arrow-up-icon Tích lũy điểm vào chương trình thành viên hiện có của bạn!

Giảm đến 30% với Ưu đãi nội bộ Agoda!

Ưu đãi tốt nhất vào ngày này:
30 Tháng Sáu 2016 - 02 Tháng Bảy 2016 | 2 đêm
Loại phòng Bao gồm Sức chứa Giá ngày hôm nay

Điểm đặc trưng:

 • Hướng phòng: Thành Phố
 • 1 phòng ngủ
 • 40 m²
 • 1 Giường đôi
 • Giá thấp (Không hoàn tiền)
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế khách sạn và phí dịch vụ 675.111 VND
+
Ưu đãi giá tốt! Số lượng có hạn!

Số lượng phòng có hạn

 • 3.289.698 VND 1.692.027

Điểm đặc trưng:

 • Hướng phòng: Thành Phố
 • 1 phòng ngủ
 • 40 m²
 • 1 Giường đôi
 • Giá thấp (Không hoàn tiền)
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế khách sạn và phí dịch vụ 675.111 VND
+

Số lượng phòng có hạn

 • 3.289.698 VND 1.692.027

Điểm đặc trưng:

 • Hướng phòng: Thành Phố
 • 1 phòng ngủ
 • 40 m²
 • 2 Giường đơn
 • Bao gồm bữa sáng
 • Điều kiện đặt phòng
 • Ưu đãi phút cuối đặc biệt Giá phòng đã giảm 16%!
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế khách sạn và phí dịch vụ 718.832 VND

Số lượng phòng có hạn

 • 1.811.525 VND
 • Bao gồm bữa sáng
 • Giá thấp (Không hoàn tiền)
 • Ưu đãi phút cuối đặc biệt Giá phòng đã giảm 16%!
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế khách sạn và phí dịch vụ 746.608 VND
+

Số lượng phòng có hạn

 • 1.951.287 VND
 • Bao gồm bữa sáng
 • Thanh toán cho khách sạn
 • Điều kiện đặt phòng
Không bao gồm trong giá phòng:
Tax 275.211 VND (khách sạn thu phí), Thuế thành phố 370.091 VND (khách sạn thu phí), Phí dịch vụ 251.565 VND (khách sạn thu phí)

Số lượng phòng có hạn

 • 2.515.648 VND
 • Bao gồm bữa sáng
 • Thanh toán cho khách sạn
 • Điều kiện đặt phòng
Không bao gồm trong giá phòng:
Tax 296.382 VND (khách sạn thu phí), Thuế thành phố 370.091 VND (khách sạn thu phí), Phí dịch vụ 270.916 VND (khách sạn thu phí)

Số lượng phòng có hạn

 • 2.709.161 VND

Điểm đặc trưng:

 • Hướng phòng: Thành Phố
 • 1 phòng ngủ
 • 40 m²
 • 1 Giường đôi
 • Bao gồm bữa sáng
 • Giá thấp (Không hoàn tiền)
 • Ưu đãi phút cuối đặc biệt Giá phòng đã giảm 16%!
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế khách sạn và phí dịch vụ 718.832 VND

Số lượng phòng có hạn

 • 1.811.525 VND
 • Bao gồm bữa sáng
 • Giá thấp (Không hoàn tiền)
 • Ưu đãi phút cuối đặc biệt Giá phòng đã giảm 16%!
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế khách sạn và phí dịch vụ 746.608 VND
+

Số lượng phòng có hạn

 • 1.951.287 VND
 • Bao gồm bữa sáng
 • Thanh toán cho khách sạn
 • Điều kiện đặt phòng
Không bao gồm trong giá phòng:
Tax 275.211 VND (khách sạn thu phí), Thuế thành phố 370.091 VND (khách sạn thu phí), Phí dịch vụ 251.565 VND (khách sạn thu phí)

Số lượng phòng có hạn

 • 2.515.648 VND
 • Bao gồm bữa sáng
 • Thanh toán cho khách sạn
 • Điều kiện đặt phòng
Không bao gồm trong giá phòng:
Tax 296.382 VND (khách sạn thu phí), Thuế thành phố 370.091 VND (khách sạn thu phí), Phí dịch vụ 270.916 VND (khách sạn thu phí)

