2015
Rất Tốt 8,0
dựa trên 1028 đánh giá

Giảm đến 30% với Ưu đãi nội bộ Agoda!

Ưu đãi tốt nhất vào ngày này:
29 Tháng Tám 2016 - 31 Tháng Tám 2016 | 2 đêm
Loại phòng Bao gồm Sức chứa Giá
phòng/đêm
SL
Deluxe giường King (Deluxe King)

Điểm đặc trưng:

 • Hướng phòng: Biển (một góc)
 • 33 m²
 • Giá thấp (Không hoàn tiền)
 • 7.694.132
  • VND
  • 3.598.761
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế khách sạn 12%, Thuế thành phố 0.75%, Phí dịch vụ 10%
Ưu đãi giá tốt! Số lượng có hạn!

Số lượng phòng có hạn

 • Giá thấp (Không hoàn tiền)
 • 7.694.132
  • VND
  • 4.098.587
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế khách sạn 12%, Thuế thành phố 0.75%, Phí dịch vụ 10%

Số lượng phòng có hạn

 • Bao gồm: Bữa sáng
 • Giá thấp (Không hoàn tiền)
 • 7.694.132
  • VND
  • 5.451.326
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế khách sạn 12%, Thuế thành phố 0.75%, Phí dịch vụ 10%

Số lượng phòng có hạn

 • Bao gồm: Bữa sáng
 • Giá thấp (Không hoàn tiền)
 • 7.694.132
  • VND
  • 5.761.562
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế khách sạn 12%, Thuế thành phố 0.75%, Phí dịch vụ 10%

Số lượng phòng có hạn

 • Bao gồm: Bữa sáng
 • Giá thấp (Không hoàn tiền)
  • VND
  • 6.785.846
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế khách sạn 12%, Thuế thành phố 0.75%, Phí dịch vụ 10%

Số lượng phòng có hạn

 • Bao gồm: Bữa sáng và Bữa tối
 • Giá thấp (Không hoàn tiền)
  • VND
  • 7.815.879
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế khách sạn 12%, Thuế thành phố 0.75%, Phí dịch vụ 10%

Số lượng phòng có hạn

Deluxe 2 giường (Deluxe Twin)

Điểm đặc trưng:

 • Hướng phòng: Biển (một góc)
 • 1 phòng ngủ
 • 33 m²
 • 2 Giường đơn
 • Giá thấp (Không hoàn tiền)
 • 7.694.132
  • VND
  • 3.598.761
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế khách sạn 12%, Thuế thành phố 0.75%, Phí dịch vụ 10%

Số lượng phòng có hạn

 • Giá thấp (Không hoàn tiền)
 • 7.694.132
  • VND
  • 4.098.587
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế khách sạn 12%, Thuế thành phố 0.75%, Phí dịch vụ 10%

Số lượng phòng có hạn

 • Bao gồm: Bữa sáng
 • Điều kiện đặt phòng
 • 7.694.132
  • VND
  • 5.451.326
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế khách sạn 12%, Thuế thành phố 0.75%, Phí dịch vụ 10%

Số lượng phòng có hạn

 • Bao gồm: Bữa sáng
 • Điều kiện đặt phòng
 • 7.694.132
  • VND
  • 5.761.562
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế khách sạn 12%, Thuế thành phố 0.75%, Phí dịch vụ 10%

Số lượng phòng có hạn

 • Bao gồm: Bữa sáng
 • Điều kiện đặt phòng
  • VND
  • 6.785.846
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế khách sạn 12%, Thuế thành phố 0.75%, Phí dịch vụ 10%

Số lượng phòng có hạn

 • Bao gồm: Bữa sáng và Bữa tối
 • Điều kiện đặt phòng
  • VND
  • 7.815.879
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế khách sạn 12%, Thuế thành phố 0.75%, Phí dịch vụ 10%

Số lượng phòng có hạn

Deluxe 2 giường (Deluxe Twin)
 • Điều kiện đặt phòng
  • VND
  • 3.635.478
Không bao gồm trong giá phòng:
Tax 12% (khách sạn thu phí), Thuế thành phố 27.266 VND (khách sạn thu phí), Phí dịch vụ 10% (khách sạn thu phí)

Số lượng phòng có hạn

 • Bao gồm: Bữa sáng
 • Điều kiện đặt phòng
  • VND
  • 4.956.252
Không bao gồm trong giá phòng:
Tax 12% (khách sạn thu phí), Thuế thành phố 37.172 VND (khách sạn thu phí), Phí dịch vụ 10% (khách sạn thu phí)

Số lượng phòng có hạn

 • Bao gồm: Bữa sáng
 • Điều kiện đặt phòng
  • VND
  • 5.238.314
Không bao gồm trong giá phòng:
Tax 12% (khách sạn thu phí), Thuế thành phố 39.288 VND (khách sạn thu phí), Phí dịch vụ 10% (khách sạn thu phí)

Số lượng phòng có hạn

 • Bao gồm: Bữa sáng
 • Thanh toán cho khách sạn
 • Điều kiện đặt phòng
  • VND
  • 5.506.945
Không bao gồm trong giá phòng:
Tax 12% (khách sạn thu phí), Thuế thành phố 41.303 VND (khách sạn thu phí), Phí dịch vụ 10% (khách sạn thu phí)

