arrow-up-icon Chọn chương trình thành viên của bạn để xem điểm

Thay đổi tìm kiếm

Điểm đến, khách sạn, hoặc căn hộ:

Thông báo giá phòng thấp hơn!

Giá tốt nhất vào ngày bạn chọn
07 Tháng Năm 2016 - 09 Tháng Năm 2016 | 2 đêm
Loại Phòng Tối Đa
Giá
phòng/đêm
SL
Ưu đãi giá tốt! Số lượng có hạn!
Tiêu Chuẩn 2 giường (Standard Trendy Twin)
Khuyến mãi trong thời gian có hạn Giá phòng đã giảm 25%!
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế khách sạn 15%

486,39 69,26 USD
Điều kiện đặt phòng

Số lượng phòng có hạn
(St Paul's Church Package - Superior Chinese Style)
Bao gồm bữa sáng
Khuyến mãi trong thời gian có hạn Giá phòng đã giảm 25%!
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế khách sạn 15%

+
511,41 75,54 USD
Điều kiện đặt phòng

Số lượng phòng có hạn
Phòng Tiêu Chuẩn 2 giường (Standard Twin Room)
Thanh toán cho khách sạn
Không bao gồm trong giá phòng:
Tax 5% (khách sạn thu phí), Phí dịch vụ 10% (khách sạn thu phí)

83,45 USD
Điều kiện đặt phòng

Số lượng phòng có hạn
Phòng Tiêu Chuẩn 2 giường (Standard Twin Room)
Không bao gồm trong giá phòng:
Tax 5% (khách sạn thu phí), Phí dịch vụ 10% (khách sạn thu phí)

83,45 USD
Điều kiện đặt phòng

Số lượng phòng có hạn
Khuyến mại Phòng Tiêu chuẩn với Bữa sáng - Quảng trường Senado (Standard Room With Breakfast -Senado Square Promotion)
Bao gồm bữa sáng
Thanh toán cho khách sạn
Không bao gồm trong giá phòng:
Tax 5% (khách sạn thu phí), Phí dịch vụ 10% (khách sạn thu phí)

91,01 USD
Điều kiện đặt phòng

Số lượng phòng có hạn
Khuyến mại Phòng Tiêu chuẩn với Bữa sáng - Quảng trường Senado (Standard Room With Breakfast -Senado Square Promotion)
Bao gồm bữa sáng
Không bao gồm trong giá phòng:
Tax 5% (khách sạn thu phí), Phí dịch vụ 10% (khách sạn thu phí)

91,01 USD
Điều kiện đặt phòng

Số lượng phòng có hạn
(Superior Double Or Twin Room With Daily Breakfast For 2)
Bao gồm bữa sáng
Thanh toán cho khách sạn
Không bao gồm trong giá phòng:
Tax 5% (khách sạn thu phí), Phí dịch vụ 10% (khách sạn thu phí)

96,05 USD
Điều kiện đặt phòng

Số lượng phòng có hạn
(Superior Double Or Twin Room With Daily Breakfast For 2)
Bao gồm bữa sáng
Không bao gồm trong giá phòng:
Tax 5% (khách sạn thu phí), Phí dịch vụ 10% (khách sạn thu phí)

96,05 USD
Điều kiện đặt phòng

Số lượng phòng có hạn
Deluxe Bao gồm bữa sáng (Deluxe European Style)
Bao gồm bữa sáng
Khuyến mãi trong thời gian có hạn Giá phòng đã giảm 25%!
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế khách sạn 15%

+
536,43 104,14 USD
Điều kiện đặt phòng

Số lượng phòng có hạn
Deluxe Double or Twin Room with 1 Red Wine and Daily Breakfast for 2 (Deluxe Double Or Twin Room With 1 Red Wine And Daily Breakfast For 2)
Bao gồm bữa sáng
Thanh toán cho khách sạn
Không bao gồm trong giá phòng:
Tax 5% (khách sạn thu phí), Phí dịch vụ 10% (khách sạn thu phí)

125,46 USD
Điều kiện đặt phòng

Số lượng phòng có hạn
Deluxe Double or Twin Room with 1 Red Wine and Daily Breakfast for 2 (Deluxe Double Or Twin Room With 1 Red Wine And Daily Breakfast For 2)
Bao gồm bữa sáng
Không bao gồm trong giá phòng:
Tax 5% (khách sạn thu phí), Phí dịch vụ 10% (khách sạn thu phí)

125,46 USD
Điều kiện đặt phòng

Số lượng phòng có hạn
Phòng Suite 2 giường (Suite Twin With Breakfast)
Khuyến mãi trong thời gian có hạn Giá phòng đã giảm 25%!
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế khách sạn 15%

861,69 138,91 USD
Điều kiện đặt phòng

Chỉ còn lại 5 phòng!
Phòng Suite Ưu đãi hấp dẫn Bao gồm bữa sáng (Limited Offer! Suite Twin With Breakfast & Set Dinner)
Bao gồm bữa sáng
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế khách sạn 15%

861,69 826,57 USD
Không hoàn tiền!

