Thông báo giá phòng thấp hơn!

Giá tốt nhất vào ngày bạn chọn
04 Tháng Sáu 2016 - 05 Tháng Sáu 2016 | 1 đêm
Loại Phòng Ưu đãi và quyền lợi Tối Đa Giá
phòng/đêm
SL

Phòng giường Queen (Queen Room)

Ưu đãi giá tốt! Số lượng có hạn!
Diện tích phòng:
23 m²
Giường:
1 Giường Queen
 • Thanh toán cho khách sạn
 • Hủy đặt phòng miễn phí!
 • Không bao gồm trong giá phòng: Tax 768.216 VND (khách sạn thu phí), Thuế thành phố 78.230 VND (khách sạn thu phí)
 • Thông tin phòng
 • VND
 • 5.207.868
 Số lượng phòng có hạn
 • Điều kiện đặt phòng
 • Không bao gồm trong giá phòng: Tax 776.933 VND (khách sạn thu phí), Thuế thành phố 78.230 VND (khách sạn thu phí)
 • Thông tin phòng
 • VND
 • 5.267.993
 Số lượng phòng có hạn
 • Thanh toán sau, với Agoda
 • Hủy đặt phòng miễn phí!
 • Không bao gồm trong giá phòng: Thuế khách sạn và phí dịch vụ 853.233 VND
 • Thông tin phòng
 • VND
 • 5.789.003
 Số lượng phòng có hạn
 • Bao gồm bữa sáng
 • Thanh toán cho khách sạn
 • Hủy đặt phòng miễn phí!
 • Không bao gồm trong giá phòng: Tax 946.133 VND (khách sạn thu phí), Thuế thành phố 78.230 VND (khách sạn thu phí)
 • Thông tin phòng
 • VND
 • 6.414.841
 Số lượng phòng có hạn

(Queen Room - Disability Access with Tub )

 • Điều kiện đặt phòng
 • Không bao gồm trong giá phòng: Tax 776.933 VND (khách sạn thu phí), Thuế thành phố 78.230 VND (khách sạn thu phí)
 • Thông tin phòng
 • VND
 • 5.267.993
 Số lượng phòng có hạn
 • Bao gồm bữa sáng
 • Thanh toán cho khách sạn
 • Hủy đặt phòng miễn phí!
 • Không bao gồm trong giá phòng: Tax 946.133 VND (khách sạn thu phí), Thuế thành phố 78.230 VND (khách sạn thu phí)
 • Thông tin phòng
 • VND
 • 6.414.841
 Số lượng phòng có hạn

Phòng Grand giường King (Grand King Room)

Diện tích phòng:
24 m²
Giường:
1 Giường King
 • Không hoàn tiền!
 • Không bao gồm trong giá phòng: Thuế khách sạn và phí dịch vụ 793.387 VND
 • Thông tin phòng
 • VND
 • 5.341.976
 Số lượng phòng có hạn
 • Thanh toán sau, với Agoda
 • Hủy đặt phòng miễn phí!
 • Không bao gồm trong giá phòng: Thuế khách sạn và phí dịch vụ 853.233 VND
 • Thông tin phòng
 • VND
 • 5.789.003
 Số lượng phòng có hạn

Phòng 4 người (Quadruple Room)

