arrow-up-icon Chọn chương trình thành viên của bạn để xem điểm

Thông báo giá phòng thấp hơn!

Giá tốt nhất vào ngày bạn chọn
06 Tháng Năm 2016 - 08 Tháng Năm 2016 | 2 đêm
Loại Phòng Tối Đa
Giá
phòng/đêm
SL
Ưu đãi giá tốt! Số lượng có hạn!
Superior giường King (Superior City View King Or Twin)
Khuyến mãi trong thời gian có hạn Giá phòng đã giảm 25%!
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế khách sạn 15%

+
5.742.343 2.251.674 VND
Không hoàn tiền!

Số lượng phòng có hạn
Phòng Superior có Giường cỡ King/2 Giường đơn Nhìn ra Thành phố (Superior King Or Twin Room With City View)
Thanh toán tại khách sạn
Không bao gồm trong giá phòng:
Tax 5% (khách sạn thu phí), Phí dịch vụ 10% (khách sạn thu phí)

2.899.883 VND
Điều kiện đặt phòng

Số lượng phòng có hạn
Phòng Superior có Giường cỡ King/2 Giường đơn Nhìn ra Thành phố (Superior King Or Twin Room With City View)
Không bao gồm trong giá phòng:
Tax 5% (khách sạn thu phí), Phí dịch vụ 10% (khách sạn thu phí)

3.250.166 VND
Điều kiện đặt phòng

Số lượng phòng có hạn
Phòng Superior có Giường cỡ King/2 Giường đơn Nhìn ra Thành phố (Superior King Or Twin Room With City View)
Bao gồm bữa sáng
Thanh toán tại khách sạn
Không bao gồm trong giá phòng:
Tax 5% (khách sạn thu phí), Phí dịch vụ 10% (khách sạn thu phí)

3.755.492 VND
Điều kiện đặt phòng

Số lượng phòng có hạn
Phòng Superior có Giường cỡ King/2 Giường đơn Nhìn ra Thành phố (Superior King Or Twin Room With City View)
Thanh toán tại khách sạn
Không bao gồm trong giá phòng:
Tax 5% (khách sạn thu phí), Phí dịch vụ 10% (khách sạn thu phí)

3.761.235 VND
Điều kiện đặt phòng

Số lượng phòng có hạn
Phòng Superior có Giường cỡ King/2 Giường đơn Nhìn ra Thành phố (Superior King Or Twin Room With City View)
Bao gồm bữa sáng
Thanh toán tại khách sạn
Không bao gồm trong giá phòng:
Tax 5% (khách sạn thu phí), Phí dịch vụ 10% (khách sạn thu phí)

4.100.033 VND
Điều kiện đặt phòng

Số lượng phòng có hạn
Phòng Superior có Giường cỡ King/2 Giường đơn Nhìn ra Thành phố (Superior King Or Twin Room With City View)
Bao gồm bữa sáng
Thanh toán tại khách sạn
Không bao gồm trong giá phòng:
Tax 5% (khách sạn thu phí), Phí dịch vụ 10% (khách sạn thu phí)

5.305.925 VND
Điều kiện đặt phòng

Số lượng phòng có hạn
Phòng giường King Hướng phố (Deluxe City View King Or Twin)
Khuyến mãi trong thời gian có hạn Giá phòng đã giảm 25%!
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế khách sạn 15%

+
6.316.577 2.441.171 VND
Không hoàn tiền!

Số lượng phòng có hạn
Phòng Deluxe có Giường cỡ King hoặc 2 Giường đơn Nhìn ra Thành phố (Deluxe King Or Twin Room With City View)
Thanh toán tại khách sạn
Không bao gồm trong giá phòng:
Tax 5% (khách sạn thu phí), Phí dịch vụ 10% (khách sạn thu phí)

3.143.933 VND
Điều kiện đặt phòng

Số lượng phòng có hạn
Phòng Deluxe có Giường cỡ King hoặc 2 Giường đơn Nhìn ra Thành phố (Deluxe King Or Twin Room With City View)
Không bao gồm trong giá phòng:
Tax 5% (khách sạn thu phí), Phí dịch vụ 10% (khách sạn thu phí)

3.451.148 VND
Điều kiện đặt phòng

Số lượng phòng có hạn
Phòng Deluxe có Giường cỡ King hoặc 2 Giường đơn Nhìn ra Thành phố (Deluxe King Or Twin Room With City View)
Thanh toán tại khách sạn
Không bao gồm trong giá phòng:
Tax 5% (khách sạn thu phí), Phí dịch vụ 10% (khách sạn thu phí)

