Thông báo giá phòng thấp hơn!

Giá tốt nhất vào ngày bạn chọn
02 Tháng Sáu 2016 - 03 Tháng Sáu 2016 | 1 đêm
Loại Phòng Ưu đãi và quyền lợi Tối Đa Giá
phòng/đêm
SL

Phòng Superior (Superior Room)

Ưu đãi giá tốt! Số lượng có hạn!
Diện tích phòng:
25 m²
Giường:
2 Giường đơn và 1 Giường đôi
Hướng phòng:
Thành Phố
 • Không hoàn tiền!
 • 3.968.842 VND
 • 2.150.154
 Chỉ còn lại 5 phòng!
 • Không hoàn tiền!
 • 3.968.842 VND
 • 2.409.478
 Chỉ còn lại 5 phòng!
 • Thanh toán sau, với Agoda
 • Hủy đặt phòng miễn phí!
 • 3.968.842 VND
 • 2.593.241
 Chỉ còn lại 5 phòng!
 • Thanh toán cho khách sạn
 • Hủy đặt phòng miễn phí!
 • Không bao gồm trong giá phòng: Tax 10% (khách sạn thu phí), Thuế thành phố 545.716 VND (khách sạn thu phí)
 • Thông tin phòng
 • VND
 • 2.645.895
 Chỉ còn lại 5 phòng!
 • Bao gồm bữa sáng
 • Thanh toán sau, với Agoda
 • Hủy đặt phòng miễn phí!
 • 3.968.842 VND
 • 2.845.110
 Chỉ còn lại 5 phòng!
 • Thanh toán sau, với Agoda
 • Hủy đặt phòng miễn phí!
 • 3.968.842 VND
 • 2.907.951
 Chỉ còn lại 5 phòng!
 • Thanh toán cho khách sạn
 • Hủy đặt phòng miễn phí!
 • Không bao gồm trong giá phòng: Tax 10% (khách sạn thu phí), Thuế thành phố 545.716 VND (khách sạn thu phí)
 • Thông tin phòng
 • VND
 • 2.976.631
 Chỉ còn lại 5 phòng!
 • Bao gồm bữa sáng
 • Thanh toán cho khách sạn
 • Hủy đặt phòng miễn phí!
 • Không bao gồm trong giá phòng: Tax 10% (khách sạn thu phí), Thuế thành phố 545.716 VND (khách sạn thu phí)
 • Thông tin phòng
 • VND
 • 2.976.631
 Chỉ còn lại 5 phòng!
 • Bao gồm bữa sáng
 • Thanh toán sau, với Agoda
 • Hủy đặt phòng miễn phí!
 • 3.968.842 VND
 • 3.159.820
 Chỉ còn lại 5 phòng!
 • Bao gồm bữa sáng
 • Thanh toán cho khách sạn
 • Hủy đặt phòng miễn phí!
 • Không bao gồm trong giá phòng: Tax 10% (khách sạn thu phí), Thuế thành phố 545.716 VND (khách sạn thu phí)
 • Thông tin phòng
 • VND
 • 3.307.368
 Chỉ còn lại 5 phòng!

Phòng Premium giường đôi (Premium Double Room)

