arrow-up-icon Chọn chương trình thành viên của bạn để xem điểm

Thông báo giá phòng thấp hơn!

Giá tốt nhất vào ngày bạn chọn
28 Tháng Năm 2016 - 30 Tháng Năm 2016 | 2 đêm
Loại Phòng Ưu đãi và quyền lợi Tối Đa Giá
phòng/đêm
SL

Phòng Superior giường King (Superior King Room)

Ưu đãi giá tốt! Số lượng có hạn!
Diện tích phòng:
25 m²
Giường:
1 Giường King
Hướng phòng:
Thành Phố
 • Không hoàn tiền!
 • Không bao gồm trong giá phòng: Thuế khách sạn và phí dịch vụ 360.755 VND
 • Thông tin phòng
 • 5.636.021 VND
 • 2.173.223
 Số lượng phòng có hạn
 • Thanh toán cho khách sạn
 • Điều kiện đặt phòng
 • Không bao gồm trong giá phòng: Tax 146.895 VND (khách sạn thu phí), Phí dịch vụ 222.572 VND (khách sạn thu phí)
 • Thông tin phòng
 • VND
 • 2.225.716
 Số lượng phòng có hạn
 • Bao gồm bữa sáng
 • Điều kiện đặt phòng
 • Không bao gồm trong giá phòng: Thuế khách sạn và phí dịch vụ 421.323 VND
 • Thông tin phòng
 • 5.636.021 VND
 • 2.538.095
 Số lượng phòng có hạn
 • Bao gồm bữa sáng
 • Thanh toán cho khách sạn
 • Điều kiện đặt phòng
 • Không bao gồm trong giá phòng: Tax 171.557 VND (khách sạn thu phí), Phí dịch vụ 259.940 VND (khách sạn thu phí)
 • Thông tin phòng
 • VND
 • 2.599.402
 Số lượng phòng có hạn
 • Bao gồm bữa sáng
 • Điều kiện đặt phòng
 • Không bao gồm trong giá phòng: Thuế khách sạn và phí dịch vụ 441.809 VND
 • Thông tin phòng
 • 5.636.021 VND
 • 2.661.497
 Số lượng phòng có hạn
 • Bao gồm bữa sáng
 • Thanh toán cho khách sạn
 • Điều kiện đặt phòng
 • Không bao gồm trong giá phòng: Tax 179.909 VND (khách sạn thu phí), Phí dịch vụ 272.578 VND (khách sạn thu phí)
 • Thông tin phòng
 • VND
 • 2.725.785
 Số lượng phòng có hạn

Phòng Deluxe giường King (Luxury King Room)

Diện tích phòng:
25 m²
Giường:
1 Giường King
Hướng phòng:
Thành Phố
 • Không hoàn tiền!
 • Không bao gồm trong giá phòng: Thuế khách sạn và phí dịch vụ 360.755 VND
 • Thông tin phòng
 • 6.148.387 VND
 • 2.173.223
 Số lượng phòng có hạn
 • Thanh toán cho khách sạn
 • Điều kiện đặt phòng
 • Không bao gồm trong giá phòng: Tax 146.895 VND (khách sạn thu phí), Phí dịch vụ 222.572 VND (khách sạn thu phí)
 • Thông tin phòng
 • VND
 • 2.225.716
 Số lượng phòng có hạn
 • Bao gồm bữa sáng
 • Điều kiện đặt phòng
 • Không bao gồm trong giá phòng: Thuế khách sạn và phí dịch vụ 421.323 VND
 • Thông tin phòng
 • 6.148.387 VND
 • 2.538.095
 Số lượng phòng có hạn
 • Bao gồm bữa sáng
 • Thanh toán cho khách sạn
 • Điều kiện đặt phòng
 • Không bao gồm trong giá phòng: Tax 171.557 VND (khách sạn thu phí), Phí dịch vụ 259.940 VND (khách sạn thu phí)
 • Thông tin phòng
 • VND
 • 2.599.402
 Số lượng phòng có hạn
 • Bao gồm bữa sáng
 • Điều kiện đặt phòng
 • Không bao gồm trong giá phòng: Thuế khách sạn và phí dịch vụ 441.809 VND
 • Thông tin phòng
 • 6.148.387 VND
 • 2.661.497
 Số lượng phòng có hạn
 • Bao gồm bữa sáng
 • Thanh toán cho khách sạn
 • Điều kiện đặt phòng
 • Không bao gồm trong giá phòng: Tax 179.909 VND (khách sạn thu phí), Phí dịch vụ 272.578 VND (khách sạn thu phí)
 • Thông tin phòng
 • VND
 • 2.725.785
 Số lượng phòng có hạn

