arrow-up-icon Chọn chương trình thành viên của bạn để xem điểm

Thay đổi tìm kiếm

Điểm đến, khách sạn, hoặc căn hộ:

Thông báo giá phòng thấp hơn!

Giá tốt nhất vào ngày bạn chọn
04 Tháng Năm 2016 - 06 Tháng Năm 2016 | 2 đêm
Loại Phòng Tối Đa
Giá
phòng/đêm
SL
Ưu đãi giá tốt! Số lượng có hạn!
Phòng Sang Trọng giường King (LUXURY ROOM, 1 King Size Bed)
Không bao gồm trong giá phòng:
Phí dịch vụ 10%, Thuế khách sạn 7%

6.107.733 VND
Điều kiện đặt phòng

Số lượng phòng có hạn
Phòng Hướng vườn Ưu đãi hấp dẫn (LUXURY ROOM, 1 King Size Bed, MAGNIFIQUE BREAKFAST)
Bao gồm bữa sáng
Không bao gồm trong giá phòng:
Phí dịch vụ 10%, Thuế khách sạn 7%

6.256.257 VND
Điều kiện đặt phòng

Số lượng phòng có hạn
Phòng Hướng vườn Ưu đãi hấp dẫn (LUXURY ROOM, 1 King Size Bed, MAGNIFIQUE BREAKFAST)
Bao gồm bữa sáng
Không bao gồm trong giá phòng:
Phí dịch vụ 10%, Thuế khách sạn 7%

6.404.922 VND
Điều kiện đặt phòng

Số lượng phòng có hạn
Phòng 2 giường Sang Trọng (LUXURY ROOM, 2 Single Size Beds)
Không bao gồm trong giá phòng:
Phí dịch vụ 10%, Thuế khách sạn 7%

6.107.733 VND
Điều kiện đặt phòng

Số lượng phòng có hạn
Phòng 2 giường Sang Trọng (LUXURY ROOM, 2 Single Size Beds, MAGNIFIQUE BREAKFAST)
Bao gồm bữa sáng
Không bao gồm trong giá phòng:
Phí dịch vụ 10%, Thuế khách sạn 7%

6.256.257 VND
Điều kiện đặt phòng

Số lượng phòng có hạn
Phòng 2 giường Sang Trọng (LUXURY ROOM, 2 Single Size Beds, MAGNIFIQUE BREAKFAST)
Bao gồm bữa sáng
Không bao gồm trong giá phòng:
Phí dịch vụ 10%, Thuế khách sạn 7%

6.404.922 VND
Điều kiện đặt phòng

Số lượng phòng có hạn
Phòng Luxury có Giường Cỡ King (Luxury Room With King-Size Bed)
Thanh toán tại khách sạn
Không bao gồm trong giá phòng:
Tax 7% (khách sạn thu phí), Phí dịch vụ 10.7% (khách sạn thu phí)

6.107.733 VND
Điều kiện đặt phòng

Số lượng phòng có hạn
Phòng Luxury có Giường Cỡ King (Luxury Room With King-Size Bed)
Bao gồm bữa sáng
Thanh toán tại khách sạn
Không bao gồm trong giá phòng:
Tax 7% (khách sạn thu phí), Phí dịch vụ 10.7% (khách sạn thu phí)

6.256.299 VND
Điều kiện đặt phòng

Số lượng phòng có hạn
Phòng Luxury có Giường Cỡ King (Luxury Room With King-Size Bed)
Bao gồm bữa sáng
Thanh toán tại khách sạn
Không bao gồm trong giá phòng:
Tax 7% (khách sạn thu phí), Phí dịch vụ 10.7% (khách sạn thu phí)

6.404.866 VND
Điều kiện đặt phòng

Số lượng phòng có hạn
Phòng Luxury với 2 Giường Đơn (Luxury Room With 2 Single Beds)
Thanh toán tại khách sạn
Không bao gồm trong giá phòng:
Tax 7% (khách sạn thu phí), Phí dịch vụ 10.7% (khách sạn thu phí)