Diện tích phòng:
46 m²
 • Điều kiện đặt phòng
 • Không bao gồm trong giá phòng: Tax 10% (khách sạn thu phí), Thuế thành phố 595.326 VND (khách sạn thu phí)
 • Thông tin phòng
 • VND
 • 2.381.305
 Chỉ còn lại 5 phòng!
 • Điều kiện đặt phòng
 • Không bao gồm trong giá phòng: Tax 10% (khách sạn thu phí), Thuế thành phố 595.326 VND (khách sạn thu phí)
 • Thông tin phòng
 • VND
 • 2.645.895
 Chỉ còn lại 5 phòng!
 • Thanh toán cho khách sạn
 • Hủy đặt phòng miễn phí!
 • Không bao gồm trong giá phòng: Tax 10% (khách sạn thu phí), Thuế thành phố 595.326 VND (khách sạn thu phí)
 • Thông tin phòng
 • VND
 • 2.976.631
 Chỉ còn lại 5 phòng!
 • Bao gồm bữa sáng
 • Thanh toán cho khách sạn
 • Hủy đặt phòng miễn phí!
 • Không bao gồm trong giá phòng: Tax 10% (khách sạn thu phí), Thuế thành phố 595.326 VND (khách sạn thu phí)
 • Thông tin phòng
 • VND
 • 3.307.368
 Chỉ còn lại 5 phòng!
 • Thanh toán cho khách sạn
 • Hủy đặt phòng miễn phí!
 • Không bao gồm trong giá phòng: Tax 10% (khách sạn thu phí), Thuế thành phố 595.326 VND (khách sạn thu phí)
 • Thông tin phòng
 • VND
 • 3.307.368
 Chỉ còn lại 5 phòng!
 • Bao gồm bữa sáng
 • Thanh toán cho khách sạn
 • Hủy đặt phòng miễn phí!
 • Không bao gồm trong giá phòng: Tax 10% (khách sạn thu phí), Thuế thành phố 595.326 VND (khách sạn thu phí)
 • Thông tin phòng
 • VND
 • 3.638.105
 Chỉ còn lại 5 phòng!

Phòng Premium (Premium Room)

Diện tích phòng:
25 m²
Giường:
1 Giường đôi
Hướng phòng:
Thành Phố
 • Không hoàn tiền!
 • 3.968.842 VND
 • 2.409.478
 Chỉ còn lại 5 phòng!
 • Không hoàn tiền!
 • 3.968.842 VND
 • 2.668.802
 Chỉ còn lại 5 phòng!
 • Thanh toán sau, với Agoda
 • Hủy đặt phòng miễn phí!
 • 3.968.842 VND
 • 2.907.951
 Chỉ còn lại 5 phòng!
 • Bao gồm bữa sáng
 • Thanh toán sau, với Agoda
 • Hủy đặt phòng miễn phí!
 • 3.968.842 VND
 • 3.159.820
 Chỉ còn lại 5 phòng!
 • Thanh toán sau, với Agoda
 • Hủy đặt phòng miễn phí!
 • 3.968.842 VND
 • 3.222.662
 Chỉ còn lại 5 phòng!
 • Bao gồm bữa sáng
 • Thanh toán sau, với Agoda
 • Hủy đặt phòng miễn phí!
 • 3.968.842 VND
 • 3.474.530
 Chỉ còn lại 5 phòng!

Phòng hạng Thương gia với Dịch vụ Đưa đón Sân bay (Business Class With Airport Transfers)

Diện tích phòng:
41 m²
 • Điều kiện đặt phòng
 • Không bao gồm trong giá phòng: Tax 10% (khách sạn thu phí), Thuế thành phố 694.547 VND (khách sạn thu phí)
 • Thông tin phòng
 • VND
 • 2.910.484
 Chỉ còn lại 5 phòng!
 • Điều kiện đặt phòng
 • Không bao gồm trong giá phòng: Tax 10% (khách sạn thu phí), Thuế thành phố 694.547 VND (khách sạn thu phí)
 • Thông tin phòng
 • VND
 • 3.175.074
 Chỉ còn lại 5 phòng!
 • Bao gồm bữa sáng
 • Thanh toán cho khách sạn
 • Hủy đặt phòng miễn phí!
 • Không bao gồm trong giá phòng: Tax 10% (khách sạn thu phí), Thuế thành phố 694.547 VND (khách sạn thu phí)
 • Thông tin phòng
 • VND
 • 3.638.105
 Chỉ còn lại 5 phòng!
 • Bao gồm bữa sáng
 • Thanh toán cho khách sạn
 • Hủy đặt phòng miễn phí!
 • Không bao gồm trong giá phòng: Tax 10% (khách sạn thu phí), Thuế thành phố 694.547 VND (khách sạn thu phí)
 • Thông tin phòng
 • VND
 • 3.968.842
 Chỉ còn lại 5 phòng!

