Thông báo giá phòng thấp hơn!

Giá tốt nhất vào ngày bạn chọn
09 Tháng Sáu 2016 - 10 Tháng Sáu 2016 | 1 đêm
Loại Phòng Ưu đãi và quyền lợi Tối Đa Giá
phòng/đêm
SL

Half Board-Deluxe Double or Twin Room

Ưu đãi giá tốt! Số lượng có hạn!
Diện tích phòng:
44 m²
Giường:
1 Giường King
Hướng phòng:
Công Viên
 • Bao gồm bữa sáng
 • MIỄN PHÍ hủy phòng trước 08 Thg6 2016
 • Không bao gồm trong giá phòng: Sale Tax 10%, Service Charge 10%
 • Thông tin phòng
 • 16.114.681 VND
 • 3.589.719
 Phòng cuối cùng của Agoda!

Phòng trọ (Grand 1 King)

 • Thanh toán cho khách sạn
 • MIỄN PHÍ hủy phòng trước 08 Thg6 2016
 • Không bao gồm trong giá phòng: Thuế thành phố 488.324 VND (khách sạn thu phí), Phí dịch vụ 10% (khách sạn thu phí)
 • Thông tin phòng
 • VND
 • 3.662.428
 Số lượng phòng có hạn
 • Bao gồm bữa sáng
 • Thanh toán cho khách sạn
 • MIỄN PHÍ hủy phòng trước 08 Thg6 2016
 • Không bao gồm trong giá phòng: Thuế thành phố 531.052 VND (khách sạn thu phí), Phí dịch vụ 10% (khách sạn thu phí)
 • Thông tin phòng
 • VND
 • 4.089.711
 Số lượng phòng có hạn
 • Bao gồm bữa sáng
 • Thanh toán cho khách sạn
 • MIỄN PHÍ hủy phòng trước 08 Thg6 2016
 • Không bao gồm trong giá phòng: Thuế thành phố 573.780 VND (khách sạn thu phí), Phí dịch vụ 10% (khách sạn thu phí)
 • Thông tin phòng
 • VND
 • 4.516.994
 Số lượng phòng có hạn

Phòng Grand Nhìn ra Đường chân trời (Grand Room with Skyline View)

Diện tích phòng:
39 m²
Giường:
2 Giường đơn và 1 Giường King
Hướng phòng:
Thành Phố
 • Thanh toán sau, với Agoda
 • MIỄN PHÍ hủy phòng trước 08 Thg6 2016
 • Không bao gồm trong giá phòng: Thuế khách sạn 10%, Phí dịch vụ 10%, Phí du lịch Dirham mỗi phòng 122.081 VND (khách sạn thu phí)
 • Thông tin phòng
 • 13.550.982 VND
 • 3.742.021
 Số lượng phòng có hạn
 • Bao gồm bữa sáng
 • Thanh toán sau, với Agoda
 • MIỄN PHÍ hủy phòng trước 08 Thg6 2016
 • Không bao gồm trong giá phòng: Thuế khách sạn 10%, Phí dịch vụ 10%, Phí du lịch Dirham mỗi phòng 122.081 VND (khách sạn thu phí)
 • Thông tin phòng
 • 13.550.982 VND
 • 4.145.007
 Số lượng phòng có hạn
 • Bao gồm bữa sáng
 • Thanh toán sau, với Agoda
 • MIỄN PHÍ hủy phòng trước 08 Thg6 2016
 • Không bao gồm trong giá phòng: Thuế khách sạn 10%, Phí dịch vụ 10%, Phí du lịch Dirham mỗi phòng 122.081 VND (khách sạn thu phí)
 • Thông tin phòng
 • 13.550.982 VND
 • 4.547.994
 Số lượng phòng có hạn

Phòng trọ (Creekside Vw 1 King)

