arrow-up-icon Chọn chương trình thành viên của bạn để xem điểm

Thông báo giá phòng thấp hơn!

Giá tốt nhất vào ngày bạn chọn
28 Tháng Năm 2016 - 30 Tháng Năm 2016 | 2 đêm
Loại Phòng Ưu đãi và quyền lợi Tối Đa Giá
phòng/đêm
SL

Giường King (King Bed)

Ưu đãi giá tốt! Số lượng có hạn!
Diện tích phòng:
32 m²
Giường:
1 Giường King
Hướng phòng:
Biển
 • Điều kiện đặt phòng
 • Không bao gồm trong giá phòng: Tax 11% (khách sạn thu phí)
 • Thông tin phòng
 • VND
 • 2.685.165
 Phòng cuối cùng của Agoda!
 • Thanh toán cho khách sạn
 • Điều kiện đặt phòng
 • Không bao gồm trong giá phòng: Tax 11% (khách sạn thu phí)
 • Thông tin phòng
 • VND
 • 2.852.988
 Phòng cuối cùng của Agoda!
 • Bao gồm bữa sáng
 • Thanh toán cho khách sạn
 • Điều kiện đặt phòng
 • Không bao gồm trong giá phòng: Tax 11% (khách sạn thu phí)
 • Thông tin phòng
 • VND
 • 3.188.633
 Số lượng phòng có hạn
 • Bao gồm bữa sáng
 • Thanh toán cho khách sạn
 • Điều kiện đặt phòng
 • Không bao gồm trong giá phòng: Tax 11% (khách sạn thu phí)
 • Thông tin phòng
 • VND
 • 3.524.279
 Phòng cuối cùng của Agoda!
 • Bao gồm bữa sáng
 • Không hoàn tiền!
+
 • VND
 • 20.344.471
Ưu đãi phút cuối đặc biệt Đặt phòng ngay!
 Chỉ còn lại 5 phòng!

Giường đôi (Double Bed)

Diện tích phòng:
32 m²
Giường:
1 Giường đôi
Hướng phòng:
Biển (nhìn thấy một phần)
 • Không hoàn tiền!
 • 5.594.093 VND
 • 2.803.580
Ưu đãi phút cuối đặc biệt Đặt phòng ngay!
 Số lượng phòng có hạn
 • Bao gồm bữa sáng
 • Không hoàn tiền!
 • VND
 • 20.344.471
Ưu đãi phút cuối đặc biệt Đặt phòng ngay!
 Số lượng phòng có hạn

2 giường (Twin Bed)

Diện tích phòng:
32 m²
Giường:
1 Giường đơn
Hướng phòng:
Biển (nhìn thấy một phần)
 • Không hoàn tiền!
 • 5.594.093 VND
 • 2.803.580
Ưu đãi phút cuối đặc biệt Đặt phòng ngay!
 Số lượng phòng có hạn
 • Bao gồm bữa sáng
 • Không hoàn tiền!
 • VND
 • 20.344.471
Ưu đãi phút cuối đặc biệt Đặt phòng ngay!
 Số lượng phòng có hạn

Deluxe giường King (King Bed High)

Diện tích phòng:
32 m²
Giường:
1 Giường King
Hướng phòng:
Biển
 • Điều kiện đặt phòng
 • Không bao gồm trong giá phòng: Tax 11% (khách sạn thu phí)
 • Thông tin phòng
 • VND
 • 3.020.810
 Số lượng phòng có hạn
 • Thanh toán cho khách sạn
 • Điều kiện đặt phòng
 • Không bao gồm trong giá phòng: Tax 11% (khách sạn thu phí)
 • Thông tin phòng
 • VND
 • 3.188.633
 Số lượng phòng có hạn
 • Bao gồm bữa sáng
 • Thanh toán cho khách sạn
 • Điều kiện đặt phòng
 • Không bao gồm trong giá phòng: Tax 11% (khách sạn thu phí)
 • Thông tin phòng
 • VND
 • 3.608.190
 Số lượng phòng có hạn
 • Bao gồm bữa sáng
 • Thanh toán cho khách sạn
 • Điều kiện đặt phòng
 • Không bao gồm trong giá phòng: Tax 11% (khách sạn thu phí)
 • Thông tin phòng
 • VND
 • 3.943.836
 Số lượng phòng có hạn
 • Bao gồm bữa sáng
 • Không hoàn tiền!
+
 • VND
 • 20.344.471
Ưu đãi phút cuối đặc biệt Đặt phòng ngay!
 Chỉ còn lại 5 phòng!