6.107.733 VND
Điều kiện đặt phòng

Số lượng phòng có hạn
Phòng Luxury với 2 Giường Đơn (Luxury Room With 2 Single Beds)
Bao gồm bữa sáng
Thanh toán tại khách sạn
Không bao gồm trong giá phòng:
Tax 7% (khách sạn thu phí), Phí dịch vụ 10.7% (khách sạn thu phí)

6.256.299 VND
Điều kiện đặt phòng

Số lượng phòng có hạn
Phòng Luxury với 2 Giường Đơn (Luxury Room With 2 Single Beds)
Bao gồm bữa sáng
Thanh toán tại khách sạn
Không bao gồm trong giá phòng:
Tax 7% (khách sạn thu phí), Phí dịch vụ 10.7% (khách sạn thu phí)

6.404.866 VND
Điều kiện đặt phòng

Số lượng phòng có hạn
Phòng Deluxe giường King (Luxury Garden Rm 2 Single)
Không bao gồm trong giá phòng:
Phí dịch vụ 10%, Thuế khách sạn 7%

6.437.880 VND
Điều kiện đặt phòng

Số lượng phòng có hạn
Phòng Deluxe giường King (Luxury Garden Rm 2 Single MAGNIFIQUE BREAKFAST)
Bao gồm bữa sáng
Không bao gồm trong giá phòng:
Phí dịch vụ 10%, Thuế khách sạn 7%

6.586.405 VND
Điều kiện đặt phòng

Số lượng phòng có hạn
Phòng Deluxe giường King (Luxury Garden Rm 2 Single MAGNIFIQUE BREAKFAST)
Bao gồm bữa sáng
Không bao gồm trong giá phòng:
Phí dịch vụ 10%, Thuế khách sạn 7%

6.735.070 VND
Điều kiện đặt phòng

Số lượng phòng có hạn
Phòng Deluxe giường King (Luxury Garden Rm 1 King Size Bed)
Không bao gồm trong giá phòng:
Phí dịch vụ 10%, Thuế khách sạn 7%

6.437.880 VND
Không hoàn tiền!

Số lượng phòng có hạn
Phòng Deluxe giường King (Luxury Garden Rm 1 King Size Bed, MAGNIFIQUE BREAKFAST)
Bao gồm bữa sáng
Không bao gồm trong giá phòng:
Phí dịch vụ 10%, Thuế khách sạn 7%

6.586.405 VND
Không hoàn tiền!

Số lượng phòng có hạn
Phòng Deluxe giường King (Luxury Garden Rm 1 King Size Bed, MAGNIFIQUE BREAKFAST)
Bao gồm bữa sáng
Không bao gồm trong giá phòng:
Phí dịch vụ 10%, Thuế khách sạn 7%

6.735.070 VND
Không hoàn tiền!

Số lượng phòng có hạn
(Luxury Garden Room With 2 Single Beds)
Thanh toán tại khách sạn
Không bao gồm trong giá phòng:
Tax 7% (khách sạn thu phí), Phí dịch vụ 10.7% (khách sạn thu phí)

6.437.881 VND
Điều kiện đặt phòng

Số lượng phòng có hạn
(Luxury Garden Room With 2 Single Beds)
Bao gồm bữa sáng
Thanh toán tại khách sạn
Không bao gồm trong giá phòng:
Tax 7% (khách sạn thu phí), Phí dịch vụ 10.7% (khách sạn thu phí)

6.586.447 VND
Điều kiện đặt phòng

Số lượng phòng có hạn
(Luxury Garden Room With 2 Single Beds)
Bao gồm bữa sáng
Thanh toán tại khách sạn
Không bao gồm trong giá phòng:
Tax 7% (khách sạn thu phí), Phí dịch vụ 10.7% (khách sạn thu phí)

6.735.014 VND
Điều kiện đặt phòng

Số lượng phòng có hạn
(Luxury Garden Room With King-Size Bed)
Thanh toán tại khách sạn
Không bao gồm trong giá phòng:
Tax 7% (khách sạn thu phí), Phí dịch vụ 10.7% (khách sạn thu phí)