 • Thanh toán cho khách sạn
 • MIỄN PHÍ hủy phòng trước 08 Thg6 2016
 • Không bao gồm trong giá phòng: Thuế thành phố 549.364 VND (khách sạn thu phí), Phí dịch vụ 10% (khách sạn thu phí)
 • Thông tin phòng
 • VND
 • 4.272.832
 Số lượng phòng có hạn
 • Bao gồm bữa sáng
 • Thanh toán cho khách sạn
 • MIỄN PHÍ hủy phòng trước 08 Thg6 2016
 • Không bao gồm trong giá phòng: Thuế thành phố 592.092 VND (khách sạn thu phí), Phí dịch vụ 10% (khách sạn thu phí)
 • Thông tin phòng
 • VND
 • 4.700.115
 Số lượng phòng có hạn
 • Bao gồm bữa sáng
 • Thanh toán cho khách sạn
 • MIỄN PHÍ hủy phòng trước 08 Thg6 2016
 • Không bao gồm trong giá phòng: Thuế thành phố 634.821 VND (khách sạn thu phí), Phí dịch vụ 10% (khách sạn thu phí)
 • Thông tin phòng
 • VND
 • 5.127.399
 Số lượng phòng có hạn

Phòng Cạnh suối (Creekside Room)

Diện tích phòng:
44 m²
Giường:
2 Giường đơn và 1 Giường King
Hướng phòng:
Công Viên
 • Thanh toán sau, với Agoda
 • MIỄN PHÍ hủy phòng trước 08 Thg6 2016
 • Không bao gồm trong giá phòng: Thuế khách sạn 10%, Phí dịch vụ 10%, Phí du lịch Dirham mỗi phòng 122.081 VND (khách sạn thu phí)
 • Thông tin phòng
+
 • 16.114.681 VND
 • 4.605.564
 Số lượng phòng có hạn
 • Bao gồm bữa sáng
 • Thanh toán sau, với Agoda
 • MIỄN PHÍ hủy phòng trước 08 Thg6 2016
 • Không bao gồm trong giá phòng: Thuế khách sạn 10%, Phí dịch vụ 10%, Phí du lịch Dirham mỗi phòng 122.081 VND (khách sạn thu phí)
 • Thông tin phòng
 • 16.114.681 VND
 • 5.123.690
 Số lượng phòng có hạn
 • Bao gồm bữa sáng
 • Thanh toán sau, với Agoda
 • MIỄN PHÍ hủy phòng trước 08 Thg6 2016
 • Không bao gồm trong giá phòng: Thuế khách sạn 10%, Phí dịch vụ 10%, Phí du lịch Dirham mỗi phòng 122.081 VND (khách sạn thu phí)
 • Thông tin phòng
+
 • 16.114.681 VND
 • 5.641.816
 Số lượng phòng có hạn

Phòng Grand (Half-Board Double Room)

Diện tích phòng:
39 m²
Giường:
1 Giường King
Hướng phòng:
Thành Phố
 • Bao gồm bữa sáng
 • Thanh toán sau, với Agoda
 • MIỄN PHÍ hủy phòng trước 08 Thg6 2016
 • Không bao gồm trong giá phòng: Thuế khách sạn 10%, Phí dịch vụ 10%, Phí du lịch Dirham mỗi phòng 122.081 VND (khách sạn thu phí)
 • Thông tin phòng
 • 13.550.982 VND
 • 5.037.335
 Số lượng phòng có hạn
 • Bao gồm bữa sáng
 • Thanh toán sau, với Agoda
 • MIỄN PHÍ hủy phòng trước 08 Thg6 2016
 • Không bao gồm trong giá phòng: Thuế khách sạn 10%, Phí dịch vụ 10%, Phí du lịch Dirham mỗi phòng 122.081 VND (khách sạn thu phí)
 • Thông tin phòng
 • 13.550.982 VND
 • 6.332.650
 Số lượng phòng có hạn

Phòng Club (Club Room)

Diện tích phòng:
39 m²
Giường:
2 Giường đơn và 1 Giường King
Hướng phòng:
Thành Phố
 • Bao gồm bữa sáng
 • Thanh toán sau, với Agoda
 • MIỄN PHÍ hủy phòng trước 08 Thg6 2016
 • Không bao gồm trong giá phòng: Thuế khách sạn 10%, Phí dịch vụ 10%, Phí du lịch Dirham mỗi phòng 122.081 VND (khách sạn thu phí)
 • Thông tin phòng
 • 16.847.167 VND
 • 6.044.802
 Số lượng phòng có hạn