Số lượng phòng có hạn

 • Bao gồm: Bữa sáng
 • Thanh toán cho khách sạn
 • Điều kiện đặt phòng
  • VND
  • 5.820.352
Không bao gồm trong giá phòng:
Tax 12% (khách sạn thu phí), Thuế thành phố 43.652 VND (khách sạn thu phí), Phí dịch vụ 10% (khách sạn thu phí)

Số lượng phòng có hạn

 • Bao gồm: Bữa sáng và Bữa tối
 • Điều kiện đặt phòng
  • VND
  • 6.295.435
Không bao gồm trong giá phòng:
Tax 12% (khách sạn thu phí), Thuế thành phố 47.216 VND (khách sạn thu phí), Phí dịch vụ 10% (khách sạn thu phí)

Số lượng phòng có hạn

 • Bao gồm: Bữa sáng và Bữa tối
 • Thanh toán cho khách sạn
 • Điều kiện đặt phòng
  • VND
  • 6.994.928
Không bao gồm trong giá phòng:
Tax 12% (khách sạn thu phí), Thuế thành phố 52.462 VND (khách sạn thu phí), Phí dịch vụ 10% (khách sạn thu phí)

Số lượng phòng có hạn

Deluxe giường King (Deluxe King)
 • Điều kiện đặt phòng
  • VND
  • 3.635.478
Không bao gồm trong giá phòng:
Tax 12% (khách sạn thu phí), Thuế thành phố 27.266 VND (khách sạn thu phí), Phí dịch vụ 10% (khách sạn thu phí)

Số lượng phòng có hạn

 • Bao gồm: Bữa sáng
 • Điều kiện đặt phòng
  • VND
  • 4.956.252
Không bao gồm trong giá phòng:
Tax 12% (khách sạn thu phí), Thuế thành phố 37.172 VND (khách sạn thu phí), Phí dịch vụ 10% (khách sạn thu phí)

Số lượng phòng có hạn

 • Thanh toán cho khách sạn
 • Điều kiện đặt phòng
  • VND
  • 5.193.539
Không bao gồm trong giá phòng:
Tax 12% (khách sạn thu phí), Thuế thành phố 38.952 VND (khách sạn thu phí), Phí dịch vụ 10% (khách sạn thu phí)

Số lượng phòng có hạn

 • Bao gồm: Bữa sáng
 • Điều kiện đặt phòng
  • VND
  • 5.238.314
Không bao gồm trong giá phòng:
Tax 12% (khách sạn thu phí), Thuế thành phố 39.288 VND (khách sạn thu phí), Phí dịch vụ 10% (khách sạn thu phí)

Số lượng phòng có hạn

 • Bao gồm: Bữa sáng
 • Thanh toán cho khách sạn
 • Điều kiện đặt phòng
  • VND
  • 5.506.945
Không bao gồm trong giá phòng:
Tax 12% (khách sạn thu phí), Thuế thành phố 41.303 VND (khách sạn thu phí), Phí dịch vụ 10% (khách sạn thu phí)

Số lượng phòng có hạn

 • Bao gồm: Bữa sáng
 • Thanh toán cho khách sạn
 • Điều kiện đặt phòng
  • VND
  • 5.820.352
Không bao gồm trong giá phòng:
Tax 12% (khách sạn thu phí), Thuế thành phố 43.652 VND (khách sạn thu phí), Phí dịch vụ 10% (khách sạn thu phí)

Số lượng phòng có hạn

 • Bao gồm: Bữa sáng và Bữa tối
 • Điều kiện đặt phòng
  • VND
  • 6.295.435
Không bao gồm trong giá phòng:
Tax 12% (khách sạn thu phí), Thuế thành phố 47.216 VND (khách sạn thu phí), Phí dịch vụ 10% (khách sạn thu phí)

Số lượng phòng có hạn

 • Bao gồm: Bữa sáng và Bữa tối
 • Thanh toán cho khách sạn
 • Điều kiện đặt phòng
  • VND
  • 6.994.928
Không bao gồm trong giá phòng:
Tax 12% (khách sạn thu phí), Thuế thành phố 52.462 VND (khách sạn thu phí), Phí dịch vụ 10% (khách sạn thu phí)

Số lượng phòng có hạn

Deluxe Hướng biển 2 giường (Deluxe Ocean View Twin)

Điểm đặc trưng:

 • Hướng phòng: Biển
 • 1 phòng ngủ
 • 33 m²
 • 2 Giường đơn
 • Giá thấp (Không hoàn tiền)
 • 7.694.132
  • VND
  • 3.865.332
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế khách sạn 12%, Thuế thành phố 0.75%, Phí dịch vụ 10%

Số lượng phòng có hạn

 • Giá thấp (Không hoàn tiền)
 • 7.694.132
  • VND
  • 4.365.162
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế khách sạn 12%, Thuế thành phố 0.75%, Phí dịch vụ 10%

Số lượng phòng có hạn

 • Bao gồm: Bữa sáng
 • Điều kiện đặt phòng
 • 7.694.132
  • VND
  • 5.832.147
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế khách sạn 12%, Thuế thành phố 0.75%, Phí dịch vụ 10%

Số lượng phòng có hạn

 • Bao gồm: Bữa sáng
 • Điều kiện đặt phòng
 • 7.694.132
  • VND
  • 6.142.383
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế khách sạn 12%, Thuế thành phố 0.75%, Phí dịch vụ 10%

