arrow-up-icon Chọn chương trình thành viên của bạn để xem điểm

Thay đổi tìm kiếm

Điểm đến, khách sạn, hoặc căn hộ:

Thông báo giá phòng thấp hơn!

Giá tốt nhất vào ngày bạn chọn
29 Tháng Tư 2016 - 01 Tháng Năm 2016 | 2 đêm
Loại Phòng Tối Đa
Giá
phòng/đêm
SL
Ưu đãi giá tốt! Số lượng có hạn!
Phòng Grand Deluxe 2 giường đơn (Grand Deluxe Twin Room)
Thanh toán tại khách sạn
Không bao gồm trong giá phòng:
Phí dịch vụ 10% (khách sạn thu phí)

8.625.389 VND
Điều kiện đặt phòng

Số lượng phòng có hạn
Phòng Grand Deluxe 2 giường đơn (Grand Deluxe Twin Room)
Bao gồm bữa sáng
Thanh toán tại khách sạn
Không bao gồm trong giá phòng:
Phí dịch vụ 10% (khách sạn thu phí)

9.344.171 VND
Điều kiện đặt phòng

Số lượng phòng có hạn
Phòng Grand Deluxe 2 giường đơn (Grand Deluxe Twin Room)
Thanh toán tại khách sạn
Không bao gồm trong giá phòng:
Phí dịch vụ 10% (khách sạn thu phí)

9.775.440 VND
Điều kiện đặt phòng

Số lượng phòng có hạn
Phòng Grand Deluxe 2 giường đơn (Grand Deluxe Twin Room)
Bao gồm bữa sáng
Thanh toán tại khách sạn
Không bao gồm trong giá phòng:
Phí dịch vụ 10% (khách sạn thu phí)

10.062.953 VND
Điều kiện đặt phòng

Số lượng phòng có hạn
Phòng Grand Deluxe 2 giường đơn (Grand Deluxe Twin Room)
Bao gồm bữa sáng
Thanh toán tại khách sạn
Không bao gồm trong giá phòng:
Phí dịch vụ 10% (khách sạn thu phí)

11.931.787 VND
Điều kiện đặt phòng

Số lượng phòng có hạn
Phòng Grand Deluxe giường King (Grand Deluxe King Room)
Thanh toán tại khách sạn
Không bao gồm trong giá phòng:
Phí dịch vụ 10% (khách sạn thu phí)

8.625.389 VND
Điều kiện đặt phòng

Số lượng phòng có hạn
Phòng Grand Deluxe giường King (Grand Deluxe King Room)
Bao gồm bữa sáng
Thanh toán tại khách sạn
Không bao gồm trong giá phòng:
Phí dịch vụ 10% (khách sạn thu phí)

9.344.171 VND
Điều kiện đặt phòng

Số lượng phòng có hạn
Phòng Grand Deluxe giường King (Grand Deluxe King Room)
Thanh toán tại khách sạn
Không bao gồm trong giá phòng:
Phí dịch vụ 10% (khách sạn thu phí)

9.775.440 VND
Điều kiện đặt phòng

Số lượng phòng có hạn
Phòng Grand Deluxe giường King (Grand Deluxe King Room)
Bao gồm bữa sáng
Thanh toán tại khách sạn
Không bao gồm trong giá phòng:
Phí dịch vụ 10% (khách sạn thu phí)

10.062.953 VND
Điều kiện đặt phòng

Số lượng phòng có hạn
Phòng Grand Deluxe giường King (Grand Deluxe King Room)
Bao gồm bữa sáng
Thanh toán tại khách sạn
Không bao gồm trong giá phòng:
Phí dịch vụ 10% (khách sạn thu phí)

11.931.787 VND
Điều kiện đặt phòng

Số lượng phòng có hạn
Plateau King Room
Thanh toán tại khách sạn
Không bao gồm trong giá phòng:
Phí dịch vụ 10% (khách sạn thu phí)

9.487.927 VND
Điều kiện đặt phòng

Số lượng phòng có hạn
Plateau King Room
Thanh toán tại khách sạn
Không bao gồm trong giá phòng:
Phí dịch vụ 10% (khách sạn thu phí)