Club 1 King (Club 1 King)

 • Bao gồm bữa sáng
 • Thanh toán cho khách sạn
 • MIỄN PHÍ hủy phòng trước 08 Thg6 2016
 • Không bao gồm trong giá phòng: Thuế thành phố 763.006 VND (khách sạn thu phí), Phí dịch vụ 10% (khách sạn thu phí)
 • Thông tin phòng
 • VND
 • 6.409.248
 Số lượng phòng có hạn

Phòng Club Cạnh suối (Club Creekside Room)

Diện tích phòng:
44 m²
Giường:
2 Giường đơn và 1 Giường King
Hướng phòng:
Công Viên
 • Bao gồm bữa sáng
 • Thanh toán sau, với Agoda
 • MIỄN PHÍ hủy phòng trước 08 Thg6 2016
 • Không bao gồm trong giá phòng: Thuế khách sạn 10%, Phí dịch vụ 10%, Phí du lịch Dirham mỗi phòng 122.081 VND (khách sạn thu phí)
 • Thông tin phòng
+
 • 18.678.381 VND
 • 6.908.346
 Số lượng phòng có hạn

Phòng trọ (Club Creekside King)

 • Bao gồm bữa sáng
 • Thanh toán cho khách sạn
 • MIỄN PHÍ hủy phòng trước 08 Thg6 2016
 • Không bao gồm trong giá phòng: Thuế thành phố 854.566 VND (khách sạn thu phí), Phí dịch vụ 10% (khách sạn thu phí)
 • Thông tin phòng
 • VND
 • 7.324.855
 Số lượng phòng có hạn

Phòng Suite gia đình (Family Suite)

Diện tích phòng:
88 m²
Giường:
1 Giường đơn và 1 Giường King
Hướng phòng:
Công Viên
 • Bao gồm bữa sáng
 • Thanh toán sau, với Agoda
 • MIỄN PHÍ hủy phòng trước 08 Thg6 2016
 • Không bao gồm trong giá phòng: Thuế khách sạn 10%, Phí dịch vụ 10%, Phí du lịch Dirham mỗi phòng 122.081 VND (khách sạn thu phí)
 • Thông tin phòng
 • 47.611.559 VND
 • 12.665.300
 Số lượng phòng có hạn

Phòng Grand Suite giường King (Grand Suite King)

 • Bao gồm bữa sáng
 • Thanh toán cho khách sạn
 • MIỄN PHÍ hủy phòng trước 08 Thg6 2016
 • Không bao gồm trong giá phòng: Thuế thành phố 1.464.971 VND (khách sạn thu phí), Phí dịch vụ 10% (khách sạn thu phí)
 • Thông tin phòng
 • VND
 • 13.428.901
 Số lượng phòng có hạn

Phòng trọ (Emiri Ste King)

 • Bao gồm bữa sáng
 • Thanh toán cho khách sạn
 • MIỄN PHÍ hủy phòng trước 08 Thg6 2016
 • Không bao gồm trong giá phòng: Thuế thành phố 1.831.214 VND (khách sạn thu phí), Phí dịch vụ 10% (khách sạn thu phí)
 • Thông tin phòng
 • VND
 • 17.091.329
 Số lượng phòng có hạn

Emiri Suite (5 người lớn) (Emiri Suite (5 Adults))

Diện tích phòng:
132 m²
Giường:
2 Giường King
Hướng phòng:
Thành Phố
 • Bao gồm bữa sáng
 • Thanh toán sau, với Agoda
 • MIỄN PHÍ hủy phòng trước 08 Thg6 2016
 • Không bao gồm trong giá phòng: Thuế khách sạn 10%, Phí dịch vụ 10%, Phí du lịch Dirham mỗi phòng 122.081 VND (khách sạn thu phí)
 • Thông tin phòng
+
 • 32.961.848 VND
 • 23.603.514
 Số lượng phòng có hạn

Phòng trọ (Prince Ste King)

 • Bao gồm bữa sáng
 • Thanh toán cho khách sạn
 • MIỄN PHÍ hủy phòng trước 08 Thg6 2016
 • Không bao gồm trong giá phòng: Thuế thành phố 4.455.954 VND (khách sạn thu phí), Phí dịch vụ 10% (khách sạn thu phí)
 • Thông tin phòng
 • VND
 • 43.338.727
 Số lượng phòng có hạn
Không có phòng phù hợp với yêu cầu bạn chọn. Bạn có thể xem thêm các phòng khác bằng cách cập nhật lại chọn lọc.