Diện tích phòng:
28 m²
 • Thanh toán cho khách sạn
 • Hủy đặt phòng miễn phí!
 • Không bao gồm trong giá phòng: Tax 857.175 VND (khách sạn thu phí), Thuế thành phố 78.230 VND (khách sạn thu phí)
 • Thông tin phòng
 • VND
 • 5.811.354
 Số lượng phòng có hạn
 • Điều kiện đặt phòng
 • Không bao gồm trong giá phòng: Tax 875.950 VND (khách sạn thu phí), Thuế thành phố 78.230 VND (khách sạn thu phí)
 • Thông tin phòng
 • VND
 • 5.938.534
 Số lượng phòng có hạn
 • Thanh toán cho khách sạn
 • Hủy đặt phòng miễn phí!
 • Không bao gồm trong giá phòng: Tax 929.817 VND (khách sạn thu phí), Thuế thành phố 78.230 VND (khách sạn thu phí)
 • Thông tin phòng
 • VND
 • 6.303.084
 Số lượng phòng có hạn
 • Điều kiện đặt phòng
 • Không bao gồm trong giá phòng: Tax 958.426 VND (khách sạn thu phí), Thuế thành phố 78.230 VND (khách sạn thu phí)
 • Thông tin phòng
 • VND
 • 6.497.318
 Số lượng phòng có hạn
 • Thanh toán cho khách sạn
 • Hủy đặt phòng miễn phí!
 • Không bao gồm trong giá phòng: Tax 1.005.588 VND (khách sạn thu phí), Thuế thành phố 78.230 VND (khách sạn thu phí)
 • Thông tin phòng
 • VND
 • 6.817.166
 Số lượng phòng có hạn
 • Bao gồm bữa sáng
 • Thanh toán cho khách sạn
 • Hủy đặt phòng miễn phí!
 • Không bao gồm trong giá phòng: Tax 1.035.315 VND (khách sạn thu phí), Thuế thành phố 78.230 VND (khách sạn thu phí)
 • Thông tin phòng
 • VND
 • 7.018.328
 Số lượng phòng có hạn
 • Điều kiện đặt phòng
 • Không bao gồm trong giá phòng: Tax 1.040.679 VND (khách sạn thu phí), Thuế thành phố 78.230 VND (khách sạn thu phí)
 • Thông tin phòng
 • VND
 • 7.056.102
 Số lượng phòng có hạn
 • Bao gồm bữa sáng
 • Thanh toán cho khách sạn
 • Hủy đặt phòng miễn phí!
 • Không bao gồm trong giá phòng: Tax 1.107.734 VND (khách sạn thu phí), Thuế thành phố 78.230 VND (khách sạn thu phí)
 • Thông tin phòng
 • VND
 • 7.510.058
 Số lượng phòng có hạn
 • Bao gồm bữa sáng
 • Thanh toán cho khách sạn
 • Hủy đặt phòng miễn phí!
 • Không bao gồm trong giá phòng: Tax 1.183.505 VND (khách sạn thu phí), Thuế thành phố 78.230 VND (khách sạn thu phí)
 • Thông tin phòng
 • VND
 • 8.024.139
 Số lượng phòng có hạn

Phòng Deluxe giường King (Deluxe King Room)

Diện tích phòng:
30 m²
Giường:
1 Giường King
 • Thanh toán cho khách sạn
 • Hủy đặt phòng miễn phí!
 • Không bao gồm trong giá phòng: Tax 870.362 VND (khách sạn thu phí), Thuế thành phố 78.230 VND (khách sạn thu phí)
 • Thông tin phòng
 • VND
 • 5.900.760
 Số lượng phòng có hạn
 • Điều kiện đặt phòng
 • Không bao gồm trong giá phòng: Tax 892.490 VND (khách sạn thu phí), Thuế thành phố 78.230 VND (khách sạn thu phí)
 • Thông tin phòng
 • VND
 • 6.050.291
 Số lượng phòng có hạn
 • Thanh toán cho khách sạn
 • Hủy đặt phòng miễn phí!
 • Không bao gồm trong giá phòng: Tax 946.133 VND (khách sạn thu phí), Thuế thành phố 78.230 VND (khách sạn thu phí)
 • Thông tin phòng
 • VND
 • 6.414.841
 Số lượng phòng có hạn
 • Điều kiện đặt phòng
 • Không bao gồm trong giá phòng: Tax 974.743 VND (khách sạn thu phí), Thuế thành phố 78.230 VND (khách sạn thu phí)
 • Thông tin phòng
 • VND
 • 6.609.075
 Số lượng phòng có hạn
 • Thanh toán sau, với Agoda
 • Hủy đặt phòng miễn phí!
 • Không bao gồm trong giá phòng: Thuế khách sạn và phí dịch vụ 1.002.847 VND
 • Thông tin phòng
 • VND
 • 6.906.571
 Số lượng phòng có hạn
 • Bao gồm bữa sáng
 • Thanh toán cho khách sạn
 • Hủy đặt phòng miễn phí!
 • Không bao gồm trong giá phòng: Tax 1.048.279 VND (khách sạn thu phí), Thuế thành phố 78.230 VND (khách sạn thu phí)
 • Thông tin phòng
 • VND
 • 7.107.734
 Số lượng phòng có hạn
 • Bao gồm bữa sáng
 • Thanh toán cho khách sạn
 • Hủy đặt phòng miễn phí!
 • Không bao gồm trong giá phòng: Tax 1.124.274 VND (khách sạn thu phí), Thuế thành phố 78.230 VND (khách sạn thu phí)
 • Thông tin phòng
 • VND
 • 7.621.815
 Số lượng phòng có hạn

