Thông báo giá phòng thấp hơn!

Giá tốt nhất vào ngày bạn chọn
31 Tháng Năm 2016 - 02 Tháng Sáu 2016 | 2 đêm
Loại Phòng Ưu đãi và quyền lợi Tối Đa Giá
phòng/đêm
SL

Deluxe Hướng vườn (Deluxe Grand Garden Room)

Ưu đãi giá tốt! Số lượng có hạn!
Diện tích phòng:
65 m²
Hướng phòng:
Vườn
 • Bao gồm bữa sáng
 • Điều kiện đặt phòng
 • Không bao gồm trong giá phòng: Phí dịch vụ 10%, Thuế khách sạn 7%, Thuế thành phố 1%
 • Thông tin phòng
+
 • 5.809.567 VND
 • 1.210.326
Ưu đãi lớn ngắn hạn - Khuyến mãi trong thời gian có hạn Giá phòng đã giảm 75%!
 Chỉ còn lại 2 phòng!

Deluxe Hướng biển (Deluxe Grand Sea View)

Diện tích phòng:
65 m²
Hướng phòng:
Biển
 • Bao gồm bữa sáng
 • Điều kiện đặt phòng
 • Không bao gồm trong giá phòng: Phí dịch vụ 10%, Thuế khách sạn 7%, Thuế thành phố 1%
 • Thông tin phòng
+
 • 6.664.339 VND
 • 1.388.404
Ưu đãi lớn ngắn hạn - Khuyến mãi trong thời gian có hạn Giá phòng đã giảm 75%!
 Phòng cuối cùng của Agoda!

Suite 1 phòng ngủ (1 Bedroom Garden Suite)

Diện tích phòng:
75 m²
Giường:
1 Giường đôi
Hướng phòng:
Vườn
 • Bao gồm bữa sáng
 • Điều kiện đặt phòng
 • Không bao gồm trong giá phòng: Phí dịch vụ 10%, Thuế khách sạn 7%, Thuế thành phố 1%
 • Thông tin phòng
+
 • 7.517.857 VND
 • 1.566.220
Ưu đãi lớn ngắn hạn - Khuyến mãi trong thời gian có hạn Giá phòng đã giảm 75%!
 Chỉ còn lại 5 phòng!

Phòng Suite 1 phòng ngủ Hướng biển (1 Bedroom Seaview Suite)

Diện tích phòng:
75 m²
Giường:
1 Giường đôi
Hướng phòng:
Biển
 • Bao gồm bữa sáng
 • Điều kiện đặt phòng
 • Không bao gồm trong giá phòng: Phí dịch vụ 10%, Thuế khách sạn 7%, Thuế thành phố 1%
 • Thông tin phòng
+
 • 8.372.629 VND
 • 1.744.298
Ưu đãi lớn ngắn hạn - Khuyến mãi trong thời gian có hạn Giá phòng đã giảm 75%!
 Chỉ còn lại 5 phòng!

Phòng 1 phòng ngủ Hướng vườn (1 Bedroom Grand Garden Suite)

Diện tích phòng:
145 m²
Giường:
1 Giường đôi
Hướng phòng:
Biển (nhìn thấy một phần)
 • Bao gồm bữa sáng
 • Điều kiện đặt phòng
 • Không bao gồm trong giá phòng: Phí dịch vụ 10%, Thuế khách sạn 7%, Thuế thành phố 1%
 • Thông tin phòng
+
 • 10.081.547 VND
 • 2.100.322
Ưu đãi lớn ngắn hạn - Khuyến mãi trong thời gian có hạn Giá phòng đã giảm 75%!
 Chỉ còn lại 5 phòng!

Grand Suite 1 phòng ngủ Hướng biển (1-Bedroom Grand Sea View Suite)

Diện tích phòng:
145 m²
Giường:
1 Giường đôi
Hướng phòng:
Biển
 • Bao gồm bữa sáng
 • Điều kiện đặt phòng
 • Không bao gồm trong giá phòng: Phí dịch vụ 10%, Thuế khách sạn 7%, Thuế thành phố 1%
 • Thông tin phòng
+
 • 10.935.064 VND
 • 2.278.138
Ưu đãi lớn ngắn hạn - Khuyến mãi trong thời gian có hạn Giá phòng đã giảm 75%!
 Chỉ còn lại 5 phòng!

