arrow-up-icon Chọn chương trình thành viên của bạn để xem điểm

Thay đổi tìm kiếm

Điểm đến, khách sạn, hoặc căn hộ:

Thông báo giá phòng thấp hơn!

Giá tốt nhất vào ngày bạn chọn
30 Tháng Tư 2016 - 02 Tháng Năm 2016 | 2 đêm
Loại Phòng Tối Đa
Giá
phòng/đêm
SL
Ưu đãi giá tốt! Số lượng có hạn!
2 giường (Twin Bed)
Ưu đãi phút cuối đặc biệt Đặt phòng ngay!
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế khách sạn 11%

5.572.893 3.214.534 VND
Điều kiện đặt phòng

Chỉ còn lại 5 phòng!
Deluxe giường đôi (Double Bed High)
Ưu đãi phút cuối đặc biệt Đặt phòng ngay!
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế khách sạn 11%

6.687.472 3.214.534 VND
Điều kiện đặt phòng

Số lượng phòng có hạn
Deluxe 2 giường (Twin Bed High)
Ưu đãi phút cuối đặc biệt Đặt phòng ngay!
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế khách sạn 11%

6.687.472 3.214.534 VND
Điều kiện đặt phòng

Số lượng phòng có hạn
Giường đôi (Double Bed)
Ưu đãi phút cuối đặc biệt Đặt phòng ngay!
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế khách sạn 11%

5.572.893 3.214.534 VND
Điều kiện đặt phòng

Số lượng phòng có hạn
Phòng 2 Giường đơn Tiêu chuẩn nhìn ra Đại dương (Standard Twin Room With Ocean View)
Thanh toán tại khách sạn
Không bao gồm trong giá phòng:
Tax 11% (khách sạn thu phí)

3.388.319 VND
Điều kiện đặt phòng

Chỉ còn lại 5 phòng!
Phòng 2 Giường đơn Tiêu chuẩn nhìn ra Đại dương (Standard Twin Room With Ocean View)
Không bao gồm trong giá phòng:
Tax 11% (khách sạn thu phí)

4.012.484 VND
Điều kiện đặt phòng

Chỉ còn lại 5 phòng!
Phòng 2 Giường đơn Tiêu chuẩn nhìn ra Đại dương (Standard Twin Room With Ocean View)
Bao gồm bữa sáng
Thanh toán tại khách sạn
Không bao gồm trong giá phòng:
Tax 11% (khách sạn thu phí)

4.569.773 VND
Điều kiện đặt phòng

Chỉ còn lại 5 phòng!
Phòng 2 Giường đơn Tiêu chuẩn nhìn ra Đại dương (Standard Twin Room With Ocean View)
Bao gồm bữa sáng
Thanh toán tại khách sạn
Không bao gồm trong giá phòng:
Tax 11% (khách sạn thu phí)

5.015.604 VND
Điều kiện đặt phòng

Chỉ còn lại 5 phòng!
Phòng Deluxe 2 Giường đơn nhìn ra Đại dương (Deluxe Twin Room With Ocean View )
Thanh toán tại khách sạn
Không bao gồm trong giá phòng:
Tax 11% (khách sạn thu phí)

4.012.484 VND
Điều kiện đặt phòng

Số lượng phòng có hạn
Phòng Deluxe 2 Giường đơn nhìn ra Đại dương (Deluxe Twin Room With Ocean View )
Bao gồm bữa sáng
Thanh toán tại khách sạn
Không bao gồm trong giá phòng:
Tax 11% (khách sạn thu phí)

4.792.689 VND
Điều kiện đặt phòng

Số lượng phòng có hạn
Phòng Deluxe 2 Giường đơn nhìn ra Đại dương (Deluxe Twin Room With Ocean View )
Bao gồm bữa sáng
Thanh toán tại khách sạn
Không bao gồm trong giá phòng:
Tax 11% (khách sạn thu phí)

5.238.520 VND
Điều kiện đặt phòng

Số lượng phòng có hạn
Deluxe giường King Bao gồm bữa sáng (King Bed High With Breakfast)
Ưu đãi phút cuối đặc biệt Đặt phòng ngay!
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế khách sạn 11%

+
20.267.374 VND
Điều kiện đặt phòng

Số lượng phòng có hạn
Executive Twin Room with Club Lounge Access - Top Floor (Executive Twin Room With Club Lounge Access - Top Floor)
Bao gồm bữa sáng
Thanh toán tại khách sạn
Không bao gồm trong giá phòng:
Tax 11% (khách sạn thu phí)