4.005.284 VND
Điều kiện đặt phòng

Số lượng phòng có hạn
Phòng Deluxe có Giường cỡ King hoặc 2 Giường đơn Nhìn ra Thành phố (Deluxe King Or Twin Room With City View)
Bao gồm bữa sáng
Thanh toán tại khách sạn
Không bao gồm trong giá phòng:
Tax 5% (khách sạn thu phí), Phí dịch vụ 10% (khách sạn thu phí)

4.042.609 VND
Điều kiện đặt phòng

Số lượng phòng có hạn
Phòng Deluxe có Giường cỡ King hoặc 2 Giường đơn Nhìn ra Thành phố (Deluxe King Or Twin Room With City View)
Bao gồm bữa sáng
Thanh toán tại khách sạn
Không bao gồm trong giá phòng:
Tax 5% (khách sạn thu phí), Phí dịch vụ 10% (khách sạn thu phí)

4.387.150 VND
Điều kiện đặt phòng

Số lượng phòng có hạn
Phòng Deluxe có Giường cỡ King hoặc 2 Giường đơn Nhìn ra Thành phố (Deluxe King Or Twin Room With City View)
Bao gồm bữa sáng
Thanh toán tại khách sạn
Không bao gồm trong giá phòng:
Tax 5% (khách sạn thu phí), Phí dịch vụ 10% (khách sạn thu phí)

5.593.042 VND
Điều kiện đặt phòng

Số lượng phòng có hạn
Phòng Deluxe Hướng Resort (Deluxe Resort View King Or Twin)
Khuyến mãi trong thời gian có hạn Giá phòng đã giảm 25%!
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế khách sạn 15%

+
6.890.811 2.630.669 VND
Không hoàn tiền!

Số lượng phòng có hạn
Phòng Deluxe có Giường cỡ King/2 Giường đơn Nhìn ra Resort (Deluxe King Or Twin Room With Resort View)
Thanh toán tại khách sạn
Không bao gồm trong giá phòng:
Tax 5% (khách sạn thu phí), Phí dịch vụ 10% (khách sạn thu phí)

3.387.982 VND
Điều kiện đặt phòng

Số lượng phòng có hạn
Phòng Deluxe có Giường cỡ King/2 Giường đơn Nhìn ra Resort (Deluxe King Or Twin Room With Resort View)
Không bao gồm trong giá phòng:
Tax 5% (khách sạn thu phí), Phí dịch vụ 10% (khách sạn thu phí)

3.652.130 VND
Điều kiện đặt phòng

Số lượng phòng có hạn
Phòng Deluxe có Giường cỡ King/2 Giường đơn Nhìn ra Resort (Deluxe King Or Twin Room With Resort View)
Thanh toán tại khách sạn
Không bao gồm trong giá phòng:
Tax 5% (khách sạn thu phí), Phí dịch vụ 10% (khách sạn thu phí)

4.249.334 VND
Điều kiện đặt phòng

Số lượng phòng có hạn
Phòng Deluxe có Giường cỡ King/2 Giường đơn Nhìn ra Resort (Deluxe King Or Twin Room With Resort View)
Bao gồm bữa sáng
Thanh toán tại khách sạn
Không bao gồm trong giá phòng:
Tax 5% (khách sạn thu phí), Phí dịch vụ 10% (khách sạn thu phí)

4.329.727 VND
Điều kiện đặt phòng

Số lượng phòng có hạn
Phòng Deluxe có Giường cỡ King/2 Giường đơn Nhìn ra Resort (Deluxe King Or Twin Room With Resort View)
Bao gồm bữa sáng
Thanh toán tại khách sạn
Không bao gồm trong giá phòng:
Tax 5% (khách sạn thu phí), Phí dịch vụ 10% (khách sạn thu phí)

4.674.267 VND
Điều kiện đặt phòng

Số lượng phòng có hạn
Phòng Deluxe có Giường cỡ King/2 Giường đơn Nhìn ra Resort (Deluxe King Or Twin Room With Resort View)
Bao gồm bữa sáng
Thanh toán tại khách sạn
Không bao gồm trong giá phòng:
Tax 5% (khách sạn thu phí), Phí dịch vụ 10% (khách sạn thu phí)

5.880.159 VND
Điều kiện đặt phòng

Số lượng phòng có hạn
Phòng Grand Deluxe giường King (Grand Deluxe City View King Or Twin)
Khuyến mãi trong thời gian có hạn Giá phòng đã giảm 25%!
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế khách sạn 15%

+
7.465.045 2.820.166 VND
Không hoàn tiền!