Deluxe giường đôi (Double Bed High)

Diện tích phòng:
32 m²
Giường:
1 Giường đôi
Hướng phòng:
Biển
 • Không hoàn tiền!
 • 6.712.911 VND
 • 3.226.762
Ưu đãi phút cuối đặc biệt Đặt phòng ngay!
 Số lượng phòng có hạn
 • Bao gồm bữa sáng
 • Không hoàn tiền!
 • VND
 • 20.344.471
Ưu đãi phút cuối đặc biệt Đặt phòng ngay!
 Số lượng phòng có hạn

Deluxe 2 giường (Twin Bed High)

Diện tích phòng:
32 m²
Giường:
2 Giường đơn
Hướng phòng:
Biển
 • Không hoàn tiền!
 • 6.712.911 VND
 • 3.226.762
Ưu đãi phút cuối đặc biệt Đặt phòng ngay!
 Số lượng phòng có hạn
 • Bao gồm bữa sáng
 • Không hoàn tiền!
 • VND
 • 20.344.471
Ưu đãi phút cuối đặc biệt Đặt phòng ngay!
 Số lượng phòng có hạn

Executive Twin Room with Club Lounge Access - Top Floor (Executive Twin Room with Club Lounge Access - Top Floor)

Diện tích phòng:
32 m²
 • Thanh toán cho khách sạn
 • Điều kiện đặt phòng
 • Không bao gồm trong giá phòng: Tax 11% (khách sạn thu phí)
 • Thông tin phòng
 • VND
 • 4.111.658
 Số lượng phòng có hạn
 • Thanh toán cho khách sạn
 • Điều kiện đặt phòng
 • Không bao gồm trong giá phòng: Tax 11% (khách sạn thu phí)
 • Thông tin phòng
 • VND
 • 4.447.304
 Số lượng phòng có hạn

Executive 2 giường (Executive Floor Twin Bed)

Diện tích phòng:
32 m²
Giường:
2 Giường đơn
Hướng phòng:
Biển
 • Không hoàn tiền!
 • 22.376.371 VND
 • 4.390.512
Ưu đãi phút cuối đặc biệt Đặt phòng ngay!
 Số lượng phòng có hạn
 • Không hoàn tiền!
 • 22.376.371 VND
 • 4.813.694
Ưu đãi phút cuối đặc biệt Đặt phòng ngay!
 Số lượng phòng có hạn

Executive giường đôi (Executive Floor Double Bed)

Diện tích phòng:
32 m²
Giường:
1 Giường đôi
Hướng phòng:
Biển
 • Không hoàn tiền!
 • 22.376.371 VND
 • 4.390.512
Ưu đãi phút cuối đặc biệt Đặt phòng ngay!
 Số lượng phòng có hạn
 • Không hoàn tiền!
 • 22.376.371 VND
 • 4.813.694
Ưu đãi phút cuối đặc biệt Đặt phòng ngay!
 Số lượng phòng có hạn

Executive giường King (Executive Floor King Bed)

Diện tích phòng:
32 m²
Giường:
1 Giường King
Hướng phòng:
Biển
 • Không hoàn tiền!
 • 22.376.371 VND
 • 4.390.512
Ưu đãi phút cuối đặc biệt Đặt phòng ngay!
 Chỉ còn lại 5 phòng!
 • Không hoàn tiền!
+
 • 22.376.371 VND
 • 4.813.694
Ưu đãi phút cuối đặc biệt Đặt phòng ngay!
 Chỉ còn lại 5 phòng!