Deluxe 2 giường đơn (2 Single Beds Deluxe)

Diện tích phòng:
25 m²
Giường:
2 Giường đơn
Hướng phòng:
Thành Phố
 • Không hoàn tiền!
 • Không bao gồm trong giá phòng: Thuế khách sạn và phí dịch vụ 360.755 VND
 • Thông tin phòng
 • 6.148.387 VND
 • 2.173.223
 Số lượng phòng có hạn
 • Bao gồm bữa sáng
 • Điều kiện đặt phòng
 • Không bao gồm trong giá phòng: Thuế khách sạn và phí dịch vụ 421.323 VND
 • Thông tin phòng
 • 6.148.387 VND
 • 2.538.095
 Số lượng phòng có hạn
 • Bao gồm bữa sáng
 • Điều kiện đặt phòng
 • Không bao gồm trong giá phòng: Thuế khách sạn và phí dịch vụ 441.809 VND
 • Thông tin phòng
 • 6.148.387 VND
 • 2.661.497
 Số lượng phòng có hạn

Phòng Sang Trọng 2 giường (Luxury Twin Room)

Diện tích phòng:
38 m²
 • Thanh toán cho khách sạn
 • Điều kiện đặt phòng
 • Không bao gồm trong giá phòng: Tax 146.895 VND (khách sạn thu phí), Phí dịch vụ 222.572 VND (khách sạn thu phí)
 • Thông tin phòng
 • VND
 • 2.225.716
 Số lượng phòng có hạn
 • Bao gồm bữa sáng
 • Thanh toán cho khách sạn
 • Điều kiện đặt phòng
 • Không bao gồm trong giá phòng: Tax 171.557 VND (khách sạn thu phí), Phí dịch vụ 259.940 VND (khách sạn thu phí)
 • Thông tin phòng
 • VND
 • 2.599.402
 Số lượng phòng có hạn
 • Bao gồm bữa sáng
 • Thanh toán cho khách sạn
 • Điều kiện đặt phòng
 • Không bao gồm trong giá phòng: Tax 179.909 VND (khách sạn thu phí), Phí dịch vụ 272.578 VND (khách sạn thu phí)
 • Thông tin phòng
 • VND
 • 2.725.785
 Số lượng phòng có hạn

2 giường đơn Không hút thuốc (2 Single Beds Deluxe Executive F.)

Diện tích phòng:
25 m²
Giường:
2 Giường đơn
Hướng phòng:
Thành Phố
 • Bao gồm bữa sáng
 • Không hoàn tiền!
 • Không bao gồm trong giá phòng: Thuế khách sạn và phí dịch vụ 560.067 VND
 • Thông tin phòng
 • 6.831.541 VND
 • 3.373.898
 Số lượng phòng có hạn

Luxury King Room Club Sofitel (Luxury King Room Club Sofitel)

Diện tích phòng:
25 m²
Giường:
1 Giường King
Hướng phòng:
Thành Phố
 • Bao gồm bữa sáng
 • Không hoàn tiền!
 • Không bao gồm trong giá phòng: Thuế khách sạn và phí dịch vụ 560.067 VND
 • Thông tin phòng
 • 6.148.387 VND
 • 3.373.898
 Số lượng phòng có hạn

(Club Twin Room with Executive Lounge Access)

Diện tích phòng:
38 m²
 • Bao gồm bữa sáng
 • Thanh toán cho khách sạn
 • Điều kiện đặt phòng
 • Không bao gồm trong giá phòng: Tax 228.054 VND (khách sạn thu phí), Phí dịch vụ 345.539 VND (khách sạn thu phí)
 • Thông tin phòng
 • VND
 • 3.455.394
 Số lượng phòng có hạn

Phòng Club có Giường cỡ King và Quyền lui tới Executive Lounge (Club King Room with Executive Lounge Access)

Diện tích phòng:
38 m²
 • Bao gồm bữa sáng
 • Thanh toán cho khách sạn
 • Điều kiện đặt phòng
 • Không bao gồm trong giá phòng: Tax 228.054 VND (khách sạn thu phí), Phí dịch vụ 345.539 VND (khách sạn thu phí)
 • Thông tin phòng
 • VND
 • 3.455.394
 Số lượng phòng có hạn

Phòng Junior Suite 1 giường King (Junior Suite 1 King Bed)