Phòng giường King Hướng phố (King City View Room)

Diện tích phòng:
10 m²
Hướng phòng:
Thành Phố
 • Không hoàn tiền!
 • Không bao gồm trong giá phòng: Thuế khách sạn và phí dịch vụ 883.155 VND
 • Thông tin phòng
 • VND
 • 6.012.517
 Số lượng phòng có hạn
 • Thanh toán sau, với Agoda
 • Hủy đặt phòng miễn phí!
 • Không bao gồm trong giá phòng: Thuế khách sạn và phí dịch vụ 943.001 VND
 • Thông tin phòng
 • VND
 • 6.459.544
 Số lượng phòng có hạn

Phòng Grand giường đôi (Grand Double Room)

Diện tích phòng:
24 m²
Giường:
2 Giường đôi
 • Không hoàn tiền!
 • Không bao gồm trong giá phòng: Thuế khách sạn và phí dịch vụ 943.001 VND
 • Thông tin phòng
 • VND
 • 6.459.544
 Số lượng phòng có hạn
 • Thanh toán sau, với Agoda
 • Hủy đặt phòng miễn phí!
 • Không bao gồm trong giá phòng: Thuế khách sạn và phí dịch vụ 1.002.847 VND
 • Thông tin phòng
 • VND
 • 6.906.571
 Số lượng phòng có hạn
 • Thanh toán cho khách sạn
 • Hủy đặt phòng miễn phí!
 • Không bao gồm trong giá phòng: Tax 1.213.232 VND (khách sạn thu phí), Thuế thành phố 78.230 VND (khách sạn thu phí)
 • Thông tin phòng
 • VND
 • 8.225.302
 Số lượng phòng có hạn
 • Thanh toán cho khách sạn
 • Hủy đặt phòng miễn phí!
 • Không bao gồm trong giá phòng: Tax 1.285.874 VND (khách sạn thu phí), Thuế thành phố 78.230 VND (khách sạn thu phí)
 • Thông tin phòng
 • VND
 • 8.717.032
 Số lượng phòng có hạn
 • Điều kiện đặt phòng
 • Không bao gồm trong giá phòng: Tax 1.354.046 VND (khách sạn thu phí), Thuế thành phố 78.230 VND (khách sạn thu phí)
 • Thông tin phòng
 • VND
 • 9.179.481
 Số lượng phòng có hạn
 • Thanh toán cho khách sạn
 • Hủy đặt phòng miễn phí!
 • Không bao gồm trong giá phòng: Tax 1.361.645 VND (khách sạn thu phí), Thuế thành phố 78.230 VND (khách sạn thu phí)
 • Thông tin phòng
 • VND
 • 9.231.113
 Số lượng phòng có hạn
 • Bao gồm bữa sáng
 • Thanh toán cho khách sạn
 • Hủy đặt phòng miễn phí!
 • Không bao gồm trong giá phòng: Tax 1.391.372 VND (khách sạn thu phí), Thuế thành phố 78.230 VND (khách sạn thu phí)
 • Thông tin phòng
 • VND
 • 9.432.275
 Số lượng phòng có hạn
 • Điều kiện đặt phòng
 • Không bao gồm trong giá phòng: Tax 1.436.299 VND (khách sạn thu phí), Thuế thành phố 78.230 VND (khách sạn thu phí)
 • Thông tin phòng
 • VND
 • 9.738.266
 Số lượng phòng có hạn
 • Bao gồm bữa sáng
 • Thanh toán cho khách sạn
 • Hủy đặt phòng miễn phí!
 • Không bao gồm trong giá phòng: Tax 1.463.791 VND (khách sạn thu phí), Thuế thành phố 78.230 VND (khách sạn thu phí)
 • Thông tin phòng
 • VND
 • 9.924.005
 Số lượng phòng có hạn
 • Bao gồm bữa sáng
 • Thanh toán cho khách sạn
 • Hủy đặt phòng miễn phí!
 • Không bao gồm trong giá phòng: Tax 1.539.562 VND (khách sạn thu phí), Thuế thành phố 78.230 VND (khách sạn thu phí)
 • Thông tin phòng
 • VND
 • 10.438.087
 Số lượng phòng có hạn

Phòng Executive giường King (Executive King Room)