Số lượng phòng có hạn
Phòng Grand Deluxe có Giường cỡ King/2 Giường đơn Nhìn ra Thành phố (Grand Deluxe King Or Twin Room With City View)
Thanh toán tại khách sạn
Không bao gồm trong giá phòng:
Tax 5% (khách sạn thu phí), Phí dịch vụ 10% (khách sạn thu phí)

3.632.032 VND
Điều kiện đặt phòng

Số lượng phòng có hạn
Phòng Grand Deluxe có Giường cỡ King/2 Giường đơn Nhìn ra Thành phố (Grand Deluxe King Or Twin Room With City View)
Không bao gồm trong giá phòng:
Tax 5% (khách sạn thu phí), Phí dịch vụ 10% (khách sạn thu phí)

3.853.112 VND
Điều kiện đặt phòng

Số lượng phòng có hạn
Phòng Grand Deluxe có Giường cỡ King/2 Giường đơn Nhìn ra Thành phố (Grand Deluxe King Or Twin Room With City View)
Thanh toán tại khách sạn
Không bao gồm trong giá phòng:
Tax 5% (khách sạn thu phí), Phí dịch vụ 10% (khách sạn thu phí)

4.493.383 VND
Điều kiện đặt phòng

Số lượng phòng có hạn
Phòng Grand Deluxe có Giường cỡ King/2 Giường đơn Nhìn ra Thành phố (Grand Deluxe King Or Twin Room With City View)
Bao gồm bữa sáng
Thanh toán tại khách sạn
Không bao gồm trong giá phòng:
Tax 5% (khách sạn thu phí), Phí dịch vụ 10% (khách sạn thu phí)

4.616.844 VND
Điều kiện đặt phòng

Số lượng phòng có hạn
Phòng Grand Deluxe có Giường cỡ King/2 Giường đơn Nhìn ra Thành phố (Grand Deluxe King Or Twin Room With City View)
Bao gồm bữa sáng
Thanh toán tại khách sạn
Không bao gồm trong giá phòng:
Tax 5% (khách sạn thu phí), Phí dịch vụ 10% (khách sạn thu phí)

4.961.384 VND
Điều kiện đặt phòng

Số lượng phòng có hạn
Phòng Grand Deluxe có Giường cỡ King/2 Giường đơn Nhìn ra Thành phố (Grand Deluxe King Or Twin Room With City View)
Bao gồm bữa sáng
Thanh toán tại khách sạn
Không bao gồm trong giá phòng:
Tax 5% (khách sạn thu phí), Phí dịch vụ 10% (khách sạn thu phí)

6.167.276 VND
Điều kiện đặt phòng

Số lượng phòng có hạn
Phòng Grand Deluxe giường King (Grand Deluxe Resort View King)
Khuyến mãi trong thời gian có hạn Giá phòng đã giảm 25%!
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế khách sạn 15%

+
8.039.280 3.009.663 VND
Không hoàn tiền!

Số lượng phòng có hạn
Phòng Grand Deluxe có Giường cỡ King/2 Giường đơn Nhìn ra Resort (Grand Deluxe King Or Twin Room With Resort View)
Thanh toán tại khách sạn
Không bao gồm trong giá phòng:
Tax 5% (khách sạn thu phí), Phí dịch vụ 10% (khách sạn thu phí)

3.876.081 VND
Điều kiện đặt phòng

Số lượng phòng có hạn
Phòng Grand Deluxe có Giường cỡ King/2 Giường đơn Nhìn ra Resort (Grand Deluxe King Or Twin Room With Resort View)
Không bao gồm trong giá phòng:
Tax 5% (khách sạn thu phí), Phí dịch vụ 10% (khách sạn thu phí)

4.054.094 VND
Điều kiện đặt phòng

Số lượng phòng có hạn
Phòng Grand Deluxe có Giường cỡ King/2 Giường đơn Nhìn ra Resort (Grand Deluxe King Or Twin Room With Resort View)
Thanh toán tại khách sạn
Không bao gồm trong giá phòng:
Tax 5% (khách sạn thu phí), Phí dịch vụ 10% (khách sạn thu phí)