Executive King Room with Club Lounge Access - Top Floor (Executive King Room with Club Lounge Access - Top Floor)

Diện tích phòng:
32 m²
 • Thanh toán cho khách sạn
 • Điều kiện đặt phòng
 • Không bao gồm trong giá phòng: Tax 11% (khách sạn thu phí)
 • Thông tin phòng
 • VND
 • 4.447.304
 Chỉ còn lại 5 phòng!

Junior Suite có quyền lui tới Club Lounge (Junior Suite with Club Lounge Access)

Diện tích phòng:
45 m²
 • Thanh toán cho khách sạn
 • Điều kiện đặt phòng
 • Không bao gồm trong giá phòng: Tax 11% (khách sạn thu phí)
 • Thông tin phòng
 • VND
 • 4.866.861
 Chỉ còn lại 3 phòng!
 • Thanh toán cho khách sạn
 • Điều kiện đặt phòng
 • Không bao gồm trong giá phòng: Tax 11% (khách sạn thu phí)
 • Thông tin phòng
 • VND
 • 5.202.506
 Chỉ còn lại 3 phòng!

Phòng Junior Suite giường King (Junior Suite King)

Diện tích phòng:
55 m²
Giường:
1 Giường King
Hướng phòng:
Biển
 • Không hoàn tiền!
 • 33.564.556 VND
 • 5.342.672
Ưu đãi phút cuối đặc biệt Đặt phòng ngay!
 Chỉ còn lại 3 phòng!
 • Không hoàn tiền!
+
 • 33.564.556 VND
 • 5.765.854
Ưu đãi phút cuối đặc biệt Đặt phòng ngay!
 Chỉ còn lại 3 phòng!

Deluxe Suite giường King (Deluxe Suite King)

Diện tích phòng:
45 m²
Giường:
1 Giường King
Hướng phòng:
Biển
 • Thanh toán cho khách sạn
 • Điều kiện đặt phòng
 • Không bao gồm trong giá phòng: Tax 11% (khách sạn thu phí)
 • Thông tin phòng
 • VND
 • 5.705.975
 Phòng cuối cùng của Agoda!
 • Thanh toán cho khách sạn
 • Điều kiện đặt phòng
 • Không bao gồm trong giá phòng: Tax 11% (khách sạn thu phí)
 • Thông tin phòng
 • VND
 • 6.041.620
 Phòng cuối cùng của Agoda!
 • Không hoàn tiền!
 • 40.277.467 VND
 • 6.400.627
Ưu đãi phút cuối đặc biệt Đặt phòng ngay!
 Chỉ còn lại 3 phòng!
 • Không hoàn tiền!
+
 • 40.277.467 VND
 • 6.823.808
Ưu đãi phút cuối đặc biệt Đặt phòng ngay!
 Chỉ còn lại 3 phòng!

Deluxe Suite 2 giường (Deluxe Suite Twin)

Diện tích phòng:
45 m²
Giường:
2 Giường đôi
Hướng phòng:
Biển
 • Không hoàn tiền!
 • 40.277.467 VND
 • 6.400.627
Ưu đãi phút cuối đặc biệt Đặt phòng ngay!
 Phòng cuối cùng của Agoda!
 • Không hoàn tiền!
+
 • 40.277.467 VND
 • 6.823.808
Ưu đãi phút cuối đặc biệt Đặt phòng ngay!
 Phòng cuối cùng của Agoda!

Executive Suite giường đôi (Executive Suite Double)

Diện tích phòng:
64 m²
Giường:
2 Giường đôi
Hướng phòng:
Biển
 • Không hoàn tiền!
+
 • 44.752.741 VND
 • 20.344.471
Ưu đãi phút cuối đặc biệt Đặt phòng ngay!
 Chỉ còn lại 2 phòng!
Không có phòng phù hợp với yêu cầu bạn chọn. Bạn có thể xem thêm các phòng khác bằng cách cập nhật lại chọn lọc.