6.437.881 VND
Điều kiện đặt phòng

Số lượng phòng có hạn
(Luxury Garden Room With King-Size Bed)
Bao gồm bữa sáng
Thanh toán tại khách sạn
Không bao gồm trong giá phòng:
Tax 7% (khách sạn thu phí), Phí dịch vụ 10.7% (khách sạn thu phí)

6.586.447 VND
Điều kiện đặt phòng

Số lượng phòng có hạn
(Luxury Garden Room With King-Size Bed)
Bao gồm bữa sáng
Thanh toán tại khách sạn
Không bao gồm trong giá phòng:
Tax 7% (khách sạn thu phí), Phí dịch vụ 10.7% (khách sạn thu phí)

6.735.014 VND
Điều kiện đặt phòng

Số lượng phòng có hạn
Prestige Suite (Prestige Suite)
Bao gồm bữa sáng
Không bao gồm trong giá phòng:
Tax 7% (khách sạn thu phí), Phí dịch vụ 10.7% (khách sạn thu phí)

7.741.964 VND
Điều kiện đặt phòng

Số lượng phòng có hạn
Prestige Suite (Prestige Suite)
Bao gồm bữa sáng
Không bao gồm trong giá phòng:
Tax 7% (khách sạn thu phí), Phí dịch vụ 10.7% (khách sạn thu phí)

9.128.585 VND
Điều kiện đặt phòng

Số lượng phòng có hạn
Prestige Suite (Prestige Suite)
Bao gồm bữa sáng
Thanh toán tại khách sạn
Không bao gồm trong giá phòng:
Tax 7% (khách sạn thu phí), Phí dịch vụ 10.7% (khách sạn thu phí)

11.059.949 VND
Điều kiện đặt phòng

Số lượng phòng có hạn
Prestige Suite (Prestige Suite)
Bao gồm bữa sáng
Thanh toán tại khách sạn
Không bao gồm trong giá phòng:
Tax 7% (khách sạn thu phí), Phí dịch vụ 10.7% (khách sạn thu phí)

13.040.835 VND
Điều kiện đặt phòng

Số lượng phòng có hạn
Suite Gia đình có Giường Sofa (Family Suite With Sofa Bed)
Bao gồm bữa sáng
Không bao gồm trong giá phòng:
Tax 7% (khách sạn thu phí), Phí dịch vụ 10.7% (khách sạn thu phí)

9.475.240 VND
Điều kiện đặt phòng

Số lượng phòng có hạn
Suite Gia đình có Giường Sofa (Family Suite With Sofa Bed)
Thanh toán tại khách sạn
Không bao gồm trong giá phòng:
Tax 7% (khách sạn thu phí), Phí dịch vụ 10.7% (khách sạn thu phí)

13.536.057 VND
Điều kiện đặt phòng

Số lượng phòng có hạn
Suite Gia đình Prestige (Prestige Family Suite)
Bao gồm bữa sáng
Không bao gồm trong giá phòng:
Tax 7% (khách sạn thu phí), Phí dịch vụ 10.7% (khách sạn thu phí)

10.861.860 VND
Điều kiện đặt phòng

Số lượng phòng có hạn
Suite Gia đình Prestige (Prestige Family Suite)
Thanh toán tại khách sạn
Không bao gồm trong giá phòng:
Tax 7% (khách sạn thu phí), Phí dịch vụ 10.7% (khách sạn thu phí)

15.516.943 VND
Điều kiện đặt phòng

Số lượng phòng có hạn
Biệt thự 2 Phòng ngủ với Hồ bơi Riêng (3 Người lớn) (Two-Bedroom Villa With Private Pool (3 Adults))
Thanh toán tại khách sạn
Không bao gồm trong giá phòng:
Tax 7% (khách sạn thu phí), Phí dịch vụ 10.7% (khách sạn thu phí)