9.487.927 VND
Điều kiện đặt phòng

Số lượng phòng có hạn
Phòng Grand Deluxe có Giường cỡ King Nhìn ra Thành phố (Grand Deluxe King Room With City View)
Thanh toán tại khách sạn
Không bao gồm trong giá phòng:
Phí dịch vụ 10% (khách sạn thu phí)

9.487.927 VND
Điều kiện đặt phòng

Số lượng phòng có hạn
Phòng Grand Deluxe có Giường cỡ King Nhìn ra Thành phố (Grand Deluxe King Room With City View)
Bao gồm bữa sáng
Thanh toán tại khách sạn
Không bao gồm trong giá phòng:
Phí dịch vụ 10% (khách sạn thu phí)

10.206.710 VND
Điều kiện đặt phòng

Số lượng phòng có hạn
Phòng Grand Deluxe có Giường cỡ King Nhìn ra Thành phố (Grand Deluxe King Room With City View)
Thanh toán tại khách sạn
Không bao gồm trong giá phòng:
Phí dịch vụ 10% (khách sạn thu phí)

10.637.979 VND
Điều kiện đặt phòng

Số lượng phòng có hạn
Phòng Grand Deluxe có Giường cỡ King Nhìn ra Thành phố (Grand Deluxe King Room With City View)
Bao gồm bữa sáng
Thanh toán tại khách sạn
Không bao gồm trong giá phòng:
Phí dịch vụ 10% (khách sạn thu phí)

10.925.492 VND
Điều kiện đặt phòng

Số lượng phòng có hạn
Phòng Grand Deluxe có Giường cỡ King Nhìn ra Thành phố (Grand Deluxe King Room With City View)
Bao gồm bữa sáng
Thanh toán tại khách sạn
Không bao gồm trong giá phòng:
Phí dịch vụ 10% (khách sạn thu phí)

12.794.326 VND
Điều kiện đặt phòng

Số lượng phòng có hạn
Plateau King Terrace
Thanh toán tại khách sạn
Không bao gồm trong giá phòng:
Phí dịch vụ 10% (khách sạn thu phí)

10.062.953 VND
Điều kiện đặt phòng

Số lượng phòng có hạn
Plateau King Terrace
Thanh toán tại khách sạn
Không bao gồm trong giá phòng:
Phí dịch vụ 10% (khách sạn thu phí)

10.062.953 VND
Điều kiện đặt phòng

Số lượng phòng có hạn
(Grand Deluxe King Room With Harbour View)
Thanh toán tại khách sạn
Không bao gồm trong giá phòng:
Phí dịch vụ 10% (khách sạn thu phí)

10.062.953 VND
Điều kiện đặt phòng

Số lượng phòng có hạn
(Grand Deluxe King Room With Harbour View)
Bao gồm bữa sáng
Thanh toán tại khách sạn
Không bao gồm trong giá phòng:
Phí dịch vụ 10% (khách sạn thu phí)

10.781.736 VND
Điều kiện đặt phòng

Số lượng phòng có hạn
(Grand Deluxe King Room With Harbour View)
Thanh toán tại khách sạn
Không bao gồm trong giá phòng:
Phí dịch vụ 10% (khách sạn thu phí)

11.213.005 VND
Điều kiện đặt phòng

Số lượng phòng có hạn
(Grand Deluxe King Room With Harbour View)
Bao gồm bữa sáng
Thanh toán tại khách sạn
Không bao gồm trong giá phòng:
Phí dịch vụ 10% (khách sạn thu phí)

11.500.518 VND
Điều kiện đặt phòng

Số lượng phòng có hạn
(Grand Deluxe King Room With Harbour View)
Bao gồm bữa sáng
Thanh toán tại khách sạn
Không bao gồm trong giá phòng:
Phí dịch vụ 10% (khách sạn thu phí)

13.369.352 VND
Điều kiện đặt phòng

Số lượng phòng có hạn
(Grand Deluxe Twin Room With Harbour View)
Thanh toán tại khách sạn
Không bao gồm trong giá phòng:
Phí dịch vụ 10% (khách sạn thu phí)

10.062.953 VND
Điều kiện đặt phòng

Số lượng phòng có hạn
(Grand Deluxe Twin Room With Harbour View)
Bao gồm bữa sáng
Thanh toán tại khách sạn
Không bao gồm trong giá phòng:
Phí dịch vụ 10% (khách sạn thu phí)