Diện tích phòng:
25 m²
Giường:
1 Giường King
Hướng phòng:
Thành Phố
 • Không hoàn tiền!
 • Không bao gồm trong giá phòng: Thuế khách sạn và phí dịch vụ 950.719 VND
 • Thông tin phòng
 • 8.539.426 VND
 • 5.727.222
 Số lượng phòng có hạn
 • Thanh toán cho khách sạn
 • Điều kiện đặt phòng
 • Không bao gồm trong giá phòng: Tax 387.126 VND (khách sạn thu phí), Phí dịch vụ 586.556 VND (khách sạn thu phí)
 • Thông tin phòng
 • VND
 • 5.865.561
 Số lượng phòng có hạn
 • Bao gồm bữa sáng
 • Điều kiện đặt phòng
 • Không bao gồm trong giá phòng: Thuế khách sạn và phí dịch vụ 1.076.839 VND
 • Thông tin phòng
 • 8.539.426 VND
 • 6.486.983
 Số lượng phòng có hạn
 • Bao gồm bữa sáng
 • Điều kiện đặt phòng
 • Không bao gồm trong giá phòng: Thuế khách sạn và phí dịch vụ 1.097.324 VND
 • Thông tin phòng
 • 8.539.426 VND
 • 6.610.386
 Số lượng phòng có hạn

Phòng Suite Superior 1 giường King (Suite 1 King Bed Superior)

Diện tích phòng:
25 m²
Giường:
1 Giường King
Hướng phòng:
Thành Phố
 • Bao gồm bữa sáng
 • Không hoàn tiền!
 • Không bao gồm trong giá phòng: Thuế khách sạn và phí dịch vụ 1.130.100 VND
 • Thông tin phòng
 • 6.831.541 VND
 • 6.807.830
 Số lượng phòng có hạn

Prestige Suite (Prestige Suite)

Diện tích phòng:
83 m²
 • Bao gồm bữa sáng
 • Thanh toán cho khách sạn
 • Điều kiện đặt phòng
 • Không bao gồm trong giá phòng: Tax 460.173 VND (khách sạn thu phí), Phí dịch vụ 697.227 VND (khách sạn thu phí)
 • Thông tin phòng
 • VND
 • 6.972.271
 Số lượng phòng có hạn
Không có phòng phù hợp với yêu cầu bạn chọn. Bạn có thể xem thêm các phòng khác bằng cách cập nhật lại chọn lọc.

Thông tin về Sofitel Wanda Harbin Hotel

Mô tả

Cho dù bạn là khách du lịch hay đi công tác, Sofitel Wanda Harbin Hotel là sự lựa chọn tuyệt vời để nghỉ lại khi đến thành phố Harbin. Chỉ cách những hoạt động thú vị ở trung tâm thành phố khoảng 2 km. Những lựa chọn về điểm thú vị và điểm tham quan trong khu vực không cần quá xa vì khách sạn khá gần Đài truyền hình Hắc Long Giang, Trung tâm mua sắm Qiulin, Bảo tàng Heilongjiang.

Hãy tận hưởng hết vô số dịch vụ và tiện nghi không gì sánh được ở khách sạn Harbin này. Vì sự thoải mái và tiện nghi của khách, khách sạn trang bị đầy đủ Miễn phí Wi-fi tất cả các phòng, dịch vụ phòng 24 giờ, tiện nghi cho người khuyết tật, Wi-Fi ở khu vực công cộng, bãi đỗ xe.

Khách có thể chọn 322 phòng có không khí yên bình và tuyệt vời. Danh sách phương tiện giải trí được trang bị ở khách sạn, bao gồm phòng thể dục, phòng xông hơi, hồ bơi trong nhà, spa, massage. Dù bạn đến để thư giãn hay làm gì, Sofitel Wanda Harbin Hotel luôn là sự lựa chọn hoàn hảo cho kì nghỉ của bạn ở Harbin.
Thêm Ẩn danh sách

Điểm đặc trưng

Internet

 • Miễn phí Wi-fi tất cả các phòng
 • Wi-Fi ở khu vực công cộng

Phương tiện đi lại

 • bãi đỗ xe
 • đưa đón sân bay

Phòng thể thao & giải trí

 • spa/sauna
 • Phòng tập thể dục
 • phòng thể dục
 • phòng xông hơi
 • spa
 • massage
 • phòng tắm hơi

Bơi lội & ngâm bồn

 • hồ bơi
 • hồ bơi trong nhà

Ăn uống

 • dịch vụ phòng 24 giờ
 • phục vụ phòng
 • nhà hàng
 • quầy bar

Dịch vụ vệ sinh

 • dịch vụ giặt là

Dịch vụ khách hàng

 • dịch vụ du lịch
 • nhân viên hướng dẫn

Tiện nghi tại chỗ

 • tiện nghi cho người khuyết tật
 • thang máy
 • tầng cao cấp
 • câu lạc bộ đêm
 • dịch vụ làm đẹp
 • cửa hàng lưu niệm
 • phòng hút thuốc