Số lượng phòng có hạn

 • Bao gồm: Bữa sáng
 • Điều kiện đặt phòng
  • VND
  • 7.166.667
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế khách sạn 12%, Thuế thành phố 0.75%, Phí dịch vụ 10%

Số lượng phòng có hạn

 • Bao gồm: Bữa sáng và Bữa tối
 • Điều kiện đặt phòng
  • VND
  • 8.196.700
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế khách sạn 12%, Thuế thành phố 0.75%, Phí dịch vụ 10%

Số lượng phòng có hạn

Deluxe Hướng biển giường King (Deluxe Ocean View King)

Điểm đặc trưng:

 • Hướng phòng: Biển
 • 1 phòng ngủ
 • 33 m²
 • 1 Giường King
 • Giá thấp (Không hoàn tiền)
 • 7.694.132
  • VND
  • 3.865.332
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế khách sạn 12%, Thuế thành phố 0.75%, Phí dịch vụ 10%

Số lượng phòng có hạn

 • Giá thấp (Không hoàn tiền)
 • 7.694.132
  • VND
  • 4.365.162
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế khách sạn 12%, Thuế thành phố 0.75%, Phí dịch vụ 10%

Số lượng phòng có hạn

 • Bao gồm: Bữa sáng
 • Điều kiện đặt phòng
 • 7.694.132
  • VND
  • 5.832.147
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế khách sạn 12%, Thuế thành phố 0.75%, Phí dịch vụ 10%

Số lượng phòng có hạn

 • Bao gồm: Bữa sáng
 • Điều kiện đặt phòng
 • 7.694.132
  • VND
  • 6.142.383
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế khách sạn 12%, Thuế thành phố 0.75%, Phí dịch vụ 10%

Số lượng phòng có hạn

 • Bao gồm: Bữa sáng
 • Điều kiện đặt phòng
  • VND
  • 7.166.667
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế khách sạn 12%, Thuế thành phố 0.75%, Phí dịch vụ 10%

Số lượng phòng có hạn

 • Bao gồm: Bữa sáng và Bữa tối
 • Điều kiện đặt phòng
  • VND
  • 8.196.700
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế khách sạn 12%, Thuế thành phố 0.75%, Phí dịch vụ 10%

Số lượng phòng có hạn

Phòng Premium Nhìn ra Đại dương với Giường cỡ King (Premium Ocean Front King)

Điểm đặc trưng:

 • Hướng phòng: Biển
 • 1 phòng ngủ
 • 45 m²
 • 1 Giường King
 • Giá thấp (Không hoàn tiền)
  • VND
  • 4.031.945
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế khách sạn 12%, Thuế thành phố 0.75%, Phí dịch vụ 10%

Chỉ còn lại 2 phòng!

 • Giá thấp (Không hoàn tiền)
  • VND
  • 4.531.771
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế khách sạn 12%, Thuế thành phố 0.75%, Phí dịch vụ 10%

Chỉ còn lại 2 phòng!

 • Thanh toán cho khách sạn
 • Điều kiện đặt phòng
  • VND
  • 5.818.688
Không bao gồm trong giá phòng:
Tax 12% (khách sạn thu phí), Thuế thành phố 43.640 VND (khách sạn thu phí), Phí dịch vụ 10% (khách sạn thu phí)

Chỉ còn lại 2 phòng!

 • Bao gồm: Bữa sáng
 • Điều kiện đặt phòng
  • VND
  • 6.070.161
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế khách sạn 12%, Thuế thành phố 0.75%, Phí dịch vụ 10%

Chỉ còn lại 2 phòng!

 • Bao gồm: Bữa sáng
 • Thanh toán cho khách sạn
 • Điều kiện đặt phòng
  • VND
  • 6.132.094
Không bao gồm trong giá phòng:
Tax 12% (khách sạn thu phí), Thuế thành phố 45.992 VND (khách sạn thu phí), Phí dịch vụ 10% (khách sạn thu phí)

Chỉ còn lại 2 phòng!

 • Bao gồm: Bữa sáng
 • Điều kiện đặt phòng
  • VND
  • 6.380.398
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế khách sạn 12%, Thuế thành phố 0.75%, Phí dịch vụ 10%

Chỉ còn lại 2 phòng!

 • Bao gồm: Bữa sáng
 • Thanh toán cho khách sạn
 • Điều kiện đặt phòng
  • VND
  • 6.445.500
Không bao gồm trong giá phòng:
Tax 12% (khách sạn thu phí), Thuế thành phố 48.341 VND (khách sạn thu phí), Phí dịch vụ 10% (khách sạn thu phí)

Chỉ còn lại 2 phòng!

 • Bao gồm: Bữa sáng
 • Điều kiện đặt phòng
  • VND
  • 7.404.677
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế khách sạn 12%, Thuế thành phố 0.75%, Phí dịch vụ 10%

Chỉ còn lại 2 phòng!

 • Bao gồm: Bữa sáng và Bữa tối
 • Thanh toán cho khách sạn
 • Điều kiện đặt phòng
  • VND
  • 7.620.076
Không bao gồm trong giá phòng:
Tax 12% (khách sạn thu phí), Thuế thành phố 57.151 VND (khách sạn thu phí), Phí dịch vụ 10% (khách sạn thu phí)

Chỉ còn lại 2 phòng!

 • Bao gồm: Bữa sáng và Bữa tối
 • Điều kiện đặt phòng
  • VND
  • 8.434.714
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế khách sạn 12%, Thuế thành phố 0.75%, Phí dịch vụ 10%

Chỉ còn lại 2 phòng!