10.781.736 VND
Điều kiện đặt phòng

Số lượng phòng có hạn
(Grand Deluxe Twin Room With Harbour View)
Thanh toán tại khách sạn
Không bao gồm trong giá phòng:
Phí dịch vụ 10% (khách sạn thu phí)

11.213.005 VND
Điều kiện đặt phòng

Số lượng phòng có hạn
(Grand Deluxe Twin Room With Harbour View)
Bao gồm bữa sáng
Thanh toán tại khách sạn
Không bao gồm trong giá phòng:
Phí dịch vụ 10% (khách sạn thu phí)

11.500.518 VND
Điều kiện đặt phòng

Số lượng phòng có hạn
(Grand Deluxe Twin Room With Harbour View)
Bao gồm bữa sáng
Thanh toán tại khách sạn
Không bao gồm trong giá phòng:
Phí dịch vụ 10% (khách sạn thu phí)

13.369.352 VND
Điều kiện đặt phòng

Số lượng phòng có hạn
Grand Deluxe (Grand Deluxe)
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế khách sạn 10%

10.308.646 VND
Điều kiện đặt phòng

Số lượng phòng có hạn
Phòng Grand Deluxe Bao gồm bữa sáng (Grand Deluxe With Breakfast)
Bao gồm bữa sáng
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế khách sạn 10%

11.105.841 VND
Điều kiện đặt phòng

Số lượng phòng có hạn
Phòng Grand Deluxe Bao gồm bữa sáng (Grand Deluxe With Breakfast)
Bao gồm bữa sáng
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế khách sạn 10%

11.824.623 VND
Điều kiện đặt phòng

Số lượng phòng có hạn
Phòng Grand Deluxe giường King (Grand Deluxe City)
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế khách sạn 10%

11.218.232 VND
Điều kiện đặt phòng

Số lượng phòng có hạn
Phòng Grand Deluxe Bao gồm bữa sáng (Grand Deluxe City With Breakfast)
Bao gồm bữa sáng
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế khách sạn 10%

12.015.427 VND
Điều kiện đặt phòng

Số lượng phòng có hạn
Phòng Grand Deluxe Bao gồm bữa sáng (Grand Deluxe City With Breakfast)
Bao gồm bữa sáng
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế khách sạn 10%

12.734.210 VND
Điều kiện đặt phòng

Số lượng phòng có hạn
Deluxe Hướng cảng (Grand Deluxe Harbor View)
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế khách sạn 10%

11.824.623 VND
Điều kiện đặt phòng

Số lượng phòng có hạn
Phòng Deluxe Hướng cảng biển Bao gồm bữa sáng (Grand Delxue Harbour View With Breakfast)
Bao gồm bữa sáng
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế khách sạn 10%

12.621.818 VND
Điều kiện đặt phòng

Số lượng phòng có hạn
Phòng Deluxe Hướng cảng biển Bao gồm bữa sáng (Grand Delxue Harbour View With Breakfast)
Bao gồm bữa sáng
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế khách sạn 10%

13.340.601 VND
Điều kiện đặt phòng

Số lượng phòng có hạn
Phòng Club giường King (Club King Room)
Bao gồm bữa sáng
Thanh toán tại khách sạn
Không bao gồm trong giá phòng:
Phí dịch vụ 10% (khách sạn thu phí)

12.075.544 VND
Điều kiện đặt phòng

Số lượng phòng có hạn
Phòng Club giường King (Club King Room)
Bao gồm bữa sáng
Thanh toán tại khách sạn
Không bao gồm trong giá phòng:
Phí dịch vụ 10% (khách sạn thu phí)

12.938.083 VND
Điều kiện đặt phòng

Số lượng phòng có hạn
Phòng Club giường King (Club King Room)
Bao gồm bữa sáng
Thanh toán tại khách sạn
Không bao gồm trong giá phòng:
Phí dịch vụ 10% (khách sạn thu phí)

14.950.673 VND
Điều kiện đặt phòng

Số lượng phòng có hạn
Phòng Club 2 giường đơn (Club Twin Room)
Bao gồm bữa sáng
Thanh toán tại khách sạn
Không bao gồm trong giá phòng:
Phí dịch vụ 10% (khách sạn thu phí)

12.075.544 VND
Điều kiện đặt phòng

Số lượng phòng có hạn
Phòng Club 2 giường đơn (Club Twin Room)
Bao gồm bữa sáng
Thanh toán tại khách sạn
Không bao gồm trong giá phòng:
Phí dịch vụ 10% (khách sạn thu phí)

