CHÍNH SÁCH BẢO MẬT CỦA AGODA


Giới Thiệu

Cập nhật lần cuối vào ngày 14/08/2015

Agoda.com được sở hữu và điều hành bởi Công ty TNHH TN Agoda (“Agoda” hoặc “chúng tôi), một công ty được đăng ký tại Singapore. . Chính Sách Bảo Mật sau đây mô tả cách thức chúng tôi với vai trò là người kiểm soát dữ liệu sẽ thu thập, sử dụng, tiết lộ và xử lý thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập được từ các cá nhân (“Dữ Liệu Cá Nhân") có liên quan đến các dịch vụ của Agoda thông qua website www.agoda.com ("Trang Web"). Các tài liệu tham khảo cho Trang Web được coi là bao gồm các dẫn xuất của chúng, bao gồm nhưng không giới hạn các trình duyệt và các ứng dụng trên điện thoại di động. Bằng cách truy cập Trang Web, quý vị đồng ý với việc thu thập, sử dụng, tiết lộ và xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của quý vị như được mô tả trong Chính Sách Bảo Mật này.

Agoda có thể thường xuyên điều chỉnh lại Chính Sách Bảo Mật này để phù hợp với những thay đổi trong luật pháp, thông lệ thu thập và sử dụng Dữ Liệu Cá Nhân, các tính năng trên Trang Web của chúng tôi, hoặc những tiến bộ về công nghệ. Nếu chúng tôi đưa ra những điều chỉnh làm thay đổi cách thức thu thập hoặc sử dụng Dữ Liệu Cá Nhân của quý vị, những thay đổi đó sẽ được đăng tải trong Chính Sách Bảo Mật này và ngày có hiệu lực sẽ được thông báo ở đầu Chính Sách Bảo Mật này. Do vậy, quý vị nên xem lại Chính Sách Bảo Mật này định kỳ để cập nhật những chính sách và thông lệ mới nhất của chúng tôi. Agoda cũng sẽ đăng tải một cách rộng rãi những thay đổi quan trong như vậy trước khi áp dụng thay đổi. Nếu quý vị không đồng ý với bất kỳ thay đổi hoặc sửa đổi của Chính Sách Bảo Mật, xin vui lòng không tiếp tục sử dụng Trang Web. quý vị sẽ được coi là đã đồng ý với bất kỳ sửa đổi của Chính Sách Bảo Mật khi quý vị sử dụng Trang Web sau ngày có hiệu lực sửa đổi.

Thu Thập Thông Tin

Chúng tôi thu thập Dữ Liệu Cá nhân về quý vị mà quý vị cung cấp cho chúng tôi khi sử dụng Trang Web. Dữ Liệu Cá nhân có thể bao gồm tên, địa chỉ, số điện thoại, chi tiết thẻ tín dụng, địa chỉ e-mail, tên khách sạn, khách sạn, vị trí và/hoặc thời gian lưu trú của quý vị. Chúng tôi cũng thu thập thông tin định danh không mang tính cá nhân, đó là thông tin có thể được liên kết với Dữ Liệu Cá Nhân của quý vị, bao gồm tên đăng nhập, địa chỉ IP, dữ liệu địa lý, loại hệ điều hành, quốc tịch và mật khẩu, và các ưu tiên tìm kiếm liên quan đến những tìm kiếm cụ thể, cũng như những liên quan đến việc sử dụng dữ liệu chung từ Internet.

Bảo Vệ Dữ Liệu Cá Nhân Của Quý Vị

Để ngăn chặn truy cập trái phép, chúng tôi duy trì các quy trình vật lý, điện tử và tổ chức hợp lý để bảo vệ Dữ Liệu Cá Nhân khỏi bị huỷ hoại một cách vô tình hoặc phi pháp, hay bị mất mát, thay đổi một cách vô tình, hoặc bị tiết lộ và truy cập trái phép. Để bảo vệ các giao dịch thẻ tín dụng, hiện tại, Agoda.com đang sử dụng công nghệ Secure Socket Layer (SSL) để mã hoá thông tin thẻ tín dụng trong quá trình chuyển thông tin.