35.821.027 VND
Điều kiện đặt phòng

Số lượng phòng có hạn
Biệt thự 2 Phòng ngủ với Hồ bơi Riêng (2 Người lớn) (Two-Bedroom Villa With Private Pool (2 Adults))
Thanh toán tại khách sạn
Không bao gồm trong giá phòng:
Tax 7% (khách sạn thu phí), Phí dịch vụ 10.7% (khách sạn thu phí)

35.821.027 VND
Điều kiện đặt phòng

Số lượng phòng có hạn
Biệt thự 2 Phòng ngủ có Hồ bơi Riêng (4 Người lớn) (Two-Bedroom Villa With Private Pool (4 Adults))
Thanh toán tại khách sạn
Không bao gồm trong giá phòng:
Tax 7% (khách sạn thu phí), Phí dịch vụ 10.7% (khách sạn thu phí)

35.821.027 VND
Điều kiện đặt phòng

Số lượng phòng có hạn

Thông tin về Sofitel Singapore Sentosa Resort And Spa

Mô tả

Tọa lạc ở vị trí đẹp của Sentosa, Sofitel Singapore Sentosa Resort And Spa hưởng được rất nhiều lợi thế trong vui chơi gia đình, bãi biển, ngắm cảnh trung tâm của Singapore. Cách sự nhộn nhịp của thành phố 8.5 Km, khách sạn 5 sao này có vị trí vô cùng thuận lợi và dễ tiếp cận các địa điểm lớn của thành phố này. Như một thiên đường nghỉ dưỡng và thư giãn, khách sạn mang lại sự đổi mới hoàn toàn so với những điểm thú vị trong thành phố như Câu lạc bộ Golf Sentosa, Bontanica Spa, Hồ Cá Heo Hồng.

Tại Sofitel Singapore Sentosa Resort And Spa, dịch vụ hoàn hảo và thiết bị tối tân tạo nên một kì nghỉ khó quên. Vì sự thoải mái và tiện nghi của khách, khách sạn trang bị đầy đủ Miễn phí Wi-fi tất cả các phòng, an ninh 24 giờ, phục vụ phòng hàng ngày, máy photocopy, nhận/trả phòng riêng.

Khách sạn rất chú ý đến việc trang bị đầy đủ tiện nghi để đạt được sự thoải mái và tiện lợi nhất. Trong một số phòng, khách hàng có thể tìm thấy tủ áo, khăn tắm, thảm, sàn gỗ/ván, dép. Khách sạn cung cấp rất nhiều phương tiện giải trí độc đáo như bồn tắm nước nóng, phòng thể dục, phòng xông hơi, sân chơi golf (trong vòng 3km), hồ bơi ngoài trời. Hãy tận hưởng dịch vụ không gì sánh bằng và địa chỉ thật sự đáng tin cậy tại Sofitel Singapore Sentosa Resort And Spa.
Thêm Ẩn danh sách

Điểm đặc trưng

Tiện Nghi

 • an ninh 24 giờ
 • báo chí
 • cho thuê xe đạp
 • dịch vụ đưa đón
 • dịch vụ giặt là
 • dịch vụ phòng 24 giờ
 • dịch vụ taxi
 • dịch vụ trông trẻ
 • đưa đón sân bay
 • giặt khô
 • giữ hành lý
 • két sắt
 • máy photocopy
 • nhà hàng
 • nhân viên hướng dẫn
 • nhận/trả phòng riêng
 • phòng gia đình
 • phòng hút thuốc
 • phục vụ phòng
 • phục vụ phòng hàng ngày
 • quán bar cạnh bể bơi
 • quán cà phê
 • quầy bar
 • quầy lễ tân 24 giờ
 • thang máy
 • thiết bị phòng họp
 • thu đổi ngoại tệ
 • thủ tục nhận phòng/trả phòng nhanh
 • thư viện
 • thuận tiện cho xe lăn

Thể thao và giải trí

 • bồn tắm nước nóng
 • hồ bơi ngoài trời
 • massage
 • phòng tắm hơi
 • phòng thể dục
 • phòng xông hơi
 • sân chơi golf (trong vòng 3km)
 • sân tennis
 • spa
 • vườn