Diện tích phòng:
30 m²
Giường:
1 Giường King
 • Thanh toán cho khách sạn
 • Hủy đặt phòng miễn phí!
 • Không bao gồm trong giá phòng: Tax 989.048 VND (khách sạn thu phí), Thuế thành phố 78.230 VND (khách sạn thu phí)
 • Thông tin phòng
 • VND
 • 6.705.409
 Số lượng phòng có hạn
 • Không hoàn tiền!
 • Không bao gồm trong giá phòng: Thuế khách sạn và phí dịch vụ 1.017.809 VND
 • Thông tin phòng
 • VND
 • 7.018.328
 Số lượng phòng có hạn
 • Thanh toán cho khách sạn
 • Hủy đặt phòng miễn phí!
 • Không bao gồm trong giá phòng: Tax 1.064.819 VND (khách sạn thu phí), Thuế thành phố 78.230 VND (khách sạn thu phí)
 • Thông tin phòng
 • VND
 • 7.219.490
 Số lượng phòng có hạn
 • Thanh toán sau, với Agoda
 • Hủy đặt phòng miễn phí!
 • Không bao gồm trong giá phòng: Thuế khách sạn và phí dịch vụ 1.077.655 VND
 • Thông tin phòng
 • VND
 • 7.465.355
 Số lượng phòng có hạn
 • Bao gồm bữa sáng
 • Thanh toán cho khách sạn
 • Hủy đặt phòng miễn phí!
 • Không bao gồm trong giá phòng: Tax 1.101.252 VND (khách sạn thu phí), Thuế thành phố 78.230 VND (khách sạn thu phí)
 • Thông tin phòng
 • VND
 • 7.465.355
 Số lượng phòng có hạn
 • Điều kiện đặt phòng
 • Không bao gồm trong giá phòng: Tax 1.106.616 VND (khách sạn thu phí), Thuế thành phố 78.230 VND (khách sạn thu phí)
 • Thông tin phòng
 • VND
 • 7.503.129
 Số lượng phòng có hạn
 • Bao gồm bữa sáng
 • Thanh toán cho khách sạn
 • Hủy đặt phòng miễn phí!
 • Không bao gồm trong giá phòng: Tax 1.183.505 VND (khách sạn thu phí), Thuế thành phố 78.230 VND (khách sạn thu phí)
 • Thông tin phòng
 • VND
 • 8.024.139
 Số lượng phòng có hạn

Phòng đôi Hướng phố (Double Room with View)

Diện tích phòng:
28 m²
 • Thanh toán cho khách sạn
 • Hủy đặt phòng miễn phí!
 • Không bao gồm trong giá phòng: Tax 1.005.588 VND (khách sạn thu phí), Thuế thành phố 78.230 VND (khách sạn thu phí)
 • Thông tin phòng
 • VND
 • 6.817.166
 Số lượng phòng có hạn
 • Điều kiện đặt phòng
 • Không bao gồm trong giá phòng: Tax 1.040.679 VND (khách sạn thu phí), Thuế thành phố 78.230 VND (khách sạn thu phí)
 • Thông tin phòng
 • VND
 • 7.056.102
 Số lượng phòng có hạn
 • Bao gồm bữa sáng
 • Thanh toán cho khách sạn
 • Hủy đặt phòng miễn phí!
 • Không bao gồm trong giá phòng: Tax 1.183.505 VND (khách sạn thu phí), Thuế thành phố 78.230 VND (khách sạn thu phí)
 • Thông tin phòng
 • VND
 • 8.024.139
 Số lượng phòng có hạn

Phòng giường đôi Hướng phố (City View Double)

Diện tích phòng:
10 m²
Hướng phòng:
Thành Phố
 • Không hoàn tiền!
 • Không bao gồm trong giá phòng: Thuế khách sạn và phí dịch vụ 1.032.770 VND
 • Thông tin phòng
 • VND
 • 7.130.085
 Số lượng phòng có hạn
 • Thanh toán sau, với Agoda
 • Hủy đặt phòng miễn phí!
 • Không bao gồm trong giá phòng: Thuế khách sạn và phí dịch vụ 1.092.616 VND
 • Thông tin phòng
 • VND
 • 7.577.112
 Số lượng phòng có hạn

Phòng 3 người (Triple Room)