Cách Chúng Tôi Sử Dụng Thông Tin Thu Thập - Lưu thông tin thẻ tín dụng trong hệ thống

Chúng tôi sử dụng Dữ Liệu Cá nhân và thông tin khác được thu thập thông qua Trang Web (a) để đăng ký quý vị với Trang Web và tạo tài khoản sử dụng cho quý vị, (b) để cung cấp cho quý vị những dịch vụ theo yêu cầu (chủ yếu là để xử lý và xác nhận đặt phòng của quý vị với khách sạn) sau khi đã xác nhận thông tin của quý vị, (c) để cung cấp cho quý vị với các thông tin về dịch vụ của chúng tôi trên Trang Web hoặc trên các Trang Web khác và cần thiết để cung cấp dịch vụ được yêu cầu này, (d) để xây dựng các tính năng làm cho dịch vụ trên Trang Web dễ sử dụng hơn, (e) mục đích mang đến cho người dùng một trải nghiệm được cải tiến và các tối ưu hoá chung hoặc (f) để liên hệ với quý vị trong trường hợp xảy ra vấn đề với đặt phòng của quý vị. Điều này bao gồm các yêu cầu mua nhanh hơn, việc hỗ trợ khách hàng tốt hơn và việc thông báo kịp thời các dịch vụ mới và ưu đãi đặc biệt. Thỉnh thoảng, Agoda có thể liên hệ với quý vị để hỏi phản hồi về việc sử dụng Trang Web, nhằm giúp chúng tôi nâng cao chất lượng Trang Web, gởi các bảng tin thông báo, hoặc để cung cấp những chương trình tiết kiệm hoặc khuyến mãi đặc biệt cho quý vị với tư cách người dùng Trang Web nếu quý vị đã đồng ý nhận những thông tin như vậy. Nếu quý vị không thích nhận thông báo về các chương trình tiết kiệm hoặc khuyến mãi đặc biệt hoặc liên quan đến thông tin quảng cáo, quý vị có thể đơn giản chọn không tham gia (“unsubscribe”) bằng cách hồi âm cho Agoda thông qua đường dẫn được gởi trong những thông báo này bất kỳ lúc nào. Những email xác nhận và tin nhắn được gởi sau khi quý vị đặt phòng và email đánh giá của khách hàng được gởi sau khi quý vị trả phòng không phải là thông tin quảng cáo vì đó là một phần của quá trình đặt phòng của quý vị. Những email đó dùng để giúp quý vị nhận phòng và đánh giá khách sạn sau khi quý vị đã nghỉ nếu muốn. Quý vị vẫn có thể nhận được các email này, ngay cả khi quý vị đã chọn không nhận các thông tin quảng cáo của chúng tôi. Đánh giá của khách hàng hoàn toàn là việc không bắt buộc, nhưng sẽ giúp cho các khách hàng khác tham khảo thêm thông tin để đưa ra quyết định. Khi đăng nhập, Quý vị có thể lưu thông tin thẻ tín dụng vào tài khoản cá nhân để đặt phòng và thanh toán nhanh hơn. Thông tin thẻ tín dụng của Quý vị luôn được bảo mật bằng hệ thống mã hóa chắc chắn và Quý vị có thể đăng nhập vào tài khoản cá nhân của mình để xóa, chỉnh sửa hoặc thêm các tài khoản thẻ tín dụng khác. Vì lý do an toàn, số thẻ không thể được chỉnh sửa (nhưng có thể xóa thông tin thẻ). Khi xem thông tin thẻ tín dụng, chỉ hiển thị 4 chữ số cuối của thẻ. Xin lưu ý chúng tôi sẽ lưu 4 số cuối thẻ tín dụng của bạn một cách an toàn mỗi khi đặt phòng (điều này bắt buộc để quản lý yêu cầu hoàn tiền cho đặt phòng đó)

Chia Sẻ Dữ Liệu Cá Nhân

Agoda có thể chia sẻ Dữ Liệu Cá Nhân của Quý vị với nhà cung cấp như các khách sạn và các bên thứ ba khác mà chúng tôi đã chỉ định thay mặt chúng tôi thực hiện các dịch vụ như chương trình thành viên bên thứ ba, lưu trữ web, phân tích dữ liệu, tiếp thị (cũng trên các trang web của đối tác bên thứ ba), dịch vụ chăm sóc khách hàng, thanh toán thẻ tín dụng và các dịch vụ liên quan. Tất cả các bên thứ ba này bắt buộc phải duy trì tính an toàn và bảo mật của Dữ Liệu Cá Nhân, và chỉ được xử lý Dữ Liệu Cá Nhân theo hướng dẫn của chúng tôi.