Chỉ còn lại 4 phòng!
Phòng Suite giường đôi (Suite Double With Breakfast)
Bao gồm bữa sáng
Khuyến mãi trong thời gian có hạn Giá phòng đã giảm 25%!
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế khách sạn 15%

861,69 138,91 USD
Điều kiện đặt phòng

Chỉ còn lại 5 phòng!
Duplex Family Suite with Dinner Set for 2 and Breakfast for 2 (Duplex Family Suite With Dinner Set For 2 And Breakfast For 2)
Bao gồm bữa sáng
Không bao gồm trong giá phòng:
Tax 5% (khách sạn thu phí), Phí dịch vụ 10% (khách sạn thu phí)

167,35 USD
Điều kiện đặt phòng

Chỉ còn lại 4 phòng!
Duplex Family Suite with Dinner Set for 2 and Breakfast for 2 (Duplex Family Suite With Dinner Set For 2 And Breakfast For 2)
Bao gồm bữa sáng
Thanh toán cho khách sạn
Không bao gồm trong giá phòng:
Tax 5% (khách sạn thu phí), Phí dịch vụ 10% (khách sạn thu phí)

167,35 USD
Điều kiện đặt phòng

Chỉ còn lại 4 phòng!
(Deluxe Double Or Twin Room With Daily Breakfast For 2)
Bao gồm bữa sáng
Không bao gồm trong giá phòng:
Tax 5% (khách sạn thu phí), Phí dịch vụ 10% (khách sạn thu phí)

167,35 USD
Điều kiện đặt phòng

Chỉ còn lại 5 phòng!
(Deluxe Double Or Twin Room With Daily Breakfast For 2)
Bao gồm bữa sáng
Thanh toán cho khách sạn
Không bao gồm trong giá phòng:
Tax 5% (khách sạn thu phí), Phí dịch vụ 10% (khách sạn thu phí)

167,35 USD
Điều kiện đặt phòng

Chỉ còn lại 5 phòng!
(Duplex Family Suite With Daily Breakfast For 3)
Bao gồm bữa sáng
Thanh toán cho khách sạn
Không bao gồm trong giá phòng:
Tax 5% (khách sạn thu phí), Phí dịch vụ 10% (khách sạn thu phí)

167,35 USD
Điều kiện đặt phòng

Chỉ còn lại 4 phòng!
(Duplex Family Suite With Daily Breakfast For 3)
Bao gồm bữa sáng
Không bao gồm trong giá phòng:
Tax 5% (khách sạn thu phí), Phí dịch vụ 10% (khách sạn thu phí)

167,35 USD
Điều kiện đặt phòng

Chỉ còn lại 4 phòng!
(Duplex Family Suite With Daily Breakfast For 3)
Bao gồm bữa sáng
Thanh toán cho khách sạn
Không bao gồm trong giá phòng:
Tax 5% (khách sạn thu phí), Phí dịch vụ 10% (khách sạn thu phí)

199,34 USD
Điều kiện đặt phòng

Chỉ còn lại 4 phòng!
(Duplex Family Suite With Daily Breakfast For 3)
Bao gồm bữa sáng
Không bao gồm trong giá phòng:
Tax 5% (khách sạn thu phí), Phí dịch vụ 10% (khách sạn thu phí)

204,67 USD
Điều kiện đặt phòng

Chỉ còn lại 4 phòng!
Phòng Gia đình cho 4 người (Superior Family Room For 4 Persons)
Bao gồm bữa sáng
Khuyến mãi trong thời gian có hạn Giá phòng đã giảm 25%!
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế khách sạn 15%

1.111,89 173,40 USD
Điều kiện đặt phòng

Chỉ còn lại 5 phòng!
(Superior Family Room With Daily Breakfast For 3)
Bao gồm bữa sáng
Thanh toán cho khách sạn
Không bao gồm trong giá phòng:
Tax 5% (khách sạn thu phí), Phí dịch vụ 10% (khách sạn thu phí)