12.938.083 VND
Điều kiện đặt phòng

Số lượng phòng có hạn
Phòng Club 2 giường đơn (Club Twin Room)
Bao gồm bữa sáng
Thanh toán tại khách sạn
Không bao gồm trong giá phòng:
Phí dịch vụ 10% (khách sạn thu phí)

14.950.673 VND
Điều kiện đặt phòng

Số lượng phòng có hạn
Phòng Club với Giường cỡ King và Tầm nhìn ra Bến cảng (Club King Room With Harbour View)
Bao gồm bữa sáng
Thanh toán tại khách sạn
Không bao gồm trong giá phòng:
Phí dịch vụ 10% (khách sạn thu phí)

13.513.109 VND
Điều kiện đặt phòng

Số lượng phòng có hạn
Phòng Club với Giường cỡ King và Tầm nhìn ra Bến cảng (Club King Room With Harbour View)
Bao gồm bữa sáng
Thanh toán tại khách sạn
Không bao gồm trong giá phòng:
Phí dịch vụ 10% (khách sạn thu phí)

14.375.647 VND
Điều kiện đặt phòng

Số lượng phòng có hạn
Phòng Club với Giường cỡ King và Tầm nhìn ra Bến cảng (Club King Room With Harbour View)
Bao gồm bữa sáng
Thanh toán tại khách sạn
Không bao gồm trong giá phòng:
Phí dịch vụ 10% (khách sạn thu phí)

16.388.238 VND
Điều kiện đặt phòng

Số lượng phòng có hạn
Phòng Club (Club)
Bao gồm bữa sáng
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế khách sạn 10%

13.946.992 VND
Điều kiện đặt phòng

Chỉ còn lại 5 phòng!
Phòng Club (Club)
Bao gồm bữa sáng
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế khách sạn 10%

14.809.530 VND
Điều kiện đặt phòng

Chỉ còn lại 5 phòng!
Phòng Club Hướng cảng biển (Club Harbor View)
Bao gồm bữa sáng
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế khách sạn 10%

14.600.430 VND
Điều kiện đặt phòng

Chỉ còn lại 5 phòng!
Phòng Club Hướng cảng biển (Club Harbor View)
Bao gồm bữa sáng
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế khách sạn 10%

15.462.969 VND
Điều kiện đặt phòng

Chỉ còn lại 5 phòng!
Phòng Executive (Executive Room)
Bao gồm bữa sáng
Thanh toán tại khách sạn
Không bao gồm trong giá phòng:
Phí dịch vụ 10% (khách sạn thu phí)

15.813.212 VND
Điều kiện đặt phòng

Số lượng phòng có hạn
Phòng Executive (Executive Room)
Bao gồm bữa sáng
Thanh toán tại khách sạn
Không bao gồm trong giá phòng:
Phí dịch vụ 10% (khách sạn thu phí)

16.963.264 VND
Điều kiện đặt phòng

Số lượng phòng có hạn
Phòng Executive - Bao gồm bữa sáng (Executive Room - Bed And Breakfast)
Bao gồm bữa sáng
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế khách sạn 10%

17.888.533 VND
Điều kiện đặt phòng

Phòng cuối cùng của Agoda!

Thông tin về Grand Hyatt Hong Kong

Mô tả

Với sảnh được thiết kế theo phong cách lâu đài vĩ đại Bavarian, khách sạn sang trọng này cung cấp 553 phòng cao cấp cùng với cảnh quan của cảng Victoria tuyệt đẹp. Grand Hyatt Hong Kong năm sao cách 24km từ trung tâm thành phố Hong Kong, và có một vị trí tuyệt vời bên cảng Wan Chí Star Ferry Pier, nơi khách có thể bắt phà đến Kowloon và Tsim Sha Tsui. Khách sạn cũng gần các điểm tham quan như Ocean Park, Man Mo Temple, tu viện Chi Lin Buddhist Nunnery, và bảo tàng Flagstaff House Tea Ware. Du khách sẽ được chọn lựa từ 5 điểm ăn uống, phục vụ các món ăn Quảng Đông, Đại lục, Nhật, Ý và đồ nướng. Như Hyatt là khách sạn hàng đầu của châu Á, nó cũng có hồ bơi ngoài trời lớn nhất Trung Quốc. Grand Hyatt Hong Kong thật đơn giản để đặt phòng - chỉ cần nhập ngày đến, đi của bạn vào trực tuyến an toàn của chúng tôi theo mẫu đặt phòng.
Thêm Ẩn danh sách

