arrow-up-icon Chọn chương trình thành viên của bạn để xem điểm

Thông báo giá phòng thấp hơn!

Giá tốt nhất vào ngày bạn chọn
02 Tháng Năm 2016 - 04 Tháng Năm 2016 | 2 đêm
Loại Phòng Tối Đa
Giá
phòng/đêm
SL
Ưu đãi giá tốt! Số lượng có hạn!
Tiêu Chuẩn (Standard With Handy Phone)
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế khách sạn 10%

4.741.421 VND
Điều kiện đặt phòng

Số lượng phòng có hạn
Tiêu Chuẩn Ưu đãi hấp dẫn (Standard With Handy Phone-HKD20 Breakfast Special)
Bao gồm bữa sáng
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế khách sạn 10%

4.830.241 VND
Điều kiện đặt phòng

Số lượng phòng có hạn
Tiêu Chuẩn Ưu đãi hấp dẫn (Standard With Handy Phone-HKD20 Breakfast Special)
Bao gồm bữa sáng
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế khách sạn 10%

4.856.364 VND
Điều kiện đặt phòng

Số lượng phòng có hạn
Twin Room with Smartphone
Thanh toán tại khách sạn
Không bao gồm trong giá phòng:
Phí dịch vụ 10% (khách sạn thu phí)

4.741.421 VND
Điều kiện đặt phòng

Số lượng phòng có hạn
Twin Room with Smartphone
Thanh toán tại khách sạn
Không bao gồm trong giá phòng:
Phí dịch vụ 10% (khách sạn thu phí)

4.741.421 VND
Điều kiện đặt phòng

Số lượng phòng có hạn
Twin Room with Smartphone
Bao gồm bữa sáng
Thanh toán tại khách sạn
Không bao gồm trong giá phòng:
Phí dịch vụ 10% (khách sạn thu phí)

4.798.893 VND
Điều kiện đặt phòng

Số lượng phòng có hạn
Twin Room with Smartphone
Bao gồm bữa sáng
Thanh toán tại khách sạn
Không bao gồm trong giá phòng:
Phí dịch vụ 10% (khách sạn thu phí)

4.856.364 VND
Điều kiện đặt phòng

Số lượng phòng có hạn
King Room with Smartphone
Thanh toán tại khách sạn
Không bao gồm trong giá phòng:
Phí dịch vụ 10% (khách sạn thu phí)

4.741.421 VND
Điều kiện đặt phòng

Số lượng phòng có hạn
King Room with Smartphone
Thanh toán tại khách sạn
Không bao gồm trong giá phòng:
Phí dịch vụ 10% (khách sạn thu phí)

4.741.421 VND
Điều kiện đặt phòng

Số lượng phòng có hạn
King Room with Smartphone
Bao gồm bữa sáng
Thanh toán tại khách sạn
Không bao gồm trong giá phòng:
Phí dịch vụ 10% (khách sạn thu phí)

4.798.893 VND
Điều kiện đặt phòng

Số lượng phòng có hạn
King Room with Smartphone
Bao gồm bữa sáng
Thanh toán tại khách sạn
Không bao gồm trong giá phòng:
Phí dịch vụ 10% (khách sạn thu phí)

4.856.364 VND
Điều kiện đặt phòng

Số lượng phòng có hạn
Deluxe (Deluxe With Handy Phone)
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế khách sạn 10%

5.172.459 VND
Điều kiện đặt phòng

Số lượng phòng có hạn
Delux Khuyến mãi hấp dẫn (Deluxewith Handy Phone-HKD20 Breakfast Special)
Bao gồm bữa sáng
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế khách sạn 10%

5.261.279 VND
Điều kiện đặt phòng

Số lượng phòng có hạn
Delux Khuyến mãi hấp dẫn (Deluxewith Handy Phone-HKD20 Breakfast Special)
Bao gồm bữa sáng
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế khách sạn 10%

5.287.402 VND
Điều kiện đặt phòng

Số lượng phòng có hạn
Deluxe Twin Room with Smartphone
Thanh toán tại khách sạn
Không bao gồm trong giá phòng:
Phí dịch vụ 10% (khách sạn thu phí)

5.172.459 VND
Điều kiện đặt phòng

Số lượng phòng có hạn
Deluxe Twin Room with Smartphone
Thanh toán tại khách sạn
Không bao gồm trong giá phòng:
Phí dịch vụ 10% (khách sạn thu phí)