Phòng Business Class (Business Class)

Diện tích phòng:
25 m²
Giường:
1 Giường Queen
Hướng phòng:
Thành Phố
 • Không hoàn tiền!
 • VND
 • 2.928.126
 Chỉ còn lại 5 phòng!
 • Không hoàn tiền!
 • VND
 • 3.187.450
 Chỉ còn lại 5 phòng!
 • Bao gồm bữa sáng
 • Thanh toán sau, với Agoda
 • Hủy đặt phòng miễn phí!
 • VND
 • 3.537.372
 Chỉ còn lại 5 phòng!
 • Bao gồm bữa sáng
 • Thanh toán sau, với Agoda
 • Hủy đặt phòng miễn phí!
 • VND
 • 3.852.082
 Chỉ còn lại 5 phòng!

Suite Executive với Dịch vụ Đưa đón Sân bay (Executive Suite With Airport transfers)

Diện tích phòng:
55 m²
 • Điều kiện đặt phòng
 • Không bao gồm trong giá phòng: Tax 10% (khách sạn thu phí), Thuế thành phố 992.210 VND (khách sạn thu phí)
 • Thông tin phòng
 • VND
 • 4.233.431
 Chỉ còn lại 5 phòng!
 • Điều kiện đặt phòng
 • Không bao gồm trong giá phòng: Tax 10% (khách sạn thu phí), Thuế thành phố 992.210 VND (khách sạn thu phí)
 • Thông tin phòng
 • VND
 • 4.498.021
 Chỉ còn lại 5 phòng!
 • Bao gồm bữa sáng
 • Thanh toán cho khách sạn
 • Hủy đặt phòng miễn phí!
 • Không bao gồm trong giá phòng: Tax 10% (khách sạn thu phí), Thuế thành phố 992.210 VND (khách sạn thu phí)
 • Thông tin phòng
 • VND
 • 5.291.789
 Chỉ còn lại 5 phòng!
 • Bao gồm bữa sáng
 • Thanh toán cho khách sạn
 • Hủy đặt phòng miễn phí!
 • Không bao gồm trong giá phòng: Tax 10% (khách sạn thu phí), Thuế thành phố 992.210 VND (khách sạn thu phí)
 • Thông tin phòng
 • VND
 • 5.622.526
 Chỉ còn lại 5 phòng!

Phòng Executive Suite 1 giường King (1 King Executive Suite)

Diện tích phòng:
25 m²
 • Không hoàn tiền!
 • VND
 • 4.300.307
 Chỉ còn lại 5 phòng!
 • Không hoàn tiền!
 • VND
 • 4.521.851
 Chỉ còn lại 5 phòng!
 • Bao gồm bữa sáng
 • Thanh toán sau, với Agoda
 • Hủy đặt phòng miễn phí!
 • VND
 • 5.186.483
 Chỉ còn lại 5 phòng!
 • Bao gồm bữa sáng
 • Thanh toán sau, với Agoda
 • Hủy đặt phòng miễn phí!
 • VND
 • 5.463.412
 Chỉ còn lại 5 phòng!

Deluxe Suite (Deluxe Suite)

Diện tích phòng:
25 m²
 • Không hoàn tiền!
 • VND
 • 5.596.928
 Chỉ còn lại 5 phòng!
 • Không hoàn tiền!
 • VND
 • 5.818.472
 Chỉ còn lại 5 phòng!
 • Bao gồm bữa sáng
 • Thanh toán sau, với Agoda
 • Hủy đặt phòng miễn phí!
 • VND
 • 6.760.033
 Chỉ còn lại 5 phòng!
 • Bao gồm bữa sáng
 • Thanh toán cho khách sạn
 • Hủy đặt phòng miễn phí!
 • Không bao gồm trong giá phòng: Tax 10% (khách sạn thu phí), Thuế thành phố 1.240.263 VND (khách sạn thu phí)
 • Thông tin phòng
 • VND
 • 6.945.473
 Chỉ còn lại 5 phòng!
 • Bao gồm bữa sáng
 • Thanh toán sau, với Agoda
 • Hủy đặt phòng miễn phí!
 • VND
 • 7.036.963
 Chỉ còn lại 5 phòng!
 • Bao gồm bữa sáng
 • Thanh toán cho khách sạn
 • Hủy đặt phòng miễn phí!
 • Không bao gồm trong giá phòng: Tax 10% (khách sạn thu phí), Thuế thành phố 1.240.263 VND (khách sạn thu phí)
 • Thông tin phòng
 • VND
 • 7.276.210
 Chỉ còn lại 5 phòng!
Không có phòng phù hợp với yêu cầu bạn chọn. Bạn có thể xem thêm các phòng khác bằng cách cập nhật lại chọn lọc.

