arrow-up-icon Tích lũy điểm vào chương trình thành viên hiện có của bạn!

Giảm đến 30% với Ưu đãi nội bộ Agoda!

Ưu đãi tốt nhất vào ngày này:
01 Tháng Bảy 2016 - 03 Tháng Bảy 2016 | 2 đêm
Loại Phòng Ưu đãi và quyền lợi Tối Đa Giá
phòng/đêm
SL

Phòng Hướng biển (Sea View Room)

Ưu đãi giá tốt! Số lượng có hạn!
Diện tích phòng:
36 m²
Giường:
2 Giường đơn hay là 1 Giường đôi
Hướng phòng:
Biển
 • Giá thấp (Không hoàn tiền)
 • Không bao gồm trong giá phòng: Thuế khách sạn 10%, Phí dịch vụ 10%, Phí du lịch Dirham mỗi phòng 91.152 VND (khách sạn thu phí)
 • Thông tin phòng
 • 30.384.010
 • 2.592.430 VND
Ưu đãi phút cuối đặc biệt Giá phòng đã giảm 15%!
 Số lượng phòng có hạn
 • Bao gồm bữa sáng
 • Giá thấp (Không hoàn tiền)
 • Không bao gồm trong giá phòng: Thuế khách sạn 10%, Phí dịch vụ 10%, Phí du lịch Dirham mỗi phòng 91.152 VND (khách sạn thu phí)
 • Thông tin phòng
 • 30.384.010
 • 2.619.898 VND
Ưu đãi phút cuối đặc biệt Giá phòng đã giảm 15%!
 Số lượng phòng có hạn
 • Bao gồm bữa sáng
 • Giá thấp (Không hoàn tiền)
 • Không bao gồm trong giá phòng: Thuế khách sạn 10%, Phí dịch vụ 10%, Phí du lịch Dirham mỗi phòng 91.152 VND (khách sạn thu phí)
 • Thông tin phòng
 • 30.384.010
 • 2.952.583 VND
Ưu đãi phút cuối đặc biệt Giá phòng đã giảm 15%!
 Số lượng phòng có hạn
 • Thanh toán cho khách sạn
 • Điều kiện đặt phòng
 • Không bao gồm trong giá phòng: Thuế thành phố 461.837 VND (khách sạn thu phí), Phí dịch vụ 10% (khách sạn thu phí)
 • Thông tin phòng
 • 3.706.849 VND
 Số lượng phòng có hạn
 • Bao gồm bữa sáng
 • Thanh toán cho khách sạn
 • Điều kiện đặt phòng
 • Không bao gồm trong giá phòng: Thuế thành phố 492.221 VND (khách sạn thu phí), Phí dịch vụ 10% (khách sạn thu phí)
 • Thông tin phòng
 • 4.010.689 VND
 Số lượng phòng có hạn
 • Bao gồm bữa sáng
 • Thanh toán cho khách sạn
 • Điều kiện đặt phòng
 • Không bao gồm trong giá phòng: Thuế thành phố 522.605 VND (khách sạn thu phí), Phí dịch vụ 10% (khách sạn thu phí)
 • Thông tin phòng
 • 4.314.530 VND
 Số lượng phòng có hạn

Phòng Superior Hướng biển (Superior Sea View Room)

