arrow-up-icon Tích lũy điểm vào chương trình thành viên hiện có của bạn!

Thông báo giá phòng thấp hơn!

Ưu đãi tốt nhất vào ngày này:
02 Tháng Bảy 2016 - 04 Tháng Bảy 2016 | 2 đêm
Loại Phòng Ưu đãi và quyền lợi Tối Đa Giá
phòng/đêm
SL

Phòng Deluxe giường King (Ocean Deluxe Room)

Ưu đãi giá tốt! Số lượng có hạn!
Diện tích phòng:
50 m²
 • Thanh toán cho khách sạn
 • Điều kiện đặt phòng
 • Không bao gồm trong giá phòng: Thuế thành phố 850.183 VND (khách sạn thu phí), Phí dịch vụ 10% (khách sạn thu phí)
 • Thông tin phòng
 • 7.287.284 VND
 Số lượng phòng có hạn
 • Bao gồm bữa sáng
 • Thanh toán cho khách sạn
 • Điều kiện đặt phòng
 • Không bao gồm trong giá phòng: Thuế thành phố 1.093.093 VND (khách sạn thu phí), Phí dịch vụ 10% (khách sạn thu phí)
 • Thông tin phòng
 • 9.716.378 VND
 Số lượng phòng có hạn
 • Bao gồm bữa sáng
 • Thanh toán cho khách sạn
 • Điều kiện đặt phòng
 • Không bao gồm trong giá phòng: Thuế thành phố 1.214.547 VND (khách sạn thu phí), Phí dịch vụ 10% (khách sạn thu phí)
 • Thông tin phòng
 • 10.930.925 VND
 Số lượng phòng có hạn

Phòng Deluxe giường King Có ban công (Ocean Deluxe Balcony Room)

Diện tích phòng:
50 m²
 • Thanh toán cho khách sạn
 • Điều kiện đặt phòng
 • Không bao gồm trong giá phòng: Thuế thành phố 910.910 VND (khách sạn thu phí), Phí dịch vụ 10% (khách sạn thu phí)
 • Thông tin phòng
 • 7.894.557 VND
 Số lượng phòng có hạn
 • Bao gồm bữa sáng
 • Thanh toán cho khách sạn
 • Điều kiện đặt phòng
 • Không bao gồm trong giá phòng: Thuế thành phố 1.153.820 VND (khách sạn thu phí), Phí dịch vụ 10% (khách sạn thu phí)
 • Thông tin phòng
 • 10.323.652 VND
 Số lượng phòng có hạn
 • Bao gồm bữa sáng
 • Thanh toán cho khách sạn
 • Điều kiện đặt phòng
 • Không bao gồm trong giá phòng: Thuế thành phố 1.275.275 VND (khách sạn thu phí), Phí dịch vụ 10% (khách sạn thu phí)
 • Thông tin phòng
 • 11.538.199 VND
 Số lượng phòng có hạn

Biệt thự Ocean Sunset Ưu đãi hấp dẫn (Ocean Superior Balcony King)

Diện tích phòng:
50 m²
 • Thanh toán cho khách sạn
 • Điều kiện đặt phòng
 • Không bao gồm trong giá phòng: Thuế thành phố 910.910 VND (khách sạn thu phí), Phí dịch vụ 10% (khách sạn thu phí)
 • Thông tin phòng
 • 7.894.557 VND
 Số lượng phòng có hạn
 • Bao gồm bữa sáng
 • Thanh toán cho khách sạn
 • Điều kiện đặt phòng
 • Không bao gồm trong giá phòng: Thuế thành phố 1.153.820 VND (khách sạn thu phí), Phí dịch vụ 10% (khách sạn thu phí)
 • Thông tin phòng
 • 10.323.652 VND
 Số lượng phòng có hạn
 • Bao gồm bữa sáng
 • Thanh toán cho khách sạn
 • Điều kiện đặt phòng
 • Không bao gồm trong giá phòng: Thuế thành phố 1.275.275 VND (khách sạn thu phí), Phí dịch vụ 10% (khách sạn thu phí)
 • Thông tin phòng
 • 11.538.199 VND
 Số lượng phòng có hạn

Phòng Ocean Superior 2 giường Có ban công (Ocean Superior King)

