arrow-up-icon Chọn chương trình thành viên của bạn để xem điểm

Thông báo giá phòng thấp hơn!

Giá tốt nhất vào ngày bạn chọn
02 Tháng Năm 2016 - 04 Tháng Năm 2016 | 2 đêm
Loại Phòng Tối Đa
Giá
phòng/đêm
SL
Ưu đãi giá tốt! Số lượng có hạn!
Standard Privilege Twin Room (Standard Privilege Twin Room)
Bao gồm bữa sáng
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế thành phố 166.804 VND (khách sạn thu phí), Phí dịch vụ 10% (khách sạn thu phí)

1.390.037 VND
Điều kiện đặt phòng

Số lượng phòng có hạn
Standard Privilege Twin Room (Standard Privilege Twin Room)
Bao gồm bữa sáng
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế thành phố 174.088 VND (khách sạn thu phí), Phí dịch vụ 10% (khách sạn thu phí)

1.450.737 VND
Điều kiện đặt phòng

Số lượng phòng có hạn
Standard Privilege Twin Room (Standard Privilege Twin Room)
Bao gồm bữa sáng
Thanh toán tại khách sạn
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế thành phố 238.309 VND (khách sạn thu phí), Phí dịch vụ 10% (khách sạn thu phí)

1.985.749 VND
Điều kiện đặt phòng

Số lượng phòng có hạn
Standard Privilege Twin Room (Standard Privilege Twin Room)
Bao gồm bữa sáng
Thanh toán tại khách sạn
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế thành phố 248.689 VND (khách sạn thu phí), Phí dịch vụ 10% (khách sạn thu phí)

2.072.490 VND
Điều kiện đặt phòng

Số lượng phòng có hạn
standard Privilege Double Room (Standard Privilege Double Room)
Bao gồm bữa sáng
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế thành phố 166.804 VND (khách sạn thu phí), Phí dịch vụ 10% (khách sạn thu phí)

1.390.037 VND
Điều kiện đặt phòng

Số lượng phòng có hạn
standard Privilege Double Room (Standard Privilege Double Room)
Bao gồm bữa sáng
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế thành phố 174.088 VND (khách sạn thu phí), Phí dịch vụ 10% (khách sạn thu phí)

1.450.737 VND
Điều kiện đặt phòng

Số lượng phòng có hạn
standard Privilege Double Room (Standard Privilege Double Room)
Bao gồm bữa sáng
Thanh toán tại khách sạn
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế thành phố 238.309 VND (khách sạn thu phí), Phí dịch vụ 10% (khách sạn thu phí)

1.985.749 VND
Điều kiện đặt phòng

Số lượng phòng có hạn
standard Privilege Double Room (Standard Privilege Double Room)
Bao gồm bữa sáng
Thanh toán tại khách sạn
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế thành phố 248.689 VND (khách sạn thu phí), Phí dịch vụ 10% (khách sạn thu phí)

2.072.490 VND
Điều kiện đặt phòng

Số lượng phòng có hạn
Superior 2 giường (Superior Twin Room)
Bao gồm bữa sáng
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế thành phố 174.088 VND (khách sạn thu phí), Phí dịch vụ 10% (khách sạn thu phí)

1.450.737 VND
Điều kiện đặt phòng

Số lượng phòng có hạn
Superior 2 giường (Superior Twin Room)
Bao gồm bữa sáng
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế thành phố 181.372 VND (khách sạn thu phí), Phí dịch vụ 10% (khách sạn thu phí)

1.511.437 VND
Điều kiện đặt phòng

Số lượng phòng có hạn
Superior 2 giường (Superior Twin Room)
Thanh toán tại khách sạn
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế thành phố 248.689 VND (khách sạn thu phí), Phí dịch vụ 10% (khách sạn thu phí)

2.072.490 VND
Điều kiện đặt phòng

Số lượng phòng có hạn
Superior 2 giường (Superior Twin Room)
Thanh toán tại khách sạn
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế thành phố 259.130 VND (khách sạn thu phí), Phí dịch vụ 10% (khách sạn thu phí)

2.159.170 VND
Điều kiện đặt phòng

Số lượng phòng có hạn
Phòng Superior giường đôi (Superior Double Room)
Bao gồm bữa sáng
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế thành phố 174.088 VND (khách sạn thu phí), Phí dịch vụ 10% (khách sạn thu phí)

