arrow-up-icon Chọn chương trình thành viên của bạn để xem điểm

Mercure Hotel & Residenz Berlin Checkpoint Charlie

Schützenstrasse 11, Kreuzberg, Berlin, Đức 10117

Thông báo giá phòng thấp hơn!

Giá tốt nhất vào ngày bạn chọn
01 Tháng Năm 2016 - 03 Tháng Năm 2016 | 2 đêm
Loại Phòng Tối Đa
Giá
phòng/đêm
SL
Ưu đãi giá tốt! Số lượng có hạn!
Phòng Tiêu Chuẩn giường đôi Ưu đãi hấp dẫn (Standard Double Room Mercure Breaks-City / BB)
Bao gồm bữa sáng
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế khách sạn 7%, Thuế thành phố 5%

2.095.073 VND
Không hoàn tiền!

Số lượng phòng có hạn
Phòng Tiêu Chuẩn giường đôi Ưu đãi hấp dẫn (Standard Double Room Mercure Breaks-City / BB)
Bao gồm bữa sáng
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế khách sạn 7%, Thuế thành phố 5%

2.527.751 VND
Không hoàn tiền!

Số lượng phòng có hạn
Phòng Tiêu Chuẩn giường đôi (Standard Double Room)
Thanh toán tại khách sạn
Không bao gồm trong giá phòng:
Tax 7%, Thuế thành phố 211.693 VND

2.117.827 VND
Điều kiện đặt phòng

Số lượng phòng có hạn
Phòng Tiêu Chuẩn giường đôi (Standard Double Room)
Thanh toán tại khách sạn
Không bao gồm trong giá phòng:
Tax 7%, Thuế thành phố 234.648 VND

2.345.461 VND
Điều kiện đặt phòng

Số lượng phòng có hạn
Phòng Tiêu Chuẩn giường đôi (Standard Double Room)
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế khách sạn 7%, Thuế thành phố 5%

2.345.571 VND
Không hoàn tiền!

Số lượng phòng có hạn
Phòng Tiêu Chuẩn giường đôi (Standard Double Room)
Bao gồm bữa sáng
Thanh toán tại khách sạn
Không bao gồm trong giá phòng:
Tax 7%, Thuế thành phố 243.575 VND

2.436.643 VND
Điều kiện đặt phòng

Số lượng phòng có hạn
Phòng Tiêu Chuẩn giường đôi (Standard Double Room)
Bao gồm bữa sáng
Thanh toán tại khách sạn
Không bao gồm trong giá phòng:
Tax 7%, Thuế thành phố 298.411 VND

2.983.092 VND
Điều kiện đặt phòng

Số lượng phòng có hạn
Superior Ưu đãi hấp dẫn (Superior Double Room Mercure Breaks-City / BB)
Bao gồm bữa sáng
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế khách sạn 7%, Thuế thành phố 5%

2.436.661 VND
Không hoàn tiền!

Số lượng phòng có hạn
Superior Ưu đãi hấp dẫn (Superior Double Room Mercure Breaks-City / BB)
Bao gồm bữa sáng
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế khách sạn 7%, Thuế thành phố 5%

2.869.339 VND
Không hoàn tiền!

Số lượng phòng có hạn
Superior Ưu đãi hấp dẫn (Superior Double Room Mercure Breaks-City / BB)
Bao gồm bữa sáng
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế khách sạn 7%, Thuế thành phố 5%

3.302.017 VND
Không hoàn tiền!

Số lượng phòng có hạn
Phòng Superior giường đôi (Superior Double Room)
Thanh toán tại khách sạn
Không bao gồm trong giá phòng:
Tax 7%, Thuế thành phố 245.870 VND

2.459.470 VND
Điều kiện đặt phòng

Số lượng phòng có hạn
Phòng Superior giường đôi (Superior Double Room)
Thanh toán tại khách sạn
Không bao gồm trong giá phòng:
Tax 7%, Thuế thành phố 268.825 VND