Trong một số trường hợp, Agoda có thể yêu cầu quý vị giao dịch trực tiếp với một bên thứ ba để nhận dịch vụ, hoặc khi quý vị sử dụng Website để đặt phòng khách sạn hay để nhận dịch vụ khác (như là điểm thưởng chương trình thành viên bên thứ ba), chúng tôi có thể cung cấp Dữ Liệu Cá Nhân của quý vị cho khách sạn đó hoặc bên thứ ba có liên quan khác.

Agoda có thể giới thiệu các dịch vụ khác (cụ thể là "dịch vụ cộng thêm") để giúp bạn lên kế hoạch du lịch, nhận các quyền lợi nhất định (như nhận điểm thưởng từ chương trình thành viên bên thứ ba hoặc chương trình đổi dặm bay) hoặc cho các mục đích khác bạn có thể quan tâm. Những dịch vụ này được cung cấp bởi bên thứ ba. Như đã nói ở trên, các thông tin liên quan có thể được chia sẻ cho bên thứ ba để đảm bảo dịch vụ tối ưu.

Bảo vệ cho các tiết lộ được đề cập trong Chính Sách Bảo Mật này hoặc theo yêu cầu hoặc được phép của pháp luật trong bất kỳ có liên quan thẩm quyền như đã đề cập dưới đây và tiết lộ dữ liệu cá nhân của quý vị và các thông tin yêu cầu để hoàn thành đặt phòng của quý vị với các khách sạn có liên quan của sự lựa chọn của quý vị và chia sẻ một số dữ liệu cá nhân với các đối tác được lựa chọn nơi có liên quan (các chi tiết của quý vị sẽ được sử dụng cho mục đích báo cáo và phân tích), chúng tôi sẽ không tiết lộ dữ liệu cá nhân của quý vị cho các bên thứ ba mà không có sự đồng ý của quý vị. Tuy nhiên, chúng tôi bảo lưu quyền tiết lộ của quý vị Dữ liệu cá nhân (nhóm) các công ty chi nhánh của chúng tôi (trong và ngoài đất nước của quý vị), bao gồm cả nhân viên (nhóm) trực thuộc các công ty và các đại lý của chúng tôi đáng tin cậy và đại diện những người có quyền truy cập vào thông tin này với sự cho phép của chúng tôi và những người cần biết hoặc có quyền truy cập vào thông tin này để thực hiện các dịch vụ theo yêu cầu của quý vị (bao gồm cả các dịch vụ của khách hàng) và điều tra nội bộ (kiểm toán /kiểm tra việc tuân thủ quy định).

Tuân thủ pháp luật được áp dụng, Agoda có thể tiết lộ Dữ Liệu Cá Nhân để bảo vệ bản thân chúng tôi trước các trách nhiệm pháp lý, để đáp ứng yêu cầu làm chứng ở toà án, đáp ứng các quy trình pháp lý, các yêu cầu chính đáng, đảm bảo hoặc tương đương của nhân viên thi hành luật pháp, hoặc chính quyền để điều tra gian lận hoặc hành vi sai trái khác, hoặc theo các yêu cầu khác nếu cần thiết nhằm tuân thủ luật pháp hiện hành, bảo vệ lợi ích hợp pháp của chúng tôi hoặc người mua liên quan đến bất kỳ việc mua bán, bàn giao, hoặc chuyển nhượng một phần hay toàn bộ cơ sở kinh doanh hoặc công ty của chúng tôi. Áp dụng theo pháp luật, chúng tôi cũng có thể tiết lộ Dữ Liệu Cá Nhân để thi hành hoặc áp dụng các điều khoản và điều kiện áp dụng dịch vụ, hoặc để bảo vệ quyền, tài sản hoặc sự an toàn của Agoda, người dùng của chúng tôi hoặc đối tượng khác.

Trong những trường hợp mô tả ở trên, người nhận Dữ Liệu Cá Nhân có thể thuộc một hệ thống pháp luật có tiêu chuẩn về mức độ bảo vệ dữ liệu khác so với luật pháp ở đất nước của quý vị.