Điểm đặc trưng

Tiện Nghi

 • an ninh 24 giờ
 • báo chí
 • cho thuê xe
 • cửa hàng lưu niệm
 • dịch vụ bưu điện
 • dịch vụ du lịch
 • dịch vụ đưa đón
 • dịch vụ giặt là
 • dịch vụ làm đẹp
 • dịch vụ phòng 24 giờ
 • dịch vụ taxi
 • dịch vụ trông trẻ
 • dịch vụ vé
 • đưa đón sân bay
 • giặt khô
 • giữ hành lý
 • két sắt
 • máy ATM rút tiền tại chỗ
 • máy in
 • máy photocopy
 • nhà hàng
 • nhân viên hướng dẫn
 • nhận/trả phòng riêng
 • phòng gia đình
 • phòng hút thuốc
 • phục vụ phòng
 • phục vụ phòng hàng ngày
 • quán bar cạnh bể bơi
 • quán cà phê
 • quầy bar
 • quầy lễ tân 24 giờ
 • tầng cao cấp
 • thang máy
 • thiết bị phòng họp
 • thu đổi ngoại tệ
 • thủ tục nhận phòng/trả phòng nhanh
 • thuận tiện cho xe lăn
 • tiện nghi cho người khuyết tật
 • trung tâm hội nghị

Thể thao và giải trí

 • bồn tắm nước nóng
 • hồ bơi (trẻ em)
 • hồ bơi ngoài trời
 • khu vui chơi trẻ em
 • massage
 • phòng tắm hơi
 • phòng thể dục
 • phòng xông hơi
 • sân chơi squash
 • sân golf (tại chỗ)
 • sân tennis
 • spa
 • vườn

Internet

 • Miễn phí Wi-fi tất cả các phòng
 • Wi-Fi ở khu vực công cộng

Đậu xe

 • bãi đỗ xe
 • dịch vụ trông xe

Ngôn ngữ sử dụng

 • Tiếng Anh
 • Tiếng Bồ Đào Nha
 • Tiếng Catalan
 • Tiếng Đức
 • Tiếng Hà Lan
 • Tiếng Hàn
 • Tiếng Indonesia
 • Tiếng Nhật
 • Tiếng Pháp
 • Tiếng Phillipines
 • Tiếng Tây Ban Nha
 • Tiếng Thái
 • Tiếng Trung Quốc (Quan Thoại)
 • Tiếng Trung Quốc (Quảng Đông)
 • Tiếng Ý
Thêm Ẩn danh sách

Chính Sách

Nhiều phần khác ở khách sạn đang được tu sửa từ 11 Tháng Tư 2016 đến 30 Tháng Sáu 2016. Sẽ có vài khu vực chịu ảnh hưởng bởi tiếng ồn từ 10:00 AM đến 05:30 PM. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, xin vui lòng liên hệ trực tiếp khách sạn.

Trẻ em và giường phụ
Em bé 0-1 tuổi Ở miễn phí nếu sử dụng giường sẵn có. Chú ý, nếu bạn cần cũi thì có thể phải trả thêm phí.
Trẻ em 2-12 tuổi Ở miễn phí nếu sử dụng giường sẵn có.
 • Khách trên 12 tuổi được coi là người lớn.
 • Giường phụ tùy thuộc vào loại phòng bạn đăng ký, xin vui lòng kiểm tra thông tin phòng để biết thêm chi tiết.
Khi đặt trên 5 phòng, chính sách và điều khoản bổ sung có thể được áp dụng.
Thêm Ẩn danh sách

Thông tin hữu ích

Điện áp trong phòng: 220
Khách sạn được trùng tu gần nhất vào năm: 2015
Khách sạn được xây vào năm: 1989
Khoảng cách tới sân bay: 35. Km
Khoảng cách từ trung tâm thành phố: 1.5 Km
Nhận phòng từ: 02:00 PM
Phí bữa sáng (áp dụng khi không bao gồm trong giá phòng): 350 HKD
Phòng / tầng không hút thuốc: Yes
Số lượng nhà hàng: 7
Số lượng phòng: 545
Số lượng quán bar: 2
Số tầng khách sạn: 36
Thời gian đến sân bay (phút): 40
Trả phòng đến: 12:00 PM
Thêm Ẩn danh sách