Thông tin về Grand Hyatt Dubai

Mô tả

Lý tưởng cho sự vui vẻ và thư giãn, Grand Hyatt Dubai tọa lạc tại Bur Dubai khu vực của thành phố Dubai. Từ đây, khách có thể dễ dàng tiếp cận được nét đẹp sống động của thành phố ở mọi góc cạnh. Một điểm không kém phần đặc biệt là vị trí khách sạn dễ dàng tiệp cận vô số địa điểm thú vị như Phòng tập thể hình tại Grand Hyatt, Rạp phim Grand, Câu lạc bộ sĩ quan Dubai.

Thiết bị và dịch vụ cung cấp bởi Grand Hyatt Dubai bảo đảm kì nghỉ dễ chịu cho du khách. Khi nghỉ ngơi trong khách sạn tuyệt vời này, khách có thể tận hưởng Miễn phí Wi-fi tất cả các phòng, an ninh 24 giờ, cửa hàng tiện lợi, phục vụ phòng hàng ngày, máy fax.

674 phòng trong tổng số 16 lầu mang đến cho bạn sự ấm cúng và dễ chịu như đang được ở nhà. Những thiết bị hiện đại như Tivi màn hình phẳng, truy cập internet không dây (miễn phí), bồn tắm thủy lực, phòng không hút thuốc, máy lạnh cũng được trang bị trong một số phòng. Những phương tiện giải trí của khách sạn bao gồm bồn tắm nước nóng, phòng thể dục, phòng xông hơi, sân chơi golf (trong vòng 3km), hồ bơi ngoài trời được thiết kế để đem đến cho bạn sự thư giãn thoải mái. Khi bạn tìm kiếm chỗ tạm trú thoải mái và tiện nghi ở Dubai, hãy bắt đầu cuộc hành trình đến Grand Hyatt Dubai.
Thêm Ẩn danh sách

Điểm đặc trưng

Tiện nghi khách sạn

 • an ninh 24 giờ
 • báo chí
 • bảo vệ
 • câu lạc bộ đêm
 • cho thuê xe
 • cửa hàng lưu niệm
 • cửa hàng quà tặng
 • cửa hàng tiện lợi
 • dịch vụ bưu điện
 • dịch vụ giặt là
 • dịch vụ làm đẹp
 • dịch vụ phòng 24 giờ
 • dịch vụ phòng hàng ngày
 • dịch vụ taxi
 • dịch vụ trông trẻ
 • đưa đón sân bay
 • giặt khô
 • giữ hành lý
 • két sắt
 • khu vực hút thuốc
 • máy ATM rút tiền tại chỗ
 • máy fax
 • máy in
 • máy photocopy
 • nhà hàng
 • nhà hàng Hồi giáo
 • nhân viên hướng dẫn
 • nhận/trả phòng nhanh
 • nhận/trả phòng riêng
 • phòng gia đình
 • phục vụ phòng
 • quán bar cạnh hồ bơi
 • quán cà phê
 • quầy bar
 • quầy lễ tân 24 giờ
 • tầng phòng executive
 • thang máy
 • thiết bị phòng họp
 • thu đổi ngoại tệ
 • tiện nghi cho người khuyết tật
 • tour du lịch
 • trung tâm văn phòng
 • tủ đồ có khoá
 • xe lăn có thể vào

Thể thao và giải trí

 • bồn tắm nước nóng
 • câu lạc bộ trẻ em
 • hồ bơi (trẻ em)
 • hồ bơi trong nhà
 • hồ bơi ngoài trời
 • massage
 • phòng sauna
 • phòng tắm hơi
 • phòng thể dục
 • sân golf (trong vòng 3 km)
 • sân tennis
 • sân vườn
 • spa

