Giảm đến 30% với Ưu đãi nội bộ Agoda!

Ưu đãi tốt nhất vào ngày này:
29 Tháng Tám 2016 - 31 Tháng Tám 2016 | 2 đêm
Loại phòng Bao gồm Sức chứa Giá
phòng/đêm
SL
Phòng Fairmont (Fairmont Room)

Điểm đặc trưng:

 • Hướng phòng: Thành phố
 • 48 m²
 • 1 Giường King
 • Chính sách hủy phòng
 • 21.858.394
  • VND
  • 4.327.525
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế khách sạn 10%, Phí dịch vụ 10%, Phí du lịch Dirham mỗi phòng 121.436 VND (khách sạn thu phí)
Ưu đãi giá tốt! Số lượng có hạn!

Số lượng phòng có hạn

 • Thanh toán cho khách sạn
 • Chính sách hủy phòng
  • VND
  • 4.857.421
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế thành phố 607.178 VND (khách sạn thu phí), Phí dịch vụ 10% (khách sạn thu phí)

Số lượng phòng có hạn

Phòng Fairmont 2 giường đơn (Fairmont Twin Room)

Điểm đặc trưng:

 • Hướng phòng: Thành phố
 • 52 m²
 • 2 Giường Queen
 • Chính sách hủy phòng
 • 21.858.394
  • VND
  • 4.327.525
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế khách sạn 10%, Phí dịch vụ 10%, Phí du lịch Dirham mỗi phòng 121.436 VND (khách sạn thu phí)

Số lượng phòng có hạn

 • Thanh toán cho khách sạn
 • Chính sách hủy phòng
  • VND
  • 4.857.421
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế thành phố 607.178 VND (khách sạn thu phí), Phí dịch vụ 10% (khách sạn thu phí)

Số lượng phòng có hạn

 • Chính sách hủy phòng
 • 21.858.394
  • VND
  • 5.679.876
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế khách sạn 10%, Phí dịch vụ 10%, Phí du lịch Dirham mỗi phòng 121.436 VND (khách sạn thu phí)

Số lượng phòng có hạn

Phòng Fairmont Hướng cảnh (Fairmont View Room)

Điểm đặc trưng:

 • Hướng phòng: Biển (một góc)
 • 48 m²
 • 1 Giường King
 • Chính sách hủy phòng
 • 23.072.750
  • VND
  • 4.868.465
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế khách sạn 10%, Phí dịch vụ 10%, Phí du lịch Dirham mỗi phòng 121.436 VND (khách sạn thu phí)

Số lượng phòng có hạn

 • Thanh toán cho khách sạn
 • Chính sách hủy phòng
  • VND
  • 5.464.599
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế thành phố 667.895 VND (khách sạn thu phí), Phí dịch vụ 10% (khách sạn thu phí)

Số lượng phòng có hạn

Phòng Fairmont 2 giường đơn Hướng cảnh (Fairmont View Room Twin)

Điểm đặc trưng:

 • Hướng phòng: Biển (một góc)
 • 52 m²
 • 2 Giường Queen
 • Chính sách hủy phòng
 • 23.072.750
  • VND
  • 4.868.465
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế khách sạn 10%, Phí dịch vụ 10%, Phí du lịch Dirham mỗi phòng 121.436 VND (khách sạn thu phí)

Phòng cuối cùng của Agoda!

 • Thanh toán cho khách sạn
 • Chính sách hủy phòng
  • VND
  • 5.464.599
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế thành phố 667.895 VND (khách sạn thu phí), Phí dịch vụ 10% (khách sạn thu phí)

Phòng cuối cùng của Agoda!

 • Chính sách hủy phòng
 • 23.072.750
  • VND
  • 6.220.817
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế khách sạn 10%, Phí dịch vụ 10%, Phí du lịch Dirham mỗi phòng 121.436 VND (khách sạn thu phí)

Phòng cuối cùng của Agoda!

Phòng Fairmont Gold (Fairmont Gold Room)

Điểm đặc trưng:

 • Hướng phòng: Thành phố
 • 48 m²
 • 1 Giường King
 • Bao gồm: Bữa sáng
 • Chính sách hủy phòng
 • 25.501.460
  • VND
  • 5.409.406
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế khách sạn 10%, Phí dịch vụ 10%, Phí du lịch Dirham mỗi phòng 121.436 VND (khách sạn thu phí)

Số lượng phòng có hạn

 • Bao gồm: Bữa sáng
 • Chính sách hủy phòng
 • 25.501.460
  • VND
  • 6.491.287
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế khách sạn 10%, Phí dịch vụ 10%, Phí du lịch Dirham mỗi phòng 121.436 VND (khách sạn thu phí)