208,91 USD
Điều kiện đặt phòng

Chỉ còn lại 5 phòng!
(Superior Family Room With Daily Breakfast For 3)
Bao gồm bữa sáng
Thanh toán cho khách sạn
Không bao gồm trong giá phòng:
Tax 5% (khách sạn thu phí), Phí dịch vụ 10% (khách sạn thu phí)

240,90 USD
Điều kiện đặt phòng

Chỉ còn lại 5 phòng!
(Superior Family Room With Daily Breakfast For 3)
Bao gồm bữa sáng
Không bao gồm trong giá phòng:
Tax 5% (khách sạn thu phí), Phí dịch vụ 10% (khách sạn thu phí)

246,23 USD
Điều kiện đặt phòng

Chỉ còn lại 5 phòng!
Phòng dành cho 2 Khách - 1 Giường đôi & 1 Giường phụ (Superior Triple Room - 1 Double Bed & 1 Extra Bed)
Bao gồm bữa sáng
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế khách sạn 15%

861,69 185,21 USD
Không hoàn tiền!

Chỉ còn lại 4 phòng!
Phòng dành cho 2 Khách - 1 Giường đôi & 1 Giường phụ (Superior Triple Room - 1 Double Bed & 1 Extra Bed)
Bao gồm bữa sáng
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế khách sạn 15%

861,69 225,66 USD
Không hoàn tiền!

Chỉ còn lại 4 phòng!
Phòng Gia đình cho 5 người (Superior Family Room For 5 Persons)
Bao gồm bữa sáng
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế khách sạn 15%

1.249,50 276,93 USD
Không hoàn tiền!

Chỉ còn lại 5 phòng!
Phòng Gia đình cho 5 người (Superior Family Room For 5 Persons)
Bao gồm bữa sáng
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế khách sạn 15%

1.249,50 317,38 USD
Không hoàn tiền!

Chỉ còn lại 5 phòng!

Thông tin về Metropole Hotel

Mô tả

Thuộc trung tâm Praia Grande de Avenue, Metropole Hotel dễ dàng tiếp cận những điểm phương tiện giao thông công cộng và hoàn hảo cho việc nghỉ ngơi. Khách sạn chỉ cách một đoạn ngắn đi bộ từ bãi biển gần đó và cũng gần với bến phà. Cạnh khách sạn có hàng loạt cửa hàng và nhà hàng, hứa hẹn một sự giải trí phong phú. Các điểm tham quan phổ biến bao gồm St Pauls Ruins và Senado Square. Phòng khách sạch sẽ và thoải mái với truyền hình vệ tinh, truy cập internet và minibar. Những người yêu thích Casino có thể trải nghiệm tại sòng bạc Wynn và Galaxy Star World.
Thêm Ẩn danh sách

Điểm đặc trưng

Tiện Nghi

 • an ninh 24 giờ
 • báo chí
 • cho thuê xe
 • cửa hàng lưu niệm
 • cửa hàng quà tặng
 • cửa hàng tiện lợi
 • dịch vụ đưa đón
 • dịch vụ giặt là
 • dịch vụ taxi
 • đưa đón sân bay
 • giặt khô
 • giữ hành lý
 • két sắt
 • máy ATM rút tiền tại chỗ
 • máy fax
 • máy in
 • nhà hàng
 • nhân viên hướng dẫn
 • phòng gia đình
 • phòng hút thuốc
 • phục vụ phòng
 • phục vụ phòng hàng ngày
 • quán cà phê
 • quầy lễ tân 24 giờ
 • thang máy
 • thiết bị phòng họp
 • thu đổi ngoại tệ
 • trung tâm hội nghị

Internet

 • Miễn phí Wi-fi tất cả các phòng
 • Wi-Fi ở khu vực công cộng

Ngôn ngữ sử dụng

 • Tiếng Anh
 • Tiếng Trung Quốc (Quan Thoại)
 • Tiếng Trung Quốc (Quảng Đông)
Thêm Ẩn danh sách

Chính Sách

Trẻ em và giường phụ
Em bé 0-2 tuổi Ở miễn phí nếu sử dụng giường sẵn có. Chú ý, nếu bạn cần cũi thì có thể phải trả thêm phí.
Trẻ em 3-12 tuổi Ở miễn phí nếu sử dụng giường sẵn có.
 • Khách trên 12 tuổi được coi là người lớn.
 • Giường phụ tùy thuộc vào loại phòng bạn đăng ký, xin vui lòng kiểm tra thông tin phòng để biết thêm chi tiết.
Khi đặt trên 5 phòng, chính sách và điều khoản bổ sung có thể được áp dụng.
Thêm Ẩn danh sách