1.450.737 VND
Điều kiện đặt phòng

Số lượng phòng có hạn
Phòng Superior giường đôi (Superior Double Room)
Bao gồm bữa sáng
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế thành phố 181.372 VND (khách sạn thu phí), Phí dịch vụ 10% (khách sạn thu phí)

1.511.437 VND
Điều kiện đặt phòng

Số lượng phòng có hạn
Phòng Superior giường đôi (Superior Double Room)
Thanh toán tại khách sạn
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế thành phố 248.689 VND (khách sạn thu phí), Phí dịch vụ 10% (khách sạn thu phí)

2.072.490 VND
Điều kiện đặt phòng

Số lượng phòng có hạn
Phòng Superior giường đôi (Superior Double Room)
Thanh toán tại khách sạn
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế thành phố 259.130 VND (khách sạn thu phí), Phí dịch vụ 10% (khách sạn thu phí)

2.159.170 VND
Điều kiện đặt phòng

Số lượng phòng có hạn
superior Privilege Double Room (Superior Privilege Double Room)
Bao gồm bữa sáng
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế thành phố 181.372 VND (khách sạn thu phí), Phí dịch vụ 10% (khách sạn thu phí)

1.511.437 VND
Điều kiện đặt phòng

Số lượng phòng có hạn
superior Privilege Double Room (Superior Privilege Double Room)
Bao gồm bữa sáng
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế thành phố 188.656 VND (khách sạn thu phí), Phí dịch vụ 10% (khách sạn thu phí)

1.572.138 VND
Điều kiện đặt phòng

Số lượng phòng có hạn
superior Privilege Double Room (Superior Privilege Double Room)
Bao gồm bữa sáng
Thanh toán tại khách sạn
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế thành phố 259.130 VND (khách sạn thu phí), Phí dịch vụ 10% (khách sạn thu phí)

2.159.170 VND
Điều kiện đặt phòng

Số lượng phòng có hạn
superior Privilege Double Room (Superior Privilege Double Room)
Bao gồm bữa sáng
Thanh toán tại khách sạn
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế thành phố 269.509 VND (khách sạn thu phí), Phí dịch vụ 10% (khách sạn thu phí)

2.245.911 VND
Điều kiện đặt phòng

Số lượng phòng có hạn
Phòng Tiêu Chuẩn (Privilage Mercure Twin Standard Room)
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế khách sạn 6%, Phí dịch vụ 10%

1.985.538 VND
Không hoàn tiền!

Số lượng phòng có hạn
Phòng Tiêu Chuẩn (Privilage Mercure Twin Standard Room)
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế khách sạn 6%, Phí dịch vụ 10%

2.072.289 VND
Không hoàn tiền!

Số lượng phòng có hạn
Phòng Tiêu Chuẩn (Privilage Mercure Standard Room)
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế khách sạn 6%, Phí dịch vụ 10%

1.985.538 VND
Không hoàn tiền!

Số lượng phòng có hạn
Phòng Tiêu Chuẩn (Privilage Mercure Standard Room)
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế khách sạn 6%, Phí dịch vụ 10%

2.072.289 VND
Không hoàn tiền!

Số lượng phòng có hạn
Superior 1 người (Superior Room 2 Single Beds)
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế khách sạn 6%, Phí dịch vụ 10%

2.072.289 VND
Không hoàn tiền!

Số lượng phòng có hạn
Superior 1 người (Superior Room 2 Single Beds)
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế khách sạn 6%, Phí dịch vụ 10%

2.158.935 VND
Không hoàn tiền!

Số lượng phòng có hạn
Phòng Superior (Privilage Mercure Superior Room)
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế khách sạn 6%, Phí dịch vụ 10%

2.158.935 VND
Không hoàn tiền!

Số lượng phòng có hạn
Phòng Superior (Privilage Mercure Superior Room)
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế khách sạn 6%, Phí dịch vụ 10%

2.245.686 VND
Không hoàn tiền!

Số lượng phòng có hạn
Phòng Junior Suite (Junior Suite)
Bao gồm bữa sáng
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế thành phố 290.633 VND (khách sạn thu phí), Phí dịch vụ 10% (khách sạn thu phí)

2.421.942 VND
Điều kiện đặt phòng

Số lượng phòng có hạn
Phòng Junior Suite (Junior Suite)
Bao gồm bữa sáng
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế thành phố 327.053 VND (khách sạn thu phí), Phí dịch vụ 10% (khách sạn thu phí)