Diện tích phòng:
38 m²
Giường:
2 Giường đơn hay là 1 Giường King
Hướng phòng:
Biển
 • Giá thấp (Không hoàn tiền)
 • Không bao gồm trong giá phòng: Thuế khách sạn 10%, Phí dịch vụ 10%, Phí du lịch Dirham mỗi phòng 91.152 VND (khách sạn thu phí)
 • Thông tin phòng
 • 30.384.010
 • 3.035.755 VND
Ưu đãi phút cuối đặc biệt Giá phòng đã giảm 15%!
 Số lượng phòng có hạn
 • Bao gồm bữa sáng
 • Giá thấp (Không hoàn tiền)
 • Không bao gồm trong giá phòng: Thuế khách sạn 10%, Phí dịch vụ 10%, Phí du lịch Dirham mỗi phòng 91.152 VND (khách sạn thu phí)
 • Thông tin phòng
 • 30.384.010
 • 3.118.926 VND
Ưu đãi phút cuối đặc biệt Giá phòng đã giảm 15%!
 Số lượng phòng có hạn
 • Bao gồm bữa sáng
 • Giá thấp (Không hoàn tiền)
 • Không bao gồm trong giá phòng: Thuế khách sạn 10%, Phí dịch vụ 10%, Phí du lịch Dirham mỗi phòng 91.152 VND (khách sạn thu phí)
 • Thông tin phòng
 • 30.384.010
 • 3.451.612 VND
Ưu đãi phút cuối đặc biệt Giá phòng đã giảm 15%!
 Số lượng phòng có hạn
 • Thanh toán cho khách sạn
 • Điều kiện đặt phòng
 • Không bao gồm trong giá phòng: Thuế thành phố 534.759 VND (khách sạn thu phí), Phí dịch vụ 10% (khách sạn thu phí)
 • Thông tin phòng
 • 4.436.066 VND
 Số lượng phòng có hạn
 • Bao gồm bữa sáng
 • Thanh toán cho khách sạn
 • Điều kiện đặt phòng
 • Không bao gồm trong giá phòng: Thuế thành phố 565.143 VND (khách sạn thu phí), Phí dịch vụ 10% (khách sạn thu phí)
 • Thông tin phòng
 • 4.739.906 VND
 Số lượng phòng có hạn
 • Bao gồm bữa sáng
 • Thanh toán cho khách sạn
 • Điều kiện đặt phòng
 • Không bao gồm trong giá phòng: Thuế thành phố 595.527 VND (khách sạn thu phí), Phí dịch vụ 10% (khách sạn thu phí)
 • Thông tin phòng
 • 5.043.746 VND
 Số lượng phòng có hạn

Phòng Club Hướng biển (Club Sea View Room)

Diện tích phòng:
36 m²
Giường:
2 Giường đơn hay là 1 Giường đôi
Hướng phòng:
Biển
 • Bao gồm bữa sáng
 • Giá thấp (Không hoàn tiền)
 • Không bao gồm trong giá phòng: Thuế khách sạn 10%, Phí dịch vụ 10%, Phí du lịch Dirham mỗi phòng 91.152 VND (khách sạn thu phí)
 • Thông tin phòng
 • 36.460.811
 • 4.699.182 VND
Ưu đãi phút cuối đặc biệt Giá phòng đã giảm 15%!
 Số lượng phòng có hạn
 • Bao gồm bữa sáng
 • Giá thấp (Không hoàn tiền)
 • Không bao gồm trong giá phòng: Thuế khách sạn 10%, Phí dịch vụ 10%, Phí du lịch Dirham mỗi phòng 91.152 VND (khách sạn thu phí)
 • Thông tin phòng
 • 36.460.811
 • 5.031.868 VND
Ưu đãi phút cuối đặc biệt Giá phòng đã giảm 15%!
 Số lượng phòng có hạn
 • Bao gồm bữa sáng
 • Thanh toán cho khách sạn
 • Điều kiện đặt phòng
 • Không bao gồm trong giá phòng: Thuế thành phố 796.061 VND (khách sạn thu phí), Phí dịch vụ 10% (khách sạn thu phí)
 • Thông tin phòng
 • 7.049.090 VND
 Số lượng phòng có hạn
 • Bao gồm bữa sáng
 • Thanh toán cho khách sạn
 • Điều kiện đặt phòng
 • Không bao gồm trong giá phòng: Thuế thành phố 826.445 VND (khách sạn thu phí), Phí dịch vụ 10% (khách sạn thu phí)
 • Thông tin phòng
 • 7.352.931 VND
 Số lượng phòng có hạn

Phòng Junior Suite Hướng biển (Sea View Junior Suite)