4.369.149 VND
Điều kiện đặt phòng

Số lượng phòng có hạn
Executive Twin Room with Club Lounge Access - Top Floor (Executive Twin Room With Club Lounge Access - Top Floor)
Bao gồm bữa sáng
Thanh toán tại khách sạn
Không bao gồm trong giá phòng:
Tax 11% (khách sạn thu phí)

4.725.814 VND
Điều kiện đặt phòng

Số lượng phòng có hạn
Executive giường King (Executive Floor King Bed)
Ưu đãi phút cuối đặc biệt Đặt phòng ngay!
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế khách sạn 11%

22.291.574 4.373.874 VND
Điều kiện đặt phòng

Chỉ còn lại 4 phòng!
Executive giường King (Executive Floor King Bed)
Ưu đãi phút cuối đặc biệt Đặt phòng ngay!
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế khách sạn 11%

+
22.291.574 4.795.453 VND
Điều kiện đặt phòng

Chỉ còn lại 4 phòng!
Executive 2 giường (Executive Floor Twin Bed)
Ưu đãi phút cuối đặc biệt Đặt phòng ngay!
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế khách sạn 11%

22.291.574 4.373.874 VND
Điều kiện đặt phòng

Số lượng phòng có hạn
Executive 2 giường (Executive Floor Twin Bed)
Ưu đãi phút cuối đặc biệt Đặt phòng ngay!
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế khách sạn 11%

22.291.574 4.795.453 VND
Điều kiện đặt phòng

Số lượng phòng có hạn
Executive giường đôi (Executive Floor Double Bed)
Ưu đãi phút cuối đặc biệt Đặt phòng ngay!
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế khách sạn 11%

22.291.574 4.373.874 VND
Điều kiện đặt phòng

Số lượng phòng có hạn
Executive giường đôi (Executive Floor Double Bed)
Ưu đãi phút cuối đặc biệt Đặt phòng ngay!
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế khách sạn 11%

22.291.574 4.795.453 VND
Điều kiện đặt phòng

Số lượng phòng có hạn
Executive King Room with Club Lounge Access - Top Floor (Executive King Room With Club Lounge Access - Top Floor)
Bao gồm bữa sáng
Thanh toán tại khách sạn
Không bao gồm trong giá phòng:
Tax 11% (khách sạn thu phí)

4.725.814 VND
Điều kiện đặt phòng

Chỉ còn lại 4 phòng!
Junior Suite có quyền lui tới Club Lounge (Junior Suite With Club Lounge Access)
Bao gồm bữa sáng
Thanh toán tại khách sạn
Không bao gồm trong giá phòng:
Tax 11% (khách sạn thu phí)

5.171.645 VND
Điều kiện đặt phòng

Chỉ còn lại 5 phòng!
Junior Suite có quyền lui tới Club Lounge (Junior Suite With Club Lounge Access)
Bao gồm bữa sáng
Thanh toán tại khách sạn
Không bao gồm trong giá phòng:
Tax 11% (khách sạn thu phí)

5.528.311 VND
Điều kiện đặt phòng

Chỉ còn lại 5 phòng!
Phòng Junior Suite giường King (Junior Suite King)
Ưu đãi phút cuối đặc biệt Đặt phòng ngay!
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế khách sạn 11%

33.437.361 5.322.425 VND
Điều kiện đặt phòng

Chỉ còn lại 5 phòng!
Phòng Junior Suite giường King (Junior Suite King)
Ưu đãi phút cuối đặc biệt Đặt phòng ngay!
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế khách sạn 11%

+
33.437.361 5.744.004 VND
Điều kiện đặt phòng

Chỉ còn lại 5 phòng!
Deluxe Twin Suite Ocean Front (Deluxe Twin Suite Ocean Front)
Thanh toán tại khách sạn
Không bao gồm trong giá phòng:
Tax 11% (khách sạn thu phí)

6.063.308 VND
Điều kiện đặt phòng

Chỉ còn lại 4 phòng!
Deluxe Twin Suite Ocean Front (Deluxe Twin Suite Ocean Front)
Thanh toán tại khách sạn
Không bao gồm trong giá phòng:
Tax 11% (khách sạn thu phí)

6.419.974 VND
Điều kiện đặt phòng

Chỉ còn lại 4 phòng!
Phòng Deluxe Suite giường King (Deluxe Suite King)
Ưu đãi phút cuối đặc biệt Đặt phòng ngay!
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế khách sạn 11%

40.124.833 6.376.371 VND
Điều kiện đặt phòng

Chỉ còn lại 4 phòng!
Phòng Deluxe Suite giường King (Deluxe Suite King)
Ưu đãi phút cuối đặc biệt Đặt phòng ngay!
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế khách sạn 11%