2.725.443 VND
Điều kiện đặt phòng

Số lượng phòng có hạn
Phòng Junior Suite (Junior Suite)
Thanh toán tại khách sạn
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế thành phố 415.190 VND (khách sạn thu phí), Phí dịch vụ 10% (khách sạn thu phí)

3.459.917 VND
Điều kiện đặt phòng

Số lượng phòng có hạn
Phòng Junior Suite (Junior Suite)
Thanh toán tại khách sạn
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế thành phố 467.210 VND (khách sạn thu phí), Phí dịch vụ 10% (khách sạn thu phí)

3.893.499 VND
Điều kiện đặt phòng

Số lượng phòng có hạn

Thông tin về Mercure Centre Hotel Abu Dhabi

Mô tả

Là nơi nghỉ ngơi chất lượng trong kinh doanh, mua sắm, bãi biển của Abu Dhabi, Mercure Centre Hotel Abu Dhabi nổi tiếng phục vụ cho cả khách nghỉ dưỡng và các doanh nhân. Từ đây, khách có thể dễ dàng tiếp cận được nét đẹp sống động của thành phố ở mọi góc cạnh. Như một thiên đường nghỉ dưỡng và thư giãn, khách sạn mang lại sự đổi mới hoàn toàn so với những điểm thú vị trong thành phố như Rạp chiếu phim Al Massa, Qũy Văn hóa, Qasr al-Husn.

Mercure Centre Hotel Abu Dhabi mang lại dịch vụ hoàn hảo, làm hài lòng cả những vị khách khó tính nhất với những tiện nghi sang trọng tuyệt vời. Nói đến một số thiết bị trong khách sạn, có Miễn phí Wi-fi tất cả các phòng, quầy lễ tân 24 giờ, dịch vụ phòng 24 giờ, tiện nghi cho người khuyết tật, giữ hành lý.

Chất lượng khách sạn Mercure Centre Hotel Abu Dhabi được phản ánh qua mỗi phòng. Tivi màn hình phẳng, gương, khăn tắm, truy cập internet không dây, truy cập internet không dây (miễn phí) là một số thiết bị mà bạn có thể sử dụng và hài lòng ở khách sạn này. Trong suốt một ngày, bạn có thể tận hưởng không khí thư giãn của bồn tắm nước nóng, phòng thể dục, phòng xông hơi, hồ bơi ngoài trời, phòng tắm hơi. Dù cho lý do của bạn khi tham quan Abu Dhabi là gì đi nữa, Mercure Centre Hotel Abu Dhabi là một nơi tuyệt vời cho chuyến nghỉ mát vui vẻ và thú vị.
Thêm Ẩn danh sách

Điểm đặc trưng

Tiện Nghi

 • câu lạc bộ đêm
 • cửa hàng lưu niệm
 • dịch vụ đưa đón
 • dịch vụ giặt là
 • dịch vụ làm đẹp
 • dịch vụ phòng 24 giờ
 • dịch vụ trông trẻ
 • giặt khô
 • giữ hành lý
 • két sắt
 • nhà hàng
 • nhân viên hướng dẫn
 • phòng hút thuốc
 • phục vụ phòng
 • quán bar cạnh bể bơi
 • quán cà phê
 • quầy bar
 • quầy lễ tân 24 giờ
 • thang máy
 • thiết bị phòng họp
 • tiện nghi cho người khuyết tật
 • trung tâm hội nghị

Thể thao và giải trí

 • bồn tắm nước nóng
 • hồ bơi ngoài trời
 • phòng tắm hơi
 • phòng thể dục
 • phòng xông hơi

Internet

 • Miễn phí Wi-fi tất cả các phòng
 • Wi-Fi ở khu vực công cộng
Thêm Ẩn danh sách

Chính Sách

Khách sạn có quyền từ chối các khách hàng là vợ chồng nhưng không thể xuất trình bằng chứng thích hợp tại thời điểm nhận phòng.