Thông tin về Pacific Star Resort & Spa

Mô tả

Nằm ở vị trí thuận lợi thuộc Guam, Pacific Star Resort & Spa là một nơi nghỉ chân tuyệt vời để tiếp tục khám phá thành phố sôi động. Khách sạn nằm cách trung tâm thành phố 1. Km và dễ dàng tiếp cận các địa điểm khác trong thành phố . Những lựa chọn về điểm thú vị và điểm tham quan trong khu vực không cần quá xa vì khách sạn khá gần Công viên biển Ypao, Trung tâm thương mại Acanta, Trung tâm thương mại The Plaza.

Hãy tận hưởng hết vô số dịch vụ và tiện nghi không gì sánh được ở khách sạn Guam này. Sự chọn lọc khắt khe những thiết bị hàng đầu như quầy lễ tân 24 giờ, tiện nghi cho người khuyết tật, Wi-Fi ở khu vực công cộng, dịch vụ trông xe, bãi đỗ xe để khách có thể tận hưởng thoải mái khi ở khách sạn.

Bước vào một trong 357 phòng khách, bạn như rũ bỏ một ngày dài căng thẳng với một loạt tiện nghi như khăn tắm, phòng không hút thuốc, máy lạnh, dịch vụ báo thức, bàn trong một số phòng. Khách sạn mang lại phương tiện giải trí tuyệt vời như bãi biển riêng, phòng thể dục, phòng xông hơi, hồ bơi ngoài trời, spa để làm cho chuyến đi của bạn thật khó quên. Khi bạn tìm kiếm chỗ tạm trú thoải mái và tiện nghi ở Guam, hãy bắt đầu cuộc hành trình đến Pacific Star Resort & Spa.
Thêm Ẩn danh sách

Điểm đặc trưng

Internet

 • Wi-Fi ở khu vực công cộng

Phương tiện đi lại

 • dịch vụ trông xe
 • bãi đỗ xe
 • đưa đón sân bay
 • cho thuê xe
 • dịch vụ đưa đón

Phòng thể thao & giải trí

 • spa/sauna
 • Phòng tập thể dục
 • phòng thể dục
 • phòng xông hơi
 • spa
 • phòng trò chơi

Bơi lội & ngâm bồn

 • hồ bơi
 • hồ bơi ngoài trời

Thể thao dưới nước

 • bãi biển riêng
 • thể thao dưới nước (không có động cơ)

Thể thao trên cạn

 • vườn

Dành cho trẻ em

 • hồ bơi (trẻ em)

Ăn uống

 • phục vụ phòng
 • nhà hàng
 • quán cà phê
 • quán bar cạnh bể bơi
 • quầy bar

Dịch vụ vệ sinh

 • dịch vụ giặt là

Dịch vụ khách hàng

 • dịch vụ du lịch
 • nhân viên hướng dẫn

Tiện nghi tại chỗ

 • tiện nghi cho người khuyết tật
 • thang máy
 • tầng cao cấp
 • phòng hút thuốc

Sức khỏe và an ninh

 • quầy lễ tân 24 giờ
 • két sắt

Dịch vụ văn phòng & đổi tiền

 • thiết bị phòng họp
 • trung tâm hội nghị
 • máy ATM rút tiền tại chỗ

Ngôn ngữ sử dụng

 • Tiếng Anh
 • Tiếng Hàn
Thêm Ẩn danh sách

Chính Sách

Trẻ em và giường phụ
Em bé 0-2 tuổi Ở miễn phí nếu sử dụng giường sẵn có. Chú ý, nếu bạn cần cũi thì có thể phải trả thêm phí.
Trẻ em 3-11 tuổi Ở miễn phí nếu sử dụng giường sẵn có.
 • Khách trên 11 tuổi được coi là người lớn.
 • Giường phụ tùy thuộc vào loại phòng bạn đăng ký, xin vui lòng kiểm tra thông tin phòng để biết thêm chi tiết.
Khi đặt trên 5 phòng, chính sách và điều khoản bổ sung có thể được áp dụng.
Thêm Ẩn danh sách