Diện tích phòng:
28 m²
 • Thanh toán cho khách sạn
 • Hủy đặt phòng miễn phí!
 • Không bao gồm trong giá phòng: Tax 1.064.819 VND (khách sạn thu phí), Thuế thành phố 78.230 VND (khách sạn thu phí)
 • Thông tin phòng
 • VND
 • 7.219.490
 Số lượng phòng có hạn
 • Điều kiện đặt phòng
 • Không bao gồm trong giá phòng: Tax 1.106.616 VND (khách sạn thu phí), Thuế thành phố 78.230 VND (khách sạn thu phí)
 • Thông tin phòng
 • VND
 • 7.503.129
 Số lượng phòng có hạn
 • Thanh toán cho khách sạn
 • Hủy đặt phòng miễn phí!
 • Không bao gồm trong giá phòng: Tax 1.137.461 VND (khách sạn thu phí), Thuế thành phố 78.230 VND (khách sạn thu phí)
 • Thông tin phòng
 • VND
 • 7.711.220
 Số lượng phòng có hạn
 • Điều kiện đặt phòng
 • Không bao gồm trong giá phòng: Tax 1.189.093 VND (khách sạn thu phí), Thuế thành phố 78.230 VND (khách sạn thu phí)
 • Thông tin phòng
 • VND
 • 8.061.913
 Số lượng phòng có hạn
 • Bao gồm bữa sáng
 • Thanh toán cho khách sạn
 • Hủy đặt phòng miễn phí!
 • Không bao gồm trong giá phòng: Tax 1.242.959 VND (khách sạn thu phí), Thuế thành phố 78.230 VND (khách sạn thu phí)
 • Thông tin phòng
 • VND
 • 8.426.464
 Số lượng phòng có hạn
 • Bao gồm bữa sáng
 • Thanh toán cho khách sạn
 • Hủy đặt phòng miễn phí!
 • Không bao gồm trong giá phòng: Tax 1.315.378 VND (khách sạn thu phí), Thuế thành phố 78.230 VND (khách sạn thu phí)
 • Thông tin phòng
 • VND
 • 8.918.194
 Số lượng phòng có hạn

Phòng Grand Club giường King (Grand Club King Room)

Diện tích phòng:
32 m²
Giường:
1 Giường King
 • Không hoàn tiền!
 • Không bao gồm trong giá phòng: Thuế khách sạn và phí dịch vụ 1.092.616 VND
 • Thông tin phòng
 • VND
 • 7.577.112
 Số lượng phòng có hạn
 • Thanh toán sau, với Agoda
 • Hủy đặt phòng miễn phí!
 • Không bao gồm trong giá phòng: Thuế khách sạn và phí dịch vụ 1.152.462 VND
 • Thông tin phòng
 • VND
 • 8.024.139
 Số lượng phòng có hạn

Phòng Junior Suite (Junior Suite)

Diện tích phòng:
42 m²
Giường:
2 Giường đôi và 1 Giường King
 • Không hoàn tiền!
 • Không bao gồm trong giá phòng: Thuế khách sạn và phí dịch vụ 1.242.230 VND
 • Thông tin phòng
 • VND
 • 8.694.680
 Chỉ còn lại 3 phòng!
 • Thanh toán sau, với Agoda
 • Hủy đặt phòng miễn phí!
 • Không bao gồm trong giá phòng: Thuế khách sạn và phí dịch vụ 1.302.076 VND
 • Thông tin phòng
 • VND
 • 9.141.708
 Chỉ còn lại 3 phòng!

Phòng Grand Club giường đôi (Grand Club Double Room)

Diện tích phòng:
33 m²
Giường:
2 Giường đôi
 • Không hoàn tiền!
 • Không bao gồm trong giá phòng: Thuế khách sạn và phí dịch vụ 1.242.230 VND
 • Thông tin phòng
 • VND
 • 8.694.680
 Số lượng phòng có hạn
 • Thanh toán sau, với Agoda
 • Hủy đặt phòng miễn phí!
 • Không bao gồm trong giá phòng: Thuế khách sạn và phí dịch vụ 1.302.076 VND
 • Thông tin phòng
 • VND
 • 9.141.708
 Số lượng phòng có hạn

Executive Suite (Executive Suite)