2.687.104 VND
Điều kiện đặt phòng

Số lượng phòng có hạn
Phòng Superior giường đôi (Superior Double Room)
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế khách sạn 7%, Thuế thành phố 5%

2.687.158 VND
Không hoàn tiền!

Số lượng phòng có hạn
Phòng Superior giường đôi (Superior Double Room)
Bao gồm bữa sáng
Thanh toán tại khách sạn
Không bao gồm trong giá phòng:
Tax 7%, Thuế thành phố 277.752 VND

2.778.285 VND
Điều kiện đặt phòng

Số lượng phòng có hạn
Phòng Superior giường đôi (Superior Double Room)
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế khách sạn 7%, Thuế thành phố 5%

2.914.884 VND
Không hoàn tiền!

Số lượng phòng có hạn
Phòng Superior giường đôi (Superior Double Room)
Bao gồm bữa sáng
Thanh toán tại khách sạn
Không bao gồm trong giá phòng:
Tax 7%, Thuế thành phố 332.588 VND

3.324.735 VND
Điều kiện đặt phòng

Số lượng phòng có hạn
Giường đôi Ưu đãi hấp dẫn (Privilege Double With Sofa Mercure Breaks-City / BB)
Bao gồm bữa sáng
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế khách sạn 7%, Thuế thành phố 5%

2.778.249 VND
Không hoàn tiền!

Số lượng phòng có hạn
Giường đôi Ưu đãi hấp dẫn (Privilege Double With Sofa Mercure Breaks-City / BB)
Bao gồm bữa sáng
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế khách sạn 7%, Thuế thành phố 5%

3.210.927 VND
Không hoàn tiền!

Số lượng phòng có hạn
Giường đôi Ưu đãi hấp dẫn (Privilege Double With Sofa Mercure Breaks-City / BB)
Bao gồm bữa sáng
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế khách sạn 7%, Thuế thành phố 5%

3.643.605 VND
Không hoàn tiền!

Số lượng phòng có hạn
Phòng giường đôi Có giường Sofa (Privilege Double With Sofa)
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế khách sạn 7%, Thuế thành phố 5%

3.028.746 VND
Không hoàn tiền!

Số lượng phòng có hạn
Phòng giường đôi Có giường Sofa (Privilege Double With Sofa)
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế khách sạn 7%, Thuế thành phố 5%

3.256.472 VND
Không hoàn tiền!

Số lượng phòng có hạn
Phòng Privilege Giường đôi (2 Người lớn) (Privilege Double Room (2 Adults))
Bao gồm bữa sáng
Không bao gồm trong giá phòng:
Tax 7%, Thuế thành phố 277.752 VND

2.778.285 VND
Điều kiện đặt phòng

Số lượng phòng có hạn
Phòng Privilege Giường đôi (2 Người lớn) (Privilege Double Room (2 Adults))
Thanh toán tại khách sạn
Không bao gồm trong giá phòng:
Tax 7%, Thuế thành phố 280.047 VND

2.801.112 VND
Điều kiện đặt phòng

Số lượng phòng có hạn
Phòng Privilege Giường đôi (2 Người lớn) (Privilege Double Room (2 Adults))
Thanh toán tại khách sạn
Không bao gồm trong giá phòng:
Tax 7%, Thuế thành phố 302.747 VND

3.028.874 VND
Điều kiện đặt phòng

Số lượng phòng có hạn
Phòng Privilege Giường đôi (2 Người lớn) (Privilege Double Room (2 Adults))
Bao gồm bữa sáng
Thanh toán tại khách sạn
Không bao gồm trong giá phòng:
Tax 7%, Thuế thành phố 311.929 VND

3.119.928 VND
Điều kiện đặt phòng

Số lượng phòng có hạn
Phòng Privilege Giường đôi (2 Người lớn) (Privilege Double Room (2 Adults))
Bao gồm bữa sáng
Không bao gồm trong giá phòng:
Tax 7%, Thuế thành phố 320.856 VND

