many five star hotels around the world and this is not anywhere near the same standard. We were amused to read it belonged to the best hotels of the world group. How did that come about? The rooms are tired, we had to ask to move rooms because of noise, it's in the middle of a suburban backlot, the pool has no shaded areas, you have to pay extra to use the gym and sauna. It's a joke! We were persuaded to give it a try because some reviews said it was good. It is not worth the money and look in other areas for better deals. Whoever said it is the best hotel has not stayed in very many to make this comparison. We won't be returning.

Thuế và lệ phí dịch vụ nói chung là chi phí mà Agoda trả lại cho nhà cung cấp hoặc được thu bởi các nhà cung cấp. Để biết thêm chi tiết, xin vui lòng đọc Điều khoản sử dụng của Agoda. Thuế và phí dịch vụ cũng có thể chứa các lệ phí mà Agoda giữ lại như phí vận hành quá trình xử lý đặt phòng.

Bạn không tìm được đúng khách sạn?


;