Diện tích phòng:
55 m²
 • Thanh toán cho khách sạn
 • Hủy đặt phòng miễn phí!
 • Không bao gồm trong giá phòng: Tax 1.806.661 VND (khách sạn thu phí), Thuế thành phố 78.230 VND (khách sạn thu phí)
 • Thông tin phòng
 • VND
 • 12.248.547
 Số lượng phòng có hạn
 • Thanh toán cho khách sạn
 • Hủy đặt phòng miễn phí!
 • Không bao gồm trong giá phòng: Tax 1.879.079 VND (khách sạn thu phí), Thuế thành phố 78.230 VND (khách sạn thu phí)
 • Thông tin phòng
 • VND
 • 12.740.277
 Số lượng phòng có hạn
 • Điều kiện đặt phòng
 • Không bao gồm trong giá phòng: Tax 1.930.934 VND (khách sạn thu phí), Thuế thành phố 78.230 VND (khách sạn thu phí)
 • Thông tin phòng
 • VND
 • 13.090.970
 Số lượng phòng có hạn
 • Thanh toán cho khách sạn
 • Hủy đặt phòng miễn phí!
 • Không bao gồm trong giá phòng: Tax 1.955.074 VND (khách sạn thu phí), Thuế thành phố 78.230 VND (khách sạn thu phí)
 • Thông tin phòng
 • VND
 • 13.254.358
 Số lượng phòng có hạn
 • Bao gồm bữa sáng
 • Thanh toán cho khách sạn
 • Hủy đặt phòng miễn phí!
 • Không bao gồm trong giá phòng: Tax 1.984.801 VND (khách sạn thu phí), Thuế thành phố 78.230 VND (khách sạn thu phí)
 • Thông tin phòng
 • VND
 • 13.455.521
 Số lượng phòng có hạn
 • Điều kiện đặt phòng
 • Không bao gồm trong giá phòng: Tax 2.013.411 VND (khách sạn thu phí), Thuế thành phố 78.230 VND (khách sạn thu phí)
 • Thông tin phòng
 • VND
 • 13.649.754
 Số lượng phòng có hạn
 • Bao gồm bữa sáng
 • Thanh toán cho khách sạn
 • Hủy đặt phòng miễn phí!
 • Không bao gồm trong giá phòng: Tax 2.057.219 VND (khách sạn thu phí), Thuế thành phố 78.230 VND (khách sạn thu phí)
 • Thông tin phòng
 • VND
 • 13.947.251
 Số lượng phòng có hạn
 • Điều kiện đặt phòng
 • Không bao gồm trong giá phòng: Tax 2.095.664 VND (khách sạn thu phí), Thuế thành phố 78.230 VND (khách sạn thu phí)
 • Thông tin phòng
 • VND
 • 14.208.538
 Số lượng phòng có hạn
 • Bao gồm bữa sáng
 • Thanh toán cho khách sạn
 • Hủy đặt phòng miễn phí!
 • Không bao gồm trong giá phòng: Tax 2.132.991 VND (khách sạn thu phí), Thuế thành phố 78.230 VND (khách sạn thu phí)
 • Thông tin phòng
 • VND
 • 14.461.332
 Số lượng phòng có hạn

Suite 1 phòng ngủ (One-Bedroom Suite)

Diện tích phòng:
102 m²
 • Thanh toán cho khách sạn
 • Hủy đặt phòng miễn phí!
 • Không bao gồm trong giá phòng: Tax 2.993.518 VND (khách sạn thu phí), Thuế thành phố 78.230 VND (khách sạn thu phí)
 • Thông tin phòng
 • VND
 • 20.295.038
 Số lượng phòng có hạn
 • Thanh toán cho khách sạn
 • Hủy đặt phòng miễn phí!
 • Không bao gồm trong giá phòng: Tax 3.065.937 VND (khách sạn thu phí), Thuế thành phố 78.230 VND (khách sạn thu phí)
 • Thông tin phòng
 • VND
 • 20.786.768
 Số lượng phòng có hạn
 • Thanh toán cho khách sạn
 • Hủy đặt phòng miễn phí!
 • Không bao gồm trong giá phòng: Tax 3.141.931 VND (khách sạn thu phí), Thuế thành phố 78.230 VND (khách sạn thu phí)
 • Thông tin phòng
 • VND
 • 21.300.849
 Số lượng phòng có hạn
 • Bao gồm bữa sáng
 • Thanh toán cho khách sạn
 • Hủy đặt phòng miễn phí!
 • Không bao gồm trong giá phòng: Tax 3.171.435 VND (khách sạn thu phí), Thuế thành phố 78.230 VND (khách sạn thu phí)
 • Thông tin phòng
 • VND
 • 21.502.012
 Số lượng phòng có hạn
 • Bao gồm bữa sáng
 • Thanh toán cho khách sạn
 • Hủy đặt phòng miễn phí!
 • Không bao gồm trong giá phòng: Tax 3.244.077 VND (khách sạn thu phí), Thuế thành phố 78.230 VND (khách sạn thu phí)
 • Thông tin phòng
 • VND
 • 21.993.742
 Số lượng phòng có hạn
 • Bao gồm bữa sáng
 • Thanh toán cho khách sạn
 • Hủy đặt phòng miễn phí!
 • Không bao gồm trong giá phòng: Tax 3.319.848 VND (khách sạn thu phí), Thuế thành phố 78.230 VND (khách sạn thu phí)
 • Thông tin phòng
 • VND
 • 22.507.823
 Số lượng phòng có hạn