Internet

 • miễn phí wifi tất cả các phòng
 • wifi công cộng

Đậu xe

 • bãi đậu xe
 • bãi đậu xe có nhân viên

Ngôn ngữ sử dụng

 • Tiếng Ả Rập
 • Tiếng Ấn Độ
 • Tiếng Anh
 • Tiếng Bồ Đào Nha
 • Tiếng Đức
 • Tiếng Hà Lan
 • Tiếng Hàn
 • Tiếng Malaysia
 • Tiếng Nga
 • Tiếng Nhật
 • Tiếng Pháp
 • Tiếng Phillipines
 • Tiếng Rumania
 • Tiếng Tây Ban Nha
 • Tiếng Thái
 • Tiếng Trung Quốc (Quan Thoại)
 • Tiếng Ukraina
 • Tiếng Việt
 • Tiếng Ý
Thêm Ẩn danh sách

Chính Sách

Khách sạn có quyền từ chối các khách hàng là vợ chồng nhưng không thể xuất trình bằng chứng thích hợp tại thời điểm nhận phòng.

Thuế du lịch sẽ được thu trực tiếp tại khách sạn.

Khách sạn cung cấp dịch vụ xe đưa đón cho các khu vực lân cận. Xin vui lòng liên hệ khách sạn để biết thêm thông tin chi tiết.

Children of in-house guests, children of guests reserved in any F&B outlet, and children of guests reserved under events will be charged AED 80 per child for the usage of the Kids Club from opening hours to closing hours (meals excluded).

Trẻ em và giường phụ
Em bé 0-2 tuổi Ở miễn phí nếu sử dụng giường sẵn có. Chú ý, nếu bạn cần cũi thì có thể phải trả thêm phí.
Trẻ em 3-7 tuổi Ở miễn phí nếu sử dụng giường sẵn có.
 • Khách trên 7 tuổi được coi là người lớn.
 • Giường phụ tùy thuộc vào loại phòng bạn đăng ký, xin vui lòng kiểm tra thông tin phòng để biết thêm chi tiết.
Khi đặt trên 5 phòng, chính sách và điều khoản bổ sung có thể được áp dụng.
Thêm Ẩn danh sách

Thông tin hữu ích

Điện áp trong phòng: 220
Khách sạn được xây vào năm: 2003
Khoảng cách tới sân bay: 7 Km
Khoảng cách từ trung tâm thành phố: 5 Km
Nhận phòng từ: 02:00 PM
Phí bữa sáng (áp dụng khi không bao gồm trong giá phòng): 135 AED
Phí đưa đón sân bay: 250 AED
Phòng / tầng không hút thuốc: Yes
Số lượng nhà hàng: 9
Số lượng phòng: 674
Số lượng quán bar: 2
Số tầng khách sạn: 16
Thời gian đến sân bay (phút): 10
Trả phòng đến: 12:00 PM
Thêm Ẩn danh sách

Thông báo quan trọng

The main pool will be refurbished from May 15, 2016 to July 5, 2016. The Outdoor Kidz Pool and Toddler's Pool will remain open during this time.
Thêm Ẩn danh sách

Ăn uống và Giải trí

Andiamo Restaurant & Vinoteca Wine Bar

Andiamo Restaurant & Vinoteca Wine Bar

Andiamo is as chic Italian restaurant in Dubai, as the northern Italian cities from which its menu takes culinary inspiration. It offers the essence of northern Italian cuisine in a light-hearted, casual and contemporary atmosphere. It specializes in antipasti, pizzas, home-made pastas and regional delicacies, capturing the essence of Italy.
Open 7 days a week
Lunch: 12:30pm to 3:00pm
Friday Brunch: 12:30pm to 4:00pm
Dinner: 6:00pm to 11:30pm (until 12:00am on Thursdays and Fridays)

Awtar Lebanese Restaurant

Awtar Lebanese Restaurant

Awtar, the Arabic Lebanese restaurant at Grand Hyatt Dubai, offers an opulent and dramatic interior that includes a traditional tent-style ceiling invites you to experience the warm welcome of its atmosphere. Awtar's, authentic Lebanese food menu includes a lavish selection of hot and cold mezze and grill items designed for sharing, and a choice of authentic desserts.
Open 7 days a week
Dinner: 7:30pm to 3:00am (last order 1:30am)