Thông báo quan trọng

Vài tầng đang trong giai đoạn sửa chữa từ ngày 31 tháng 5 2016. Sẽ có vài khu vực bị ảnh hưởng bởi tiếng ồn từ 10:00 AM đến 05:30 PM vào ngày trong tuần và vài tiếng ồn gián đoạn vào ngày cuối tuần và ngày lễ.
Grand Cafe đang trong giai đoạn sửa chữa đến ngày 31 tháng 5 2016 Trong thời gian này, khách sạn sẽ cung cấp địa điểm dùng bữa sáng thay thế.
Thêm Ẩn danh sách

Ăn uống và Giải trí

One Harbour Road

One Harbour Road

Overlooking Victoria Harbour, One Harbour Road serves Cantonese cuisine for lunch and dinner with superb harbour views, cozy residential décor, glass ceiling and a fountain.

Grissini

Grissini

Italian-style cuisine for lunch and dinner. Grissini serves fresh breadsticks prepared in dining-area oven. It also features a floor-to-ceiling wine cellar with 1,000 bottles of wine.

Grand Hyatt Steakhouse

Grand Hyatt Steakhouse

A cozy steakhouse featuring prime cuts of beef, an impressive seafood and oyster bar, an elaborate salad bar, stylish wine room and an intimate cigar room.

Kaetsu

Kaetsu

Designed by renowned interior designer John Morford, Kaetsu restaurant is a contemporary Japanese restaurant featuring classic cuisine and the most extensive sake menu in Hong Kong.

Tiffin Lounge

Tiffin Lounge

This expansive and cosy lounge features panoramic views of the garden, the city skyline and Victoria Harbour. It offers a relaxed setting with live music.

The Waterfall Bar

The Waterfall Bar

An outdoor poolside lounge featuring a fine collection of Champagnes, wines and spirits, deluxe snacks and Cuban cigars.

Thêm Ẩn danh sách

Những nhận xét mới nhất của khách hàng

Xem nhận xét theo nhóm
Tất cả các nhận xét (180)

Đi công tác (89)

Du lịch cặp đôi (43)

Du lịch một mình (16)

Gia đình với trẻ nhỏ (20)

Gia đình với trẻ lớn (9)

Du lịch nhóm (3)

Tuyệt vời
8,6
Điều kiện vệ sinh khách sạn
8,9
Tiện nghi
8,0
Vị trí
8,8
Tiêu chuẩn/chất lượng phòng
8,9
Thái độ phục vụ
8,8
Đáng giá tiền
7,8
Thức ăn/Bữa ăn
8,4

6,7 thai D.
Vietnam
02 Tháng Tư 2013
Rất dễ chịu
Phòng đẹp, vị trí tốt

9,6 Yu K.
Hong Kong
24 Tháng Tư 2016
Nice Services
Nice services

8 Kai C.
Hong Kong
15 Tháng Tư 2016
good
good

8 Kai C.
Hong Kong
15 Tháng Tư 2016
good
good

8 Kai C.
Hong Kong
15 Tháng Tư 2016
Good
Good

8 Kai C.
Hong Kong
15 Tháng Tư 2016
Good
Good

8 Kai C.
Hong Kong
15 Tháng Tư 2016
good
good

8 Kai C.
Hong Kong
15 Tháng Tư 2016
good
good

8 Kai C.
Hong Kong
15 Tháng Tư 2016
good
good

7 Khalid A.
Saudi Arabia
16 Tháng Giêng 2016
Nice Hotel
Luxury, Location, Pool
Nice hotel and very good service, There was a noise for ongoing constructions in the area, you need to choose staying after the project is complete.

Thuế và lệ phí dịch vụ nói chung là chi phí mà Agoda trả lại cho nhà cung cấp hoặc được thu bởi các nhà cung cấp. Để biết thêm chi tiết, xin vui lòng đọc Điều khoản sử dụng của Agoda. Thuế và phí dịch vụ cũng có thể chứa các lệ phí mà Agoda giữ lại như phí vận hành quá trình xử lý đặt phòng.
;