Diện tích phòng:
55 m²
Giường:
2 Giường đơn hay là 1 Giường King
Hướng phòng:
Hướng Biển
 • Bao gồm bữa sáng
 • Giá thấp (Không hoàn tiền)
 • Không bao gồm trong giá phòng: Thuế khách sạn 10%, Phí dịch vụ 10%, Phí du lịch Dirham mỗi phòng 91.152 VND (khách sạn thu phí)
 • Thông tin phòng
 • 48.614.415
 • 5.530.896 VND
Ưu đãi phút cuối đặc biệt Giá phòng đã giảm 15%!
 Chỉ còn lại 4 phòng!
 • Bao gồm bữa sáng
 • Giá thấp (Không hoàn tiền)
 • Không bao gồm trong giá phòng: Thuế khách sạn 10%, Phí dịch vụ 10%, Phí du lịch Dirham mỗi phòng 91.152 VND (khách sạn thu phí)
 • Thông tin phòng
+
 • 48.614.415
 • 5.863.581 VND
Ưu đãi phút cuối đặc biệt Giá phòng đã giảm 15%!
 Chỉ còn lại 4 phòng!
 • Bao gồm bữa sáng
 • Thanh toán cho khách sạn
 • Điều kiện đặt phòng
 • Không bao gồm trong giá phòng: Thuế thành phố 1.008.749 VND (khách sạn thu phí), Phí dịch vụ 10% (khách sạn thu phí)
 • Thông tin phòng
 • 8.264.451 VND
 Chỉ còn lại 4 phòng!
 • Bao gồm bữa sáng
 • Thanh toán cho khách sạn
 • Điều kiện đặt phòng
 • Không bao gồm trong giá phòng: Thuế thành phố 1.039.133 VND (khách sạn thu phí), Phí dịch vụ 10% (khách sạn thu phí)
 • Thông tin phòng
 • 8.568.291 VND
 Chỉ còn lại 4 phòng!

Phòng gia đình Hướng biển (Family Sea View Room)

Diện tích phòng:
75 m²
Giường:
2 Giường đơn hay là 1 Giường đôi
Hướng phòng:
Biển
 • Bao gồm bữa sáng
 • Giá thấp (Không hoàn tiền)
 • Không bao gồm trong giá phòng: Thuế khách sạn 10%, Phí dịch vụ 10%, Phí du lịch Dirham mỗi phòng 91.152 VND (khách sạn thu phí)
 • Thông tin phòng
 • 48.614.415
 • 7.194.323 VND
Ưu đãi phút cuối đặc biệt Giá phòng đã giảm 15%!
 Số lượng phòng có hạn
 • Bao gồm bữa sáng
 • Giá thấp (Không hoàn tiền)
 • Không bao gồm trong giá phòng: Thuế khách sạn 10%, Phí dịch vụ 10%, Phí du lịch Dirham mỗi phòng 91.152 VND (khách sạn thu phí)
 • Thông tin phòng
+
 • 48.614.415
 • 7.527.008 VND
Ưu đãi phút cuối đặc biệt Giá phòng đã giảm 15%!
 Số lượng phòng có hạn
 • Bao gồm bữa sáng
 • Thanh toán cho khách sạn
 • Điều kiện đặt phòng
 • Không bao gồm trong giá phòng: Thuế thành phố 1.312.589 VND (khách sạn thu phí), Phí dịch vụ 10% (khách sạn thu phí)
 • Thông tin phòng
 • 11.302.852 VND
 Số lượng phòng có hạn
 • Bao gồm bữa sáng
 • Thanh toán cho khách sạn
 • Điều kiện đặt phòng
 • Không bao gồm trong giá phòng: Thuế thành phố 1.342.973 VND (khách sạn thu phí), Phí dịch vụ 10% (khách sạn thu phí)
 • Thông tin phòng
 • 11.606.692 VND
 Số lượng phòng có hạn
Không có phòng phù hợp với yêu cầu bạn chọn. Bạn có thể xem thêm các phòng khác bằng cách cập nhật lại chọn lọc.