Trẻ em và giường phụ
Em bé 0-1 tuổi Ở miễn phí nếu sử dụng giường sẵn có. Chú ý, nếu bạn cần cũi thì có thể phải trả thêm phí.
Trẻ em 2-15 tuổi Ở miễn phí nếu sử dụng giường sẵn có.
 • Khách trên 15 tuổi được coi là người lớn.
 • Giường phụ tùy thuộc vào loại phòng bạn đăng ký, xin vui lòng kiểm tra thông tin phòng để biết thêm chi tiết.
Khi đặt trên 5 phòng, chính sách và điều khoản bổ sung có thể được áp dụng.
Thêm Ẩn danh sách

Thông tin hữu ích

Điện áp trong phòng: 220
Khách sạn được xây vào năm: 1979
Khoảng cách tới sân bay: 35 km
Nhận phòng từ: 02:00 PM
Số lượng nhà hàng: 3
Số lượng phòng: 215
Số lượng quán bar: 3
Số tầng khách sạn: 20
Thời gian đến sân bay (phút): 25
Trả phòng đến: 12:00PM
Thêm Ẩn danh sách

Những nhận xét mới nhất của khách hàng

Xem nhận xét theo nhóm
Tất cả các nhận xét (388)

Đi công tác (127)

Du lịch cặp đôi (84)

Du lịch một mình (128)

Gia đình với trẻ nhỏ (16)

Gia đình với trẻ lớn (10)

Du lịch nhóm (23)

Rất Tốt
8,0
Điều kiện vệ sinh khách sạn
8,2
Tiện nghi
8,6
Vị trí
8,5
Tiêu chuẩn/chất lượng phòng
8,0
Thái độ phục vụ
8,0
Đáng giá tiền
8,0
Thức ăn/Bữa ăn
7,3

7,2 Colin J.
United Kingdom
20 Tháng Tư 2016
stopover
Great breakfast, good bar and restaurants,small pool but OK, transport provided by Hotel useful and good.

10 bachmann B.
Switzerland
17 Tháng Tư 2016
Quiet hotel
I arrived early in the morning and did not have to wait long time before I get a room. The rooms are very quiet and good. Most of them have a very good bed and it's a pleasure to relax in the rooms.

10 Cherry R.
Philippines
04 Tháng Tư 2016
nice hotel
near to malls & restaurants

8,4 GENALYN G.
Philippines
13 Tháng Ba 2016
good location, easy to get taxi. service is ok. fa
n/a

7,6 Walid M.
United Arab Emirates
11 Tháng Ba 2016
lion
location is good

10 Neti A.
Malaysia
03 Tháng Ba 2016
Excellent front office service. Good location.
Will definitely stay at Mercure for my next trip to Abu Dhabi.

6 Vikram G.
India
11 Tháng Giêng 2016
Good location with No parking !!
Hotel location is good but they don't offer parking facility. Anyone will expect parking facility if hotel rates as 3 star hotel. Staff was good and cooperative.
Nice stay, good Indian Resturant behind the hotel. Don't recommend for families going in/out of hotel after 12 midnight as surrounding streets full of pick up girls after mid night.

8,3 Nordin M.
Singapore
10 Tháng Giêng 2016
Satisfactory stay
Cleanliness, good staff performance, good impression
Was upgraded to higher cat room since agoda did not submit my booking to the hotel. I have made reservation in october 2015. I was stunned when receptionist told me booking was not found. But hotel manager did what he could to resolve issue with agoda and i was upgraded. Hope agoda would not be careless in the future!

10 Ms. P.
Philippines
19 Tháng Mười Hai 2015
It was a good stay for me was comfortable .
The location of the hotel is very convenient. It is a 5 minutes walk from the centre. hotel rooms were quiet, the service was really good and kind , friendly staff
Great location and excellent very comfortable stay in a hotel where i felt safe and service was decent hotel is well located just across nearest shopping mall was Helpful highly recommended staff were friendly and accomodating.

7,7 Ivon K.
United States of America
09 Tháng Mười Hai 2015
Nice hotel, a few minor shortcomings
Comfort, quiet, staff
It's a very nice hotel. The staff is good, the breakfast is good, and the outside bar/shisha area is great. The only downsides are the action on the street at night (it turns into a rather sleazy area, and there's nothing the hotel can do about that, so no blame here), and the fact that I developed stomach problems while staying there (probably due to s steak sandwich I ate there on my first night). But I can't say for sure if I got sick because of the sandwich -- I certainly had no problems with the breakfasts, which were extensive, tasty, and well worth the price. I recommend this hotel overall, and will stay there again the next time I go to Abu Dhabi.

Thuế và lệ phí dịch vụ nói chung là chi phí mà Agoda trả lại cho nhà cung cấp hoặc được thu bởi các nhà cung cấp. Để biết thêm chi tiết, xin vui lòng đọc Điều khoản sử dụng của Agoda. Thuế và phí dịch vụ cũng có thể chứa các lệ phí mà Agoda giữ lại như phí vận hành quá trình xử lý đặt phòng.
;