Executive giường King (Executive King)

Điểm đặc trưng:

 • Hướng phòng: Biển (một góc)
 • 1 phòng ngủ
 • 33 m²
 • 1 Giường King
 • Giá thấp (Không hoàn tiền)
 • 8.175.016
  • VND
  • 4.265.196
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế khách sạn 12%, Thuế thành phố 0.75%, Phí dịch vụ 10%

Số lượng phòng có hạn

 • Giá thấp (Không hoàn tiền)
 • 8.175.016
  • VND
  • 4.765.022
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế khách sạn 12%, Thuế thành phố 0.75%, Phí dịch vụ 10%

Số lượng phòng có hạn

Executive 2 giường (Executive Twin)

Điểm đặc trưng:

 • Hướng phòng: Biển (một góc)
 • 1 phòng ngủ
 • 33 m²
 • 2 Giường đơn
 • Giá thấp (Không hoàn tiền)
 • 8.175.016
  • VND
  • 4.265.196
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế khách sạn 12%, Thuế thành phố 0.75%, Phí dịch vụ 10%

Số lượng phòng có hạn

 • Giá thấp (Không hoàn tiền)
 • 8.175.016
  • VND
  • 4.765.022
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế khách sạn 12%, Thuế thành phố 0.75%, Phí dịch vụ 10%

Số lượng phòng có hạn

Phòng Suite giường King (Suite King)

Điểm đặc trưng:

 • Hướng phòng: Biển (một góc)
 • 1 phòng ngủ
 • 48 m²
 • 1 Giường King
 • Giá thấp (Không hoàn tiền)
 • 8.896.341
  • VND
  • 4.431.805
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế khách sạn 12%, Thuế thành phố 0.75%, Phí dịch vụ 10%

Số lượng phòng có hạn

 • Giá thấp (Không hoàn tiền)
 • 8.896.341
  • VND
  • 4.931.631
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế khách sạn 12%, Thuế thành phố 0.75%, Phí dịch vụ 10%

Số lượng phòng có hạn

 • Bao gồm: Bữa sáng
 • Điều kiện đặt phòng
 • 8.896.341
  • VND
  • 6.641.393
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế khách sạn 12%, Thuế thành phố 0.75%, Phí dịch vụ 10%

Số lượng phòng có hạn

 • Bao gồm: Bữa sáng
 • Điều kiện đặt phòng
 • 8.896.341
  • VND
  • 6.951.629
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế khách sạn 12%, Thuế thành phố 0.75%, Phí dịch vụ 10%

Số lượng phòng có hạn

 • Bao gồm: Bữa sáng
 • Điều kiện đặt phòng
  • VND
  • 7.975.909
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế khách sạn 12%, Thuế thành phố 0.75%, Phí dịch vụ 10%

Số lượng phòng có hạn

 • Bao gồm: Bữa sáng và Bữa tối
 • Điều kiện đặt phòng
  • VND
  • 9.005.946
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế khách sạn 12%, Thuế thành phố 0.75%, Phí dịch vụ 10%

Số lượng phòng có hạn

Suite Hướng biển (Suite Ocean View)

Điểm đặc trưng:

 • Hướng phòng: Biển
 • 1 phòng ngủ
 • 65 m²
 • 1 Giường King
 • Giá thấp (Không hoàn tiền)
 • 9.136.782
  • VND
  • 4.598.413
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế khách sạn 12%, Thuế thành phố 0.75%, Phí dịch vụ 10%

Chỉ còn lại 4 phòng!

 • Giá thấp (Không hoàn tiền)
 • 9.136.782
  • VND
  • 5.098.244
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế khách sạn 12%, Thuế thành phố 0.75%, Phí dịch vụ 10%

Chỉ còn lại 4 phòng!

 • Bao gồm: Bữa sáng
 • Điều kiện đặt phòng
 • 9.136.782
  • VND
  • 6.879.407
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế khách sạn 12%, Thuế thành phố 0.75%, Phí dịch vụ 10%

Chỉ còn lại 4 phòng!

 • Bao gồm: Bữa sáng
 • Điều kiện đặt phòng
 • 9.136.782
  • VND
  • 7.189.639
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế khách sạn 12%, Thuế thành phố 0.75%, Phí dịch vụ 10%

Chỉ còn lại 4 phòng!

 • Bao gồm: Bữa sáng và Bữa tối
 • Thanh toán cho khách sạn
 • Điều kiện đặt phòng
  • VND
  • 7.536.884
Không bao gồm trong giá phòng:
Tax 12% (khách sạn thu phí), Thuế thành phố 56.528 VND (khách sạn thu phí), Phí dịch vụ 10% (khách sạn thu phí)

Chỉ còn lại 4 phòng!

 • Bao gồm: Bữa sáng
 • Điều kiện đặt phòng
  • VND
  • 8.213.923
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế khách sạn 12%, Thuế thành phố 0.75%, Phí dịch vụ 10%

Chỉ còn lại 4 phòng!

 • Bao gồm: Bữa sáng và Bữa tối
 • Thanh toán cho khách sạn
 • Điều kiện đặt phòng
  • VND
  • 8.437.578
Không bao gồm trong giá phòng:
Tax 12% (khách sạn thu phí), Thuế thành phố 63.282 VND (khách sạn thu phí), Phí dịch vụ 10% (khách sạn thu phí)

Chỉ còn lại 4 phòng!