Thông tin về JA Ocean View Hotel

Mô tả

Nằm ở vị trí thuận lợi trong Dubai Marina, JA Ocean View Hotel là một điểm lý tưởng để khởi hành chuyến du ngoạn của bạn ở Dubai. Chỉ cách những hoạt động thú vị ở trung tâm thành phố khoảng 40. Km. Với những điểm du lịch chính của thành phố như Câu lạc bộ du thuyền Marina Dubai, Jumeirah Walk , Khu phức hợp biển Jumeirah khá gần, khách tham quan khi đến khách sạn đều rất hài lòng với vị trí này của khách sạn.

Hãy tận hưởng hết vô số dịch vụ và tiện nghi không gì sánh được ở khách sạn Dubai này. Khách sạn đem đến sự tiếp cận hàng loạt dịch vụ như miễn phí wifi tất cả các phòng, quầy lễ tân 24 giờ, dịch vụ phòng 24 giờ, tiện nghi cho người khuyết tật, giữ hành lý.

Chất lượng khách sạn JA Ocean View Hotel được phản ánh qua mỗi phòng. tủ đồ có khoá, trà miễn phí, khăn tắm, dép, cafe hòa tan miễn phí là một số thiết bị mà bạn có thể sử dụng và hài lòng ở khách sạn này. Những phương tiện giải trí của khách sạn bao gồm bồn tắm nước nóng, phòng thể dục, phòng sauna, hồ bơi ngoài trời, spa được thiết kế để đem đến cho bạn sự thư giãn thoải mái. JA Ocean View Hotel là nơi bạn có thể dừng chân ở một khách sạn chất lượng tại Dubai.
Thêm Ẩn danh sách

Điểm đặc trưng

Internet

 • miễn phí wifi tất cả các phòng
 • wifi công cộng

Phương tiện đi lại

 • bãi đậu xe có nhân viên
 • bãi đậu xe
 • đưa đón sân bay
 • xe đưa đón

Phòng thể thao & giải trí

 • phòng thể dục
 • phòng sauna
 • spa
 • massage
 • phòng tắm hơi

Bơi lội & ngâm bồn

 • bồn tắm nước nóng
 • hồ bơi ngoài trời

Dành cho trẻ em

 • câu lạc bộ trẻ em
 • hồ bơi (trẻ em)

Ăn uống

 • dịch vụ phòng 24 giờ
 • phục vụ phòng
 • nhà hàng
 • quán cà phê
 • quán bar cạnh hồ bơi
 • quầy bar

Dịch vụ vệ sinh

 • dịch vụ giặt là
 • giặt khô

Dịch vụ khách hàng

 • giữ hành lý
 • dịch vụ trông trẻ
 • báo chí
 • tour du lịch
 • nhân viên hướng dẫn

Tiện nghi tại chỗ

 • tiện nghi cho người khuyết tật
 • phòng gia đình
 • thang máy
 • tầng phòng executive
 • dịch vụ làm đẹp
 • cửa hàng lưu niệm
 • khu vực hút thuốc

Sức khỏe và an ninh

 • quầy lễ tân 24 giờ
 • két sắt

Dịch vụ văn phòng & đổi tiền

 • thiết bị phòng họp
 • trung tâm văn phòng
 • thu đổi ngoại tệ

Ngôn ngữ sử dụng

 • Tiếng Anh
 • Tiếng Ả Rập
 • Tiếng Trung Quốc (Quan Thoại)
 • Tiếng Hà Lan
 • Tiếng Phillipines
 • Tiếng Pháp
 • Tiếng Đức
 • Tiếng Ấn Độ
 • Tiếng Indonesia
 • Tiếng Ý
 • Tiếng Nepal
 • Tiếng Bồ Đào Nha
 • Tiếng Nga
 • Tiếng Tây Ban Nha
 • Tiếng Tamil
 • Tiếng Ukraina
Thêm Ẩn danh sách

Chính Sách

Thuế du lịch sẽ được thu trực tiếp tại khách sạn.