Thông tin về Radisson Blu Plaza Delhi

Mô tả

Nằm ở vị trí thuận lợi thuộc New Delhi and NCR, Radisson Blu Plaza Delhi là một nơi nghỉ chân tuyệt vời để tiếp tục khám phá thành phố sôi động. Chỉ cách sân bay 05.00 Km, nên từ sân bay rất dễ để đi đến khách sạn 5 sao này. Và cũng có thể dễ dàng đến Ambience Mall (Vasant Kunj), DLF Promenade, trung tâm mua sắm DLF Emporio.

Hãy tận hưởng hết vô số dịch vụ và tiện nghi không gì sánh được ở khách sạn New Delhi and NCR này. Miễn phí Wi-fi tất cả các phòng, an ninh 24 giờ, phục vụ phòng hàng ngày, máy fax, máy photocopy chỉ là một vài trong số những thiết bị được lắp đặt tại Radisson Blu Plaza Delhi ngoài một số khách sạn khác trong thành phố.

Chất lượng khách sạn Radisson Blu Plaza Delhi được phản ánh qua mỗi phòng. két sắt, tủ áo, khăn tắm, thảm, giá treo quần áo là một số thiết bị mà bạn có thể sử dụng và hài lòng ở khách sạn này. Cho dù bạn là người thích vui vẻ hay chỉ là khách muốn thư giãn sau một ngày làm việc bận rộn, bạn sẽ thấy thoải mái khi sử dung các tiện nghi giải trí như bồn tắm nước nóng, phòng thể dục, phòng xông hơi, hồ bơi ngoài trời, spa. Khi bạn tìm kiếm chỗ tạm trú thoải mái và tiện nghi ở New Delhi and NCR, hãy bắt đầu cuộc hành trình đến Radisson Blu Plaza Delhi.
Thêm Ẩn danh sách

Điểm đặc trưng

Tiện Nghi

 • an ninh 24 giờ
 • báo chí
 • cho thuê xe
 • cửa hàng lưu niệm
 • dịch vụ du lịch
 • dịch vụ giặt là
 • dịch vụ làm đẹp
 • dịch vụ phòng 24 giờ
 • dịch vụ taxi
 • dịch vụ trông trẻ
 • đưa đón sân bay
 • giặt khô
 • giữ hành lý
 • két sắt
 • máy ATM rút tiền tại chỗ
 • máy fax
 • máy in
 • máy photocopy
 • nhà chờ chung / khu vực tivi
 • nhà hàng
 • nhân viên hướng dẫn
 • nhận/trả phòng riêng
 • phòng gia đình
 • phòng hút thuốc
 • phục vụ phòng
 • phục vụ phòng hàng ngày
 • quán cà phê
 • quầy bar
 • quầy lễ tân 24 giờ
 • tầng cao cấp
 • thang máy
 • thiết bị phòng họp
 • thu đổi ngoại tệ
 • thủ tục nhận phòng/trả phòng nhanh
 • thuận tiện cho xe lăn
 • tiện nghi cho người khuyết tật
 • Tiếp tân 24 giờ
 • trung tâm hội nghị
 • tủ đựng đồ có khoá

Thể thao và giải trí

 • bồn tắm nước nóng
 • hồ bơi (trẻ em)
 • hồ bơi ngoài trời
 • massage
 • phòng tắm hơi
 • phòng thể dục
 • phòng xông hơi
 • spa