Chính Sách Của Chúng Tôi Về Các Cookie và Thẻ Trang

Khi vào Trang Web của chúng tôi, quý vị đồng ý với việc sử dụng cookie và thẻ như mô tả dưới đây. Trang Web của chúng tôi sử dụng cookie “tạm thời” và cookie “vĩnh viễn” cũng như Thẻ trang để thu thập và lưu trữ một số thông tin về quý vị. Mỗi Cookie là một mảnh nhỏ của dữ liệu được gửi vào máy tính của quý vị từ Trang Web và được lưu trữ trên ổ đĩa cứng của máy tính của quý vị. Một Thẻ trang là một mẫu mã số dùng để đọc và viết dữ liệu cookie. Cả cookie và Thẻ trang có thể từ Agoda hoặc từ phía đối tác thứ ba mà chúng tôi đã chọn để thực hiện. Cookie “tạm thời” sẽ biến mất khỏi máy tính của quý vị khi quý vị đóng trình duyệt. Cookie “vĩnh viễn” vẫn còn trên máy tính của quý vị sau khi trình duyệt đã đóng, nhưng có thể bị xóa bất cứ lúc nào thông qua Cài đặt trình duyệt của quý vị. Việc sử dụng Cookie và Thẻ trang này có thể khác nhau, và được mô tả trong phần liên quan dưới đây.

Không Tham Gia

Nếu quý vị muốn ngăn chặn trình duyệt của quý vị từ việc chấp nhận cookie, nếu quý vị muốn được thông báo bất cứ khi nào một cookie được lưu trữ trên máy tính của quý vị hoặc nếu quý vị muốn xóa các cookie từ máy tính của quý vị, hãy thực hiện những thay đổi cần thiết trong trình duyệt Internet của quý vị cài đặt, thường là theo các phần "Trợ giúp" hoặc "Internet Options". Nếu quý vị vô hiệu hóa hoặc xóa cookie trong cài đặt trình duyệt Internet của quý vị, quý vị có thể không được truy cập hoặc sử dụng các chức năng hoặc tính năng quan trọng của Trang Web này, và quý vị sẽ được yêu cầu nhập lại chi tiết đăng nhập. Xin lưu ý rằng việc không tham gia một cookie bên thứ ba (xem dưới đây) không có nghĩa là quý vị sẽ không còn nhận được hoặc dễ bị quảng cáo trực tuyến hoặc phân tích thị trường. Nó có nghĩa từ hệ thống mạng quý vị chọn không tham gia sẽ không còn gởi những quảng cáo phù hợp với sở thích và thói quen sử dụng web của quý vị. Cũng xin lưu ý rằng nếu bạn xóa tất cả các cookie trên trình duyệt của bạn, hoặc sử dụng một trình duyệt khác từ một chiếc máy tính khác, bạn sẽ cần phải hoàn thành các thủ tục không tham gia một lần nữa.

Thông Tin và Công Cụ Không Tham Gia

Nếu quý vị muốn có thêm thông tin về thực tế của việc thu thập thông tin của các công ty quảng cáo đối tác bên thứ ba và quý vị chọn không muốn các công ty đó sử dụng thông tin này, hoặc quý vị muốn không tham gia các chương trình quảng cáo trực tuyến có liên quan, quý vị có thể thực hiện các lựa chọn không tham gia dưới đây:

//www.networkadvertising.org/consumer/opt_out.asp;

Đối với ứng dụng di động, quý vị có thể sử dụng các công cụ sau đây:

//www.google.com/ads/preferences/html/intl/en/mobile-about.html;

//www.appsflyer.com/opt-out.

Để không tham gia các chương trình phân tích dữ liệu, quý vị có thể dùng các công cụ dưới đây:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en;

//www.microsoft.com/en-us/privacystatement/default.aspx;

https://help.yahoo.com/kb/SLN4525.html;

//help.yahoo.co.jp/common/sys/sys-26.html;

//www.baidu.com/duty/safe_control.html

Agoda có thể thêm vào các đường dẫn có liên quan thay đổi theo thời gian để hỗ trợ quyền cá nhân của quý vị..

Cookie, Thẻ Trang và Việc Sử Dụng Dữ Liệu

Agoda Cookies

Agoda sử dụng cookie “tạm thời” để giữ cho bạn đăng nhập trong suốt lượt viếng thăm của bạn đến Trang Web.