4.737.433 VND
Điều kiện đặt phòng

Số lượng phòng có hạn
Phòng Grand Deluxe có Giường cỡ King/2 Giường đơn Nhìn ra Resort (Grand Deluxe King Or Twin Room With Resort View)
Bao gồm bữa sáng
Thanh toán tại khách sạn
Không bao gồm trong giá phòng:
Tax 5% (khách sạn thu phí), Phí dịch vụ 10% (khách sạn thu phí)

4.903.961 VND
Điều kiện đặt phòng

Số lượng phòng có hạn
Phòng Grand Deluxe có Giường cỡ King/2 Giường đơn Nhìn ra Resort (Grand Deluxe King Or Twin Room With Resort View)
Bao gồm bữa sáng
Thanh toán tại khách sạn
Không bao gồm trong giá phòng:
Tax 5% (khách sạn thu phí), Phí dịch vụ 10% (khách sạn thu phí)

5.248.501 VND
Điều kiện đặt phòng

Số lượng phòng có hạn
Phòng Grand Deluxe có Giường cỡ King/2 Giường đơn Nhìn ra Resort (Grand Deluxe King Or Twin Room With Resort View)
Bao gồm bữa sáng
Thanh toán tại khách sạn
Không bao gồm trong giá phòng:
Tax 5% (khách sạn thu phí), Phí dịch vụ 10% (khách sạn thu phí)

6.454.393 VND
Điều kiện đặt phòng

Số lượng phòng có hạn
Superior Hướng phố Bao gồm bữa sáng (Superior City View King Or Twin With Breakfast Or Lunch)
Bao gồm bữa sáng
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế khách sạn 15%

5.742.343 3.117.045 VND
Điều kiện đặt phòng

Số lượng phòng có hạn
Superior Hướng phố Bao gồm bữa sáng (Superior City View King Or Twin With Breakfast Or Lunch)
Bao gồm bữa sáng
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế khách sạn 15%

5.742.343 3.403.014 VND
Điều kiện đặt phòng

Số lượng phòng có hạn
Superior Hướng phố Bao gồm bữa sáng (Superior City View King Or Twin With Breakfast Or Lunch)
Bao gồm bữa sáng
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế khách sạn 15%

5.742.343 4.550.334 VND
Điều kiện đặt phòng

Số lượng phòng có hạn
Phòng Deluxe giường King Bao gồm bữa sáng (Deluxe City View King Or Twin With Breakfast Or Lunch)
Bao gồm bữa sáng
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế khách sạn 15%

7.465.045 3.355.352 VND
Điều kiện đặt phòng

Số lượng phòng có hạn
Phòng Deluxe giường King Bao gồm bữa sáng (Deluxe City View King Or Twin With Breakfast Or Lunch)
Bao gồm bữa sáng
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế khách sạn 15%

7.465.045 3.641.321 VND
Điều kiện đặt phòng

Số lượng phòng có hạn
Phòng Deluxe giường King Bao gồm bữa sáng (Deluxe City View King Or Twin With Breakfast Or Lunch)
Bao gồm bữa sáng
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế khách sạn 15%

7.465.045 4.788.641 VND
Điều kiện đặt phòng

Số lượng phòng có hạn
Phòng Deluxe giường King Bao gồm bữa sáng (Deluxe Resort View King Or Twin With Breakfast Or Lunch)
Bao gồm bữa sáng
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế khách sạn 15%

6.890.811 3.593.660 VND
Không hoàn tiền!

Số lượng phòng có hạn
Phòng Deluxe giường King Bao gồm bữa sáng (Deluxe Resort View King Or Twin With Breakfast Or Lunch)
Bao gồm bữa sáng
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế khách sạn 15%

6.890.811 3.879.628 VND
Không hoàn tiền!

Số lượng phòng có hạn
Phòng Deluxe giường King Bao gồm bữa sáng (Deluxe Resort View King Or Twin With Breakfast Or Lunch)
Bao gồm bữa sáng
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế khách sạn 15%

6.890.811 5.026.948 VND
Không hoàn tiền!