5.172.459 VND
Điều kiện đặt phòng

Số lượng phòng có hạn
Deluxe Twin Room with Smartphone
Bao gồm bữa sáng
Thanh toán tại khách sạn
Không bao gồm trong giá phòng:
Phí dịch vụ 10% (khách sạn thu phí)

5.229.931 VND
Điều kiện đặt phòng

Số lượng phòng có hạn
Deluxe Twin Room with Smartphone
Bao gồm bữa sáng
Thanh toán tại khách sạn
Không bao gồm trong giá phòng:
Phí dịch vụ 10% (khách sạn thu phí)

5.287.403 VND
Điều kiện đặt phòng

Số lượng phòng có hạn
Deluxe King Room with Smartphone
Thanh toán tại khách sạn
Không bao gồm trong giá phòng:
Phí dịch vụ 10% (khách sạn thu phí)

5.172.459 VND
Điều kiện đặt phòng

Số lượng phòng có hạn
Deluxe King Room with Smartphone
Thanh toán tại khách sạn
Không bao gồm trong giá phòng:
Phí dịch vụ 10% (khách sạn thu phí)

5.172.459 VND
Điều kiện đặt phòng

Số lượng phòng có hạn
Deluxe King Room with Smartphone
Bao gồm bữa sáng
Thanh toán tại khách sạn
Không bao gồm trong giá phòng:
Phí dịch vụ 10% (khách sạn thu phí)

5.229.931 VND
Điều kiện đặt phòng

Số lượng phòng có hạn
Deluxe King Room with Smartphone
Bao gồm bữa sáng
Thanh toán tại khách sạn
Không bao gồm trong giá phòng:
Phí dịch vụ 10% (khách sạn thu phí)

5.287.403 VND
Điều kiện đặt phòng

Số lượng phòng có hạn
Phòng Premier Deluxe (Premier Deluxe Room)
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế khách sạn 10%

5.459.818 VND
Điều kiện đặt phòng

Chỉ còn lại 4 phòng!
Phòng Premier Deluxe (Premier Deluxe Room With HKD10 Breakfast Special)
Bao gồm bữa sáng
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế khách sạn 10%

5.548.638 VND
Điều kiện đặt phòng

Chỉ còn lại 4 phòng!
Phòng Premier Deluxe (Premier Deluxe Room With HKD10 Breakfast Special)
Bao gồm bữa sáng
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế khách sạn 10%

5.574.761 VND
Điều kiện đặt phòng

Chỉ còn lại 4 phòng!
Phòng Hướng cảng (Harbour View With Handy Phone)
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế khách sạn 10%

5.603.497 VND
Điều kiện đặt phòng

Chỉ còn lại 3 phòng!
Phòng Hướng cảng Ưu đãi hấp dẫn (Harbour View With Handy Phone-HKD20 Breakfast Special)
Bao gồm bữa sáng
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế khách sạn 10%

5.692.317 VND
Điều kiện đặt phòng

Chỉ còn lại 3 phòng!
Phòng Hướng cảng Ưu đãi hấp dẫn (Harbour View With Handy Phone-HKD20 Breakfast Special)
Bao gồm bữa sáng
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế khách sạn 10%

5.718.441 VND
Điều kiện đặt phòng

Chỉ còn lại 3 phòng!
Harbourview Twin Room with Smartphone
Thanh toán tại khách sạn
Không bao gồm trong giá phòng:
Phí dịch vụ 10% (khách sạn thu phí)

5.603.497 VND
Điều kiện đặt phòng

Số lượng phòng có hạn
Harbourview Twin Room with Smartphone
Thanh toán tại khách sạn
Không bao gồm trong giá phòng:
Phí dịch vụ 10% (khách sạn thu phí)

5.603.497 VND
Điều kiện đặt phòng

Số lượng phòng có hạn
Harbourview Twin Room with Smartphone
Bao gồm bữa sáng
Thanh toán tại khách sạn
Không bao gồm trong giá phòng:
Phí dịch vụ 10% (khách sạn thu phí)

5.660.969 VND
Điều kiện đặt phòng

Số lượng phòng có hạn
Harbourview Twin Room with Smartphone
Bao gồm bữa sáng
Thanh toán tại khách sạn
Không bao gồm trong giá phòng:
Phí dịch vụ 10% (khách sạn thu phí)

5.718.441 VND
Điều kiện đặt phòng

Số lượng phòng có hạn
Harbourview King Room with Smartphone
Thanh toán tại khách sạn
Không bao gồm trong giá phòng:
Phí dịch vụ 10% (khách sạn thu phí)