+
40.124.833 6.797.949 VND
Điều kiện đặt phòng

Chỉ còn lại 4 phòng!
Phòng Deluxe Suite 2 giường (Deluxe Suite Twin)
Ưu đãi phút cuối đặc biệt Đặt phòng ngay!
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế khách sạn 11%

40.124.833 6.376.371 VND
Điều kiện đặt phòng

Chỉ còn lại 4 phòng!
Phòng Deluxe Suite 2 giường (Deluxe Suite Twin)
Ưu đãi phút cuối đặc biệt Đặt phòng ngay!
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế khách sạn 11%

+
40.124.833 6.797.949 VND
Điều kiện đặt phòng

Chỉ còn lại 4 phòng!
Phòng Suite Tổng Thống giường King (Presidential Suite King)
Ưu đãi phút cuối đặc biệt Đặt phòng ngay!
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế khách sạn 11%

+
66.874.721 20.267.374 VND
Điều kiện đặt phòng

Phòng cuối cùng của Agoda!
Phòng Executive Suite giường đôi (Executive Suite Double)
Ưu đãi phút cuối đặc biệt Đặt phòng ngay!
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế khách sạn 11%

+
44.583.148 20.267.374 VND
Điều kiện đặt phòng

Chỉ còn lại 2 phòng!

Thông tin về Pacific Star Resort & Spa

Mô tả

Nằm ở vị trí thuận lợi thuộc Guam, Pacific Star Resort & Spa là một nơi nghỉ chân tuyệt vời để tiếp tục khám phá thành phố sôi động. Khách sạn nằm cách trung tâm thành phố 1. Km và dễ dàng tiếp cận các địa điểm khác trong thành phố . Những lựa chọn về điểm thú vị và điểm tham quan trong khu vực không cần quá xa vì khách sạn khá gần Công viên biển Ypao, Trung tâm thương mại Acanta, Trung tâm thương mại The Plaza.

Hãy tận hưởng hết vô số dịch vụ và tiện nghi không gì sánh được ở khách sạn Guam này. Sự chọn lọc khắt khe những thiết bị hàng đầu như quầy lễ tân 24 giờ, tiện nghi cho người khuyết tật, Wi-Fi ở khu vực công cộng, dịch vụ trông xe, bãi đỗ xe để khách có thể tận hưởng thoải mái khi ở khách sạn.

Bước vào một trong 357 phòng khách, bạn như rũ bỏ một ngày dài căng thẳng với một loạt tiện nghi như khăn tắm, phòng không hút thuốc, máy lạnh, dịch vụ báo thức, bàn trong một số phòng. Khách sạn mang lại phương tiện giải trí tuyệt vời như bãi biển riêng, phòng thể dục, phòng xông hơi, hồ bơi ngoài trời, spa để làm cho chuyến đi của bạn thật khó quên. Khi bạn tìm kiếm chỗ tạm trú thoải mái và tiện nghi ở Guam, hãy bắt đầu cuộc hành trình đến Pacific Star Resort & Spa.
Thêm Ẩn danh sách

Điểm đặc trưng

Tiện Nghi

 • cho thuê xe
 • dịch vụ du lịch
 • dịch vụ đưa đón
 • dịch vụ giặt là
 • đưa đón sân bay
 • két sắt
 • máy ATM rút tiền tại chỗ
 • nhà hàng
 • nhân viên hướng dẫn
 • phòng hút thuốc
 • phục vụ phòng
 • quán bar cạnh bể bơi
 • quán cà phê
 • quầy bar
 • quầy lễ tân 24 giờ
 • tầng cao cấp
 • thang máy
 • thiết bị phòng họp
 • tiện nghi cho người khuyết tật
 • trung tâm hội nghị

Thể thao và giải trí

 • bãi biển riêng
 • hồ bơi (trẻ em)
 • hồ bơi ngoài trời
 • phòng thể dục
 • phòng trò chơi
 • phòng xông hơi
 • spa
 • thể thao dưới nước (không có động cơ)
 • vườn

Internet

 • Wi-Fi ở khu vực công cộng

Đậu xe

 • bãi đỗ xe
 • dịch vụ trông xe

Ngôn ngữ sử dụng

 • Tiếng Anh
 • Tiếng Hàn
Thêm Ẩn danh sách

Chính Sách

Trẻ em và giường phụ
Em bé 0-2 tuổi Ở miễn phí nếu sử dụng giường sẵn có. Chú ý, nếu bạn cần cũi thì có thể phải trả thêm phí.
Trẻ em 3-11 tuổi Ở miễn phí nếu sử dụng giường sẵn có.
 • Khách trên 11 tuổi được coi là người lớn.
 • Giường phụ tùy thuộc vào loại phòng bạn đăng ký, xin vui lòng kiểm tra thông tin phòng để biết thêm chi tiết.
Khi đặt trên 5 phòng, chính sách và điều khoản bổ sung có thể được áp dụng.
Thêm Ẩn danh sách