Agoda sử dụng cookie “vĩnh viễn” để “cá nhân hóa” Trang Web cho mỗi người dùng bằng cách ghi nhớ thông tin về chuyến viếng thăm của người sử dụng và các hoạt động trên Trang Web. Ví dụ, ngôn ngữ mà quý vị lựa chọn, các chi tiết đăng nhập để quý vị không cần phải nhập lại chúng khi truy cập lần tiếp theo vào Trang Web.

Agoda cũng sử dụng cookie “vĩnh viễn” hoặc Thẻ trang để phân tích hành vi lướt web của quý vị và sự truy cập của quý vị vào Trang Web cũng như các Trang Web khác cho phép chúng tôi cải thiện Trang Web và dịch vụ của chúng tôi và điều chỉnh quảng cáo của chúng tôi (qua email, trên Trang Web, và trên các trang web khác) theo sự quan tâm của người dùng. Những Cookie và Thẻ trang này thu thập thông tin về các trang quý vị truy cập trên Trang Web và các tìm kiếm quý vị thực hiện.

Phân Tích Trang Web

Công ty bên thứ ba có thể sử dụng cookie “vĩnh viễn” để phân tích hành vi lướt web của quý vị và việc truy cập của quý vị vào Trang Web cũng như các trang web khác cho phép chúng tôi cải tiến Trang Web và dịch vụ của chúng tôi. Nền tảng phân tích Trang Web có thể được sử dụng để thu thập các thông tin không xác định cho việc báo cáo như báo cáo số lần hiển thị quảng cáo, báo cáo nhân khẩu học, báo cáo về sự quan tâm của khách hàng. Để chọn không tham gia thu thập thông tin do các bên thứ ba cho các mục đích phân tích, xin vui lòng bấm vào một hoặc nhiều các liên kết của bên thứ ba ở phía trên mục “Công Cụ Không Tham Gia”.

Cookie và Thẻ Trang của Bên Thứ Ba

Công ty quảng cáo bên thứ ba của chúng tôi bên có thể đặt cookie hoặc Thẻ trang trên một số các trang mà quý vị truy cập trên Trang Web. Những cookie hoặc Thẻ trang này được thiết kế để thu thập những thông tin không được định danh cá nhân để phân tích sự quan tâm và tìm kiếm của quý vị khi truy cập vào Trang Web của chúng tôi để phục vụ cho việc thực hiện các quảng cáo phù hợp với sự quan tâm và tìm kiếm khi quý vị đang truy cập Trang Web của chúng tôi hoặc các trang web khác hoặc khi quý vị đang sử dụng các ứng dụng di động. Các thông tin không được định danh cá nhân được thu thập thông qua cookie và Thẻ trang có thể được chia sẻ với các bên thứ ba khác cho mục đích quản lý và định vị quảng cáo và để phân tích nghiên cứu thị trường. Thêm vào đó, chúng tôi có thể chia sẻ dữ liệu băm một chiều (không đọc) với đối tác bên thứ ba để sử dụng nhằm mục đích quảng cáo sản phẩm. Việc các đối tác bên thứ ba thường sử dụng thiết bị nhận dạng băm để tạo nên các quảng cáo thay đổi tùy theo mức độ ưu tiên của người dùng vào Trang Web. Nhờ đó, đối tác bên thứ ba có thể tạo nên các quảng cáo để hiển thị trên các trang web khác hoặc trên ứng dụng điện thoại di động.

Quảng Cáo

Agoda có thể sử dụng kết hợp cookie và thẻ trang ở trên để nâng cao trải nghiệm thú vị của quý vị tại Trang Web, ứng dụng dành cho điện thoại, và các quảng cáo của chúng tôi. Chúng tôi sử dụng phương pháp quảng cáo tìm kiếm và hiển thị để nâng cao chất lượng quảng cáo tốt hơn.

Trường hợp các quảng cáo khác có thể không yêu cầu sử dụng cookie hoặc thẻ trang, dữ liệu bên thứ ba được dùng để quyết định khi nào một quảng cáo của Agoda sẽ được hiển thị trên web.

