Thông báo giá phòng thấp hơn!

Giá tốt nhất vào ngày bạn chọn
02 Tháng Sáu 2016 - 03 Tháng Sáu 2016 | 1 đêm
Loại Phòng Ưu đãi và quyền lợi Tối Đa Giá
phòng/đêm
SL

Phòng Hyatt (giường King/2 giường) (Hyatt Guestroom (King/Twin))

Ưu đãi giá tốt! Số lượng có hạn!
Diện tích phòng:
25 m²
Giường:
1 Giường King
Hướng phòng:
Thành Phố
 • Không hoàn tiền!
 • Không bao gồm trong giá phòng: Thuế khách sạn và phí dịch vụ 730.882 VND
 • Thông tin phòng
 • 3.968.842 VND
 • 2.350.183
Tiết kiệm khi đặt phòng sớm Giá phòng đã giảm 10%!
 Số lượng phòng có hạn
 • Thanh toán sau, với Agoda
 • Hủy đặt phòng miễn phí!
 • Không bao gồm trong giá phòng: Thuế khách sạn và phí dịch vụ 762.481 VND
 • Thông tin phòng
 • 3.968.842 VND
 • 2.611.811
 Số lượng phòng có hạn
 • Bao gồm bữa sáng
 • Thanh toán sau, với Agoda
 • Hủy đặt phòng miễn phí!
 • Không bao gồm trong giá phòng: Thuế khách sạn và phí dịch vụ 828.264 VND
 • Thông tin phòng
 • 3.968.842 VND
 • 2.856.725
 Số lượng phòng có hạn
 • Bao gồm bữa sáng
 • Thanh toán sau, với Agoda
 • Hủy đặt phòng miễn phí!
 • Không bao gồm trong giá phòng: Thuế khách sạn và phí dịch vụ 871.895 VND
 • Thông tin phòng
 • 3.968.842 VND
 • 3.183.718
 Số lượng phòng có hạn

Hyatt King Room

 • Điều kiện đặt phòng
 • Không bao gồm trong giá phòng: Tax 213.127 VND (khách sạn thu phí), Thuế thành phố 446.495 VND (khách sạn thu phí), Phí dịch vụ 77.832 VND (khách sạn thu phí)
 • Thông tin phòng
 • VND
 • 2.381.305
 Số lượng phòng có hạn
 • Điều kiện đặt phòng
 • Không bao gồm trong giá phòng: Tax 213.127 VND (khách sạn thu phí), Thuế thành phố 446.495 VND (khách sạn thu phí), Phí dịch vụ 77.832 VND (khách sạn thu phí)
 • Thông tin phòng
 • VND
 • 2.381.305
 Số lượng phòng có hạn
 • Thanh toán cho khách sạn
 • Hủy đặt phòng miễn phí!
 • Không bao gồm trong giá phòng: Tax 236.808 VND (khách sạn thu phí), Thuế thành phố 446.495 VND (khách sạn thu phí), Phí dịch vụ 86.481 VND (khách sạn thu phí)
 • Thông tin phòng
 • VND
 • 2.645.895
 Số lượng phòng có hạn
 • Thanh toán cho khách sạn
 • Hủy đặt phòng miễn phí!
 • Không bao gồm trong giá phòng: Tax 236.808 VND (khách sạn thu phí), Thuế thành phố 446.495 VND (khách sạn thu phí), Phí dịch vụ 86.481 VND (khách sạn thu phí)
 • Thông tin phòng
 • VND
 • 2.645.895
 Số lượng phòng có hạn
 • Bao gồm bữa sáng
 • Thanh toán cho khách sạn
 • Hủy đặt phòng miễn phí!
 • Không bao gồm trong giá phòng: Tax 259.007 VND (khách sạn thu phí), Thuế thành phố 446.495 VND (khách sạn thu phí), Phí dịch vụ 94.587 VND (khách sạn thu phí)
 • Thông tin phòng
 • VND
 • 2.893.947
 Số lượng phòng có hạn
 • Bao gồm bữa sáng
 • Thanh toán cho khách sạn
 • Hủy đặt phòng miễn phí!
 • Không bao gồm trong giá phòng: Tax 288.608 VND (khách sạn thu phí), Thuế thành phố 446.495 VND (khách sạn thu phí), Phí dịch vụ 105.396 VND (khách sạn thu phí)
 • Thông tin phòng
 • VND
 • 3.224.684
 Số lượng phòng có hạn

Hyatt Twin Room

 • Điều kiện đặt phòng
 • Không bao gồm trong giá phòng: Tax 213.127 VND (khách sạn thu phí), Thuế thành phố 446.495 VND (khách sạn thu phí), Phí dịch vụ 77.832 VND (khách sạn thu phí)
 • Thông tin phòng
 • VND
 • 2.381.305
 Số lượng phòng có hạn
 • Điều kiện đặt phòng
 • Không bao gồm trong giá phòng: Tax 213.127 VND (khách sạn thu phí), Thuế thành phố 446.495 VND (khách sạn thu phí), Phí dịch vụ 77.832 VND (khách sạn thu phí)
 • Thông tin phòng
 • VND
 • 2.381.305
 Số lượng phòng có hạn
 • Thanh toán cho khách sạn
 • Hủy đặt phòng miễn phí!
 • Không bao gồm trong giá phòng: Tax 236.808 VND (khách sạn thu phí), Thuế thành phố 446.495 VND (khách sạn thu phí), Phí dịch vụ 86.481 VND (khách sạn thu phí)
 • Thông tin phòng
 • VND
 • 2.645.895
 Số lượng phòng có hạn
 • Thanh toán cho khách sạn
 • Hủy đặt phòng miễn phí!
 • Không bao gồm trong giá phòng: Tax 236.808 VND (khách sạn thu phí), Thuế thành phố 446.495 VND (khách sạn thu phí), Phí dịch vụ 86.481 VND (khách sạn thu phí)
 • Thông tin phòng
 • VND
 • 2.645.895
 Số lượng phòng có hạn
 • Bao gồm bữa sáng
 • Thanh toán cho khách sạn
 • Hủy đặt phòng miễn phí!
 • Không bao gồm trong giá phòng: Tax 259.007 VND (khách sạn thu phí), Thuế thành phố 446.495 VND (khách sạn thu phí), Phí dịch vụ 94.587 VND (khách sạn thu phí)
 • Thông tin phòng
 • VND
 • 2.893.947
 Số lượng phòng có hạn
 • Bao gồm bữa sáng
 • Thanh toán cho khách sạn
 • Hủy đặt phòng miễn phí!
 • Không bao gồm trong giá phòng: Tax 288.608 VND (khách sạn thu phí), Thuế thành phố 446.495 VND (khách sạn thu phí), Phí dịch vụ 105.396 VND (khách sạn thu phí)
 • Thông tin phòng
 • VND
 • 3.224.684
 Số lượng phòng có hạn

Hyatt King Room with View

 • Điều kiện đặt phòng
 • Không bao gồm trong giá phòng: Tax 242.728 VND (khách sạn thu phí), Thuế thành phố 496.105 VND (khách sạn thu phí), Phí dịch vụ 88.641 VND (khách sạn thu phí)
 • Thông tin phòng
 • VND
 • 2.712.042
 Số lượng phòng có hạn
 • Điều kiện đặt phòng
 • Không bao gồm trong giá phòng: Tax 242.728 VND (khách sạn thu phí), Thuế thành phố 496.105 VND (khách sạn thu phí), Phí dịch vụ 88.641 VND (khách sạn thu phí)
 • Thông tin phòng
 • VND
 • 2.712.042
 Số lượng phòng có hạn
 • Thanh toán cho khách sạn
 • Hủy đặt phòng miễn phí!
 • Không bao gồm trong giá phòng: Tax 266.409 VND (khách sạn thu phí), Thuế thành phố 496.105 VND (khách sạn thu phí), Phí dịch vụ 97.290 VND (khách sạn thu phí)
 • Thông tin phòng
 • VND
 • 2.976.631
 Số lượng phòng có hạn
 • Thanh toán cho khách sạn
 • Hủy đặt phòng miễn phí!
 • Không bao gồm trong giá phòng: Tax 266.409 VND (khách sạn thu phí), Thuế thành phố 496.105 VND (khách sạn thu phí), Phí dịch vụ 97.290 VND (khách sạn thu phí)
 • Thông tin phòng
 • VND
 • 2.976.631
 Số lượng phòng có hạn
 • Bao gồm bữa sáng
 • Thanh toán cho khách sạn
 • Hủy đặt phòng miễn phí!
 • Không bao gồm trong giá phòng: Tax 288.608 VND (khách sạn thu phí), Thuế thành phố 496.105 VND (khách sạn thu phí), Phí dịch vụ 105.396 VND (khách sạn thu phí)
 • Thông tin phòng
 • VND
 • 3.224.684
 Số lượng phòng có hạn
 • Bao gồm bữa sáng
 • Thanh toán cho khách sạn
 • Hủy đặt phòng miễn phí!
 • Không bao gồm trong giá phòng: Tax 318.209 VND (khách sạn thu phí), Thuế thành phố 496.105 VND (khách sạn thu phí), Phí dịch vụ 116.208 VND (khách sạn thu phí)
 • Thông tin phòng
 • VND
 • 3.555.421
 Số lượng phòng có hạn

Phòng Hyatt có Giường cỡ King và Tầm nhìn ra Quang cảnh (Hyatt King Room with View)

Diện tích phòng:
25 m²
Giường:
1 Giường King
Hướng phòng:
Hồ Bơi
 • Thanh toán sau, với Agoda
 • Hủy đặt phòng miễn phí!
 • Không bao gồm trong giá phòng: Thuế khách sạn và phí dịch vụ 851.590 VND
 • Thông tin phòng
 • 4.299.579 VND
 • 2.938.349
 Số lượng phòng có hạn
 • Bao gồm bữa sáng
 • Thanh toán sau, với Agoda
 • Hủy đặt phòng miễn phí!
 • Không bao gồm trong giá phòng: Thuế khách sạn và phí dịch vụ 921.506 VND
 • Thông tin phòng
 • 4.299.579 VND
 • 3.183.222
 Số lượng phòng có hạn
 • Bao gồm bữa sáng
 • Thanh toán sau, với Agoda
 • Hủy đặt phòng miễn phí!
 • Không bao gồm trong giá phòng: Thuế khách sạn và phí dịch vụ 965.137 VND
 • Thông tin phòng
 • 4.299.579 VND
 • 3.510.215
 Số lượng phòng có hạn

Club King Room

 • Bao gồm bữa sáng
 • Điều kiện đặt phòng
 • Không bao gồm trong giá phòng: Tax 331.531 VND (khách sạn thu phí), Thuế thành phố 644.937 VND (khách sạn thu phí), Phí dịch vụ 121.073 VND (khách sạn thu phí)
 • Thông tin phòng
 • VND
 • 3.704.252
 Số lượng phòng có hạn
 • Bao gồm bữa sáng
 • Điều kiện đặt phòng
 • Không bao gồm trong giá phòng: Tax 331.531 VND (khách sạn thu phí), Thuế thành phố 644.937 VND (khách sạn thu phí), Phí dịch vụ 121.073 VND (khách sạn thu phí)
 • Thông tin phòng
 • VND
 • 3.704.252
 Số lượng phòng có hạn
 • Bao gồm bữa sáng
 • Thanh toán cho khách sạn
 • Hủy đặt phòng miễn phí!
 • Không bao gồm trong giá phòng: Tax 355.211 VND (khách sạn thu phí), Thuế thành phố 644.937 VND (khách sạn thu phí), Phí dịch vụ 129.722 VND (khách sạn thu phí)
 • Thông tin phòng
 • VND
 • 3.968.842
 Số lượng phòng có hạn
 • Bao gồm bữa sáng
 • Thanh toán cho khách sạn
 • Hủy đặt phòng miễn phí!
 • Không bao gồm trong giá phòng: Tax 355.211 VND (khách sạn thu phí), Thuế thành phố 644.937 VND (khách sạn thu phí), Phí dịch vụ 129.722 VND (khách sạn thu phí)
 • Thông tin phòng
 • VND
 • 3.968.842
 Số lượng phòng có hạn

Phòng Regency Club (Regency Club Room)

Diện tích phòng:
25 m²
Giường:
1 Giường King
Hướng phòng:
Vườn
 • Bao gồm bữa sáng
 • Thanh toán sau, với Agoda
 • Hủy đặt phòng miễn phí!
 • Không bao gồm trong giá phòng: Thuế khách sạn và phí dịch vụ 1.168.507 VND
 • Thông tin phòng
 • 4.961.052 VND
 • 3.917.468
 Số lượng phòng có hạn

Regency Suite King

 • Bao gồm bữa sáng
 • Điều kiện đặt phòng
 • Không bao gồm trong giá phòng: Tax 523.937 VND (khách sạn thu phí), Thuế thành phố 967.405 VND (khách sạn thu phí), Phí dịch vụ 191.338 VND (khách sạn thu phí)
 • Thông tin phòng
 • VND
 • 5.854.042
 Số lượng phòng có hạn
 • Bao gồm bữa sáng
 • Điều kiện đặt phòng
 • Không bao gồm trong giá phòng: Tax 523.937 VND (khách sạn thu phí), Thuế thành phố 967.405 VND (khách sạn thu phí), Phí dịch vụ 191.338 VND (khách sạn thu phí)
 • Thông tin phòng
 • VND
 • 5.854.042
 Số lượng phòng có hạn
 • Bao gồm bữa sáng
 • Thanh toán cho khách sạn
 • Hủy đặt phòng miễn phí!
 • Không bao gồm trong giá phòng: Tax 547.618 VND (khách sạn thu phí), Thuế thành phố 967.405 VND (khách sạn thu phí), Phí dịch vụ 199.987 VND (khách sạn thu phí)
 • Thông tin phòng
 • VND
 • 6.118.631
 Số lượng phòng có hạn
 • Bao gồm bữa sáng
 • Thanh toán cho khách sạn
 • Hủy đặt phòng miễn phí!
 • Không bao gồm trong giá phòng: Tax 547.618 VND (khách sạn thu phí), Thuế thành phố 967.405 VND (khách sạn thu phí), Phí dịch vụ 199.987 VND (khách sạn thu phí)
 • Thông tin phòng
 • VND
 • 6.118.631
 Số lượng phòng có hạn
 • Bao gồm bữa sáng
 • Điều kiện đặt phòng
 • Không bao gồm trong giá phòng: Tax 553.538 VND (khách sạn thu phí), Thuế thành phố 967.405 VND (khách sạn thu phí), Phí dịch vụ 202.146 VND (khách sạn thu phí)
 • Thông tin phòng
 • VND
 • 6.184.779
 Số lượng phòng có hạn
 • Bao gồm bữa sáng
 • Thanh toán cho khách sạn
 • Hủy đặt phòng miễn phí!
 • Không bao gồm trong giá phòng: Tax 577.218 VND (khách sạn thu phí), Thuế thành phố 967.405 VND (khách sạn thu phí), Phí dịch vụ 210.795 VND (khách sạn thu phí)
 • Thông tin phòng
 • VND
 • 6.449.368
 Số lượng phòng có hạn

Phòng Regency Suite giường King (Regency Suite King)

Diện tích phòng:
48 m²
Giường:
1 Giường King
Hướng phòng:
Vườn
 • Bao gồm bữa sáng
 • Thanh toán sau, với Agoda
 • Hủy đặt phòng miễn phí!
 • Không bao gồm trong giá phòng: Thuế khách sạn và phí dịch vụ 1.774.575 VND
 • Thông tin phòng
+
 • 6.945.473 VND
 • 6.039.699
 Số lượng phòng có hạn

Regency Suite with Terrace

 • Bao gồm bữa sáng
 • Thanh toán cho khách sạn
 • Hủy đặt phòng miễn phí!
 • Không bao gồm trong giá phòng: Tax 592.019 VND (khách sạn thu phí), Thuế thành phố 1.041.821 VND (khách sạn thu phí), Phí dịch vụ 216.199 VND (khách sạn thu phí)
 • Thông tin phòng
 • VND
 • 6.614.737
 Số lượng phòng có hạn
 • Bao gồm bữa sáng
 • Thanh toán cho khách sạn
 • Hủy đặt phòng miễn phí!
 • Không bao gồm trong giá phòng: Tax 592.019 VND (khách sạn thu phí), Thuế thành phố 1.041.821 VND (khách sạn thu phí), Phí dịch vụ 216.199 VND (khách sạn thu phí)
 • Thông tin phòng
 • VND
 • 6.614.737
 Số lượng phòng có hạn
 • Bao gồm bữa sáng
 • Thanh toán cho khách sạn
 • Hủy đặt phòng miễn phí!
 • Không bao gồm trong giá phòng: Tax 621.620 VND (khách sạn thu phí), Thuế thành phố 1.041.821 VND (khách sạn thu phí), Phí dịch vụ 227.011 VND (khách sạn thu phí)
 • Thông tin phòng
 • VND
 • 6.945.473
 Số lượng phòng có hạn

Regency Executive Suite

 • Bao gồm bữa sáng
 • Điều kiện đặt phòng
 • Không bao gồm trong giá phòng: Tax 597.939 VND (khách sạn thu phí), Thuế thành phố 1.091.432 VND (khách sạn thu phí), Phí dịch vụ 218.362 VND (khách sạn thu phí)
 • Thông tin phòng
 • VND
 • 6.680.884
 Số lượng phòng có hạn
 • Bao gồm bữa sáng
 • Điều kiện đặt phòng
 • Không bao gồm trong giá phòng: Tax 597.939 VND (khách sạn thu phí), Thuế thành phố 1.091.432 VND (khách sạn thu phí), Phí dịch vụ 218.362 VND (khách sạn thu phí)
 • Thông tin phòng
 • VND
 • 6.680.884
 Số lượng phòng có hạn
 • Bao gồm bữa sáng
 • Thanh toán cho khách sạn
 • Hủy đặt phòng miễn phí!
 • Không bao gồm trong giá phòng: Tax 621.620 VND (khách sạn thu phí), Thuế thành phố 1.091.432 VND (khách sạn thu phí), Phí dịch vụ 227.011 VND (khách sạn thu phí)
 • Thông tin phòng
 • VND
 • 6.945.473
 Số lượng phòng có hạn
 • Bao gồm bữa sáng
 • Thanh toán cho khách sạn
 • Hủy đặt phòng miễn phí!
 • Không bao gồm trong giá phòng: Tax 621.620 VND (khách sạn thu phí), Thuế thành phố 1.091.432 VND (khách sạn thu phí), Phí dịch vụ 227.011 VND (khách sạn thu phí)
 • Thông tin phòng
 • VND
 • 6.945.473
 Số lượng phòng có hạn
 • Bao gồm bữa sáng
 • Điều kiện đặt phòng
 • Không bao gồm trong giá phòng: Tax 627.540 VND (khách sạn thu phí), Thuế thành phố 1.091.432 VND (khách sạn thu phí), Phí dịch vụ 229.174 VND (khách sạn thu phí)
 • Thông tin phòng
 • VND
 • 7.011.621
 Số lượng phòng có hạn
 • Bao gồm bữa sáng
 • Thanh toán cho khách sạn
 • Hủy đặt phòng miễn phí!
 • Không bao gồm trong giá phòng: Tax 651.221 VND (khách sạn thu phí), Thuế thành phố 1.091.432 VND (khách sạn thu phí), Phí dịch vụ 237.823 VND (khách sạn thu phí)
 • Thông tin phòng
 • VND
 • 7.276.210
 Số lượng phòng có hạn

Phòng Regency Executive Suite (Regency Executive Suite)

Diện tích phòng:
53 m²
Giường:
1 Giường King
Hướng phòng:
Thành Phố
 • Bao gồm bữa sáng
 • Thanh toán sau, với Agoda
 • Hủy đặt phòng miễn phí!
 • Không bao gồm trong giá phòng: Thuế khách sạn và phí dịch vụ 2.007.678 VND
 • Thông tin phòng
+
 • 8.268.421 VND
 • 6.855.942
 Số lượng phòng có hạn

Premier Suite

 • Bao gồm bữa sáng
 • Thanh toán cho khách sạn
 • Hủy đặt phòng miễn phí!
 • Không bao gồm trong giá phòng: Tax 680.822 VND (khách sạn thu phí), Thuế thành phố 1.190.653 VND (khách sạn thu phí), Phí dịch vụ 248.631 VND (khách sạn thu phí)
 • Thông tin phòng
 • VND
 • 7.606.947
 Số lượng phòng có hạn
 • Bao gồm bữa sáng
 • Thanh toán cho khách sạn
 • Hủy đặt phòng miễn phí!
 • Không bao gồm trong giá phòng: Tax 680.822 VND (khách sạn thu phí), Thuế thành phố 1.190.653 VND (khách sạn thu phí), Phí dịch vụ 248.631 VND (khách sạn thu phí)
 • Thông tin phòng
 • VND
 • 7.606.947
 Số lượng phòng có hạn
 • Bao gồm bữa sáng
 • Thanh toán cho khách sạn
 • Hủy đặt phòng miễn phí!
 • Không bao gồm trong giá phòng: Tax 710.423 VND (khách sạn thu phí), Thuế thành phố 1.190.653 VND (khách sạn thu phí), Phí dịch vụ 259.443 VND (khách sạn thu phí)
 • Thông tin phòng
 • VND
 • 7.937.684
 Số lượng phòng có hạn
Không có phòng phù hợp với yêu cầu bạn chọn. Bạn có thể xem thêm các phòng khác bằng cách cập nhật lại chọn lọc.

Thông tin về Hyatt Regency Delhi Hotel

Mô tả

Tọa lạc ở vị trí đẹp của Nam Delhi, Hyatt Regency Delhi Hotel hưởng được rất nhiều lợi thế trong kinh doanh, mua sắm trung tâm của New Delhi and NCR. Khách sạn không quá xa trung tâm thành phố: chỉ cách 8.0 Km, và thông thường chỉ mất khoảng 20 phút để đến sân bay. Khách ở khách sạn có thể dạo bộ xunh quanh để ngắm các địa điểm thu hút hàng đầu của thành phố như : Đại sứf Hungary, Bảo tàng đường sắt Quốc gia, Hauz Khas Village Market Shopping Mall.

Hyatt Regency Delhi Hotel mang lại dịch vụ hoàn hảo, làm hài lòng cả những vị khách khó tính nhất với những tiện nghi sang trọng tuyệt vời. Khi nghỉ ngơi trong khách sạn tuyệt vời này, khách có thể tận hưởng Miễn phí Wi-fi tất cả các phòng, quầy lễ tân 24 giờ, dịch vụ phòng 24 giờ, tiện nghi cho người khuyết tật, thủ tục nhận phòng/trả phòng nhanh.

Hãy trải nghiệm qua các thiết bị phòng chất lượng cao cấp trong suốt thời gian bạn lưu lại. Một số phòng được trang bị Tivi màn hình phẳng, điện thoại trong phòng tắm, cafe hòa tan miễn phí, trà miễn phí, bao gối, giúp cho bạn phục hồi sức khỏe sau một ngày dài. Khách sạn mang lại phương tiện giải trí tuyệt vời như bồn tắm nước nóng, phòng thể dục, phòng xông hơi, hồ bơi ngoài trời, spa để làm cho chuyến đi của bạn thật khó quên. Cơ sở vật chất tốt và vị trí hoàn hảo làm cho Hyatt Regency Delhi Hotel trở thành nơi tuyệt vời để bạn tận hưởng kì nghỉ ở New Delhi and NCR.
Thêm Ẩn danh sách

Điểm đặc trưng

Tiện Nghi

 • báo chí
 • cho phép mang theo vật nuôi
 • cho thuê xe
 • cửa hàng lưu niệm
 • dịch vụ du lịch
 • dịch vụ giặt là
 • dịch vụ làm đẹp
 • dịch vụ phòng 24 giờ
 • dịch vụ trông trẻ
 • đưa đón sân bay
 • giặt khô
 • giữ hành lý
 • két sắt
 • nhà hàng
 • nhân viên hướng dẫn
 • phòng hút thuốc
 • phục vụ phòng
 • quán bar cạnh bể bơi
 • quán cà phê
 • quầy bar
 • quầy lễ tân 24 giờ
 • tầng cao cấp
 • thang máy
 • thiết bị phòng họp
 • thu đổi ngoại tệ
 • thủ tục nhận phòng/trả phòng nhanh
 • tiện nghi cho người khuyết tật
 • trung tâm hội nghị
 • tủ đựng đồ có khoá