 • Bao gồm: Bữa sáng và Bữa tối
 • Điều kiện đặt phòng
  • VND
  • 9.243.960
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế khách sạn 12%, Thuế thành phố 0.75%, Phí dịch vụ 10%

Chỉ còn lại 4 phòng!

Executive Suite giường King (Executive Suite King)

Điểm đặc trưng:

 • Hướng phòng: Biển
 • 1 phòng ngủ
 • 48 m²
 • 1 Giường King
 • Giá thấp (Không hoàn tiền)
 • 9.617.665
  • VND
  • 5.098.244
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế khách sạn 12%, Thuế thành phố 0.75%, Phí dịch vụ 10%

Số lượng phòng có hạn

 • Giá thấp (Không hoàn tiền)
 • 9.617.665
  • VND
  • 5.598.070
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế khách sạn 12%, Thuế thành phố 0.75%, Phí dịch vụ 10%

Số lượng phòng có hạn

Suite Nhìn ra Đại dương - 2 Phòng ngủ (Suite Ocean View - 2 Bedrooms)

Điểm đặc trưng:

 • Hướng phòng: Biển
 • 99 m²
 • Giá thấp (Không hoàn tiền)
 • 14.426.498
  • VND
  • 6.264.509
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế khách sạn 12%, Thuế thành phố 0.75%, Phí dịch vụ 10%

Số lượng phòng có hạn

 • Giá thấp (Không hoàn tiền)
 • 14.426.498
  • VND
  • 6.764.335
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế khách sạn 12%, Thuế thành phố 0.75%, Phí dịch vụ 10%

Số lượng phòng có hạn

 • Bao gồm: Bữa sáng
 • Điều kiện đặt phòng
  • VND
  • 8.418.612
Không bao gồm trong giá phòng:
Tax 12% (khách sạn thu phí), Thuế thành phố 63.140 VND (khách sạn thu phí), Phí dịch vụ 10% (khách sạn thu phí)

Số lượng phòng có hạn

 • Bao gồm: Bữa sáng
 • Điều kiện đặt phòng
  • VND
  • 8.700.674
Không bao gồm trong giá phòng:
Tax 12% (khách sạn thu phí), Thuế thành phố 65.256 VND (khách sạn thu phí), Phí dịch vụ 10% (khách sạn thu phí)

Số lượng phòng có hạn

 • Bao gồm: Bữa sáng
 • Thanh toán cho khách sạn
 • Điều kiện đặt phòng
  • VND
  • 9.354.012
Không bao gồm trong giá phòng:
Tax 12% (khách sạn thu phí), Thuế thành phố 70.156 VND (khách sạn thu phí), Phí dịch vụ 10% (khách sạn thu phí)

Số lượng phòng có hạn

 • Bao gồm: Bữa sáng
 • Thanh toán cho khách sạn
 • Điều kiện đặt phòng
  • VND
  • 9.667.418
Không bao gồm trong giá phòng:
Tax 12% (khách sạn thu phí), Thuế thành phố 72.505 VND (khách sạn thu phí), Phí dịch vụ 10% (khách sạn thu phí)

Số lượng phòng có hạn

 • Bao gồm: Bữa sáng và Bữa tối
 • Điều kiện đặt phòng
  • VND
  • 9.757.795
Không bao gồm trong giá phòng:
Tax 12% (khách sạn thu phí), Thuế thành phố 73.183 VND (khách sạn thu phí), Phí dịch vụ 10% (khách sạn thu phí)

Số lượng phòng có hạn

 • Bao gồm: Bữa sáng và Bữa tối
 • Thanh toán cho khách sạn
 • Điều kiện đặt phòng
  • VND
  • 10.841.994
Không bao gồm trong giá phòng:
Tax 12% (khách sạn thu phí), Thuế thành phố 81.315 VND (khách sạn thu phí), Phí dịch vụ 10% (khách sạn thu phí)

Số lượng phòng có hạn

 • Bao gồm: Bữa sáng
 • Điều kiện đặt phòng
  • VND
  • 12.642.612
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế khách sạn 12%, Thuế thành phố 0.75%, Phí dịch vụ 10%

Số lượng phòng có hạn

 • Bao gồm: Bữa sáng và Bữa tối
 • Điều kiện đặt phòng
  • VND
  • 13.407.279
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế khách sạn 12%, Thuế thành phố 0.75%, Phí dịch vụ 10%

Số lượng phòng có hạn

Phòng Executive 2 giường (Twin Executive)
 • Thanh toán cho khách sạn
 • Điều kiện đặt phòng
  • VND
  • 6.876.631
Không bao gồm trong giá phòng:
Tax 12% (khách sạn thu phí), Thuế thành phố 51.575 VND (khách sạn thu phí), Phí dịch vụ 10% (khách sạn thu phí)

Số lượng phòng có hạn

Executive giường King (Executive King Bed)
 • Thanh toán cho khách sạn
 • Điều kiện đặt phòng
  • VND
  • 6.876.631
Không bao gồm trong giá phòng:
Tax 12% (khách sạn thu phí), Thuế thành phố 51.575 VND (khách sạn thu phí), Phí dịch vụ 10% (khách sạn thu phí)