Phòng Suite 2 phòng ngủ Hướng biển (2 Bedrooms Grand Seaview Suite)

Diện tích phòng:
210 m²
Hướng phòng:
Hướng Biển
 • Bao gồm bữa sáng
 • Điều kiện đặt phòng
 • Không bao gồm trong giá phòng: Phí dịch vụ 10%, Thuế khách sạn 7%, Thuế thành phố 1%
 • Thông tin phòng
+
 • 17.599.404 VND
 • 3.666.542
Ưu đãi lớn ngắn hạn - Khuyến mãi trong thời gian có hạn Giá phòng đã giảm 75%!
 Chỉ còn lại 5 phòng!

Phòng Deluxe Grand Giường đôi hoặc 2 Giường đơn Nhìn ra Vườn (Deluxe Grand Double or Twin Room with Garden View)

Diện tích phòng:
65 m²
 • Bao gồm bữa sáng
 • Thanh toán cho khách sạn
 • Điều kiện đặt phòng
 • Không bao gồm trong giá phòng: Tax 7%, Thuế thành phố 48.942 VND, Phí dịch vụ 10%
 • Thông tin phòng
 • VND
 • 4.894.330
 Chỉ còn lại 2 phòng!
 • Bao gồm bữa sáng
 • Điều kiện đặt phòng
 • Không bao gồm trong giá phòng: Tax 7%, Thuế thành phố 48.942 VND, Phí dịch vụ 10%
 • Thông tin phòng
 • VND
 • 4.894.330
 Chỉ còn lại 2 phòng!

Phòng Deluxe Grand Giường đôi hoặc 2 Giường đơn Nhìn ra Biển (Deluxe Grand Double or Twin Room with Sea View)

Diện tích phòng:
65 m²
 • Bao gồm bữa sáng
 • Điều kiện đặt phòng
 • Không bao gồm trong giá phòng: Tax 7%, Thuế thành phố 56.144 VND, Phí dịch vụ 10%
 • Thông tin phòng
 • VND
 • 5.614.441
 Phòng cuối cùng của Agoda!
 • Bao gồm bữa sáng
 • Thanh toán cho khách sạn
 • Điều kiện đặt phòng
 • Không bao gồm trong giá phòng: Tax 7%, Thuế thành phố 56.144 VND, Phí dịch vụ 10%
 • Thông tin phòng
 • VND
 • 5.614.441
 Phòng cuối cùng của Agoda!

Suite 1 Phòng ngủ Nhìn ra Vườn (One-Bedroom Suite with Garden View)

Diện tích phòng:
75 m²
 • Bao gồm bữa sáng
 • Điều kiện đặt phòng
 • Không bao gồm trong giá phòng: Tax 7%, Thuế thành phố 63.336 VND, Phí dịch vụ 10%
 • Thông tin phòng
 • VND
 • 6.333.492
 Chỉ còn lại 5 phòng!
 • Bao gồm bữa sáng
 • Thanh toán cho khách sạn
 • Điều kiện đặt phòng
 • Không bao gồm trong giá phòng: Tax 7%, Thuế thành phố 63.336 VND, Phí dịch vụ 10%
 • Thông tin phòng
 • VND
 • 6.333.492
 Chỉ còn lại 5 phòng!

Suite 1 phòng ngủ nhìn ra biển (One-Bedroom Suite with Sea View)

Diện tích phòng:
75 m²
 • Bao gồm bữa sáng
 • Thanh toán cho khách sạn
 • Điều kiện đặt phòng
 • Không bao gồm trong giá phòng: Tax 7%, Thuế thành phố 70.538 VND, Phí dịch vụ 10%
 • Thông tin phòng
 • VND
 • 7.053.603
 Chỉ còn lại 5 phòng!
 • Bao gồm bữa sáng
 • Điều kiện đặt phòng
 • Không bao gồm trong giá phòng: Tax 7%, Thuế thành phố 70.538 VND, Phí dịch vụ 10%
 • Thông tin phòng
 • VND
 • 7.053.603
 Chỉ còn lại 5 phòng!

Suite Grand 1 Phòng ngủ Nhìn ra Vườn (One-Bedroom Grand Suite with Garden View)

Diện tích phòng:
145 m²
 • Bao gồm bữa sáng
 • Thanh toán cho khách sạn
 • Điều kiện đặt phòng
 • Không bao gồm trong giá phòng: Tax 7%, Thuế thành phố 84.934 VND, Phí dịch vụ 10%
 • Thông tin phòng
 • VND
 • 8.493.299
 Chỉ còn lại 5 phòng!
 • Bao gồm bữa sáng
 • Điều kiện đặt phòng
 • Không bao gồm trong giá phòng: Tax 7%, Thuế thành phố 84.934 VND, Phí dịch vụ 10%
 • Thông tin phòng
 • VND
 • 8.493.299
 Chỉ còn lại 5 phòng!