Suite VIP (VIP Suite)

Diện tích phòng:
56 m²
Giường:
2 Giường đôi và 1 Giường King
 • Không hoàn tiền!
 • Không bao gồm trong giá phòng: Thuế khách sạn và phí dịch vụ 2.887.989 VND
 • Thông tin phòng
 • VND
 • 20.987.930
 Phòng cuối cùng của Agoda!
 • Thanh toán sau, với Agoda
 • Hủy đặt phòng miễn phí!
 • Không bao gồm trong giá phòng: Thuế khách sạn và phí dịch vụ 2.947.834 VND
 • Thông tin phòng
 • VND
 • 21.434.958
 Phòng cuối cùng của Agoda!

Premier Suite (Premier Suite)

Diện tích phòng:
125 m²
Giường:
1 Giường King
 • Không hoàn tiền!
 • Không bao gồm trong giá phòng: Thuế khách sạn và phí dịch vụ 5.281.820 VND
 • Thông tin phòng
 • VND
 • 38.869.021
 Phòng cuối cùng của Agoda!
 • Thanh toán sau, với Agoda
 • Hủy đặt phòng miễn phí!
 • Không bao gồm trong giá phòng: Thuế khách sạn và phí dịch vụ 5.341.666 VND
 • Thông tin phòng
 • VND
 • 39.316.048
 Phòng cuối cùng của Agoda!
Không có phòng phù hợp với yêu cầu bạn chọn. Bạn có thể xem thêm các phòng khác bằng cách cập nhật lại chọn lọc.

Thông tin về Grand Hyatt New York Hotel

Mô tả

Nằm ở vị trí thuận lợi thuộc New York (NY), Grand Hyatt New York Hotel là một nơi nghỉ chân tuyệt vời để tiếp tục khám phá thành phố sôi động. Từ đây, khách có thể dễ dàng tiếp cận được nét đẹp sống động của thành phố ở mọi góc cạnh. Như một thiên đường nghỉ dưỡng và thư giãn, khách sạn mang lại sự đổi mới hoàn toàn so với những điểm thú vị trong thành phố như Tòa nhà Chanin Building, Tòa nhà Chrysler Building, Tổng Lãnh sự Úc.

Với việc mang lại dịch vụ cao cấp cho khách và một loạt những tiện nghi hiện đại, Grand Hyatt New York Hotel đã cam kết sẽ đem đến cho bạn một kì nghỉ thoải mái dễ chịu nhất có thể. Những tính năng hàng đầu của khách sạn bao gồm quầy lễ tân 24 giờ, tiện nghi cho người khuyết tật, thủ tục nhận phòng/trả phòng nhanh, giữ hành lý, Wi-Fi ở khu vực công cộng.

Hãy trải nghiệm qua các thiết bị phòng chất lượng cao cấp trong suốt thời gian bạn lưu lại. Một số phòng được trang bị Tivi màn hình phẳng, phòng không hút thuốc, máy lạnh, lò sưởi, dịch vụ báo thức, giúp cho bạn phục hồi sức khỏe sau một ngày dài. Khách sạn mang lại phương tiện giải trí tuyệt vời như phòng thể dục để làm cho chuyến đi của bạn thật khó quên. Khi bạn tìm kiếm chỗ tạm trú thoải mái và tiện nghi ở New York (NY), hãy bắt đầu cuộc hành trình đến Grand Hyatt New York Hotel.
Thêm Ẩn danh sách

Điểm đặc trưng

Tiện Nghi

 • báo chí
 • dịch vụ du lịch
 • dịch vụ giặt là
 • dịch vụ trông trẻ
 • giặt khô
 • giữ hành lý
 • két sắt
 • máy ATM rút tiền tại chỗ
 • nhà hàng
 • nhân viên hướng dẫn
 • phòng gia đình
 • phục vụ phòng
 • quán cà phê
 • quầy bar
 • quầy lễ tân 24 giờ
 • tầng cao cấp
 • thang máy
 • thiết bị phòng họp
 • thủ tục nhận phòng/trả phòng nhanh
 • tiện nghi cho người khuyết tật
 • trung tâm hội nghị