Số lượng phòng có hạn

Deluxe giường King (Deluxe King Bed)
 • Bao gồm: Bữa sáng và Bữa tối
 • Thanh toán cho khách sạn
 • Điều kiện đặt phòng
  • VND
  • 7.379.635
Không bao gồm trong giá phòng:
Tax 12% (khách sạn thu phí), Thuế thành phố 55.347 VND (khách sạn thu phí), Phí dịch vụ 10% (khách sạn thu phí)

Số lượng phòng có hạn

Phòng Executive Suite giường King (Executive Suite King Bed)
 • Thanh toán cho khách sạn
 • Điều kiện đặt phòng
  • VND
  • 8.078.839
Không bao gồm trong giá phòng:
Tax 12% (khách sạn thu phí), Thuế thành phố 60.591 VND (khách sạn thu phí), Phí dịch vụ 10% (khách sạn thu phí)

Số lượng phòng có hạn

Phòng Suite 1 phòng ngủ giường King (1 Bedroom King Suite)
 • Bao gồm: Bữa sáng và Bữa tối
 • Thanh toán cho khách sạn
 • Điều kiện đặt phòng
  • VND
  • 8.197.136
Không bao gồm trong giá phòng:
Tax 12% (khách sạn thu phí), Thuế thành phố 61.479 VND (khách sạn thu phí), Phí dịch vụ 10% (khách sạn thu phí)

Số lượng phòng có hạn

Phòng Suite Tổng Thống (Presidential Suite)

Điểm đặc trưng:

 • Hướng phòng: Biển
 • 2 phòng ngủ
 • 2 phòng tắm
 • 125 m²
 • 2 Giường đơn và 1 Giường King
 • Giá thấp (Không hoàn tiền)
  • VND
  • 39.986.212
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế khách sạn 12%, Thuế thành phố 0.75%, Phí dịch vụ 10%

Phòng cuối cùng của Agoda!

 • Giá thấp (Không hoàn tiền)
  • VND
  • 40.985.869
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế khách sạn 12%, Thuế thành phố 0.75%, Phí dịch vụ 10%

Phòng cuối cùng của Agoda!

 • Bao gồm: Bữa sáng
 • Điều kiện đặt phòng
  • VND
  • 57.433.402
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế khách sạn 12%, Thuế thành phố 0.75%, Phí dịch vụ 10%

Phòng cuối cùng của Agoda!

 • Bao gồm: Bữa sáng
 • Điều kiện đặt phòng
  • VND
  • 57.743.638
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế khách sạn 12%, Thuế thành phố 0.75%, Phí dịch vụ 10%

Phòng cuối cùng của Agoda!

 • Bao gồm: Bữa sáng và Bữa tối
 • Điều kiện đặt phòng
  • VND
  • 58.906.354
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế khách sạn 12%, Thuế thành phố 0.75%, Phí dịch vụ 10%

Phòng cuối cùng của Agoda!

 • Bao gồm: Bữa sáng
 • Điều kiện đặt phòng
  • VND
  • 59.792.202
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế khách sạn 12%, Thuế thành phố 0.75%, Phí dịch vụ 10%

Phòng cuối cùng của Agoda!

 • Bao gồm: Bữa sáng và Bữa tối
 • Điều kiện đặt phòng
  • VND
  • 60.689.547
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế khách sạn 12%, Thuế thành phố 0.75%, Phí dịch vụ 10%

Phòng cuối cùng của Agoda!

Ibiza Phòng trên gác mái (Ibiza Loft)

Điểm đặc trưng:

 • Hướng phòng: Biển
 • 3 phòng ngủ
 • 3 phòng tắm
 • 224 m²
 • 2 Giường Queen và 1 Giường King
 • Giá thấp (Không hoàn tiền)
 • 72.132.489
  • VND
  • 49.982.768
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế khách sạn 12%, Thuế thành phố 0.75%, Phí dịch vụ 10%

Phòng cuối cùng của Agoda!

 • Giá thấp (Không hoàn tiền)
 • 72.132.489
  • VND
  • 51.482.250
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế khách sạn 12%, Thuế thành phố 0.75%, Phí dịch vụ 10%

Phòng cuối cùng của Agoda!

 • Bao gồm: Bữa sáng
 • Điều kiện đặt phòng
  • VND
  • 71.714.192
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế khách sạn 12%, Thuế thành phố 0.75%, Phí dịch vụ 10%

Phòng cuối cùng của Agoda!

 • Bao gồm: Bữa sáng
 • Điều kiện đặt phòng
  • VND
  • 72.024.428
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế khách sạn 12%, Thuế thành phố 0.75%, Phí dịch vụ 10%

Phòng cuối cùng của Agoda!

 • Bao gồm: Bữa sáng và Bữa tối
 • Điều kiện đặt phòng
  • VND
  • 73.187.144
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế khách sạn 12%, Thuế thành phố 0.75%, Phí dịch vụ 10%

Phòng cuối cùng của Agoda!

 • Bao gồm: Bữa sáng
 • Điều kiện đặt phòng
  • VND
  • 75.097.267
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế khách sạn 12%, Thuế thành phố 0.75%, Phí dịch vụ 10%

Phòng cuối cùng của Agoda!

 • Bao gồm: Bữa sáng và Bữa tối
 • Điều kiện đặt phòng
  • VND
  • 75.861.934
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế khách sạn 12%, Thuế thành phố 0.75%, Phí dịch vụ 10%

Phòng cuối cùng của Agoda!