Diện tích phòng:
48 m²
 • Thanh toán cho khách sạn
 • Điều kiện đặt phòng
 • Không bao gồm trong giá phòng: Thuế thành phố 971.638 VND (khách sạn thu phí), Phí dịch vụ 10% (khách sạn thu phí)
 • Thông tin phòng
 • 8.501.831 VND
 Số lượng phòng có hạn
 • Bao gồm bữa sáng
 • Thanh toán cho khách sạn
 • Điều kiện đặt phòng
 • Không bao gồm trong giá phòng: Thuế thành phố 1.214.547 VND (khách sạn thu phí), Phí dịch vụ 10% (khách sạn thu phí)
 • Thông tin phòng
 • 10.930.925 VND
 Số lượng phòng có hạn
 • Bao gồm bữa sáng
 • Thanh toán cho khách sạn
 • Điều kiện đặt phòng
 • Không bao gồm trong giá phòng: Thuế thành phố 1.336.002 VND (khách sạn thu phí), Phí dịch vụ 10% (khách sạn thu phí)
 • Thông tin phòng
 • 12.145.473 VND
 Số lượng phòng có hạn

Phòng Ocean Club Executive giường King (Ocean Club Executive Room King)

Diện tích phòng:
50 m²
 • Bao gồm bữa sáng
 • Thanh toán cho khách sạn
 • Điều kiện đặt phòng
 • Không bao gồm trong giá phòng: Thuế thành phố 1.153.820 VND (khách sạn thu phí), Phí dịch vụ 10% (khách sạn thu phí)
 • Thông tin phòng
 • 10.323.652 VND
 Số lượng phòng có hạn

Phòng Junior Ocean Suite (Junior Ocean Suite)

Diện tích phòng:
105 m²
 • Thanh toán cho khách sạn
 • Điều kiện đặt phòng
 • Không bao gồm trong giá phòng: Thuế thành phố 1.396.729 VND (khách sạn thu phí), Phí dịch vụ 10% (khách sạn thu phí)
 • Thông tin phòng
 • 12.752.746 VND
 Phòng cuối cùng của Agoda!
 • Bao gồm bữa sáng
 • Thanh toán cho khách sạn
 • Điều kiện đặt phòng
 • Không bao gồm trong giá phòng: Thuế thành phố 1.639.639 VND (khách sạn thu phí), Phí dịch vụ 10% (khách sạn thu phí)
 • Thông tin phòng
 • 15.181.841 VND
 Phòng cuối cùng của Agoda!
 • Bao gồm bữa sáng
 • Thanh toán cho khách sạn
 • Điều kiện đặt phòng
 • Không bao gồm trong giá phòng: Thuế thành phố 1.761.094 VND (khách sạn thu phí), Phí dịch vụ 10% (khách sạn thu phí)
 • Thông tin phòng
 • 16.396.388 VND
 Phòng cuối cùng của Agoda!

Suite 1 Phòng ngủ Nhìn ra Đại dương (One Bedroom Ocean Suite)

Diện tích phòng:
128 m²
 • Thanh toán cho khách sạn
 • Điều kiện đặt phòng
 • Không bao gồm trong giá phòng: Thuế thành phố 1.639.639 VND (khách sạn thu phí), Phí dịch vụ 10% (khách sạn thu phí)
 • Thông tin phòng
 • 15.181.841 VND
 Chỉ còn lại 3 phòng!
 • Bao gồm bữa sáng
 • Thanh toán cho khách sạn
 • Điều kiện đặt phòng
 • Không bao gồm trong giá phòng: Thuế thành phố 1.882.548 VND (khách sạn thu phí), Phí dịch vụ 10% (khách sạn thu phí)
 • Thông tin phòng
 • 17.610.935 VND
 Chỉ còn lại 3 phòng!
 • Bao gồm bữa sáng
 • Thanh toán cho khách sạn
 • Điều kiện đặt phòng
 • Không bao gồm trong giá phòng: Thuế thành phố 2.004.003 VND (khách sạn thu phí), Phí dịch vụ 10% (khách sạn thu phí)
 • Thông tin phòng
 • 18.825.483 VND
 Chỉ còn lại 3 phòng!

Suite Beachcomber (Family Garden Suite)

Diện tích phòng:
148 m²
 • Thanh toán cho khách sạn
 • Điều kiện đặt phòng
 • Không bao gồm trong giá phòng: Thuế thành phố 2.429.094 VND (khách sạn thu phí), Phí dịch vụ 10% (khách sạn thu phí)
 • Thông tin phòng
 • 23.076.398 VND
 Chỉ còn lại 3 phòng!