Số lượng phòng có hạn

 • 2.709.161 VND

Điểm đặc trưng:

 • Hướng phòng: Thành Phố
 • 1 phòng ngủ
 • 432 m²
 • 2 Giường đơn và 1 Giường King
 • Bao gồm bữa sáng
 • Giá thấp (Không hoàn tiền)
 • Ưu đãi phút cuối đặc biệt Giá phòng đã giảm 16%!
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế khách sạn và phí dịch vụ 783.616 VND

Số lượng phòng có hạn

 • 3.947.637 VND 1.950.732
 • Bao gồm bữa sáng
 • Giá thấp (Không hoàn tiền)
 • Ưu đãi phút cuối đặc biệt Giá phòng đã giảm 16%!
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế khách sạn và phí dịch vụ 811.392 VND
+

Số lượng phòng có hạn

 • 3.947.637 VND 2.090.494

Điểm đặc trưng:

 • Hướng phòng: Thành Phố
 • 1 phòng ngủ
 • 432 m²
 • Bao gồm bữa sáng
 • Giá thấp (Không hoàn tiền)
 • Ưu đãi phút cuối đặc biệt Giá phòng đã giảm 16%!
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế khách sạn và phí dịch vụ 783.616 VND

Số lượng phòng có hạn

 • 3.947.637 VND 1.950.732
 • Bao gồm bữa sáng
 • Giá thấp (Không hoàn tiền)
 • Ưu đãi phút cuối đặc biệt Giá phòng đã giảm 16%!
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế khách sạn và phí dịch vụ 811.392 VND
+

Số lượng phòng có hạn

 • 3.947.637 VND 2.090.494

Điểm đặc trưng:

 • 40 m²
 • Bao gồm bữa sáng
 • Điều kiện đặt phòng
Không bao gồm trong giá phòng:
Tax 248.966 VND (khách sạn thu phí), Thuế thành phố 419.436 VND (khách sạn thu phí), Phí dịch vụ 227.573 VND (khách sạn thu phí)

Số lượng phòng có hạn

 • 2.275.737 VND
 • Bao gồm bữa sáng
 • Điều kiện đặt phòng
Không bao gồm trong giá phòng:
Tax 266.745 VND (khách sạn thu phí), Thuế thành phố 419.436 VND (khách sạn thu phí), Phí dịch vụ 243.824 VND (khách sạn thu phí)

Số lượng phòng có hạn

 • 2.438.248 VND
 • Bao gồm bữa sáng
 • Thanh toán cho khách sạn
 • Điều kiện đặt phòng
Không bao gồm trong giá phòng:
Tax 296.382 VND (khách sạn thu phí), Thuế thành phố 419.436 VND (khách sạn thu phí), Phí dịch vụ 270.916 VND (khách sạn thu phí)

Số lượng phòng có hạn

 • 2.709.161 VND
 • Bao gồm bữa sáng
 • Thanh toán cho khách sạn
 • Điều kiện đặt phòng
Không bao gồm trong giá phòng:
Tax 317.553 VND (khách sạn thu phí), Thuế thành phố 419.436 VND (khách sạn thu phí), Phí dịch vụ 290.268 VND (khách sạn thu phí)

Số lượng phòng có hạn

 • 2.902.675 VND

Điểm đặc trưng:

 • 40 m²
 • Bao gồm bữa sáng
 • Điều kiện đặt phòng
Không bao gồm trong giá phòng:
Tax 248.966 VND (khách sạn thu phí), Thuế thành phố 419.436 VND (khách sạn thu phí), Phí dịch vụ 227.573 VND (khách sạn thu phí)

Số lượng phòng có hạn

 • 2.275.737 VND
 • Bao gồm bữa sáng
 • Điều kiện đặt phòng
Không bao gồm trong giá phòng:
Tax 266.745 VND (khách sạn thu phí), Thuế thành phố 419.436 VND (khách sạn thu phí), Phí dịch vụ 243.824 VND (khách sạn thu phí)