Phòng Suite Tổng Thống (Presidential Suite)
 • Thanh toán cho khách sạn
 • Điều kiện đặt phòng
  • VND
  • 57.705.991
Không bao gồm trong giá phòng:
Tax 12% (khách sạn thu phí), Thuế thành phố 432.795 VND (khách sạn thu phí), Phí dịch vụ 10% (khách sạn thu phí)

Phòng cuối cùng của Agoda!

 • Bao gồm: Bữa sáng
 • Thanh toán cho khách sạn
 • Điều kiện đặt phòng
  • VND
  • 58.019.397
Không bao gồm trong giá phòng:
Tax 12% (khách sạn thu phí), Thuế thành phố 435.146 VND (khách sạn thu phí), Phí dịch vụ 10% (khách sạn thu phí)

Phòng cuối cùng của Agoda!

 • Bao gồm: Bữa sáng
 • Thanh toán cho khách sạn
 • Điều kiện đặt phòng
  • VND
  • 58.332.803
Không bao gồm trong giá phòng:
Tax 12% (khách sạn thu phí), Thuế thành phố 437.496 VND (khách sạn thu phí), Phí dịch vụ 10% (khách sạn thu phí)

Phòng cuối cùng của Agoda!

 • Bao gồm: Bữa sáng và Bữa tối
 • Thanh toán cho khách sạn
 • Điều kiện đặt phòng
  • VND
  • 59.507.380
Không bao gồm trong giá phòng:
Tax 12% (khách sạn thu phí), Thuế thành phố 446.305 VND (khách sạn thu phí), Phí dịch vụ 10% (khách sạn thu phí)

Phòng cuối cùng của Agoda!

Phòng Suite Trên Gác Mái (Suite Loft)
 • Bao gồm: Bữa sáng
 • Thanh toán cho khách sạn
 • Điều kiện đặt phòng
  • VND
  • 72.445.895
Không bao gồm trong giá phòng:
Tax 12% (khách sạn thu phí), Thuế thành phố 543.345 VND (khách sạn thu phí), Phí dịch vụ 10% (khách sạn thu phí)

Phòng cuối cùng của Agoda!

 • Bao gồm: Bữa sáng
 • Thanh toán cho khách sạn
 • Điều kiện đặt phòng
  • VND
  • 72.759.301
Không bao gồm trong giá phòng:
Tax 12% (khách sạn thu phí), Thuế thành phố 545.694 VND (khách sạn thu phí), Phí dịch vụ 10% (khách sạn thu phí)

Phòng cuối cùng của Agoda!

 • Bao gồm: Bữa sáng và Bữa tối
 • Thanh toán cho khách sạn
 • Điều kiện đặt phòng
  • VND
  • 73.933.877
Không bao gồm trong giá phòng:
Tax 12% (khách sạn thu phí), Thuế thành phố 554.504 VND (khách sạn thu phí), Phí dịch vụ 10% (khách sạn thu phí)

Phòng cuối cùng của Agoda!

Thông tin về Movenpick Hotel Mactan Island Cebu

Mô tả

Với khách du lịch muốn ngắm cảnh và cảm nhận Cebu, Moevenpick Hotel Mactan Island Cebu là sự lựa chọn hoàn hảo. Chỉ cách trung tâm thành phố khoảng 20. Km và bạn có thể đến sân bay trong vòng 10 phút. Một điểm không kém phần đặc biệt là vị trí khách sạn dễ dàng tiệp cận vô số địa điểm thú vị như Lăng Mactan, Chợ Hải sản Sutukil, Điểm lặn đảo Mactan.

Tại Moevenpick Hotel Mactan Island Cebu, mọi sự cố gắng đều nhằm mục đích khiến cho du khách hài lòng. Để làm được điều đó, khách sạn sẽ cung cấp dịch vụ và tiện nghi tốt nhất. Nói đến một số thiết bị trong khách sạn, có miễn phí wifi tất cả các phòng, an ninh 24 giờ, dịch vụ phòng hàng ngày, máy fax, cửa hàng quà tặng.

Thêm vào đó, tất cả những phòng khách đều mang một nét thoải mái đặc trưng khác nhau. Nhiều phòng còn được đặc biệt trang bị những tiện nghi như tủ áo, trà miễn phí, khăn tắm, thảm, cân để làm hài lòng những vị khách khó tính nhất. Khách sạn mang lại phương tiện giải trí tuyệt vời như bồn tắm nước nóng, bãi biển riêng, phòng thể dục, hồ bơi ngoài trời, lặn để làm cho chuyến đi của bạn thật khó quên. Moevenpick Hotel Mactan Island Cebu là nơi bạn có thể dừng chân ở một khách sạn chất lượng tại Cebu.
Thêm Ẩn danh sách

Điểm đặc trưng

Internet

 • miễn phí wifi tất cả các phòng
 • wifi công cộng

Phương tiện đi lại

 • dịch vụ taxi
 • bãi đậu xe có nhân viên
 • bãi đậu xe
 • đưa đón sân bay
 • Cho thuê xe
 • xe đưa đón
 • cho thuê xe đạp

Phòng thể thao & giải trí

 • phòng thể dục
 • spa
 • massage
 • phòng tắm hơi
 • phòng trò chơi

Bơi lội & ngâm bồn

 • bồn tắm nước nóng
 • hồ bơi (ngoài trời)

Thể thao dưới nước

 • bãi biển riêng
 • lặn
 • thể thao dưới nước (có động cơ)
 • thể thao dưới nước (không có động cơ)