Thông tin hữu ích

Điện áp trong phòng: 120
Khách sạn được trùng tu gần nhất vào năm: 2001
Khách sạn được xây vào năm: 1987
Khoảng cách tới sân bay: 4.5 Km
Khoảng cách từ trung tâm thành phố: 1. Km
Nhận phòng từ: 3:00 PM
Phí bữa sáng (áp dụng khi không bao gồm trong giá phòng): 19 USD
Phí đưa đón sân bay: 15 USD
Phí giữ xe (theo ngày): 0 USD
Phòng / tầng không hút thuốc: Yes
Số lượng nhà hàng: 2
Số lượng phòng: 357
Số lượng quán bar: 1
Số tầng khách sạn: 19
Thời gian đến sân bay (phút): 10
Trả phòng đến: 12:00 PM
Thêm Ẩn danh sách

Những nhận xét mới nhất của khách hàng

Xem nhận xét theo nhóm
Tất cả các nhận xét (295)

Đi công tác (13)

Du lịch cặp đôi (107)

Du lịch một mình (53)

Gia đình với trẻ nhỏ (51)

Gia đình với trẻ lớn (41)

Du lịch nhóm (30)

Điều kiện vệ sinh khách sạn
7,0
Tiện nghi
7,0
Vị trí
7,8
Tiêu chuẩn/chất lượng phòng
7,3
Thái độ phục vụ
7,3
Đáng giá tiền
6,9
Thức ăn/Bữa ăn
7,0

8 Peter P.
United States of America
26 Tháng Tư 2016
Comfortable
Comfortable

10 wonjun C.
South Korea
22 Tháng Tư 2016
nice!!
I have spent a night in the best hotel price of a really good condition. Courteous service would like to continue. Choose other writers don't regret it. Goodday

3 Yudu C.
Canada
31 Tháng Mười Hai 2015
no more vacation with Pasific Star
Christmas Day dinner was the best thing of this hotel
The hotel is very old, no renovation for 15 years! The environment is the worst one comparing the surrounding hotels, The room, wash room, pool are all in poor conditions. The whole hotel, from buildings to taps, should be rennovated!

10 SHING W.
Hong Kong
24 Tháng Mười Một 2015
nice hotel!
good for shopping, eating and enjoy the beach!
good for shopping, eating and enjoy the beach!

6,7 jinwoo M.
South Korea
23 Tháng Chín 2015
Good
Veiw, position, food
That's good

6,3 Yerin J.
South Korea
11 Tháng Chín 2015
Terrible bedding
Location, Kind employees, Traditional dance performance at the Lobby
Bedding cloths were wet and moist One of the mattress was sunk so, couldn't get comfortable sleep during the trip. I could have asked room change but, chose to stay because I didn't want to pack all belongings again. Pool was very small and snorkels were dirty.. Good things are Good location. close to the beach, markets, restaurants and the airport. Room condition was not dirty. Good View Staffs are kind Free wi-fi is only available at the lobby.

4 YESEUL L.
South Korea
10 Tháng Tám 2015
the woman at the reception was sso blunt.
welcome drink was good. the engineering man was nice. and the connection to the beach was comfortable.
The woman at the reception who authorised to give deposit back was so blunt. And she masked her name tag with her black straight hair. She seemed not to be willing to provide good services to the customer. She made my staying unpleasant.

8,7 Giulia B.
Italy
17 Tháng Bảy 2015
Pacific Star
Staff, Location, Beach

8 Crystal H.
United States of America
28 Tháng Sáu 2015
Not what it use to be.
Location and amenities
The room is need to be upgraded. Bathroom moldy. The halls smell like mildew and wall paper looks to be water damaged. Pool needs cleaning and surface repair. The location is great, the staff is amazing. But the rooms and hotel itself really needs to be renovated to continue to ask for the rates they charge.

8,7 NANAKO S.
Japan
01 Tháng Sáu 2015
Good
Pool, beach and staff

Thuế và lệ phí dịch vụ nói chung là chi phí mà Agoda trả lại cho nhà cung cấp hoặc được thu bởi các nhà cung cấp. Để biết thêm chi tiết, xin vui lòng đọc Điều khoản sử dụng của Agoda. Thuế và phí dịch vụ cũng có thể chứa các lệ phí mà Agoda giữ lại như phí vận hành quá trình xử lý đặt phòng.

Bạn không tìm được đúng khách sạn?


;