Số lượng phòng có hạn
Phòng Grand Deluxe giường King (Grand Deluxe King Or Twin With Breakfast Or Lunch)
Bao gồm bữa sáng
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế khách sạn 15%

7.465.045 3.831.967 VND
Điều kiện đặt phòng

Số lượng phòng có hạn
Phòng Grand Deluxe giường King (Grand Deluxe King Or Twin With Breakfast Or Lunch)
Bao gồm bữa sáng
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế khách sạn 15%

7.465.045 4.117.935 VND
Điều kiện đặt phòng

Số lượng phòng có hạn
Phòng Grand Deluxe giường King (Grand Deluxe King Or Twin With Breakfast Or Lunch)
Bao gồm bữa sáng
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế khách sạn 15%

7.465.045 5.265.255 VND
Điều kiện đặt phòng

Số lượng phòng có hạn
Phòng Grand Deluxe giường King (Grand Deluxe Resort View King With Breakfast Or Lunch)
Bao gồm bữa sáng
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế khách sạn 15%

8.039.280 4.070.274 VND
Điều kiện đặt phòng

Số lượng phòng có hạn
Phòng Grand Deluxe giường King (Grand Deluxe Resort View King With Breakfast Or Lunch)
Bao gồm bữa sáng
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế khách sạn 15%

8.039.280 4.356.243 VND
Điều kiện đặt phòng

Số lượng phòng có hạn
Phòng Grand Deluxe giường King (Grand Deluxe Resort View King With Breakfast Or Lunch)
Bao gồm bữa sáng
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế khách sạn 15%

8.039.280 5.503.563 VND
Điều kiện đặt phòng

Số lượng phòng có hạn
Suite 1 Phòng ngủ với Giường cỡ King/2 Giường đơn và Tầm nhìn ra Thành phố (One-Bedroom Suite King Or Twin With City View)
Không bao gồm trong giá phòng:
Tax 5% (khách sạn thu phí), Phí dịch vụ 10% (khách sạn thu phí)

4.599.617 VND
Điều kiện đặt phòng

Số lượng phòng có hạn
Suite 1 Phòng ngủ với Giường cỡ King/2 Giường đơn và Tầm nhìn ra Thành phố (One-Bedroom Suite King Or Twin With City View)
Không bao gồm trong giá phòng:
Tax 5% (khách sạn thu phí), Phí dịch vụ 10% (khách sạn thu phí)

5.460.968 VND
Điều kiện đặt phòng

Số lượng phòng có hạn
Suite 1 Phòng ngủ với Giường cỡ King/2 Giường đơn và Tầm nhìn ra Thành phố (One-Bedroom Suite King Or Twin With City View)
Thanh toán tại khách sạn
Không bao gồm trong giá phòng:
Tax 5% (khách sạn thu phí), Phí dịch vụ 10% (khách sạn thu phí)

5.584.428 VND
Điều kiện đặt phòng

Số lượng phòng có hạn
Suite 1 Phòng ngủ với Giường cỡ King/2 Giường đơn và Tầm nhìn ra Thành phố (One-Bedroom Suite King Or Twin With City View)
Thanh toán tại khách sạn
Không bao gồm trong giá phòng:
Tax 5% (khách sạn thu phí), Phí dịch vụ 10% (khách sạn thu phí)

6.445.780 VND
Điều kiện đặt phòng

Số lượng phòng có hạn
Suite 1 Phòng ngủ với Giường cỡ King/2 Giường đơn và Tầm nhìn ra Thành phố (One-Bedroom Suite King Or Twin With City View)
Bao gồm bữa sáng
Thanh toán tại khách sạn
Không bao gồm trong giá phòng:
Tax 5% (khách sạn thu phí), Phí dịch vụ 10% (khách sạn thu phí)

6.913.781 VND
Điều kiện đặt phòng

Số lượng phòng có hạn
Suite 1 Phòng ngủ với Giường cỡ King/2 Giường đơn và Tầm nhìn ra Thành phố (One-Bedroom Suite King Or Twin With City View)
Bao gồm bữa sáng
Thanh toán tại khách sạn
Không bao gồm trong giá phòng:
Tax 5% (khách sạn thu phí), Phí dịch vụ 10% (khách sạn thu phí)

7.258.321 VND
Điều kiện đặt phòng

Số lượng phòng có hạn
Suite 1 Phòng ngủ với Giường cỡ King/2 Giường đơn và Tầm nhìn ra Thành phố (One-Bedroom Suite King Or Twin With City View)
Bao gồm bữa sáng
Thanh toán tại khách sạn
Không bao gồm trong giá phòng:
Tax 5% (khách sạn thu phí), Phí dịch vụ 10% (khách sạn thu phí)

8.464.213 VND
Điều kiện đặt phòng

Số lượng phòng có hạn
Suite 1 Phòng ngủ với Giường cỡ King/2 Giường đơn và Tầm nhìn ra Resort (One-Bedroom Suite King Or Twin With Resort View)
Không bao gồm trong giá phòng:
Tax 5% (khách sạn thu phí), Phí dịch vụ 10% (khách sạn thu phí)