Thể thao trên cạn

 • bóng bàn

Dành cho trẻ em

 • câu lạc bộ trẻ em
 • hồ bơi (trẻ em)

Ăn uống

 • Dịch vụ phòng [24 giờ]
 • phục vụ phòng
 • vật dụng nướng BBQ
 • nhà hàng
 • quán cà phê
 • quán bar cạnh hồ bơi
 • quầy bar

Vật nuôi

 • cho phép vật nuôi

Dịch vụ vệ sinh

 • dịch vụ phòng hàng ngày
 • dịch vụ giặt là
 • giặt khô

Dịch vụ khách hàng

 • nhận/trả phòng (riêng)
 • nhận/trả phòng (nhanh)
 • giữ hành lý
 • dịch vụ trông trẻ
 • báo chí
 • tour du lịch
 • nhân viên hướng dẫn

Tiện nghi tại chỗ

 • cửa hàng quà tặng
 • xe lăn có thể vào
 • tiện nghi cho người khuyết tật
 • phòng gia đình
 • sân vườn
 • thang máy
 • câu lạc bộ đêm
 • cửa hàng
 • khu vực hút thuốc

Sức khỏe và an ninh

 • an ninh 24 giờ
 • quầy lễ tân 24 giờ
 • két sắt
 • tủ đồ có khoá

Dịch vụ văn phòng & đổi tiền

 • máy photocopy
 • máy fax
 • máy in
 • ATM
 • thu đổi ngoại tệ

Ngôn ngữ sử dụng

 • Tiếng Anh
 • Tiếng Phillipines
 • Tiếng Nhật
 • Tiếng Hàn
Thêm Ẩn danh sách

Chính Sách

Trẻ em và giường phụ
Em bé 0-2 tuổi Ở miễn phí nếu sử dụng giường sẵn có. Chú ý, nếu bạn cần cũi thì có thể phải trả thêm phí.
Trẻ em 3-11 tuổi Ở miễn phí nếu sử dụng giường sẵn có.
 • Khách trên 11 tuổi được coi là người lớn.
 • Giường phụ tùy thuộc vào loại phòng bạn chọn, xin vui lòng kiểm tra thông tin phòng để biết thêm chi tiết.
Khi đặt trên 5 phòng, chính sách và điều khoản bổ sung có thể được áp dụng.
Thêm Ẩn danh sách

Thông tin hữu ích

Điện áp trong phòng: 220
Khách sạn được trùng tu gần nhất vào năm: 2012
Khách sạn được xây vào năm: 2004
Khoảng cách tới sân bay: 6 Km
Khoảng cách từ trung tâm thành phố: 20. Km
Nhận phòng từ: 03:00 PM
Phí bữa sáng (áp dụng khi không bao gồm trong giá phòng): 1200 PHP
Phí đưa đón sân bay: 575 PHP
Phí sử dụng Internet : 0 php
Phòng / tầng không hút thuốc: Yes
Số lượng nhà hàng: 4
Số lượng phòng: 245
Số lượng quán bar: 2
Số tầng khách sạn: 22
Thời gian đến sân bay (phút): 10
Trả phòng từ: 12:00 PM
Thêm Ẩn danh sách

Những nhận xét mới nhất của khách hàng

Xem nhận xét theo nhóm
Rất Tốt • Điều kiện vệ sinh khách sạn 8,4
 • Tiện nghi 8,4
 • Vị trí 7,9
 • Tiêu chuẩn/chất lượng phòng 8,3
 • Thái độ phục vụ 8,3
 • Đáng giá tiền 7,3
 • Thức ăn/Bữa ăn 7,4
Sắp xếp theo

Hannelli O.
Philippines
25 Tháng Tám 2016
Excellent customer service
We had a wonderful stay at the hotel. We had already checked out and had left the hotel when my husband realized that he had lost his wedding ring. I called the hotel and was told that they will check and inform me of any update at once. After a few minutes, I got a call and was told that they did not find it. However, after a while, I got another call telling me the good news - they found it! Claiming it was a breeze - my husband was just asked to present an ID. Thank you Movenpick! We had a great time!

Roland C.
Hoa Kỳ
23 Tháng Tám 2016
we had an amazing stay
all the activities were fun

Paul L.
Hoa Kỳ
23 Tháng Tám 2016
Movenpick Hotel Mactan Island
Room rate OK but NO accommodation for late checkout and substandard facilities for customers seeking to use facilities and cleanup on checkout day; other hotel costs, appreciably higher than surrounding establishments, e.g., restaurants and water sports.

Ric T.
Philippines
22 Tháng Tám 2016
Maybe i was expecting so much from Movenpick based on the pictures i see on the internet. It was nice, but there's nothing much to do. The shoreline was just so short. The pool wasn't that big. But it is a good place to relax! Nice place! Nice room! Good and friendly staff! Overall, still a thimbs up! 👍🏻

Jay D.
Philippines
22 Tháng Tám 2016
Great
Overall great!

FELIXBERTO C.
Philippines
19 Tháng Tám 2016
I didn't like the layout & feel of my room. It looks so dark & gloomy & space is so small, tight & crampy. I didn't feel a nice aura everytime I'm inside my room. The balcony is so small too. It would have been better if the bedroom was directly beside the living room, & the bathroom at the back area & Not in the middle.. The 1-bedroom ocean suite I got is definitely not worth what I paid for. I should have gotten a standard ocean view room.