Số lượng phòng có hạn

 • 2.438.248 VND
 • Bao gồm bữa sáng
 • Thanh toán cho khách sạn
 • Điều kiện đặt phòng
Không bao gồm trong giá phòng:
Tax 296.382 VND (khách sạn thu phí), Thuế thành phố 419.436 VND (khách sạn thu phí), Phí dịch vụ 270.916 VND (khách sạn thu phí)

Số lượng phòng có hạn

 • 2.709.161 VND
 • Bao gồm bữa sáng
 • Thanh toán cho khách sạn
 • Điều kiện đặt phòng
Không bao gồm trong giá phòng:
Tax 317.553 VND (khách sạn thu phí), Thuế thành phố 419.436 VND (khách sạn thu phí), Phí dịch vụ 290.268 VND (khách sạn thu phí)

Số lượng phòng có hạn

 • 2.902.675 VND

Điểm đặc trưng:

 • Hướng phòng: Thành Phố
 • 1 phòng ngủ
 • 40 m²
 • 2 Giường đơn
 • Bao gồm bữa sáng
 • Giá thấp (Không hoàn tiền)
 • Ưu đãi phút cuối đặc biệt Giá phòng đã giảm 16%!
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế khách sạn và phí dịch vụ 981.076 VND

Chỉ còn lại 4 phòng!

 • 2.508.494 VND
 • Bao gồm bữa sáng
 • Giá thấp (Không hoàn tiền)
 • Ưu đãi phút cuối đặc biệt Giá phòng đã giảm 16%!
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế khách sạn và phí dịch vụ 1.008.850 VND
+

Chỉ còn lại 4 phòng!

 • 2.648.256 VND
 • Bao gồm bữa sáng
 • Thanh toán cho khách sạn
 • Điều kiện đặt phòng
Không bao gồm trong giá phòng:
Tax 381.065 VND (khách sạn thu phí), Thuế thành phố 493.455 VND (khách sạn thu phí), Phí dịch vụ 348.323 VND (khách sạn thu phí)

Chỉ còn lại 4 phòng!

 • 3.483.227 VND
 • Bao gồm bữa sáng
 • Thanh toán cho khách sạn
 • Điều kiện đặt phòng
Không bao gồm trong giá phòng:
Tax 402.235 VND (khách sạn thu phí), Thuế thành phố 493.455 VND (khách sạn thu phí), Phí dịch vụ 367.675 VND (khách sạn thu phí)

Chỉ còn lại 4 phòng!

 • 3.676.740 VND

Điểm đặc trưng:

 • Hướng phòng: Thành Phố
 • 1 phòng ngủ
 • 40 m²
 • 1 Giường King
 • Bao gồm bữa sáng
 • Giá thấp (Không hoàn tiền)
 • Ưu đãi phút cuối đặc biệt Giá phòng đã giảm 16%!
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế khách sạn và phí dịch vụ 981.076 VND

Số lượng phòng có hạn

 • 2.508.494 VND
 • Bao gồm bữa sáng
 • Giá thấp (Không hoàn tiền)
 • Ưu đãi phút cuối đặc biệt Giá phòng đã giảm 16%!
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế khách sạn và phí dịch vụ 1.008.850 VND
+

Số lượng phòng có hạn

 • 2.648.256 VND
 • Bao gồm bữa sáng
 • Thanh toán cho khách sạn
 • Điều kiện đặt phòng
Không bao gồm trong giá phòng:
Tax 381.065 VND (khách sạn thu phí), Thuế thành phố 493.455 VND (khách sạn thu phí), Phí dịch vụ 348.323 VND (khách sạn thu phí)

Số lượng phòng có hạn

 • 3.483.227 VND
 • Bao gồm bữa sáng
 • Thanh toán cho khách sạn
 • Điều kiện đặt phòng
Không bao gồm trong giá phòng:
Tax 402.235 VND (khách sạn thu phí), Thuế thành phố 493.455 VND (khách sạn thu phí), Phí dịch vụ 367.675 VND (khách sạn thu phí)

Số lượng phòng có hạn

 • 3.676.740 VND

Điểm đặc trưng:

 • Hướng phòng: Thành Phố
 • 1 phòng ngủ
 • 40 m²
 • 1 Giường đôi nhỏ
 • Bao gồm bữa sáng
 • Giá thấp (Không hoàn tiền)
 • Ưu đãi phút cuối đặc biệt Giá phòng đã giảm 16%!
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế khách sạn và phí dịch vụ 1.190.869 VND

Số lượng phòng có hạn

 • 3.066.072 VND
 • Bao gồm bữa sáng
 • Giá thấp (Không hoàn tiền)
 • Ưu đãi phút cuối đặc biệt Giá phòng đã giảm 16%!
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế khách sạn và phí dịch vụ 1.218.645 VND
+

Số lượng phòng có hạn

 • 3.205.834 VND
 • Bao gồm bữa sáng
 • Thanh toán cho khách sạn
 • Điều kiện đặt phòng
Không bao gồm trong giá phòng:
Tax 465.747 VND (khách sạn thu phí), Thuế thành phố 641.491 VND (khách sạn thu phí), Phí dịch vụ 425.730 VND (khách sạn thu phí)

Số lượng phòng có hạn

 • 4.257.293 VND
 • Bao gồm bữa sáng
 • Thanh toán cho khách sạn
 • Điều kiện đặt phòng
Không bao gồm trong giá phòng:
Tax 486.918 VND (khách sạn thu phí), Thuế thành phố 641.491 VND (khách sạn thu phí), Phí dịch vụ 445.081 VND (khách sạn thu phí)

Số lượng phòng có hạn

 • 4.450.806 VND

Điểm đặc trưng:

 • Hướng phòng: Thành Phố
 • 1 phòng ngủ
 • 800 m²
 • 1 Giường đôi và 1 Giường King
 • Bao gồm bữa sáng
 • Giá thấp (Không hoàn tiền)
 • Ưu đãi phút cuối đặc biệt Giá phòng đã giảm 16%!
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế khách sạn và phí dịch vụ 1.693.686 VND
+

Chỉ còn lại 2 phòng!

 • 7.895.274 VND 4.039.676
 • Bao gồm bữa sáng
 • Thanh toán cho khách sạn
 • Điều kiện đặt phòng
Không bao gồm trong giá phòng:
Tax 592.754 VND (khách sạn thu phí), Thuế thành phố 888.218 VND (khách sạn thu phí), Phí dịch vụ 541.823 VND (khách sạn thu phí)

Chỉ còn lại 2 phòng!

 • 5.418.227 VND
 • Bao gồm bữa sáng
 • Thanh toán cho khách sạn
 • Điều kiện đặt phòng
Không bao gồm trong giá phòng:
Tax 613.925 VND (khách sạn thu phí), Thuế thành phố 888.218 VND (khách sạn thu phí), Phí dịch vụ 561.175 VND (khách sạn thu phí)

Chỉ còn lại 2 phòng!

 • 5.611.740 VND

Điểm đặc trưng:

 • Hướng phòng: Thành Phố
 • 1 phòng ngủ
 • 74 m²
 • 1 Giường đôi và 1 Giường King
 • Bao gồm bữa sáng
 • Điều kiện đặt phòng
 • Ưu đãi phút cuối đặc biệt Giá phòng đã giảm 16%!
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế khách sạn và phí dịch vụ 2.133.467 VND
+

Số lượng phòng có hạn

 • 5.210.641 VND
 • Bao gồm bữa sáng
 • Thanh toán cho khách sạn
 • Điều kiện đặt phòng
Không bao gồm trong giá phòng:
Tax 770.594 VND (khách sạn thu phí), Thuế thành phố 1.233.637 VND (khách sạn thu phí), Phí dịch vụ 704.382 VND (khách sạn thu phí)

Số lượng phòng có hạn

 • 7.043.821 VND
 • Bao gồm bữa sáng
 • Thanh toán cho khách sạn
 • Điều kiện đặt phòng
Không bao gồm trong giá phòng:
Tax 791.764 VND (khách sạn thu phí), Thuế thành phố 1.233.637 VND (khách sạn thu phí), Phí dịch vụ 723.733 VND (khách sạn thu phí)