4.599.617 VND
Điều kiện đặt phòng

Số lượng phòng có hạn
Suite 1 Phòng ngủ với Giường cỡ King/2 Giường đơn và Tầm nhìn ra Resort (One-Bedroom Suite King Or Twin With Resort View)
Không bao gồm trong giá phòng:
Tax 5% (khách sạn thu phí), Phí dịch vụ 10% (khách sạn thu phí)

5.460.968 VND
Điều kiện đặt phòng

Số lượng phòng có hạn
Suite 1 Phòng ngủ với Giường cỡ King/2 Giường đơn và Tầm nhìn ra Resort (One-Bedroom Suite King Or Twin With Resort View)
Thanh toán tại khách sạn
Không bao gồm trong giá phòng:
Tax 5% (khách sạn thu phí), Phí dịch vụ 10% (khách sạn thu phí)

5.828.478 VND
Điều kiện đặt phòng

Số lượng phòng có hạn
Suite 1 Phòng ngủ với Giường cỡ King/2 Giường đơn và Tầm nhìn ra Resort (One-Bedroom Suite King Or Twin With Resort View)
Thanh toán tại khách sạn
Không bao gồm trong giá phòng:
Tax 5% (khách sạn thu phí), Phí dịch vụ 10% (khách sạn thu phí)

6.689.829 VND
Điều kiện đặt phòng

Số lượng phòng có hạn
Suite 1 Phòng ngủ với Giường cỡ King/2 Giường đơn và Tầm nhìn ra Resort (One-Bedroom Suite King Or Twin With Resort View)
Bao gồm bữa sáng
Thanh toán tại khách sạn
Không bao gồm trong giá phòng:
Tax 5% (khách sạn thu phí), Phí dịch vụ 10% (khách sạn thu phí)

7.200.898 VND
Điều kiện đặt phòng

Số lượng phòng có hạn
Suite 1 Phòng ngủ với Giường cỡ King/2 Giường đơn và Tầm nhìn ra Resort (One-Bedroom Suite King Or Twin With Resort View)
Bao gồm bữa sáng
Thanh toán tại khách sạn
Không bao gồm trong giá phòng:
Tax 5% (khách sạn thu phí), Phí dịch vụ 10% (khách sạn thu phí)

7.545.438 VND
Điều kiện đặt phòng

Số lượng phòng có hạn
Suite 1 Phòng ngủ với Giường cỡ King/2 Giường đơn và Tầm nhìn ra Resort (One-Bedroom Suite King Or Twin With Resort View)
Bao gồm bữa sáng
Thanh toán tại khách sạn
Không bao gồm trong giá phòng:
Tax 5% (khách sạn thu phí), Phí dịch vụ 10% (khách sạn thu phí)

8.751.330 VND
Điều kiện đặt phòng

Số lượng phòng có hạn
Phòng Suite 1 phòng ngủ Bao gồm bữa sáng (1 Bedroom Suite Resort View With Breakfast Or Lunch)
Bao gồm bữa sáng
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế khách sạn 15%

16.078.559 5.738.424 VND
Điều kiện đặt phòng

Số lượng phòng có hạn
Phòng Suite 1 phòng ngủ Bao gồm bữa sáng (1 Bedroom Suite Resort View With Breakfast Or Lunch)
Bao gồm bữa sáng
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế khách sạn 15%

16.078.559 6.024.393 VND
Điều kiện đặt phòng

Số lượng phòng có hạn
Phòng Suite 1 phòng ngủ Bao gồm bữa sáng (1 Bedroom Suite Resort View With Breakfast Or Lunch)
Bao gồm bữa sáng
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế khách sạn 15%

16.078.559 7.171.713 VND
Điều kiện đặt phòng

Số lượng phòng có hạn
Phòng Suite Spa 1 phòng ngủ (1 Bedroom Suite With Breakfast And 50-Minute Spa For 2)
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế khách sạn 15%

15.217.208 5.763.068 VND
Điều kiện đặt phòng

Số lượng phòng có hạn
Phòng Suite Spa 1 phòng ngủ (1 Bedroom Suite With Breakfast And 50-Minute Spa For 2)
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế khách sạn 15%

15.217.208 7.658.605 VND
Điều kiện đặt phòng

Số lượng phòng có hạn
Phòng Suite 1 phòng ngủ Bao gồm bữa sáng (1 Bedroom Suite City View W/ Breakfast Or Lunch)
Bao gồm bữa sáng
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế khách sạn 15%