Superior Two-Bedroom Suite

 • Điều kiện đặt phòng
 • Không bao gồm trong giá phòng: Thuế thành phố 2.740.019 VND (khách sạn thu phí), Phí dịch vụ 10% (khách sạn thu phí)
 • Thông tin phòng
 • 26.185.639 VND
 Số lượng phòng có hạn
 • Điều kiện đặt phòng
 • Không bao gồm trong giá phòng: Thuế thành phố 2.740.019 VND (khách sạn thu phí), Phí dịch vụ 10% (khách sạn thu phí)
 • Thông tin phòng
 • 26.185.639 VND
 Số lượng phòng có hạn
 • Điều kiện đặt phòng
 • Không bao gồm trong giá phòng: Thuế thành phố 2.740.019 VND (khách sạn thu phí), Phí dịch vụ 10% (khách sạn thu phí)
 • Thông tin phòng
 • 26.185.639 VND
 Số lượng phòng có hạn
 • Điều kiện đặt phòng
 • Không bao gồm trong giá phòng: Thuế thành phố 2.740.019 VND (khách sạn thu phí), Phí dịch vụ 10% (khách sạn thu phí)
 • Thông tin phòng
 • 26.185.639 VND
 Số lượng phòng có hạn
 • Điều kiện đặt phòng
 • Không bao gồm trong giá phòng: Thuế thành phố 2.861.473 VND (khách sạn thu phí), Phí dịch vụ 10% (khách sạn thu phí)
 • Thông tin phòng
 • 27.400.186 VND
 Số lượng phòng có hạn
 • Thanh toán cho khách sạn
 • Điều kiện đặt phòng
 • Không bao gồm trong giá phòng: Thuế thành phố 3.097.095 VND (khách sạn thu phí), Phí dịch vụ 10% (khách sạn thu phí)
 • Thông tin phòng
 • 29.756.408 VND
 Số lượng phòng có hạn
 • Thanh toán cho khách sạn
 • Điều kiện đặt phòng
 • Không bao gồm trong giá phòng: Thuế thành phố 3.097.095 VND (khách sạn thu phí), Phí dịch vụ 10% (khách sạn thu phí)
 • Thông tin phòng
 • 29.756.408 VND
 Số lượng phòng có hạn
 • Thanh toán cho khách sạn
 • Điều kiện đặt phòng
 • Không bao gồm trong giá phòng: Thuế thành phố 3.097.095 VND (khách sạn thu phí), Phí dịch vụ 10% (khách sạn thu phí)
 • Thông tin phòng
 • 29.756.408 VND
 Số lượng phòng có hạn
 • Thanh toán cho khách sạn
 • Điều kiện đặt phòng
 • Không bao gồm trong giá phòng: Thuế thành phố 3.097.095 VND (khách sạn thu phí), Phí dịch vụ 10% (khách sạn thu phí)
 • Thông tin phòng
 • 29.756.408 VND
 Số lượng phòng có hạn
 • Thanh toán cho khách sạn
 • Điều kiện đặt phòng
 • Không bao gồm trong giá phòng: Thuế thành phố 3.218.550 VND (khách sạn thu phí), Phí dịch vụ 10% (khách sạn thu phí)
 • Thông tin phòng
 • 30.970.955 VND
 Số lượng phòng có hạn

Two Bedroom Ocean Suite (Two Bedroom Ocean Suite)

Diện tích phòng:
160 m²
 • Thanh toán cho khách sạn
 • Điều kiện đặt phòng
 • Không bao gồm trong giá phòng: Thuế thành phố 2.914.913 VND (khách sạn thu phí), Phí dịch vụ 10% (khách sạn thu phí)
 • Thông tin phòng
 • 26.720.040 VND
 Chỉ còn lại 5 phòng!