Thông tin hữu ích

Điện áp trong phòng: 220
Khách sạn được trùng tu gần nhất vào năm: 2012
Khách sạn được xây vào năm: 1984
Khoảng cách tới sân bay: 8.4 Km
Khoảng cách từ trung tâm thành phố: 0.0 Km
Nhận phòng từ: 02:00 PM
Phí bữa sáng (áp dụng khi không bao gồm trong giá phòng): 68 MOP
Phí đưa đón sân bay: 250 MOP
Phí sử dụng Internet : 0 USD
Phòng / tầng không hút thuốc: Yes
Số lượng nhà hàng: 3
Số lượng phòng: 112
Số tầng khách sạn: 10
Thời gian đến sân bay (phút): 15
Trả phòng đến: 12:00 PM
Thêm Ẩn danh sách

Những nhận xét mới nhất của khách hàng

Xem nhận xét theo nhóm
Tất cả các nhận xét (3201)

Đi công tác (237)

Du lịch cặp đôi (975)

Du lịch một mình (568)

Gia đình với trẻ nhỏ (298)

Gia đình với trẻ lớn (409)

Du lịch nhóm (714)

Điều kiện vệ sinh khách sạn
7,4
Tiện nghi
7,0
Vị trí
8,7
Tiêu chuẩn/chất lượng phòng
7,3
Thái độ phục vụ
7,0
Đáng giá tiền
7,4
Thức ăn/Bữa ăn
6,6

7,3 HAI D.
Vietnam
07 Tháng Chín 2011
Địa điểm tuyệt vời với thái độ phục vụ tốt
Địa điểm thuận tiện để đi đến các điểm thăm quan chính như, quảng trường Senado, nhà thờ Thánh Paul's, sòng bạc Lisboa
Gia đình tôi đã nghỉ ở khách sạn này 01 đêm, là vị trí lý tưởng để đi tới các điểm thăm quan ở Macau, tuy nhiên nhân viên khách sạn chưa nhiệt tình khi chúng tôi nhờ gọi giúp Taxi

7,2 sok T.
Malaysia
04 Tháng Năm 2016
So so
Full of cigarette smell

7,6 SzuHsien L.
Taiwan
04 Tháng Năm 2016
It is what you pay for
good enough, great location, the room is clean. The only issue is No wifi in the lobby, only in the room.

4,8 Jo T.
Malaysia
02 Tháng Năm 2016
Too smokey
The room smelt like someone has smoked in there for days! We requested for non smoking room. But towards the night the smoke smell got so bad. Maybe someone was smoking on the next room. Won't be going back there.

9,2 Shiew C.
Malaysia
03 Tháng Năm 2016
Good hotel if you do not wish to spend more
Better than what I expected. Good location, comfy & clean room - thumbs up for the housekeeping staff. Value for money

6,4 Yew C.
Malaysia
03 Tháng Năm 2016
Good Location, Clean
A great location for travel spot. Convenience.

8,8 Ruel M.
Philippines
05 Tháng Năm 2016
Great stay
I love this hotel... definitely will be back again here... the location is so great that.. its like you're in 0 kilometer while in Macau (at the Center of them all), with its adjacent location to the famous Ruin of St. Paul, and the Senate Square, and its accessibility to both free shuttle and public vehicles, all these add up to my so love stay in this vibrant country.

4,8 Tian C.
Malaysia
25 Tháng Tư 2016
not satisfied
book as twin bed but only provided 2 single beds. aircondition not work well.. warm tempeture and 2 stars cleanliness. the best only good location.

8,4 Sakchai K.
Thailand
20 Tháng Tư 2016
Good Location
Good Location, near senado square

6,8 siau L.
Malaysia
20 Tháng Tư 2016
Strategic location
Location is good Room is comfy but cleanliness for hotel toilet to be improved 😊

Thuế và lệ phí dịch vụ nói chung là chi phí mà Agoda trả lại cho nhà cung cấp hoặc được thu bởi các nhà cung cấp. Để biết thêm chi tiết, xin vui lòng đọc Điều khoản sử dụng của Agoda. Thuế và phí dịch vụ cũng có thể chứa các lệ phí mà Agoda giữ lại như phí vận hành quá trình xử lý đặt phòng.


;