15.217.208 5.976.732 VND
Điều kiện đặt phòng

Số lượng phòng có hạn
Phòng Suite 1 phòng ngủ Bao gồm bữa sáng (1 Bedroom Suite City View W/ Breakfast Or Lunch)
Bao gồm bữa sáng
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế khách sạn 15%

15.217.208 6.262.700 VND
Điều kiện đặt phòng

Số lượng phòng có hạn
Phòng Suite 1 phòng ngủ Bao gồm bữa sáng (1 Bedroom Suite City View W/ Breakfast Or Lunch)
Bao gồm bữa sáng
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế khách sạn 15%

15.217.208 7.468.592 VND
Điều kiện đặt phòng

Số lượng phòng có hạn

Thông tin về Grand Lapa Macau Hotel

Mô tả

Lý tưởng cho sự vui vẻ và thư giãn, Grand Lapa Macau Hotel tọa lạc tại Thành phố Macau khu vực của thành phố Macau. Khách sạn nằm cách trung tâm thành phố 1 km và dễ dàng tiếp cận các địa điểm khác trong thành phố . Với những điểm du lịch chính của thành phố như Mandarin Phương Đông Casino, Casino Waldo, Casino Sands khá gần, khách tham quan khi đến khách sạn đều rất hài lòng với vị trí này của khách sạn.

Grand Lapa Macau Hotel cũng đề xuất thêm rất nhiều thiết bị làm kì nghỉ của bạn ở Macau thêm tiện lợi. Nói đến một số thiết bị trong khách sạn, có Miễn phí Wi-fi tất cả các phòng, an ninh 24 giờ, phục vụ phòng hàng ngày, cửa hàng quà tặng, sòng bài.

Bước vào một trong 416 phòng khách, bạn như rũ bỏ một ngày dài căng thẳng với một loạt tiện nghi như Tivi màn hình phẳng, truy cập internet không dây (miễn phí), phòng không hút thuốc, máy lạnh, dịch vụ báo thức trong một số phòng. Khách sạn cung cấp rất nhiều phương tiện giải trí độc đáo như bồn tắm nước nóng, phòng thể dục, phòng xông hơi, sân chơi golf (trong vòng 3km), hồ bơi ngoài trời. Với vị trí lý tưởng và cơ sở vật chất thích hợp, Grand Lapa Macau Hotel đạt được tiêu chuẩn ở mọi khía cạnh.
Thêm Ẩn danh sách

Điểm đặc trưng

Tiện Nghi

 • an ninh 24 giờ
 • báo chí
 • Bảo vệ
 • cho thuê xe
 • cho thuê xe đạp
 • cửa hàng lưu niệm
 • cửa hàng quà tặng
 • dịch vụ du lịch
 • dịch vụ đưa đón
 • dịch vụ giặt là
 • dịch vụ phòng 24 giờ
 • dịch vụ trông trẻ
 • đưa đón sân bay
 • giặt khô
 • giữ hành lý
 • két sắt
 • nhà hàng
 • nhân viên hướng dẫn
 • phòng gia đình
 • phục vụ phòng
 • phục vụ phòng hàng ngày
 • quán bar cạnh bể bơi
 • quán cà phê
 • quầy bar
 • quầy lễ tân 24 giờ
 • sòng bài
 • thang máy
 • thiết bị phòng họp
 • thu đổi ngoại tệ
 • trung tâm hội nghị

Thể thao và giải trí

 • bồn tắm nước nóng
 • câu lạc bộ trẻ em
 • hồ bơi ngoài trời
 • khu vui chơi trẻ em
 • massage
 • phòng tắm hơi
 • phòng thể dục
 • phòng xông hơi
 • sân chơi golf (trong vòng 3km)
 • sân tennis
 • spa
 • vườn

Internet

 • Miễn phí Wi-fi tất cả các phòng
 • Wi-Fi ở khu vực công cộng

Đậu xe

 • bãi đỗ xe

Ngôn ngữ sử dụng

 • Tiếng Anh
 • Tiếng Nhật
 • Tiếng Trung Quốc (Quan Thoại)
 • Tiếng Trung Quốc (Quảng Đông)
Thêm Ẩn danh sách