Biệt thự 1 Phòng ngủ (2 người lớn + 2 trẻ em) (Beit Al Bahar One Bedroom Royal Villa)

Diện tích phòng:
130 m²
 • Thanh toán cho khách sạn
 • Điều kiện đặt phòng
 • Không bao gồm trong giá phòng: Thuế thành phố 3.157.823 VND (khách sạn thu phí), Phí dịch vụ 10% (khách sạn thu phí)
 • Thông tin phòng
 • 30.363.681 VND
 Chỉ còn lại 5 phòng!
 • Bao gồm bữa sáng
 • Thanh toán cho khách sạn
 • Điều kiện đặt phòng
 • Không bao gồm trong giá phòng: Thuế thành phố 3.400.732 VND (khách sạn thu phí), Phí dịch vụ 10% (khách sạn thu phí)
 • Thông tin phòng
 • 32.792.776 VND
 Chỉ còn lại 5 phòng!
 • Bao gồm bữa sáng
 • Thanh toán cho khách sạn
 • Điều kiện đặt phòng
 • Không bao gồm trong giá phòng: Thuế thành phố 3.522.187 VND (khách sạn thu phí), Phí dịch vụ 10% (khách sạn thu phí)
 • Thông tin phòng
 • 34.007.323 VND
 Chỉ còn lại 5 phòng!

Suite 3 phòng ngủ (Three Bedroom Ocean Suites)

Diện tích phòng:
215 m²
 • Thanh toán cho khách sạn
 • Điều kiện đặt phòng
 • Không bao gồm trong giá phòng: Thuế thành phố 3.704.369 VND (khách sạn thu phí), Phí dịch vụ 10% (khách sạn thu phí)
 • Thông tin phòng
 • 33.400.049 VND
 Chỉ còn lại 4 phòng!

Biệt thự 2 phòng ngủ (4 người lớn + 2 trẻ em) (Beit Al Bahar Two Bedroom Royal Villa)

Diện tích phòng:
220 m²
 • Thanh toán cho khách sạn
 • Điều kiện đặt phòng
 • Không bao gồm trong giá phòng: Thuế thành phố 4.190.188 VND (khách sạn thu phí), Phí dịch vụ 10% (khách sạn thu phí)
 • Thông tin phòng
 • 39.472.786 VND
 Số lượng phòng có hạn
Không có phòng phù hợp với yêu cầu bạn chọn. Bạn có thể xem thêm các phòng khác bằng cách cập nhật lại chọn lọc.

Thông tin về Jumeirah Beach Hotel

Mô tả

Khách sạn 5 sao sang trọng ở thành phố Dubai này có bãi biển riêng cũng như hơn 16 lựa chọn ăn uống, 6 hồ bơi và tường leo núi. Các khách lưu trú trong bất kỳ phòng nghỉ nào của Jumeirah Beach Hotel đều có thể vào cửa miễn phí không hạn chế Công viên nước Wild Wadi. Các phòng nghỉ tại Jumeirah Beach Hotel rộng rãi và có cửa sổ kính suốt từ trần đến sàn nhìn ra Vịnh Ả Rập. Mỗi phòng đều đi kèm TV màn hình LCD với các kênh truyền hình cáp, dịch vụ chỉnh trang giường buổi tối và truy cập Wi-Fi miễn phí. Jumeirah Beach phục vụ nhiều loại ẩm thực quốc tế bao gồm đồ ăn của Li-băng, Argentina và Ý. Nhiều nhà hàng có thực đơn dành cho trẻ em. Khách có thể thưởng thức đồ uống/món ăn nhẹ tại sảnh Lounge trên tầng mái, quán bar 360 và quán Pool Bar. Pavilion Marina & Talise của khách sạn có các tiện nghi như sân tennis, trung tâm lặn đã được PADI cấp chứng nhận, phòng tập thể dục hiện đại, các lớp thể dục nhịp điệu và spa đầy đủ dịch vụ. CLB Trẻ em Sinbad's có chương trình hoạt động hàng ngày cho những vị khách nhỏ tuổi. Trung tâm mua sắm Mall of the Emirates nằm trong bán kính 10 phút lái xe từ Jumeirah Hotel. Từ khách sạn, du khách tản bộ 10 phút là đến chợ Souk Madinat Jumeirah. Sân bay Quốc tế Dubai cách đó 20 km.
Thêm Ẩn danh sách

Điểm đặc trưng

Internet

 • miễn phí wifi tất cả các phòng

Phương tiện đi lại

 • bãi đậu xe có nhân viên
 • bãi đậu xe
 • đưa đón sân bay
 • cho thuê xe
 • xe đưa đón