3.211.109 VND
Điều kiện đặt phòng

Số lượng phòng có hạn
Phòng Privilege Giường đôi (2 Người lớn) (Privilege Double Room (2 Adults))
Bao gồm bữa sáng
Thanh toán tại khách sạn
Không bao gồm trong giá phòng:
Tax 7%, Thuế thành phố 366.510 VND

3.666.505 VND
Điều kiện đặt phòng

Số lượng phòng có hạn
Phòng Superior 3 người (Superior Triple Room)
Thanh toán tại khách sạn
Không bao gồm trong giá phòng:
Tax 7%, Thuế thành phố 291.525 VND

2.914.866 VND
Điều kiện đặt phòng

Số lượng phòng có hạn
Phòng Superior 3 người (Superior Triple Room)
Bao gồm bữa sáng
Không bao gồm trong giá phòng:
Tax 7%, Thuế thành phố 330.293 VND

3.301.908 VND
Điều kiện đặt phòng

Số lượng phòng có hạn
Phòng Superior 3 người (Superior Triple Room)
Bao gồm bữa sáng
Thanh toán tại khách sạn
Không bao gồm trong giá phòng:
Tax 7%, Thuế thành phố 387.169 VND

3.871.312 VND
Điều kiện đặt phòng

Số lượng phòng có hạn
Căn hộ (Apartment)
Bao gồm bữa sáng
Không bao gồm trong giá phòng:
Tax 7%, Thuế thành phố 311.929 VND

3.119.928 VND
Điều kiện đặt phòng

Số lượng phòng có hạn
Căn hộ (Apartment)
Thanh toán tại khách sạn
Không bao gồm trong giá phòng:
Tax 7%, Thuế thành phố 314.224 VND

3.142.628 VND
Điều kiện đặt phòng

Số lượng phòng có hạn
Căn hộ (Apartment)
Thanh toán tại khách sạn
Không bao gồm trong giá phòng:
Tax 7%, Thuế thành phố 336.924 VND

3.370.389 VND
Điều kiện đặt phòng

Số lượng phòng có hạn
Căn hộ (Apartment)
Bao gồm bữa sáng
Thanh toán tại khách sạn
Không bao gồm trong giá phòng:
Tax 7%, Thuế thành phố 346.106 VND

3.461.443 VND
Điều kiện đặt phòng

Số lượng phòng có hạn
Căn hộ (Apartment)
Bao gồm bữa sáng
Không bao gồm trong giá phòng:
Tax 7%, Thuế thành phố 355.033 VND

3.552.624 VND
Điều kiện đặt phòng

Số lượng phòng có hạn
Căn hộ (Apartment)
Bao gồm bữa sáng
Thanh toán tại khách sạn
Không bao gồm trong giá phòng:
Tax 7%, Thuế thành phố 400.687 VND

4.008.020 VND
Điều kiện đặt phòng

Số lượng phòng có hạn
Phòng Privilege (3 Người lớn) (Privilege Room (3 Adults))
Thanh toán tại khách sạn
Không bao gồm trong giá phòng:
Tax 7%, Thuế thành phố 325.447 VND

3.256.636 VND
Điều kiện đặt phòng

Số lượng phòng có hạn
Phòng Privilege (3 Người lớn) (Privilege Room (3 Adults))
Bao gồm bữa sáng
Không bao gồm trong giá phòng:
Tax 7%, Thuế thành phố 364.215 VND

3.643.678 VND
Điều kiện đặt phòng

Số lượng phòng có hạn
Phòng Privilege (3 Người lớn) (Privilege Room (3 Adults))
Bao gồm bữa sáng
Thanh toán tại khách sạn
Không bao gồm trong giá phòng:
Tax 7%, Thuế thành phố 421.091 VND

4.213.082 VND
Điều kiện đặt phòng

Số lượng phòng có hạn

Thông tin về Mercure Hotel & Residenz Berlin Checkpoint Charlie

Mô tả

Cho dù bạn là khách du lịch hay đi công tác, Mercure Hotel & Residenz Berlin Checkpoint Charlie là sự lựa chọn tuyệt vời để nghỉ lại khi đến thành phố Berlin. Khách sạn nằm cách trung tâm thành phố và dễ dàng tiếp cận các địa điểm khác trong thành phố . Với vị trí thuận lợi, khách sạn dễ dàng tiếp cận những điểm tham quan du lịch nổi tiếng của thành phố.