Suite Grand có 1 Phòng ngủ và Nhìn ra Biển (One Bedroom Grand Suite with Sea View)

Diện tích phòng:
145 m²
 • Bao gồm bữa sáng
 • Thanh toán cho khách sạn
 • Điều kiện đặt phòng
 • Không bao gồm trong giá phòng: Tax 7%, Thuế thành phố 92.123 VND, Phí dịch vụ 10%
 • Thông tin phòng
 • VND
 • 9.212.356
 Chỉ còn lại 5 phòng!
 • Bao gồm bữa sáng
 • Điều kiện đặt phòng
 • Không bao gồm trong giá phòng: Tax 7%, Thuế thành phố 92.123 VND, Phí dịch vụ 10%
 • Thông tin phòng
 • VND
 • 9.212.356
 Chỉ còn lại 5 phòng!

Grand Suite có 2 Phòng ngủ và Nhìn ra Biển (Two-Bedroom Grand Suite with Sea View)

Diện tích phòng:
210 m²
 • Bao gồm bữa sáng
 • Thanh toán cho khách sạn
 • Điều kiện đặt phòng
 • Không bao gồm trong giá phòng: Tax 7%, Thuế thành phố 148.267 VND, Phí dịch vụ 10%
 • Thông tin phòng
 • VND
 • 14.826.796
 Chỉ còn lại 5 phòng!
 • Bao gồm bữa sáng
 • Điều kiện đặt phòng
 • Không bao gồm trong giá phòng: Tax 7%, Thuế thành phố 148.267 VND, Phí dịch vụ 10%
 • Thông tin phòng
 • VND
 • 14.826.796
 Chỉ còn lại 5 phòng!
Không có phòng phù hợp với yêu cầu bạn chọn. Bạn có thể xem thêm các phòng khác bằng cách cập nhật lại chọn lọc.

Thông tin về The Aspasia Hotel

Mô tả

Mới được xây dựng tại một phần phía Nam của đảo Phuket, The Aspasia Hotel là một khu nghỉ mát cổ điển thời trang với thiết kế trang trí lạ mắt theo phong cách của người Maya. Các màu vàng và xanh lá cây của tòa nhà pha trộn nét ngoại lai với màu sắc của khu rừng tươi tốt trải dài xuống biển Kata. Mỗi căn hộ tách biệt đều có quang cảnh biển tuyệt đẹp, và bạn chỉ mất một vài phút đi bộ đến bãi biển cát trắng bên dưới. Với vị trí chắc chắn, yên tĩnh, tiện nghi và phong cách hiện đại, The Aspasia Hotel cung cấp một chỗ ở cao cấp và tiện nghi bao gồm hai nhà hàng, một cửa hàng rượu và xì gà, hai bể bơi, phòng tập thể dục, trung tâm giao dịch, phòng họp, internet không dây tốc độ cao, và spa. Những bức tranh gốc và cổ vật được trưng bày tại spa, nhà hàng và tiền sảnh, bổ sung cho phong cách trang trí. Dễ dàng đi lại giữa mười hai tòa nhà và các cơ sở khác của khu nghỉ mát. Khách sạn này tọa lạc giữa khu vườn cảnh quan tuyệt đẹp, đầy ắp cây trồng màu sắc vùng nhiệt đới. Để tiến hành đặt phòng tại The Aspasia Hotel, xin vui lòng chọn ngày bạn muốn và gửi mẫu đặt phòng trực tuyến an toàn của chúng tôi.
Thêm Ẩn danh sách

Điểm đặc trưng

Tiện Nghi

 • an ninh 24 giờ
 • dịch vụ du lịch
 • dịch vụ giặt là
 • dịch vụ trông trẻ
 • đưa đón sân bay
 • két sắt
 • nhà hàng
 • nhân viên hướng dẫn
 • phòng gia đình
 • phòng hút thuốc
 • phục vụ phòng
 • quán bar cạnh bể bơi
 • quán cà phê
 • quầy bar
 • quầy lễ tân 24 giờ
 • thang máy

Thể thao và giải trí

 • bồn tắm nước nóng
 • hồ bơi ngoài trời
 • massage
 • phòng thể dục
 • phòng xông hơi
 • spa
 • vườn

Internet

 • Miễn phí Wi-fi tất cả các phòng
 • Wi-Fi ở khu vực công cộng

Đậu xe

 • bãi đỗ xe
Thêm Ẩn danh sách

Chính Sách

Trẻ em và giường phụ
Em bé 0-2 tuổi Ở miễn phí nếu sử dụng giường sẵn có. Chú ý, nếu bạn cần cũi thì có thể phải trả thêm phí.
Trẻ em 3-12 tuổi Ở miễn phí nếu sử dụng giường sẵn có.
 • Khách trên 12 tuổi được coi là người lớn.
 • Giường phụ tùy thuộc vào loại phòng bạn đăng ký, xin vui lòng kiểm tra thông tin phòng để biết thêm chi tiết.
Khi đặt trên 5 phòng, chính sách và điều khoản bổ sung có thể được áp dụng.
Thêm Ẩn danh sách