Manhattan Grill Steakhouse

Manhattan Grill Steakhouse

Serving up different cuts of US prime beef, Manhattan Grill restaurant in Dubai gives you a classic New York experience. Satisfy your craving for meaty tenderness with hearty steaks or juicy burgers, complete with a slice of dessert joy.
Cuisine: American
Open 7 days a week
Lunch: 12:30pm to 3:00pm
Dinner: 7:00pm to 11:30pm (until 12:00am on Thursdays and Fridays)
Closed for lunch on Fridays and Saturdays

Panini Italian Cafe & Deli

Panini Italian Cafe & Deli

Panini presents a classic coffee shop in Dubai, surrounded by lush tropical indoor gardens, completing the trio of Italian favourites. It offers a selection of speciality coffees, home-made breads, paninis, sandwiches, pastries and home-made gelati. For those looking for gourmet gifts, such as chocolate truffles, olive oils and various Italian treats, are also available. The Cafe in Dubai also offers you an opportunity to enjoy complimentary Internet accompanied by any order.
Open seven days a week
8:00am to 1:00am (until 2:00am on Thursdays and Fridays)

Thêm Ẩn danh sách

Những nhận xét mới nhất của khách hàng

Xem nhận xét theo nhóm
Tuyệt vời • Điều kiện vệ sinh khách sạn 9,3
 • Tiện nghi 9,8
 • Vị trí 8,5
 • Tiêu chuẩn/chất lượng phòng 9,2
 • Thái độ phục vụ 9,2
 • Đáng giá tiền 8,4
 • Thức ăn/Bữa ăn 8,7

10 Adil B.
Oman
30 Tháng Năm 2016
very nice hotel, keep up
nil

9,2 abdelilah B.
Belgium
27 Tháng Năm 2016
Nice hotel with resort atmosphere
Conveniently located, good facilities. May get crowded at times. Helpful staff.

8,4 brian J.
United States of America
22 Tháng Năm 2016
dsfgdf
dfgd

8,8 Pedram G.
United States of America
08 Tháng Năm 2016
Nice hotel
Fantastic but alittle far from everything

8,4 Hamad A.
United Arab Emirates
02 Tháng Năm 2016
Take more care of couples who are on honeymoon
Everything was great except that I had mentioned I came there for my honeymoon in order to suprise my spouse and it was as if it was just a normal visit and nothing special

10 Leyla K.
Uzbekistan
27 Tháng Tư 2016
Wonderful
Expellent

10 Alistair D.
Singapore
25 Tháng Tư 2016
Great hotel
The staff were very helpful, the room was great and the gym is also very good. The only slight downer was that the wifi went down for some of the time on one of the days I was there which was a bit annoying. Overall it was a good experience and I will stay there again next time I'm in town.

9,6 SUNGKYUN O.
South Korea
21 Tháng Tư 2016
Fantastic facility and good attitude
we stayed there for 2 days and all of hotel satisfied me and my family especilly , swiming pool is enough for children ,and good concern about safety . However, a few staff in restraunt or pool side were not good at English so some we had some trouble in communication . evne though , I will use again if i go dubai

9,2 Frederick C.
South Africa
14 Tháng Hai 2016
Very nice
We spent 2 nights here to explore Dubai city. The stay was very enjoyable. Staff was friendly and helpfull. Breakfast was exquisite and well prepared. The only complaint I have to mention is the shampoo and body wash that was given. It smells like the same product you would use to clean toilets and floors. They should really consider getting something with a better fragrance.

9,3 Shaikh I.
Canada
24 Tháng Giêng 2016
good
accomodation, servicw, facilities

Thuế và lệ phí dịch vụ nói chung là chi phí mà Agoda trả lại cho nhà cung cấp hoặc được thu bởi các nhà cung cấp. Để biết thêm chi tiết, xin vui lòng đọc Điều khoản sử dụng của Agoda. Thuế và phí dịch vụ cũng có thể chứa các lệ phí mà Agoda giữ lại như phí vận hành quá trình xử lý đặt phòng.

Bạn không tìm được đúng khách sạn?


;