Internet

 • Miễn phí Wi-fi tất cả các phòng
 • Wi-Fi ở khu vực công cộng

Đậu xe

 • bãi đỗ xe
 • dịch vụ trông xe

Ngôn ngữ sử dụng

 • Tiếng Ấn Độ
 • Tiếng Anh
Thêm Ẩn danh sách

Chính Sách

Trẻ em và giường phụ
Em bé 0-1 tuổi Ở miễn phí nếu sử dụng giường sẵn có. Chú ý, nếu bạn cần cũi thì có thể phải trả thêm phí.
Trẻ em 2-8 tuổi Ở miễn phí nếu sử dụng giường sẵn có.
 • Khách trên 8 tuổi được coi là người lớn.
 • Giường phụ tùy thuộc vào loại phòng bạn đăng ký, xin vui lòng kiểm tra thông tin phòng để biết thêm chi tiết.
Khi đặt trên 5 phòng, chính sách và điều khoản bổ sung có thể được áp dụng.
Thêm Ẩn danh sách

Thông tin hữu ích

Điện áp trong phòng: 220
Khách sạn được trùng tu gần nhất vào năm: 2012
Khách sạn được xây vào năm: 1998
Khoảng cách tới sân bay: 05.00 Km
Khoảng cách từ trung tâm thành phố: 22.00 Km
Nhận phòng từ: 12:00 PM
Phí bữa sáng (áp dụng khi không bao gồm trong giá phòng): 1100 INR
Phí đưa đón sân bay: 1080 INR
Phí giữ xe (theo ngày): 0 INR
Phí sử dụng Internet : 0 INR
Phòng / tầng không hút thuốc: Yes
Số lượng nhà hàng: 3
Số lượng phòng: 261
Số lượng quán bar: 1
Số tầng khách sạn: 4
Thời gian đến sân bay (phút): 5
Trả phòng đến: 12:00 PM
Thêm Ẩn danh sách

Ăn uống và Giải trí

NYC

NYC

Blending the tastes of Manhattan with Indian favourites, NYC will satisfy your palate with a new culinary experience. Guests can order cuisine from across the globe from an la carte menu or indulge in the extensive buffet. The interactive kitchen also rotates its themed menu each day.

Neung Roi

Neung Roi

With a menu inspired by the four distinct culinary traditions of Thailand, Neung Roi offers an unprecedented dining experience that takes you on a unique voyage through Thailand's gastronomic diversity. The regions represented on Neung Roi's menu are Isan or the north-east, Lanna or the north, the Isthmus of Kra or the south, and the Central Plains.Acclaimed as the Best Thai Restaurant in the Times Food Awards 2014, Neung Roi matches its cuisine with a contemporary ambience that includes soothing colours and a restful atmosphere. So, while our dishes indulge your taste buds, let the restaurant treat you and your loved ones to an unforgettable experience. Opening Hours Lunch 12:00-15:00 (Daily) Dinner 19:00-23:45 (Daily)

The Pastry Shop

The Pastry Shop

Whether you are stopping by for a savoury pastry to begin the day or coming in to treat yourself to a sweet cake or bread after dinner, you'll enjoy some of the best baked goods and chocolates in Delhi.

R-The Lounge

R-The Lounge

Pick up a quick sandwich in between conference sessions, or meet clients for an informal meeting over afternoon tea with pastries and savouries. End your evenings with a coffee or cocktail accompanied by desserts like the lemon meringue tart while the grand piano provides live music in the background. Opening Hours 08:00-23:00 (Daily)

Savannah Bar

Savannah Bar

One of the top wine cellars in the city, Savannah Bar offers an elegant, upscale experience. Oenophiles can sip an array of refreshing and full-bodied wines while pairing them with mouthwatering appetizers. The bar also serves a fine collection of liquors and spirits.