Số lượng phòng có hạn

 • 7.237.334 VND

Điểm đặc trưng:

 • 100 m²
 • Bao gồm bữa sáng
 • Điều kiện đặt phòng
Không bao gồm trong giá phòng:
Tax 949.614 VND (khách sạn thu phí), Thuế thành phố 1.727.091 VND (khách sạn thu phí), Phí dịch vụ 868.020 VND (khách sạn thu phí)

Số lượng phòng có hạn

 • 8.680.196 VND
 • Bao gồm bữa sáng
 • Điều kiện đặt phòng
Không bao gồm trong giá phòng:
Tax 967.391 VND (khách sạn thu phí), Thuế thành phố 1.727.091 VND (khách sạn thu phí), Phí dịch vụ 884.271 VND (khách sạn thu phí)

Số lượng phòng có hạn

 • 8.842.707 VND
 • Bao gồm bữa sáng
 • Thanh toán cho khách sạn
 • Điều kiện đặt phòng
Không bao gồm trong giá phòng:
Tax 1.130.486 VND (khách sạn thu phí), Thuế thành phố 1.727.091 VND (khách sạn thu phí), Phí dịch vụ 1.033.352 VND (khách sạn thu phí)

Số lượng phòng có hạn

 • 10.333.519 VND
 • Bao gồm bữa sáng
 • Thanh toán cho khách sạn
 • Điều kiện đặt phòng
Không bao gồm trong giá phòng:
Tax 1.151.657 VND (khách sạn thu phí), Thuế thành phố 1.727.091 VND (khách sạn thu phí), Phí dịch vụ 1.052.703 VND (khách sạn thu phí)

Số lượng phòng có hạn

 • 10.527.032 VND

Điểm đặc trưng:

 • Hướng phòng: Thành Phố
 • 1 phòng ngủ
 • 40 m²
 • 1 Giường đôi
 • Bao gồm bữa sáng
 • Giá thấp (Không hoàn tiền)
 • Ưu đãi phút cuối đặc biệt Giá phòng đã giảm 16%!
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế khách sạn và phí dịch vụ 3.856.601 VND
+

Số lượng phòng có hạn

 • 9.474.229 VND
 • Bao gồm bữa sáng
 • Thanh toán cho khách sạn
 • Điều kiện đặt phòng
Không bao gồm trong giá phòng:
Tax 1.418.401 VND (khách sạn thu phí), Thuế thành phố 2.467.273 VND (khách sạn thu phí), Phí dịch vụ 1.296.527 VND (khách sạn thu phí)

Số lượng phòng có hạn

 • 12.965.277 VND
 • Bao gồm bữa sáng
 • Thanh toán cho khách sạn
 • Điều kiện đặt phòng
Không bao gồm trong giá phòng:
Tax 1.439.572 VND (khách sạn thu phí), Thuế thành phố 2.467.273 VND (khách sạn thu phí), Phí dịch vụ 1.315.879 VND (khách sạn thu phí)

Số lượng phòng có hạn

 • 13.158.790 VND

Thông tin về The Lalit New Delhi

Mô tả

Khi đến thăm New Delhi and NCR, bạn sẽ cảm thấy như đang ở nhà tại The Lalit New Delhi, nơi có chất lượng tuyệt vời và dịch vụ chu đáo. Chỉ cách những hoạt động thú vị ở trung tâm thành phố khoảng 0.2 Km. Khách sạn hiện đại này nằm trong khu lân cận với các địa điểm tham quan nổi tiếng của thành phố như Trung tâm Mỹ, Tour du lịch Ashok, Hội đồng Anh.

The Lalit New Delhi mang lại dịch vụ hoàn hảo, làm hài lòng cả những vị khách khó tính nhất với những tiện nghi sang trọng tuyệt vời. Khi nghỉ ngơi trong khách sạn tuyệt vời này, khách có thể tận hưởng an ninh 24 giờ, dịch vụ phòng hàng ngày, máy photocopy, dịch vụ taxi, xe lăn có thể vào.