Phòng thể thao & giải trí

 • phòng thể dục
 • phòng sauna
 • spa
 • massage
 • phòng trò chơi

Bơi lội & ngâm bồn

 • bồn tắm nước nóng
 • hồ bơi ngoài trời

Thể thao dưới nước

 • bãi biển riêng
 • lặn
 • thể thao dưới nước (không có động cơ)

Thể thao trên cạn

 • sân tennis
 • sân chơi squash
 • bóng bàn
 • sân vườn

Dành cho trẻ em

 • sân chơi trẻ em
 • câu lạc bộ trẻ em

Ăn uống

 • phục vụ phòng
 • nhà hàng
 • quầy bar

Vật nuôi

 • cho phép vật nuôi

Dịch vụ vệ sinh

 • dịch vụ giặt là
 • giặt khô

Dịch vụ khách hàng

 • nhận/trả phòng nhanh
 • giữ hành lý
 • dịch vụ trông trẻ
 • báo chí
 • tour du lịch
 • nhân viên hướng dẫn

Tiện nghi tại chỗ

 • tiện nghi cho người khuyết tật
 • phòng gia đình
 • thang máy
 • câu lạc bộ đêm
 • dịch vụ làm đẹp
 • cửa hàng lưu niệm
 • khu vực hút thuốc

Sức khỏe và an ninh

 • quầy lễ tân 24 giờ
 • két sắt

Dịch vụ văn phòng & đổi tiền

 • thiết bị phòng họp
 • trung tâm văn phòng
 • máy ATM rút tiền tại chỗ
 • thu đổi ngoại tệ

Ngôn ngữ sử dụng

 • Tiếng Anh
 • Tiếng Ả Rập
 • Tiếng Phillipines
 • Tiếng Pháp
 • Tiếng Đức
 • Tiếng Ấn Độ
 • Tiếng Ý
 • Tiếng Nepal
 • Tiếng Nga
 • Tiếng Tây Ban Nha
Thêm Ẩn danh sách

Chính Sách

To comply with religious law, UAE hotels may require that couples sharing a room present a marriage certificate upon check-in. To prevent any problems, it is suggested that you bring along a copy of your marriage certificate.

A Tourism Dirham fee of AED 20 per bedroom per night for stays beginning 31March 2014 will be collected at the hotel upon check out.

Trẻ em và giường phụ
Em bé 0-3 tuổi Ở miễn phí nếu sử dụng giường sẵn có. Chú ý, nếu bạn cần cũi thì có thể phải trả thêm phí.
Trẻ em 4-11 tuổi Ở miễn phí nếu sử dụng giường sẵn có.
 • Khách trên 11 tuổi được coi là người lớn.
 • Giường phụ tùy thuộc vào loại phòng bạn đăng ký, xin vui lòng kiểm tra thông tin phòng để biết thêm chi tiết.
Khi đặt trên 5 phòng, chính sách và điều khoản bổ sung có thể được áp dụng.
Thêm Ẩn danh sách

Thông báo quan trọng

Xin lưu ý rằng Wild Wadi Waterpark™ được tiến hành tu sửa theo chương trình bảo trì thường niên và toàn bộ công viên sẽ đóng cửa từ ngày 12 tháng 1 đến ngày 10 tháng 2 năm 2016. Công viên nước sẽ mở cửa trở lại vào ngày 11 tháng 2 năm 2016.
Thêm Ẩn danh sách

Những nhận xét mới nhất của khách hàng

Nhận xét đã xác minh được cung cấp bởi
Xem nhận xét theo nhóm
Tuyệt vờitừ 2102 nhận xét
 • Điều kiện vệ sinh khách sạn 9,1
 • Tiện nghi 9,1
 • Vị trí 9,4
 • Tiêu chuẩn/chất lượng phòng 9,1
 • Thái độ phục vụ 8,8
 • Đáng giá tiền 7,4

Thuế và lệ phí dịch vụ nói chung là chi phí mà Agoda trả lại cho nhà cung cấp hoặc được thu bởi các nhà cung cấp. Để biết thêm chi tiết, xin vui lòng đọc Điều khoản sử dụng của Agoda. Thuế và phí dịch vụ cũng có thể chứa các lệ phí mà Agoda giữ lại như phí vận hành quá trình xử lý đặt phòng.

Bạn không tìm được đúng khách sạn?


;