Chính Sách

Trẻ em và giường phụ
Em bé 0-2 tuổi Ở miễn phí nếu sử dụng giường sẵn có. Chú ý, nếu bạn cần cũi thì có thể phải trả thêm phí.
Trẻ em 3-12 tuổi Ở miễn phí nếu sử dụng giường sẵn có.
 • Khách trên 12 tuổi được coi là người lớn.
 • Giường phụ tùy thuộc vào loại phòng bạn đăng ký, xin vui lòng kiểm tra thông tin phòng để biết thêm chi tiết.
Khi đặt trên 5 phòng, chính sách và điều khoản bổ sung có thể được áp dụng.
Thêm Ẩn danh sách

Thông tin hữu ích

Điện áp trong phòng: 220
Khách sạn được xây vào năm: 1984
Khoảng cách tới sân bay: 7 km
Khoảng cách từ trung tâm thành phố: 1 km
Nhận phòng từ: 03:00 PM
Phòng / tầng không hút thuốc: Yes
Số lượng nhà hàng: 5
Số lượng phòng: 416
Số lượng quán bar: 1
Số tầng khách sạn: 18
Thời gian đến sân bay (phút): 20
Trả phòng đến: 12:00 PM
Thêm Ẩn danh sách

Ăn uống và Giải trí

Kam Lai Heen

Kam Lai Heen

Our beautiful designed restaurant offers a stylish backdrop to its delicate cuisine which is frequently applauded for taste and presentation. As well as tranditional Cantonese dishes Kam Lai Heen also specialises in delicate dim sum treats which are available every lunchtime. For Private dining we have eight luxurious VIP rooms.

Thêm Ẩn danh sách

Những nhận xét mới nhất của khách hàng

Xem nhận xét theo nhóm
Tất cả các nhận xét (1034)

Đi công tác (125)

Du lịch cặp đôi (386)

Du lịch một mình (182)

Gia đình với trẻ nhỏ (153)

Gia đình với trẻ lớn (84)

Du lịch nhóm (104)

Rất Tốt
7,9
Điều kiện vệ sinh khách sạn
8,0
Tiện nghi
7,8
Vị trí
8,2
Tiêu chuẩn/chất lượng phòng
8,3
Thái độ phục vụ
8,1
Đáng giá tiền
7,6
Thức ăn/Bữa ăn
7,4

10 Rodney B.
Philippines
19 Tháng Tư 2016
The best pool in the city
Apart from having the best pool in the city the hotel is a great place to stay and relax with excellent facilities and rooms and wonderful staff and great location.

6,8 Thanabadee S.
Thailand
21 Tháng Tư 2016
Great location
Hotel have a great location ,calm near big casino and ferry port but room and facility was so old.

10 Rodney B.
Philippines
15 Tháng Tư 2016
the best of the best swimming and childrens facili
The hotel is excellent value having the best swimming facility in the city, great rooms and friendly staff

8,4 Thomas D.
France
11 Tháng Tư 2016
Nice stay
-

6 Ka L.
Hong Kong
29 Tháng Ba 2016
Good location but outdated facilities
The stay is generally nice and pleasant but the room definitely needs to be renovated.

10 Gagan B.
Hong Kong
29 Tháng Ba 2016
Nice Hotel --- will come back again
We traveled with 2 kids of age 6 years and 20 months and they both enjoyed every bit of it . Specially my elder daughter loved the Kids co and the pool . This hotel has something for all - for adult they have- tennis court, Pool , Jacuzzi ,Gym ,Spa and for the kids they have special pool with temperature controlled water , Kids co with lots of kids activities and its fully safe to leave your child .

10 SYLVIA L.
Hong Kong
27 Tháng Ba 2016
Good
Good location with good service

9,6 Choy H.
Malaysia
28 Tháng Ba 2016
Good Location and Convenient in Transportation
The Hotel in a very good location which very near to the Ferry Terminal and it is around the Macau town area. It is very convenient to get taxi which always one or two is standby at the Hotel road side. Beside, the food in their restaurant is delicious and many choices.

8 Lam L.
United Kingdom
19 Tháng Ba 2016
Excellent
Very relaxing hotel

8 Tin L.
Australia
15 Tháng Hai 2016
Fine
Fine

Thuế và lệ phí dịch vụ nói chung là chi phí mà Agoda trả lại cho nhà cung cấp hoặc được thu bởi các nhà cung cấp. Để biết thêm chi tiết, xin vui lòng đọc Điều khoản sử dụng của Agoda. Thuế và phí dịch vụ cũng có thể chứa các lệ phí mà Agoda giữ lại như phí vận hành quá trình xử lý đặt phòng.


;