Thêm Ẩn danh sách

Những nhận xét mới nhất của khách hàng

Xem nhận xét theo nhóm
Tuyệt vời • Điều kiện vệ sinh khách sạn 8,8
 • Tiện nghi 7,1
 • Vị trí 8,7
 • Tiêu chuẩn/chất lượng phòng 8,8
 • Thái độ phục vụ 8,5
 • Đáng giá tiền 8,0
 • Thức ăn/Bữa ăn 8,5

6,7 JACQUELINE M.
United Kingdom
13 Tháng Tư 2016
Could try harder
Choice of restaurants

6,8 Hussain K.
Qatar
24 Tháng Tư 2016
Good Location
Good location with good staff, ready to help.

10 David G.
United States of America
10 Tháng Tư 2016
Lacks charm but very very comfortable
Has the usual 5 star amenities. Quiet, good breakfast, lots of hot water in the shower etc. Very close to the airport

5,7 John P.
Australia
19 Tháng Ba 2016
Great hotel, position is unfortunate
Food, the bar and room comfort
Pity that this hotel along with many others is so far out of the city. Comfortable room and good food in the restaurant is supported by fairly high levels of service. The only let down is breakfast which could be so much better.

8,8 Thomas K.
United States of America
16 Tháng Ba 2016
Convenient
I picked this hotel only because it was near the international airport in Delhi and the price was fair. I didn't have the time to see the entire hotel but I would recommend this hotel for those who have a layover in Delhi. When walking outside be careful since the hotel is on a highway and there are no sidewalks. You will need to dodge cars if you go out.

8,4 Serena H.
United Kingdom
25 Tháng Hai 2016
A comfortable two-night stay
I was happy to have an upgraded booking to the business class standard and was also happy with the room which was spotlessly clean and spacious. However, nobody at the reception told me that business class guests could have free use of the lounge on the first floor with happy hour drinks etc. I could have enjoyed the peaceful environment there but that was missed because of negligence of information. Also in the Thai restaurant I requested a glass of rose wine with the meal ... this was not available on either of the evenings. Also I had a below standard salad meal in the lobby cafe, a very poor and colourless salad which they did replace. But these things I feel are not worthy of the Radisson 5* standard and I do hope this will not occur again in my future visits via Delhi. Thank you.

7,3 jean P.
France
22 Tháng Hai 2016
A very good hotel that is getting tired
Check in and out, room comfort, breakfast
The hotel needs better maintenance. The staff is not attentive and forgetful. Pity it used to be a geat hotel. It is not anymore.

5,6 Ajay Y.
United Kingdom
19 Tháng Hai 2016
Not 5 star
A very disappointing start to our holiday. The hotel collected us from the airport in their own hotel vehicle using their own driver. The driver placed my bottles of duty free in the front seat of the car and that was the last I saw of them. They were not off loaded with my luggage into the room and when I realised I informed the manager albeit a few hours later. The manager informed me that he had spoken to the driver who had no recollection of placing my fragile and rather expensive bottles of duty free into the front passenger footwell. He went onto arranging a meet with the driver who swore blind that he had not even touched a bag of duty free. I explained to the manager that I was not concerned about the monetary value of my loss but the principal of this happening in a so called 5 star hotel. The manager promised to investigate but I heard nothing more and we checked out the next morning. Generally the hotel is very tired and needs a good clean and facelift. Staff were generally polite and courteous. They have a great restaurant called The Kebab Factory which is similar to an Argentinian BBQ restaurant but with Indian kebabs and tilkka's . I would highly recommend the restaurant.

7,3 navin T.
India
03 Tháng Hai 2016
Close to airport
Location nice room size good food
It's a nice hotel close to airports. Guest friendly hotel. But not the worth I paid

2 Atul G.
United States of America
03 Tháng Hai 2016
Poor service
Poor service; rude employees

Thuế và lệ phí dịch vụ nói chung là chi phí mà Agoda trả lại cho nhà cung cấp hoặc được thu bởi các nhà cung cấp. Để biết thêm chi tiết, xin vui lòng đọc Điều khoản sử dụng của Agoda. Thuế và phí dịch vụ cũng có thể chứa các lệ phí mà Agoda giữ lại như phí vận hành quá trình xử lý đặt phòng.


;