Số lượng phòng có hạn

Phòng Fairmont Gold 2 giường đơn (Fairmont Gold Twin Room)

Điểm đặc trưng:

 • Hướng phòng: Thành phố
 • 52 m²
 • 2 Giường Queen
 • Bao gồm: Bữa sáng
 • Chính sách hủy phòng
 • 25.501.460
  • VND
  • 5.409.406
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế khách sạn 10%, Phí dịch vụ 10%, Phí du lịch Dirham mỗi phòng 121.436 VND (khách sạn thu phí)

Số lượng phòng có hạn

 • Bao gồm: Bữa sáng
 • Chính sách hủy phòng
 • 25.501.460
  • VND
  • 6.491.287
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế khách sạn 10%, Phí dịch vụ 10%, Phí du lịch Dirham mỗi phòng 121.436 VND (khách sạn thu phí)

Số lượng phòng có hạn

 • Thanh toán cho khách sạn
 • Chính sách hủy phòng
  • VND
  • 6.678.954
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế thành phố 789.331 VND (khách sạn thu phí), Phí dịch vụ 10% (khách sạn thu phí)

Số lượng phòng có hạn

 • Bao gồm: Bữa sáng
 • Thanh toán cho khách sạn
 • Chính sách hủy phòng
  • VND
  • 7.286.132
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế thành phố 850.049 VND (khách sạn thu phí), Phí dịch vụ 10% (khách sạn thu phí)

Số lượng phòng có hạn

 • Bao gồm: Bữa sáng
 • Chính sách hủy phòng
 • 25.501.460
  • VND
  • 7.843.639
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế khách sạn 10%, Phí dịch vụ 10%, Phí du lịch Dirham mỗi phòng 121.436 VND (khách sạn thu phí)

Số lượng phòng có hạn

Phòng Fairmont Deluxe 2 giường đơn (Fairmont Deluxe Twin Room)

Điểm đặc trưng:

 • Hướng phòng: Biển
 • 52 m²
 • 2 Giường Queen
 • Chính sách hủy phòng
 • 24.287.105
  • VND
  • 5.950.347
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế khách sạn 10%, Phí dịch vụ 10%, Phí du lịch Dirham mỗi phòng 121.436 VND (khách sạn thu phí)

Số lượng phòng có hạn

 • Thanh toán cho khách sạn
 • Chính sách hủy phòng
  • VND
  • 6.678.954
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế thành phố 789.331 VND (khách sạn thu phí), Phí dịch vụ 10% (khách sạn thu phí)

Số lượng phòng có hạn

 • Chính sách hủy phòng
 • 24.287.105
  • VND
  • 7.302.698
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế khách sạn 10%, Phí dịch vụ 10%, Phí du lịch Dirham mỗi phòng 121.436 VND (khách sạn thu phí)

Số lượng phòng có hạn

Phòng Fairmont Deluxe (Fairmont Deluxe Room)

Điểm đặc trưng:

 • Hướng phòng: Biển
 • 48 m²
 • 1 Giường King
 • Chính sách hủy phòng
 • 24.287.105
  • VND
  • 5.950.347
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế khách sạn 10%, Phí dịch vụ 10%, Phí du lịch Dirham mỗi phòng 121.436 VND (khách sạn thu phí)

Số lượng phòng có hạn

Phòng Fairmont Gold Hướng cảnh (Fairmont Gold View room)

Điểm đặc trưng:

 • Hướng phòng: Biển
 • 48 m²
 • 1 Giường King
 • Bao gồm: Bữa sáng
 • Chính sách hủy phòng
 • 27.930.171
  • VND
  • 6.491.287
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế khách sạn 10%, Phí dịch vụ 10%, Phí du lịch Dirham mỗi phòng 121.436 VND (khách sạn thu phí)

Số lượng phòng có hạn

 • Bao gồm: Bữa sáng
 • Chính sách hủy phòng
 • 27.930.171
  • VND
  • 7.573.169
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế khách sạn 10%, Phí dịch vụ 10%, Phí du lịch Dirham mỗi phòng 121.436 VND (khách sạn thu phí)

Số lượng phòng có hạn

Suite 1 Phòng ngủ Trong góc (Corner One Bedroom Suite)

Điểm đặc trưng:

 • Hướng phòng: Biển
 • 1 phòng ngủ
 • 201 m²
 • 1 Giường King
 • Chính sách hủy phòng
 • 30.966.059
  • VND
  • 8.114.109
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế khách sạn 10%, Phí dịch vụ 10%, Phí du lịch Dirham mỗi phòng 121.436 VND (khách sạn thu phí)

Phòng cuối cùng của Agoda!