5.603.497 VND
Điều kiện đặt phòng

Số lượng phòng có hạn
Harbourview King Room with Smartphone
Thanh toán tại khách sạn
Không bao gồm trong giá phòng:
Phí dịch vụ 10% (khách sạn thu phí)

5.603.497 VND
Điều kiện đặt phòng

Số lượng phòng có hạn
Harbourview King Room with Smartphone
Bao gồm bữa sáng
Thanh toán tại khách sạn
Không bao gồm trong giá phòng:
Phí dịch vụ 10% (khách sạn thu phí)

5.660.969 VND
Điều kiện đặt phòng

Số lượng phòng có hạn
Harbourview King Room with Smartphone
Bao gồm bữa sáng
Thanh toán tại khách sạn
Không bao gồm trong giá phòng:
Phí dịch vụ 10% (khách sạn thu phí)

5.718.441 VND
Điều kiện đặt phòng

Số lượng phòng có hạn
Club King Room with Smartphone
Bao gồm bữa sáng
Thanh toán tại khách sạn
Không bao gồm trong giá phòng:
Phí dịch vụ 10% (khách sạn thu phí)

6.178.215 VND
Điều kiện đặt phòng

Số lượng phòng có hạn
Club King Room with Smartphone
Bao gồm bữa sáng
Thanh toán tại khách sạn
Không bao gồm trong giá phòng:
Phí dịch vụ 10% (khách sạn thu phí)

6.752.933 VND
Điều kiện đặt phòng

Số lượng phòng có hạn
Phòng Club (Regency Club With Handy Phone)
Bao gồm bữa sáng
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế khách sạn 10%

6.465.574 VND
Điều kiện đặt phòng

Chỉ còn lại 5 phòng!
Phòng Club (Regency Club With Handy Phone)
Bao gồm bữa sáng
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế khách sạn 10%

7.040.291 VND
Điều kiện đặt phòng

Chỉ còn lại 5 phòng!
Phòng Premier Deluxe (Premier Deluxe With Rollaway Bed )
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế khách sạn 10%

6.609.253 VND
Điều kiện đặt phòng

Chỉ còn lại 2 phòng!
Premier Deluxe Bao gồm bữa sáng (Premier Deluxe With Rollaway Bed & Breakfast Special)
Bao gồm bữa sáng
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế khách sạn 10%

6.781.668 VND
Điều kiện đặt phòng

Chỉ còn lại 2 phòng!
Phòng Club Hướng cảng biển (Club Harbour View King With Handy Phone)
Bao gồm bữa sáng
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế khách sạn 10%

7.040.291 VND
Điều kiện đặt phòng

Chỉ còn lại 3 phòng!
Phòng Club Hướng cảng biển (Club Harbour View King With Handy Phone)
Bao gồm bữa sáng
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế khách sạn 10%

7.615.009 VND
Điều kiện đặt phòng

Chỉ còn lại 3 phòng!
Suite (Regency Suite With Handy Phone)
Bao gồm bữa sáng
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế khách sạn 10%

8.189.727 VND
Điều kiện đặt phòng

Chỉ còn lại 5 phòng!
Regency Suite King with Club Access
Bao gồm bữa sáng
Thanh toán tại khách sạn
Không bao gồm trong giá phòng:
Phí dịch vụ 10% (khách sạn thu phí)

8.189.727 VND
Điều kiện đặt phòng

Số lượng phòng có hạn
Regency Suite King with Club Access
Bao gồm bữa sáng
Thanh toán tại khách sạn
Không bao gồm trong giá phòng:
Phí dịch vụ 10% (khách sạn thu phí)

8.189.727 VND
Điều kiện đặt phòng

Số lượng phòng có hạn
Phòng giường đôi và 1 giường phụ (Thuận tiện cho người ngồi xe lăn) (Regency King Room With Rollaway Bed)
Bao gồm bữa sáng
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế khách sạn 10%

9.339.162 VND
Điều kiện đặt phòng

Phòng cuối cùng của Agoda!