461 phòng trong tổng số 28 lầu mang đến cho bạn sự ấm cúng và dễ chịu như đang được ở nhà. Những thiết bị hiện đại như tủ đồ có khoá, khăn tắm, tivi màn hình phẳng, gương, bộ kim chỉ cũng được trang bị trong một số phòng. Những phương tiện giải trí của khách sạn bao gồm lặn biển, phòng yoga, phòng thể dục, phòng sauna, hồ bơi ngoài trời được thiết kế để đem đến cho bạn sự thư giãn thoải mái. Dù cho lý do của bạn khi tham quan New Delhi and NCR là gì đi nữa, The Lalit New Delhi là một nơi tuyệt vời cho chuyến nghỉ mát vui vẻ và thú vị.
Thêm Ẩn danh sách

Điểm đặc trưng

Internet

 • wifi công cộng

Phương tiện đi lại

 • dịch vụ taxi
 • bãi đậu xe có nhân viên
 • bãi đậu xe
 • đưa đón sân bay
 • cho thuê xe
 • xe đưa đón

Phòng thể thao & giải trí

 • phòng yoga
 • phòng thể dục
 • phòng sauna
 • spa
 • massage
 • phòng tắm hơi

Bơi lội & ngâm bồn

 • hồ bơi ngoài trời

Thể thao dưới nước

 • lặn biển

Thể thao trên cạn

 • sân vườn

Dành cho trẻ em

 • hồ bơi (trẻ em)

Ăn uống

 • dịch vụ phòng 24 giờ
 • phục vụ phòng
 • nhà hàng
 • quán cà phê
 • quán bar cạnh hồ bơi
 • quầy bar

Dịch vụ vệ sinh

 • dịch vụ phòng hàng ngày
 • dịch vụ giặt là
 • giặt khô

Dịch vụ khách hàng

 • nhận/trả phòng riêng
 • dịch vụ vé
 • nhận/trả phòng nhanh
 • giữ hành lý
 • dịch vụ trông trẻ
 • báo chí
 • tour du lịch
 • nhân viên hướng dẫn

Tiện nghi tại chỗ

 • xe lăn có thể vào
 • tiện nghi cho người khuyết tật
 • phòng gia đình
 • thang máy
 • tầng phòng executive
 • câu lạc bộ đêm
 • thư viện
 • dịch vụ làm đẹp
 • cửa hàng lưu niệm
 • khu vực hút thuốc
 • khu vực xem TV/ giải trí chung

Sức khỏe và an ninh

 • an ninh 24 giờ
 • quầy lễ tân 24 giờ
 • két sắt
 • tủ đồ có khoá
 • bảo vệ

Dịch vụ văn phòng & đổi tiền

 • máy photocopy
 • máy in
 • máy fax
 • thiết bị phòng họp
 • trung tâm văn phòng
 • máy ATM rút tiền tại chỗ
 • thu đổi ngoại tệ

Ngôn ngữ sử dụng

 • Tiếng Anh
 • Tiếng Ấn Độ
Thêm Ẩn danh sách

Chính Sách

Khách đến thăm không được phép vào khu vực phòng nghỉ, trừ đại sảnh. Nếu không sẽ có thu phí. Xin vui lòng liên hệ khách sạn để biết thêm thông tin chi tiết.

Khách sạn không cho mang thức ăn từ bên ngoài vào.

Thức uống có cồn tuyệt đối không được phép mang vào khách sạn.

Trẻ em và giường phụ
Em bé 0-1 tuổi Ở miễn phí nếu sử dụng giường sẵn có. Chú ý, nếu bạn cần cũi thì có thể phải trả thêm phí.
Trẻ em 2-12 tuổi Ở miễn phí nếu sử dụng giường sẵn có.
 • Khách trên 12 tuổi được coi là người lớn.
 • Giường phụ tùy thuộc vào loại phòng bạn đăng ký, xin vui lòng kiểm tra thông tin phòng để biết thêm chi tiết.
Khi đặt trên 5 phòng, chính sách và điều khoản bổ sung có thể được áp dụng.
Thêm Ẩn danh sách