Agoda đã có những nỗ lực không phải để thu thập, mà để ngăn chặn việc sử dụng thông tin cá nhân trong các giải pháp quảng cáo của bên thứ ba, trừ khi quý vị ủy quyền thực hiện. Để chọn không tham gia vào việc thu thập thông tin bởi bên thứ ba nhằm mục đích quảng cáo, vui lòng chọn một hoặc nhiều các liên kết bên thứ ba ở phía trên mục “Công Cụ Không Tham Gia”.

Quảng Cáo và Nội Dung Trên Các Trang Web Khác

Agoda sử dụng công cụ của bên thứ ba để phân phối các quảng cáo trên nhiều trang web khác nhau. Agoda không hỗ trợ cũng không xác nhận các mục tiêu, động cơ hoặc phát biểu nào của trang web được hiển thị trên quảng cáo của chúng tôi.

Cách Thức Quý Vị Có Thể Truy Cập hoặc Thay Đổi Thông Tin Định Danh Cá Nhân Của Mình

Nếu quý vị muốn cập nhật bất kỳ Dữ Liệu Cá Nhân nào mà quý vị đã cung cấp từ trước, hoặc muốn thực hiện bất kỳ quyền truy cập, sửa chữa, cải chính, xoá, hoặc quyền phản đối xử lý Dữ Liệu Cá Nhân theo luật pháp hiện hành, vui lòng liên hệ với Trang Hỗ trợ khách hànge của chúng tôi. Để bảo vệ quyền riêng tư và sự an toàn của quý vị, chúng tôi sẽ xác minh danh tính của quý vị trước khi cấp quyền truy cập hoặc thay đổi Dữ Liệu Cá Nhân của quý vị. Mọi yêu cầu truy cập Dữ Liệu Cá Nhân của quý vị sẽ được trả lời trong thời gian sớm nhất có thể. Quý vị cũng có thể phản đối việc xử lý các Dữ Liệu Cá Nhân của quý vị cho các mục đích quảng cáo và nghiên cứu thị trường cũng như điều tra lấy ý kiến. Chúng tôi có quyền thu phí hợp lý cho việc truy cập đó theo quy định của pháp luật.

Nếu quý vị cần liên lạc với Nhân viên Bảo vệ dữ liệu Agoda hoặc đại diện dịch vụ chăm sóc khách hàng về các vấn đề liên quan đến quyền bảo mật thông tin cá nhân qua email, xin vui lòng gửi emai tới:

privacy@agoda.com

Ngoài ra quý vị có thể gửi thư đăng ký tới nhân viên Bảo vệ dữ liệu của Agoda theo địa chỉ sau:

Agoda Company Pte. Ltd.
c/o Data Protection Officer
30 Cecil Street
Prudential Tower #19-08
Singapore 049712

Quý vị cũng có thể liên hệ với Nhân viên Bảo vệ dữ liệu của chúng tôi qua số điện thoại bên dưới:
+65 641 552 90 (Số điện thoại Singapore, áp dụng phí) hoặc bất kỳ số điện thoại mà chúng tôi cung cấp cho quý vị tùy theo thời điểm.

Ghi Chú Đặc Biệt Về Người Vị Thành Niên

Người dưới 18 tuổi không đủ điều kiện để sử dụng dịch vụ đặt phòng trên Trang Web của chúng tôi. Trẻ vị thành niên thường có thể đi cùng với cha mẹ, hoặc người bảo hộ hợp pháp, người đã đặt một chỗ ở, trừ trường hợp khác được nêu trong các chính sách khách sạn.

Ngôn ngữ

Chính Sách Bảo Mật này ban đầu đã được soạn thảo bằng tiếng Anh. Các bản dịch ra các ngôn ngữ khác chỉ có tác dụng mang đến sự thuận tiện cho quý vị. Trong trường hợp có xung đột giữa các phiên bản ngôn ngữ tiếng Anh và phiên bản dịch, phiên bản tiếng Anh sẽ được ưu tiên áp dụng.

Điều khoản sử dụng

Xin vui lòng tham khảo Điều khoản sử dụng Agoda để biết thêm chi tiết về cách sử dụng Trang Web của chúng tôi. Bảng Chính Sách Bảo Mật này là một phần không tách rời trong Điều khoản Sử dụng của chúng tôi.


Agoda là thành viên của Priceline Group, nhà cung cấp hàng đầu thế giới về dịch vụ du lịch trực tuyến & các dịch vụ có liên quan.

AS-AGWEB-3C07