Thể thao và giải trí

 • phòng thể dục

Internet

 • Wi-Fi ở khu vực công cộng

Đậu xe

 • dịch vụ trông xe

Ngôn ngữ sử dụng

 • Tiếng Anh
Thêm Ẩn danh sách

Chính Sách

Trẻ em và giường phụ
Em bé 0-2 tuổi Ở miễn phí nếu sử dụng giường sẵn có. Chú ý, nếu bạn cần cũi thì có thể phải trả thêm phí.
Trẻ em 3-18 tuổi Ở miễn phí nếu sử dụng giường sẵn có.
 • Khách trên 18 tuổi được coi là người lớn.
 • Giường phụ tùy thuộc vào loại phòng bạn đăng ký, xin vui lòng kiểm tra thông tin phòng để biết thêm chi tiết.
Khi đặt trên 5 phòng, chính sách và điều khoản bổ sung có thể được áp dụng.
Thêm Ẩn danh sách

Thông tin hữu ích

Khách sạn được trùng tu gần nhất vào năm: 2011
Khách sạn được xây vào năm: 1919
Nhận phòng từ: 04:00 PM
Phí giữ xe (theo ngày): 65 USD
Phí sử dụng Internet : 12.95 USD
Số lượng nhà hàng: 1
Số lượng phòng: 1306
Số lượng quán bar: 1
Trả phòng đến: 11:00 AM
Thêm Ẩn danh sách

Những nhận xét mới nhất của khách hàng

Xem nhận xét theo nhóm
Rất Tốt • Điều kiện vệ sinh khách sạn 7,8
 • Tiện nghi 8,7
 • Vị trí 9,3
 • Tiêu chuẩn/chất lượng phòng 7,8
 • Thái độ phục vụ 7,8
 • Đáng giá tiền 7,0
 • Thức ăn/Bữa ăn 6,9

10 tristan G.
South Africa
22 Tháng Năm 2016
Brilliant
Awesome location staff rooms state of the art

9,2 Sheila C.
United Kingdom
29 Tháng Hai 2016
Great Hotel
We were on a mini-break in NYC and although we did not spend much time in the hotel we were very satisfied with with our contemporary room. Very comfortable to come back to after hectic days out. With Chrysler building on one side and Grand Central Station on the other, short walk to Bryant Park and Times Square - great location. Lobby amazing and helpful staff. Cant rate the facilities as were did not use any.

7,7 Monica B.
United Kingdom
11 Tháng Giêng 2016
Perfect location
location, location, location :)

9,3 Chao K.
Taiwan
26 Tháng Mười Một 2015
Awesome stay
Location ,awesome staff ,nice food

8,7 scot G.
United States of America
12 Tháng Mười Một 2015
great
location, clean

9 Kenji Y.
Japan
21 Tháng Tám 2015
Quiet stay in the middle of Manhattan
Restaurant, Atmosphere, Location

7,3 louis N.
United States of America
07 Tháng Bảy 2015
Grand Hyatt is ok
Location,location,location
Ok

9,3 Katherine N.
United States of America
01 Tháng Sáu 2015
Four Comfortable Nights at the Grand Hyatt
We appreciated the coffee pot and supplies. The towels were nice and thick. The market by registration was good for quick food as needed.
We like to stay in the hotel that hosts the choral rehearsals. This lets us get more sleep and allows us to not worry about getting to another location on time. Our stay was comfortable...we had everything we needed. Check-in and check-out went without a hitch.

8,3 JASON R.
United Kingdom
26 Tháng Năm 2015
Good stay
Location, location location
Good

8,7 Barry M.
United States of America
20 Tháng Năm 2015
Good location and it met our needs.
Location staff clean quiet
Stay was good and the location perfect.

Thuế và lệ phí dịch vụ nói chung là chi phí mà Agoda trả lại cho nhà cung cấp hoặc được thu bởi các nhà cung cấp. Để biết thêm chi tiết, xin vui lòng đọc Điều khoản sử dụng của Agoda. Thuế và phí dịch vụ cũng có thể chứa các lệ phí mà Agoda giữ lại như phí vận hành quá trình xử lý đặt phòng.

Bạn không tìm được đúng khách sạn?


;