 • Thanh toán cho khách sạn
 • Chính sách hủy phòng
  • VND
  • 9.107.664
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế thành phố 1.032.202 VND (khách sạn thu phí), Phí dịch vụ 10% (khách sạn thu phí)

Phòng cuối cùng của Agoda!

 • Chính sách hủy phòng
 • 30.966.059
  • VND
  • 9.466.461
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế khách sạn 10%, Phí dịch vụ 10%, Phí du lịch Dirham mỗi phòng 121.436 VND (khách sạn thu phí)

Phòng cuối cùng của Agoda!

Suite Deluxe 1 Phòng ngủ với Tầm nhìn ra Biển (Deluxe One Bedroom Suite with Sea View)

Điểm đặc trưng:

 • Hướng phòng: Biển
 • 1 phòng ngủ
 • 178 m²
 • 1 Giường King
 • Chính sách hủy phòng
 • 34.001.947
  • VND
  • 9.736.931
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế khách sạn 10%, Phí dịch vụ 10%, Phí du lịch Dirham mỗi phòng 121.436 VND (khách sạn thu phí)

Phòng cuối cùng của Agoda!

 • Thanh toán cho khách sạn
 • Chính sách hủy phòng
  • VND
  • 10.929.197
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế thành phố 1.214.355 VND (khách sạn thu phí), Phí dịch vụ 10% (khách sạn thu phí)

Phòng cuối cùng của Agoda!

 • Chính sách hủy phòng
 • 34.001.947
  • VND
  • 11.089.282
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế khách sạn 10%, Phí dịch vụ 10%, Phí du lịch Dirham mỗi phòng 121.436 VND (khách sạn thu phí)

Phòng cuối cùng của Agoda!

Căn hộ Gia đình 2 Phòng ngủ Nhìn ra Thành phố (Two-Bedroom Family Apartment with City View)

Điểm đặc trưng:

 • 180 m²
 • Thanh toán cho khách sạn
 • Chính sách hủy phòng
  • VND
  • 12.143.553
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế thành phố 1.457.226 VND (khách sạn thu phí), Phí dịch vụ 10% (khách sạn thu phí)

Phòng cuối cùng của Agoda!

Thông tin về Fairmont The Palm Hotel

Mô tả

Fairmont The Palm Hotel, tọa lạc tại khu vực Palm Jumeirah, Dubai, là lựa chọn nổi tiếng dành cho khách du lịch. Chỉ cách trung tâm thành phố khoảng 10.00 Km và bạn có thể đến sân bay trong vòng 30 phút. Khách ở khách sạn có thể dạo bộ xunh quanh để ngắm các địa điểm thu hút hàng đầu của thành phố như : Đảo Palm Jumeirah, Givenchy Spa, Oriental Hammam.

Những trải nghiệm từ thiết bị và dịch vụ khách sạn hàng đầu của Fairmont Raffles Hotels International đang chờ đón bạn tại Fairmont The Palm Hotel. Khách của khách sạn có thể tận hưởng tính năng tuyệt vời như an ninh 24 giờ, dịch vụ phòng hàng ngày, máy fax, cửa hàng quà tặng, bệnh viện.

381 phòng trong tổng số 10 lầu mang đến cho bạn sự ấm cúng và dễ chịu như đang được ở nhà. Những thiết bị hiện đại như cân, dép, nhà vệ sinh phụ, phòng khách riêng, tivi màn hình phẳng cũng được trang bị trong một số phòng. Bên cạnh đó, khách sạn còn gợi ý cho bạn những hoạt động vui chơi giải trí bảo đảm bạn luôn thấy hứng thú trong suốt kì nghỉ. Dù bạn đến để thư giãn hay làm gì, Fairmont The Palm Hotel luôn là sự lựa chọn hoàn hảo cho kì nghỉ của bạn ở Dubai.
Thêm Ẩn danh sách

Điểm đặc trưng

Internet

 • miễn phí wifi tất cả các phòng
 • wifi công cộng

Phương tiện đi lại

 • dịch vụ taxi
 • bãi đậu xe có nhân viên
 • bãi đậu xe
 • đưa đón sân bay
 • Cho thuê xe
 • xe đưa đón
 • cho thuê xe đạp

Phòng thể thao & giải trí

 • phòng yoga
 • phòng thể dục
 • phòng sauna
 • spa
 • massage
 • phòng tắm hơi

Bơi lội & ngâm bồn

 • hồ bơi (ngoài trời)