Internet

 • Miễn phí Wi-fi tất cả các phòng
 • Wi-Fi ở khu vực công cộng

Đậu xe

 • bãi đỗ xe
 • dịch vụ trông xe

Ngôn ngữ sử dụng

 • Tiếng Ả Rập
 • Tiếng Anh
 • Tiếng Indonesia
 • Tiếng Malaysia
 • Tiếng Nhật
 • Tiếng Trung Quốc (Quan Thoại)
 • Tiếng Trung Quốc (Quảng Đông)
Thêm Ẩn danh sách

Chính Sách

Khách sạn cung cấp dịch vụ xe đưa đón cho các khu vực lân cận. Xin vui lòng liên hệ khách sạn để biết thêm thông tin chi tiết.

Đưa đón sân bay phục vụ có thu phí. Để đặt dịch vụ đưa đón, xin vui lòng thông báo với khách sạn thông tin chi tiết ngày đến của quý khách ít nhất 2 ngày trước khi đến nhận phòng.

Vào tối thứ Sáu và thứ Bảy, Phòng chiếu phim So Spa ở bên hồ bơi sẽ chiếu phim ngoài trời phục vụ quý khách. Số lượng chỗ có hạn. Khách hàng cần đặt trước.

 • Giường phụ tùy thuộc vào loại phòng bạn đăng ký, xin vui lòng kiểm tra thông tin phòng để biết thêm chi tiết.
Khi đặt trên 5 phòng, chính sách và điều khoản bổ sung có thể được áp dụng.
Thêm Ẩn danh sách

Thông tin hữu ích

Điện áp trong phòng: 230
Khách sạn được trùng tu gần nhất vào năm: 2015
Khách sạn được xây vào năm: 1993
Khoảng cách tới sân bay: 25.5 Km
Khoảng cách từ trung tâm thành phố: 8.5 Km
Nhận phòng từ: 03:00 PM
Phí bữa sáng (áp dụng khi không bao gồm trong giá phòng): 42 SGD
Phí đưa đón sân bay: 95 SGD
Phí giữ xe (theo ngày): 0 SGD
Phí sử dụng Internet : 0 SGD
Phòng / tầng không hút thuốc: Yes
Số lượng nhà hàng: 3
Số lượng phòng: 215
Số tầng khách sạn: 5
Thời gian đến sân bay (phút): 25
Trả phòng đến: 12:00 PM
Thêm Ẩn danh sách

Thông báo quan trọng

The main swimming pool at the resort will be closed on July 1, 2016 for a private event. The hotel will be extending the invitation to all in-house guest to utilize the private pool at So SPA.
Thêm Ẩn danh sách

Ăn uống và Giải trí

The Garden

The Garden

Located in a charming conservation building next to the Spa, The Garden offers wholesome contemporary cuisine. Enjoy the freshest ingredients specially prepared with a gentle hand to retain the ingredients' natural goodness and flavours.

LeBar

LeBar

LeBar's tranquil location is the perfect place for Afternoon Tea, which comprises Asian savouries, French patisseries, chocolates and premium grand cru tea. In the evening, unwind with a glass of wine and delicious tapas or order a crafted cocktail.

Kwee Zeen

Kwee Zeen

Kwee Zeen is an interactive dining experience with open kitchen counters offering Pan-Asian cuisine with a touch of French flair. Dine in our al fresco area amid lush greenery overlooking the sea for an experience reminiscent of the French Riviera.

ilLido at The Cliff

ilLido at The Cliff

Well-known for their menus of gourmet offerings and spectacular views, ilLido at the Cliff will showcase delectable Italian classics made only from the finest seasonal ingredients from Italy and an impressive compilation of Old and New World wines.