Thông tin về Hyatt Regency Tsim Sha Tsui Hotel

Mô tả

Khi đến thăm Hong Kong, bạn sẽ cảm thấy như đang ở nhà tại Hyatt Regency Tsim Sha Tsui Hotel, nơi có chất lượng tuyệt vời và dịch vụ chu đáo. Chỉ cách sân bay 34 km, nên từ sân bay rất dễ để đi đến khách sạn 5 sao này. Khách ở khách sạn có thể dạo bộ xunh quanh để ngắm các địa điểm thu hút hàng đầu của thành phố như : Nhà Chabad Cửu Long, Lãnh sự quán Senegal, Tòa nhà Chungking.

Hyatt Hotels nổi tiếng về chất lượng dịch vụ và đội ngũ nhân viên thân thiện, còn Hyatt Regency Tsim Sha Tsui Hotel cũng thành công như mong đợi. Miễn phí Wi-fi tất cả các phòng, máy photocopy, máy in, máy fax, quầy lễ tân 24 giờ chỉ là một vài trong số những thiết bị được lắp đặt tại Hyatt Regency Tsim Sha Tsui Hotel ngoài một số khách sạn khác trong thành phố.

Hãy trải nghiệm qua các thiết bị phòng chất lượng cao cấp trong suốt thời gian bạn lưu lại. Một số phòng được trang bị Tivi màn hình phẳng, điện thoại trong phòng tắm, thảm, giá treo quần áo, cafe hòa tan miễn phí, giúp cho bạn phục hồi sức khỏe sau một ngày dài. Khách sạn được trang bị cơ sở vật chất tuyệt vời, bao gồm phòng thể dục, hồ bơi ngoài trời, hồ bơi (trẻ em), vườn, giúp cho bạn thư giãn sau một ngày khám phá các sự kiện thú vị trong thành phố. Với vị trí lý tưởng và cơ sở vật chất thích hợp, Hyatt Regency Tsim Sha Tsui Hotel đạt được tiêu chuẩn ở mọi khía cạnh.
Thêm Ẩn danh sách

Điểm đặc trưng

Tiện Nghi

 • báo chí
 • cho thuê xe
 • cửa hàng lưu niệm
 • dịch vụ du lịch
 • dịch vụ giặt là
 • dịch vụ phòng 24 giờ
 • dịch vụ trông trẻ
 • đưa đón sân bay
 • giặt khô
 • két sắt
 • máy fax
 • máy in
 • máy photocopy
 • nhà hàng
 • nhân viên hướng dẫn
 • phòng hút thuốc
 • phục vụ phòng
 • quán cà phê
 • quầy bar
 • quầy lễ tân 24 giờ
 • tầng cao cấp
 • thang máy
 • thiết bị phòng họp
 • tiện nghi cho người khuyết tật

Thể thao và giải trí

 • hồ bơi (trẻ em)
 • hồ bơi ngoài trời
 • phòng thể dục
 • vườn

Internet

 • Miễn phí Wi-fi tất cả các phòng

Đậu xe

 • bãi đỗ xe
 • dịch vụ trông xe

Ngôn ngữ sử dụng

 • Tiếng Anh
 • Tiếng Trung Quốc (Quan Thoại)
 • Tiếng Trung Quốc (Quảng Đông)
Thêm Ẩn danh sách

Chính Sách

Trẻ em và giường phụ
Em bé 0-2 tuổi Ở miễn phí nếu sử dụng giường sẵn có. Chú ý, nếu bạn cần cũi thì có thể phải trả thêm phí.
Trẻ em 3-12 tuổi Ở miễn phí nếu sử dụng giường sẵn có.
 • Khách trên 12 tuổi được coi là người lớn.
 • Giường phụ tùy thuộc vào loại phòng bạn đăng ký, xin vui lòng kiểm tra thông tin phòng để biết thêm chi tiết.
Khi đặt trên 5 phòng, chính sách và điều khoản bổ sung có thể được áp dụng.
Thêm Ẩn danh sách

Thông tin hữu ích

Điện áp trong phòng: 220
Khách sạn được xây vào năm: 2009
Khoảng cách tới sân bay: 34 km
Nhận phòng từ: 02:00 PM
Phòng / tầng không hút thuốc: Yes
Số lượng nhà hàng: 3
Số lượng phòng: 381
Số lượng quán bar: 1
Số tầng khách sạn: 24
Thời gian đến sân bay (phút): 40
Trả phòng đến: 12:00 PM
Thêm Ẩn danh sách

Ăn uống và Giải trí

Chin Chin Bar

Chin Chin Bar

A comfortable bar with Chinese-style decor and an outdoor terrace, offering an array of beverages including single malt whiskies.