Thông tin hữu ích

Điện áp trong phòng: 220
Khách sạn được trùng tu gần nhất vào năm: 2012
Khách sạn được xây vào năm: 2005
Khoảng cách tới sân bay: 48 km
Khoảng cách từ trung tâm thành phố: 22 km
Nhận phòng từ: 02:00 PM
Phí đưa đón sân bay: 1100 THB
Phòng / tầng không hút thuốc: Yes
Số lượng nhà hàng: 1
Số lượng phòng: 46
Số tầng khách sạn: 3
Thời gian đến sân bay (phút): 45
Trả phòng đến: 12:00 PM
Thêm Ẩn danh sách

Những nhận xét mới nhất của khách hàng

Xem nhận xét theo nhóm
Tất cả các nhận xét (1105)

Đi công tác (20)

Du lịch cặp đôi (659)

Du lịch một mình (121)

Gia đình với trẻ nhỏ (111)

Gia đình với trẻ lớn (102)

Du lịch nhóm (92)

Tuyệt vời
8,4
Điều kiện vệ sinh khách sạn
8,6
Tiện nghi
8,5
Vị trí
8,0
Tiêu chuẩn/chất lượng phòng
8,5
Thái độ phục vụ
8,7
Đáng giá tiền
8,5
Thức ăn/Bữa ăn
7,9

8 savarose P.
United States of America
21 Tháng Năm 2016
Good location
Beautiful hotel and nice staff

8,4 Zhang X.
China
12 Tháng Năm 2016
Worth of money
the room is huge, with a garden view balcony. The only problem is the sound barrier between my room and the next room is quite bad. It seems that the 2 room is able to be jointed as a suit, however when it is sold as 2 separate rooms, we can hear each other very clearly, quite embarrassing.

9,2 Isabelle G.
Singapore
09 Tháng Năm 2016
Nice and comfortable hotel. Amazing view from the
We, as a family of 2 adults, and 2 older children, have had a fantastic quiet stay at the Aspasia hotel. The Deluxe Grand Seaview room is spacious, clean, comfortable with a very nice view of the pools and the sea in the background. The breakfast has a good variety of food. The staff is friendly, and the spa much appreciated. We would definitely recommend this hotel.

8,8 Marko C.
Croatia
25 Tháng Tư 2016
Great hotel
Aspasia is a hotel with the best view on Kata beach. It is located on top of the hill and, eventhough you have to walk up the hill to get to it, the view is rewarding enough for the effort :) The hotel is not new, but everything is functional and decent, and the staff is always ready to help if something needs repairing. We've been in a seaview deluxe room with breakfast and it was a great stay with a great breakfast in the morning. I would definitly stay here again.

6 Sumit V.
Singapore
28 Tháng Ba 2016
Aspasia
-

9,6 Din W.
Hong Kong
02 Tháng Ba 2016
Excellent time in Phuket
Nice place for vocation , big room ! will come back again

6,8 jing X.
China
26 Tháng Giêng 2016
large rooms but small pools
rooms are large but pools are small. the staff was friendly but breakfast is just too simple.

7,3 Jeremy L.
Thailand
03 Tháng Giêng 2016
.
.

5 Glywn R.
United Kingdom
17 Tháng Mười Hai 2015
Shabby rooms and little servicing
The room lacked casual seating (sofa or armchair), the daily cleaning was minimal with towels and sheets irregularly changed, and staff were lackadaisical and inattentive to guest concerns. It does not rate a 4 star level and is looking very tired as a "hotel" - it is an apartment complex selling part occupation of apartments to gain income for the owners, and is not doing at all well. If I owned a place here I would be very concerned

9,7 Paige R.
Australia
06 Tháng Mười Hai 2015
Beautiful views
The view from our room, the pools and bedroom.

Thuế và lệ phí dịch vụ nói chung là chi phí mà Agoda trả lại cho nhà cung cấp hoặc được thu bởi các nhà cung cấp. Để biết thêm chi tiết, xin vui lòng đọc Điều khoản sử dụng của Agoda. Thuế và phí dịch vụ cũng có thể chứa các lệ phí mà Agoda giữ lại như phí vận hành quá trình xử lý đặt phòng.

Bạn không tìm được đúng khách sạn?


;