Những trải nghiệm từ thiết bị và dịch vụ khách sạn hàng đầu của Accor Hotels đang chờ đón bạn tại Mercure Hotel & Residenz Berlin Checkpoint Charlie. Khách sạn đem đến sự tiếp cận hàng loạt dịch vụ như dịch vụ phòng 24 giờ, tiện nghi cho người khuyết tật, Wi-Fi ở khu vực công cộng, bãi đỗ xe, phục vụ phòng.

Chất lượng khách sạn Mercure Hotel & Residenz Berlin Checkpoint Charlie được phản ánh qua mỗi phòng. phòng không hút thuốc, máy lạnh, lò sưởi, bàn, quầy thức ăn nhẹ là một số thiết bị mà bạn có thể sử dụng và hài lòng ở khách sạn này. Trong suốt một ngày, bạn có thể tận hưởng không khí thư giãn của phòng thể dục, phòng xông hơi, massage. Mercure Hotel & Residenz Berlin Checkpoint Charlie là một nơi lý tưởng cho du khách nghỉ chân tìm kiếm sự thoải mái và tiện nghi ở Berlin.
Thêm Ẩn danh sách

Điểm đặc trưng

Tiện Nghi

 • báo chí
 • cho phép mang theo vật nuôi
 • cho thuê xe đạp
 • cửa hàng lưu niệm
 • dịch vụ du lịch
 • dịch vụ giặt là
 • dịch vụ làm đẹp
 • dịch vụ phòng 24 giờ
 • dịch vụ trông trẻ
 • giặt khô
 • két sắt
 • nhân viên hướng dẫn
 • phục vụ phòng
 • quầy bar
 • thang máy
 • thiết bị phòng họp
 • tiện nghi cho người khuyết tật
 • trung tâm hội nghị

Thể thao và giải trí

 • massage
 • phòng thể dục
 • phòng xông hơi

Internet

 • Wi-Fi ở khu vực công cộng

Đậu xe

 • bãi đỗ xe

Ngôn ngữ sử dụng

 • Tiếng Anh
 • Tiếng Đức
 • Tiếng Pháp
Thêm Ẩn danh sách

Chính Sách

Trẻ em và giường phụ
Em bé 0-1 tuổi Ở miễn phí nếu sử dụng giường sẵn có. Chú ý, nếu bạn cần cũi thì có thể phải trả thêm phí.
Trẻ em 2-11 tuổi Ở miễn phí nếu sử dụng giường sẵn có.
 • Khách trên 11 tuổi được coi là người lớn.
 • Giường phụ tùy thuộc vào loại phòng bạn đăng ký, xin vui lòng kiểm tra thông tin phòng để biết thêm chi tiết.
Khi đặt trên 5 phòng, chính sách và điều khoản bổ sung có thể được áp dụng.
Thêm Ẩn danh sách

Thông tin hữu ích

Điện áp trong phòng: 220
Khoảng cách tới sân bay: 10 Km
Nhận phòng từ: 03:00 PM
Phí bữa sáng (áp dụng khi không bao gồm trong giá phòng): 18 EUR
Phí giữ xe (theo ngày): 18 EUR
Phí sử dụng Internet : 0 EUR
Phòng / tầng không hút thuốc: yes
Quầy tiếp tân mở cửa đến: 11:59 PM
Số lượng phòng: 135
Số lượng quán bar: 1
Thời gian đến sân bay (phút): 17
Trả phòng đến: 12:00 PM
Thêm Ẩn danh sách

Những nhận xét mới nhất của khách hàng

Xem nhận xét theo nhóm
Tất cả các nhận xét (54)

Đi công tác (5)

Du lịch cặp đôi (28)