Thông tin hữu ích

Điện áp trong phòng: 220
Khách sạn được trùng tu gần nhất vào năm: 2008
Khách sạn được xây vào năm: 1988
Khoảng cách tới sân bay: 22.0 Km
Khoảng cách từ trung tâm thành phố: 0.2 Km
Nhận phòng đến: 12:00 PM
Nhận phòng từ: 02:00 PM
Phí bữa sáng (áp dụng khi không bao gồm trong giá phòng): 1301.3 INR
Phí đưa đón sân bay: 2500 INR
Phí sử dụng Internet : 916 INR
Phòng / tầng không hút thuốc: Yes
Quầy tiếp tân mở cửa đến: 12:00 AM
Số lượng nhà hàng: 4
Số lượng phòng: 461
Số lượng quán bar: 01
Số tầng khách sạn: 28
Thời gian đến sân bay (phút): 25
Trả phòng đến: 12:00 PM
Thêm Ẩn danh sách

Những nhận xét mới nhất của khách hàng

Xem nhận xét theo nhóm
Tuyệt vời • Điều kiện vệ sinh khách sạn 8,3
 • Tiện nghi 7,7
 • Vị trí 8,5
 • Tiêu chuẩn/chất lượng phòng 8,2
 • Thái độ phục vụ 8,2
 • Đáng giá tiền 7,6
 • Thức ăn/Bữa ăn 8,0

8 MANISH T.
Ấn Độ
25 Tháng Sáu 2016
Stay at Lalit
On the second day of my stay ,no replenishment of coffee and milk was done Tea Cups were not cleaned properly

9,6 Liana W.
Hoa Kỳ
19 Tháng Sáu 2016
Great Stay at the Lovely Lalit!
I had the great pleasure of staying at the Lalit for two nights in June. It actually was my 5th time staying there. The location in central Delhi is very convenient, the rooms are extremely attractive and comfortable (the beds are HEAVENLY!), the food is excellent, (especially the awesome breakfast) and the service is outstanding. While all of the members of the staff were helpful, and genuinely friendly, I would like to give my special thanks to Mr. Abishake Jhamb, Concierge Manager, and Mr. Vivek Shukla, General Manager for going out of their way to make sure I was well looked after, and that I truly felt that the Lalit was my home away from home. Thank you both! I'll see you again the next time I'm in Delhi.

8,4 Stefan S.
Thụy Sỹ
19 Tháng Sáu 2016
great Location
I stayed for 3 nights. The service was good, the room big and clean. You can reach a lot of monuments and shops in less time by riksha or metro.

10 Chew L.
Singapore
18 Tháng Sáu 2016
Value for money
Breakfast was good. The bed was comfortable and the hotel staff were friendly

6,8 GAN S.
Singapore
07 Tháng Sáu 2016
General review.
No welcome drink. Waiter need to focus on customer needs and customer centric

9,6 Manguirish K.
Ấn Độ
07 Tháng Sáu 2016
Great Hotel
The hotel is perfectly located in heart of New Delhi with all Shopping, Restaurants ,Pubs and sight seeing places within 5-15 minutes proximity. The staff was wonderful and all requirements of the customers are checked upon by the Hotel staff

9,6 Catherine F.
Canada
05 Tháng Sáu 2016
Excellent stay
Staff was very friendly and helpful.

8,8 Vishal J.
Ấn Độ
02 Tháng Sáu 2016
Lalit Stay
In the heart of Delhi, had a comfortable nice stay

7,2 Abdullah A.
Ả Rập Saudi
02 Tháng Sáu 2016
Location is very good
The problem is with wifi connection is very expensive , room service food is very expensive, otherwise clean, quite, safeand very nice breakfast

8 Rachel C.
Hoa Kỳ
30 Tháng Năm 2016
Very Good
My only complaint was that the shower had very little water pressure.

Thuế và lệ phí dịch vụ nói chung là chi phí mà Agoda trả lại cho nhà cung cấp hoặc được thu bởi các nhà cung cấp. Để biết thêm chi tiết, xin vui lòng đọc Điều khoản sử dụng của Agoda. Thuế và phí dịch vụ cũng có thể chứa các lệ phí mà Agoda giữ lại như phí vận hành quá trình xử lý đặt phòng.

Bạn không tìm được đúng khách sạn?


;