Trẻ em và giường phụ
Em bé 0-3 tuổi Ở miễn phí nếu sử dụng giường sẵn có. Chú ý, nếu bạn cần cũi thì có thể phải trả thêm phí.
Trẻ em 4-11 tuổi Ở miễn phí nếu sử dụng giường sẵn có.
 • Khách trên 11 tuổi được coi là người lớn.
 • Giường phụ tùy thuộc vào loại phòng bạn đăng ký, xin vui lòng kiểm tra thông tin phòng để biết thêm chi tiết.
Khi đặt trên 5 phòng, chính sách và điều khoản bổ sung có thể được áp dụng.
Thêm Ẩn danh sách

Thông tin hữu ích

Khách sạn được xây vào năm: 2012
Khoảng cách tới sân bay: 45. Km
Khoảng cách từ trung tâm thành phố: 40. Km
Nhận phòng từ: 3:00 PM
Phí đưa đón sân bay: 200 AED
Số lượng nhà hàng: 6
Số lượng phòng: 342
Thời gian đến sân bay (phút): 41
Trả phòng đến: 12:00 PM
Thêm Ẩn danh sách

Ăn uống và Giải trí

Caffe Via

Caffe Via

Caff Via even offers a Grab & Go service known as Grabavia, where you can rush in during a busy day and quickly get your pizza and coffee to go. Located in JA Ocean View Hotel on The Walk in Dubai Marina, Caff Via is the new kid on the block. Serving freshly made pizza by the slice and premium coffee, Caff Via is an Italian themed coffee shop, open 24 hours. So you can always expect a fresh cup any time, day or night! Caffe Via is open 24 hours a day, seven days a week.

Girders Sports Bar

Girders Sports Bar

Girders is the newest sports bar on The Walk featuring a traditionally British menu with a nod toward Gaelic delicacies. Located within the newly opened JA Ocean View Hotel, Girders is a jaunt back to Britain where quiz nights bring back memories and our screens show sports history in the making. Where theres a special night for the ladies AND the lads! Where you can grab a quick bite to eat or spend the entire evening.Hours of Operation Seven days a week Sunday - Thursday: 4pm until 3am Friday: 12pm 3am (12pm 4pm Brunch only) Saturday: 11am -3am (Big British Breakfast from 11am)

Le Rivage Restaurant

Le Rivage Restaurant

The restaurant is located on the ground floor of JA Ocean View Hotel with views out over the walk and towards the sea. It operates as the main outlet of the hotel, catering primarily towards in-house guests, with additional capacity for outside guests. The restaurant has a modern French Brassiere interior feel with a market caf concept, serving breakfast, lunch and dinner. The emphasis of the restaurant is placed on visual food displays in the live theatrical front of house show kitchens, offering the freshest produce for each meal period. The menu selection changes throughout the year, tailored towards the needs of our guests.Hours Of Operation: Seven days a week: 6.30am until 11pm Breakfast - 6.30am until 11am Lunch - 12.30pm until 3.30pm Dinner - 6.30pm until 11pm Friday Brunch - 12.30pm - 4pm

Deck Poolside Restaurant

Deck Poolside Restaurant

Situated on the 3rd floor of the JA Ocean View Hotel, The Deck is a family friendly, al fresco, poolside restaurant through the day and transforms into Sehr Al Bahar, a unique Arabic dining destination, after sunset. Spend a relaxing day by the infinity pool with spectacular views to the sea and offers a perfect vantage point for people watching along JBR - The Walk or a perfect spot for a refreshing beverage or delicious lunch or light snack, whilst soaking up the sun.Dress code: casual and flip flops are the standard dress code. Hours of Operation Pool timings - 7am until 7pm Pool bar 7am until 02:00pm (alcohol service from midday) Lunch - 12:30pm until 3:30pm Shisha 3.00pm until 2.00am