Thể thao dưới nước

 • thuê thiết bị thể thao nước
 • bãi biển riêng
 • thể thao dưới nước (có động cơ)
 • thể thao dưới nước (không có động cơ)

Thể thao trên cạn

 • sân cầu lông
 • bóng bàn

Dành cho trẻ em

 • sân chơi trẻ em
 • câu lạc bộ trẻ em
 • hồ bơi (trẻ em)

Ăn uống

 • Dịch vụ phòng [24 giờ]
 • phục vụ phòng
 • vật dụng nướng BBQ
 • nhà hàng
 • quán cà phê
 • quán bar cạnh hồ bơi
 • quầy bar
 • máy bán hàng tự động
 • nhà hàng (halal)

Vật nuôi

 • cho phép vật nuôi

Dịch vụ vệ sinh

 • dịch vụ phòng hàng ngày
 • dịch vụ giặt là
 • giặt khô

Dịch vụ khách hàng

 • dịch vụ bưu điện
 • dịch vụ vé
 • nhận/trả phòng (riêng)
 • nhận/trả phòng (nhanh)
 • giữ hành lý
 • dịch vụ trông trẻ
 • báo chí
 • tour du lịch
 • nhân viên hướng dẫn

Tiện nghi tại chỗ

 • cửa hàng quà tặng
 • xe lăn có thể vào
 • tiện nghi cho người khuyết tật
 • phòng gia đình
 • sân vườn
 • thang máy
 • dịch vụ làm đẹp
 • cửa hàng
 • khu vực hút thuốc

Sức khỏe và an ninh

 • bệnh viện
 • an ninh 24 giờ
 • quầy lễ tân 24 giờ
 • két sắt
 • nhận phòng (24 giờ)
 • bảo vệ

Dịch vụ văn phòng & đổi tiền

 • máy photocopy
 • máy fax
 • máy in
 • ATM
 • thu đổi ngoại tệ

Ngôn ngữ sử dụng

 • Tiếng Việt
 • Tiếng Anh
 • Tiếng Ả Rập
 • Tiếng Trung Quốc (Quảng Đông)
 • Tiếng Czech
 • Tiếng Đan Mạch
 • Tiếng Hà Lan
 • Tiếng Phillipines
 • Tiếng Pháp
 • Tiếng Đức
 • Tiếng Hy Lạp
 • Tiếng Ấn Độ
 • Tiếng Hungary
 • Tiếng Ý
 • Tiếng Malaysia
 • Tiếng Bồ Đào Nha
 • Tiếng Rumania
 • Tiếng Nga
 • Tiếng Tây Ban Nha
 • Tiếng Tamil
 • Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ
 • Tiếng Ukraina
Thêm Ẩn danh sách

Chính Sách

Thuế du lịch sẽ được thu trực tiếp tại khách sạn.

 • Số tuổi tối thiểu của khách là: 18 tuổi.
 • Khách trên 18 tuổi được coi là người lớn.
 • Giường phụ tùy thuộc vào loại phòng bạn chọn, xin vui lòng kiểm tra thông tin phòng để biết thêm chi tiết.
Khi đặt trên 5 phòng, chính sách và điều khoản bổ sung có thể được áp dụng.
Thêm Ẩn danh sách

Thông tin hữu ích

Điện áp trong phòng: 220
Khách sạn được xây vào năm: 2012
Khoảng cách tới sân bay: 34.00 Km
Khoảng cách từ trung tâm thành phố: 10.00 Km
Nhận phòng từ: 03:00 PM
Phí bữa sáng (áp dụng khi không bao gồm trong giá phòng): 145 AED
Phí đưa đón sân bay: 370 AED
Phí giữ xe (theo ngày): 0 AED
Phí sử dụng Internet : 100 AED
Phòng / tầng không hút thuốc: Yes
Số lượng nhà hàng: 5
Số lượng phòng: 381
Số lượng quán bar: 1
Số tầng khách sạn: 10
Thời gian đến sân bay (phút): 30
Trả phòng đến: 12:00 PM
Thêm Ẩn danh sách

Những nhận xét mới nhất của khách hàng

Xem nhận xét theo nhóm
Tuyệt vời • Điều kiện vệ sinh khách sạn 9,3
 • Tiện nghi 9,4
 • Vị trí 8,9
 • Tiêu chuẩn/chất lượng phòng 8,9
 • Thái độ phục vụ 8,7
 • Đáng giá tiền 8,0
 • Thức ăn/Bữa ăn 8,3
Sắp xếp theo