Thông tin hữu ích

Điện áp trong phòng: 120
Khách sạn được trùng tu gần nhất vào năm: 2001
Khách sạn được xây vào năm: 1987
Khoảng cách tới sân bay: 4.5 Km
Khoảng cách từ trung tâm thành phố: 1. Km
Nhận phòng từ: 3:00 PM
Phí bữa sáng (áp dụng khi không bao gồm trong giá phòng): 19 USD
Phí đưa đón sân bay: 15 USD
Phí giữ xe (theo ngày): 0 USD
Phòng / tầng không hút thuốc: Yes
Số lượng nhà hàng: 2
Số lượng phòng: 357
Số lượng quán bar: 1
Số tầng khách sạn: 19
Thời gian đến sân bay (phút): 10
Trả phòng đến: 12:00 PM
Thêm Ẩn danh sách

Những nhận xét mới nhất của khách hàng

Xem nhận xét theo nhóm
Tất cả các nhận xét (292)

Đi công tác (13)

Du lịch cặp đôi (107)

Du lịch một mình (52)

Gia đình với trẻ nhỏ (50)

Gia đình với trẻ lớn (40)

Du lịch nhóm (30)

Điều kiện vệ sinh khách sạn
7,0
Tiện nghi
7,2
Vị trí
7,8
Tiêu chuẩn/chất lượng phòng
7,3
Thái độ phục vụ
7,3
Đáng giá tiền
6,8
Thức ăn/Bữa ăn
7,0

8 Peter P.
United States of America
26 Tháng Tư 2016
Comfortable
Comfortable

10 wonjun C.
South Korea
22 Tháng Tư 2016
nice!!
I have spent a night in the best hotel price of a really good condition. Courteous service would like to continue. Choose other writers don't regret it. Goodday

3 Yudu C.
Canada
31 Tháng Mười Hai 2015
no more vacation with Pasific Star
Christmas Day dinner was the best thing of this hotel
The hotel is very old, no renovation for 15 years! The environment is the worst one comparing the surrounding hotels, The room, wash room, pool are all in poor conditions. The whole hotel, from buildings to taps, should be rennovated!

10 SHING W.
Hong Kong
24 Tháng Mười Một 2015
nice hotel!
good for shopping, eating and enjoy the beach!
good for shopping, eating and enjoy the beach!

6,7 jinwoo M.
South Korea
23 Tháng Chín 2015
Good
Veiw, position, food
That's good

6,3 Yerin J.
South Korea
11 Tháng Chín 2015
Terrible bedding
Location, Kind employees, Traditional dance performance at the Lobby
Bedding cloths were wet and moist One of the mattress was sunk so, couldn't get comfortable sleep during the trip. I could have asked room change but, chose to stay because I didn't want to pack all belongings again. Pool was very small and snorkels were dirty.. Good things are Good location. close to the beach, markets, restaurants and the airport. Room condition was not dirty. Good View Staffs are kind Free wi-fi is only available at the lobby.

4 YESEUL L.
South Korea
10 Tháng Tám 2015
the woman at the reception was sso blunt.
welcome drink was good. the engineering man was nice. and the connection to the beach was comfortable.
The woman at the reception who authorised to give deposit back was so blunt. And she masked her name tag with her black straight hair. She seemed not to be willing to provide good services to the customer. She made my staying unpleasant.

8,7 Giulia B.
Italy
17 Tháng Bảy 2015
Pacific Star
Staff, Location, Beach

8 Crystal H.
United States of America
28 Tháng Sáu 2015
Not what it use to be.
Location and amenities
The room is need to be upgraded. Bathroom moldy. The halls smell like mildew and wall paper looks to be water damaged. Pool needs cleaning and surface repair. The location is great, the staff is amazing. But the rooms and hotel itself really needs to be renovated to continue to ask for the rates they charge.

8,7 NANAKO S.
Japan
01 Tháng Sáu 2015
Good
Pool, beach and staff

Thuế và lệ phí dịch vụ nói chung là chi phí mà Agoda trả lại cho nhà cung cấp hoặc được thu bởi các nhà cung cấp. Để biết thêm chi tiết, xin vui lòng đọc Điều khoản sử dụng của Agoda. Thuế và phí dịch vụ cũng có thể chứa các lệ phí mà Agoda giữ lại như phí vận hành quá trình xử lý đặt phòng.
;