Coral Executive Lounge

Coral Executive Lounge

The Coral Lounge (club executive lounge) is set on the 24th floor, overlooking the vast sea. The lounge caters to our Executive Club members and Suites, those wanting a private and upmarket getaway. A complete breakfast menu is offered daily, with an extensive Afternoon Tea selection served in the mid-afternoon (4 to 5 types of sandwiches, homemade fresh pastries, a large selection of traditional, herbal and floral teas, etc). In the evening the Coral Lounge will provide a more tapas style menu, offering a varied selection of small bites to please all taste buds. In addition, there will be a daily happy hour exclusive to Club and Suite guests. Dress code: Smart casual, no beach wear permitted. Hours Of Operation: Seven days a week: 6.30am until 11.30pm Breakfast will be served from 6.30am until 11am Afternoon Tea will be served from 3pm until 5pm Happy Hour - 6pm until 8pm Alcohol will be served from 11.30am until 11.30pm Food will be served until 11pm

Thêm Ẩn danh sách

Những nhận xét mới nhất của khách hàng

Xem nhận xét theo nhóm
Tuyệt vời • Điều kiện vệ sinh khách sạn 9,1
 • Tiện nghi 8,2
 • Vị trí 8,9
 • Tiêu chuẩn/chất lượng phòng 8,9
 • Thái độ phục vụ 8,7
 • Đáng giá tiền 8,2
 • Thức ăn/Bữa ăn 8,0

9,6 Rosalind H.
Anh (UK)
20 Tháng Sáu 2016
Short stay
Second visit to this hotel and just as good if not better than last time! Rooms are airy and clean and very comfy beds. Views are great from the balcony too. Breakfast was great with a lot of choice and we ate once in the hotel in the evening which was a buffet style again with a good range of good food.

9,2 Muhammad K.
Pakistan
07 Tháng Sáu 2016
Excellent place to stay at JBR
The hotel is located at excellent location and the sea view rooms are best choice. Overall Hotel as well as the rooms are clean and large enough to accommodate a small family. The room we booked was sea facing therefore, we had amazing and relaxing view from the balcony. So many eateries are around the hotel so lots of choices are available for food. For transportation, TRAM station is at walking distance, so its is easy to go any where using a combination of TRAM and Metro.Overall I would recommend this hotel for a relaxing stay.

9,6 Elise C.
Úc
02 Tháng Sáu 2016
Great hotel
Location was perfect. I arrived early and they allowed me to use the pool and shower while I waited for my room which was great. There wasn't anything I didn't like about the hotel

10 Kate A.
Anh (UK)
31 Tháng Năm 2016
First class service
From the time we arrived at the hotel to the time we left, we received fantastic service and location of the hotel was great! Would definitely stay there again!

8,8 fahad A.
Anh (UK)
29 Tháng Năm 2016
Good hotel for evry thinks
Best aria

8,8 Mohamad F.
Ả Rập Saudi
29 Tháng Năm 2016
Great location & great view
Everything was ok but club upstairs affect the hotel

9,6 Ahmad B.
Ả Rập Saudi
25 Tháng Năm 2016
Good
Good experience

8 Renzo C.
Canada
23 Tháng Năm 2016
Visit with my daughter and son
Wonderful place

9,6 Maria L.
Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất
21 Tháng Năm 2016
Nice pool with control temp, the food, the view and nice staff.
Very convinient, i supet like the view, amenities, people are warm and friendly. Me and my family arrived for late check-in at about 7pm. The girl on the front desk allowed us for the late checkout at 2pm. Definitely we'll be back soon. Me, my husband & my children really enjoyed the pool, the front beach with playground, breakfast was very good alot of food to choose. Everything in the hotel were good...

9,2 dennis A.
Anh (UK)
20 Tháng Năm 2016
Brilliantly supportive and attentive staff.
They could really not be more friendly or helpful. Girders bar spoilt by smoking so we walked in and straight out. Shame as it would have been very useful. Rooms massive with many facilities. Delighted to have discovered this hotel.

Thuế và lệ phí dịch vụ nói chung là chi phí mà Agoda trả lại cho nhà cung cấp hoặc được thu bởi các nhà cung cấp. Để biết thêm chi tiết, xin vui lòng đọc Điều khoản sử dụng của Agoda. Thuế và phí dịch vụ cũng có thể chứa các lệ phí mà Agoda giữ lại như phí vận hành quá trình xử lý đặt phòng.

Bạn không tìm được đúng khách sạn?


;