Fatemah S. từ Cô oét
Du lịch cặp đôi
Đã ở 2 đêm vào Tháng Tám 2016
Wonderful stay
Love the staff , atmospher , the beach ,
Đã nhận xét vào 07 Tháng Tám 2016

Suzanne C. từ Úc
Du lịch một mình
Đã ở 2 đêm vào Tháng Bảy 2016
Debut in Dubai
what a lovely first impression in this country . we're very fortunate to have our room made ready well in advance of our check in time - this was most welcome to two weary travelers. We were also surprised with a room upgrade! Very thankful . Great experience in this fabulous hotel on our 2 night stay
Đã nhận xét vào 03 Tháng Tám 2016

Yousef A. từ Cô oét
Du lịch một mình
Đã ở 2 đêm vào Tháng Sáu 2016
Excellent hotel
Loved the location, staff are professional, swimming pool lovely, the beach is amazing what not to love ! Highly recommend it.
Đã nhận xét vào 22 Tháng Sáu 2016

CHIHIRO N. từ Nhật Bản
Du lịch cặp đôi
Đã ở 5 đêm vào Tháng Năm 2016
Nice facilities and beach
Services were not good as 5 stars hotel though, room, bars and restaurants were brilliant. Loved the Shisha lounge in the seafood restaurant.
Đã nhận xét vào 08 Tháng Năm 2016

katrin A. từ Ai Cập
Du lịch cặp đôi
Đã ở 3 đêm vào Tháng Bảy 2015
Honeymoon vacation
it was really nice & amazing
Đã nhận xét vào 02 Tháng Tư 2016

Zora H. từ Canada
Du lịch cặp đôi
Đã ở 4 đêm vào Tháng Hai 2016
couple getaway
location, pool, rooms
I think the 1 bedroom corner suite should have a sink and even a microwave in the bar area. They have a nice large dining table but no cutlery or plates. We had to ask for them which they did bring up right away. Otherwise the hotel was beautiful with great staff.
Đã nhận xét vào 09 Tháng Ba 2016

Domenic A. từ Đức
Du lịch cặp đôi
Đã ở 3 đêm vào Tháng Hai 2016
Awesome! Just great!
Beach, food, staff
Đã nhận xét vào 10 Tháng Hai 2016

Domenic A. từ Đức
Du lịch cặp đôi
Đã ở 3 đêm vào Tháng Hai 2016
Absolutely great!
Beach, rooms, food, staff
Đã nhận xét vào 10 Tháng Hai 2016

Ali Y. từ Hoa Kỳ
Du lịch cặp đôi
Đã ở 2 đêm vào Tháng Mười Hai 2015
Best Honeymoon Ever!
Friendly staff, cleanliness, great NYE festivities
It was our honeymoon, we enjoyed every last second. Food was delicious, staff was courteous and helpful. We lost our luggage during our travels and Concierge staff was helpful in contacting appropriate airport services.
Đã nhận xét vào 04 Tháng Giêng 2016

Andrew R. từ Anh (UK)
Du lịch cặp đôi
Đã ở 7 đêm vào Tháng Mười Hai 2015
Lovely stay
Three best things: staff, room & pool & beach area.
We had a lovely stay. We started in a room that was being disturbed by Christmas parties, so we were quickly moved to a quiet room with no fuss or bother. The staff were attentive and connected with guests making the stay the best we have had in Dubai for many years. Thank you!
Đã nhận xét vào 23 Tháng Mười Hai 2015

Thuế và lệ phí dịch vụ nói chung là chi phí mà Agoda trả lại cho nhà cung cấp hoặc được thu bởi các nhà cung cấp. Để biết thêm chi tiết, xin vui lòng đọc Điều khoản sử dụng của Agoda. Thuế và phí dịch vụ cũng có thể chứa các lệ phí mà Agoda giữ lại như phí vận hành quá trình xử lý đặt phòng.

Bạn không tìm được đúng khách sạn?1

Chọn chương trình thành viên

PointsMAX
Ngôn ngữ
Chương trình thành viên A Chương trình thành viên A
Chương trình thành viên B

Trong menu, nhấp PointsMAX và chọn chương trình thành viên yêu thích của bạn.

2

Chọn điểm ưu đãi

Phòng khách sạn A
Thông tin phòng
Tích lũy
5000 điểm

Chọn loại phòng và điểm cho khách sạn bạn đã chọn.

3

Nhập mã số thành viên

Nước cấp hộ chiếu
Mã số thành viên chương trình
1234

Điền số thẻ thành viên của chương trình đã chọn khi đặt phòng. Số điểm sẽ được cộng vào tài khoản của bạn sau khi trả phòng.

Bắt đầu ở đây và chọn chương trình yêu thích của bạn: