arrow-up-icon Chọn chương trình thành viên của bạn để xem điểm

Thông báo giá phòng thấp hơn!

Giá tốt nhất vào ngày bạn chọn
04 Tháng Năm 2016 - 06 Tháng Năm 2016 | 2 đêm
Loại Phòng Tối Đa
Giá
phòng/đêm
SL
Ưu đãi giá tốt! Số lượng có hạn!
Phòng Hướng núi (Mountain View)
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế khách sạn 10%

+
4.020.225 2.871.589 VND
Điều kiện đặt phòng

Số lượng phòng có hạn
Phòng Hướng núi (Mountain View With Breakfast)
Bao gồm bữa sáng
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế khách sạn 10%

4.020.225 3.302.328 VND
Điều kiện đặt phòng

Số lượng phòng có hạn
Phòng Hướng núi (Mountain View With Breakfast)
Bao gồm bữa sáng
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế khách sạn 10%

+
4.020.225 3.733.066 VND
Điều kiện đặt phòng

Số lượng phòng có hạn
Mountain View Twin Room with Smartphone
Thanh toán tại khách sạn
Không bao gồm trong giá phòng:
Phí dịch vụ 10% (khách sạn thu phí)

2.871.590 VND
Điều kiện đặt phòng

Số lượng phòng có hạn
Mountain View Twin Room with Smartphone
Thanh toán tại khách sạn
Không bao gồm trong giá phòng:
Phí dịch vụ 10% (khách sạn thu phí)

2.871.590 VND
Điều kiện đặt phòng

Số lượng phòng có hạn
Mountain View Twin Room with Smartphone
Bao gồm bữa sáng
Thanh toán tại khách sạn
Không bao gồm trong giá phòng:
Phí dịch vụ 10% (khách sạn thu phí)

3.302.328 VND
Điều kiện đặt phòng

Số lượng phòng có hạn
Mountain View Twin Room with Smartphone
Bao gồm bữa sáng
Thanh toán tại khách sạn
Không bao gồm trong giá phòng:
Phí dịch vụ 10% (khách sạn thu phí)

3.733.066 VND
Điều kiện đặt phòng

Số lượng phòng có hạn
Mountain View King Room with Smartphone
Thanh toán tại khách sạn
Không bao gồm trong giá phòng:
Phí dịch vụ 10% (khách sạn thu phí)

2.871.590 VND
Điều kiện đặt phòng

Số lượng phòng có hạn
Mountain View King Room with Smartphone
Thanh toán tại khách sạn
Không bao gồm trong giá phòng:
Phí dịch vụ 10% (khách sạn thu phí)

2.871.590 VND
Điều kiện đặt phòng

Số lượng phòng có hạn
Mountain View King Room with Smartphone
Bao gồm bữa sáng
Thanh toán tại khách sạn
Không bao gồm trong giá phòng:
Phí dịch vụ 10% (khách sạn thu phí)

3.302.328 VND
Điều kiện đặt phòng

Số lượng phòng có hạn
Mountain View King Room with Smartphone
Bao gồm bữa sáng
Thanh toán tại khách sạn
Không bao gồm trong giá phòng:
Phí dịch vụ 10% (khách sạn thu phí)

3.733.066 VND
Điều kiện đặt phòng

Số lượng phòng có hạn
Phòng Hướng cảng (Harbour View)
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế khách sạn 10%

+
4.881.702 3.733.066 VND
Điều kiện đặt phòng

Số lượng phòng có hạn
Phòng Hướng cảng (Harbour View With Breakfast)
Bao gồm bữa sáng
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế khách sạn 10%

4.881.702 4.163.805 VND
Điều kiện đặt phòng

Số lượng phòng có hạn
Phòng Hướng cảng (Harbour View With Breakfast)
Bao gồm bữa sáng
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế khách sạn 10%

+
4.881.702 4.594.543 VND
Điều kiện đặt phòng

Số lượng phòng có hạn
Harbourview King Room with Smartphone
Thanh toán tại khách sạn
Không bao gồm trong giá phòng:
Phí dịch vụ 10% (khách sạn thu phí)

3.733.066 VND
Điều kiện đặt phòng

Số lượng phòng có hạn
Harbourview King Room with Smartphone
Thanh toán tại khách sạn
Không bao gồm trong giá phòng:
Phí dịch vụ 10% (khách sạn thu phí)

3.733.066 VND
Điều kiện đặt phòng

Số lượng phòng có hạn
Harbourview King Room with Smartphone
Bao gồm bữa sáng
Thanh toán tại khách sạn
Không bao gồm trong giá phòng:
Phí dịch vụ 10% (khách sạn thu phí)

4.163.805 VND
Điều kiện đặt phòng

Số lượng phòng có hạn
Harbourview King Room with Smartphone
Bao gồm bữa sáng
Thanh toán tại khách sạn
Không bao gồm trong giá phòng:
Phí dịch vụ 10% (khách sạn thu phí)

4.594.543 VND
Điều kiện đặt phòng

Số lượng phòng có hạn
Harbourview Twin Room with Smartphone
Thanh toán tại khách sạn
Không bao gồm trong giá phòng:
Phí dịch vụ 10% (khách sạn thu phí)

3.733.066 VND
Điều kiện đặt phòng

Số lượng phòng có hạn
Harbourview Twin Room with Smartphone
Thanh toán tại khách sạn
Không bao gồm trong giá phòng:
Phí dịch vụ 10% (khách sạn thu phí)

3.733.066 VND
Điều kiện đặt phòng

Số lượng phòng có hạn
Harbourview Twin Room with Smartphone
Bao gồm bữa sáng
Thanh toán tại khách sạn
Không bao gồm trong giá phòng:
Phí dịch vụ 10% (khách sạn thu phí)

4.163.805 VND
Điều kiện đặt phòng

Số lượng phòng có hạn
Harbourview Twin Room with Smartphone
Bao gồm bữa sáng
Thanh toán tại khách sạn
Không bao gồm trong giá phòng:
Phí dịch vụ 10% (khách sạn thu phí)

4.594.543 VND
Điều kiện đặt phòng

Số lượng phòng có hạn
Phòng Deluxe (Deluxe Room)
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế khách sạn 10%

+
8.614.768 4.594.543 VND
Điều kiện đặt phòng

Số lượng phòng có hạn
Phòng Club (Club Mountain View Room)
Bao gồm bữa sáng
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế khách sạn 10%

6.317.497 4.594.543 VND
Điều kiện đặt phòng

Số lượng phòng có hạn
Phòng Club (Club Mountain View Room)
Bao gồm bữa sáng
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế khách sạn 10%

+
6.317.497 5.456.020 VND
Điều kiện đặt phòng

Số lượng phòng có hạn
Club King Room with Smartphone
Bao gồm bữa sáng
Thanh toán tại khách sạn
Không bao gồm trong giá phòng:
Phí dịch vụ 10% (khách sạn thu phí)

4.594.543 VND
Điều kiện đặt phòng

Số lượng phòng có hạn
Club King Room with Smartphone
Bao gồm bữa sáng
Thanh toán tại khách sạn
Không bao gồm trong giá phòng:
Phí dịch vụ 10% (khách sạn thu phí)

5.456.020 VND
Điều kiện đặt phòng

Số lượng phòng có hạn
Deluxe King Room with Smartphone
Thanh toán tại khách sạn
Không bao gồm trong giá phòng:
Phí dịch vụ 10% (khách sạn thu phí)

4.594.543 VND
Điều kiện đặt phòng

Số lượng phòng có hạn
Deluxe King Room with Smartphone
Thanh toán tại khách sạn
Không bao gồm trong giá phòng:
Phí dịch vụ 10% (khách sạn thu phí)

4.594.543 VND
Điều kiện đặt phòng

Số lượng phòng có hạn
Deluxe King Room with Smartphone
Bao gồm bữa sáng
Thanh toán tại khách sạn
Không bao gồm trong giá phòng:
Phí dịch vụ 10% (khách sạn thu phí)

5.025.282 VND
Điều kiện đặt phòng

Số lượng phòng có hạn
Deluxe King Room with Smartphone
Bao gồm bữa sáng
Thanh toán tại khách sạn
Không bao gồm trong giá phòng:
Phí dịch vụ 10% (khách sạn thu phí)

5.456.020 VND
Điều kiện đặt phòng

Số lượng phòng có hạn
Club Harbourview Twin Room with Smartphone
Bao gồm bữa sáng
Thanh toán tại khách sạn
Không bao gồm trong giá phòng:
Phí dịch vụ 10% (khách sạn thu phí)

5.456.020 VND
Điều kiện đặt phòng

Số lượng phòng có hạn
Club Harbourview Twin Room with Smartphone
Bao gồm bữa sáng
Thanh toán tại khách sạn
Không bao gồm trong giá phòng:
Phí dịch vụ 10% (khách sạn thu phí)

6.317.497 VND
Điều kiện đặt phòng

Số lượng phòng có hạn
Club Harbourview King Room with Smartphone
Bao gồm bữa sáng
Thanh toán tại khách sạn
Không bao gồm trong giá phòng:
Phí dịch vụ 10% (khách sạn thu phí)

5.456.020 VND
Điều kiện đặt phòng

Số lượng phòng có hạn
Club Harbourview King Room with Smartphone
Bao gồm bữa sáng
Thanh toán tại khách sạn
Không bao gồm trong giá phòng:
Phí dịch vụ 10% (khách sạn thu phí)

6.317.497 VND
Điều kiện đặt phòng

Số lượng phòng có hạn
Phòng Executive 1 phòng ngủ (1-Bedroom Executive)
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế khách sạn 10%

+
7.466.132 6.317.497 VND
Điều kiện đặt phòng

Số lượng phòng có hạn
Executive One-Bedroom Suite with Smartphone
Thanh toán tại khách sạn
Không bao gồm trong giá phòng:
Phí dịch vụ 10% (khách sạn thu phí)

6.317.497 VND
Điều kiện đặt phòng

Số lượng phòng có hạn
Executive One-Bedroom Suite with Smartphone
Thanh toán tại khách sạn
Không bao gồm trong giá phòng:
Phí dịch vụ 10% (khách sạn thu phí)

6.317.497 VND
Điều kiện đặt phòng

Số lượng phòng có hạn
Executive One-Bedroom Suite with Smartphone
Bao gồm bữa sáng
Thanh toán tại khách sạn
Không bao gồm trong giá phòng:
Phí dịch vụ 10% (khách sạn thu phí)

6.748.235 VND
Điều kiện đặt phòng

Số lượng phòng có hạn
Executive One-Bedroom Suite with Smartphone
Bao gồm bữa sáng
Thanh toán tại khách sạn
Không bao gồm trong giá phòng:
Phí dịch vụ 10% (khách sạn thu phí)

7.178.974 VND
Điều kiện đặt phòng

Số lượng phòng có hạn
Phòng gia đình (4 người lớn) (Harbour View Interconnecting Room)
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế khách sạn 10%

+
18.091.013 7.466.132 VND
Điều kiện đặt phòng

Số lượng phòng có hạn
Executive One-Bedroom Harbourview Suite with Smartphone
Thanh toán tại khách sạn
Không bao gồm trong giá phòng:
Phí dịch vụ 10% (khách sạn thu phí)

7.753.291 VND
Điều kiện đặt phòng

Số lượng phòng có hạn
Executive One-Bedroom Harbourview Suite with Smartphone
Thanh toán tại khách sạn
Không bao gồm trong giá phòng:
Phí dịch vụ 10% (khách sạn thu phí)

7.753.291 VND
Điều kiện đặt phòng

Số lượng phòng có hạn
Executive One-Bedroom Harbourview Suite with Smartphone
Bao gồm bữa sáng
Thanh toán tại khách sạn
Không bao gồm trong giá phòng:
Phí dịch vụ 10% (khách sạn thu phí)

8.184.030 VND
Điều kiện đặt phòng

Số lượng phòng có hạn
Executive One-Bedroom Harbourview Suite with Smartphone
Bao gồm bữa sáng
Thanh toán tại khách sạn
Không bao gồm trong giá phòng:
Phí dịch vụ 10% (khách sạn thu phí)

8.614.768 VND
Điều kiện đặt phòng

Số lượng phòng có hạn
Suite (Regency Suite)
Bao gồm bữa sáng
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế khách sạn 10%

+
9.476.245 8.471.189 VND
Điều kiện đặt phòng

Số lượng phòng có hạn
Regency Suite with Club Access and Smartphone
Bao gồm bữa sáng
Thanh toán tại khách sạn
Không bao gồm trong giá phòng:
Phí dịch vụ 10% (khách sạn thu phí)

8.471.189 VND
Điều kiện đặt phòng

Số lượng phòng có hạn
Regency Suite with Club Access and Smartphone
Bao gồm bữa sáng
Thanh toán tại khách sạn
Không bao gồm trong giá phòng:
Phí dịch vụ 10% (khách sạn thu phí)

8.471.189 VND
Điều kiện đặt phòng

Số lượng phòng có hạn
Regency Harbour View Suite with Club Access and Smartphone
Bao gồm bữa sáng
Thanh toán tại khách sạn
Không bao gồm trong giá phòng:
Phí dịch vụ 10% (khách sạn thu phí)

9.906.984 VND
Điều kiện đặt phòng

Số lượng phòng có hạn
Regency Harbour View Suite with Club Access and Smartphone
Bao gồm bữa sáng
Thanh toán tại khách sạn
Không bao gồm trong giá phòng:
Phí dịch vụ 10% (khách sạn thu phí)

9.906.984 VND
Điều kiện đặt phòng

Số lượng phòng có hạn
Executive Two-Bedroom Suite with Smartphone
Thanh toán tại khách sạn
Không bao gồm trong giá phòng:
Phí dịch vụ 10% (khách sạn thu phí)

10.050.563 VND
Điều kiện đặt phòng

Số lượng phòng có hạn
Executive Two-Bedroom Suite with Smartphone
Thanh toán tại khách sạn
Không bao gồm trong giá phòng:
Phí dịch vụ 10% (khách sạn thu phí)

10.050.563 VND
Điều kiện đặt phòng

Số lượng phòng có hạn
Executive Two-Bedroom Suite with Smartphone
Thanh toán tại khách sạn
Không bao gồm trong giá phòng:
Phí dịch vụ 10% (khách sạn thu phí)

10.050.563 VND
Điều kiện đặt phòng

Số lượng phòng có hạn
Executive Two-Bedroom Suite with Smartphone
Thanh toán tại khách sạn
Không bao gồm trong giá phòng:
Phí dịch vụ 10% (khách sạn thu phí)

10.050.563 VND
Điều kiện đặt phòng

Số lượng phòng có hạn
Executive Two-Bedroom Suite with Smartphone
Bao gồm bữa sáng
Thanh toán tại khách sạn
Không bao gồm trong giá phòng:
Phí dịch vụ 10% (khách sạn thu phí)

10.481.301 VND
Điều kiện đặt phòng

Số lượng phòng có hạn
Executive Two-Bedroom Suite with Smartphone
Bao gồm bữa sáng
Thanh toán tại khách sạn
Không bao gồm trong giá phòng:
Phí dịch vụ 10% (khách sạn thu phí)

10.912.040 VND
Điều kiện đặt phòng

Số lượng phòng có hạn
Executive Two-Bedroom Suite with Smartphone
Bao gồm bữa sáng
Thanh toán tại khách sạn
Không bao gồm trong giá phòng:
Phí dịch vụ 10% (khách sạn thu phí)

11.342.778 VND
Điều kiện đặt phòng

Số lượng phòng có hạn
Executive Two-Bedroom Suite with Smartphone
Bao gồm bữa sáng
Thanh toán tại khách sạn
Không bao gồm trong giá phòng:
Phí dịch vụ 10% (khách sạn thu phí)

11.773.517 VND
Điều kiện đặt phòng

Số lượng phòng có hạn
Executive Two-Bedroom King Suite with with Smartphone
Thanh toán tại khách sạn
Không bao gồm trong giá phòng:
Phí dịch vụ 10% (khách sạn thu phí)

10.050.563 VND
Điều kiện đặt phòng

Số lượng phòng có hạn
Executive Two-Bedroom King Suite with with Smartphone
Thanh toán tại khách sạn
Không bao gồm trong giá phòng:
Phí dịch vụ 10% (khách sạn thu phí)

10.050.563 VND
Điều kiện đặt phòng

Số lượng phòng có hạn
Executive Two-Bedroom King Suite with with Smartphone
Thanh toán tại khách sạn
Không bao gồm trong giá phòng:
Phí dịch vụ 10% (khách sạn thu phí)

10.050.563 VND
Điều kiện đặt phòng

Số lượng phòng có hạn
Executive Two-Bedroom King Suite with with Smartphone
Thanh toán tại khách sạn
Không bao gồm trong giá phòng:
Phí dịch vụ 10% (khách sạn thu phí)

10.050.563 VND
Điều kiện đặt phòng

Số lượng phòng có hạn
Executive Two-Bedroom King Suite with with Smartphone
Bao gồm bữa sáng
Thanh toán tại khách sạn
Không bao gồm trong giá phòng:
Phí dịch vụ 10% (khách sạn thu phí)

10.481.301 VND
Điều kiện đặt phòng

Số lượng phòng có hạn
Executive Two-Bedroom King Suite with with Smartphone
Bao gồm bữa sáng
Thanh toán tại khách sạn
Không bao gồm trong giá phòng:
Phí dịch vụ 10% (khách sạn thu phí)

10.912.040 VND
Điều kiện đặt phòng

Số lượng phòng có hạn
Executive Two-Bedroom King Suite with with Smartphone
Bao gồm bữa sáng
Thanh toán tại khách sạn
Không bao gồm trong giá phòng:
Phí dịch vụ 10% (khách sạn thu phí)

11.342.778 VND
Điều kiện đặt phòng

Số lượng phòng có hạn
Executive Two-Bedroom King Suite with with Smartphone
Bao gồm bữa sáng
Thanh toán tại khách sạn
Không bao gồm trong giá phòng:
Phí dịch vụ 10% (khách sạn thu phí)

11.773.517 VND
Điều kiện đặt phòng

Số lượng phòng có hạn
Executive Two-Bedroom Twin Suite with with Smartphone
Thanh toán tại khách sạn
Không bao gồm trong giá phòng:
Phí dịch vụ 10% (khách sạn thu phí)

10.050.563 VND
Điều kiện đặt phòng

Số lượng phòng có hạn
Executive Two-Bedroom Twin Suite with with Smartphone
Thanh toán tại khách sạn
Không bao gồm trong giá phòng:
Phí dịch vụ 10% (khách sạn thu phí)

10.050.563 VND
Điều kiện đặt phòng

Số lượng phòng có hạn
Executive Two-Bedroom Twin Suite with with Smartphone
Thanh toán tại khách sạn
Không bao gồm trong giá phòng:
Phí dịch vụ 10% (khách sạn thu phí)

10.050.563 VND
Điều kiện đặt phòng

Số lượng phòng có hạn
Executive Two-Bedroom Twin Suite with with Smartphone
Thanh toán tại khách sạn
Không bao gồm trong giá phòng:
Phí dịch vụ 10% (khách sạn thu phí)

10.050.563 VND
Điều kiện đặt phòng

Số lượng phòng có hạn
Executive Two-Bedroom Twin Suite with with Smartphone
Bao gồm bữa sáng
Thanh toán tại khách sạn
Không bao gồm trong giá phòng:
Phí dịch vụ 10% (khách sạn thu phí)

10.481.301 VND
Điều kiện đặt phòng

Số lượng phòng có hạn
Executive Two-Bedroom Twin Suite with with Smartphone
Bao gồm bữa sáng
Thanh toán tại khách sạn
Không bao gồm trong giá phòng:
Phí dịch vụ 10% (khách sạn thu phí)

10.912.040 VND
Điều kiện đặt phòng

Số lượng phòng có hạn
Executive Two-Bedroom Twin Suite with with Smartphone
Bao gồm bữa sáng
Thanh toán tại khách sạn
Không bao gồm trong giá phòng:
Phí dịch vụ 10% (khách sạn thu phí)

11.342.778 VND
Điều kiện đặt phòng

Số lượng phòng có hạn
Executive Two-Bedroom Twin Suite with with Smartphone
Bao gồm bữa sáng
Thanh toán tại khách sạn
Không bao gồm trong giá phòng:
Phí dịch vụ 10% (khách sạn thu phí)

11.773.517 VND
Điều kiện đặt phòng

Số lượng phòng có hạn
Regency Executive Suite with Club Access and Smartphone
Bao gồm bữa sáng
Thanh toán tại khách sạn
Không bao gồm trong giá phòng:
Phí dịch vụ 10% (khách sạn thu phí)

20.101.126 VND
Điều kiện đặt phòng

Số lượng phòng có hạn
Regency Executive Suite with Club Access and Smartphone
Bao gồm bữa sáng
Thanh toán tại khách sạn
Không bao gồm trong giá phòng:
Phí dịch vụ 10% (khách sạn thu phí)

20.101.126 VND
Điều kiện đặt phòng

Số lượng phòng có hạn

Thông tin về Hyatt Regency Sha Tin Hotel

Mô tả

Hyatt Regency Sha Tin Hotel, tọa lạc tại khu vực Sha Tin, Hong Kong, là lựa chọn nổi tiếng dành cho khách du lịch. Từ đây, khách có thể dễ dàng tiếp cận được nét đẹp sống động của thành phố ở mọi góc cạnh. Mang dáng vẻ gần gũi và gần với Trường đua Sa Điền, Sha Tin Plaza, Câu lạc bộ Jockey Hong Kong làm cho khách sạn này có một vẻ đẹp quyến rũ đặc biệt.

Thiết bị và dịch vụ cung cấp bởi Hyatt Regency Sha Tin Hotel bảo đảm kì nghỉ dễ chịu cho du khách. Khách của khách sạn có thể tận hưởng tính năng tuyệt vời như Miễn phí Wi-fi tất cả các phòng, quầy lễ tân 24 giờ, dịch vụ phòng 24 giờ, tiện nghi cho người khuyết tật, giữ hành lý.

Chất lượng khách sạn Hyatt Regency Sha Tin Hotel được phản ánh qua mỗi phòng. Tivi màn hình phẳng, phòng tắm phụ, nhà vệ sinh phụ, điện thoại trong phòng tắm, giá treo quần áo là một số thiết bị mà bạn có thể sử dụng và hài lòng ở khách sạn này. bồn tắm nước nóng, phòng thể dục, phòng xông hơi, hồ bơi ngoài trời, spa của khách sạn là nơi lý tưởng để thư giãn và đổi gió sau một ngày bận rộn. Dù bạn đến để thư giãn hay làm gì, Hyatt Regency Sha Tin Hotel luôn là sự lựa chọn hoàn hảo cho kì nghỉ của bạn ở Hong Kong.
Thêm Ẩn danh sách

Điểm đặc trưng

Tiện Nghi

 • báo chí
 • cho thuê xe đạp
 • cửa hàng lưu niệm
 • dịch vụ du lịch
 • dịch vụ đưa đón
 • dịch vụ giặt là
 • dịch vụ phòng 24 giờ
 • dịch vụ trông trẻ
 • giặt khô
 • giữ hành lý
 • két sắt
 • nhà hàng
 • nhân viên hướng dẫn
 • phòng gia đình
 • phòng hút thuốc
 • phục vụ phòng
 • quán bar cạnh bể bơi
 • quán cà phê
 • quầy bar
 • quầy lễ tân 24 giờ
 • tầng cao cấp
 • thang máy
 • thiết bị phòng họp
 • thu đổi ngoại tệ
 • tiện nghi cho người khuyết tật
 • trung tâm hội nghị

Thể thao và giải trí

 • bồn tắm nước nóng
 • câu lạc bộ trẻ em
 • hồ bơi (trẻ em)
 • hồ bơi ngoài trời
 • khu vui chơi trẻ em
 • massage
 • phòng tắm hơi
 • phòng thể dục
 • phòng xông hơi
 • sân tennis
 • spa
 • vườn

Internet

 • Miễn phí Wi-fi tất cả các phòng
 • Wi-Fi ở khu vực công cộng

Đậu xe

 • bãi đỗ xe

Ngôn ngữ sử dụng

 • Tiếng Anh
 • Tiếng Nhật
 • Tiếng Trung Quốc (Quan Thoại)
 • Tiếng Trung Quốc (Quảng Đông)
Thêm Ẩn danh sách

Chính Sách

Khách sạn cung cấp dịch vụ xe đưa đón cho các khu vực lân cận. Xin vui lòng liên hệ khách sạn để biết thêm thông tin chi tiết.

Trẻ em và giường phụ
Trẻ em 0-12 tuổi Ở miễn phí nếu sử dụng giường sẵn có.
 • Giường phụ tùy thuộc vào loại phòng bạn đăng ký, xin vui lòng kiểm tra thông tin phòng để biết thêm chi tiết.
Khi đặt trên 5 phòng, chính sách và điều khoản bổ sung có thể được áp dụng.
Thêm Ẩn danh sách

Thông tin hữu ích

Điện áp trong phòng: 220
Khách sạn được xây vào năm: 2009
Nhận phòng từ: 02:00 PM
Phí giữ xe (theo ngày): 208 HKD
Phòng / tầng không hút thuốc: Yes
Số lượng nhà hàng: 3
Số lượng phòng: 559
Số lượng quán bar: 2
Số tầng khách sạn: 26
Thời gian đến sân bay (phút): 30
Trả phòng đến: 12:00 PM
Thêm Ẩn danh sách

Ăn uống và Giải trí

Cafe

Cafe

Cafe at lobby level presents buffets featuring Hong Kongs favorite steamed and wok-fried dishes; seasonal salads and seafood on ice; freshly baked pizza and pastas; as well as prime meat grilled a-la-minute. You may also try the freshly made desserts and baked pastries, with seasonal fruits and ice creams from the dessert kitchen.

Pool Bar

Pool Bar

Located adjacent to the outdoor swimming pool of the hotel, Pool Bar is surrounded by a natural green landscape with calming views of Kau To Shan mountains, offering light snacks, a variety of rejuvenating drinks and fine wines.

Patisserie

Patisserie

Located on the Lobby level, Patisserie offers an extensive selection of birthday cakes, pastries, breads, cookies and chocolates, complemented by a variety of fine wines, making it the perfect one-stop-shop for parties and special occasions. Limited seats are available.

Shatin 18

Shatin 18

Perhaps the best Chinese restaurant serving authentic Dongguan and northern Chinese cuisine. Signature items include Houjie pan-fried fish cakes, traditional Peking duck, homemade Chinese-style ice-creams and desserts. You may also choose to dine in one of the five private dining rooms for private gatherings.

Tin Tin Bar

Tin Tin Bar

Tin Tin Bar offers an extensive selection of unique mixed drinks and cocktails, single malt whiskys, vodkas, Champagne and signature pomelo cocktails, in a warm and contemporary setting, providing a classy yet relaxed atmosphere for pre- or post-dinner drinks in this cozy bar in Hong Kong.

Thêm Ẩn danh sách

Những nhận xét mới nhất của khách hàng

Xem nhận xét theo nhóm
Tất cả các nhận xét (3455)

Đi công tác (636)

Du lịch cặp đôi (1399)

Du lịch một mình (517)

Gia đình với trẻ nhỏ (410)

Gia đình với trẻ lớn (253)

Du lịch nhóm (240)

Tuyệt vời
8,4
Điều kiện vệ sinh khách sạn
9,0
Tiện nghi
8,4
Vị trí
7,5
Tiêu chuẩn/chất lượng phòng
8,8
Thái độ phục vụ
8,8
Đáng giá tiền
8,3
Thức ăn/Bữa ăn
7,8

9 tran T.
Vietnam
09 Tháng Mười Một 2015
nghỉ dưỡng tuyệt vời.
phòng đẹp, phong cảnh đẹp , thái độ phục vụ chu đáo
rat tuyệt

9,7 My D.
Vietnam
13 Tháng Năm 2015
tot
tot
tot

8,3 Chanh L.
United States of America
28 Tháng Sáu 2012
khach san dep ,nhan vien niem no,an can
quan canh dep,thoai mai,phu hop nghi duong
khach san tot ,moi thu deu ok.nhung di lai ,mua sam ,an uong thi bat tien vi phai di qua xa

9 THI P.
Vietnam
03 Tháng Sáu 2012
Khách sạn sạch sẽ, giá phòng hợp lý
Khách sạn yên tĩnh
Khách sạn không nằm ở trung tâm nhưng giao thông thuận tiện, đặc biệt là khu vực này rất yên tĩnh. Phòng lớn hơn so với các khách sạn khác ở Hồng Kông và rất sạch sẽ, thái độ phục vụ của nhân viên thân thiện. Giá phòng hợp lý nên lần tới tôi sẽ tiếp tục chọn khách sạn này.

2,3 NAM N.
Vietnam
18 Tháng Bảy 2011
Khách sạn đẹp
Yên tĩnh, sạch sẽ
Tuyệt vời, quá tuyệt vời, chúng tôi đã có kỳ nghĩ thú vị.

9,7 NAM N.
Vietnam
22 Tháng Bảy 2011
Khách sạn tuyệt với
Yên tĩnh, sạch sẽ
Tôi đã có kỳ nghĩ tuyệt với cùng với gia đình vợ và con tôi.

2,3 NAM N.
Vietnam
16 Tháng Bảy 2011
Khách sạn tuyệt với
Yên tĩnh, sạch sẽ
Tôi đã có kỳ nghĩ cùng gia đình thật vui vẽ, tuyệt với

10 Li M.
Hong Kong
03 Tháng Năm 2016
GOOD
GOOD

5,6 Paula K.
Singapore
01 Tháng Năm 2016
Recent Stay at Hyatt Regency Sha Tin
It is our first time to visit HongKong to celebrate my Husband and my Son's birthday. The airport transfer driver was very pleasant. He was very honest and knowledgeable. He was very professional as well. But the other guy who waiting for us at the airport, was talking on the phone and did not even put up his sign. I was the one who approached him and inquired. He STILL continued to talk on the phone which was rude. The location of the hotel is quite far from Central yet there is a MTR station outside the hotel so it helped a lot but not much food places to eat outside the hotel. The staff are mostly nice except for their front desk staffs. They were not as accommodating as we expected them to be, and they do not explain why we have to put in a deposit upon check in. My family paid FULL 2 months before so we were quite puzzled as to why the front desk guy was asking for a credit card, which they did not indicate in our email conversations prior to flying out. We do not carry credit cards with us so we felt upset as to why we asked to present one. We do not mind paying cash. I think it would be better that they set customer's expectations what need to be presented upon check in. Moving on, they allowed us to do an early check in, but upon entering our room, our bedsheets looks as if it was never changed from previous customers because it was very untidy. Our toilet was dirty and someone even did not flush the toilet! The toiletries were not complete. We requested for housekeeping to do another run on the room. They were very courteous and fast, barely speak english but were very helpful ladies. Upon booking for the rooms for 5 days, I requested for 2 birthday cakes to be setup on the beds upon arrival to surprise my husband and Son. They assured me that cakes will be provided and said they also offered it as complimentary even if I offered to pay for them. Upon reaching the room, the cakes were not there. I have to call in to have them deliver it and they d

8,8 TING C.
Hong Kong
30 Tháng Tư 2016
Clean and convenient
Good location and clean, Value for money. Restaurant was good and the pool is excellent

Thuế và lệ phí dịch vụ nói chung là chi phí mà Agoda trả lại cho nhà cung cấp hoặc được thu bởi các nhà cung cấp. Để biết thêm chi tiết, xin vui lòng đọc Điều khoản sử dụng của Agoda. Thuế và phí dịch vụ cũng có thể chứa các lệ phí mà Agoda giữ lại như phí vận hành quá trình xử lý đặt phòng.
;