Thêm Ẩn danh sách

Những nhận xét mới nhất của khách hàng

Xem nhận xét theo nhóm
Tất cả các nhận xét (1340)

Đi công tác (62)

Du lịch cặp đôi (664)

Du lịch một mình (95)

Gia đình với trẻ nhỏ (308)

Gia đình với trẻ lớn (109)

Du lịch nhóm (102)

Rất Tốt
7,9
Điều kiện vệ sinh khách sạn
8,3
Tiện nghi
8,6
Vị trí
7,7
Tiêu chuẩn/chất lượng phòng
8,3
Thái độ phục vụ
8,2
Đáng giá tiền
7,4
Thức ăn/Bữa ăn
7,5

7,7 NGUYEN H.
Vietnam
21 Tháng Ba 2014
Rất tuyệt
Kiến trúc đẹp, thiên nhiên, thân thiện
Di chuyển ra vào không thuận lợi, đón taxi rất khó khăn

7,3 Ngoc B.
Vietnam
28 Tháng Mười 2013
Một kỳ nghỉ rất thoải mái và thư giãn.
Khách sạn rất yên tĩnh, không gian đẹp, gần gũi thiên nhiên, giường ngủ rất dễ chịu, nhân viên thân thiện.

7,3 Minh L.
Vietnam
18 Tháng Ba 2013
Phòng sạch sẽ, vườn và hồ bơi đẹp.
Trong khu Sentosa, có nhiều hoạt động cho gia đình có trẻ em.

9 anh N.
Vietnam
25 Tháng Hai 2013
khách sạn đáng yêu với thái độ phục vụ tốt
nằm trong khu tổ hợp vui chơi, thuận tiện cho kỳ nghỉ gia đình có trẻ nhỏ
Một kỳ nghỉ thú vị với gia đình mình, khi nghỉ ở đây mình thấy rất thoải mái dễ chịu gia đình mình đi có cả hai F1 nữa nhưng thực sự là nghỉ ở đây rất ok, phong cảnh đẹp yên tĩnh thoáng mát, phòng ốc sạnh sẽ thái độ phục vụ tốt, vì sigapore nhỏ bén lên ở đây di chuyển đến các nơi khác cũng vừa phải.

8,3 VIET T.
Vietnam
22 Tháng Mười Một 2012
khách sạn tốt
rất tốt
sau một ngày làm việc căng thẳng, tôi đã ở resort của các bạn tôi thấy rất tốt.cảm ơn các bạn về tất cả thật thân thiện và ấm cúng.

9,6 Shireen T.
Malaysia
18 Tháng Tư 2016
nice ambience and environment
staffs are very friendly and helpful.

9 Chantel J.
Australia
30 Tháng Ba 2016
Beautiful
The room, pool, spa facilities

9,7 Francis K.
Ireland
13 Tháng Ba 2016
Fantastic Resort
Beautiful rooms, excellent facilities, friendly staff, and very relaxing.
We had a fantastic weekend at Sofitel. I chose this hotel because it seemed smaller and less over-run with theme-park tourists; it's a "Hotel & SPA" meaning that they are one and the same, and the interior design is unique, french elegance. The only negative was its expensive Italian restaurant "il Lido"; the food was very average and the waiter couldn't even explain the menu (very little English - shocking for fine dining). Apart from that, 9 out 10 from me.

8,8 Louis G.
Singapore
02 Tháng Hai 2016
Beautiful resort in a secluded environment
The resort is very serene and nicely renovated. Even though it was a staycation for us, it very much felt like a vacation in another country. Except that it was quite a distance from the other attractions on the island and the frequency of the shuttle service can be quite a wait.

7,3 Keith S.
United Kingdom
07 Tháng Giêng 2016
Could do better
Staff, Quality, Pool
Needs some refurb, our suite had no view except other rooms so very dark, food good but limited menu choices, not really value for money

Thuế và lệ phí dịch vụ nói chung là chi phí mà Agoda trả lại cho nhà cung cấp hoặc được thu bởi các nhà cung cấp. Để biết thêm chi tiết, xin vui lòng đọc Điều khoản sử dụng của Agoda. Thuế và phí dịch vụ cũng có thể chứa các lệ phí mà Agoda giữ lại như phí vận hành quá trình xử lý đặt phòng.
;