Sức khỏe và an ninh

 • két sắt

Dịch vụ văn phòng & đổi tiền

 • thiết bị phòng họp
 • trung tâm hội nghị
Thêm Ẩn danh sách

Chính Sách

Trẻ em và giường phụ
Em bé 0-1 tuổi Ở miễn phí nếu sử dụng giường sẵn có. Chú ý, nếu bạn cần cũi thì có thể phải trả thêm phí.
Trẻ em 2-11 tuổi Ở miễn phí nếu sử dụng giường sẵn có.
 • Khách trên 11 tuổi được coi là người lớn.
 • Giường phụ tùy thuộc vào loại phòng bạn đăng ký, xin vui lòng kiểm tra thông tin phòng để biết thêm chi tiết.
Khi đặt trên 5 phòng, chính sách và điều khoản bổ sung có thể được áp dụng.
Thêm Ẩn danh sách

Thông tin hữu ích

Điện áp trong phòng: 220V
Khách sạn được xây vào năm: 2007
Khoảng cách tới sân bay: 40.0 km
Khoảng cách từ trung tâm thành phố: 2 km
Nhận phòng từ: 14:00PM
Phí bữa sáng (áp dụng khi không bao gồm trong giá phòng): 127CNY
Phí đưa đón sân bay: 400CNY
Phòng / tầng không hút thuốc: Yes
Số lượng nhà hàng: 3
Số lượng phòng: 322
Số lượng quán bar: 1
Số tầng khách sạn: 22
Thời gian đến sân bay (phút): 40
Trả phòng đến: 12:00PM
Thêm Ẩn danh sách

Những nhận xét mới nhất của khách hàng

Xem nhận xét theo nhóm
Tất cả các nhận xét (62)

Đi công tác (18)

Du lịch cặp đôi (17)

Du lịch một mình (7)

Gia đình với trẻ nhỏ (10)

Gia đình với trẻ lớn (5)

Du lịch nhóm (5)

Rất Tốt
8,0
Điều kiện vệ sinh khách sạn
8,5
Vị trí
7,7
Tiêu chuẩn/chất lượng phòng
8,5
Thái độ phục vụ
8,4
Đáng giá tiền
7,5
Thức ăn/Bữa ăn
7,3

9,3 Thomas A.
Indonesia
23 Tháng Mười Hai 2015
Clean Hotel
friendly staff, price, food

7,3 Yap A.
Singapore
11 Tháng Mười Hai 2015
Conceige staff are helpfull
Near mall, railway station

7,7 SIMON F.
United Kingdom
17 Tháng Ba 2015
Great hotel, location not as good.
Large room, large comfortable bed, good facilities.
My girlfriend and I had a good stay at this hotel. You should choose a Luxury Room - the bed is huge and comfortable. I would say for the Ice Festival the location is not so good, and the restaurants close too early, but generally this is a very good choice. Staff are very good and friendly too.

9 monika R.
United Kingdom
04 Tháng Hai 2015
Great stay
hotel condition, comfort of the bed and location
The stay was great, staff checked us in at speed, they helped to order a surprise cake for my partner's 4oth birthday. Location is next to a mall which is handy. Ordered breakfast to the room, it was delicious and well presented. Will use Sofitel again.

8,7 MURTIATI M.
Indonesia
12 Tháng Hai 2015
Vry Nice hotel in teh centre of the city
Clean, Good Quality, Good Location
Very comfortable, staff are very helpfull

7,3 Peng N.
Taiwan
05 Tháng Giêng 2015
Sofitel Wanda Harbin Hotel
Good

8 Shintaro K.
Japan
06 Tháng Ba 2015
its ok hotel
shopping convenience clean
Hotel is clean but its very expensive for what I will have. Swiming pool was under maintenance. I will not stay again.

9 yeung L.
Hong Kong
29 Tháng Sáu 2015
stay with the fab hotel
excellent service, good facilities, value for money

8,7 Yeo D.
Singapore
25 Tháng Chín 2014
Clean, good service
Clean, good service, good location
Very good

9,3 Ming C.
Hong Kong
29 Tháng Chín 2014
purchase again
good

Thuế và lệ phí dịch vụ nói chung là chi phí mà Agoda trả lại cho nhà cung cấp hoặc được thu bởi các nhà cung cấp. Để biết thêm chi tiết, xin vui lòng đọc Điều khoản sử dụng của Agoda. Thuế và phí dịch vụ cũng có thể chứa các lệ phí mà Agoda giữ lại như phí vận hành quá trình xử lý đặt phòng.

Bạn không tìm được đúng khách sạn?


;