Du lịch một mình (5)

Gia đình với trẻ nhỏ (2)

Gia đình với trẻ lớn (10)

Du lịch nhóm (4)

Tuyệt vời
8,5
Điều kiện vệ sinh khách sạn
8,9
Vị trí
8,9
Tiêu chuẩn/chất lượng phòng
8,7
Thái độ phục vụ
8,7
Đáng giá tiền
8,5
Thức ăn/Bữa ăn
7,1

9 Peter A.
Germany
08 Tháng Mười Hai 2015
Good value for money in the heart of Berlin
Location, Cleanliness, Room Comfort
Very pleasent, staff friendly and good service

8,7 Gunther O.
Mexico
10 Tháng Ba 2015
very pleasant all around
good value for money, early check-in, spacious room
We had a wonderful stay! When we made our booking, we had requested a smoking room with early check-in. Upon arriving at the hotel, reception staff promptly fulfilled our wishes. All staff members with whom we interacted were cheerful, efficient, and fluent in English. The hotel is modern and very well kept. Our standard room was truly spacious and comfortable (it even had a nice outdoor balcony). Storage areas exceeded our expectations. We enjoyed all the amenities - complimentary coffee and tea of high quality, large flat-screen TV with international programming, in-room safety-deposit box, and refrigerated mini-bar. The hotel has a pretty good location close to Friedrichstrasse. If you stay on a Sunday and arrive by car, chances are high that you will find free street parking just a few meters from the hotel (perhaps even right at the entrance if you are lucky). Because everything went so well, we will surely consider this property again if we return to Berlin!

8,3 Ryan C.
Philippines
14 Tháng Mười Hai 2015
Good hotel
Room was very big, clean, near attraction
The room was very big. It is very clean and accessible.

8,3 Ryan C.
Philippines
14 Tháng Mười Hai 2015
Great hotel
The room was very big. It is very clean and accessible.
The room was very big. It is very clean and accessible.

8 Norman C.
Australia
30 Tháng Bảy 2014
Great location
Location, comfort, staff
Very nice, would stay again close to main tourist attractions lots of cafe nearby

8,7 Lorcan C.
Ireland
24 Tháng Sáu 2014
large spacious room. Breakfast expensive.
Location was ideal for touring and near all the main sights. Hugh rooms and a lovely wet room and walk in wardrobe. Staff welcoming and helpful.
Great stay. Loved it. Highly recommend it and would definitely stay again.

9,3 Chris R.
Australia
10 Tháng Sáu 2014
Very good hotel
Room size, friendly staff, location
Excellent hotel very spacious rooms some self catering. Grat location near to ubahn and tourist spots.

9,3 Nicolas C.
Colombia
25 Tháng Năm 2014
It was amamizing, greatest hotel.
Room comfort, cleanness, and close to main sites.
It was great and comfortable. It is a very nice hotel and even more than you can expect for the price. Highly recommended!!!

8 Stephen D.
United Kingdom
06 Tháng Giêng 2014
Great hotel, in a perfect area
Location, location and location
We only stayed one night, but the room was really nice and spacious, the staff were excellent, and the location was superb. 5-10mins walk to the Christmas market, which was amazing fun, and something my wife and I will remember. We will definitely be back, and for longer next time. Only improvement would be to have 1-2 entertainment TV channels available in English.

7,7 RENATE R.
Australia
09 Tháng Mười Hai 2013
Our stay was comfortable & facilities very clean
room size, shower & warm
My stay was great at Mercure , staff were friendly & accommodating when I needed there help. The room was considerably large & clean & the shower was great.

Thuế và lệ phí dịch vụ nói chung là chi phí mà Agoda trả lại cho nhà cung cấp hoặc được thu bởi các nhà cung cấp. Để biết thêm chi tiết, xin vui lòng đọc Điều khoản sử dụng của Agoda. Thuế và phí dịch vụ cũng có thể chứa các lệ phí mà Agoda giữ lại như phí vận hành quá trình xử lý đặt phòng.


;