Thể thao và giải trí

 • bồn tắm nước nóng
 • hồ bơi (trẻ em)
 • hồ bơi ngoài trời
 • massage
 • phòng tắm hơi
 • phòng thể dục
 • phòng xông hơi
 • spa
 • vườn

Internet

 • Miễn phí Wi-fi tất cả các phòng
 • Wi-Fi ở khu vực công cộng

Đậu xe

 • bãi đỗ xe
 • dịch vụ trông xe

Ngôn ngữ sử dụng

 • Tiếng Ấn Độ
 • Tiếng Anh
Thêm Ẩn danh sách

Chính Sách

Trẻ em và giường phụ
Em bé 0-1 tuổi Ở miễn phí nếu sử dụng giường sẵn có. Chú ý, nếu bạn cần cũi thì có thể phải trả thêm phí.
Trẻ em 2-4 tuổi Ở miễn phí nếu sử dụng giường sẵn có.
 • Khách trên 4 tuổi được coi là người lớn.
 • Giường phụ tùy thuộc vào loại phòng bạn đăng ký, xin vui lòng kiểm tra thông tin phòng để biết thêm chi tiết.
Khi đặt trên 5 phòng, chính sách và điều khoản bổ sung có thể được áp dụng.
Thêm Ẩn danh sách

Thông tin hữu ích

Điện áp trong phòng: 220
Khách sạn được trùng tu gần nhất vào năm: 2012
Khách sạn được xây vào năm: 1982
Khoảng cách tới sân bay: 16.0 Km
Khoảng cách từ trung tâm thành phố: 8.0 Km
Nhận phòng từ: 02:00 PM
Phí bữa sáng (áp dụng khi không bao gồm trong giá phòng): 1578 INR
Phí đưa đón sân bay: 3328 INR
Quầy tiếp tân mở cửa đến: 12:00 AM
Số lượng nhà hàng: 6
Số lượng phòng: 507
Số lượng quán bar: 2
Số tầng khách sạn: 7
Thời gian đến sân bay (phút): 20
Trả phòng đến: 11:00 AM
Thêm Ẩn danh sách

Ăn uống và Giải trí

Cafe

Cafe

Located on the lower lobby level overlooking a swimming pool with lush green surroundings, Café is a designer’s masterpiece that owes its creative genius to international hotel designers Bob Bilkey and Oscar Llinas of Bilkey Llinas. The magnificent design includes high ceilings inlaid with large, frameless tinted windows that brighten the area with natural light, while colossal pillars covered in travertine stand tall in a massive open hall set against a dark ebony-panelled background.

Sidewalk

Sidewalk

Sidewalk is the place to stop for a brief coffee break or a sweet interval.At this European-style bakery, guests can indulge in Chef Bungla’s selection of freshly baked cakes, exotic pastries, tarts, pralines and truffles, and an assortment of savouries and warm breads. What distinguishes Chef Bungla from others is his ability to play with every aspect of taste and texture that is well manifested in his splendid range of creations available at Sidewalk.

China Kitchen Bar

China Kitchen Bar

The China Kitchen Bar is an ideal place for after-office sundowners, a pre-dinner aperitif, an after-party hangout or a place for someone looking for desserts with champagne. In addition, the intimate set up of the bar invites you to host a get-together with close friends, plan private parties, or unwind with cocktails after a hectic meeting schedule.

Club Olympus Spa

Club Olympus Spa

Club Olympus, our wellness area is devoted to tranquility of body and soul. Apart from traditional massages, our expert attendants also offer holistic massages like reflexology, which are built upon the harmonious synthesis of many of today's most advanced techniques.

La Piazza

La Piazza

La Piazza, an authentic Italian restaurant, exudes warmth in its rustic surroundings that recreate the atmosphere of an Italian grotto. The overall feel of the restaurant is enhanced by the stone floor, wooden tables, white stippled walls, brick and wood ceilings, and lush greenery.Sunday brunches with Chef Alessandro Sandrolini are a lavish affair at La Piazza.Guests can enjoy chef’s tailor-made menu tastefully paired with red or white wine, prosecco and Belvedere Martinis. The outcome is a satisfied diner as this native from Tuscany in Italy, delivers his hard-won expertise to your plate with delicious flair and artistic presentation.

T.K'S Oriental Grill

T.K'S Oriental Grill

TK’s Oriental Grill welcomes diners to its earth-tinted wooden decor, specially designed terracotta crockery, coloured marble tabletops, paintings on the walls and gleaming grills. The overall feel is of a trendy venue enhanced by dramatic lighting. The restaurant offers Far Eastern cuisine, including Indonesian, Japanese and Thai specialties, with the Oriental grill lunch on Sundays featuring fresh sashimi, sushi and salads, along with champagne or sake.

Thêm Ẩn danh sách

Những nhận xét mới nhất của khách hàng

Xem nhận xét theo nhóm
Tất cả các nhận xét (147)

Đi công tác (74)

Du lịch cặp đôi (28)

Du lịch một mình (28)

Gia đình với trẻ nhỏ (5)

Gia đình với trẻ lớn (4)

Du lịch nhóm (8)

Tuyệt vời
8,3
Điều kiện vệ sinh khách sạn
8,6
Tiện nghi
9,2
Vị trí
8,0
Tiêu chuẩn/chất lượng phòng
8,6
Thái độ phục vụ
8,4
Đáng giá tiền
7,9
Thức ăn/Bữa ăn
8,4

9,6 Narendra B.
India
23 Tháng Tư 2016
Great stay
Stay was comfortable

8 SYAFRIZAL A.
Indonesia
08 Tháng Tư 2016
good
none

9,6 Marnie R.
Australia
15 Tháng Ba 2016
Good for kids, breakfast is fantastic
good for kids Breakfast is fantastic

9,7 Marinah M.
Singapore
16 Tháng Ba 2016
Excellent
Good location
Good location for business traveller

5 ALP B.
Australia
24 Tháng Giêng 2016
Poorly managed hotel
Wifi, bed
It's a poorly managed hotel. I stayed there last week with 3 colleagues on a business trip. The weather temperature went below 10 degrees, yet the central heating wasn't running. The rooms are very simple for the price you pay. I got provided an old ironing board (covered by a bed sheet instead of a proper cover) and iron after requesting it. The shower drain was blocked when I arrived at 9pm. They sent a technician. The technician gave up after 30 minutes. After half an hour I called the management to get an update. They tried to explain the problem with the clogged drainage. I told them that I am not interested in their maintenance issues. It's almost midnight and I need to have a shower and get some sleep before I start work tomorrow at 6am. They moved me to another room around midnight. Don't waste your money here.

9,7 SISTLA M.
India
30 Tháng Mười Hai 2015
Stay at Hyatt Regency
Very good location close to all places. Very good rooms. Good food.

8 Jayakrishnan R.
India
29 Tháng Mười Hai 2015
Hyatt Review
Very clean.
Food is too expensive. Around ₹3500 including tax for a dinner Buffet per person is too much Some of the reception staff can be behaving better to the guest. Some of them are very good

3,3 Rukmani A.
Sri Lanka
26 Tháng Mười Hai 2015
It was a memorable stay
The Duty Manager that night
The Duty Manager on duty on the Night of the 20th December 2015 made a difference between a memorable stay and a very unpleasant one

5,7 Lee F.
United Kingdom
24 Tháng Mười Hai 2015
joke of a hotel
nice rooms
From check-in our 3 day stay was a nightmare. Firstly our booking couldn't be found, we then had to move rooms 3 times as they were not what we had ordered. Staff didn't seem to care. We were regularly woken up in the middle of the night by loud guests and even housekeeping hoovering at 3am! This hotel does not deserve a 5 star rating. I won't be staying there again - there are better options in Delhi. Avoid!

8,7 Andrew K.
Canada
01 Tháng Mười Hai 2015
Nice lobby and amenities
Lobby, gym, staff

Thuế và lệ phí dịch vụ nói chung là chi phí mà Agoda trả lại cho nhà cung cấp hoặc được thu bởi các nhà cung cấp. Để biết thêm chi tiết, xin vui lòng đọc Điều khoản sử dụng của Agoda. Thuế và phí dịch vụ cũng có thể chứa các lệ phí mà Agoda giữ lại như phí vận hành quá trình xử lý đặt phòng.


;