Hugo's

Hugo's

An authentic European fine dining restaurant serving traditional Western cuisine. Tableside cooking is its hallmark. The private dining room is also available for intimate gatherings.

The Chinese Restaurant

The Chinese Restaurant

Combines a modern art deco design masterfully blended with the essence of a traditional 1920s tea house and serves authentic Cantonese dishes. Two private rooms are also available.

Thêm Ẩn danh sách

Những nhận xét mới nhất của khách hàng

Xem nhận xét theo nhóm
Tất cả các nhận xét (1146)

Đi công tác (300)

Du lịch cặp đôi (345)

Du lịch một mình (124)

Gia đình với trẻ nhỏ (198)

Gia đình với trẻ lớn (106)

Du lịch nhóm (73)

Tuyệt vời
8,7
Điều kiện vệ sinh khách sạn
9,0
Tiện nghi
8,3
Vị trí
9,2
Tiêu chuẩn/chất lượng phòng
8,9
Thái độ phục vụ
8,8
Đáng giá tiền
8,0
Thức ăn/Bữa ăn
8,1

9 Quynh P.
Vietnam
14 Tháng Chín 2013
Tiện lợi, dễ chịu, thoải mái
Ngay cạnh 2 trạm MTR, trong trung tâm, gần nhiều hàng ăn và quán bar
Ưu điểm là vô cùng tiện lợi vì ngay dưới tầng hầm của khách sạn là 2 MTR chính của HK, vị trí khách sạn ở trung tâm,xung quanh rất nhiều hàng ăn địa phương, hairsalon, chỗ đổi tiền, siêu thị, quán bar. Phòng sạch sẽ, internet dây và wifi miễn phí, giường êm, phòng tắm thoải mái, dễ chịu, cửa sổ rộng. Nhược điểm: khách sạn nằm trong 1 toà building bao gồm cả shopping mall và ăn uống nên khách sạn chỉ có một vài tầng, sảnh cũng nằm ở tầng trên, phòng bé, view nhìn thấy cảng & biển nhưng bị chắn bởi một số toà nhà, bể bơi bình thường, phòng tập nhỏ, nói chung là tiện lợi nhưng ko được hoành tráng :)

7,7 KHANH L.
Vietnam
07 Tháng Năm 2012
Khách sạn đẹp, lịch sự, hiện đại
Địa điểm thuận tiện cho ăn uống, mua sắm
Phòng khách sạn rất hiện đại, đẹp, nhân viên phục vụ thái độ niềm nở. Ngay dưới khách sạn là khu shopping K11, gần trạm MTR, gần nhiều khu phố ăn uống, pub... Từ khách sạn rất tiện đi bộ ra Nathan Road và Canton road, nơi tập trung các khu mua sắm rộng lớn, nhiều nhãn hiệu từ sang trọng đến bình dân như LV, Gucci, Prada, Salvatore Ferragamo, H&M, Zara...

10 Kwok H.
Hong Kong
27 Tháng Tư 2016
Nice hotel
great hotel

7,6 Fe L.
Philippines
18 Tháng Tư 2016
Luxury hotel, big room
Luxury hotel, big room

8 Fe L.
Philippines
18 Tháng Tư 2016
luxury hotel, big room
luxury hotel, big room

10 Yi D.
Canada
06 Tháng Tư 2016
Best value for money
The breakfast was amazing too.nice partial ocean view. Inexpensive considering the location

6,8 Nawaf A.
Kuwait
06 Tháng Tư 2016
Good stay
Very expensive room service menu Not enough storage space or closet and bed not comfortable

8 Hsin L.
Taiwan
01 Tháng Ba 2016
Nice hotel
Good location

9,7 Chata S.
Thailand
29 Tháng Hai 2016
Worth the money
Great service, clean, comfort
Everything is great except the parma ham and smoke salmon that we had for breakfast. The parma ham was not in much good quality and the salmon was not fresh.

9,3 Wirintip S.
Thailand
24 Tháng Hai 2016
Great location, luxury hotel, big room
Great location, luxury hotel, big room
Great location, luxury hotel, big room

Thuế và lệ phí dịch vụ nói chung là chi phí mà Agoda trả lại cho nhà cung cấp hoặc được thu bởi các nhà cung cấp. Để biết thêm chi tiết, xin vui lòng đọc Điều khoản sử dụng của Agoda. Thuế và phí dịch vụ cũng có thể chứa các lệ phí mà Agoda giữ lại như phí vận hành quá trình xử lý đặt phòng.


;